commit: r3576 - /gnome/master/desktop/gdm.poAuthor: mattias
Date: Tue Sep 10 22:26:18 2013
New Revision: 3576

Log:
Tühiuuendus, mis se'st lugeda

Modified:
    gnome/master/desktop/gdm.po

Modified: gnome/master/desktop/gdm.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] Tue Sep 10 22:26:18 2013
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: GDM MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-17 20:31+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-10 17:18+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-18 14:33+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -124,49 +124,17 @@
 msgid "Could not create authentication helper process"
 msgstr "Autentimise abiprotsessi ei suudetud luua"
 
-#, c-format
-msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
-msgstr "viga autentimissüsteemiga suhtluse alustamisel - %s"
-
-msgid "general failure"
-msgstr "üldine tõrge"
-
-msgid "out of memory"
-msgstr "mälu sai otsa"
-
-msgid "application programmer error"
-msgstr "rakenduse programmeerija viga"
-
-msgid "unknown error"
-msgstr "tundmatu viga"
+msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
+msgstr ""
+
+msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
+msgstr ""
 
 msgid "Username:"
 msgstr "Kasutajanimi:"
 
-#, c-format
-msgid "error informing authentication system of preferred username prompt: %s"
-msgstr ""
-"viga autentimissüsteemi teavitamisel eelistatud kasutajanime viibast: %s"
-
-#, c-format
-msgid "error informing authentication system of user's hostname: %s"
-msgstr ""
-"viga autentimissüsteemile kasutaja hostinime kohta teavituse saatamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "error informing authentication system of user's console: %s"
-msgstr ""
-"viga autentimissüsteemile kasutaja konsooli kohta teavituse saatamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "error informing authentication system of display string: %s"
-msgstr ""
-"viga autentimissüsteemile kuvatava stringi kohta teavituse saatamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "error informing authentication system of display xauth credentials: %s"
-msgstr ""
-"viga autentimissüsteemile xauth tõendite kohta teavituse saatamisel: %s"
+msgid "Your password has expired, please change it now."
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "no user account available"
@@ -215,10 +183,6 @@
 msgstr "Ühekordse käivitamise markeri kataloogi %s pole võimalik luua: %s"
 
 #, c-format
-msgid "Failed to create AuthDir %s: %s"
-msgstr "AuthDir'i %s loomine nurjus: %s"
-
-#, c-format
 msgid "Failed to create LogDir %s: %s"
 msgstr "LogDir'i %s loomine nurjus: %s"
 
@@ -295,6 +259,15 @@
 "Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kellel on smartcard kaart, selle "
 "abil sisse logida."
 
+#, fuzzy
+msgid "Whether or not to allow passwords for login"
+msgstr "Kas smartcardi lugejaga on võimalik sisse logida"
+
+msgid ""
+"The login screen can be configured to disallow password authentication, "
+"forcing the user to use smartcard or fingerprint authentication."
+msgstr ""
+
 msgid "Path to small image at top of user list"
 msgstr "Kasutajaloendi kohal asetseva väikese pildi asukoht"
 
@@ -399,261 +372,6 @@
 msgid "XDMCP: Unable to parse address"
 msgstr "XDMCP: Aadressi pole võimalik analüüsida"
 
