commit: r3673 - /gnome/master/desktop/dasher.poAuthor: mattias
Date: Fri Jan 17 15:01:49 2014
New Revision: 3673

Log:
Tühiuuendus, keegi ärgu lugegu

Modified:
    gnome/master/desktop/dasher.po

Modified: gnome/master/desktop/dasher.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/dasher.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/dasher.po [utf-8] Fri Jan 17 15:01:49 2014
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dasher HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=dasher&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-09 11:47+0000\n"
+"product=dasher&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-18 14:45+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-28 15:27+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -29,50 +29,50 @@
 msgid "Dasher"
 msgstr "Dasher"
 
+msgid "Predictive text entry"
+msgstr "Ennustav tekstisisestus"
+
 msgid "Enter text without a keyboard"
 msgstr "Teksti sisestamine ilma klaviatuuri abita"
 
-msgid "Predictive text entry"
-msgstr "Ennustav tekstisisestus"
-
-msgid "A_ppend to file"
-msgstr "Lisa _failile"
-
-msgid "Alphabet:"
-msgstr "Tähestik:"
-
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopeerimine"
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
 
 msgid "Copy _All"
 msgstr "Kopeeri _kõik"
 
-msgid "Cut"
-msgstr "Lõikamine"
-
-msgid "Dasher _Tutorial"
-msgstr "Dasheri _algtõed"
-
-msgid "New file"
-msgstr "Uus fail"
-
-msgid "Open file"
-msgstr "Faili avamine"
-
-msgid "Paste"
-msgstr "Asetamine"
-
-msgid "Please Wait…"
-msgstr "Palun oota…"
-
-msgid "Pr_eferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "Save file"
-msgstr "Faili salvestamine"
-
-msgid "Save file as"
-msgstr "Teise nimega faili salvestamine"
+msgid "_Options"
+msgstr "_Valikud"
+
+msgid "_Edit Font"
+msgstr "_Redigeeri kirjatüüpi"
+
+msgid "_Dasher Font"
+msgstr "_Dasheri kirjatüüp"
+
+msgid "_Dasher Font Size"
+msgstr "_Dasheri kirjatüübi suurus"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Normaalne"
+
+msgid "Large"
+msgstr "Suur"
+
+msgid "Very Large"
+msgstr "Väga suur"
+
+msgid "_Reset fonts"
+msgstr "_Lähtesta kirjatüübid"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
 
 msgid "Select File"
 msgstr "Faili valimine"
@@ -80,317 +80,374 @@
 msgid "Select Font"
 msgstr "Kirjatüübi valimine"
 
-msgid "Speed:"
+msgid "Dasher Preferences"
+msgstr "Dasheri eelistused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Alphabet Selection"
+msgstr "<b>Tähestiku valimine</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Color Scheme"
+msgstr "<b>Värviskeem</b>"
+
+msgid "Custom colour scheme:"
+msgstr "Kohandatud värviskeem:"
+
+msgid "Alphabet"
+msgstr "Tähestik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Speed"
 msgstr "Kiirus:"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Import Training Text"
-msgstr "_Impordi harjutustekst"
-
-msgid "A_ppend to file…"
-msgstr "Lisa _failile…"
-
-msgid "Demo!"
-msgstr "Demo!"
-
-msgid "Full Demo"
-msgstr "Täisdemo"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Abi"
-
-msgid "Launch Dasher Game & Demo mode!"
-msgstr "Dasheri käivitamine mängimis- ja näidisrežiimis!"
-
-msgid "Level:"
-msgstr "Tase:"
-
-msgid "New sentence"
-msgstr "Uus lause"
-
-msgid "Pr_eferences…"
-msgstr "_Eelistused…"
-
-msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistused"
-
-msgid "Quit"
-msgstr "Lõpetamine"
-
-msgid "Score:"
-msgstr "Tulemus:"
-
-msgid "_About…"
-msgstr "_Programmist lähemalt…"
-
-msgid "_Contents…"
-msgstr "_Sisukord…"
-
-msgid "_Import Training Text…"
-msgstr "_Impordi harjutustekst…"
-
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Toimingud</b>"
-
-msgid "<b>Adaptation</b>"
-msgstr "<b>Õppimine</b>"
-
-msgid "<b>Alphabet Selection</b>"
-msgstr "<b>Tähestiku valimine</b>"
-
-msgid "<b>Appearance Options</b>"
-msgstr "<b>Välimuse valikud</b>"
-
-msgid "<b>Application Options</b>"
-msgstr "<b>Rakenduse valikud</b>"
-
-msgid "<b>Application Style</b>"
-msgstr "<b>Rakenduse laad</b>"
-
-msgid "<b>Colour Scheme</b>"
-msgstr "<b>Värviskeem</b>"
-
-#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, 
etc.
-msgid "<b>Control Style</b>"
-msgstr "<b>Juhtimislaad</b>"
-
-msgid "<b>Dasher Font</b>"
-msgstr "<b>Dasheri kirjatüüp</b>"
-
-msgid "<b>Direction</b>"
-msgstr "<b>Suund</b>"
-
-msgid "<b>Editor Font</b>"
-msgstr "<b>Redaktori kirjatüüp</b>"
-
-msgid "<b>Input Device</b>"
-msgstr "<b>Sisendseade</b>"
-
-msgid "<b>Language Model</b>"
-msgstr "<b>Keelemudel</b>"
-
-msgid "<b>Smoothing</b>"
-msgstr "<b>Pehmendamine</b>"
-
-msgid "<b>Speed</b>"
-msgstr "<b>Kiirus</b>"
-
-msgid "<b>Starting and Stopping</b>"
-msgstr "<b>Käivitamine ja seiskamine</b>"
-
-msgid "A_pplication"
-msgstr "_Rakendus"
 
