commit: r3348 - /gnome/master/desktop/gnome-packagekit.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 15:36:20 2012
New Revision: 3348

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] Sun Sep 23 15:36:20 2012
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-02 15:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-02 22:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 11:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 15:34+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -69,6 +69,12 @@
 msgid "Only show the newest packages in the file lists."
 msgstr "Failide loendis näidatakse ainult uusimaid saadaolevaid pakke."
 
+msgid "Only show supported packages in the file lists"
+msgstr "Failide loendis näidatakse ainult toetatud pakke"
+
+msgid "Only show supported packages in the file lists."
+msgstr "Failide loendis näidatakse ainult toetatud pakke."
+
 msgid "Only show native packages in the file lists"
 msgstr ""
 "Failide loendis näidatakse ainult protsessori arhitektuuriga sobivaid pakke"
@@ -188,106 +194,683 @@
 "Kui seansi D-Busi päringul kuvatakse kasutajaliidest, on nende valikute "
 "kasutamine kohustuslik."
 
-#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
-msgid "Add/Remove Software"
-msgstr "Tarkvara lisamine ja eemaldamine"
+msgid "Software"
+msgstr "Tarkvara"
 
 msgid "Add or remove software installed on the system"
 msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
 
-msgid "_System"
-msgstr "_Süsteem"
-
-msgid "View previously added or removed software"
-msgstr "Varem lisatud või eemaldatud tarkvara vaatamine"
+msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
+msgstr "Muudatusi ei rakendata koheselt, see nupp rakendab kõik muudatused"
+
+msgid "Clear current selection"
+msgstr "Praeguse valiku puhastamine"
+
+msgid "Cancel search"
+msgstr "Otsingu tühistamine"
+
+msgid "Licence"
+msgstr "Litsents"
+
+msgid "Source"
+msgstr "Allikas"
+
+msgid "Install Package"
+msgstr "Paki paigaldamine"
+
+msgid "Remove Package"
+msgstr "Eemalda pakk"
+
+msgid "Visit home page for selected package"
+msgstr "Valitud paki kodulehe külastamine"
+
+msgid "Visit Project Website"
+msgstr "Külasta projekti kodulehte"
+
+msgid "Files"
+msgstr "Failid"
+
+msgid "Required Packages"
+msgstr "Nõutud pakid"
+
+msgid "Dependent Packages"
+msgstr "Sõltuvad pakid"
+
+msgid "Check for Updates"
+msgstr "Uuenduste olemasolu kontrollimine"
+
+msgid "Software Sources"
+msgstr "Tarkvaraallikad"
+
+msgid "Refresh Package Lists"
+msgstr "Pakkide nimekirja värskendamine"
 
 msgid "Software Log"
 msgstr "Tarkvara logi"
 