-msgid "Fingerprint Authentication"
-msgstr "Sõrmejäljega autentimine"
-
-msgid "Log into session with fingerprint"
-msgstr "Seanssi sisselogimine sõrmejäljega"
-
-msgid "Password Authentication"
-msgstr "Parooliga autentimine"
-
-msgid "Log into session with username and password"
-msgstr "Seanssi sisselogimine kasutajanime ja parooliga"
-
-msgid "Log In"
-msgstr "Logi sisse"
-
-msgid "Slot ID"
-msgstr "Pesa ID"
-
-msgid "The slot the card is in"
-msgstr "Pesa, milles kaart asub"
-
-msgid "Slot Series"
-msgstr "Pesa seeriakood"
-
-msgid "per-slot card identifier"
-msgstr "pesa jaoks kaardi identifitseerija"
-
-msgid "name"
-msgstr "nimi"
-
-msgid "Module"
-msgstr "Moodul"
-
-msgid "smartcard driver"
-msgstr "smartcard draiver"
-
-msgid "Smartcard Authentication"
-msgstr "Smartcard autentimine"
-
-msgid "Log into session with smartcard"
-msgstr "Seanssi sisselogimine smartcardiga"
-
-msgid "Module Path"
-msgstr "Mooduli asukoht"
-
-msgid "path to smartcard PKCS #11 driver"
-msgstr "Smartcardi PKCS #11 draiveri asukoht"
-
-msgid "received error or hang up from event source"
-msgstr "saadi viga või sündmuste allikas hangus"
-
-#, c-format
-msgid "NSS security system could not be initialized"
-msgstr "NSS turvasüsteemi pole võimalik lähtestada"
-
-#, c-format
-msgid "no suitable smartcard driver could be found"
-msgstr "sobivat smartcardi draiverit ei leitud"
-
-#, c-format
-msgid "smartcard driver '%s' could not be loaded"
-msgstr "smartcardi draiverit '%s' polnud võimalik laadida"
-
-#, c-format
-msgid "could not watch for incoming card events - %s"
-msgstr "sisenevaid kaardisündmuseid ei suudetud vaadelda - %s"
-
-#, c-format
-msgid "encountered unexpected error while waiting for smartcard events"
-msgstr "esines ootamatu viga smartcardi sündmuste ootamisel"
-
-msgid "Authentication"
-msgstr "Autentimine"
-
-msgid "Log into session"
-msgstr "Seanssi sisselogimine"
-
-msgid "Value"
-msgstr "Väärtus"
-
-msgid "percentage of time complete"
-msgstr "aega lõpetamiseni protsentides"
-
-msgid "Inactive Text"
-msgstr "Passiivne tekst"
-
-msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
-msgstr "Sildil kasutatav tekst, kui kasutaja pole ühtegi kirjet valinud"
-
-msgid "Active Text"
-msgstr "Aktiivne tekst"
-
-msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
-msgstr "Sildil kasutatav tekst, kui kasutaja on kirje valinud"
-
-msgid "List Visible"
-msgstr "Nimekiri nähtaval"
-
-msgid "Whether the chooser list is visible"
-msgstr "Kas kasutajate valimise nimekiri on nähtaval või mitte"
-
-#. translators: This is the time format to use when both
-#. * the date and time with seconds are being shown together.
-#.
-msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
-msgstr "%a, %e. %b, %H:%M:%S"
-
-#. translators: This is the time format to use when both
-#. * the date and time without seconds are being shown together.
-#.
-msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
-msgstr "%a, %e. %b, %H:%M"
-
-#. translators: This is the time format to use when there is