 msgid "Adapt speed automatically"
 msgstr "Kiiruse automaatne õppimine"
+
+#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, 
etc.
+msgid "Control"
+msgstr "Juhtimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Display Size"
+msgstr "<b>Kuva suurus</b>"
+
+msgid "Enlarge input window"
+msgstr "Sisestusakna suurendamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Orientation"
+msgstr "<b>Suund</b>"
 
 #. The default display orientation for the selected alphabet, i.e., left to right for English, right to left 
for Arabic, etc.
 msgid "Alphabet Default"
 msgstr "Vaikimisi tähestik"
 
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
+
+msgid "Left to Right"
+msgstr "Vasakult paremale"
+
+msgid "Right to Left"
+msgstr "Paremalt vasakule"
+
+msgid "Top to Bottom"
+msgstr "Ülevalt alla"
+
 msgid "Bottom to Top"
 msgstr "Alt üles"
+
+msgid "View"
+msgstr "Vaade"
+
+#, fuzzy
+msgid "Language Model"
+msgstr "<b>Keelemudel</b>"
+
+#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
+msgid "Standard letter-based PPM"
+msgstr "Standardne sõnapõhine PPM"
+
+msgid "Word-based model"
+msgstr "Sõnapõhine mudel"
+
+#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
+msgid "Mixture model (PPM/dictionary)"
+msgstr "Segatud mudel (PPM/sõnastik)"
+
+msgid "Japanese"
+msgstr "Jaapani"
+
+#, fuzzy
+msgid "Adaptation"
+msgstr "<b>Õppimine</b>"
+
+msgid "Language model adapts as you write."
+msgstr "Keelemudel kohandub vastavalt sinu sisestamistele."
+
+#, fuzzy
+msgid "Smoothing"
+msgstr "<b>Pehmendamine</b>"
+
+msgid "Prediction"
+msgstr "Ennustamine"
+
+#. Abbreviation for Preferences
+msgid "P"
+msgstr "E"
+
+msgid "Please Wait…"
+msgstr "Palun oota…"
+
+msgid "Centre circle"
+msgstr "Keskjoondatud ring"
+
+msgid "Two box"
+msgstr "Kaks kasti"
+
+#. Line wrapping not necessary, but looks better for English
+msgid ""
+"Use this control to adjust the relative sizes of the\n"
+"letter boxes. Note that selecting high values will slow\n"
+"your writing speed."
+msgstr ""
+"Seda valikut kasutatakse tähekastide suhtelise suuruse\n"
+"kohandamiseks. Tasub tähele panna, et suuremad väärtused\n"
+"aeglustavad kirjutamiskiirust."
+
+#, fuzzy
+msgid "Direction"
+msgstr "Ennustamine"
+
+#. This means that you always want to write left-to-right regardless of the normal direction for the 
alphabet you are using
+#, fuzzy
+msgid "Always Left-to-Right"
+msgstr "Vasakult paremale"
+
+#, fuzzy
+msgid "Always Right-to-Left"
+msgstr "Paremalt vasakule"
+
+#, fuzzy
+msgid "Always Top-to-Bottom"
+msgstr "Ülevalt alla"
+
+#, fuzzy
+msgid "Always Bottom-to-Top"
+msgstr "Alt üles"
+
+msgid "_Language"
+msgstr "_Keel"
+
+#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, 
etc.
+#, fuzzy
+msgid "Control Style"
+msgstr "<b>Juhtimislaad</b>"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Valikud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Input Device"
+msgstr "<b>Sisendseade</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Starting and Stopping"
+msgstr "<b>Käivitamine ja seiskamine</b>"
+
+msgid "Start on left mouse button"
+msgstr "Alustamine pärast vasaku hiirenupu vajutamist"
+
+msgid "Start on space bar"
+msgstr "Alustamine pärast tühiku vajutamist"
+
+msgid "Start with mouse position:"
+msgstr "Alustamine hiire asukoha järgi:"
+
+msgid "Pause outside of canvas"
+msgstr "Pausimine kui lõuendilt väljas"
 
