commit: r3361 - /gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 18:14:11 2012
New Revision: 3361

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po [utf-8] Sun Sep 23 18:14:11 2012
@@ -15,24 +15,22 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 10:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-01 11:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 17:50+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Poedit-Language: Estonian\n"
 "X-Poedit-Country: ESTONIA\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Disk Image Mounter"
-msgstr "Vali kettatõmmis, kust taastada"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kettatõmmise haakija"
+
 msgid "Mount Disk Images"
-msgstr "Kettatõmmise lahtihaakimine"
+msgstr "Kettatõmmise haakimine"
 
 msgid "Disks"
 msgstr "Kettad"
@@ -41,12 +39,14 @@
 msgstr "Ketaste ja andmekandjate haldamine"
 
 msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
-msgstr ""
+msgstr "'Loo/taasta kettatõmmis' dialoogi vaikimisi kataloog"
 
 msgid ""
 "Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
 "Documents folder is used."
 msgstr ""
+"'Loo/taasta kettatõmmis' dialoogi vaikimisi kataloog. Kui tühi, kasutatakse "
+"kausta ~/Dokumendid."
 
 msgid ""
 "Copyright © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
@@ -73,58 +73,56 @@
 msgstr "_Lõpeta"
 
 msgid "Benchmark"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Jõudlustest"
+
 msgid "_Start Benchmark..."
-msgstr "_Alusta loomist..."
+msgstr "_Alusta jõudlustesti..."
 
 msgid "_Abort Benchmark"
-msgstr ""
+msgstr "_Katkesta jõudlustest"
 
 msgid "Last Benchmarked"
-msgstr ""
+msgstr "Viimati tehti jõudlustesti"
 
 msgid "Average Read Rate"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Keskmine lugemise kiirus"
+
 msgid "Average Write Rate"
-msgstr "Termokriipimise määr"
+msgstr "Keskmine kirjutamise kiirus"
 
 msgid "Average Access Time"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Keskmine pöördusaeg"
+
 msgid "Disk Drive or Device"
-msgstr "Kettad"
+msgstr "Ketas või seade"
 
 msgid "Sample Size"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sämpli suurus"
+
 msgid "_Start Benchmarking..."
-msgstr "_Alusta loomist..."
+msgstr "_Alusta jõudlustesti..."
 
 msgid ""
 "Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the "
 "device as well as measuring how long it takes to seek from one random area "
 "to another. Please back up important data before using the write benchmark."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Jõudlustest sisaldab ülekande kiiruse mõõtmist ketta erinevates "
+"piirkondades, samuti kui kaua kulub ühelt suvaliselt alalt teisele "
+"kerimiseks. Palun varunda olulised andmed enne kirjutamise jõudlustesti "
+"kasutamist."
+
 msgid "Transfer Rate"
-msgstr "Termokriipimise määr"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ülekande kiirus"
+
 msgid "Number of S_amples"
-msgstr "ECC vigade arv"
+msgstr "Sämplite _arv"
 
 msgid "Sample S_ize (MiB)"
-msgstr ""
+msgstr "Sämpli _suurus (MiB)"
 
 msgid "Also perform _write-benchmark"
-msgstr ""
+msgstr "Lisaks tee _kirjutamise jõudluse test"
 
 msgid ""
 "Bechmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk "
@@ -136,36 +134,47 @@
 "other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
 "device can be in use) ."
 msgstr ""
+"Ketta kirjutamiskiiruse jõudlustesti jaoks on vajalik eksklusiivne ligipääs "
+"kettale (et ketas ega partitsioonid ei saa olla haagitud ega kasutusel) ning "
+"see hõlmab andmete lugemist ning tagasi kirjutamist. Tulemusena ketta sisu "
+"ei muutu.\n"
+"\n"
+"Kui see pole märgitud, siis kirjutamise jõudlust ei mõõdeta ning ka "
+"eksklusiivne ligipääs pole vajalik (nt ketas või seade võib olla kasutusel)."
 
 msgid ""
 "Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
 "time patterns but takes more time."
 msgstr ""
+"Sämplite arv. Suurem number tagab täpsema pildi ligipääsuaja mustritest, aga "
+"siis kulub kauem aega."
 
