commit: r3306 - /gnome/master/desktop/gnome-shell.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 08:51:38 2012
New Revision: 3306

Log:
gnome shelli uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-shell.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-shell.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] Sun Sep 23 08:51:38 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-22 22:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-21 10:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 08:48+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -26,17 +26,16 @@
 "X-Poedit-Country: Estonia\n"
 
 msgid "Screenshots"
-msgstr ""
+msgstr "Ekraanipildid"
 
 msgid "Record a screencast"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ekraanivideo salvestamine"
+
 msgid "System"
-msgstr "Failisüsteem"
+msgstr "Arvuti"
 
 msgid "Show the message tray"
-msgstr ""
+msgstr "Teateala näitamine"
 
 msgid "GNOME Shell"
 msgstr "GNOME Shell"
@@ -124,22 +123,22 @@
 msgstr "Kui määratud, kuvatakse kalendris kuupäeva ISO nädalavormingus."
 
 msgid "Keybinding to open the application menu"
-msgstr ""
+msgstr "Rakenduste menüü avamise kiirklahv"
 
 msgid "Keybinding to open the application menu."
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv  rakenduste menüü avamiseks."
 
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray"
-msgstr ""
+msgstr "Teateala nähtavuse muutmise kiirklahv"
 
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray."
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv teateala nähtavuse muutmiseks."
 
 msgid "Keybinding to toggle the screen recorder"
-msgstr ""
+msgstr "Erkaanilindistaja lülitamise kiirklahv"
 
 msgid "Keybinding to start/stop the builtin screen recorder."
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv erkaanilindistaja käivitamiseks/peatamiseks."
 
 msgid "Which keyboard to use"
 msgstr "Millist klaviatuuri kasutada"
@@ -159,7 +158,7 @@
 msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
 msgstr "GStreameri toru, mida ekraanivideo kodeerimiseks kasutatakse"
 
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
 "used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
@@ -178,9 +177,10 @@
 "ploki väljund kirjutatakse väljundfaili. Toru võib hoolitseda ka enda "
 "väljundi eest - seda võib kasutada väljundi saatmiseks icecast serverisse "
 "shout2send või sarnase tehnoloogia abil. Kui see on määramata või väärtus on "
-"tühi, kasutatakse vaikimisi toru. See on praegu 'vp8enc quality=8 speed=6 "
-"threads=%T ! queue ! webmmux' ning lindistab WEBM vormingusse VP8 koodekiga. "
-"%T asendatakse süsteemi oletatava optimaalseima lõimede (thread) arvuga."
+"tühi, kasutatakse vaikimisi toru. See on praegu 'vp8enc min_quantizer=13 "
+"max_quantizer=13 cpu-used=5 deadline=1000000 threads=%T ! queue ! webmmux' "
+"ning lindistab WEBM vormingusse VP8 koodekiga. %T asendatakse süsteemi "
+"oletatava optimaalseima lõimede (thread) arvuga."
 
 msgid "File extension used for storing the screencast"
 msgstr "Ekraanivideo salvestamisel kasutatav faililaiend"
@@ -199,9 +199,8 @@
 msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
 msgstr "%s jaoks eelistuste dialoogi laadimisel esines viga:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Extension"
-msgstr "<b>Laiendus</b>"
+msgstr "Laiendus"
 
 msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
 msgstr "Vali seadistatav laiendus kasutades ülemist valikukasti."
@@ -238,9 +237,8 @@
 msgid "Power Off"
 msgstr "Lülita välja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Authentication error"
-msgstr "Vajalik on autentimine"
+msgstr "Viga autentimisel"
 
 #. Translators: this message is shown below the password entry field
 #. to indicate the user can swipe their finger instead
@@ -249,7 +247,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "(e.g., user or %s)"
-msgstr ""
+msgstr "(nt 'user' või %s)"
 
 msgid "Command not found"
 msgstr "Käsku ei leitud"
@@ -704,9 +702,8 @@
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Põhjus teadmata"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show Applications"
-msgstr "Rakendused"
+msgstr "Rakenduste kuvamine"
 
 msgid "Date and Time Settings"
 msgstr "Kuupäeva ja kellaaja sätted"
@@ -854,12 +851,11 @@
 msgstr "Eemalda"
 
 msgid "Message Tray"
-msgstr ""
+msgstr "Teateala"
 
 msgid "System Information"
 msgstr "Süsteemi andmed"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "program"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
@@ -906,26 +902,24 @@
 
