commit: r3364 - /gnome/master/desktop/file-roller.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 18:35:41 2012
New Revision: 3364

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/file-roller.po

Modified: gnome/master/desktop/file-roller.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/file-roller.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/file-roller.po [utf-8] Sun Sep 23 18:35:41 2012
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Project-Id-Version: file-roller MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
 "roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-29 09:03+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 13:50+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-01 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -136,16 +136,6 @@
 msgid "Display the path column in the main window."
 msgstr "Põhiaknas rajaveeru kuvamine."
 
-msgid "Use mime icons"
-msgstr "MIME-ikoonide kasutamine"
-
-msgid ""
-"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
-"will use always the same icon for all files (faster)."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kuvatakse failitüübile sobivaid ikoone (aeglasem), "
-"vastasel juhul kasutatakse kõigi failide puhul ühte ikooni (kiirem)."
-
 msgid "Name column width"
 msgstr "Nimeveeru laius"
 
@@ -205,9 +195,6 @@
 "Kas arhiivi päis tuleb krüpteerida. Kui päis on krüpteeritud, on parool "
 "vajalik ka arhiivi sisu loendi nägemiseks."
 
-msgid "Overwrite existing files"
-msgstr "Olemasolevate failide ülekirjutamine"
-
 msgid "Do not overwrite newer files"
 msgstr "Uuemaid faile ei kirjutata üle"
 
@@ -220,71 +207,150 @@
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "Andmeruumi vaikimisi suurus."
 
+msgid "Extract Here"
+msgstr "Paki siia lahti"
+
+#. Translators: the current position is the current folder
+msgid "Extract the selected archive to the current position"
+msgstr "Valitud arhiivi lahtipakkimine käesolevasse kataloogi"
+
+msgid "Extract To..."
+msgstr "Paki lahti kataloogi..."
+
+msgid "Extract the selected archive"
+msgstr "Valitud arhiivi lahtipakkimine"
+
+msgid "Compress..."
+msgstr "Paki..."
+
+msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
+msgstr "Pakitud arhiivi loomine valitud objektidest"
+
+msgid "Open"
+msgstr "Avamine"
+
+msgid "All archives"
+msgstr "Kõik arhiivid"
+
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
+
+msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Autoriõigused © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+msgid "An archive manager for GNOME."
+msgstr "GNOME-keskkonna arhiivihaldur."
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
+"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
+"Martin Anderson <martin all-tec ee>, 2004.\n"
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
+"Priit Laes <plaes plaes org>, 2010, 2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
+
+msgid "Could not add the files to the archive"
+msgstr "Faile pole võimalik arhiivi lisada"
+
+#, c-format
+msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
+msgstr "Sul pole kataloogist \"%s\" lugemiseks vajalikke õigusi"
+
+msgid "Add Files"
+msgstr "Failide lisamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Options"
+msgstr "_Laadi valikud"
+
+#. load options
 msgid "Load Options"
 msgstr "Valikute laadimine"
 
+#. save options
+msgid "Save Options"
+msgstr "Salvesta valikud"
+
+#. clear options
+#, fuzzy
+msgid "Reset Options"
+msgstr "Lä_htesta valikud"
+
+msgid "_Options Name:"
+msgstr "_Valikute nimi:"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, c-format
+msgid "Password required for \"%s\""
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Wrong password."
+msgstr "Salasõna"
+
 msgid "Compress"
 msgstr "Pakkimine"
 
-msgid "_Filename:"
-msgstr "_Failinimi:"
-
-#. Translators: after the colon there is a folder name.
-msgid "_Location:"
-msgstr "Asu_koht:"
-
-msgid "Location"
-msgstr "Asukoht"
-
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Salasõna:"
-
-msgid "_Encrypt the file list too"
-msgstr "Krüptitakse ka failide _nimekiri"
-
-#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
-msgid "Split into _volumes of"
-msgstr "Tükeldatakse _andmehulkadeks suurusega"
-
-#. MB means megabytes
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
-
-msgid "_Other Options"
-msgstr "_Muud valikud"
-
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Vaja on salasõna</span>"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Kustutamine"
-
-msgid "_Files:"
-msgstr "_Failid:"
-
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "näide: *.txt; *.doc"
-
-msgid "_All files"
-msgstr "Kõ_ik failid"
-
-msgid "_Selected files"
-msgstr "_Valitud failid"
-
-msgid "Password"
-msgstr "Salasõna"
-
-msgid "_Encrypt the file list"
-msgstr "Krüptitakse ka failide _nimekiri"
-
-msgid ""
-"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
-"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
-"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
-msgstr ""
-"<i><b>Märkus:</b> salasõna kasutatakse arhiivi lisatavate failide "
-"krüptimiseks ja arhiivist lahtipakitavate failide dekrüptimiseks. Arhiivi "
-"sulgemisel parool kustutatakse.</i>"
+#, c-format
+msgid ""
+"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
+"\n"
+"Do you want to create it?"
+msgstr ""
+"Sihtkataloogi \"%s\" pole olemas.\n"
+"\n"
+"Kas tahad selle luua?"
+
+msgid "Create _Folder"
+msgstr "Loo _kataloog"
+
+msgid "Extraction not performed"
+msgstr "Lahtipakkimist ei teostatud"
+
+#, c-format
+msgid "Could not create the destination folder: %s."
+msgstr "Sihtkataloogi pole võimalik luua: %s."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
+msgstr "Sul ei ole kataloogi \"%s\" lahtipakkimiseks piisavalt õigusi"
+
+msgid "Extract"
+msgstr "Lahtipakkimine"
+
+msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
+msgstr "Rakenduste otsimise katsel tekkis sisemine viga:"
+
+msgid "Archive type not supported."
+msgstr "Arhiivi liik pole toetatud."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"There is no command installed for %s files.\n"
+"Do you want to search for a command to open this file?"
+msgstr ""
+"%s failide jaoks pole käske paigaldatud.\n"
+"Kas soovid selle faili avamiseks sobilikku käsku otsida?"
+
+msgid "Could not open this file type"
+msgstr "Seda failitüüpi pole võimalik avada"
+
+msgid "_Search Command"
+msgstr "_Otsi käsku"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enter a password for \"%s\""
+msgstr "Sisesta salasõna arhiivi '%s' jaoks."
+
+#, c-format
+msgid "%s Properties"
+msgstr "%s omadused"
+
+#, c-format
+msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
+msgstr "Kas uuendada arhiivis \"%2$s\" olevat fail \"%1$s\"?"
 