 msgid ""
 "The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
 "sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
 "taking more time."
 msgstr ""
+"Mitu MiB (1048576 baiti) lugeda/kirjutada iga sämpliga. Suur sämpli suurus "
+"pakub tavaliselt täpsemat tulemust, kuid see võtab kauem aega."
 
 msgid "Access Time"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pöördusaeg"
+
 msgid "Number of Sampl_es"
-msgstr "ECC vigade arv"
+msgstr "_Sämplite arv"
 
 msgid ""
 "Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
 "benchmark will take more time."
 msgstr ""
+"Sämplite arv. Suurem number annab siledama graafiku, kuid jõudlustest võtab "
+"kauem aega."
 
 msgid "C_hange"
 msgstr "_Muuda"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change Passphrase"
-msgstr "Parooli muutmine..."
+msgstr "Parooli muutmine"
 
 msgid "Curr_ent Passphrase"
 msgstr "_Praegune parool"
@@ -209,9 +218,8 @@
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Loo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Create Partition"
-msgstr "<big>Partitsiooni loomine</big>"
+msgstr "Partitsiooni loomine"
 
 msgid "Partition _Size"
 msgstr "Partitsiooni _suurus"
@@ -233,33 +241,35 @@
 msgstr "Sisu"
 
 msgid "Drive Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ketta sätted"
 
 msgid "_Standby Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "_Puhkerežiimi aeg"
 
 msgid "Enter Standby After"
-msgstr ""
+msgstr "Puhkerežiim pärast"
 
 msgid "_Advanced Power Management"
-msgstr ""
+msgstr "_Laiendatud vooluhaldus (APM)"
 
 msgid "APM Level"
-msgstr ""
+msgstr "APM-tase"
 
 msgid ""
 "Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
 "check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
 msgstr ""
+"Agressiivne mootori seiskamine võib ketta ootamatult kiirest ära kulutada. "
+"Kontrolli aeg-ajalt “Käivituste/peatumiste arvu” SMART atribuuti."
 
 msgid "Automatic Aco_ustic Management"
-msgstr ""
+msgstr "Automaatne _akustiline haldus"
 
 msgid "Vendor Recommended"
-msgstr ""
+msgstr "Tootja soovitatud"
 
 msgid "AAM Level"
-msgstr ""
+msgstr "AAM tase"
 
 msgid "Create a new partition..."
 msgstr "Uue partitsiooni loomine..."
@@ -310,9 +320,8 @@
 msgstr "Ülemaailmne nimi WWN"
 
 #. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat'  or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 'USB connector II'
-#, fuzzy
 msgid "Location"
-msgstr "Hõõrdekoormus"
+msgstr "Asukoht"
 
 msgid "Media"
 msgstr "Andmekandja"
@@ -328,11 +337,10 @@
 msgstr "Andmekandja väljastamine"
 
 msgid "Pending Operation"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ootel tegevus"
+
 msgid "_Volumes"
-msgstr "<b>_Köited</b>"
+msgstr "_Köited"
 
 msgid "Device"
 msgstr "Seade"
@@ -341,7 +349,7 @@
 msgstr "Kasutusel"
 
 msgid "Auto-clear"
-msgstr ""
+msgstr "Automaatpuhastus"
 
 msgid "Partition Type"
 msgstr "Partitsiooni liik"
@@ -360,21 +368,19 @@
 msgstr "Kettatõmmisest taastamine..."
 
 msgid "Benchmark Drive..."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ketta jõudlustest..."
+
 msgid "SMART Data and Tests..."
-msgstr "SMART-andmete kuvamine..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "SMART-andmed ja testid..."
+
 msgid "Drive Settings..."
-msgstr "Veel tegevusi..."
+msgstr "Ketta sätted..."
 
 msgid "Standby Now"
-msgstr ""
+msgstr "Vii ooterežiimi"
 
 msgid "Wake-Up from Standby"
-msgstr ""
+msgstr "Ärata üles ooterežiimist"
 
 msgid "Format..."
 msgstr "Vormindamine..."
@@ -395,11 +401,10 @@
 msgstr "Krüptimise valikute muutmine..."
 