-msgid "Edit list of software sources"
-msgstr "Tarkvaraallikate nimekirja redigeerimine"
-
-msgid "Software Sources"
-msgstr "Tarkvaraallikad"
-
-msgid "Refresh the list of packages on the system"
-msgstr "Süsteemis olevate pakkide nimekirja värskendamine"
-
-msgid "Refresh Package Lists"
-msgstr "Pakkide nimekirja värskendamine"
-
-msgid "_Filters"
-msgstr "_Filtrid"
-
-msgid "_Installed"
-msgstr "_Paigaldatud"
-
-msgid "Only _Installed"
-msgstr "Ainult _paigaldatud"
-
-msgid "Only _Available"
-msgstr "Ainult _saadaolevad"
-
-msgid "_No Filter"
-msgstr "_Ei filtreerita"
-
-msgid "_Development"
-msgstr "_Arendus"
-
-msgid "Only _Development"
-msgstr "Ainult _arendus"
-
-msgid "Only _End User Files"
-msgstr "Ainult _lõppkasutaja failid"
-
-msgid "_Graphical"
-msgstr "_Graafilised"
-
-msgid "Only _Graphical"
-msgstr "Ainult _graafilised"
-
-msgid "Only _Text"
-msgstr "Ainult _konsoolipõhised"
-
-msgid "_Free"
-msgstr "_Vabad"
-
-msgid "_Only Free Software"
-msgstr "_Ainult vaba tarkvara"
-
-msgid "Only _Non-Free Software"
-msgstr "Ainult _mittevaba tarkvara"
-
-msgid "_Source"
-msgstr "_Allikas"
-
-msgid "_Only Source Code"
-msgstr "_Ainult lähtekood"
-
-msgid "Only _Non-Source Code"
-msgstr "Ainult _lähtekoodita"
-
-msgid "Only show one package, not subpackages"
-msgstr "Kuvatakse ainult ühte pakki, mitte alampakke"
-
-msgid "_Hide Subpackages"
-msgstr "_Alampakid varjatud"
-
-msgid "Only show the newest available package"
-msgstr "Näidatakse ainult uusimat saadaolevat pakki"
-
-msgid "Only _Newest Packages"
-msgstr "Ainult _uusimad pakid"
-
-msgid "Only show packages matching the machine architecture"
-msgstr ""
-"Näidatakse ainult selle arvuti protsessori arhitektuuriga sobivaid pakke"
-
-msgid "Only N_ative Packages"
-msgstr "Ainult _protsessori arhitektuuri järgsed pakid"
-
-msgid "S_election"
-msgstr "_Valik"
+msgid "Only Newest Versions"
+msgstr "Ainult uusimad versioonid"
+
+msgid "Only Native Packages"
+msgstr "Ainult protsessori arhitektuuriga sobivad pakid"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+msgid "About Software Install"
+msgstr "Tarkvara paigaldajast lähemalt"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lõpeta"
+
+msgid "More details"
+msgstr "Rohkem üksikasju"
+
+msgid "License Agreement Required"
+msgstr "Vajalik on litsentsiga nõustumine"
+
+msgid "_Accept Agreement"
+msgstr "_Nõustun tingimustega"
+
+#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
+#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
+#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
+msgid "Software Install"
+msgstr "Tarkvara paigaldamine"
+
+msgid "Install selected software on the system"
+msgstr "Valitud tarkvara paigaldamine arvutisse"
+
+#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
+msgid "Catalog Installer"
+msgstr "Paigalduskataloog"
+
+msgid "Install a catalog of software on the system"
+msgstr "Paigalda oma arvutisse tarkvarakataloog"
+
+msgid "Software Log Viewer"
+msgstr "Tarkvaralogide näitaja"
+
+msgid "View past package management tasks"
+msgstr "Hiljutiste haldusülesannete kuvamine"
+
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtreeri"
+
+msgid "Software Settings"
+msgstr "Tarkvara sätted"
+
+msgid ""
+"Change software update preferences and enable or disable software sources"
+msgstr ""
+"Tarkvarauuenduste eelistuste muutmine ja tarkvaraallikate lubamine ning "
+"keelamine"
+
+#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
+msgid "Software Update Preferences"
+msgstr "Tarkvarauuenduste eelistused"
+
+msgid "_Check Now"
+msgstr "_Kontrolli kohe"
+
+msgid "C_heck for updates:"
+msgstr "_Uuenduste olemasolu kontrollitakse:"
+
+msgid "Check for major _upgrades:"
+msgstr "_Suuremaid uuendusi kontrollitakse:"
+
+msgid "Check for updates when using mobile broadband"
+msgstr "Uuendusi kontrollitakse ka mobiiliühenduse korral"
+
+msgid "Check for updates on battery power"
+msgstr "Uuenduste kontrollimine ka akutoitel"
+
+msgid "Currently using mobile broadband"
+msgstr "Praegu kasutatakse mobiiliühendust"
+
+msgid "Update Settings"
+msgstr "Uuenduste sätted"
+
+msgid ""
+"A software source contains packages that can be installed on this computer."
+msgstr ""
+"Tarkvaraallikas sisaldab pakke, mida on võimalik sellesse arvutisse "
+"paigaldada."
+
+#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
+msgid "_Show debug and development software sources"
+msgstr "_Näidatakse ka silumis- ja arendustarkvara allikaid"
+
+#. TRANSLATORS: the program name
+msgid "Service Pack Creator"
+msgstr "Teeninduspaki looja"
+
+msgid "Create a copy of this computer's package list"
+msgstr "Koopia tegemine selle arvuti pakiloendist"
+
+msgid "Create an archive of all the pending updates"
+msgstr "Arhiivi tegemine kõigist ootel olevatest uuendustest"
+
+msgid "Create an archive of a specific package"
+msgstr "Kindlast pakist arhiivi loomine"
+
+msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
+msgstr "Pakid tuleb eraldada komaga"
+
+#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
+msgid "Action"
+msgstr "Tegevus"
+
+msgid "Output directory:"
+msgstr "Väljundkataloog:"
+
+msgid "Destination package list:"
+msgstr "Sihtpakkide loend:"
+
+msgid "Select a Package List File"
+msgstr "Pakkide nimekirja faili valimine"
+
+msgid "Save New Service Pack"
+msgstr "Uue teeninduspaki salvestamine"
+
+#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
+msgid "Details"
+msgstr "Üksikasjad"
+
+msgid "Progress"
+msgstr "Edenemine"
+
+msgid "Create"
+msgstr "Loo"
+
+msgid "Software signature is required"
+msgstr "Vajalik on tarkvara allkiri"
+
+msgid "Do you trust the source of the packages?"
+msgstr "Kas usaldad nende pakkide allikat?"
+
+msgid "Repository name:"
+msgstr "Hoidla nimi:"
+
+msgid "Signature URL:"
+msgstr "Allkirja URL:"
+
+msgid "Signature user identifier:"
+msgstr "Allkirja kasutaja identifikaator:"
+
+msgid "Signature identifier:"
+msgstr "Allkirja identifikaator:"
+
+msgid "Package:"
+msgstr "Pakk:"
+
+msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
+msgstr "Kas tunned seda kasutajat ja usaldad seda võtit?"
+
+msgid "Software Update"
+msgstr "Tarkvarauuendus"
+
+msgid "Update software installed on the system"
+msgstr "Süsteemi paigaldatud tarkvara uuendamine"
+
+msgid "Operating System Upgrade"
+msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamine"
+
+msgid "Upgrade the operating system to a new version"
+msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamine uuele versioonile"
+
+msgid "_Install Updates"