 #. Abbreviation for Control Style
 msgid "C_ontrol"
 msgstr "_Juhtimine"
 
-msgid "Centre circle"
-msgstr "Keskjoondatud ring"
+#, fuzzy
+msgid "Colour Scheme"
+msgstr "<b>Värviskeem</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Appearance Options"
+msgstr "<b>Välimuse valikud</b>"
+
+msgid "Show mouse position"
+msgstr "Hiire asukoht on nähtaval"
+
+msgid "Draw line between crosshairs and mouse"
+msgstr "Sihiku ja kiire vahele tõmmatakse joon"
+
+msgid "Increase line thickness"
+msgstr "Joone paksus on suurendatud"
+
+msgid "Draw box outlines"
+msgstr "Kastile joonistatakse äärised"
+
+#, fuzzy
+msgid "Dasher Font"
+msgstr "_Dasheri kirjatüüp"
+
+msgid "Select Dasher Font"
+msgstr "Dasheri kirjatüübi valimine"
+
+msgid "Small font"
+msgstr "Väike kirjatüüp"
+
+msgid "Large font "
+msgstr "Suur kirjatüüp"
+
+msgid "Very large font"
+msgstr "Väga suur kirjatüüp"
+
+msgid "_Appearance"
+msgstr "_Välimus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Application Options"
+msgstr "<b>Rakenduse valikud</b>"
+
+msgid "Timestamp new files"
+msgstr "Uute failide ajatembeldamine"
+
+msgid "Show toolbar"
+msgstr "Tööriistariba on nähtaval"
+
+msgid "Show speed slider"
+msgstr "Kiiruse liugur on nähtaval"
+
+msgid "Control mode"
+msgstr "Juhtimisrežiim"
+
+msgid "Include Clipboard commands"
+msgstr ""
+
+msgid "Include Speech commands"
+msgstr ""
+
+msgid "Force to have Halt command"
+msgstr ""
+
+msgid "Include Editing commands"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Copy All on stop"
+msgstr "Kopeeri _kõik"
+
+msgid "Speak All on stop"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Speak words as you write"
+msgstr "Keelemudel kohandub vastavalt sinu sisestamistele."
+
+#, fuzzy
+msgid "Editor Font"
+msgstr "_Redigeeri kirjatüüpi"
+
+msgid "Select Editor Font"
+msgstr "Redaktori kirjatüübi valimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Application Style"
+msgstr "<b>Rakenduse laad</b>"
+
+msgid "Stand-alone"
+msgstr "Eraldiseisev"
 
 msgid "Composition"
 msgstr "Kombineeritud"
 
-msgid "Control mode"
-msgstr "Juhtimisrežiim"
-
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
-
-msgid "Custom colour scheme:"
-msgstr "Kohandatud värviskeem:"
-
-msgid "Dasher Preferences"
-msgstr "Dasheri eelistused"
-
 msgid "Direct entry"
 msgstr "Otsesisestusega"
 
