commit: r3533 - /gnome/master/desktop/gnome-boxes.poAuthor: mattias
Date: Tue Mar 12 22:17:09 2013
New Revision: 3533

Log:
Tühiuuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-boxes.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-boxes.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] Tue Mar 12 22:17:09 2013
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-19 13:43+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-12 09:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:48+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -76,17 +76,39 @@
 msgid "New"
 msgstr "Uus"
 
-msgid "Properties"
-msgstr "Omadused"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Täisekraan"
+msgid "Help"
+msgstr ""
 
 msgid "About Boxes"
 msgstr "Boxes'ist lähemalt"
 
 msgid "Quit"
 msgstr "Lõpeta"
+
+msgid "Display version number"
+msgstr "Versiooninumbri kuvamine"
+
+msgid "Open in full screen"
+msgstr "Avatakse täisekraanil"
+
+msgid "Check virtualization capabilities"
+msgstr "Virtualiseerimise võimekuse kontrollimine"
+
+msgid "Open box with UUID"
+msgstr "Ava masin UUID-ga"
+
+msgid "Search term"
+msgstr ""
+
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
+msgid "URI to display, broker or installer media"
+msgstr "Kuvamise URI, vahendaja või paigaldusmeedia"
+
+msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
+msgstr "- Lihtne rakendus ligipääsuks kaug- või virtuaalmasinatele"
+
+msgid "Too many command line arguments specified.\n"
+msgstr "Määratud on liiga palju käsurea argumente.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
@@ -99,6 +121,15 @@
 msgstr[1] "%u masinat kustutati"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"'%s' could not be restored from disk\n"
+"Try without saved state?"
+msgstr ""
+
+msgid "Restart"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Connection to '%s' failed"
 msgstr "Ühendus '%s'-ga nurjus"
 
@@ -107,6 +138,12 @@
 
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(vabastamiseks vajuta Ctrl+Alt)"
+
+msgid "No boxes found"
+msgstr ""
+
+msgid "Create one using the button on the top left."
+msgstr ""
 
 msgid "System"
 msgstr "Süsteem"
@@ -151,6 +188,14 @@
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Seadme või ISO faili valimine"
 
+#, c-format
+msgid "Insertion of '%s' as a CD/DVD into '%s' failed"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Removal of CD/DVD from '%s' failed"
+msgstr ""
+
 msgid "CD/DVD"
 msgstr "CD/DVD"
 
@@ -163,12 +208,23 @@
 msgid "Smartcard support"
 msgstr "Smartcardi tugi (ID-kaart)"
 
+msgid "Memory"
+msgstr "Mälu"
+
+#, c-format
+msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
+msgstr "'%s' taaskäivituseks kulub liiga kaua. Kas sundida see jõuga lõpetama?"
+
+#, c-format
+msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
+msgstr "Muudatused nõuavad '%s' taaskäivitust. Kas taaskäivitada?"
+
+msgid "Maximum Disk Size"
+msgstr "Maksimaalne ketta suurus"
+
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "Kui sa sunnid jõuga väljalülitamise, võib masin kaotada andmeid."
 
-msgid "Memory"
-msgstr "Mälu"
-
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
@@ -178,17 +234,6 @@
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "%s käivitamine"
-
-#, c-format
-msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
-msgstr "'%s' taaskäivituseks kulub liiga kaua. Kas sundida see jõuga lõpetama?"
-
-#, c-format
-msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
-msgstr "Muudatused nõuavad '%s' taaskäivitust. Kas taaskäivitada?"
-
-msgid "Maximum Disk Size"
-msgstr "Maksimaalne ketta suurus"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
 #, c-format
@@ -207,29 +252,6 @@
 msgid "Password"
 msgstr "Parool"
 
-msgid "Display version number"
-msgstr "Versiooninumbri kuvamine"
-
-msgid "Open in full screen"
-msgstr "Avatakse täisekraanil"
-
-msgid "Check virtualization capabilities"
-msgstr "Virtualiseerimise võimekuse kontrollimine"
-
-msgid "Open box with UUID"
-msgstr "Ava masin UUID-ga"
-
-#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
-msgid "URI to display, broker or installer media"
-msgstr "Kuvamise URI, vahendaja või paigaldusmeedia"
-
-msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
-msgstr "- Lihtne rakendus ligipääsuks kaug- või virtuaalmasinatele"
-
-#, c-format
-msgid "Too many command line arguments specified.\n"
-msgstr "Määratud on liiga palju käsurea argumente.\n"
-
 #. FIXME: add proper UI & docs
 #, c-format
 msgid "• The CPU is capable of virtualization: %s\n"
@@ -259,6 +281,34 @@
 msgid "%s home page: <%s>.\n"
 msgstr "%s koduleht: <%s>.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Not connected to %s"
+msgstr "Ühendumine masinaga %s"
+
+msgid "Sign In"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Sign In to %s"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Username"
+msgstr "Kasutajanimi"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Password"
+msgstr "Parool"
+
+#, fuzzy
+msgid "Connection to oVirt broker failed"
+msgstr "Ühendus '%s'-ga nurjus"
+
+#. Translators: The %s will be replaced with the name of the VM
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s - Properties"
+msgstr "Omadused"
+
 msgid "Login"
 msgstr "Sisselogimine"
 