+msgstr "_Paigalda uuendused"
+
+msgid ""
+"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
+"provide new features."
+msgstr ""
+"Tarkvarauuendused kõrvaldavad tarkvaras olevaid vigu, tõstavad turvalisust "
+"ning lisavad tarkvarale uusi võimalusi."
+
+msgid "_Upgrade"
+msgstr "_Uuenda"
+
+#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
+msgid "_Details"
+msgstr "_Lähemalt"
+
+#. Application column (icon, name, description)
+#. TRANSLATORS: column for the application name
+#. TRANSLATORS: column for the package name
+msgid "Package"
+msgstr "Pakk"
+
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Eemalda"
+
+#, python-format
+msgid "Remove %i additional package?"
+msgid_plural "Remove %i additional packages?"
+msgstr[0] "Kas eemaldada veel %i pakk?"
+msgstr[1] "Kas eemaldada veel %i pakki?"
+
+msgid ""
+"The software which you want to remove is required to run other software, "
+"which will be removed too."
+msgstr ""
+"Tarkvara, mida sa püüad eemaldada, on vajalik muu tarkvara töötamiseks, ning "
+"ka see eemaldatakse."
+
+#. TRANSLATORS: button label, install
+msgid "_Install"
+msgstr "_Paigalda"
+
+#, python-format
+msgid "Install %i additional package?"
+msgid_plural "Install %i additional packages?"
+msgstr[0] "Kas paigaldada veel %i pakk?"
+msgstr[1] "Kas paigaldada veel %i pakki?"
+
+msgid ""
+"The software that you want to install requires additional software to run "
+"correctly."
+msgstr "Tarkvara, mida tahad paigaldada, vajab töötamiseks veel lisatarkvara."
+
+#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
+msgid "Pending"
+msgstr "Ootel"
+
+#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
+#, c-format
+msgid "%i file installed by %s"
+msgid_plural "%i files installed by %s"
+msgstr[0] "Rakendus %2$s on paigaldanud %1$i faili"
+msgstr[1] "Rakendus %2$s on paigaldanud %1$i faili"
+
+#. TRANSLATORS: no packages returned
+msgid "No packages"
+msgstr "Pakke pole"
+
+#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
+msgid "No other packages require this package"
+msgstr "Mitte ükski muu pakk ei vaja seda pakki"
+
+#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
+#, c-format
+msgid "%i package requires %s"
+msgid_plural "%i packages require %s"
+msgstr[0] "%i pakk vajab pakki %s"
+msgstr[1] "%i pakki vajavad pakki %s"
+
+#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
+#, c-format
+msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
+msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
+msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
+msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
+
+#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
+msgid "This package does not depend on any others"
+msgstr "See pakk ei sõltu ühestki teisest"
+
+#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
+#, c-format
+msgid "%i additional package is required for %s"
+msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
+msgstr[0] "%i lisapakk on vajalik %s jaoks"
+msgstr[1] "%i lisapakki on vajalikud %s jaoks"
+
+#. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
+#, c-format
+msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
+msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
+msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
+msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
+
+#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
+msgid "Invalid"
+msgstr "Vigane"
+
+#. TRANSLATORS: no results were found for this search
+msgid "No results were found."
+msgstr "Ei leitud ühtegi tulemust."
+
+#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
+msgid "Try entering a package name in the search bar."
+msgstr "Proovi otsinguribale sisestada paki nimi."
+
+#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
+msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
+msgstr "Järjekorras pole ühtegi pakki, mida paigaldada või eemaldada."
+
+#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
+msgid ""
+"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
+"text."
+msgstr "Proovi kirjeldustest otsimist klõpsates ikoonil otsinguteksti kõrval."
+
+#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
+msgid "Try again with a different search term."
+msgstr "Proovi uuesti teise otsinguterminiga."
+
+#. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
+msgid "Invalid search text"
+msgstr "Vigane otsingutekst"
+
+#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
+msgid "The search text contains invalid characters"
+msgstr "Otsingutekst sisaldab vigaseid märke"
+
+#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
+msgid "The search could not be completed"
+msgstr "Otsingut polnud võimalik lõpetada"
+
+#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
+msgid "Running the transaction failed"
+msgstr "Toimingu käivitamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
+msgid "Changes not applied"
+msgstr "Muudatusi ei rakendatud"
+
+msgid "Close _Anyway"
+msgstr "Sulge _ikkagi"
+
+#. TRANSLATORS: tell the user the problem
+msgid "You have made changes that have not yet been applied."
+msgstr "Sa oled teinud muutusi, mida pole veel rakendatud."
+
+msgid "These changes will be lost if you close this window."
+msgstr "Akna sulgemisega lähevad muutused kaotsi."
+
+#. TRANSLATORS: column for installed status
+#. TRANSLATORS: The state of a package
+#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
+msgid "Installed"
+msgstr "Paigaldatud"
+
+#. TRANSLATORS: column for package name
+#. TRANSLATORS: column for group name
+#. TRANSLATORS: column for the package name
+msgid "Name"
+msgstr "Nimi"
+
+#. TRANSLATORS: the size of the meta package
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
+msgid "Installed size"
+msgstr "Suurus paigaldatuna"
+
+#. TRANSLATORS: the download size of the package
+msgid "Download size"
+msgstr "Allalaadimise suurus"
+
+#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
+msgid "Searching by name"
+msgstr "Nime järgi otsimine"
+
+#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
+msgid "Searching by description"
+msgstr "Kirjelduse järgi otsimine"
+
+#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
+msgid "Searching by file"
+msgstr "Faili järgi otsimine"
+
+#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
+msgid "Search by name"
+msgstr "Otsi nime järgi"
+
+#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
+msgid "Search by description"
+msgstr "Otsi kirjelduse järgi"
+
+#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
+msgid "Search by file name"