-msgid "Dock application window"
-msgstr "Rakenduse aken on dokitud"
-
-msgid "Draw box outlines"
-msgstr "Kastile joonistatakse äärised"
-
-msgid "Draw line between crosshairs and mouse"
-msgstr "Sihiku ja kiire vahele tõmmatakse joon"
-
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Täisekraaniline"
 
-msgid "Increase line thickness"
-msgstr "Joone paksus on suurendatud"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Jaapani"
-
-msgid "Language model adapts as you write."
-msgstr "Keelemudel kohandub vastavalt sinu sisestamistele."
-
-msgid "Large font "
-msgstr "Suur kirjatüüp"
-
-msgid "Left to Right"
-msgstr "Vasakult paremale"
-
-#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
-msgid "Mixture model (PPM/dictionary)"
-msgstr "Segatud mudel (PPM/sõnastik)"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Valikud"
-
-msgid "Pause outside of canvas"
-msgstr "Pausimine kui lõuendilt väljas"
-
-msgid "Right to Left"
-msgstr "Paremalt vasakule"
-
-msgid "Select Dasher Font"
-msgstr "Dasheri kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Select Editor Font"
-msgstr "Redaktori kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Show mouse position"
-msgstr "Hiire asukoht on nähtaval"
-
-msgid "Show speed slider"
-msgstr "Kiiruse liugur on nähtaval"
-
-msgid "Show toolbar"
-msgstr "Tööriistariba on nähtaval"
-
-msgid "Small font"
-msgstr "Väike kirjatüüp"
-
-msgid "Stand-alone"
-msgstr "Eraldiseisev"
-
-#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
-msgid "Standard letter-based PPM"
-msgstr "Standardne sõnapõhine PPM"
-
-msgid "Start on left mouse button"
-msgstr "Alustamine pärast vasaku hiirenupu vajutamist"
-
-msgid "Start on space bar"
-msgstr "Alustamine pärast tühiku vajutamist"
-
-msgid "Start with mouse position:"
-msgstr "Alustamine hiire asukoha järgi:"
-
-msgid "Timestamp new files"
-msgstr "Uute failide ajatembeldamine"
-
-msgid "Top to Bottom"
-msgstr "Ülevalt alla"
-
-msgid "Two box"
-msgstr "Kaks kasti"
-
-#. Line wrapping not necessary, but looks better for English
-msgid ""
-"Use this control to adjust the relative sizes of the\n"
-"letter boxes. Note that selecting high values will slow\n"
-"your writing speed."
-msgstr ""
-"Seda valikut kasutatakse tähekastide suhtelise suuruse\n"
-"kohandamiseks. Tasub tähele panna, et suuremad väärtused\n"
-"aeglustavad kirjutamiskiirust."
-
-msgid "Very large font"
-msgstr "Väga suur kirjatüüp"
-
-msgid "Word-based model"
-msgstr "Sõnapõhine mudel"
-
-msgid "_Appearance"
-msgstr "_Välimus"
-
-msgid "_Language"
-msgstr "_Keel"
-
-#. Abbreviation for Preferences
-msgid "P"
-msgstr "E"
-
-msgid "<b>Color Scheme</b>"
-msgstr "<b>Värviskeem</b>"
-
-msgid "<b>Display Size</b>"
-msgstr "<b>Kuva suurus</b>"
-
-msgid "<b>Orientation</b>"
-msgstr "<b>Suund</b>"
-
-msgid "Alphabet"
-msgstr "Tähestik"
-
-#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, 
etc.
-msgid "Control"
-msgstr "Juhtimine"
-
-msgid "Enlarge input window"
-msgstr "Sisestusakna suurendamine"
-
-msgid "Prediction"
-msgstr "Ennustamine"
-
-msgid "View"
-msgstr "Vaade"
-
-msgid "Large"
-msgstr "Suur"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normaalne"
-
-msgid "Very Large"
-msgstr "Väga suur"
-
-msgid "_Dasher Font"
-msgstr "_Dasheri kirjatüüp"
-
-msgid "_Dasher Font Size"
-msgstr "_Dasheri kirjatüübi suurus"
-
-msgid "_Edit Font"
-msgstr "_Redigeeri kirjatüüpi"
-
-msgid "_Options"
-msgstr "_Valikud"
-
-msgid "_Reset fonts"
-msgstr "_Lähtesta kirjatüübid"
+msgid "A_pplication"
+msgstr "_Rakendus"
+
+msgid "New file"
+msgstr "Uus fail"
+
+msgid "Open file"
+msgstr "Faili avamine"
+
+msgid "Save file"
+msgstr "Faili salvestamine"
+
+msgid "Save file as"
+msgstr "Teise nimega faili salvestamine"
+
+msgid "A_ppend to file…"
+msgstr "Lisa _failile…"
+
+msgid "_Import Training Text…"
+msgstr "_Impordi harjutustekst…"
+
+msgid "Quit"
+msgstr "Lõpetamine"
+
+msgid "Cut"
+msgstr "Lõikamine"
+
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopeerimine"
+
+msgid "Paste"
+msgstr "Asetamine"
+
+msgid "Pr_eferences…"
+msgstr "_Eelistused…"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "Eelistused"
+
+msgid "_Contents…"
+msgstr "_Sisukord…"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+msgid "_About…"
+msgstr "_Programmist lähemalt…"
+
+msgid "Direct Mode"
+msgstr "Otserežiim"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Direct Mode"
+msgstr "Otserežiim"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Game Mode"
+msgstr "Menüürežiim"
+
+msgid "Speed:"
+msgstr "Kiirus:"
+
+msgid "Alphabet:"
+msgstr "Tähestik:"
+
+#. think XML_LChar==char, depends on preprocessor variables...
+#. /TRANSLATORS: the first string is the error message from the XML Parser;
+#. / the second is the URL of the file we're trying to read.
+#, c-format
+msgid "XML Error %s in file %s "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"File ends with incomplete UTF-8 character beginning 0x%x (expecting %i bytes "
+"but only %i)"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Read invalid UTF-8 character 0x%x"
+msgstr ""
+
+#. /TRANSLATORS: the string "GameTextFile" is the name of a setting in gsettings
+#. / (or equivalent), and should not be translated. The %s is the value of that
+#. / setting (this message displayed only if the user has provided a value)
+#, c-format
+msgid ""
+"Note: GameTextFile setting specifies game sentences file '%s' but this does "
+"not exist"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: The number of time steps over which to perform the zooming motion in button mode.
-msgid "Zoom steps"
-msgstr "Suurendusastmeid"
+#, fuzzy
+msgid "Frames over which to perform zoom"
+msgstr "Suurenduse tegur"
 
