commit: r3696 - /gnome/master/desktop/gnome-dictionary.poAuthor: mattias
Date: Tue May 13 10:35:43 2014
New Revision: 3696

Log:
Aitäh, Mihkel

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-dictionary.po [utf-8] Tue May 13 10:35:43 2014
@@ -17,8 +17,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-utils MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "dictionary&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-18 07:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-18 13:14+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-05-13 06:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-05-13 10:35+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -48,7 +48,7 @@
 msgstr ""
 "GNOME sõnaraamat on lihtne rakendus, mis otsib sõnade tähendusi internetist. "
 "Kuigi see otsib vaikimisi ingliskeelseid sõnaseletusi, on seda lihtne "
-"vahetada Hispaania või teiste veebisõnaraamatute vastu, mis kasutavad DICT "
+"vahetada hispaania või teiste veebisõnaraamatute vastu, mis kasutavad DICT "
 "protokolli."
 
 msgid "Preferences"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]