commit: r3654 - /gnome/master/desktop/totem.poAuthor: mattias
Date: Sat Sep 21 10:02:37 2013
New Revision: 3654

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/totem.po

Modified: gnome/master/desktop/totem.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] Sat Sep 21 10:02:37 2013
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: totem MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 22:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-18 16:33+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-12 16:45+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -25,23 +25,11 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
-msgid "Stopped"
-msgstr "Seisatud"
-
-msgid "Paused"
-msgstr "Pausitud"
-
-msgid "Playing"
-msgstr "Esitamine"
-
 msgid "Playing a movie"
 msgstr "Filmi esitamine"
 
 msgid "No URI to play"
 msgstr "Esitamiseks puudub URI"
-
-msgid "Totem Movie Player"
-msgstr "Totem filmiesitaja"
 
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
@@ -53,6 +41,9 @@
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Tekkis veaolukord"
 
+msgid "Totem Movie Player"
+msgstr "Totem filmiesitaja"
+
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "Esitusnimekiri on puudu või tühi"
 
@@ -65,12 +56,6 @@
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "Kontrolli oma süsteemi paigaldust. Totemi plugin lõpetab oma töö."
 
-msgid "Leave Fullscreen"
-msgstr "Välju täisekraanvaatest"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Aeg:"
-
 msgid "Allow the screensaver to activate when playing audio"
 msgstr "Ekraanisäästja aktiveerimise lubamine audoesituse ajal"
 
@@ -178,11 +163,6 @@
 
 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
 msgstr "Kas filmiga koos laaditakse automaatselt ka välised peatükifailid"
-
-msgid ""
-"Whether to remember the current playlist, the playing track and position."
-msgstr ""
-"Kas pidada meeles praegust esitusnimekirja, esitatavat lugu ja asukohta."
 
 msgid "Active plugins list"
 msgstr "Aktiivsete pluginate nimekiri"
@@ -258,12 +238,6 @@
 msgid "Totem Preferences"
 msgstr "Totem'i eelistused"
 
-msgid "Playback"
-msgstr "Esitamine"
-
-msgid "Remember last played movies"
-msgstr "Viimati esitatud filmide meelespidamine"
-
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "Tekstilised subtiitrid"
 
@@ -281,6 +255,13 @@
 
 msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
 msgstr "_Peatükkide failid laaditakse koos filmiga"
+
+#, fuzzy
+msgid "Plugins"
+msgstr "Pluginad..."
+
+msgid "Plugins..."
+msgstr "Pluginad..."
 
 msgid "General"
 msgstr "Üldine"
@@ -384,7 +365,6 @@
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanaleid:"
 
-#. Title
 msgid "Videos"
 msgstr "Videod"
 
@@ -399,11 +379,8 @@
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ava"
 
-msgid "Open _Location"
-msgstr "Ava a_sukoht"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraanvaade"
+msgid "Add Web Video..."
+msgstr ""
 
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Eelistused"
@@ -414,201 +391,102 @@
 msgid "_Repeat"
 msgstr "_Kordav režiim"
 
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Lõpeta"
 