 #. secondary text
 #, c-format
@@ -301,30 +367,57 @@
 "%d faili on välise rakenduse poolt muudetud. Kui sa arhiivis olevat faili ei "
 "värskenda, siis lähevad tehtud muudatused jäädavalt kaotsi."
 
-msgid "_Update"
-msgstr "_Värskenda"
-
-msgid "S_elect the files you want to update:"
-msgstr "_Vali failid, mida soovid värskendada:"
-
-msgid "Extract Here"
-msgstr "Paki siia lahti"
-
-#. Translators: the current position is the current folder
-msgid "Extract the selected archive to the current position"
-msgstr "Valitud arhiivi lahtipakkimine käesolevasse kataloogi"
-
-msgid "Extract To..."
-msgstr "Paki lahti kataloogi..."
-
-msgid "Extract the selected archive"
-msgstr "Valitud arhiivi lahtipakkimine"
-
-msgid "Compress..."
-msgstr "Paki..."
-
-msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
-msgstr "Pakitud arhiivi loomine valitud objektidest"
+#, c-format
+msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
+msgstr "Kas uuendada arhiivis \"%s\" olevaid faile?"
+
+msgid "You don't have the right permissions."
+msgstr "Sul pole vajalikke õiguseid."
+
+msgid "This archive type cannot be modified"
+msgstr "Seda liiki arhiivi pole võimalik muuta"
+
+msgid "You can't add an archive to itself."
+msgstr "Sa pole võimalik lisada arhiivi iseendasse."
+
+#. Translators: %s is a filename.
+#, c-format
+msgid "Adding \"%s\""
+msgstr ""
+
+#. Translators: %s is a filename.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Extracting \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Archive not found"
+msgstr "Arhiivi ei leitud."
+
+#. Translators: %s is a filename.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Removing \"%s\""
+msgstr "Eemaldatav fail: "
+
+#, c-format
+msgid "Could not find the volume: %s"
+msgstr "Andmeruumi pole võimalik leida: %s"
+
+msgid "Deleting files from archive"
+msgstr "Failide kustutamine arhiivist"
+
+msgid "Recompressing archive"
+msgstr "Arhiivi uuestipakkimine"
+
+msgid "Decompressing archive"
+msgstr "Arhiivi lahtipakkimine"
+
+msgid "File System"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not load the location"
+msgstr "Toimingut pole võimalik teostada"
 
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Arhiivi pole võimalik luua"
@@ -335,378 +428,21 @@
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Sul pole siia kataloogi arhiivi loomiseks piisavalt õigusi"
 
-msgid "Archive type not supported."
-msgstr "Arhiivi liik pole toetatud."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
+msgstr "Arhiiv on juba olemas.  Kas soovid selle üle kirjutada?"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
+msgstr ""
+
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Asenda"
 
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Vana arhiivi pole võimalik kustutada."
 
