commit: r3645 - /gnome/master/desktop/cheese.poAuthor: mattias
Date: Fri Sep 20 20:50:42 2013
New Revision: 3645

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/cheese.po

Modified: gnome/master/desktop/cheese.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/cheese.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/cheese.po [utf-8] Fri Sep 20 20:50:42 2013
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Project-Id-Version: cheese MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=cheese&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-19 07:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-18 21:42+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-18 18:36+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -22,27 +22,6 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
-msgid "Share…"
-msgstr "Jaga…"
-
-msgid "Save _As…"
-msgstr "Salvesta _kui…"
-
-msgid "Move to _Trash"
-msgstr "Viska _prügikasti"
-
-msgid "Move _All to Trash"
-msgstr "Viska _kõik prügikasti"
-
-msgid "_Wide Mode"
-msgstr "_Lairežiim"
-
-msgid "P_revious Effects"
-msgstr "_Eelmised efektid"
-
-msgid "Ne_xt Effects"
-msgstr "_Järgmised efektid"
-
 msgid "Photo mode"
 msgstr "Fotorežiim"
 
@@ -52,14 +31,15 @@
 msgid "Photo burst mode"
 msgstr "Sarivõtte režiim"
 
-msgid "Take a photo"
+#, fuzzy
+msgid "Take a photo using a webcam"
 msgstr "Pildista"
 
 msgid "_Take a Photo"
 msgstr "_Pildista"
 
-msgid "Previous"
-msgstr "Eelmine"
+msgid "Navigate to the previous page of effects"
+msgstr ""
 
 msgid "Effects"
 msgstr "Efektid"
@@ -67,11 +47,11 @@
 msgid "_Effects"
 msgstr "_Efektid"
 
-msgid "Next"
-msgstr "Järgmine"
-
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Välju täisekraanvaatest"
+msgid "Navigate to the next page of effects"
+msgstr ""
+
+msgid "Leave fullscreen mode and go back to windowed mode"
+msgstr ""
 
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_Välju täisekraanvaatest"
@@ -112,7 +92,8 @@
 msgid "_Countdown"
 msgstr "_Viitpäästik"
 
-msgid "Fire _Flash"
+#, fuzzy
+msgid "Fire _flash"
 msgstr "_Kasutatakse välku"
 
 msgid "Burst mode"
@@ -154,10 +135,12 @@
 msgid "The duration of the countdown before taking a photo, in seconds"
 msgstr "Viitpäästiku pikkus sekundites"
 
-msgid "Fire flash before taking a picture"
+#, fuzzy
+msgid "Fire flash before taking a photo"
 msgstr "Pilti tehakse koos välguga"
 
-msgid "Set to true to fire a flash when taking a picture"
+#, fuzzy
+msgid "Set to true to fire a flash before taking a photo"
 msgstr "Kui märgitud, siis tehakse pilt koos välguga"
 
 msgid "Camera device string indicator"
@@ -198,31 +181,40 @@
 msgid "The height of the video captured from the camera, in pixels"
 msgstr "Kaamerast püütud video kõrgus pikslites"
 
-msgid "Picture brightness"
+#, fuzzy
+msgid "Image brightness"
 msgstr "Pildi heledus"
 
-msgid "Adjusts the brightness of the picture coming from the camera"
+#, fuzzy
+msgid "Adjusts the brightness of the image coming from the camera"
 msgstr "Kaamerast tuleva pildi heledusastme kohendamine"
 
-msgid "Picture contrast"
+#, fuzzy
+msgid "Image contrast"
 msgstr "Pildi kontrast"
 
-msgid "Adjusts the contrast of the picture coming from the camera"
+#, fuzzy
+msgid "Adjusts the contrast of the image coming from the camera"
 msgstr "Kaamerast tuleva pildi kontrastiastme kohendamine"
 
-msgid "Picture saturation"
+#, fuzzy
+msgid "Image saturation"
 msgstr "Pildi küllastamine"
 
-msgid "Adjusts the saturation of the picture coming from the camera"
+#, fuzzy
+msgid "Adjusts the saturation of the image coming from the camera"
 msgstr "Kaamerast tuleva pildi küllastumisastme kohendamine"
 