 #. TRANSLATORS: Intercept keyboard events for 'special' keys even when the Dasher window doesn't have 
keyboard focus.
 msgid "Global keyboard grab"
@@ -400,10 +457,19 @@
 msgid "Alternating Direct Mode"
 msgstr "Asendusega otserežiim"
 
+#, c-format
+msgid "Auto-increasing speed to %0.2f"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Auto-decreasing speed to %0.2f"
+msgstr ""
+
 msgid "Scan time in menu mode (0 to not scan)"
 msgstr "Skaneerimise aeg menüürežiimis (keelamiseks 0)"
 
-msgid "Number of boxes"
+#, fuzzy
+msgid "Number of forward boxes"
 msgstr "Kastide arv"
 
 msgid "Safety margin"
@@ -444,8 +510,16 @@
 msgid "Compass Mode"
 msgstr "Kompassirežiim"
 
-msgid "Well done!"
-msgstr "Hästi tehtud!"
+msgid "Done"
+msgstr ""
+
+#. /TRANSLATORS: %s is the name of the alphabet; the string "GameTextFile"
+#. / refers to a setting name in gsettings or equivalent, and should not be translated.
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find game sentences file for %s - check alphabet definition, or "
+"override with GameTextFile setting"
+msgstr ""
 
 msgid "Normal Control"
 msgstr "Tavaline juhtimine"
@@ -454,17 +528,130 @@
 msgid "Menu Mode"
 msgstr "Menüürežiim"
 