+msgstr "Otsi failinime järgi"
+
+msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
+msgstr ""
+"Litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsensi (GPL) versiooni 2 "
+"tingimustele"
+
+msgid ""
+"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version."
+msgstr ""
+"PackageKit on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
+"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
+
+msgid ""
+"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+"more details."
+msgstr ""
+"PackageKiti levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
+"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
+"Litsentsi."
+
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+msgstr ""
+"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos selle "
+"programmiga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301  USA."
+
+#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2010, 2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012."
+
+msgid "PackageKit Website"
+msgstr "PackageKit'i sait"
+
+#. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
+msgid "Package Manager for GNOME"
+msgstr "GNOME pakihaldur"
+
+#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
+msgid "Enter a search word or click a category to get started."
+msgstr "Alustamiseks sisesta ostisõna või klõpsa kategoorial."
+
+#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
+msgid "Enter a search word to get started."
+msgstr "Alustamiseks sisesta ostisõna."
+
+#. TRANSLATORS: daemon is broken
+msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
+msgstr "Praeguseid omadusi polnud võimalik hankida"
+
+#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
+msgid "All packages"
+msgstr "Kõik pakid"
+
+#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
+msgid "Show all packages"
+msgstr "Kõikide pakkide näitamine"
+
+#. TRANSLATORS: show the program version
+msgid "Show the program version and exit"
+msgstr "Kuvatakse rakenduse versiooni ja väljutakse"
+
+#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
+msgid "Install Software"
+msgstr "Tarkvara paigaldamine"
+
+#. are we running privileged
+msgid "Package installer"
+msgstr "Pakkide paigaldaja"
+
+#. TRANSLATORS: a 32 bit package
+msgid "32-bit"
+msgstr "32-bitine"
+
+#. TRANSLATORS: a 64 bit package
+msgid "64-bit"
+msgstr "64-bitine"
+
+#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
+msgid "This application is running as a privileged user"
+msgstr "See rakendus töötab suuremate õigustega kasutajana"
+
+#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the application name
+#, c-format
+msgid "%s is running as a privileged user"
+msgstr "%s töötab suuremate õigustega kasutajana"
+
+#. TRANSLATORS: tell the user off
+msgid "Package management applications are security sensitive."
+msgstr "Pakihalduse rakendused on turvakriitilised."
+
+#. TRANSLATORS: and explain why
+msgid ""
+"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
+"security reasons."
+msgstr ""
+"Graafiliste rakenduste jooksutamine suuremate õigustega kasutaja rollis pole "
+"turvakaalutlustel soovitatav."
+
+#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
+msgid "Continue _Anyway"
+msgstr "_Jätka ikkagi"
+
+#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
+#, c-format
+msgid "Now"
+msgstr "Praegu"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i second"
+msgid_plural "%i seconds"
+msgstr[0] "%i sekund"
+msgstr[1] "%i sekundit"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i minute"
+msgid_plural "%i minutes"
+msgstr[0] "%i minut"
+msgstr[1] "%i minutit"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i hour"
+msgid_plural "%i hours"
+msgstr[0] "%i tund"
+msgstr[1] "%i tundi"
+
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#, c-format
+msgid "%i %s %i %s"
+msgstr "%i %s %i %s"
+
+msgid "minute"
+msgid_plural "minutes"
+msgstr[0] "minut"
+msgstr[1] "minutit"
+
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "sekund"
+msgstr[1] "sekundit"
+
+msgid "hour"
+msgid_plural "hours"
+msgstr[0] "tund"
+msgstr[1] "tundi"
+
+#, c-format
+msgid "%s and %s"
+msgstr "%s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s, %s ja %s"
+
+#. TRANSLATORS: we failed to install
+msgid "Failed to install software"
+msgstr "Tõrge tarkvara paigaldamisel"
+
+#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
+msgid "No applications were chosen to be installed"
+msgstr "Ühtegi rakendust pole paigaldamiseks valitud"
+
+#. TRANSLATORS: detailed text about the error
+msgid "Error details"
+msgstr "Vea üksikasjad"
+
+msgid "Package Manager error details"
+msgstr "Pakihalduri vea andmed"
+
+#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
+msgid ""
+"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
+"distribution bug tracker."
+msgstr ""
+"Tundmatu viga. Palun lisa üksikajaline vearaport oma distributsiooni "
+"veakeskusesse (bug tracker)."
+
+#. TRANSLATORS: failed authentication
+msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
+msgstr "Sul pole selle tegevuse sooritamiseks vajalikke õiguseid."
+
+#. TRANSLATORS: could not start system service
+msgid "The packagekitd service could not be started."
+msgstr "Packagekitd teenust polnud võimalik käivitada."
+
+#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
+msgid "The query is not valid."
+msgstr "Lubamatu päring."
+
+#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
+msgid "The file is not valid."
+msgstr "Fail ei ole korralik."
+
+#. TRANSLATORS: button: show details about the error
+msgid "Show details"
+msgstr "Näita üksikasju"
+
+#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
+#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
+msgid "Failed to install package"
+msgstr "Tõrge paki paigaldamisel"
+
+#. TRANSLATORS: title: installing packages
+#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
+msgid "Installing packages"
+msgstr "Pakkide paigaldamine"
+
+#. TRANSLATORS: title
+msgid "Failed to install file"
+msgid_plural "Failed to install files"
+msgstr[0] "Faili paigaldamine nurjus"
+msgstr[1] "Failide paigaldamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
+msgid "Do you want to install this file?"
+msgid_plural "Do you want to install these files?"
+msgstr[0] "Kas tahad selle faili paigaldada?"
+msgstr[1] "Kas tahad need failid paigaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing local files
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
@@ -300,711 +883,6 @@
 msgid "Install"
 msgstr "Paigalda"
 