-#. * no date, just weekday and time with seconds.
-#.
-msgid "%a %l:%M:%S %p"
-msgstr "%a %H:%M:%S"
-
-#. translators: This is the time format to use when there is
-#. * no date, just weekday and time without seconds.
-#.
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%a %H:%M"
-
-msgid "Automatically logging in…"
-msgstr "Automaatne sisselogimine…"
-
-#. need to wait for response from backend
-msgid "Cancelling…"
-msgstr "Tühistamine…"
-
-#. just wait for the user to select language and stuff
-msgid "Select language and click Log In"
-msgstr "Vali keel ja klõpsa sisselogimise nupul"
-
-msgctxt "customsession"
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
-
-msgid "Custom session"
-msgstr "Kohandatud seanss"
-
-msgid "Computer Name"
-msgstr "Arvuti nimi"
-
-msgid "Version"
-msgstr "Versioon"
-
-msgid "Cancel"
-msgstr "Tühista"
-
-msgid "Unlock"
-msgstr "Võta lukust lahti"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Logi sisse"
-
-msgid "Suspend"
-msgstr "Alusta uinakut"
-
-# see ja sõbrad on sisselogimiakna paremal nurgas menüünupud
-msgid "Restart"
-msgstr "Taaskäivita"
-
-msgid "Shut Down"
-msgstr "Lülita välja"
-
-msgid "Unknown time remaining"
-msgstr "Järele jäänud aeg pole teada"
-
-msgid "Panel"
-msgstr "Paneel"
-
-msgid "Label Text"
-msgstr "Sildi tekst"
-
-msgid "The text to use as a label"
-msgstr "Sildil kasutatav tekst"
-
-msgid "Icon name"
-msgstr "Ikooni nimi"
-
-msgid "The icon to use with the label"
-msgstr "Sildiga kasutatav ikoon"
-
-msgid "Default Item"
-msgstr "Vaikimisi kirje"
-
-msgid "The ID of the default item"
-msgstr "Vaikimisi kirje ID"
-
-#, c-format
-msgid "Remote Login (Connecting to %s…)"
-msgstr "Kauglogimine (ühendumine hostiga %s…)"
-
-#, c-format
-msgid "Remote Login (Connected to %s)"
-msgstr "Kauglogimine (ühendatud hostiga %s)"
-
-msgid "Remote Login"
-msgstr "Kauglogimine"
-
-msgid "Session"
-msgstr "Seanss"
-
-msgid "Duration"
-msgstr "Kestus"
-
-msgid "Number of seconds until timer stops"
-msgstr "Sekundeid taimeri seiskumiseni"
-
-msgid "Start time"
-msgstr "Algusaeg"
-
-msgid "Time the timer was started"
-msgstr "Taimeri käivitamise algusaeg"
-
-msgid "Is it Running?"
-msgstr "Kas see töötab?"
-
-msgid "Whether the timer is currently ticking"
-msgstr "Kas taimer hetkel tiksub või mitte"
-
-#, c-format
-msgid "Log in as %s"
-msgstr "Logi sisse kasutajana %s"
-
-#. translators: This option prompts
-#. * the user to type in a username
-#. * manually instead of choosing from
-#. * a list.
-#.
-msgctxt "user"
-msgid "Other…"
-msgstr "Muu…"
-
-msgid "Choose a different account"
-msgstr "Vali mõni teine konto"
-
-msgid "Guest"
-msgstr "Külaline"
-
-msgid "Log in as a temporary guest"
-msgstr "Sisselogimine külalisena"
-
-msgid "Automatic Login"
-msgstr "Automaatne sisselogimine"
-
-msgid "Automatically log into the system after selecting options"
-msgstr "Automaatne sisselogimine pärast valikute märkimist"
-
-msgid "Currently logged in"
-msgstr "Hetkel sisselogitud"
-
 msgid "Only the VERSION command is supported"
 msgstr "Ainult VERSION käsk on toetatud"
 