-msgid "_Movie"
-msgstr "_Film"
-
-msgid "_Eject"
-msgstr "_Väljasta"
-
-msgid "Eject the current disc"
-msgstr "Praeguse plaadi väljastamine"
-
-msgid "_Properties"
-msgstr "_Omadused"
-
-msgid "View the properties of the current stream"
-msgstr "Praeguse andmevoo omaduste vaatamine"
-
-msgid "Play / P_ause"
-msgstr "Esita / p_ausi"
-
-msgid "Play or pause the movie"
-msgstr "Filmi esitamine või esitamisse pausi tegemine"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_Clear Playlist"
-msgstr "_Tühjenda esitusnimekiri"
-
-msgid "Clear the playlist"
-msgstr "Esitusnimekirja tühjendamine"
-
-msgid "Plugins..."
-msgstr "Pluginad..."
-
-msgid "Configure plugins to extend the application"
-msgstr "Rakenduse laienduspluginate seadistamine"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "Fit Window to Movie"
-msgstr "Sobita aken filmi järgi"
-
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Kuvasuhe"
-
-msgid "Switch An_gles"
-msgstr "Muuda _vaatenurka"
-
-msgid "Switch camera angles"
-msgstr "Vaatenurkade muutmine"
-
-msgid "_Go"
-msgstr "_Liikumine"
-
-msgid "_DVD Menu"
-msgstr "_DVD menüü"
-
-msgid "Go to the DVD menu"
-msgstr "Liigu DVD menüüsse"
-
-msgid "_Title Menu"
-msgstr "_Pealkirjamenüü"
-
-msgid "Go to the title menu"
-msgstr "Pealkirjamenüü avamine"
-
-msgid "A_udio Menu"
-msgstr "_Helimenüü"
-
-msgid "Go to the audio menu"
-msgstr "Liigu audio menüüsse"
-
-msgid "_Angle Menu"
-msgstr "_Nurgamenüü"
-
-msgid "Go to the angle menu"
-msgstr "Nurgamenüü avamine"
-
-msgid "_Chapter Menu"
-msgstr "_Peatükimenüü"
-
-msgid "Go to the chapter menu"
-msgstr "Peatükimenüü avamine"
-
-msgid "_Next Chapter/Movie"
-msgstr "_Järgmine lõik/film"
-
-msgid "Next chapter or movie"
-msgstr "Järgmisele filmilõigule või filmile lülitumine"
-
-msgid "_Previous Chapter/Movie"
-msgstr "_Eelmine lõik/film"
-
-msgid "Previous chapter or movie"
-msgstr "Eelmisele filmilõigule või filmile lülitumine"
-
-msgid "_Sound"
-msgstr "_Heli"
-
-msgid "Volume _Up"
-msgstr "Heli va_ljemaks"
-
-msgid "Increase volume"
-msgstr "Heli valjemaks"
-
-msgid "Volume _Down"
-msgstr "Heli _vaiksemaks"
-
-msgid "Decrease volume"
-msgstr "Heli vaiksemaks"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "Help contents"
-msgstr "Abiteabe sisukord"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist"
-
-msgid "About this application"
-msgstr "Lähem teave selle rakenduse kohta"
-
-msgid "S_idebar"
-msgstr "_Külgriba"
-
-msgid "Show or hide the sidebar"
-msgstr "Külgriba näitamine või peitmine"
 
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaatne"
 
-msgid "Sets automatic aspect ratio"
-msgstr "Automaatse kuvasuhte määramine"
-
+#, fuzzy
+msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Square"
 msgstr "Ruut"
 
-msgid "Sets square aspect ratio"
-msgstr "Ruudukujulise kuvasuhte määramine"
-
-msgid "4∶3 (TV)"
+#, fuzzy
+msgctxt "Aspect ratio"
+msgid "4:3 (TV)"
 msgstr "4∶3 (TV)"
 
-msgid "Sets 4∶3 (TV) aspect ratio"
-msgstr "4∶3 (TV) kuvasuhte määramine"
-
+#, fuzzy
+msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "16∶9 (Widescreen)"
 msgstr "16∶9 (laiekraan)"
 
-msgid "Sets 16∶9 (widescreen) aspect ratio"
-msgstr "16∶9 (laiekraan) kuvasuhte määramine"
-
+#, fuzzy
+msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "2.11∶1 (DVB)"
 msgstr "2.11∶1 (DVB)"
 
-msgid "Sets 2.11∶1 (DVB) aspect ratio"
-msgstr "2.11∶1 (DVB) kuvasuhte määramine"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Suurenda"
+
+msgid "Switch An_gles"
+msgstr "Muuda _vaatenurka"
+
+msgid "_Languages"
+msgstr "_Keeled"
 
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "S_ubtiitrid"
 
-msgid "_Languages"
-msgstr "_Keeled"
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Suurenda"
-
-msgid "Zoom in"
-msgstr "Suurendamine"
-
-msgid "Skip _Forward"
-msgstr "Keri _edasi"
-
-msgid "Skip forward"
-msgstr "Edasikerimine"
-
-msgid "Skip _Backwards"
-msgstr "Keri _tagasi"
-
-msgid "Skip backwards"
-msgstr "Tagasikerimine"
-
-msgid "Time seek bar"
-msgstr "Kerimisriba"
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Omadused"
+
+msgid "_Eject"
+msgstr "_Väljasta"
+
+msgid "_DVD Menu"
+msgstr "_DVD menüü"
+
+msgid "_Title Menu"
+msgstr "_Pealkirjamenüü"
+
+msgid "A_udio Menu"
+msgstr "_Helimenüü"
+
+msgid "_Angle Menu"
+msgstr "_Nurgamenüü"
+
+msgid "_Chapter Menu"
+msgstr "_Peatükimenüü"
+
+msgid "Play / P_ause"
+msgstr "Esita / p_ausi"
+
+msgid "Play or pause the movie"
+msgstr "Filmi esitamine või esitamisse pausi tegemine"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "_Next Chapter/Movie"
+msgstr "_Järgmine lõik/film"
+
+msgid "Next chapter or movie"
+msgstr "Järgmisele filmilõigule või filmile lülitumine"
+
+msgid "_Previous Chapter/Movie"
+msgstr "_Eelmine lõik/film"
+
+msgid "Previous chapter or movie"
+msgstr "Eelmisele filmilõigule või filmile lülitumine"
+
+msgid "_Sound"
+msgstr "_Heli"
 