 msgid "Benchmark Volume..."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Köite jõudlustest..."
+
 msgid "Encryption Options"
-msgstr "Krüptimise valikute muutmine..."
+msgstr "Krüptimise valikud"
 
 msgid "_Automatic Encryption Options"
 msgstr "_Automaatsed krüptimisvalikud"
@@ -457,9 +462,8 @@
 "Kui märgitud, on seadme luku avamiseks vajalik lisaautoriseerimine [x-udisks-"
 "auth]"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit Partition"
-msgstr "Partitsiooni liigi muutmine..."
+msgstr "Partitsiooni muutmine"
 
 msgid "_Type"
 msgstr "_Liik"
@@ -479,16 +483,14 @@
 "operatsioonisüsteemi laadida. Mõnikord viidatakse selle lipuga "
 "partitsioonile kui <i>aktiivsele</i> partitsioonile."
 
-#, fuzzy
 msgid "Change Filesystem Label"
-msgstr "<big>Failisüsteemi pealdise muutmine</big>"
+msgstr "Failisüsteemi pealdise muutmine"
 
 msgid "_Label"
 msgstr "_Pealdis"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mount Options"
-msgstr "Haakimise _valikud"
+msgstr "Haakimise valikud"
 
 msgid "_Automatic Mount Options"
 msgstr "_Automaatsed haakimise valikud"
@@ -675,11 +677,10 @@
 msgstr "Sisesta andmete kaitsmiseks parool"
 
 msgid "_Erase"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Kustuta"
+
 msgid "Format Disk"
-msgstr "Ketta vormindamine..."
+msgstr "Ketta vormindamine"
 
 msgid "_Format..."
 msgstr "_Vorminda..."
@@ -687,9 +688,8 @@
 msgid "_Partitioning"
 msgstr "_Partitsioneerimine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Format Volume"
-msgstr "<big>Köite vormindamine</big>"
+msgstr "Köite vormindamine"
 
 msgid "_Image to restore"
 msgstr "_Tõmmis, kust taastada"
@@ -703,9 +703,8 @@
 msgid "_Start Restoring..."
 msgstr "_Alusta taastamist"
 
-#, fuzzy
 msgid "SMART Data"
-msgstr "SMART-andmete kuvamine..."
+msgstr "SMART-andmed"
 
 msgid "_Start Self-test..."
 msgstr "_Alusta enesetesti..."
@@ -734,9 +733,8 @@
 msgid "Overall Assessment"
 msgstr "Üldine hinnang"
 
-#, fuzzy
 msgid "SMART _Attributes"
-msgstr "<b>SMART _atribuudid</b>"
+msgstr "SMART _atribuudid"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
 msgid "Value"
@@ -758,58 +756,53 @@
 msgid "Conveyance"
 msgstr "Eriti pikk"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter passphrase to unlock"
-msgstr "<big>Lukust avamiseks sisesta parool</big>"
+msgstr "Luku avamiseks sisesta parool"
 
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Võta lukust lahti"
 
 msgid "An error occurred"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Esines viga"
+
 msgid "Allow writing to the image"
-msgstr "Tõrge varundustõmmisele kirjutamisel"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Tõmmisesse kirjutamine lubatud"
+
 msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
-msgstr "Haakimiseks kettatõmmise valimine"
+msgstr "Haakimiseks kettatõmmiste valimine"
 
 msgid "_Mount"
-msgstr ""
+msgstr "_Haagi"
 
 #. Add a RO check button that defaults to RO
-#, fuzzy
 msgid "Set up _read-only mount"
-msgstr "_Kirjutuskaitsega pseudoseadme seadistamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Kirjutuskaitsega haakimine"
+
 msgid ""
 "If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want "
 "the underlying disk image to be modified"
 msgstr ""
-"Kui märgitud, haagitakse pseudoseade kirjutuskaitsega. See on kasulik, kui "
-"tahad, et selle faili ei muudetaks."
+"Kui märgitud, haagitakse kirjutuskaitsega. See on kasulik, kui tahad, et "
+"kettatõmmist ei muudetaks."
 