 #. Translators: This is a time format for a date in
 #. long format
-#, fuzzy
 msgid "%A, %B %d"
 msgstr "%A, %d. %B"
 
 #, c-format
 msgid "%d new message"
 msgid_plural "%d new messages"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d uus sõnum"
+msgstr[1] "%d uut sõnumit"
+
+#, c-format
 msgid "%d new notification"
 msgid_plural "%d new notifications"
-msgstr[0] "Märguanded"
-msgstr[1] "Märguanded"
+msgstr[0] "%d uus märguanne"
+msgstr[1] "%d uut märguannet"
 
 msgid "Searching..."
 msgstr "Otsimine..."
 
-#, fuzzy
 msgid "No results."
 msgstr "Tulemused puuduvad."
 
@@ -941,16 +935,14 @@
 msgid "Hide Text"
 msgstr "Tekst on peidetud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Password"
-msgstr "Parool:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Parool"
+
 msgid "Remember Password"
-msgstr "Parool:"
+msgstr "Parooli meelespidamine"
 
 msgid "Unlock"
-msgstr ""
+msgstr "Võta lukust lahti"
 
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Kasutaja abivahendid"
@@ -958,9 +950,8 @@
 msgid "Zoom"
 msgstr "Suurendus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Screen Reader"
-msgstr "Ekraaniklaviatuur"
+msgstr "Ekraanilugeja"
 
 msgid "Screen Keyboard"
 msgstr "Ekraaniklaviatuur"
@@ -1061,9 +1052,9 @@
 msgid "Device %s wants to pair with this computer"
 msgstr "Seade '%s' tahab selle arvutiga paarduda"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please confirm whether the PIN '%06d' matches the one on the device."
-msgstr "Palun kontrolli, et PIN-kood '%s' kattuks seadme parooliga."
+msgstr "Palun kontrolli, kas PIN-kood '%06d' kattub seadme parooliga."
 
 msgid "Matches"
 msgstr "Kattub"
@@ -1088,7 +1079,7 @@
 msgstr "Asukoha ja keele sätted"
 
 msgid "Volume, network, battery"
-msgstr ""
+msgstr "Helivaljus, võrk, aku"
 
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<tundmatu>"
@@ -1254,7 +1245,6 @@
 msgid "Computer"
 msgstr "Arvuti"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "device"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
@@ -1267,7 +1257,7 @@
 msgstr "Mikrofon"
 
 msgid "Log in as another user"
-msgstr ""
+msgstr "Logi sisse teise kasutajana"
 
 msgid "Available"
 msgstr "Saadaval"
@@ -1276,7 +1266,7 @@
 msgstr "Hõivatud"
 
 msgid "Invisible"
-msgstr ""
+msgstr "Nähtamatu"
 
 msgid "Away"
 msgstr "Eemal"
@@ -1290,9 +1280,8 @@
 msgid "Switch User"
 msgstr "Vaheta kasutajat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Switch Session"
-msgstr "Vaheta kasutajat"
+msgstr "Vaheta seanssi"
 
 msgid "Notifications"
 msgstr "Märguanded"
@@ -1300,15 +1289,14 @@
 msgid "System Settings"
 msgstr "Süsteemi sätted"
 
-#, fuzzy
 msgid "Log Out"
-msgstr "Väljalogimine"
+msgstr "Logi välja"
 
 msgid "Lock"
-msgstr ""
+msgstr "Lukusta"
 
 msgid "Install Updates & Restart"
-msgstr ""
+msgstr "Paigalda uuendused ja taaskäivita"
 
 msgid "Your chat status will be set to busy"
 msgstr "Sinu vestluse olekuks määratakse hõivatud"
@@ -1348,9 +1336,8 @@
 msgid "'%s' is ready"
 msgstr "'%s' on valmis"
 
-#, fuzzy
 msgid "Evolution Calendar"
-msgstr "Ava kalender"
+msgstr "Evolutioni kalender"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
@@ -1378,10 +1365,10 @@
 msgstr "Sisselogimise kuval kasutatav GDM-i režiim"
 
 msgid "Use a specific mode, e.g. \"gdm\" for login screen"
-msgstr ""
+msgstr "Erirežiimi kasutamine, nt sisselogimisakna jaoks \"gdm\""
 
 msgid "List possible modes"
-msgstr ""
+msgstr "Võimalike režiimide loetelu"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to launch '%s'"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]