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "Sisesta faili _aadress, mida sa soovid avada:"
+
+#. translators: Unknown remaining time
+msgid "--:--"
+msgstr ""
 
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "RTSP-serveri jaoks nõutav parool"
@@ -690,35 +568,6 @@
 "paigaldatud."
 
 #, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fail pole korrektne .desktop fail"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Tundmatu .desktop fail versioon '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Käivitamine: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Rakendus ei oota käsurealt dokumente"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
-
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Pole käivitatav element"
-
-#, c-format
 msgid "File _Format: %s"
 msgstr "Faili _vorming: %s"
 
@@ -752,7 +601,7 @@
 msgstr "Faili vormingut pole võimalik ära tunda"
 
 #. hour:minutes:seconds
-#. Translators: This is a time format, like "9:05:02" for 9
+#. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
 #. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
 #. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
 #. * of "%d" if your locale uses localized digits.
@@ -761,6 +610,28 @@
 msgctxt "long time format"
 msgid "%d:%02d:%02d"
 msgstr "%d:%02d:%02d"
+
+#. -hour:minutes:seconds
+#. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
+#. * hours, 5 minutes, and 2 seconds playback remaining. You may
+#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
+#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
+#.
+#, fuzzy, c-format
+msgctxt "long time format"
+msgid "-%d:%02d:%02d"
+msgstr "%d:%02d:%02d"
+
+#. -minutes:seconds
+#. Translators: This is a time format, like "-5:02" for 5
+#. * minutes and 2 seconds playback remaining. You may change
+#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
+#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
+#.
+#, fuzzy, c-format
+msgctxt "short time format"
+msgid "-%d:%02d"
+msgstr "%d:%02d"
 
 #. minutes:seconds
 #. Translators: This is a time format, like "5:02" for 5
@@ -871,9 +742,6 @@
 msgid "Cancel"
 msgstr "Tühista"
 
-msgid "No File"
-msgstr "Fail puudub"
-
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "'%s' liidest pole võimalik laadida. %s"
@@ -931,22 +799,6 @@
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaatne"
 
-msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
-msgstr "Autoriõigused © 2002-2009 Bastien Nocera"
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
-"Priit Laes <amd store20 com>, 2005–2007.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010."
-
-msgid "Totem Website"
-msgstr "Totemi veebisait"
-
-msgid "Configure Plugins"
-msgstr "Pluginate seadistamine"
-
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -955,11 +807,6 @@
 "%s\n"
 "Kõigi saadaolevate käsureavõtmete vaatamiseks käivita '%s --help'.\n"
 
-#. Translators: %s is the totem version number
-#, c-format
-msgid "Totem %s"
-msgstr "Totem %s"
-
 msgid "Pause"
 msgstr "Pausitud"
 
@@ -970,9 +817,6 @@
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totemil pole võimalik esitada '%s'."
 
-msgid "No error message"
-msgstr "Veateadet pole"
-
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totemil pole võimalik abiteabe sisu näidata."
 
@@ -985,9 +829,8 @@
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Järgmine lõik/film"
 
-#. Translators: this is the accessibility text for the fullscreen button in the controls box in Totem's main 
window.
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Täisekraanvaade"
+msgid "Back"
+msgstr ""
 
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totemil pole võimalik käivituda."
@@ -997,6 +840,10 @@
 
 msgid "Open Location..."
 msgstr "Asukoha avamine..."
+
+#, fuzzy
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Tühista"
 
 msgid "Enable debug"
 msgstr "Silumise lubamine"
@@ -1073,6 +920,10 @@
 
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Salvesta esitusnimekiri"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Save"
+msgstr "Salvesta"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
@@ -1086,6 +937,12 @@
 msgid "Playlist error"
 msgstr "Esitusnimekirja viga"
 