-#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-msgid "Remove"
-msgstr "Eemalda"
-
-msgid "Visit the project homepage"
-msgstr "Projekti kodulehe külastamine"
-
-msgid "Project homepage"
-msgstr "Projekti koduleht"
-
-msgid "Execute graphical applications"
-msgstr "Graafiliste rakenduste käivitamine"
-
-msgid "Run program"
-msgstr "Käivita programm"
-
-msgid "Get file list"
-msgstr "Hangi failide nimekiri"
-
-msgid "Depends on"
-msgstr "Sõltub pakkidest"
-
-msgid "Required by"
-msgstr "Vajalik pakkidele"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "Help with this software"
-msgstr "Abi selle tarkvara kasutamisel"
-
-msgid "About this software"
-msgstr "Sellest tarkvarast lähemalt"
-
-msgid "Fi_nd"
-msgstr "_Otsi"
-
-msgid "Install Package"
-msgstr "Paki paigaldamine"
-
-msgid "More details"
-msgstr "Rohkem üksikasju"
-
-msgid "License Agreement Required"
-msgstr "Vajalik on litsentsiga nõustumine"
-
-msgid "_Accept Agreement"
-msgstr "_Nõustun tingimustega"
-
-#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
-#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
-#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-msgid "Software Install"
-msgstr "Tarkvara paigaldamine"
-
-msgid "Install selected software on the system"
-msgstr "Valitud tarkvara paigaldamine arvutisse"
-
-#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
-msgid "Catalog Installer"
-msgstr "Paigalduskataloog"
-
-msgid "Install a catalog of software on the system"
-msgstr "Paigalda oma arvutisse tarkvarakataloog"
-
-msgid "Software Log Viewer"
-msgstr "Tarkvaralogide näitaja"
-
-msgid "View past package management tasks"
-msgstr "Hiljutiste haldusülesannete kuvamine"
-
-msgid "Filter"
-msgstr "Filtreeri"
-
-msgid "Software Settings"
-msgstr "Tarkvara sätted"
-
-msgid ""
-"Change software update preferences and enable or disable software sources"
-msgstr ""
-"Tarkvarauuenduste eelistuste muutmine ja tarkvaraallikate lubamine ning "
-"keelamine"
-
-#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
-msgid "Software Update Preferences"
-msgstr "Tarkvarauuenduste eelistused"
-
-msgid "_Check Now"
-msgstr "_Kontrolli kohe"
-
-msgid "_Automatically install:"
-msgstr "_Automaatselt paigaldatakse:"
-
-msgid "C_heck for updates:"
-msgstr "_Uuenduste olemasolu kontrollitakse:"
-
-msgid "Check for major _upgrades:"
-msgstr "_Suuremaid uuendusi kontrollitakse:"
-
-msgid "Check for updates when using mobile broadband"
-msgstr "Uuendusi kontrollitakse ka mobiiliühenduse korral"
-
-msgid "Currently using mobile broadband"
-msgstr "Praegu kasutatakse mobiiliühendust"
-
-msgid "Update Settings"
-msgstr "Uuenduste sätted"
-
-msgid ""
-"A software source contains packages that can be installed on this computer."
-msgstr ""
-"Tarkvaraallikas sisaldab pakke, mida on võimalik sellesse arvutisse "
-"paigaldada."
-
-#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
-msgid "_Show debug and development software sources"
-msgstr "_Näidatakse ka silumis- ja arendustarkvara allikaid"
-
-#. TRANSLATORS: the program name
-msgid "Service Pack Creator"
-msgstr "Teeninduspaki looja"
-
-msgid "Create a copy of this computer's package list"
-msgstr "Koopia tegemine selle arvuti pakiloendist"
-
-msgid "Create an archive of all the pending updates"
-msgstr "Arhiivi tegemine kõigist ootel olevatest uuendustest"
-
-msgid "Create an archive of a specific package"
-msgstr "Kindlast pakist arhiivi loomine"
-
-msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
-msgstr "Pakid tuleb eraldada komaga"
-
-#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
-msgid "Action"
-msgstr "Tegevus"
-
-msgid "Output directory:"
-msgstr "Väljundkataloog:"
-
-msgid "Destination package list:"
-msgstr "Sihtpakkide loend:"
-
-msgid "Select a Package List File"
-msgstr "Pakkide nimekirja faili valimine"
-
-msgid "Save New Service Pack"
-msgstr "Uue teeninduspaki salvestamine"
-
-#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
-msgid "Details"
-msgstr "Üksikasjad"
-
-msgid "Progress"
-msgstr "Edenemine"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Loo"
-
-msgid "Software signature is required"
-msgstr "Vajalik on tarkvara allkiri"
-
-msgid "Do you trust the source of the packages?"
-msgstr "Kas usaldad nende pakkide allikat?"
-
-msgid "Repository name:"
-msgstr "Hoidla nimi:"
-
-msgid "Signature URL:"
-msgstr "Allkirja URL:"
-
-msgid "Signature user identifier:"
-msgstr "Allkirja kasutaja identifikaator:"
-
-msgid "Signature identifier:"
-msgstr "Allkirja identifikaator:"
-
-msgid "Package:"
-msgstr "Pakk:"
-
-msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
-msgstr "Kas tunned seda kasutajat ja usaldad seda võtit?"
-
-msgid "Software Update"
-msgstr "Tarkvarauuendus"
-
-msgid "Update software installed on the system"
-msgstr "Süsteemi paigaldatud tarkvara uuendamine"
-
-msgid "Operating System Upgrade"
-msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamine"
-
-msgid "Upgrade the operating system to a new version"
-msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamine uuele versioonile"
-
-msgid "_Install Updates"
-msgstr "_Paigalda uuendused"
-
-msgid ""
-"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
-"provide new features."
-msgstr ""
-"Tarkvarauuendused kõrvaldavad tarkvaras olevaid vigu, tõstavad turvalisust "
-"ning lisavad tarkvarale uusi võimalusi."
-
-msgid "_Upgrade"
-msgstr "_Uuenda"
-
-#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
-msgid "_Details"
-msgstr "_Lähemalt"
-
-#. Application column (icon, name, description)
-#. TRANSLATORS: column for the application name
-#. TRANSLATORS: column for the package name
-msgid "Package"
-msgstr "Pakk"
-
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Eemalda"
-
-#, python-format
-msgid "Remove %i additional package?"
-msgid_plural "Remove %i additional packages?"
-msgstr[0] "Kas eemaldada veel %i pakk?"
-msgstr[1] "Kas eemaldada veel %i pakki?"
-
-msgid ""
-"The software which you want to remove is required to run other software, "
-"which will be removed too."
-msgstr ""
-"Tarkvara, mida sa püüad eemaldada, on vajalik muu tarkvara töötamiseks, ning "
-"ka see eemaldatakse."
-
-#. TRANSLATORS: button label, install
-msgid "_Install"
-msgstr "_Paigalda"
-
-#, python-format
-msgid "Install %i additional package?"
-msgid_plural "Install %i additional packages?"
-msgstr[0] "Kas paigaldada veel %i pakk?"
-msgstr[1] "Kas paigaldada veel %i pakki?"
-
-msgid ""
-"The software that you want to install requires additional software to run "
-"correctly."
-msgstr "Tarkvara, mida tahad paigaldada, vajab töötamiseks veel lisatarkvara."
