commit: r3634 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poAuthor: mattias
Date: Fri Sep 20 18:26:53 2013
New Revision: 3634

Log:
Kõrvalamise asemel tapame

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] Fri Sep 20 18:26:53 2013
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-18 11:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-19 18:38+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-20 18:26+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -67,7 +67,7 @@
 "hiljutist võrgu-, mälu- ja protsessorikasutust."
 
 msgid "Kill process"
-msgstr "Kõrvalda protsess"
+msgstr "Tapa protsess"
 
 msgid "Privileges are required to control other users' processes"
 msgstr "Kasutaja protsesside juhtimiseks on vajalikud vastavad õigused"
@@ -236,7 +236,7 @@
 msgstr "_Sujuva värskenduse lubamine"
 
 msgid "Alert before ending or _killing processes"
-msgstr "Hoiatusdialoog enne protsessi lõpetamist või _kõrvaldamist"
+msgstr "Hoiatusdialoog enne protsessi lõpetamist või _tapmist"
 
 msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
 msgstr "_CPU kasutus jagatakse protsessorite arvuga"
@@ -527,7 +527,7 @@
 msgstr "Luba/keela sujuv värskendus"
 
 msgid "Show warning dialog when killing processes"
-msgstr "Protsesside kõrvaldamisel kuvada hoiatusdialooge"
+msgstr "Protsesside tapmisel kuvada hoiatusdialooge"
 
 msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
 msgstr "Aeg protsessivaate värskendamiste vahel millisekundites"
@@ -805,13 +805,13 @@
 "Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Protsessi PID-ga %d pole signaali %d abil võimalik kõrvaldada.\n"
+"Protsessi PID-ga %d pole signaali %d abil võimalik tappa.\n"
 "%s"
 
 #. xgettext: primary alert message for killing single process
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
-msgstr "Kas tahad kindlasti kõrvaldada valitud protsessi „%s” (PID: %u)?"
+msgstr "Kas tahad kindlasti tappa valitud protsessi „%s” (PID: %u)?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending single process
 #, c-format
@@ -837,14 +837,13 @@
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be killed."
 msgstr ""
-"Protsessi kõrvaldamine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
-"põhjustada turvariski. Kõrvaldama peaks ainult protsesse, mis ei käitu "
-"õigesti."
+"Protsessi tapmine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
+"põhjustada turvariski. Tapma peaks ainult protsesse, mis ei käitu õigesti."
 
 msgid "_Kill Process"
 msgid_plural "_Kill Processes"
-msgstr[0] "_Kõrvalda protsess"
-msgstr[1] "_Kõrvalda protsessid"
+msgstr[0] "_Tapa protsess"
+msgstr[1] "_Tapa protsessid"
 
 msgid "_End Process"
 msgid_plural "_End Processes"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]