-msgid "Direct Mode"
-msgstr "Otserežiim"
-
-msgid "Stylus Control"
-msgstr "Krihvliga juhtimine"
-
-msgid "Automatic calibration"
-msgstr "Automaatne kalibreerimine"
-
-msgid "Eyetracker Mode"
-msgstr "Silmadega jälgimise režiim"
+msgid "Vertical distance from mouse/gaze to target (400=screen height)"
+msgstr ""
+
+msgid "Learn offset (previous) automatically, e.g. gazetrackers"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"At top and bottom, scroll more and translate less (makes error-correcting "
+"easier)"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Screen geometry (mostly for tall thin screens) - 0=old-style, 1=square no-"
+"xhair, 2=squish, 3=squish+log"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Shape type: 0=disjoint rects, 1=overlapping, 2=triangles, 3=trunc-tris, "
+"4=quadrics, 5=circles"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Distance from right-hand-side Y-axis, at which maximum speed is reached. "
+"(2048=xhair)"
+msgstr ""
+
+msgid "Hold right mouse button / key 1 to go 3/4 faster"
+msgstr ""
+
+msgid "Use exact computation of per-frame movement (slower)"
+msgstr ""
+
+msgid "Demo Mode (no input)"
+msgstr ""
+
+msgid "Filename of sentences to enter"
+msgstr ""
+
+msgid "Distance of sentence from center to decide user needs help"
+msgstr ""
+
+msgid "Time for which user must need help before help drawn"
+msgstr ""
+
+msgid "When we give help, show the shortest path to the target sentence?"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: faulty alphabet definition: training-start delimiter %s must be a "
+"single unicode character. May be unable to process training file."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: training file contains character '%s' as member of group '%s', but "
+"no group of that name contains the character; ignoring group specifier"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: training file contains character '%s' as member of group '%s', but "
+"no group of that name contains the character. Dasher will not be able to "
+"learn how you want to write this character."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: training file contains character '%s' as member of group '%s', but "
+"alphabet contains several such groups. Dasher will not be able to learn how "
+"you want to write this character."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: in training file, annotation '<%s>' is followed by another "
+"annotation and will be ignored"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"In file %s, the following %i symbol appeared without annotations saying how "
+"it should be entered, but it can be entered in several ways. Dasher will not "
+"be able to learn how you want to enter this symbol:"
+msgid_plural ""
+"In file %s, the following %i symbols appeared without annotations saying how "
+"they should be entered, but each can be entered in several ways. Dasher will "
+"not be able to learn how you want to enter these symbols:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"In file %s, the following %i symbols appeared without annotations saying how "
+"they should be entered, but each can be entered in several ways. Dasher will "
+"not be able to learn how you want to enter these symbols:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Training on User Text"
+msgstr "_Impordi harjutustekst"
+
+msgid "Training on System Text"
+msgstr ""
+
+#. /TRANSLATORS: These 3 messages will be displayed when the user has just chosen a new alphabet. The %s 
parameter will be the name of the alphabet.
+#, c-format
+msgid ""
+"No user training text found - if you have written in \"%s\" before, this "
+"means Dasher may not be learning from previous sessions"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"No training text (user or system) found for \"%s\". Dasher will still work "
+"but entry will be slower. We suggest downloading a training text file from "
+"the Dasher website, or constructing your own."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\"%s\" does not specify training file. Dasher will work but entry will be "
+"slower. Check you have the latest version of the alphabet definition."
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: The time for which a button must be held before it counts as a 'long' (rather than short) 
press.
 msgid "Long press time"
@@ -505,9 +692,15 @@
 msgid "Lag before user actually pushes button (ms)"
 msgstr "Viivitus enne tegelikku nupuvajutust (ms)"
 
-#. COneDimensionalFilter(Dasher::CEventHandler * pEventHandler, CSettingsStore *pSettingsStore, 
CDasherInterfaceBase *pInterface, CDasherModel *m_pDasherModel);
+#. COneDimensionalFilter(CSettingsStore *pSettingsStore, CDasherInterfaceBase *pInterface, CDasherModel 
*m_pDasherModel);
 msgid "One Dimensional Mode"
 msgstr "Ühemõõtmeline režiim"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: training file contains character '%s' as member of group '%s', but "
+"no group of that name contains the character. Ignoring group specifier."
+msgstr ""
 
 msgid "true"
 msgstr "true"
@@ -527,36 +720,71 @@
 msgstr ""
 "tundmatu võti, täiendava teabe saamiseks kasuta võtit \"--help-options\"."
 