 #, c-format
 msgid "Error connecting to udisks daemon: %s (%s, %d)"
-msgstr ""
+msgstr "Viga ühendumisel udisks deemoniga: %s (%s, %d)"
 
 msgid "Attach and mount one or more disk image files."
-msgstr ""
+msgstr "Ühenda või haagi kettatõmmise faile."
 
 #, c-format
 msgid "Cannot open `%s' - maybe the volume isn't mounted?"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "'%s' pole võimalik avada - võib-olla pole köide haagitud?"
+
+#, c-format
 msgid "Error opening `%s': %m"
-msgstr "Tõrge seadme avamisel"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga '%s' avamisel: %m"
+
+#, c-format
 msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
-msgstr "Tõrge kettatõmmise haakimisel"
+msgstr "Tõrge kettatõmmise haakimisel: %s (%s, %d)"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1333,10 +1326,11 @@
 #. * The three %d are the normalized, threshold and worst values -
 #. * these are all decimal numbers.
 #.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s <span size=\"small\">(Normalized: %d, Threshold: %d, Worst: %d)</span>"
-msgstr "%d <span size=\"small\">(halvim: %d, lävi: %d)</span>"
+msgstr ""
+"%s <span size=\"small\">(normaliseeritud: %d, lävi: %d, halvim: %d)</span>"
 
 #. Translators: Please keep "(Pre-Fail)" in English
 #.
@@ -1358,19 +1352,20 @@
 
 #. Translators: Please keep "(Online)" in English
 #.
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Updated every time data is collected <span size=\"small\">(Online)</span>"
-msgstr "Igal andmete kogumisel <span size=\"small\">(Online)</span>"
+msgstr ""
+"Uuendatakse iga kord kui andmeid kogutakse <span size=\"small\">(ühendatud)</"
+"span>"
 
 #. Translators: Please keep "(Not Online)" in English
 #.
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Updated only during off-line activities <span size=\"small\">(Not Online)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Ainult ühendamata olekus kontrollil <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
+"Uuendatakse ainult ühenduseta tegevuste korral <span size=\"small\">(pole "
+"ühendatud)</span>"
 
 msgctxt "smart-self-test-result"
 msgid "Last self-test completed successfully"
@@ -1434,9 +1429,8 @@
 msgid "SMART is not enabled"
 msgstr "SMART pole sisse lülitatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Self-test in progress"
-msgstr "Enesetest pooleli — %d%% jäänud"
+msgstr "Enesetest pooleli"
 
 msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
 msgstr "KETAS TÕENÄOLISELT LÄHEB VARSTI RIKKI"
@@ -1463,9 +1457,8 @@
 msgstr[1] "Ketas on korras, %d omadust on varem vea andnud"
 
 #. Otherwise, it's all honky dory
-#, fuzzy
 msgid "Disk is OK"
-msgstr "Kettad"
+msgstr "Ketas on korras"
 
 #. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
 #. * The first %s is the status of the drive.
@@ -1504,130 +1497,129 @@
 #, c-format
 msgctxt "benchmark-graph"
 msgid "%d MB/s"
-msgstr ""
+msgstr "%d MB/s"
 
 #. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
 #, c-format
 msgctxt "benchmark-graph"
 msgid "%3g ms"
-msgstr ""
+msgstr "%3g ms"
 
 #. Translators: %s is the formatted size, e.g. "42 MB" and the trailing "/s" means per second
 #, c-format
 msgctxt "benchmark-transfer-rate"
 msgid "%s/s"
-msgstr ""
+msgstr "%s/s"
 
 #, c-format
 msgid "%d sample"
 msgid_plural "%d samples"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d sämpel"
+msgstr[1] "%d sämplit"
 
 #. Translators: The first %s is the date and time the benchmark took place in the preferred
 #. * format for the locale (e.g. "%c" for strftime()/g_date_time_format()), for example
 #. * "Tue 12 Jun 2012 03:57:08 PM EDT". The second %s is how long ago that is from right
 #. * now, for example "3 days" or "2 hours" or "12 minutes".
 #.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmark-updated"
 msgid "%s (%s ago)"
-msgstr "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s tagasi)"
 
 msgctxt "benchmark-updated"
 msgid "No benchmark data available"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Jõudlustesti andmed pole saadaval"
+
 msgctxt "benchmark-updated"
 msgid "Opening Device..."
-msgstr "Tõrge seadme avamisel"
+msgstr "Seadme avamine..."
 
