commit: r3294 - /gnome/master/desktop/gedit.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 04:59:13 2012
New Revision: 3294

Log:
Gediti uuendus koos vaikimisi kooditabelitega

Modified:
    gnome/master/desktop/gedit.po

Modified: gnome/master/desktop/gedit.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gedit.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gedit.po [utf-8] Sun Sep 23 04:59:13 2012
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: gedit MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-08 20:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-09 11:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 19:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 04:38+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -37,14 +37,17 @@
 msgid "Edit text files"
 msgstr "Tekstifailide redigeerimine"
 
+msgid "gedit Text Editor"
+msgstr "Tekstiredaktor gedit"
+
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
 msgid "Open a New Window"
 msgstr "Uue akna avamine"
 
 msgid "Open a New Document"
 msgstr "Uue dokumendi avamine"
-
-msgid "gedit Text Editor"
-msgstr "Tekstiredaktor gedit"
 
 msgid "Use Default Font"
 msgstr "Vaikekirjatüüpide kasutamine"
@@ -348,6 +351,22 @@
 "Printimisel reanumbrite jaoks kasutatav kirjatüüp. Seda kasutatakse ainult "
 "juhul, kui valiku \"Prindi reanumbrid\" väärtus erineb nullist."
 
+#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
+#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
+#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
+#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
+#. (covering English and most Western European languages) if you think people
+#. in you country will rarely use it.
+#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
+#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
+#. Only recognized encodings are used.
+#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
+#. a list of supported encodings
+msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+msgstr ""
+"['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-13', 'WINDOWS-1257', 'ISO-8859-4', "
+"'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+
 msgid "Automatically Detected Encodings"
 msgstr "Automaattuvastatud kodeeringud"
 
@@ -359,6 +378,11 @@
 "Gediti poolt faili kooditabeli tuvastamiseks kasutatavate kooditabelite "
 "sorditud loetelu. \"CURRENT\" on praegusest lokaadist tulenev kooditabel. "
 "Kasutatakse ainult teadaolevaid kooditabeleid."
+
+#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
+#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
+msgid "['ISO-8859-15']"
+msgstr "['ISO-8859-13', 'WINDOWS-1257', 'ISO-8859-4', 'ISO-8859-15']"
 
 msgid "Encodings shown in menu"
 msgstr "Menüüs näidatavad kooditabelid"
@@ -2491,11 +2515,13 @@
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
 msgid ""
-"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
-"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
-msgstr ""
-"See sõne ei sobi Tab klahviga väljakutsumiseks. Väljakutsuja võib sisaldada "
-"tähti või üksikuid erimärke, mis pole tähed ega numbrid, nagu {, [, jne."
+"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric "
+"characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, "
+"[, etc."
+msgstr ""
+"See pole sobilik Tab klahvi väljakutsumiseks. Väljakutsuja võib sisaldada "
+"numbreid, tähti, alakriipsu, punkti või üksikuid erimärke, mis pole tähed "
+"ega numbrid, nagu {, [, jne."
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
 msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]