commit: r3560 - /gnome/master/desktop/network-manager-applet.poAuthor: mattias
Date: Wed Mar 13 02:57:05 2013
New Revision: 3560

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/network-manager-applet.po

Modified: gnome/master/desktop/network-manager-applet.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/network-manager-applet.po [utf-8] Wed Mar 13 02:57:05 2013
@@ -7,7 +7,7 @@
 #
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2006.
 # Ivar Smolin <okul at linux.ee>, 2006–2007, 2010, 2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-12 20:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 13:15+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-13 02:52+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -82,10 +82,10 @@
 msgstr "Kui tõene, siis on adhoc võrgu loomine rakendi abil keelatud."
 
 msgid "Show the applet in notification area"
-msgstr ""
+msgstr "Rakendit näidatakse teatealas"
 
 msgid "Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area."
-msgstr ""
+msgstr "Määra väärtuseks FALSE, et keelata rakendi näitamine teatealas."
 
 msgid "Ignore CA certificate"
 msgstr "Sertifitseerimiskeskuse sertifikaadi eiramine"
@@ -493,17 +493,14 @@
 msgstr "Luku avamise koodi saatmine..."
 
 #. Default connection item
-#, fuzzy
 msgid "New Mobile Broadband connection..."
-msgstr "Uus mobiiliühendus"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Uus mobiiliühendus..."
+
 msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
 msgstr "Oled nüüd ühendatud mobiiliinternetti."
 
-#, fuzzy
 msgid "Mobile Broadband network."
-msgstr "Mobiiliühenduse võrguparool"
+msgstr "Mobiiliühenduse võrk."
 
 #. Default connection item
 msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
@@ -952,39 +949,34 @@
 msgstr "Link _püsti viivitus:"
 
 msgid "Path _cost:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Marsruudi _hind:"
+
 msgid "_Priority:"
-msgstr "_Turvalisus:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Prioriteet:"
+
 msgid "_Hairpin mode:"
-msgstr "_Transportrežiim:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Hairpin režiim:"
+
 msgid "Bridged _connections:"
-msgstr "Liitühendused (bonded):"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Sildühendused:"
+
 msgid "_Forward delay:"
-msgstr "Link _püsti viivitus:"
+msgstr "_Edastamise viivitus:"
 
 msgid "_Hello time:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Tervitusaeg:"
+
 msgid "s"
-msgstr "ms"
+msgstr "s"
 
 msgid "Enable _STP (Spanning Tree Protocol)"
-msgstr ""
+msgstr "_STP lubamine (Spanning Tree Protocol)"
 
 msgid "_Max age:"
-msgstr ""
+msgstr "_Suurim vanus:"
 
 msgid "_Aging time:"
-msgstr ""
+msgstr "_Vananemise aeg:"
 
 msgid "automatic"
 msgstr "automaatne"
@@ -1007,9 +999,8 @@
 msgid "Yes"
 msgstr "Jah"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only on activation"
-msgstr "Ühenduse aktiveerimine nurjus"
+msgstr "Ainult aktiveerumisel"
 
 msgid "No"
 msgstr "Ei"
@@ -1079,20 +1070,19 @@
 msgstr "baiti"
 
 msgid "Carrier de_tect:"
-msgstr ""
+msgstr "Operaatori _tuvastus:"
 
 msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle ühendusega koos ühendutakse automaatselt _VPN võrku"
+
 msgid "All _users may connect to this network"
-msgstr "Oled nüüd ühendatud WiMAX-võrku."
+msgstr "_Kõik kasutajad võivad selle võrguga ühenduda"
 
 msgid "_Automatically connect to this network when it is available"
-msgstr ""
+msgstr "_Automaatne ühendumine selle võrguga, kui saadaval"
 
 msgid "Firewall _zone:"
-msgstr ""
+msgstr "Tulemüüri _tsoon:"
 
 msgid "_Transport mode:"
 msgstr "_Transportrežiim:"
@@ -1145,7 +1135,6 @@
 msgid "S_earch domains:"
 msgstr "_Otsidomeenid:"
 
-#, fuzzy
 msgid "DNS ser_vers:"
 msgstr "_DNS-serverid:"
 
@@ -1266,28 +1255,25 @@
 msgid "Send PPP _echo packets"
 msgstr "Saadetakse PPP _echo pakette"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Parent interface:"
-msgstr "Liides:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Vanemliides:"
+
 msgid "VLAN interface _name:"
-msgstr "_Liidese nimi:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "VLAN liidese _nimi:"
+
 msgid "_Cloned MAC address:"
 msgstr "_Kloonitud MAC-aadress:"
 
 msgid "VLAN _id:"
-msgstr ""
+msgstr "VLANi _ID:"
 
 #. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
 msgid "Device name + number"
-msgstr ""
+msgstr "Seadme nimi + number"
 