 #, c-format
 msgctxt "benchmark-updated"
 msgid "Measuring transfer rate (%2.1f%% complete)..."
-msgstr ""
+msgstr "Ülekande kiiruse mõõtmine (%2.1f%% valmis)..."
 
 #, c-format
 msgctxt "benchmark-updated"
 msgid "Measuring access time (%2.1f%% complete)..."
-msgstr ""
+msgstr "Pöördusaja mõõtmine (%2.1f%% valmis)..."
 
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "An error occurred"
-msgstr ""
+msgstr "Esines viga"
 
 #. Translators: The first %s is the partition size (e.g. "10.0 GB") and the two
 #. * following %s are make/model (e.g. "ST 3160A") and description (e.g. "60 GB Hard Disk")
 #.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmark-drive-name"
 msgid "%s partition on %s (%s)"
-msgstr "Partitsioon %d: %s"
+msgstr "%s partitsioon seadmel %s (%s)"
 
 #. Translators: The first %s is the make/model (e.g. "ST 3160A"), the second %s is
 #. * the description (e.g. "60 GB Hard Disk")
 #.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmark-drive-name"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
 #. Translators: %d is number of milliseconds and msec means "milli-second"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmark-access-time"
 msgid "%.2f msec"
-msgstr "%.1f millisekund"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "%.2f ms"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error getting size of device: %m"
-msgstr "Tõrge seadme suuruse tuvastamisel"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga seadme suuruse hankimisel: %m"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error getting page size: %m\n"
-msgstr "Tõrge partitsiooni nime seadmisel"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga lehe (page) suuruse hankimisel: %m\n"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error seeking to offset %lld"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga kerimisel kohale %lld"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error pre-reading %lld bytes from offset %lld"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga %lld baidi eellugemisel kohast %lld"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error reading %d MB from offset %lld"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
+msgstr "Viga %d MB lugemisel kohast %lld"
 
 #, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error writing %lld bytes at offset %lld: %m"
-msgstr ""
+msgstr "Viga %lld baidi kirjutamisel kohta %lld: %m"
 
 #, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Expected to write %lld bytes, only wrote %lld: %m"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Loodeti kirjutada %lld baiti, kuid kirjutati ainult %lld: %m"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error syncing (at offset %lld): %m"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga sünkroniseerimisel (kohas %lld): %m"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error seeking to offset %lld: %m"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viga kerimisel kohale %lld: %m"
+
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error reading %lld bytes from offset %lld"
-msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
+msgstr "Viga %lld baidi lugemisel kohast %lld"
 
 msgid "Error updating /etc/crypttab"
 msgstr "Tõrge /etc/crypttab faili uuendamisel"
@@ -1659,9 +1651,8 @@
 msgid "Disk Image of %s (%s).img"
 msgstr "%s kettatõmmis (%s).img"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error writing to image"
-msgstr "Tõrge varundustõmmisele kirjutamisel"
+msgstr "Viga tõmmisesse kirjutamisel"
 
 #. Translators: string used for conveying progress of copy operation.
 #. * The first two %s are strings with the amount of bytes (ex. "3.4 MB" and "300 MB").
@@ -1670,14 +1661,14 @@
 #.
 #, c-format
 msgid "%s of %s copied – %s remaining (%s/sec)"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s-st kopeeritud – %s jäänud (%s/s)"
 
 #. Translators: string used for convey progress of a copy operation where we don't know time remaining / speed.
 #. * The first two %s are strings with the amount of bytes (ex. "3.4 MB" and "300 MB").
 #.
 #, c-format
 msgid "%s of %s copied"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s-st kopeeritud"
 
 msgid "Error reading from offset %"
 msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
@@ -1705,14 +1696,13 @@
 msgid "Error opening file for writing"
 msgstr "Tõrge faili avamisel kirjutamiseks"
 
-#, fuzzy
 msgid "Copying data from device..."
-msgstr "Andmete kopeerimine seadmele..."
+msgstr "Andmete kopeerimine seadmest..."
 