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
+
+msgid "X label:"
+msgstr "X-silt:"
+
+msgid "X minimum:"
+msgstr "Vähim X:"
+
+msgid "X maximum:"
+msgstr "Suurim X"
+
+msgid "Y label:"
+msgstr "Y-silt:"
+
+msgid "Y minimum:"
+msgstr "Vähim Y"
+
+msgid "Y maximum:"
+msgstr "Suurim Y"
+
+msgid "Print socket-related debugging information to console:"
+msgstr "Sokliga seotud silumisandmed prinditakse konsoolile"
+
+msgid "Socket Input"
+msgstr "Soklisisend"
+
+#. TODO This is not a very good error message even in English...???
+msgid "Error creating socket"
+msgstr ""
+
+msgid "Error binding to socket - already in use?"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Warning truncating socket input label '%s' to %i characters."
+msgstr ""
+
+msgid "Socket input: Error reading from socket"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Dasher Socket Input error: %s: %s"
+msgstr ""
+
 #. TODO should probably pop up a Gtk error message and think about how to do i18n:
 msgid "Dasher socket input: failed to launch reader thread."
 msgstr "Dasheri soklisisend: tõrge lugejalõime käivitamisel."
 
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-msgid "X label:"
-msgstr "X-silt:"
-
-msgid "X minimum:"
-msgstr "Vähim X:"
-
-msgid "X maximum:"
-msgstr "Suurim X"
-
-msgid "Y label:"
-msgstr "Y-silt:"
-
-msgid "Y minimum:"
-msgstr "Vähim Y"
-
-msgid "Y maximum:"
-msgstr "Suurim Y"
-
-msgid "Print socket-related debugging information to console:"
-msgstr "Sokliga seotud silumisandmed prinditakse konsoolile"
-
-msgid "Socket Input"
-msgstr "Soklisisend"
+msgid "Max time for a 'tap' (anything longer is held)"
+msgstr ""
+
+msgid "Stylus Control"
+msgstr "Krihvliga juhtimine"
+
+#. no context switch commands will be executed!
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: faulty alphabet definition, escape sequence %s must be a single "
+"unicode character. This may worsen Dasher's text prediction."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to open file \"%s\" for reading"
+msgstr "Abiteabe faili pole võimalik avada"
 
 msgid "Button offset"
 msgstr "Nupu nihe"
@@ -587,15 +815,20 @@
 
 #. divisor
 #. step
-msgid "Distance for 1st button UP"
-msgstr "Esimese nupu ülestõste nihe"
-
-msgid "Distance for 1st button DOWN"
-msgstr "Esimese nupu allavajutuse nihe"
+msgid "Distance between down markers (long gap)"
+msgstr ""
+
+msgid "Distance between up markers, as percentage of long gap"
+msgstr ""
 
 msgid "Tolerance for inaccurate timing of button pushes (in ms)"
 msgstr "Nupuvajutuste lubatud parandatav ajavahemik (millisekundites)"
 
+msgid ""
+"Use push and release times of single press rather than push times of two "
+"presses"
+msgstr ""
+
 msgid "Slow startup time"
 msgstr "Aeglase käivitamise aeg"
 
@@ -616,35 +849,6 @@
 
 msgid "String parameters"
 msgstr "Stringiparameetrid"
-
-msgid "Action"
-msgstr "Tegevus"
-
-#. TRANSLATORS: Show a button for the selected action in the Dasher window.
-msgid "Show Button"
-msgstr "Nupp on nähtaval"
-
-msgid "Control Mode"
-msgstr "Juhtimisrežiim"
-
-#. TRANSLATORS: Automatically perform the selected action when Dasher is stopped.
-msgid "Auto On Stop"
-msgstr "Automaattegevus seiskamisel"
-
-msgid "Unable to initialize speech support\n"
-msgstr "Kõnemootorit pole võimalik lähtestada\n"
-
-msgid "Warning: unable to set speech parameters\n"
-msgstr "Hoiatus: kõnemootori parameetreid pole võimalik määrata\n"
-
-msgid "Unable to initialize voices\n"
-msgstr "Hääli pole võimalik lähtestada\n"
-
-msgid "Enter Text"
-msgstr "Tekstisisestus"
-
-msgid "Script"
-msgstr "Skript"
 
 #. Note to translators: This message will be output for command line errors when the "=" in --options=foo is 
missing.
 msgid "option setting is missing \"=\"."
@@ -654,6 +858,26 @@
 msgid "Invalid option string specified"
 msgstr "Vigane võtmestring"
 
+msgid ""
+"Welcome to Dasher Game Mode! Game Mode is a fun way to practice entering "
+"text in Dasher. Please select a training text to play with:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Use Default"
+msgstr "Vaikimisi"
+
+msgid "Choose File..."
+msgstr ""
+
+msgid "Cancel"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Are you sure you wish to turn off game mode? All unsaved changes will be "
+"lost."
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to save your changes to %s?\n"
@@ -697,6 +921,15 @@
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2009.\n"
 "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010."
 