-
-#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
-#, c-format
-msgid "%i file installed by %s"
-msgid_plural "%i files installed by %s"
-msgstr[0] "Rakendus %2$s on paigaldanud %1$i faili"
-msgstr[1] "Rakendus %2$s on paigaldanud %1$i faili"
-
-#. TRANSLATORS: no packages returned
-msgid "No packages"
-msgstr "Pakke pole"
-
-#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
-msgid "No other packages require this package"
-msgstr "Mitte ükski muu pakk ei vaja seda pakki"
-
-#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
-#, c-format
-msgid "%i package requires %s"
-msgid_plural "%i packages require %s"
-msgstr[0] "%i pakk vajab pakki %s"
-msgstr[1] "%i pakki vajavad pakki %s"
-
-#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
-#, c-format
-msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
-msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
-msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
-msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
-
-#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
-msgid "This package does not depend on any others"
-msgstr "See pakk ei sõltu ühestki teisest"
-
-#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
-#, c-format
-msgid "%i additional package is required for %s"
-msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
-msgstr[0] "%i lisapakk on vajalik %s jaoks"
-msgstr[1] "%i lisapakki on vajalikud %s jaoks"
-
-#. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
-#, c-format
-msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
-msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
-msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
-msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
-
-#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
-msgid "Invalid"
-msgstr "Vigane"
-
-#. TRANSLATORS: no results were found for this search
-msgid "No results were found."
-msgstr "Ei leitud ühtegi tulemust."
-
-#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
-msgid "Try entering a package name in the search bar."
-msgstr "Proovi otsinguribale sisestada paki nimi."
-
-#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
-msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
-msgstr "Järjekorras pole ühtegi pakki, mida paigaldada või eemaldada."
-
-#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
-msgid ""
-"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
-"text."
-msgstr "Proovi kirjeldustest otsimist klõpsates ikoonil otsinguteksti kõrval."
-
-#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
-msgid "Try again with a different search term."
-msgstr "Proovi uuesti teise otsinguterminiga."
-
-#. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
-msgid "Invalid search text"
-msgstr "Vigane otsingutekst"
-
-#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-msgid "The search text contains invalid characters"
-msgstr "Otsingutekst sisaldab vigaseid märke"
-
-#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
-msgid "The search could not be completed"
-msgstr "Otsingut polnud võimalik lõpetada"
-
-#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
-msgid "Running the transaction failed"
-msgstr "Toimingu käivitamine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-msgid "Changes not applied"
-msgstr "Muudatusi ei rakendatud"
-
-msgid "Close _Anyway"
-msgstr "Sulge _ikkagi"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user the problem
-msgid "You have made changes that have not yet been applied."
-msgstr "Sa oled teinud muutusi, mida pole veel rakendatud."
-
-msgid "These changes will be lost if you close this window."
-msgstr "Akna sulgemisega lähevad muutused kaotsi."
-
-#. TRANSLATORS: column for installed status
-#. TRANSLATORS: The state of a package
-#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-msgid "Installed"
-msgstr "Paigaldatud"
-
-#. TRANSLATORS: column for package name
-#. TRANSLATORS: column for group name
-#. TRANSLATORS: column for the package name
-msgid "Name"
-msgstr "Nimi"
-
-#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-msgid "Type"
-msgstr "Liik"
-
-msgid "Collection"
-msgstr "Kollektsioon"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#, c-format
-msgid "Visit %s"
-msgstr "Külasta aadressi %s"
-
-#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-msgid "Project"
-msgstr "Projekt"
-
-msgid "Homepage"
-msgstr "Koduleht"
-
-#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-msgid "Group"
-msgstr "Grupp"
-
-#. TRANSLATORS: the licence string for the package
-msgid "License"
-msgstr "Litsents"
-
-#. TRANSLATORS: the size of the meta package
-msgid "Size"
-msgstr "Suurus"
-
-#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-msgid "Installed size"
-msgstr "Suurus paigaldatuna"
-
-#. TRANSLATORS: the download size of the package
-msgid "Download size"
-msgstr "Allalaadimise suurus"
-
-#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-msgid "Source"
-msgstr "Allikas"
-
-#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
-msgid "Selected packages"
-msgstr "Valitud pakid"
-
-#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-msgid "Searching by name"
-msgstr "Nime järgi otsimine"
-
-#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-msgid "Searching by description"
-msgstr "Kirjelduse järgi otsimine"
-
-#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-msgid "Searching by file"
-msgstr "Faili järgi otsimine"
-
-#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-msgid "Search by name"
-msgstr "Otsi nime järgi"
-
-#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-msgid "Search by description"
-msgstr "Otsi kirjelduse järgi"
-
-#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-msgid "Search by file name"
-msgstr "Otsi failinime järgi"
-
-msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
-msgstr ""
-"Litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsensi (GPL) versiooni 2 "
-"tingimustele"
-
-msgid ""
-"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
-"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"PackageKit on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
-"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
-"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
-"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
-
-msgid ""
-"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"PackageKiti levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
-"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
-"Litsentsi."
-
