commit: r3690 - /gnome/master/desktop/nautilus.poAuthor: mattias
Date: Fri Apr 18 13:02:47 2014
New Revision: 3690

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/nautilus.po

Modified: gnome/master/desktop/nautilus.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] Fri Apr 18 13:02:47 2014
@@ -15,15 +15,15 @@
 #
 # FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
 # "changed" poleks omavahel sassi aetud.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2011, 2012, 2013.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-13 14:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-14 13:30+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-17 22:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 12:59+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -33,6 +33,27 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
+msgid ""
+"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
+"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
+"browsing your file system."
+msgstr ""
+"Nautilus ehk \"Failid\" on GNOME töölaua vaikimisi failihaldur. See annab "
+"failide haldamiseks ja failisüsteemi sirvimiseks lihtsa ja lõimitud liidese."
+
+msgid ""
+"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
+"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
+"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
+"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
+"functions can be extended with plugins and scripts."
+msgstr ""
+"Nautilus toetab kõiki failihalduri põhifunktsioone ning palju enam. See "
+"oskab otsida ja hallata nii kohalikke kui võrguressurssidel asuvaid faile, "
+"lugeda ja kirjutada andmeid välistele andmekandjatele, käivitada skripte ja "
+"rakendusi. Sellel on kolm vaadet: ikoonide ruudustik, ikoonide loetelu ja "
+"puuvaade. Nautiluse võimalusi saab laiendada pluginate ja skriptidega."
+
 msgid "Run Software"
 msgstr "Tarkvara käivitamine"
 
@@ -277,9 +298,6 @@
 
 msgid "_Link Here"
 msgstr "L_ingi siia"
-
-msgid "Set as _Background"
-msgstr "Säti _taustapildiks"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Loobu"
@@ -2218,9 +2236,6 @@
 "\n"
 "Ühenduse lisamine serveri jagatud kataloogile"
 
-msgid "There was an error displaying help."
-msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
-
 msgid "This file server type is not recognized."
 msgstr "Selle failiserveri liiki ei suudetud tuvastada."
 
@@ -2243,9 +2258,6 @@
 
 msgid "_Recent Servers"
 msgstr "_Hiljutised serverid"
-
-msgid "_Browse"
-msgstr "_Sirvi"
 
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Ü_hendu"
@@ -2699,11 +2711,6 @@
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "Kataloogis %s nähtavad veerud"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Close"
-msgstr "Sul_ge"
 
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Vali, mismoodi selles kataloogis andmeid järjestatakse:"
@@ -3113,12 +3120,12 @@
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Käivitatavad failid selles kataloogis ilmuvad Skriptide menüüsse."
 
-msgid "View options"
-msgstr "Kuvamise valikud"
-
 #. Action Menu
 msgid "Location options"
 msgstr "Asukoha valikud"
+
+msgid "View options"
+msgstr "Kuvamise valikud"
 
 msgid "Restore"
 msgstr "Taasta"
@@ -3145,6 +3152,9 @@
 
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Valimine mustri järgi"
+
+msgid "_Select"
+msgstr "_Vali"
 
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Muster:"
@@ -3253,11 +3263,11 @@
 msgid "Create a new document from template “%s”"
 msgstr "Uue dokumendi loomine mallist “%s”"
 
-msgid "Select Destination"
-msgstr "Vali sihtkoht"
-
-msgid "_Select"
-msgstr "_Vali"
+msgid "Select Move Destination"
+msgstr "Liigutamise sihtkoha valimine"
+
+msgid "Select Copy Destination"
+msgstr "Kopeerimise sihtkoha valimine"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
 #, c-format
@@ -3895,38 +3905,6 @@
 
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "Sul_ge kaart"
-
-msgid ""
-"Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Failihaldur on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
-"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
-"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
-"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
-
-msgid ""
-"Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Failihaldurit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE "
-"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
-"Litsentsi."
-
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Koos Nautilusega oleks sa pidanud saama ka koopia GNU Üldisest Avalikust "
-"Litsentsist; juhul kui sa seda ei saanud, siis kirjuta aadressil Free "
-"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
-"02110-1301 USA"
 
 #. Translators: these two strings here indicate the copyright time span,
 #. * e.g. 1999-2011.
@@ -3952,6 +3930,11 @@
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
 "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2012."
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Close"
+msgstr "Sul_ge"
+
 #. tooltip
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Sulgeb selle kataloogi"
@@ -4267,6 +4250,47 @@
 msgid "Open with:"
 msgstr "Avamine rakendusega:"
 
+#~ msgid "Set as _Background"
+#~ msgstr "Säti _taustapildiks"
+
+#~ msgid "There was an error displaying help."
+#~ msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
+
+#~ msgid "_Browse"
+#~ msgstr "_Sirvi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Failihaldur on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+#~ "vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+#~ "Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
+#~ "(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+#~ "details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Failihaldurit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA "
+#~ "IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või "
+#~ "SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU "
+#~ "Üldist Avalikku Litsentsi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Koos Nautilusega oleks sa pidanud saama ka koopia GNU Üldisest Avalikust "
+#~ "Litsentsist; juhul kui sa seda ei saanud, siis kirjuta aadressil Free "
+#~ "Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+#~ "02110-1301 USA"
+
 #~ msgid "_About Files"
 #~ msgstr "Failihaldurist _lähemalt"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]