+msgid "Configure Plugins"
+msgstr "Pluginate seadistamine"
+
+msgid "_Close"
+msgstr ""
+
 msgid "Preferences"
 msgstr "Eelistused"
 
@@ -1122,12 +979,98 @@
 msgid "N/A"
 msgstr "Puudub"
 
-msgid "0:00 / 0:00"
-msgstr "0:00 / 0:00"
-
-#, c-format
-msgid "%s (Streaming)"
-msgstr "%s (Striimiesitus)"
+msgid "Current Locale"
+msgstr "Aktiivne lokaat"
+
+msgid "Arabic"
+msgstr "Araabia"
+
+msgid "Armenian"
+msgstr "Armeenia"
+
+msgid "Baltic"
+msgstr "Balti"
+
+msgid "Celtic"
+msgstr "Keldi"
+
+msgid "Central European"
+msgstr "Kesk-Euroopa"
+
+msgid "Chinese Simplified"
+msgstr "Hiina lihtsustatud"
+
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Hiina traditsiooniline"
+
+msgid "Croatian"
+msgstr "Horvaatia"
+
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Kirillitsa"
+
+msgid "Cyrillic/Russian"
+msgstr "Kirillitsa/Vene"
+
+msgid "Cyrillic/Ukrainian"
+msgstr "Kirillitsa/Ukraina"
+
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruusia"
+
+msgid "Greek"
+msgstr "Kreeka"
+
+msgid "Gujarati"
+msgstr "Gujarati"
+
+msgid "Gurmukhi"
+msgstr "Gurmukhi"
+
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Heebrea"
+
+msgid "Hebrew Visual"
+msgstr "Heebrea visuaalne"
+
+msgid "Hindi"
+msgstr "Hindi"
+
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandi"
+
+msgid "Japanese"
+msgstr "Jaapani"
+
+msgid "Korean"
+msgstr "Korea"
+
+msgid "Nordic"
+msgstr "Põhjamaad"
+
+msgid "Persian"
+msgstr "Pärsia"
+
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumeenia"
+
+msgid "South European"
+msgstr "Lõuna-Euroopa"
+
+msgid "Thai"
+msgstr "Tai"
+
+msgid "Turkish"
+msgstr "Türgi"
+
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unikood"
+
+msgid "Western"
+msgstr "Lääne"
+
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Vietnami"
 
 #. Elapsed / Total Length
 #, c-format
@@ -1139,117 +1082,6 @@
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "Liikumine asukohale %s / %s"
 
-msgid "Buffering"
-msgstr "Puhverdamine"
-
-#. eg: 75 %
-#, c-format
-msgid "%lf %%"
-msgstr "%lf %%"
-
-#. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#, c-format
-msgid "%s, %s"
-msgstr "%s, %s"
-
-#. eg: Buffering, 75 %
-#, c-format
-msgid "%s, %f %%"
-msgstr "%s, %f %%"
-
-msgid "Current Locale"
-msgstr "Aktiivne lokaat"
-
-msgid "Arabic"
-msgstr "Araabia"
-
-msgid "Armenian"
-msgstr "Armeenia"
-
-msgid "Baltic"
-msgstr "Balti"
-
-msgid "Celtic"
-msgstr "Keldi"
-
-msgid "Central European"
-msgstr "Kesk-Euroopa"
-
-msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "Hiina lihtsustatud"
-
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Hiina traditsiooniline"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Horvaatia"
-
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Kirillitsa"
-
-msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "Kirillitsa/Vene"
-
-msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "Kirillitsa/Ukraina"
-
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruusia"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Kreeka"
-
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Gujarati"
-
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Gurmukhi"
-
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Heebrea"
-
-msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "Heebrea visuaalne"
-
-msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandi"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Jaapani"
-
-msgid "Korean"
-msgstr "Korea"
-
-msgid "Nordic"
-msgstr "Põhjamaad"
-
-msgid "Persian"
-msgstr "Pärsia"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumeenia"
-
-msgid "South European"
-msgstr "Lõuna-Euroopa"
-
-msgid "Thai"
-msgstr "Tai"
-
-msgid "Turkish"
-msgstr "Türgi"
-
-msgid "Unicode"
-msgstr "Unikood"
-
-msgid "Western"
-msgstr "Lääne"
-
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnami"
-
 msgid "All files"
 msgstr "Kõik failid"
 