 #. Translators: This is the window title for the non-modal "Create Disk Image" dialog. The %s is the device.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Create Disk Image (%s)"
-msgstr "Kettatõmmise loomine..."
+msgstr "Kettatõmmise loomine (%s)"
 
 msgid "Compatible with all systems and devices"
 msgstr "Ühildub kõigi süsteemide ja seadmetega"
@@ -1749,17 +1739,16 @@
 msgstr "Uus köide"
 
 msgid "Don't overwrite existing data"
-msgstr ""
+msgstr "Olemasolevaid andmeid üle ei kirjutata"
 
 msgid "Quick"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiire"
+
 msgid "Overwrite existing data with zeroes"
-msgstr "Kõik olemasolevad andmed lähevad kaotsi"
+msgstr "Olemasolevate andmete ülekirjutamine nullidega"
 
 msgid "Slow"
-msgstr ""
+msgstr "Aeglane"
 
 msgid "Error formatting partition"
 msgstr "Tõrge partitsiooni vormindamisel"
@@ -1827,82 +1816,76 @@
 
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "Mitte kunagi"
 
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Vendor-defined"
-msgstr ""
+msgstr "Tootja määratud"
 
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Reserved"
-msgstr ""
+msgstr "Kaitstud"
 
 msgctxt "apm-level"
 msgid "255 (Disabled)"
-msgstr ""
+msgstr "255 (keelatud)"
 
 #, c-format
 msgctxt "apm-level"
 msgid "%d (Spin-down permitted)"
-msgstr ""
+msgstr "%d (pöörlemise peatamine on lubatud)"
 
 #, c-format
 msgctxt "apm-level"
 msgid "%d (Spin-down not permitted)"
-msgstr ""
+msgstr "%d (pöörlemise peatamine pole lubatud)"
 
 msgctxt "aam-level"
 msgid "0 (Disabled)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "0 (keelatud)"
+
 msgid "Error setting configuration"
-msgstr "Tõrge seadistusandmete hankimisel"
+msgstr "Viga seadistuse määramisel"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "Mitte kunagi"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#, fuzzy
 msgid "5 minutes"
-msgstr "%d minut"
+msgstr "5 minutit"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#, fuzzy
 msgid "10 minutes"
-msgstr "%.1f minut"
+msgstr "10 minutit"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#, fuzzy
 msgid "15 minutes"
-msgstr "%.1f minut"
+msgstr "15 minutit"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#, fuzzy
 msgid "3 hours"
-msgstr "%d tund"
+msgstr "3 tundi"
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
-#, fuzzy
 msgid "Save Power"
-msgstr "Salvesta _kataloogi"
+msgstr "Voolu säästmine"
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible. The left arrow ("←") is to signify that the left part of the scale offers spindown. In RTL locales, please use a right arrow ("→") instead.
 msgid "← Spindown"
-msgstr ""
+msgstr "← pöörlemise peatamine"
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
 msgid "Perform Better"
-msgstr ""
+msgstr "Parem jõudlus"
 
 #. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
 msgid "Quiet (Slow)"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikne (aeglane)"
 
 #. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
 msgid "Loud (Fast)"
-msgstr ""
+msgstr "Lärmakas (kiire)"
 
 msgid "Error setting label"
 msgstr "Tõrge pealdise määramisel"
@@ -1913,7 +1896,7 @@
 #.
 #, c-format
 msgid "At least %s"
-msgstr ""
+msgstr "Vähemalt %s"
 