-msgid "Open"
-msgstr "Avamine"
-
-msgid "All archives"
-msgstr "Kõik arhiivid"
-
-msgid "All files"
-msgstr "Kõik failid"
-
-msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Autoriõigused © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
-
-msgid "An archive manager for GNOME."
-msgstr "GNOME-keskkonna arhiivihaldur."
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
-"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
-"Martin Anderson <martin all-tec ee>, 2004.\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
-"Priit Laes <plaes plaes org>, 2010, 2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
-
-msgid "Could not add the files to the archive"
-msgstr "Faile pole võimalik arhiivi lisada"
-
-#, c-format
-msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
-msgstr "Sul pole kataloogist \"%s\" lugemiseks vajalikke õigusi"
-
-msgid "Add Files"
-msgstr "Failide lisamine"
-
-#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
-#. * newer than the archive version.
-msgid "Add only if _newer"
-msgstr "Lisatakse, kui on _uuem"
-
-msgid "Add a Folder"
-msgstr "Kataloogi lisamine"
-
-msgid "_Include subfolders"
-msgstr "_Alamkataloogid pannakse kaasa"
-
-msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
-msgstr "_Nimeviited kataloogidele jäetakse välja"
-
-msgid "example: *.o; *.bak"
-msgstr "näide: *.o; *.bak"
-
-msgid "Include _files:"
-msgstr "Kaasapandavad _failid:"
-
-msgid "E_xclude files:"
-msgstr "_Väljajäetavad failid:"
-
-msgid "_Exclude folders:"
-msgstr "_Väljajäetavad failid:"
-
-msgid "_Load Options"
-msgstr "_Laadi valikud"
-
-msgid "Sa_ve Options"
-msgstr "_Salvesta valikud"
-
-msgid "_Reset Options"
-msgstr "Lä_htesta valikud"
-
-msgid "Save Options"
-msgstr "Salvesta valikud"
-
-msgid "_Options Name:"
-msgstr "_Valikute nimi:"
-
-#, c-format
-msgid "Enter the password for the archive '%s'."
-msgstr "Sisesta salasõna arhiivi '%s' jaoks."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nimi \"%s\" ei sobi kuna see ei tohi sisaldada järgnevaid sümboleid: %s\n"
-"\n"
-"%s"
-
-msgid "Please use a different name."
-msgstr "Palun kasuta mõnda teist nime."
-
-msgid ""
-"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
-"folder."
-msgstr "Sul pole sihtkataloogis arhiivi loomiseks sobivaid õigusi."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
-"\n"
-"Do you want to create it?"
-msgstr ""
-"Sihtkataloogi \"%s\" pole olemas.\n"
-"\n"
-"Kas tahad selle luua?"
-
-msgid "Create _Folder"
-msgstr "Loo _kataloog"
-
-#, c-format
-msgid "Could not create the destination folder: %s."
-msgstr "Sihtkataloogi pole võimalik luua: %s."
-
-msgid "Archive not created"
-msgstr "Arhiivi ei loodud"
-
-msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Arhiiv on juba olemas.  Kas soovid selle üle kirjutada?"
-
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "_Kirjuta üle"
-
-msgid "Extraction not performed"
-msgstr "Lahtipakkimist ei teostatud"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
-msgstr "Sul ei ole kataloogi \"%s\" lahtipakkimiseks piisavalt õigusi"
-
-msgid "Extract"
-msgstr "Lahtipakkimine"
-
-msgid "Actions"
-msgstr "Tegevused"
-
-msgid "Re-crea_te folders"
-msgstr "Ka_taloogid luuakse uuesti"
-
-msgid "Over_write existing files"
-msgstr "Olemasolevad failid ki_rjutatakse üle"
-
-msgid "Do not e_xtract older files"
-msgstr "Va_nemaid faile lahti ei pakita"
-
-msgctxt "File"
-msgid "New"
-msgstr "Uus"
-
-msgctxt "File"
-msgid "Save"
-msgstr "Salvestamine"
-
-msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
-msgstr "Rakenduste otsimise katsel tekkis sisemine viga:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"There is no command installed for %s files.\n"
-"Do you want to search for a command to open this file?"
-msgstr ""
-"%s failide jaoks pole käske paigaldatud.\n"
-"Kas soovid selle faili avamiseks sobilikku käsku otsida?"
-
-msgid "Could not open this file type"
-msgstr "Seda failitüüpi pole võimalik avada"
-
-msgid "_Search Command"
-msgstr "_Otsi käsku"
-
-#. Translators: after the colon there is a folder name.
-msgid "Location:"
-msgstr "Asukoht:"
-
-msgctxt "File"
-msgid "Name:"
-msgstr "Nimi:"
-
-#, c-format
-msgid "%s Properties"
-msgstr "%s omadused"
-
-msgid "Last modified:"
-msgstr "Viimati muudetud:"
-
-msgid "Archive size:"
-msgstr "Arhiivi suurus:"
