commit: r3643 - /gnome/master/desktop/gnome-boxes.poAuthor: mattias
Date: Fri Sep 20 20:36:39 2013
New Revision: 3643

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-boxes.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-boxes.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] Fri Sep 20 20:36:39 2013
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-12 09:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-12 22:14+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-20 11:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-20 20:31+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -17,6 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxes"
@@ -66,6 +67,30 @@
 
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "Akna maksimeeritud olek"
+
+msgid ""
+"A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems. Unlike "
+"some other virtual machine management software, Boxes is targeted towards "
+"typical desktop end-users. For this reason, Boxes will not provide many "
+"advanced options to tweak virtual machines. Instead Boxes will focus on "
+"getting things working out of the box with very little input from user."
+msgstr ""
+"Lihtne GNOME 3 rakendus kaug- või virtuaalmasinate kasutamiseks. Erinevalt "
+"teistest virtuaalmasinate halduse rakendustest on Boxes suunatud tavalisele "
+"arvutikasutajale. Sel põhjusel ei paku Boxes väga paljusid täpsemaid "
+"võimalusi virtuaalmasinate kohandamiseks. Selle asemel püüab Boxes "
+"võimalikult väikese kasutajapoolse sekkumisega kõik lihtsalt toimima panna."
+
+msgid ""
+"You want to install Boxes if you just want a very safe and easy way to try "
+"out new operating systems or new (potentially unstable) versions of your "
+"favorite operating system(s), or need to connect to a remote machine (for "
+"example, in your office)."
+msgstr ""
+"Sa vajad Boxes programmi, kui tahad väga turvalisel ja lihtsal viisil "
+"proovida uusi operatsioonisüsteeme või uusi (potentsiaalselt ebastabiilseid) "
+"versioone oma lemmikoperatsioonisüsteemidest või ühenduda kaugmasinasse "
+"(asub näiteks kontoris)."
 
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Mattias Põldaru, 2012."
@@ -147,6 +172,9 @@
 msgid "Create one using the button on the top left."
 msgstr "Loo uus masin kasutades nuppu üleval vasakul."
 
+msgid "Unsupported disk image format."
+msgstr "Kettatõmmise vorming pole toetatud."
+
 msgid "System"
 msgstr "Süsteem"
 
@@ -162,9 +190,15 @@
 msgid "Troubleshooting log"
 msgstr "Probleemilahenduse logi"
 
+msgid "_Save"
+msgstr "_Salvesta"
+
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Lõikepuhvrisse kopeerimine"
 
+msgid "_Close"
+msgstr "_Sulge"
+
 msgid "Save log"
 msgstr "Salvesta logi"
 
@@ -174,15 +208,27 @@
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
+
+msgid "Add support to guest"
+msgstr "Külalise jaoks toe lisamine"
+
+msgid "USB device support"
+msgstr "USB-seadmete tugi"
+
+msgid "Smartcard support"
+msgstr "Smartcardi tugi (ID-kaart)"
+
+#. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
+msgid "empty"
+msgstr "tühi"
+
+msgid "CD/DVD"
+msgstr "CD/DVD"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
 msgid "Select"
 msgstr "Vali"
 
-#. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-msgid "empty"
-msgstr "tühi"
-
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
 msgid "Remove"
 msgstr "Eemalda"
@@ -190,36 +236,37 @@
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Seadme või ISO faili valimine"
 
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Loobu"
+
+msgid "_Open"
+msgstr "_Ava"
+
+#. Translators: First '%s' is filename of ISO or CD/DVD device that user selected and
+#. Second '%s' is name of the box.
 #, c-format
 msgid "Insertion of '%s' as a CD/DVD into '%s' failed"
 msgstr "CD/DVD '%s' sisestamine masinasse '%s' nurjus"
 
+#. Translators: '%s' here is name of the box.
 #, c-format
 msgid "Removal of CD/DVD from '%s' failed"
 msgstr "CD/DVD eemaldamine masinast '%s' nurjus"
 
-msgid "CD/DVD"
-msgstr "CD/DVD"
-
-msgid "Add support to guest"
-msgstr "Külalise jaoks toe lisamine"
-
-msgid "USB device support"
-msgstr "USB-seadmete tugi"
-
-msgid "Smartcard support"
-msgstr "Smartcardi tugi (ID-kaart)"
-
 msgid "Memory"
 msgstr "Mälu"
 
