commit: r3620 - /gnome/master/desktop/baobab.poAuthor: mattias
Date: Thu Sep 12 18:07:54 2013
New Revision: 3620

Log:
Priidu parandused

Modified:
    gnome/master/desktop/baobab.po

Modified: gnome/master/desktop/baobab.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/baobab.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/baobab.po [utf-8] Thu Sep 12 18:07:54 2013
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-11 10:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-11 22:39+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-12 18:07+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -33,8 +33,9 @@
 "remote) or volumes and give a graphical representation including each "
 "directory size or percentage."
 msgstr ""
-"Lihtne rakendus, mis skaneerib kaustu (kohalikke või mitte) või terveid "
-"partitsioone ning kuvab kataloogide suuruse graafiliselt või protentuaalselt."
+"Lihtne rakendus, mis skaneerib kaustu (kohalikke või kaug-) või terveid "
+"partitsioone ning kuvab kataloogide suuruse graafiliselt või "
+"protsentuaalselt."
 
 msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgstr "Kettakasutuse analüsaator"
@@ -83,7 +84,7 @@
 
 #. Translators: when the last modified time is unknown
 msgid "Unknown"
-msgstr "Pole teada"
+msgstr "Teadmata"
 
 #. Translators: when the last modified time is today
 msgid "Today"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]