-
-msgid "Content size:"
-msgstr "Sisu suurus:"
-
-msgid "Compression ratio:"
-msgstr "Pakkimise tase:"
-
-msgid "Number of files:"
-msgstr "Failide arv:"
-
-#, c-format
-msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
-msgstr "Kas uuendada arhiivis \"%2$s\" olevat fail \"%1$s\"?"
-
-#, c-format
-msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
-msgstr "Kas uuendada arhiivis \"%s\" olevaid faile?"
-
-#, c-format
-msgid "File _Format: %s"
-msgstr "Faili _vorming: %s"
-
-msgid "All Files"
-msgstr "Kõik failid"
-
-msgid "All Supported Files"
-msgstr "Kõik toetatud failid"
-
-msgid "By Extension"
-msgstr "Laiendi järgi"
-
-msgid "File Format"
-msgstr "Faili vorming"
-
-msgid "Extension(s)"
-msgstr "Laiend(id)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
-"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
-"choose a file format from the list below."
-msgstr ""
-"Programmil pole võimalik faili '%s' vormingut kindlaks teha. Palin veendu, "
-"et failil on vormingule vastav laiend või vali allolevast nimekirjast sobiv "
-"vorming."
-
-msgid "File format not recognized"
-msgstr "Tundmatu failivorming"
-
-msgid "File not found."
-msgstr "Faili ei leitud."
-
-#, c-format
-msgid "Archive not found"
-msgstr "Arhiivi ei leitud."
-
-msgid "You don't have the right permissions."
-msgstr "Sul pole vajalikke õiguseid."
-
-msgid "This archive type cannot be modified"
-msgstr "Seda liiki arhiivi pole võimalik muuta"
-
-msgid "You can't add an archive to itself."
-msgstr "Sa pole võimalik lisada arhiivi iseendasse."
-
-#. Translators: after the colon there is a filename.
-msgid "Adding file: "
-msgstr "Lisatav fail: "
-
-#. Translators: after the colon there is a filename.
-msgid "Extracting file: "
-msgstr "Lahtipakitav fail: "
-
-#. Translators: after the colon there is a filename.
-msgid "Removing file: "
-msgstr "Eemaldatav fail: "
-
-#, c-format
-msgid "Could not find the volume: %s"
-msgstr "Andmeruumi pole võimalik leida: %s"
-
-msgid "Deleting files from archive"
-msgstr "Failide kustutamine arhiivist"
-
-msgid "Recompressing archive"
-msgstr "Arhiivi uuestipakkimine"
-
-msgid "Decompressing archive"
-msgstr "Arhiivi lahtipakkimine"
-
-msgid "7-Zip (.7z)"
-msgstr "7-Zip (.7z)"
-
-msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
-msgstr "7z'iga pakitud Tar (.tar.7z)"
-
-msgid "Ace (.ace)"
-msgstr "Ace (.ace)"
-
-msgid "Ar (.ar)"
-msgstr "Ar (.ar)"
-
-msgid "Arj (.arj)"
-msgstr "Arj (.arj)"
-
-msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
-msgstr "Bzip2'ga pakitud Tar (.tar.bz2)"
-
-msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
-msgstr "Bzip'iga pakitud Tar (.tar.bz)"
-
-msgid "Cabinet (.cab)"
-msgstr "Cabinet (.cab)"
-
-msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
-msgstr "Rar-arhiveeritud koomiksiraamat (.cbr)"
-
-msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
-msgstr "Zip-arhiveeritud koomiksiraamat (.cbr)"
-
-msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
-msgstr "Gzip'iga pakitud Tar (.tar.gz)"
-
-msgid "Ear (.ear)"
-msgstr "Ear (.ear)"
-
-msgid "Self-extracting zip (.exe)"
-msgstr "Ise lahtipakkiv zip (.exe)"
-
-msgid "Jar (.jar)"
-msgstr "Jar (.jar)"
-
-msgid "Lha (.lzh)"
-msgstr "Lha (.lzh)"
-
-msgid "Lrzip (.lrz)"
-msgstr "Lrzip (.lrz)"
-
-msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
-msgstr "Lrzip'iga pakitud Tar (.tar.lz)"
-
-msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
-msgstr "Lzip'iga pakitud Tar (.tar.lz)"
-
-msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
-msgstr "Lzma'ga pakitud Tar (.tar.lzma)"
-
-msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
-msgstr "Lzop'iga pakitud Tar (.tar.lzo)"
-
-msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
-msgstr "Windowsi tõmmisevorming (.wim)"
-
-msgid "Rar (.rar)"
-msgstr "Rar (.rar)"
-
-msgid "Tar uncompressed (.tar)"
-msgstr "Pakkimata Tar (.tar)"
-
-msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
-msgstr "Compress'iga pakitud Tar (.tar.Z)"
-
-msgid "War (.war)"
-msgstr "War (.war)"
-
-msgid "Xz (.xz)"
-msgstr "Xz (.xz)"
-
-msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
-msgstr "Xz'ga pakitud Tar (.tar.xz)"
-
-msgid "Zoo (.zoo)"
-msgstr "Zoo (.zoo)"
-
-msgid "Zip (.zip)"
-msgstr "Zip (.zip)"
-
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Paki"
 