+msgid "Unable to initialize speech support\n"
+msgstr "Kõnemootorit pole võimalik lähtestada\n"
+
+msgid "Warning: unable to set speech parameters\n"
+msgstr "Hoiatus: kõnemootori parameetreid pole võimalik määrata\n"
+
+msgid "Unable to initialize voices\n"
+msgstr "Hääli pole võimalik lähtestada\n"
+
 msgid "Dasher Module Options"
 msgstr "Dasheri mooduli valikud"
 
@@ -713,6 +946,9 @@
 #. TRANSLATORS: Only use the vertical mouse coordinate - this is prefered for some disabled users.
 msgid "One Dimensional Mouse Input"
 msgstr "Ühemõõtmeline hiiresisend"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Tegevus"
 
 #. {"timedata", 'w', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &timedata, "Write basic timing information to stdout", NULL},
 #. {"preferences", 'p', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &preferences, "Show preferences window only", NULL},
@@ -734,6 +970,87 @@
 msgid "- A text input application honouring accessibility"
 msgstr "- Hõlbustuste jaoks mõeldud tekstisisestamise rakendus"
 
+#~ msgid "A_ppend to file"
+#~ msgstr "Lisa _failile"
+
+#~ msgid "Dasher _Tutorial"
+#~ msgstr "Dasheri _algtõed"
+
+#~ msgid "Pr_eferences"
+#~ msgstr "_Eelistused"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Sisukord"
+
+#~ msgid "Demo!"
+#~ msgstr "Demo!"
+
+#~ msgid "Full Demo"
+#~ msgstr "Täisdemo"
+
+#~ msgid "Launch Dasher Game & Demo mode!"
+#~ msgstr "Dasheri käivitamine mängimis- ja näidisrežiimis!"
+
+#~ msgid "Level:"
+#~ msgstr "Tase:"
+
+#~ msgid "New sentence"
+#~ msgstr "Uus lause"
+
+#~ msgid "Score:"
+#~ msgstr "Tulemus:"
+
+#~ msgid "<b>Actions</b>"
+#~ msgstr "<b>Toimingud</b>"
+
+#~ msgid "<b>Dasher Font</b>"
+#~ msgstr "<b>Dasheri kirjatüüp</b>"
+
+#~ msgid "<b>Direction</b>"
+#~ msgstr "<b>Suund</b>"
+
+#~ msgid "<b>Editor Font</b>"
+#~ msgstr "<b>Redaktori kirjatüüp</b>"
+
+#~ msgid "<b>Speed</b>"
+#~ msgstr "<b>Kiirus</b>"
+
+#~ msgid "Dock application window"
+#~ msgstr "Rakenduse aken on dokitud"
+
+#~ msgid "Zoom steps"
+#~ msgstr "Suurendusastmeid"
+
+#~ msgid "Well done!"
+#~ msgstr "Hästi tehtud!"
+
+#~ msgid "Automatic calibration"
+#~ msgstr "Automaatne kalibreerimine"
+
+#~ msgid "Eyetracker Mode"
+#~ msgstr "Silmadega jälgimise režiim"
+
+#~ msgid "Distance for 1st button UP"
+#~ msgstr "Esimese nupu ülestõste nihe"
+
+#~ msgid "Distance for 1st button DOWN"
+#~ msgstr "Esimese nupu allavajutuse nihe"
+
+#~ msgid "Show Button"
+#~ msgstr "Nupp on nähtaval"
+
+#~ msgid "Control Mode"
+#~ msgstr "Juhtimisrežiim"
+
+#~ msgid "Auto On Stop"
+#~ msgstr "Automaattegevus seiskamisel"
+
+#~ msgid "Enter Text"
+#~ msgstr "Tekstisisestus"
+
+#~ msgid "Script"
+#~ msgstr "Skript"
+
 #~ msgid "Speak"
 #~ msgstr "Rääkimine"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]