commit: r3323 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:09:07 2012
New Revision: 3323

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] Sun Sep 23 10:09:07 2012
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-20 17:34+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 17:13+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-21 10:38+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -31,6 +31,69 @@
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Süsteemi oleku ja protsesside jälgimine"
 
+msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
+msgstr ""
+
+msgid "System"
+msgstr "Süsteem"
+
+msgid "End _Process"
+msgstr "_Lõpeta protsess"
+
+msgid "Processes"
+msgstr "Protsessid"
+
+msgid "CPU History"
+msgstr "Protsessori koormuse ajalugu"
+
+msgid "Memory and Swap History"
+msgstr "Mälu ja saaleala kasutuse ajalugu"
+
+msgid "Memory"
+msgstr "Mälu"
+
+msgid "Swap"
+msgstr "Saaleala"
+
+msgid "Network History"
+msgstr "Võrguliikluse ajalugu"
+
+msgid "Receiving"
+msgstr "Vastuvõtmine"
+
+msgid "Total Received"
+msgstr "Kokku vastu võetud"
+
+msgid "Sent"
+msgstr ""
+
+msgid "Total Sent"
+msgstr "Kokku saadetud"
+
+msgid "Resources"
+msgstr "Vahendid"
+
+msgid "File Systems"
+msgstr "Failisüsteemid"
+
+msgid "Search for Open Files"
+msgstr "Avatud failide otsing"
+
+msgid "_Name contains:"
+msgstr "_Nimi sisaldab:"
+
+msgid "Case insensitive matching"
+msgstr "Tõstutundetud vastavused"
+
+msgid "C_lear"
+msgstr ""
+
+msgid "S_earch results:"
+msgstr "O_tsingutulemused:"
+
+msgid "Open Files"
+msgstr "Avatud failid"
+
 msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "Süsteemijälgija eelistused"
 
@@ -55,23 +118,28 @@
 msgid "Process i_nformation shown in list:"
 msgstr "Protsessi _andmed, mida kuvatakse loendis:"
 
-msgid "Processes"
-msgstr "Protsessid"
-
 msgid "Graphs"
 msgstr "Graafikud"
 
 msgid "_Show network speed in bits"
 msgstr "Võrguliiklust kuvatakes _bittides"
 
-msgid "Resources"
-msgstr "Vahendid"
-
 msgid "Show _all file systems"
 msgstr "Kuvatakse _kõiki failisüsteeme"
 
-msgid "File Systems"
-msgstr "Failisüsteemid"
+msgid "Change _Priority"
+msgstr "Muuda _tähtsust"
+
+msgid "_Nice value:"
+msgstr "Tähtsuse _väärtus:"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
+"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
+msgstr ""
+"Protsessi prioriteet on antud tema nice väärtusega. Madalam nice väärtus "
+"tähendab suuremat prioriteeti."
 
 msgid "Show the System tab"
 msgstr "Süsteemi kaardi näitamine"
@@ -312,17 +380,11 @@
 msgid "Set process priority manually"
 msgstr "Protsessi prioriteedi määramine käsitsi"
 
-msgid "End _Process"
-msgstr "_Lõpeta protsess"
-
 #. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
 #, c-format
 msgid "Pick a Color for '%s'"
 msgstr "Värvuse valimine '%s' jaoks"
 
-msgid "CPU History"
-msgstr "Protsessori koormuse ajalugu"
-
 msgid "CPU"
 msgstr "Protsessor"
 
@@ -330,33 +392,8 @@
 msgid "CPU%d"
 msgstr "Protsessor%d"
 
-msgid "Memory and Swap History"
-msgstr "Mälu ja saaleala kasutuse ajalugu"
-
-msgid "Memory"
-msgstr "Mälu"
-
-msgid "Swap"
-msgstr "Saaleala"
-
-msgid "Network History"
-msgstr "Võrguliikluse ajalugu"
-
-msgid "Receiving"
-msgstr "Vastuvõtmine"
-
-msgid "Total Received"
-msgstr "Kokku vastu võetud"
-
 msgid "Sending"
 msgstr "Saatmine"
-
-msgid "Total Sent"
-msgstr "Kokku saadetud"
-
-#. procman_create_sysinfo_view();
-msgid "System"
-msgstr "Süsteem"
 
 #, c-format
 msgid "%u second"
@@ -372,11 +409,11 @@
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) %s-st"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>Error</b>\n"
-"'%s' is not a valid Perl regular expression.\n"
-"%s"
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
 msgstr ""
 "<b>Viga</b>\n"
 "'%s' pole korrektne Perli regulaaravaldis.\n"
@@ -390,19 +427,6 @@
 
 msgid "Filename"
 msgstr "Failinimi"
-
-#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
-msgid "Search for Open Files"
-msgstr "Avatud failide otsing"
-
-msgid "_Name contains:"
-msgstr "_Nimi sisaldab:"
-
-msgid "Case insensitive matching"
-msgstr "Tõstutundetud vastavused"
-
-msgid "S_earch results:"
-msgstr "O_tsingutulemused:"
 