@@ -715,6 +451,10 @@
 
 msgid "_Extract"
 msgstr "_Paki lahti"
+
+#, fuzzy
+msgid "Operation completed"
+msgstr "Lahtipakkimine lõppes edukalt"
 
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
@@ -738,32 +478,66 @@
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "Kataloogi \"%s\" pole võimalik kuvada"
 
-msgid "Creating archive"
-msgstr "Arhiivi loomine"
-
-msgid "Loading archive"
-msgstr "Arhiivi laadimine"
-
-msgid "Reading archive"
-msgstr "Arhiivi lugemine"
-
-msgid "Testing archive"
-msgstr "Arhiivi kontrollimine"
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Creating \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Loading \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reading \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Deleting the files from \"%s\""
+msgstr "Failide kustutamine arhiivist"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Testing \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
 
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "Failide nimekirja hankimine"
 
-msgid "Copying the file list"
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "Failide nimekirja kopeerimine"
 
-msgid "Adding files to archive"
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "Failide lisamine arhiivi"
 
-msgid "Extracting files from archive"
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "Failide arhiivist lahtipakkimine"
 
-msgid "Saving archive"
-msgstr "Arhiivi salvestamine"
+msgid "Copying the extracted files to the destination"
+msgstr ""
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Saving \"%s\""
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Renaming the files in \"%s\""
+msgstr "Failide nimekirja hankimine"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Updating the files in \"%s\""
+msgstr "Kas uuendada arhiivis \"%s\" olevaid faile?"
 
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "_Ava arhiiv"
@@ -771,17 +545,23 @@
 msgid "_Show the Files"
 msgstr "_Näita faile"
 
-msgid "Archive:"
-msgstr "Arhiiv:"
+#, c-format
+msgid "%d file remaining"
+msgid_plural "%'d files remaining"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Please wait…"
+msgstr "palun oota…"
 
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Lahtipakkimine lõppes edukalt"
 
-msgid "Archive created successfully"
+#. Translators: %s is a filename
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "Arhiiv loodi edukalt"
-
-msgid "please wait…"
-msgstr "palun oota…"
 
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "Käsk lõpetas ebanormaalselt."
@@ -808,6 +588,14 @@
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "Arhiivi salvestamisel tekkis viga."
 
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred while renaming the files."
+msgstr "Failide lahtipakkimisel tekkis viga."
+
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred while updating the files."
+msgstr "Failide lahtipakkimisel tekkis viga."
+
 msgid "An error occurred."
 msgstr "Tekkis viga."
 
@@ -831,6 +619,10 @@
 
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "Loo _arhiiv"
+
+#, fuzzy
+msgid "New Archive"
+msgstr "Arhiiv:"
 
 msgid "Folders"
 msgstr "Kataloogid"
@@ -843,8 +635,9 @@
 msgid "Type"
 msgstr "Liik"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "File"
-msgid "Date Modified"
+msgid "Modified"
 msgstr "Muutmise kuupäev"
 
 msgctxt "File"
@@ -858,9 +651,6 @@
 msgid "Find:"
 msgstr "Otsing:"
 
-msgid "Close the folders pane"
-msgstr "Kataloogide paani sulgemine"
-
 #. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "Ava _hiljutine"
@@ -868,26 +658,31 @@
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "Mõne viimatikasutatud arhiivi avamine"
 
+#. Translators: after the colon there is a folder name.
+msgid "_Location:"
+msgstr "Asu_koht:"
+
+#, c-format
+msgid "Replace file \"%s\"?"
+msgstr "Kas asendada fail \"%s\"?"
+
+#, c-format
+msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Sama nimega fail on juba olemas kaustas \"%s\"."
+
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Asenda _kõik"
+
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Jäta vahele"
+
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "Arhiivi \"%s\" pole võimalik salvestada"
 
-#, c-format
-msgid "Replace file \"%s\"?"
-msgstr "Kas asendada fail \"%s\"?"
-
-#, c-format
-msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
-msgstr "Sama nimega fail on juba olemas kaustas \"%s\"."
-
-msgid "Replace _All"
-msgstr "Asenda _kõik"
-
-msgid "_Skip"
-msgstr "_Jäta vahele"
-
-msgid "_Replace"
-msgstr "_Asenda"
+#, fuzzy
+msgid "Save"
+msgstr "Salvestamine"
 
 msgid "Last Output"
 msgstr "Viimane väljund"
@@ -919,6 +714,9 @@
 "\n"
 "%s"
 
+msgid "Please use a different name."
+msgstr "Palun kasuta mõnda teist nime."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -946,6 +744,16 @@
 
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Arhiivi nime pole võimalik muuta"
+
+#. Translators: %s are archive filenames
+#, c-format
+msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
+msgstr ""
+
+#. Translators: %s are archive filenames
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
+msgstr "Failide nimekirja kopeerimine"
 
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "Valiku asetamine"
@@ -965,10 +773,6 @@
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%d. %B %Y, %H:%M"
 
-#. Expander
-msgid "Command _Line Output"
-msgstr "Käsu_rea väljund"
-
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Abiteavet pole võimalik kuvada"
 
@@ -1006,11 +810,106 @@
 msgid "Create destination folder without asking confirmation"
 msgstr "Sihtkataloogi loomine kinnitust küsimata"
 
+msgid "Use the notification system to notify the operation completion"
+msgstr ""
+
+msgid "Start as a service"
+msgstr ""
+
+msgid "Show version"
+msgstr ""
+
+#. manually set name and icon
+msgid "File Roller"
+msgstr "File Roller"
+
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- Arhiivi loomine ja muutmine"
 