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr ""
-"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos selle "
-"programmiga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301  USA."
-
-#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2010, 2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012."
-
-msgid "PackageKit Website"
-msgstr "PackageKit'i sait"
-
-#. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
-msgid "Package Manager for GNOME"
-msgstr "GNOME pakihaldur"
-
-#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-msgid "Text"
-msgstr "Tekst"
-
-#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-msgid ""
-"Enter a search word and then click find, or click a group to get started."
-msgstr ""
-"Alustamiseks sisesta ostisõna ja klõpsa otsimise nupul või klõpsa grupil."
-
-#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-msgid "Enter a search word and then click find to get started."
-msgstr "Alustamiseks sisesta ostisõna ja klõpsa otsimise nupul."
-
-#. TRANSLATORS: daemon is broken
-msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
-msgstr "Praeguseid omadusi polnud võimalik hankida"
-
-#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-msgid "All packages"
-msgstr "Kõik pakid"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-msgid "Show all packages"
-msgstr "Kõikide pakkide näitamine"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-msgid "Clear current selection"
-msgstr "Praeguse valiku puhastamine"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
-msgstr "Muudatusi ei rakendata koheselt, see nupp rakendab kõik muudatused"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-msgid "Visit home page for selected package"
-msgstr "Valitud paki kodulehe külastamine"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-msgid "Find packages"
-msgstr "Pakkide otsimine"
-
-#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-msgid "Cancel search"
-msgstr "Otsingu tühistamine"
-
-#. TRANSLATORS: show the program version
-msgid "Show the program version and exit"
-msgstr "Kuvatakse rakenduse versiooni ja väljutakse"
-
-#. are we running privileged
-msgid "Package installer"
-msgstr "Pakkide paigaldaja"
-
-#. TRANSLATORS: a 32 bit package
-msgid "32-bit"
-msgstr "32-bitine"
-
-#. TRANSLATORS: a 64 bit package
-msgid "64-bit"
-msgstr "64-bitine"
-
-#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
-msgid "This application is running as a privileged user"
-msgstr "See rakendus töötab suuremate õigustega kasutajana"
-
-#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the application name
-#, c-format
-msgid "%s is running as a privileged user"
-msgstr "%s töötab suuremate õigustega kasutajana"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user off
-msgid "Package management applications are security sensitive."
-msgstr "Pakihalduse rakendused on turvakriitilised."
-
-#. TRANSLATORS: and explain why
-msgid ""
-"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
-"security reasons."
-msgstr ""
-"Graafiliste rakenduste jooksutamine suuremate õigustega kasutaja rollis pole "
-"turvakaalutlustel soovitatav."
-
-#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
-msgid "Continue _Anyway"
-msgstr "_Jätka ikkagi"
-
-#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
-#, c-format
-msgid "Now"
-msgstr "Praegu"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i second"
-msgid_plural "%i seconds"
-msgstr[0] "%i sekund"
-msgstr[1] "%i sekundit"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i minute"
-msgid_plural "%i minutes"
-msgstr[0] "%i minut"
-msgstr[1] "%i minutit"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i hour"
-msgid_plural "%i hours"
-msgstr[0] "%i tund"
-msgstr[1] "%i tundi"
-
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#, c-format
-msgid "%i %s %i %s"
-msgstr "%i %s %i %s"
-
-msgid "minute"
-msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "minut"
-msgstr[1] "minutit"
-
-msgid "second"
-msgid_plural "seconds"
-msgstr[0] "sekund"
-msgstr[1] "sekundit"
-
-msgid "hour"
-msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "tund"
-msgstr[1] "tundi"
-
-#, c-format
-msgid "%s and %s"
-msgstr "%s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s, %s ja %s"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to install
-msgid "Failed to install software"
-msgstr "Tõrge tarkvara paigaldamisel"
-
-#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
-msgid "No applications were chosen to be installed"
-msgstr "Ühtegi rakendust pole paigaldamiseks valitud"
-
-#. TRANSLATORS: detailed text about the error
-msgid "Error details"
-msgstr "Vea üksikasjad"
-
-msgid "Package Manager error details"
-msgstr "Pakihalduri vea andmed"
-
-#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
-msgid ""
-"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
-"distribution bug tracker."
-msgstr ""
-"Tundmatu viga. Palun lisa üksikajaline vearaport oma distributsiooni "
-"veakeskusesse (bug tracker)."
-
-#. TRANSLATORS: failed authentication
-msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
-msgstr "Sul pole selle tegevuse sooritamiseks vajalikke õiguseid."
-
-#. TRANSLATORS: could not start system service
-msgid "The packagekitd service could not be started."
-msgstr "Packagekitd teenust polnud võimalik käivitada."
-
-#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
-msgid "The query is not valid."
-msgstr "Lubamatu päring."
-
-#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
-msgid "The file is not valid."
-msgstr "Fail ei ole korralik."
-
-#. TRANSLATORS: button: show details about the error
-msgid "Show details"
-msgstr "Näita üksikasju"
-
-#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
-#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-msgid "Failed to install package"
-msgstr "Tõrge paki paigaldamisel"
-
-#. TRANSLATORS: title: installing packages
-#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-msgid "Installing packages"
-msgstr "Pakkide paigaldamine"
-
-#. TRANSLATORS: title
-msgid "Failed to install file"
-msgid_plural "Failed to install files"
-msgstr[0] "Faili paigaldamine nurjus"
-msgstr[1] "Failide paigaldamine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-msgid "Do you want to install this file?"
-msgid_plural "Do you want to install these files?"
-msgstr[0] "Kas tahad selle faili paigaldada?"
-msgstr[1] "Kas tahad need failid paigaldada?"
-
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
@@ -1364,6 +1242,10 @@
 msgstr[0] "Rakendus tahab eemaldada faili"
 msgstr[1] "Rakendus tahab eemaldada faile"
 