@@ -1273,6 +1105,9 @@
 
 msgid "Add Directory"
 msgstr "Kataloogi lisamine"
+
+msgid "_Add"
+msgstr ""
 
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
@@ -1314,32 +1149,23 @@
 msgid "Records (S)VCDs or video DVDs"
 msgstr "(S)VCD'de või video-DVD'de lindistamine"
 
+msgid "The video disc could not be duplicated."
+msgstr "Filmiplaati pole võimalik paljundada."
+
+msgid "The movie could not be recorded."
+msgstr "Filmi pole võimalik lindistada."
+
+msgid "Unable to write a project."
+msgstr "Projekti pole võimalik kirjutada."
+
 msgid "_Create Video Disc..."
 msgstr "_Loo videoplaat..."
 
-msgid "Create a video DVD or a (S)VCD from the currently opened movie"
-msgstr "Video-DVD või (S)VCD loomine praegu avatud filmist"
-
 msgid "Copy Vide_o DVD..."
 msgstr "Kopeeri vide_o DVD..."
 
-msgid "Copy the currently playing video DVD"
-msgstr "Koopia praegu mängivast DVD'st"
-
 msgid "Copy (S)VCD..."
 msgstr "Kopeeri (S)VCD..."
-
-msgid "Copy the currently playing (S)VCD"
-msgstr "Praegu esitatava (S)VCD kopeerimine"
-
-msgid "The video disc could not be duplicated."
-msgstr "Filmiplaati pole võimalik paljundada."
-
-msgid "The movie could not be recorded."
-msgstr "Filmi pole võimalik lindistada."
-
-msgid "Unable to write a project."
-msgstr "Projekti pole võimalik kirjutada."
 
 msgid "Name for new chapter:"
 msgstr "Uue peatüki nimi:"
@@ -1466,10 +1292,6 @@
 msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
 msgstr "MediaPlayer 2 objektilt päriti tundmatut omadust '%s'"
 
-#, python-format
-msgid "The URI ‘%s’ is not supported."
-msgstr "URI '%s' pole toetatud."
-
 msgid "Grilo Browser"
 msgstr "Grilo sirvija"
 
@@ -1482,17 +1304,15 @@
 msgid "Copy Location"
 msgstr "Asukoha kopeerimine"
 
-msgid "Browse"
-msgstr "Sirvi"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Otsing"
-
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Viga sirvimisel"
 
 msgid "Search Error"
 msgstr "Viga otsimisel"
+
+#, fuzzy
+msgid "Recent"
+msgstr "Hiljutised failid"
 
 msgid "Gromit Annotations"
 msgstr "Gromiti kommentaarid"
@@ -1570,9 +1390,6 @@
 msgid "Rating"
 msgstr "Hinnang"
 
-msgid "Download movie subtitles from OpenSubtitles"
-msgstr "Subtiitrite allalaadimine OpenSubtitles'ist"
-
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Laadi filmi subtiitrid alla…"
 
@@ -1619,20 +1436,11 @@
 msgid "Interactive Python console"
 msgstr "Interaktiivne Pythoni konsool"
 
-msgid "Python Console Menu"
-msgstr "Pythoni konsooli menüü"
-
 msgid "_Python Console"
 msgstr "_Pythoni konsool"
 
-msgid "Show Totem's Python console"
-msgstr "Totemi Pythoni konsooli näitamine"
-
 msgid "Python Debugger"
 msgstr "Pythoni silur"
-
-msgid "Enable remote Python debugging with rpdb2"
-msgstr "Pythoni kaugsilumise lubamine rpdb2 abil"
 
 #. pylint: disable-msg=E1101
 #, python-format
@@ -1675,12 +1483,6 @@
 msgid "Save a copy of the currently playing movie"
 msgstr "Koopia salvestamine praegu mängivast filmist"
 
-msgid "Save a Copy..."
-msgstr "Salvesta koopia..."
-
-msgid "Save a copy of the movie"
-msgstr "Filmist koopia salvestamine"
-
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "Koopia salvestamine"
 
@@ -1692,6 +1494,9 @@
 msgid "Movie stream"
 msgstr "Filmivoog"
 
+msgid "Save a Copy..."
+msgstr "Salvesta koopia..."
+
 msgid "Screen Saver"
 msgstr "Ekraanisäästja"
 