-msgid "File Roller"
-msgstr "File Roller"
+#, fuzzy
+msgid "Add"
+msgstr "_Lisa"
+
+msgid "Include _files:"
+msgstr "Kaasapandavad _failid:"
+
+msgid "E_xclude files:"
+msgstr "_Väljajäetavad failid:"
+
+msgid "_Exclude folders:"
+msgstr "_Väljajäetavad failid:"
+
+msgid "example: *.o; *.bak"
+msgstr "näide: *.o; *.bak"
+
+msgid "Actions"
+msgstr "Tegevused"
+
+msgid "Add only if _newer"
+msgstr "Lisatakse, kui on _uuem"
+
+msgid "_Follow symbolic links"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_New Archive"
+msgstr "_Arhiiv"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+#, fuzzy
+msgid "_About Archive Manager"
+msgstr "Arhiivihaldur"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr ""
+
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Salasõna:"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Kustutamine"
+
+msgid "_Files:"
+msgstr "_Failid:"
+
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "näide: *.txt; *.doc"
+
+msgid "_All files"
+msgstr "Kõ_ik failid"
+
+msgid "_Selected files"
+msgstr "_Valitud failid"
+
+#, fuzzy
+msgid "C_ommand Line Output:"
+msgstr "Käsu_rea väljund"
+
+msgid "_Keep directory structure"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Do not _overwrite newer files"
+msgstr "Uuemaid faile ei kirjutata üle"
+
+msgid "Go up one level"
+msgstr "Liikumine sammu võrra üles"
+
+msgid "Places"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Select All"
+msgstr "Tü_hista valik"
+
+msgid "Dese_lect All"
+msgstr "Tü_hista valik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show Hidden Files"
+msgstr "_Näita faile"
 
 msgid "_Archive"
 msgstr "_Arhiiv"
@@ -1021,9 +920,6 @@
 msgid "_View"
 msgstr "_Vaade"
 
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
 msgid "_Arrange Files"
 msgstr "Ko_rrasta failid"
 
@@ -1036,15 +932,6 @@
 msgid "Add files to the archive"
 msgstr "Failide lisamine arhiivi"
 
-msgid "Add a _Folder…"
-msgstr "Lisa _kaust…"
-
-msgid "Add a folder to the archive"
-msgstr "Kataloogi lisamine arhiivi"
-
-msgid "Add Folder"
-msgstr "Kataloogi lisamine"
-
 msgid "Close the current archive"
 msgstr "Käesoleva arhiivi sulgemine"
 
@@ -1072,9 +959,6 @@
 msgid "Delete the selection from the archive"
 msgstr "Valitud failide arhiivist kustutamine"
 
-msgid "Dese_lect All"
-msgstr "Tü_hista valik"
-
 msgid "Deselect all files"
 msgstr "Kõikide failide valiku tühistamine"
 
@@ -1126,9 +1010,6 @@
 msgid "Select all files"
 msgstr "Kõigi failide valimine"
 
-msgid "Stop current operation"
-msgstr "Käimasoleva tegevuse seiskamine"
-
 msgid "_Test Integrity"
 msgstr "Kontrolli _terviklust"
 
@@ -1146,9 +1027,6 @@
 
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "Liikumine järgmisesse külastatud kohta"
-
-msgid "Go up one level"
-msgstr "Liikumine sammu võrra üles"
 
 #. Translators: the home location is the home folder.
 msgid "Go to the home location"
@@ -1166,12 +1044,6 @@
 msgid "View the statusbar"
 msgstr "Olekuriba näitamine"
 
-msgid "_Reversed Order"
-msgstr "_Tagurpidi järjestus"
-
-msgid "Reverse the list order"
-msgstr "Loendi tagurpidi järjestamine"
-
 msgid "_Folders"
 msgstr "_Kataloogid"
 
@@ -1181,34 +1053,325 @@
 msgid "View as a F_older"
 msgstr "_Kataloogina kuvamine"
 