 #. xgettext: virtual memory start
 msgid "VM Start"
@@ -480,9 +504,6 @@
 msgid "Object"
 msgstr "Objekt"
 
-msgid "Open Files"
-msgstr "Avatud failid"
-
 #, c-format
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Protsessi \"%s\" (PID %u) poolt avatud failid:"
@@ -800,12 +821,6 @@
 msgid "Change Priority of Process »%s« (PID: %u)"
 msgstr "Protsessi prioriteedi muutmine »%s« (PID: %u)"
 
-msgid "Change _Priority"
-msgstr "Muuda _tähtsust"
-
-msgid "_Nice value:"
-msgstr "Tähtsuse _väärtus:"
-
 msgid "Note:"
 msgstr "Märkus:"
 
@@ -822,6 +837,9 @@
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "Lihtne protsesside ja süsteemi monitor."
 
+msgid "N/A"
+msgstr "pole"
+
 msgid "Process Name"
 msgstr "Protsessi nimi"
 
@@ -845,32 +863,48 @@
 
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "X serveri mälu"
+
+msgid "CPU Time"
+msgstr "CPU aeg"
+
+#, c-format
+msgid "%lld second"
+msgid_plural "%lld seconds"
+msgstr[0] "%lld sekund"
+msgstr[1] "%lld sekundit"
+
+msgid "Started"
+msgstr "Käivitatud"
+
+msgid "Nice"
+msgstr "Nice"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioriteet"
+
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+msgid "Security Context"
+msgstr "Turvakontekst"
+
+msgid "Command Line"
+msgstr "Käsurida"
+
+#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
+msgid "Waiting Channel"
+msgstr "Ootekanal"
+
+msgid "Process Properties"
+msgstr "Protsessi omadused"
+
+#, c-format
+msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
+msgstr "Protsessi \"%s\" omadused (PID %u):"
 
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% CPU"
-
-msgid "CPU Time"
-msgstr "CPU aeg"
-
-msgid "Started"
-msgstr "Käivitatud"
-
-msgid "Nice"
-msgstr "Nice"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Security Context"
-msgstr "Turvakontekst"
-
-msgid "Command Line"
-msgstr "Käsurida"
-
-#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-msgid "Waiting Channel"
-msgstr "Ootekanal"
 
 msgid "Control Group"
 msgstr "Juhtgrupp"
@@ -890,29 +924,10 @@
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioriteet"
-
 #, c-format
 msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 msgstr "Koormuse näit viimase 1, 5 ja 15 minuti kohta: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 
-msgid "N/A"
-msgstr "pole"
-
-#, c-format
-msgid "%lld second"
-msgid_plural "%lld seconds"
-msgstr[0] "%lld sekund"
-msgstr[1] "%lld sekundit"
-
-msgid "Process Properties"
-msgstr "Protsessi omadused"
-
-#, c-format
-msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
-msgstr "Protsessi \"%s\" omadused (PID %u):"
-
 #. Translators: The first string parameter is release version (codename),
 #. * the second one is the architecture, 32 or 64-bit
 #, c-format
@@ -925,9 +940,6 @@
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-bitine"
 
-msgid "Unknown model"
-msgstr "Tundmatu mudel"
-
 #, c-format
 msgid "Kernel %s"
 msgstr "Kernel %s"
@@ -937,8 +949,8 @@
 msgstr "GNOME %s"
 
 #. hardware section
-#, c-format
-msgid "<b>Hardware</b>"
+#, fuzzy
+msgid "Hardware"
 msgstr "<b>Riistvara</b>"
 
 msgid "Memory:"
@@ -948,8 +960,8 @@
 msgstr "Protsessor:"
 
 #. disk space section
-#, c-format
-msgid "<b>System Status</b>"
+#, fuzzy
+msgid "System Status"
 msgstr "<b>Süsteemi olek</b>"
 
 msgid "Available disk space:"
@@ -1034,10 +1046,13 @@
 msgstr[0] "%u bait"
 msgstr[1] "%u baiti"
 
-msgid "<i>N/A</i>"
-msgstr "<i>pole saadaval</i>"
-
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
+
+#~ msgid "Unknown model"
+#~ msgstr "Tundmatu mudel"
+
+#~ msgid "<i>N/A</i>"
+#~ msgstr "<i>pole saadaval</i>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]