 #. Translators: Used to convey that something takes
 #. * approximately some specificed duration. The %s is a time
@@ -1921,13 +1904,13 @@
 #.
 #, c-format
 msgid "Approximately %s"
-msgstr ""
+msgstr "Umbes %s"
 
 msgid "ATA Secure Erase"
-msgstr ""
+msgstr "ATA turvaline kustutamine"
 
 msgid "ATA Enhanced Secure Erase"
-msgstr ""
+msgstr "ATA parendatud turvaline kustutamine"
 
 msgid "MBR / DOS"
 msgstr "MBR / DOS"
@@ -1955,18 +1938,25 @@
 "All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data "
 "recovery services"
 msgstr ""
+"Kõik andmed sellel kettal lähevad kaotsi, kuid võivad siiski olla "
+"taastatavad andmetaastamise teenusega"
 
 msgid ""
 "<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old "
 "computer or disk, you should use a more thorough erase type to keep your "
 "private information from falling into the wrong hands"
 msgstr ""
+"<b>Soovitus</b>: Kui sa plaanid müüa, ära visata või ära anda terve arvuti "
+"või ainult ketta, peaksid kasutama põhjalikumat kustutamist, et privaatsed "
+"andmed ei langeks võõrastesse kätesse."
 
 #. Translators: warning used when overwriting data
 msgid ""
 "All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable "
 "by data recovery services"
 msgstr ""
+"Kõik andmed kettal kirjutatakse üle ja need ei ole taastatavad "
+"andmetaastamise teenusega"
 
 msgid ""
 "<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to "
@@ -1976,6 +1966,12 @@
 "href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure "
 "Erase</a> and make sure you understand the risks"
 msgstr ""
+"<b>HOIATUS</b>: Turvalise kustutamise käsk võib võtta väga kaua aega, seda "
+"ei ole võimalik katkestada ning see ei pruugi mõnede seadmetega töötada. "
+"Halvimal juhul võib ketas muutuda kasutuskõlbmatuks või su arvuti kokku "
+"jooksutada või lukustuda. Enne jätkamist loe palun artiklit <a href='https://";
+"ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure Erase</a> ja "
+"veendu, et sa mõistad ohtu."
 
 msgid "_Format"
 msgstr "_Vorminda"
@@ -1991,12 +1987,16 @@
 "All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data "
 "recovery services"
 msgstr ""
+"Kõik andmed köitel lähevad kaotsi kuid võivad siiski olla taastatavad "
+"andmetaastuse teenusega"
 
 #. Translators: warning used when overwriting data of the volume
 msgid ""
 "All data on the volume will be overwritten and will likely not be "
 "recoverable by data recovery services"
 msgstr ""
+"Kõik andmed köitel kirjutatakse üle ja tõenäoliselt ei ole taastatavad "
+"andmetaastuse teenusega"
 
 #, c-format
 msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
@@ -2050,29 +2050,24 @@
 msgid "Error setting partition flags"
 msgstr "Tõrge partitsiooni lippude seadmisel"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "Nõrk"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Fair"
 msgstr "Piisav"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Good"
 msgstr "Hea"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "Tugev"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error rescanning device"
-msgstr "Tõrge seadme avamisel"
+msgstr "Tõrge seadme uuesti skannimisel"
 
 msgid "Cannot restore image of size 0"
 msgstr "Tõmmisest suurusega 0 pole võimalik taastada"
@@ -2085,9 +2080,8 @@
 msgid "The selected image is %s bigger than the device"
 msgstr "Valitud tõmmis on %s suurem, kui seade"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error writing to device"
-msgstr "Viga pseudoseadme kustutamisel"
+msgstr "Viga seadmesse kirjutamisel"
 
 msgid "Error opening file for reading"
 msgstr "Tõrge faili avamisel lugemiseks"
@@ -2105,15 +2099,15 @@
 msgstr "_Taasta"
 
 #. Translators: This is the window title for the non-modal "Restore Disk Image" dialog. The %s is the device.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Restore Disk Image (%s)"
-msgstr "Kettatõmmisest taastamine..."
+msgstr "Kettatõmmisest taastamine (%s)"
 
 msgid "Error unlocking encrypted device"
 msgstr "Tõrge krüpteeritud seadme avamisel"
 
 msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
-msgstr ""
+msgstr "Krüpteerimise parool saadi võtmerõngast"
 
 #. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
 #. *              The %d is the partition number. The %s is the name
@@ -2183,18 +2177,18 @@
 #.
 msgctxt "job-remaining-exceeded"
 msgid "Almost done..."
-msgstr ""
+msgstr "Peaaegu valmis..."
 