@@ -682,6 +400,275 @@
 #. Option parsing
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ekraani pildistamine"
+
+#~ msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
+#~ msgstr "viga autentimissüsteemiga suhtluse alustamisel - %s"
+
+#~ msgid "general failure"
+#~ msgstr "üldine tõrge"
+
+#~ msgid "out of memory"
+#~ msgstr "mälu sai otsa"
+
+#~ msgid "application programmer error"
+#~ msgstr "rakenduse programmeerija viga"
+
+#~ msgid "unknown error"
+#~ msgstr "tundmatu viga"
+
+#~ msgid ""
+#~ "error informing authentication system of preferred username prompt: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "viga autentimissüsteemi teavitamisel eelistatud kasutajanime viibast: %s"
+
+#~ msgid "error informing authentication system of user's hostname: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "viga autentimissüsteemile kasutaja hostinime kohta teavituse saatamisel: "
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "error informing authentication system of user's console: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "viga autentimissüsteemile kasutaja konsooli kohta teavituse saatamisel: %s"
+
+#~ msgid "error informing authentication system of display string: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "viga autentimissüsteemile kuvatava stringi kohta teavituse saatamisel: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "error informing authentication system of display xauth credentials: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "viga autentimissüsteemile xauth tõendite kohta teavituse saatamisel: %s"
+
+#~ msgid "Failed to create AuthDir %s: %s"
+#~ msgstr "AuthDir'i %s loomine nurjus: %s"
+
+#~ msgid "Fingerprint Authentication"
+#~ msgstr "Sõrmejäljega autentimine"
+
+#~ msgid "Log into session with fingerprint"
+#~ msgstr "Seanssi sisselogimine sõrmejäljega"
+
+#~ msgid "Password Authentication"
+#~ msgstr "Parooliga autentimine"
+
+#~ msgid "Log into session with username and password"
+#~ msgstr "Seanssi sisselogimine kasutajanime ja parooliga"
+
+#~ msgid "Log In"
+#~ msgstr "Logi sisse"
+
+#~ msgid "Slot ID"
+#~ msgstr "Pesa ID"
+
+#~ msgid "The slot the card is in"
+#~ msgstr "Pesa, milles kaart asub"
+
+#~ msgid "Slot Series"
+#~ msgstr "Pesa seeriakood"
+
+#~ msgid "per-slot card identifier"
+#~ msgstr "pesa jaoks kaardi identifitseerija"
+
+#~ msgid "name"
+#~ msgstr "nimi"
+
+#~ msgid "Module"
+#~ msgstr "Moodul"
+
+#~ msgid "smartcard driver"
+#~ msgstr "smartcard draiver"
+
+#~ msgid "Smartcard Authentication"
+#~ msgstr "Smartcard autentimine"
+
+#~ msgid "Log into session with smartcard"
+#~ msgstr "Seanssi sisselogimine smartcardiga"
+
+#~ msgid "Module Path"
+#~ msgstr "Mooduli asukoht"
+
+#~ msgid "path to smartcard PKCS #11 driver"
+#~ msgstr "Smartcardi PKCS #11 draiveri asukoht"
+
+#~ msgid "received error or hang up from event source"
+#~ msgstr "saadi viga või sündmuste allikas hangus"
+
+#~ msgid "NSS security system could not be initialized"
+#~ msgstr "NSS turvasüsteemi pole võimalik lähtestada"
+
+#~ msgid "no suitable smartcard driver could be found"
+#~ msgstr "sobivat smartcardi draiverit ei leitud"
+
+#~ msgid "smartcard driver '%s' could not be loaded"
+#~ msgstr "smartcardi draiverit '%s' polnud võimalik laadida"
+
+#~ msgid "could not watch for incoming card events - %s"
+#~ msgstr "sisenevaid kaardisündmuseid ei suudetud vaadelda - %s"
+
+#~ msgid "encountered unexpected error while waiting for smartcard events"
+#~ msgstr "esines ootamatu viga smartcardi sündmuste ootamisel"
+
+#~ msgid "Authentication"
+#~ msgstr "Autentimine"
+
+#~ msgid "Log into session"
+#~ msgstr "Seanssi sisselogimine"
+
+#~ msgid "Value"
+#~ msgstr "Väärtus"
+
+#~ msgid "percentage of time complete"