 #, c-format
-msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
-msgstr "'%s' taaskäivituseks kulub liiga kaua. Kas sundida see jõuga lõpetama?"
-
-#, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "Muudatused nõuavad '%s' taaskäivitust. Kas taaskäivitada?"
+
+msgid "_Yes"
+msgstr "_Jah"
+
+#, c-format
+msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
+msgstr ""
+"'%s' taaskäivituseks kulub liiga palju aega. Kas sundida see jõuga lõpetama?"
 
 msgid "Maximum Disk Size"
 msgstr "Maksimaalne ketta suurus"
@@ -284,6 +331,10 @@
 msgstr "%s koduleht: <%s>.\n"
 
 #, c-format
+msgid "No such file %s"
+msgstr "Pole faili %s"
+
+#, c-format
 msgid "Not connected to %s"
 msgstr "Pole ühendatud masinaga %s"
 
@@ -332,10 +383,23 @@
 msgid "Force Shutdown"
 msgstr "Jõuga sulgemine"
 
+msgid "P_ause"
+msgstr "_Paus"
+
 #, c-format
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "'%s' pausimine nurjus"
 
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Kustuta"
+
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Omadused"
+
+#. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be determined
+msgid "Unknown"
+msgstr "Tundmatu"
+
 #, c-format
 msgid "Automatic redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
 msgstr "USB seadme '%s' automaatne edasisuunamine '%s' jaoks nurjus"
@@ -353,6 +417,9 @@
 msgid "Redirect new USB devices"
 msgstr "Uute USB seadmete edasisuunamine"
 
+msgid "USB devices"
+msgstr "USB-seadmed"
+
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Vigane URI"
 
@@ -362,6 +429,18 @@
 msgid "Missing port in Spice URI"
 msgstr "Port puudub Spice URI-s"
 
+msgid "_New"
+msgstr "_Uus"
+
+msgid "Back"
+msgstr "Tagasi"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Otsi"
+
+msgid "Select Items"
+msgstr "Valitud kirjed"
+
 msgid "Select All"
 msgstr "Vali kõik"
 
@@ -370,9 +449,6 @@
 
 msgid "Select None"
 msgstr "Tühista valik"
-
-msgid "D_one"
-msgstr "_Valmis"
 
 #. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
@@ -482,6 +558,13 @@
 msgstr[0] "%d%% paigaldatud"
 msgstr[1] "%d%% paigaldatud"
 
+msgid "Importing..."
+msgstr "Importimine..."
+
+#, c-format
+msgid "Box import from file '%s' failed."
+msgstr "Masina importimine failist '%s' nurjus."
+
 msgid "Read-only"
 msgstr "Kirjutuskaitsega"
 
@@ -612,22 +695,16 @@
 msgstr "Ülevaade"
 
 msgid ""
-"Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
-"be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
-"these extensions are probably available on your system and you may need to "
-"enable them in your system's BIOS setup."
-msgstr ""
-"Virtualiseerimise laiendused pole sinu masinas saadaval. Virtuaalmasin on "
-"seetõttu eriti aeglane. Kui su arvuti on piisavalt uus (valmistatud pärast "
-"aastat 2008), on need laiendused tõenäoliselt su süsteemile siiski saadaval "
-"ja sa pead need lubama süsteemi BIOSist."
+"Virtualization extensions are unavailable on your system. If your system is "
+"recent (post 2008), check your BIOS settings to enable them."
+msgstr ""
+"Virtualiseerimise laiendused ei ole sinu arvutis saadaval. Kui sinu arvuti "
+"on suhteliselt uus (uuem kui 2008), vaata BIOSi sätteid nende "
+"sisselülitamiseks."
 
 msgid "Create a Box"
 msgstr "Masina loomine"
 
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Loobu"
-
 msgid "_Back"
 msgstr "_Tagasi"
 
@@ -640,6 +717,20 @@
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "_Kohanda..."
 
+#~ msgid "D_one"
+#~ msgstr "_Valmis"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box "
+#~ "to be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after "
+#~ "2008), these extensions are probably available on your system and you may "
+#~ "need to enable them in your system's BIOS setup."
+#~ msgstr ""
+#~ "Virtualiseerimise laiendused pole sinu masinas saadaval. Virtuaalmasin on "
+#~ "seetõttu eriti aeglane. Kui su arvuti on piisavalt uus (valmistatud "
+#~ "pärast aastat 2008), on need laiendused tõenäoliselt su süsteemile siiski "
+#~ "saadaval ja sa pead need lubama süsteemi BIOSist."
+
 #~ msgid "Fullscreen"
 #~ msgstr "Täisekraan"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]