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining"
 msgid "%s remaining"
-msgstr ""
+msgstr "%s jäänud"
 
 #. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
 #. * our application is running.
 #.
 msgid "Connected to another seat"
-msgstr ""
+msgstr "Ühendatud teise töökohaga"
 
 msgctxt "partition type"
 msgid "Unknown"
@@ -2236,10 +2230,10 @@
 msgstr "Allutamata ruum"
 
 msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
-msgstr ""
+msgstr "Esines viga, kui püüti ketast viia ooterežiimi"
 
 msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
-msgstr ""
+msgstr "Esines viga, kui püüti ketast üles äratada ooterežiimist"
 
 msgid "Error mounting filesystem"
 msgstr "Tõrge failisüsteemi haakimisel"
@@ -2271,13 +2265,11 @@
 msgid "Error stopping swap"
 msgstr "Tõrge saaleala (swap) peatamisel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error setting autoclear flag"
-msgstr "Tõrge partitsiooni lippude seadmisel"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Tõrge automaatpuhastuse (autoclear) lipu seadmisel"
+
 msgid "Error canceling job"
-msgstr "Tõrge pealdise määramisel"
+msgstr "Tõrge töö katkestamisel"
 
 msgid "All Files"
 msgstr "Kõik failid"
@@ -2286,25 +2278,25 @@
 msgstr "Kettatõmmised (*.img, *.iso)"
 
 #. Translators: Used for number of years
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d year"
 msgid_plural "%d years"
-msgstr[0] "%.1f aasta"
-msgstr[1] "%.1f aastat"
+msgstr[0] "%d aasta"
+msgstr[1] "%d aastat"
 
 #. Translators: Used for number of months
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d month"
 msgid_plural "%d months"
-msgstr[0] "%d minut"
-msgstr[1] "%d minutit"
+msgstr[0] "%d kuu"
+msgstr[1] "%d kuud"
 
 #. Translators: Used for number of days
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
-msgstr[0] "%.1f päev"
-msgstr[1] "%.1f päeva"
+msgstr[0] "%d päev"
+msgstr[1] "%d päeva"
 
 #. Translators: Used for number of hours
 #, c-format
@@ -2328,43 +2320,42 @@
 msgstr[1] "%d sekundit"
 
 #. Translators: Used for number of milli-seconds
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d milli-second"
 msgid_plural "%d milli-seconds"
-msgstr[0] "%d sekund"
-msgstr[1] "%d sekundit"
+msgstr[0] "%d millisekund"
+msgstr[1] "%d millisekundit"
 
 #. Translators: Used for duration greater than one year. First %s is number of years, second %s is months, third %s is days
 #, c-format
 msgctxt "duration-year-to-inf"
 msgid "%s, %s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s, %s ja %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one year but greater than one month. First %s is number of months, second %s is days
 #, c-format
 msgctxt "duration-months-to-year"
 msgid "%s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ja %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one month but greater than one day. First %s is number of days, second %s is hours
 #, c-format
 msgctxt "duration-day-to-month"
 msgid "%s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ja %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one day but greater than one hour. First %s is number of hours, second %s is minutes
 #, c-format
 msgctxt "duration-hour-to-day"
 msgid "%s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ja %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one hour but greater than one minute. First %s is number of minutes, second %s is seconds
 #, c-format
 msgctxt "duration-minute-to-hour"
 msgid "%s and %s"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "%s ja %s"
+
 msgctxt "duration"
 msgid "Less than a minute"
 msgstr "Alla minuti"
@@ -2373,13 +2364,13 @@
 #, c-format
 msgctxt "duration-second-to-minute"
 msgid "%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one second. First %s is number of milli-seconds
 #, c-format
 msgctxt "duration-zero-to-second"
 msgid "%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s"
 
 #~ msgid "<big>Change Passphrase</big>"
 #~ msgstr "<big>Parooli muutmine</big>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]