@@ -287,6 +337,14 @@
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "'%s' pausimine nurjus"
 
+#, c-format
+msgid "Automatic redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
+msgstr "Uute USB seadmete edasisuunamine"
+
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "Lõikepuhvri jagamine"
 
@@ -296,10 +354,6 @@
 msgid "Redirect new USB devices"
 msgstr "Uute USB seadmete edasisuunamine"
 
-#, c-format
-msgid "Error connecting %s: %s"
-msgstr "Viga ühendumisel masinaga %s: %s"
-
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Vigane URI"
 
@@ -318,8 +372,8 @@
 msgid "Select None"
 msgstr "Tühista valik"
 
-msgid "_Done"
-msgstr "_Valmis"
+msgid "D_one"
+msgstr ""
 
 #. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
@@ -356,11 +410,8 @@
 msgid "Product Key"
 msgstr "Toote võti"
 
-msgid "yes"
-msgstr "jah"
-
-msgid "no"
-msgstr "ei"
+msgid "Downloading device drivers..."
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -401,6 +452,12 @@
 msgstr ""
 "%s on GNOME Boxes'i jaoks tuntud andmetsoonina, kuid see pole kasutajale "
 "loetav või kirjutatav"
+
+msgid "yes"
+msgstr "jah"
+
+msgid "no"
+msgstr "ei"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
@@ -429,6 +486,32 @@
 msgid "Read-only"
 msgstr "Kirjutuskaitsega"
 
+msgid "Enter URL"
+msgstr "Sisesta URL"
+
+msgid "Select a file"
+msgstr "Faili valimine"
+
+msgid ""
+"<b>Desktop Access</b>\n"
+"\n"
+"Will add boxes for all systems available from this account."
+msgstr ""
+"<b>Töölaualigipääs</b>\n"
+"\n"
+"Lisab masinad kõigile selle konto alt ligipääsetavatele süsteemidele."
+
+msgid "32-bit x86 system"
+msgstr "32-biti x86 süsteem"
+
+msgid "64-bit x86 system"
+msgstr "64-biti x86 süsteem"
+
+#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
+#, c-format
+msgid " from %s"
+msgstr " - %s"
+
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "Masina loomine nurjus"
 
@@ -448,6 +531,14 @@
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "Protokoll '%s' pole toetatud"
 
+#, fuzzy
+msgid "Unknown installer media"
+msgstr "Paigaldusmeedia analüüsimine."
+
+#, fuzzy
+msgid "Analyzing..."
+msgstr "Paigaldamine..."
+
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr ""
 "Paigaldusmeediumi analüüs nurjus. Kas meedium on rikutud või pole täielik?"
@@ -455,7 +546,8 @@
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Masina häälestamine nurjus"
 
-msgid "Will create a new box with the following properties:"
+#, fuzzy
+msgid "Boxes will create a new box with the following properties:"
 msgstr "Luuakse uus masin järgnevate omadustega:"
 
 msgid "Type"
@@ -517,9 +609,6 @@
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "Ettevalmistus uue masina loomiseks"
 
-msgid "Analyzing installer media."
-msgstr "Paigaldusmeedia analüüsimine."
-
 msgid "Setup"
 msgstr "Seadistus"
 
@@ -555,28 +644,11 @@
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "_Kohanda..."
 
-msgid "Enter URL"
-msgstr "Sisesta URL"
-
-msgid "Select a file"
-msgstr "Faili valimine"
-
-msgid ""
-"<b>Desktop Access</b>\n"
-"\n"
-"Will add boxes for all systems available from this account."
-msgstr ""
-"<b>Töölaualigipääs</b>\n"
-"\n"
-"Lisab masinad kõigile selle konto alt ligipääsetavatele süsteemidele."
-
-msgid "32-bit x86 system"
-msgstr "32-biti x86 süsteem"
-
-msgid "64-bit x86 system"
-msgstr "64-biti x86 süsteem"
-
-#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#, c-format
-msgid " from %s"
-msgstr " - %s"
+#~ msgid "Fullscreen"
+#~ msgstr "Täisekraan"
+
+#~ msgid "Error connecting %s: %s"
+#~ msgstr "Viga ühendumisel masinaga %s: %s"
+
+#~ msgid "_Done"
+#~ msgstr "_Valmis"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]