commit: r3329 - /gnome/master/desktop/gnome-user-share.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:28:21 2012
New Revision: 3329

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-user-share.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-user-share.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-user-share.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-user-share.po [utf-8] Sun Sep 23 10:28:21 2012
@@ -6,7 +6,7 @@
 # package.
 #
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2009.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,8 +14,8 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "user-share&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-22 20:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-24 14:39+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 10:25+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <et li org>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -97,9 +97,8 @@
 msgid "Personal File Sharing Preferences"
 msgstr "Isiklike failide jagamise eelistused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Share Files over the Network"
-msgstr "<b>Failide jagamine võrku</b>"
+msgstr "Failide jagamine võrku"
 
 msgid "_Share public files on network"
 msgstr "Avalikud failid on _jagatuna võrgus"
@@ -110,9 +109,8 @@
 msgid "_Require password:"
 msgstr "_Ligipääsuks on vaja parooli:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Share Files over Bluetooth"
-msgstr "<b>Failide jagamine Bluetoothi kaudu</b>"
+msgstr "Failide jagamine Bluetoothi kaudu"
 
 msgid "Share public files over _Bluetooth"
 msgstr "Avalikud failid on _Bluetoothi kaudu jagatud"
@@ -123,9 +121,8 @@
 msgid "Require re_mote devices to bond with this computer"
 msgstr "Kaugseadmed peavad olema selle arvutiga _seotud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Receive Files over Bluetooth"
-msgstr "<b>Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu</b>"
+msgstr "Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu"
 
 msgid "Receive files in _Downloads folder over Bluetooth"
 msgstr "Üle Bluetoothi _võetakse faile vastu ja pannakse allalaadimiste kausta"
@@ -145,27 +142,23 @@
 msgid "Launch Personal File Sharing if enabled"
 msgstr "Isiklike failide jagamise avamine, kui see on lubatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistuste avamine"
+msgstr "Eelistused"
 
 msgid "Launch Personal File Sharing Preferences"
 msgstr "Isiklike failide jagamise eelistuste avamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to launch the Personal File Sharing Preferences"
 msgstr "Isiklike failide jagamise eelistusi pole võimalik avada"
 
 msgid "May be used to share or receive files"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Seda kataloogi kasutatakse failide jagamiseks ja vastuvõtmiseks"
+
 msgid "May be shared over the network or Bluetooth"
-msgstr "Selle kataloogi failid jagatakse võrku ja üle Bluetoothi"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle kataloogi faile jagatakse võrgu või Bluetoothi kaudu"
+
 msgid "May be used to receive files over Bluetooth"
-msgstr "<b>Failide vastuvõtmine Bluetoothi kaudu</b>"
+msgstr "Seda kataloogi kasutatakse failide vastuvõtmiseks Bluetoothi kaudu"
 
 msgid "No reason"
 msgstr "Põhjendus puudub"
@@ -230,20 +223,3 @@
 
 msgid "File reception complete"
 msgstr "Faili vastuvõtmine lõpetatud"
-
-#~ msgid "You can share files from this folder and receive files to it"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sellest kataloogist jagatakse faile, samuti pannakse sinna vastuvõetud "
-#~ "failid"
-
-#~ msgid "You can receive files over Bluetooth into this folder"
-#~ msgstr "Sellesse kataloogi pannakse Bluetoothi kaudu vastuvõetud failid"
-
-#~ msgid "Please log in as the user guest"
-#~ msgstr "Palun logi külalisena sisse"
-
-#~ msgid "Only for Bonded and Trusted devices"
-#~ msgstr "Ainult seotud ja usaldatud seadmete korral"
-
-#~ msgid "User Sharing"
-#~ msgstr "Kasutaja failide jagamine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]