+#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
+msgid "Remove"
+msgstr "Eemalda"
+
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
@@ -1530,10 +1412,6 @@
 msgid "Cannot get operating system upgrade information."
 msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamise andmeid pole võimalik hankida."
 
-#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
-msgid "Unsupported daemon version."
-msgstr "Deemoni versioon pole toetatud."
-
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Distribution Upgrade Tool"
@@ -1751,6 +1629,12 @@
 msgid "Rescheduled due to priority"
 msgstr "Prioriteedi tõttu ajastati teisiti"
 
+msgid "Unfinished transaction"
+msgstr "Lõpetamata tegevus"
+
+msgid "Lock required"
+msgstr "Lukk on vajalik"
+
 msgid "Failed with unknown error code."
 msgstr "Nurjus tundmatu veakoodiga."
 
@@ -2121,11 +2005,17 @@
 msgid "The list of software sources could not be downloaded."
 msgstr "Tarkvaraallikate loendit polnud võimalik alla laadida."
 
+msgid "A previous package management transaction was interrupted."
+msgstr "Eelmine pakihalduse tegevus katkestati."
+
 msgid ""
 "The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
 "idle."
 msgstr ""
 "See toiming katkestati ning seda proovitakse uuesti, kui süsteem jääb jõude."
+
+msgid "A package manager lock is required."
+msgstr "Vajalik on pakihalduri lukk."
 
 msgid "No restart is necessary."
 msgstr "Taaskäivitus pole vajalik."
@@ -2195,9 +2085,6 @@
 
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr "Pakiloendi puhvri uuesti loomine"
-
-msgid "An untrusted package was installed"
-msgstr "Paigaldati mitteusaldusväärne pakk"
 
 msgid "A newer package exists"
 msgstr "Uuem pakk on saadaval"
@@ -2276,11 +2163,6 @@
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "Allkirjade kontrollimine"
 
-#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Rolling back"
-msgstr "Tagasivõtmine"
-
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
 msgid "Testing changes"
 msgstr "Muutuste testimine"
@@ -2575,10 +2457,6 @@
 msgstr "Pakkide uuendamine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Updating system"
-msgstr "Süsteemi uuendamine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting list of repositories"
 msgstr "Hoidlate nimekirja hankimine"
 
@@ -2627,28 +2505,8 @@
 msgstr "Vanade tegevuste hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Simulating the install of files"
-msgstr "Failide paigaldamise simuleerimine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Simulating the install"
-msgstr "Paigaldamise simuleerimine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Simulating the remove"
-msgstr "Eemaldamise simuleerimine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Simulating the update"
-msgstr "Uuendamise simuleerimine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Upgrading system"
 msgstr "Süsteemi uuendamine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Simulating the system repair"
-msgstr "Süsteemi paranduse simuleerimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Repairing the system"
@@ -2711,16 +2569,8 @@
 msgstr "Uuendati pakke"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Updated system"
-msgstr "Uuendati süsteemi"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Canceled"
 msgstr "Katkestati"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Rolled back"
-msgstr "Võeti tagasi"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got list of repositories"
@@ -2775,28 +2625,8 @@
 msgstr "Hangiti vanad tegevused"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Simulated the install of files"
-msgstr "Simuleeriti failide paigaldust"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Simulated the install"
-msgstr "Simuleeriti paigaldust"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Simulated the remove"
-msgstr "Simuleeriti eemaldamist"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Simulated the update"
-msgstr "Simuleeriti uuendamist"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Upgraded system"
 msgstr "Uuendati süsteemi"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-msgid "Simulated the system repair"
-msgstr "Simuleeriti süsteemiparandust"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Repaired the system"
@@ -3509,6 +3339,10 @@
 msgstr "Seisund"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+msgid "This update will add new features and expand functionality."
+msgstr "See uuendus lisab uusi võimalusi ning laiendab funktsionaalsust."
+
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
 msgstr "See uuendus parandab muid mitte-kriitilisi probleeme või vigu."
 
@@ -3664,6 +3498,9 @@
 msgstr ""
 "Teisi uuendusi hoiti tagasi, kuna enne tuleb uuendada olulised süsteemipakid."
 
+msgid "Update Software"
+msgstr "Tarkvara uuendamine"
+
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Software Update Viewer"
 msgstr "Tarkvarauuenduste kuvaja"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]