@@ -1755,14 +1560,8 @@
 msgid "Take _Screenshot"
 msgstr "Võta _stoppkaader"
 
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Stoppkaadri võtmine"
-
 msgid "Create Screenshot _Gallery..."
 msgstr "Loo stoppkaadrite _galerii..."
-
-msgid "Create a gallery of screenshots"
-msgstr "Stoppkaadrite galerii loomine"
 
 msgid "Skip To"
 msgstr "Asukoha vahetamine"
@@ -1788,11 +1587,274 @@
 msgid "7"
 msgstr "8"
 
+#, fuzzy
+msgid "_Skip To"
+msgstr "Asukoha vahetamine"
+
 msgid "_Skip To..."
 msgstr "_Liigu asukohale..."
 
-msgid "Skip to a specific time"
-msgstr "Liikumine määratud ajahetkele"
+msgid "Vimeo"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
+msgstr "Apple'i treilerite saidi jaoks kasutajaagendi määramine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Zeitgeist Plugin"
+msgstr "Pluginate seadistamine"
+
+msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Stopped"
+#~ msgstr "Seisatud"
+
+#~ msgid "Paused"
+#~ msgstr "Pausitud"
+
+#~ msgid "Playing"
+#~ msgstr "Esitamine"
+
+#~ msgid "Leave Fullscreen"
+#~ msgstr "Välju täisekraanvaatest"
+
+#~ msgid "Time:"
+#~ msgstr "Aeg:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to remember the current playlist, the playing track and position."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas pidada meeles praegust esitusnimekirja, esitatavat lugu ja asukohta."
+
+#~ msgid "Playback"
+#~ msgstr "Esitamine"
+
+#~ msgid "Remember last played movies"
+#~ msgstr "Viimati esitatud filmide meelespidamine"
+
+#~ msgid "Open _Location"
+#~ msgstr "Ava a_sukoht"
+
+#~ msgid "_Fullscreen"
+#~ msgstr "_Täisekraanvaade"
+
+#~ msgid "_Movie"
+#~ msgstr "_Film"
+
+#~ msgid "Eject the current disc"
+#~ msgstr "Praeguse plaadi väljastamine"
+
+#~ msgid "View the properties of the current stream"
+#~ msgstr "Praeguse andmevoo omaduste vaatamine"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_Redaktor"
+
+#~ msgid "_Clear Playlist"
+#~ msgstr "_Tühjenda esitusnimekiri"
+
+#~ msgid "Clear the playlist"
+#~ msgstr "Esitusnimekirja tühjendamine"
+
+#~ msgid "Configure plugins to extend the application"
+#~ msgstr "Rakenduse laienduspluginate seadistamine"
+
+#~ msgid "Fit Window to Movie"
+#~ msgstr "Sobita aken filmi järgi"
+
+#~ msgid "Switch camera angles"
+#~ msgstr "Vaatenurkade muutmine"
+
+#~ msgid "_Go"
+#~ msgstr "_Liikumine"
+
+#~ msgid "Go to the DVD menu"
+#~ msgstr "Liigu DVD menüüsse"
+
+#~ msgid "Go to the title menu"
+#~ msgstr "Pealkirjamenüü avamine"
+
+#~ msgid "Go to the audio menu"
+#~ msgstr "Liigu audio menüüsse"
+
+#~ msgid "Go to the angle menu"
+#~ msgstr "Nurgamenüü avamine"
+
+#~ msgid "Go to the chapter menu"
+#~ msgstr "Peatükimenüü avamine"
+
+#~ msgid "Volume _Up"
+#~ msgstr "Heli va_ljemaks"
+
+#~ msgid "Increase volume"
+#~ msgstr "Heli valjemaks"
+
+#~ msgid "Volume _Down"
+#~ msgstr "Heli _vaiksemaks"
+
+#~ msgid "Decrease volume"
+#~ msgstr "Heli vaiksemaks"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Sisukord"
+
+#~ msgid "Help contents"
+#~ msgstr "Abiteabe sisukord"
+
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_Programmist"
+
+#~ msgid "About this application"
+#~ msgstr "Lähem teave selle rakenduse kohta"
+
+#~ msgid "S_idebar"
+#~ msgstr "_Külgriba"
+
+#~ msgid "Show or hide the sidebar"
+#~ msgstr "Külgriba näitamine või peitmine"
+
+#~ msgid "Sets automatic aspect ratio"
+#~ msgstr "Automaatse kuvasuhte määramine"
+