-msgid "Picture hue"
-msgstr "Pildi toon"
-
-msgid "Adjusts the hue (color tint) of the picture coming from the camera"
+#, fuzzy
+msgid "Image hue"
+msgstr "Pilt"
+
+#, fuzzy
+msgid "Adjusts the hue (color tint) of the image coming from the camera"
 msgstr "Kaamerast tuleva pildi toonimisastme kohendamine"
 
-msgid "Video Path"
+#, fuzzy
+msgid "Video path"
 msgstr "Video asukoht"
 
 msgid ""
@@ -232,7 +224,8 @@
 "Video salvestamiseks kasutatav kataloog. Kui see on tühi, siis kasutatakse "
 "kataloogi \"XDG_VIDEO/Webcam\"."
 
-msgid "Photo Path"
+#, fuzzy
+msgid "Photo path"
 msgstr "Fotode asukoht"
 
 msgid ""
@@ -241,22 +234,6 @@
 msgstr ""
 "Fotode salvestamiseks kasutatav kataloog. Kui see on tühi, siis kasutatakse "
 "kataloogi \"XDG_PHOTO/Webcam\"."
-
-msgid "Whether to start in wide mode"
-msgstr "Kas alustada lairežiimis"
-
-msgid ""
-"If set to true, Cheese will start up in wide mode, with the image collection "
-"placed on the right-hand side. Useful with small screens."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, käivitub Cheese lairežiimis, kus pildikollektsioon on "
-"paigutatud paremasse serva. See on kasulik väikeste ekraanide korral."
-
-msgid "Whether to start in fullscreen"
-msgstr "Kas alustada täisekraanvaates"
-
-msgid "If set to true, Cheese will start up in fullscreen mode."
-msgstr "Kui märgitud, käivitub Cheese täisekraani režiimis."
 
 msgid "Time between photos in burst mode"
 msgstr "Viivitus sarivõtte fotode vahel"
@@ -282,24 +259,12 @@
 msgid "Select"
 msgstr "Vali"
 
-msgid "_Take a photo"
+#, fuzzy
+msgid "Take a Photo"
 msgstr "_Pildista"
 
 msgid "_Discard photo"
 msgstr "_Hülga foto"
-
-msgid "Device capabilities not supported"
-msgstr "Seadme omadused pole toetatud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to initialize device %s for capability probing"
-msgstr "Seadme %s lähtestamine võimaluste proovimiseks nurjus"
-
-msgid "Unknown device"
-msgstr "Tundmatu seade"
-
-msgid "Cancellable initialization not supported"
-msgstr "Katkestatav lähtestamine pole toetatud"
 
 msgid "One or more needed GStreamer elements are missing: "
 msgstr "Üks või enam Gstreameri elementi on puudu: "
@@ -318,72 +283,83 @@
 msgid "%02i:%02i:%02i"
 msgstr "%02i:%02i:%02i"
 