 #. LEAVE "vlan" UNTRANSLATED. In context, this means "concatenate the string 'vlan' and the VLAN ID number 
together".
 msgid "\"vlan\" + number"
-msgstr ""
+msgstr "\"vlan\" + number"
 
 msgid "S_ecurity:"
 msgstr "_Turvalisus:"
@@ -1406,20 +1392,19 @@
 msgstr "Liitühendus (bond)"
 
 msgid "Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Sild"
 
 msgid "VLAN"
-msgstr ""
+msgstr "VLAN"
 
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hardware"
-msgstr "Riistvara aadress:"
+msgstr "Riistvara"
 
 msgid "Virtual"
-msgstr ""
+msgstr "Virtuaalne"
 
 msgid "Import a saved VPN configuration..."
 msgstr "VPN-ühenduse seadistuse importimine..."
@@ -1587,23 +1572,21 @@
 msgid "Bond connection %d"
 msgstr "Liitühendus %d (bond)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not load bridge user interface."
-msgstr "Liitühenduse (bond) kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Sildühenduse kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, c-format
 msgid "Bridge connection %d"
-msgstr "Liitühendus %d (bond)"
+msgstr "Sildühendus %d"
 
 #. Translators: a "Bridge Port" is a network
 #. * device that is part of a bridge.
 #.
 msgid "Bridge Port"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Silla port"
+
 msgid "Could not load bridge port user interface."
-msgstr "Liitühenduse (bond) kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+msgstr "Sildpordi kasutajaliidest pole võimalik laadida."
 
 msgid "Could not load DSL user interface."
 msgstr "DSL kasutajaliidest pole võimalik laadida."
@@ -1635,14 +1618,15 @@
 "zone, selecting it results in the use of the default zone set in the "
 "firewall. Only usable if firewalld is active."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Tsoon määrab ühenduse usaldustaseme. Vaikimisi ei ole tavaline tsoon, selle "
+"valimisel kasutatakse tulemüüri vaikimisi tsooni. Kasutatav ainult siis, kui "
+"firewalld on aktiivne."
+
 msgid "FirewallD is not running."
-msgstr "Võrguhaldur ei tööta..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "FirewallD ei tööta."
+
 msgid "Could not load General user interface."
-msgstr "Ethernet võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+msgstr "Üldist kasutajaliidest pole võimalik laadida."
 
 msgid "Could not load InfiniBand user interface."
 msgstr "InfiniBand-võrgu kasutajaliidest pole võimalik laadida."
@@ -1681,9 +1665,8 @@
 msgid "Disabled"
 msgstr "Keelatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Additional DNS ser_vers:"
-msgstr "_DNS-lisaserverid:"
+msgstr "_DNS lisaserverid:"
 
 msgid "Additional s_earch domains:"
 msgstr "_Lisaotsidomeenid:"
@@ -1782,13 +1765,12 @@
 msgid "Could not load PPP user interface."
 msgstr "PPP kasutajaliidest pole võimalik laadida."
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not load vlan user interface."
-msgstr "Liitühenduse (bond) kasutajaliidest pole võimalik laadida."
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "VLAN kasutajaliidest pole võimalik laadida."
+
+#, c-format
 msgid "VLAN connection %d"
-msgstr "VPN-ühendus %d"
+msgstr "VLAN-ühendus %d"
 
 msgid "Could not load VPN user interface."
 msgstr "VPN kasutajaliidest pole võimalik laadida."
@@ -1985,9 +1967,8 @@
 msgid "Detecting phone configuration..."
 msgstr "Telefoni seadistuse tuvastamine..."
 
-#, fuzzy
 msgid "error getting bus connection"
-msgstr "Viga ühenduse muutmisel"
+msgstr "viga siini ühenduse hankimisel"
 
 msgid ""
 "The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
@@ -2147,22 +2128,22 @@
 msgstr "Uus mobiiliühendus"
 
 msgid "Wired"
-msgstr ""
+msgstr "Juhtmega"
 
 msgid "Bluetooth"
-msgstr ""
+msgstr "Bluetooth"
 
 msgid "OLPC Mesh"
-msgstr ""
+msgstr "OLPC võrk"
 
 msgid "ADSL"
-msgstr ""
+msgstr "ADSL"
 
 msgid "PCI"
-msgstr ""
+msgstr "PCI"
 
 msgid "USB"
-msgstr ""
+msgstr "USB"
 
 #. Translators: the first %s is a bus name (eg, "USB") or
 #. * product name, the second is a device type (eg,
@@ -2173,7 +2154,7 @@
 #, c-format
 msgctxt "long device name"
 msgid "%s %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s"
 
 msgid "New..."
 msgstr "Uus..."
@@ -2332,9 +2313,8 @@
 msgid "Choose CA Certificate"
 msgstr "Vali sertifitseerimiskeskuse sertifikaat"
 
-#, fuzzy
 msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
-msgstr "DER, PEM või PKCS#12 privaatvõtmed (*.der, *.pem, *.p12)"
+msgstr "DER, PEM või PKCS#12 privaatvõtmed (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
 
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "DER või PEM sertifikaadid (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]