+#~ msgid "Sets square aspect ratio"
+#~ msgstr "Ruudukujulise kuvasuhte määramine"
+
+#~ msgid "Sets 4∶3 (TV) aspect ratio"
+#~ msgstr "4∶3 (TV) kuvasuhte määramine"
+
+#~ msgid "Sets 16∶9 (widescreen) aspect ratio"
+#~ msgstr "16∶9 (laiekraan) kuvasuhte määramine"
+
+#~ msgid "Sets 2.11∶1 (DVB) aspect ratio"
+#~ msgstr "2.11∶1 (DVB) kuvasuhte määramine"
+
+#~ msgid "Zoom in"
+#~ msgstr "Suurendamine"
+
+#~ msgid "Skip _Forward"
+#~ msgstr "Keri _edasi"
+
+#~ msgid "Skip forward"
+#~ msgstr "Edasikerimine"
+
+#~ msgid "Skip _Backwards"
+#~ msgstr "Keri _tagasi"
+
+#~ msgid "Skip backwards"
+#~ msgstr "Tagasikerimine"
+
+#~ msgid "Time seek bar"
+#~ msgstr "Kerimisriba"
+
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Fail pole korrektne .desktop fail"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Tundmatu .desktop fail versioon '%s'"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Rakendus ei oota käsurealt dokumente"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele "
+#~ "edastada"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Pole käivitatav element"
+
+#~ msgid "No File"
+#~ msgstr "Fail puudub"
+
+#~ msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
+#~ msgstr "Autoriõigused © 2002-2009 Bastien Nocera"
+
+#~ msgid "translator-credits"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
+#~ "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
+#~ "Priit Laes <amd store20 com>, 2005–2007.\n"
+#~ "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010."
+
+#~ msgid "Totem Website"
+#~ msgstr "Totemi veebisait"
+
+#~ msgid "Totem %s"
+#~ msgstr "Totem %s"
+
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "Veateadet pole"
+
+#~ msgid "Fullscreen"
+#~ msgstr "Täisekraanvaade"
+
+#~ msgid "0:00 / 0:00"
+#~ msgstr "0:00 / 0:00"
+
+#~ msgid "%s (Streaming)"
+#~ msgstr "%s (Striimiesitus)"
+
+#~ msgid "Buffering"
+#~ msgstr "Puhverdamine"
+
+#~ msgid "%lf %%"
+#~ msgstr "%lf %%"
+
+#~ msgid "%s, %s"
+#~ msgstr "%s, %s"
+
+#~ msgid "%s, %f %%"
+#~ msgstr "%s, %f %%"
+
+#~ msgid "Create a video DVD or a (S)VCD from the currently opened movie"
+#~ msgstr "Video-DVD või (S)VCD loomine praegu avatud filmist"
+
+#~ msgid "Copy the currently playing video DVD"
+#~ msgstr "Koopia praegu mängivast DVD'st"
+
+#~ msgid "Copy the currently playing (S)VCD"
+#~ msgstr "Praegu esitatava (S)VCD kopeerimine"
+
+#~ msgid "The URI ‘%s’ is not supported."
+#~ msgstr "URI '%s' pole toetatud."
+
+#~ msgid "Browse"
+#~ msgstr "Sirvi"
+
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Otsing"
+
+#~ msgid "Download movie subtitles from OpenSubtitles"
+#~ msgstr "Subtiitrite allalaadimine OpenSubtitles'ist"
+
+#~ msgid "Python Console Menu"
+#~ msgstr "Pythoni konsooli menüü"
+
+#~ msgid "Show Totem's Python console"
+#~ msgstr "Totemi Pythoni konsooli näitamine"
+
+#~ msgid "Enable remote Python debugging with rpdb2"
+#~ msgstr "Pythoni kaugsilumise lubamine rpdb2 abil"
+
+#~ msgid "Save a copy of the movie"
+#~ msgstr "Filmist koopia salvestamine"
+
+#~ msgid "Take a screenshot"
+#~ msgstr "Stoppkaadri võtmine"
+
+#~ msgid "Create a gallery of screenshots"
+#~ msgstr "Stoppkaadrite galerii loomine"
+
+#~ msgid "Skip to a specific time"
+#~ msgstr "Liikumine määratud ajahetkele"
 
 #~ msgid "Resize the canvas automatically on file load"
 #~ msgstr "Lõuendi suuruse automaatne muutmine faili laadimisel"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]