+msgid "Device capabilities not supported"
+msgstr "Seadme omadused pole toetatud"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to initialize device %s for capability probing"
+msgstr "Seadme %s lähtestamine võimaluste proovimiseks nurjus"
+
+msgid "Unknown device"
+msgstr "Tundmatu seade"
+
+msgid "Cancellable initialization not supported"
+msgstr "Katkestatav lähtestamine pole toetatud"
+
+msgid "Start in wide mode"
+msgstr "Käivitatakse lairežiimis"
+
+msgid "Device to use as a camera"
+msgstr "Seade, mida kasutatakse kaamerana"
+
+msgid "DEVICE"
+msgstr "SEADE"
+
+msgid "Output version information and exit"
+msgstr "Väljastab versiooniteabe ja väljub"
+
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Käivitatakse täisekraanivaates"
+
+msgid "_Shoot"
+msgstr "_Pildista"
+
+msgid "Mode:"
+msgstr "Režiim:"
+
+msgid "_Photo"
+msgstr "_Foto"
+
+msgid "_Video"
+msgstr "_Video"
+
+msgid "_Burst"
+msgstr "_Sarivõte"
+
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "P_references"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lõpeta"
+
+msgid "- Take photos and videos from your webcam"
+msgstr "- Veebikaamerast fotode ja videote salvestamine"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
+msgstr "Kõigi käsureavalikute nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010."
+
+msgid "Cheese Website"
+msgstr "Cheese'i veebisait"
+
+#. Translators: a description of an effect (to be applied to images
+#. *              from the webcam) which does nothing.
 msgid "No Effect"
 msgstr "Efekt puudub"
-
-msgid "Start in wide mode"
-msgstr "Käivitatakse lairežiimis"
-
-msgid "Device to use as a camera"
-msgstr "Seade, mida kasutatakse kaamerana"
-
-msgid "DEVICE"
-msgstr "SEADE"
-
-msgid "Output version information and exit"
-msgstr "Väljastab versiooniteabe ja väljub"
-
-msgid "Start in fullscreen mode"
-msgstr "Käivitatakse täisekraanivaates"
-
-msgid "_Shoot"
-msgstr "_Pildista"
-
-msgid "Mode:"
-msgstr "Režiim:"
-
-msgid "_Photo"
-msgstr "_Foto"
-
-msgid "_Video"
-msgstr "_Video"
-
-msgid "_Burst"
-msgstr "_Sarivõte"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "P_references"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Lõpeta"
-
-msgid "- Take photos and videos from your webcam"
-msgstr "- Veebikaamerast fotode ja videote salvestamine"
-
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr "Kõigi käsureavalikute nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Another instance of Cheese is currently running\n"
-msgstr "Üks Cheese'i instants juba töötab\n"
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010."
-
-msgid "Cheese Website"
-msgstr "Cheese'i veebisait"
 
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
@@ -440,5 +416,77 @@
 msgid "No effects found"
 msgstr "Efekte ei leitud"
 
+msgid "There was an error playing video from the webcam"
+msgstr ""
+
+msgid "Open"
+msgstr ""
+
+msgid "Save _As…"
+msgstr "Salvesta _kui…"
+
+msgid "Move to _Trash"
+msgstr "Viska _prügikasti"
+
+msgid "Delete"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Record a video using a webcam"
+msgstr "Video salvestamine"
+
 msgid "Take _Multiple Photos"
 msgstr "_Tee mitu fotot"
+
+#, fuzzy
+msgid "Take multiple photos using a webcam"
+msgstr "Sarivõttega pildistamine"
+
+#~ msgid "Share…"
+#~ msgstr "Jaga…"
+
+#~ msgid "Move _All to Trash"
+#~ msgstr "Viska _kõik prügikasti"
+
+#~ msgid "_Wide Mode"
+#~ msgstr "_Lairežiim"
+
+#~ msgid "P_revious Effects"
+#~ msgstr "_Eelmised efektid"
+
+#~ msgid "Ne_xt Effects"
+#~ msgstr "_Järgmised efektid"
+
+#~ msgid "Previous"
+#~ msgstr "Eelmine"
+
+#~ msgid "Next"
+#~ msgstr "Järgmine"
+
+#~ msgid "Leave fullscreen"
+#~ msgstr "Välju täisekraanvaatest"
+
+#~ msgid "Picture hue"
+#~ msgstr "Pildi toon"
+
+#~ msgid "Whether to start in wide mode"
+#~ msgstr "Kas alustada lairežiimis"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, Cheese will start up in wide mode, with the image "
+#~ "collection placed on the right-hand side. Useful with small screens."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, käivitub Cheese lairežiimis, kus pildikollektsioon on "
+#~ "paigutatud paremasse serva. See on kasulik väikeste ekraanide korral."
+
+#~ msgid "Whether to start in fullscreen"
+#~ msgstr "Kas alustada täisekraanvaates"
+
+#~ msgid "If set to true, Cheese will start up in fullscreen mode."
+#~ msgstr "Kui märgitud, käivitub Cheese täisekraani režiimis."
+
+#~ msgid "_Take a photo"
+#~ msgstr "_Pildista"
+
+#~ msgid "Another instance of Cheese is currently running\n"
+#~ msgstr "Üks Cheese'i instants juba töötab\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]