-msgid "by _Name"
-msgstr "_Nime järgi"
-
-msgid "Sort file list by name"
-msgstr "Loendi sortimine failinimede järgi"
-
-msgid "by _Size"
-msgstr "_Suuruse järgi"
-
-msgid "Sort file list by file size"
-msgstr "Loendi sortimine failisuuruste järgi"
-
-msgid "by T_ype"
-msgstr "Lii_gi järgi"
-
-msgid "Sort file list by type"
-msgstr "Loendi sortimine faililiikide järgi"
-
-msgid "by _Date Modified"
-msgstr "_Muutmise kuupäeva järgi"
-
-msgid "Sort file list by modification time"
-msgstr "Loendi sortimine muutmisaegade järgi"
-
-#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
-msgid "by _Location"
-msgstr "_Asukoha järgi"
-
-#. Translators: location is the file location
-msgid "Sort file list by location"
-msgstr "Loendi sortimine asukohtade järgi"
+msgid "_Encrypt the file list too"
+msgstr "Krüptitakse ka failide _nimekiri"
+
+#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
+msgid "Split into _volumes of"
+msgstr "Tükeldatakse _andmehulkadeks suurusega"
+
+#. MB means megabytes
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+msgid "_Other Options"
+msgstr "_Muud valikud"
+
+msgid "_Filename:"
+msgstr "_Failinimi:"
+
+msgid "Location"
+msgstr "Asukoht"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Salasõna"
+
+msgid "_Encrypt the file list"
+msgstr "Krüptitakse ka failide _nimekiri"
+
+msgctxt "File"
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
+
+msgid "Archive size:"
+msgstr "Arhiivi suurus:"
+
+#. after the colon there is a folder name.
+msgid "Location:"
+msgstr "Asukoht:"
+
+msgid "Compression ratio:"
+msgstr "Pakkimise tase:"
+
+msgid "Last modified:"
+msgstr "Viimati muudetud:"
+
+msgid "Content size:"
+msgstr "Sisu suurus:"
+
+msgid "Number of files:"
+msgstr "Failide arv:"
+
+#. after the colon there is a file type.
+#, fuzzy
+msgid "Type:"
+msgstr "Liik"
+
+msgid "_Update"
+msgstr "_Värskenda"
+
+msgid "S_elect the files you want to update:"
+msgstr "_Vali failid, mida soovid värskendada:"
+
+#~ msgid "Use mime icons"
+#~ msgstr "MIME-ikoonide kasutamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
+#~ "will use always the same icon for all files (faster)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis kuvatakse failitüübile sobivaid ikoone (aeglasem), "
+#~ "vastasel juhul kasutatakse kõigi failide puhul ühte ikooni (kiirem)."
+
+#~ msgid "Overwrite existing files"
+#~ msgstr "Olemasolevate failide ülekirjutamine"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Vaja on salasõna</span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
+#~ "current archive, and to decrypt files you extract from the current "
+#~ "archive. When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<i><b>Märkus:</b> salasõna kasutatakse arhiivi lisatavate failide "
+#~ "krüptimiseks ja arhiivist lahtipakitavate failide dekrüptimiseks. Arhiivi "
+#~ "sulgemisel parool kustutatakse.</i>"
+
+#~ msgid "Add a Folder"
+#~ msgstr "Kataloogi lisamine"
+
+#~ msgid "_Include subfolders"
+#~ msgstr "_Alamkataloogid pannakse kaasa"
+
+#~ msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
+#~ msgstr "_Nimeviited kataloogidele jäetakse välja"
+
+#~ msgid "Sa_ve Options"
+#~ msgstr "_Salvesta valikud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: "
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nimi \"%s\" ei sobi kuna see ei tohi sisaldada järgnevaid sümboleid: %s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't have the right permissions to create an archive in the "
+#~ "destination folder."
+#~ msgstr "Sul pole sihtkataloogis arhiivi loomiseks sobivaid õigusi."
+
+#~ msgid "Archive not created"
+#~ msgstr "Arhiivi ei loodud"
+
+#~ msgid "_Overwrite"
+#~ msgstr "_Kirjuta üle"
+
+#~ msgid "Re-crea_te folders"
+#~ msgstr "Ka_taloogid luuakse uuesti"
+
+#~ msgid "Over_write existing files"
+#~ msgstr "Olemasolevad failid ki_rjutatakse üle"
+
+#~ msgid "Do not e_xtract older files"
+#~ msgstr "Va_nemaid faile lahti ei pakita"
+
+#~ msgctxt "File"
+#~ msgid "New"
+#~ msgstr "Uus"
+
+#~ msgid "File _Format: %s"
+#~ msgstr "Faili _vorming: %s"
+
+#~ msgid "All Files"
+#~ msgstr "Kõik failid"
+
+#~ msgid "All Supported Files"
+#~ msgstr "Kõik toetatud failid"
+
+#~ msgid "By Extension"
+#~ msgstr "Laiendi järgi"
+
+#~ msgid "File Format"
+#~ msgstr "Faili vorming"
+
+#~ msgid "Extension(s)"