+#~ msgstr "aega lõpetamiseni protsentides"
+
+#~ msgid "Inactive Text"
+#~ msgstr "Passiivne tekst"
+
+#~ msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
+#~ msgstr "Sildil kasutatav tekst, kui kasutaja pole ühtegi kirjet valinud"
+
+#~ msgid "Active Text"
+#~ msgstr "Aktiivne tekst"
+
+#~ msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
+#~ msgstr "Sildil kasutatav tekst, kui kasutaja on kirje valinud"
+
+#~ msgid "List Visible"
+#~ msgstr "Nimekiri nähtaval"
+
+#~ msgid "Whether the chooser list is visible"
+#~ msgstr "Kas kasutajate valimise nimekiri on nähtaval või mitte"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
+#~ msgstr "%a, %e. %b, %H:%M:%S"
+
+#~ msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
+#~ msgstr "%a, %e. %b, %H:%M"
+
+#~ msgid "%a %l:%M:%S %p"
+#~ msgstr "%a %H:%M:%S"
+
+#~ msgid "%a %l:%M %p"
+#~ msgstr "%a %H:%M"
+
+#~ msgid "Automatically logging in…"
+#~ msgstr "Automaatne sisselogimine…"
+
+#~ msgid "Cancelling…"
+#~ msgstr "Tühistamine…"
+
+#~ msgid "Select language and click Log In"
+#~ msgstr "Vali keel ja klõpsa sisselogimise nupul"
+
+#~ msgctxt "customsession"
+#~ msgid "Custom"
+#~ msgstr "Kohandatud"
+
+#~ msgid "Custom session"
+#~ msgstr "Kohandatud seanss"
+
+#~ msgid "Computer Name"
+#~ msgstr "Arvuti nimi"
+
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Versioon"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Tühista"
+
+#~ msgid "Unlock"
+#~ msgstr "Võta lukust lahti"
+
+#~ msgid "Login"
+#~ msgstr "Logi sisse"
+
+#~ msgid "Suspend"
+#~ msgstr "Alusta uinakut"
+
+# see ja sõbrad on sisselogimiakna paremal nurgas menüünupud
+#~ msgid "Restart"
+#~ msgstr "Taaskäivita"
+
+#~ msgid "Shut Down"
+#~ msgstr "Lülita välja"
+
+#~ msgid "Unknown time remaining"
+#~ msgstr "Järele jäänud aeg pole teada"
+
+#~ msgid "Panel"
+#~ msgstr "Paneel"
+
+#~ msgid "Label Text"
+#~ msgstr "Sildi tekst"
+
+#~ msgid "The text to use as a label"
+#~ msgstr "Sildil kasutatav tekst"
+
+#~ msgid "Icon name"
+#~ msgstr "Ikooni nimi"
+
+#~ msgid "The icon to use with the label"
+#~ msgstr "Sildiga kasutatav ikoon"
+
+#~ msgid "Default Item"
+#~ msgstr "Vaikimisi kirje"
+
+#~ msgid "The ID of the default item"
+#~ msgstr "Vaikimisi kirje ID"
+
+#~ msgid "Remote Login (Connecting to %s…)"
+#~ msgstr "Kauglogimine (ühendumine hostiga %s…)"
+
+#~ msgid "Remote Login (Connected to %s)"
+#~ msgstr "Kauglogimine (ühendatud hostiga %s)"
+
+#~ msgid "Remote Login"
+#~ msgstr "Kauglogimine"
+
+#~ msgid "Session"
+#~ msgstr "Seanss"
+
+#~ msgid "Duration"
+#~ msgstr "Kestus"
+
+#~ msgid "Number of seconds until timer stops"
+#~ msgstr "Sekundeid taimeri seiskumiseni"
+
+#~ msgid "Start time"
+#~ msgstr "Algusaeg"
+
+#~ msgid "Time the timer was started"
+#~ msgstr "Taimeri käivitamise algusaeg"
+
+#~ msgid "Is it Running?"
+#~ msgstr "Kas see töötab?"
+
+#~ msgid "Whether the timer is currently ticking"
+#~ msgstr "Kas taimer hetkel tiksub või mitte"
+
+#~ msgid "Log in as %s"
+#~ msgstr "Logi sisse kasutajana %s"
+
+#~ msgctxt "user"
+#~ msgid "Other…"
+#~ msgstr "Muu…"
+
+#~ msgid "Choose a different account"
+#~ msgstr "Vali mõni teine konto"
+
+#~ msgid "Guest"
+#~ msgstr "Külaline"
+
+#~ msgid "Log in as a temporary guest"
+#~ msgstr "Sisselogimine külalisena"
+
+#~ msgid "Automatic Login"
+#~ msgstr "Automaatne sisselogimine"
+
+#~ msgid "Automatically log into the system after selecting options"
+#~ msgstr "Automaatne sisselogimine pärast valikute märkimist"
+
+#~ msgid "Currently logged in"
+#~ msgstr "Hetkel sisselogitud"
 
 #~ msgid "Logdir %s does not exist or isn't a directory."
 #~ msgstr "Logikataloogi %s pole olemas või pole see kataloog."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]