+#~ msgstr "Laiend(id)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The program was not able to find out the file format you want to use for `"
+#~ "%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
+#~ "choose a file format from the list below."
+#~ msgstr ""
+#~ "Programmil pole võimalik faili '%s' vormingut kindlaks teha. Palin "
+#~ "veendu, et failil on vormingule vastav laiend või vali allolevast "
+#~ "nimekirjast sobiv vorming."
+
+#~ msgid "File format not recognized"
+#~ msgstr "Tundmatu failivorming"
+
+#~ msgid "File not found."
+#~ msgstr "Faili ei leitud."
+
+#~ msgid "Adding file: "
+#~ msgstr "Lisatav fail: "
+
+#~ msgid "Extracting file: "
+#~ msgstr "Lahtipakitav fail: "
+
+#~ msgid "7-Zip (.7z)"
+#~ msgstr "7-Zip (.7z)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
+#~ msgstr "7z'iga pakitud Tar (.tar.7z)"
+
+#~ msgid "Ace (.ace)"
+#~ msgstr "Ace (.ace)"
+
+#~ msgid "Ar (.ar)"
+#~ msgstr "Ar (.ar)"
+
+#~ msgid "Arj (.arj)"
+#~ msgstr "Arj (.arj)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
+#~ msgstr "Bzip2'ga pakitud Tar (.tar.bz2)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
+#~ msgstr "Bzip'iga pakitud Tar (.tar.bz)"
+
+#~ msgid "Cabinet (.cab)"
+#~ msgstr "Cabinet (.cab)"
+
+#~ msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
+#~ msgstr "Rar-arhiveeritud koomiksiraamat (.cbr)"
+
+#~ msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
+#~ msgstr "Zip-arhiveeritud koomiksiraamat (.cbr)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
+#~ msgstr "Gzip'iga pakitud Tar (.tar.gz)"
+
+#~ msgid "Ear (.ear)"
+#~ msgstr "Ear (.ear)"
+
+#~ msgid "Self-extracting zip (.exe)"
+#~ msgstr "Ise lahtipakkiv zip (.exe)"
+
+#~ msgid "Jar (.jar)"
+#~ msgstr "Jar (.jar)"
+
+#~ msgid "Lha (.lzh)"
+#~ msgstr "Lha (.lzh)"
+
+#~ msgid "Lrzip (.lrz)"
+#~ msgstr "Lrzip (.lrz)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
+#~ msgstr "Lrzip'iga pakitud Tar (.tar.lz)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
+#~ msgstr "Lzip'iga pakitud Tar (.tar.lz)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
+#~ msgstr "Lzma'ga pakitud Tar (.tar.lzma)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
+#~ msgstr "Lzop'iga pakitud Tar (.tar.lzo)"
+
+#~ msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
+#~ msgstr "Windowsi tõmmisevorming (.wim)"
+
+#~ msgid "Rar (.rar)"
+#~ msgstr "Rar (.rar)"
+
+#~ msgid "Tar uncompressed (.tar)"
+#~ msgstr "Pakkimata Tar (.tar)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
+#~ msgstr "Compress'iga pakitud Tar (.tar.Z)"
+
+#~ msgid "War (.war)"
+#~ msgstr "War (.war)"
+
+#~ msgid "Xz (.xz)"
+#~ msgstr "Xz (.xz)"
+
+#~ msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
+#~ msgstr "Xz'ga pakitud Tar (.tar.xz)"
+
+#~ msgid "Zoo (.zoo)"
+#~ msgstr "Zoo (.zoo)"
+
+#~ msgid "Zip (.zip)"
+#~ msgstr "Zip (.zip)"
+
+#~ msgid "Creating archive"
+#~ msgstr "Arhiivi loomine"
+
+#~ msgid "Loading archive"
+#~ msgstr "Arhiivi laadimine"
+
+#~ msgid "Reading archive"
+#~ msgstr "Arhiivi lugemine"
+
+#~ msgid "Testing archive"
+#~ msgstr "Arhiivi kontrollimine"
+
+#~ msgid "Saving archive"
+#~ msgstr "Arhiivi salvestamine"
+
+#~ msgid "Close the folders pane"
+#~ msgstr "Kataloogide paani sulgemine"
+
+#~ msgid "Add a _Folder…"
+#~ msgstr "Lisa _kaust…"
+
+#~ msgid "Add a folder to the archive"
+#~ msgstr "Kataloogi lisamine arhiivi"
+
+#~ msgid "Add Folder"
+#~ msgstr "Kataloogi lisamine"
+
+#~ msgid "Stop current operation"
+#~ msgstr "Käimasoleva tegevuse seiskamine"
+
+#~ msgid "_Reversed Order"
+#~ msgstr "_Tagurpidi järjestus"
+
+#~ msgid "Reverse the list order"
+#~ msgstr "Loendi tagurpidi järjestamine"
+
+#~ msgid "by _Name"
+#~ msgstr "_Nime järgi"
+
+#~ msgid "Sort file list by name"
+#~ msgstr "Loendi sortimine failinimede järgi"
+
+#~ msgid "by _Size"
+#~ msgstr "_Suuruse järgi"
+
+#~ msgid "Sort file list by file size"
+#~ msgstr "Loendi sortimine failisuuruste järgi"
+
+#~ msgid "by T_ype"
+#~ msgstr "Lii_gi järgi"
+
+#~ msgid "Sort file list by type"
+#~ msgstr "Loendi sortimine faililiikide järgi"
+
+#~ msgid "by _Date Modified"
+#~ msgstr "_Muutmise kuupäeva järgi"
+
+#~ msgid "Sort file list by modification time"
+#~ msgstr "Loendi sortimine muutmisaegade järgi"
+
+#~ msgid "by _Location"
+#~ msgstr "_Asukoha järgi"
+
+#~ msgid "Sort file list by location"
+#~ msgstr "Loendi sortimine asukohtade järgi"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]