commit: r3426 - /gnome/master/extras/gtranslator.poAuthor: mattias
Date: Tue Oct 30 01:25:16 2012
New Revision: 3426

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/extras/gtranslator.po

Modified: gnome/master/extras/gtranslator.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] Tue Oct 30 01:25:16 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: gtranslator 0.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-01 21:11+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-16 19:05+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-02 14:34+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -47,13 +47,6 @@
 "Kui märgitud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud tõlkevastetega PO-"
 "faili salvestamisel."
 
-msgid "Delete compiled GMO files"
-msgstr "Kompileeritud GMO failid kustutatakse"
-
-msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis eemaldatakse salvestamisel kompileeritud GMO binaarfailid."
-
 msgid "Auto save files"
 msgstr "Automaatsalvestus"
 
@@ -123,49 +116,6 @@
 
 msgid "If true, check the spelling of translated messages."
 msgstr "Kui märgitud, siis kontrollitakse tõlgitud tekstide õigekirja."
-
-msgid "PO directory"
-msgstr "PO-failide kataloog"
-
-msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
-msgstr "Tõlkemällu lisatavaid PO-faile sisaldav kataloog."
-
-msgid "Restrict search by filename"
-msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
-
-msgid ""
-"If true, only include files with a specified filename when searching the "
-"translation memory."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud nimele "
-"vastavad failid."
-
-msgid "Filename to restrict search to"
-msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
-
-msgid ""
-"Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
-msgstr "Failinimi, millega tõlkemälust otsimine peaks piirduma."
-
-msgid "Maximum number of missing words"
-msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir"
-
-msgid ""
-"Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
-"match by the translation memory."
-msgstr ""
-"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa tekstist, mida näidatakse "
-"tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."
-
-msgid "Maximum difference in message length"
-msgstr "Erineva teksti pikkuse ülempiir"
-
-msgid ""
-"Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
-"translation memory."
-msgstr ""
-"Erineva teksti pikkuse ülempiir, mille ületamisel tõlkemälust leitud teksti "
-"enam ei kuvata."
 
 msgid "Side panel switcher style"
 msgstr "Külgpaneeli lülitusstiil"
@@ -249,11 +199,64 @@
 msgid "Load an alternate language."
 msgstr "Võrdluskeele laadimine."
 
+#. ex:et:ts=4:
 msgid "Character Map"
 msgstr "Märgikaart"
 
 msgid "Insert special characters just by clicking on them."
 msgstr "Erimärkide sisestamine lihtsalt neil klõpsates."
+
+msgid "Source View Settings"
+msgstr "Lähtekoodi näitamise sätted"
+
+msgid "Use external editor"
+msgstr "Välise redaktori kasutamine"
+
+msgid "Program command:"
+msgstr "Programmikäsk:"
+
+msgid "Line command:"
+msgstr "Reakäsk:"
+
+#, c-format
+msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
+msgstr "Faili näitamiseks paigalda palun \"%s\""
+
+msgid "Paths:"
+msgstr "Asukohad:"
+
+msgid "Source Code View"
+msgstr "Lähtekoodi vaatamine"
+
+msgid "Show the message in the source code."
+msgstr "Teksti kuvamine lähtekoodis."
+
+msgid "Source Viewer"
+msgstr "Lähtekoodi näitaja"
+
+msgid "Source code"
+msgstr "Lähtekood"
+
+msgid "Use the System Editor"
+msgstr "Süsteemse redaktori kasutamine"
+
+msgid "Whether use the system editor to show the source code"
+msgstr "Kas kasutada lähtekoodi näitamiseks süsteemset redaktorit"
+
+msgid "The Editor to Launch"
+msgstr "Käivitatav redaktor"
+
+msgid "The command to launch the editor you want to use"
+msgstr "Käsk soovitud redaktori käivitamiseks"
+
+msgid "Arguments for the Command"
+msgstr "Argumendid käsule"
+
+msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
+msgstr "Programmi käsureaargumendid, mida rea valimiseks kasutada"
+
+msgid "Dictionary"
+msgstr "Sõnaraamat"
 
 #, c-format
 msgid "No dictionary source available with name '%s'"
@@ -317,9 +320,6 @@
 msgid "Dictionary sources"
 msgstr "Sõnaraamatuallikad"
 
-msgid "Dictionary"
-msgstr "Sõnaraamat"
-
 msgid "Look up words in a dictionary."
 msgstr "Sõnade otsimine sõnaraamatust."
 
@@ -470,10 +470,6 @@
 msgid "Open Tran"
 msgstr "Open-Tran"
 
-#, c-format
-msgid "Error from configuration dialog %s"
-msgstr "Viga seadistusdialoogist %s"
-
 msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
 msgstr "Fraaside otsimine Open-Tran'i tõlkebaasist."
 
@@ -501,66 +497,110 @@
 msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
 msgstr "Open-Tran'i peegelserveri URL"
 
-msgid "Source View Settings"
-msgstr "Lähtekoodi näitamise sätted"
-
-msgid "Use external editor"
-msgstr "Välise redaktori kasutamine"
-
-msgid "Program command:"
-msgstr "Programmikäsk:"
-
-msgid "Line command:"
-msgstr "Reakäsk:"
-
-#, c-format
-msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
-msgstr "Faili näitamiseks paigalda palun \"%s\""
-
-msgid "Paths:"
-msgstr "Asukohad:"
-
-msgid "Source Code View"
-msgstr "Lähtekoodi vaatamine"
-
-msgid "Show the message in the source code."
-msgstr "Teksti kuvamine lähtekoodis."
-
-msgid "Source Viewer"
-msgstr "Lähtekoodi näitaja"
-
-msgid "Source code"
-msgstr "Lähtekood"
-
-msgid "Use the System Editor"
-msgstr "Süsteemse redaktori kasutamine"
-
-msgid "Whether use the system editor to show the source code"
-msgstr "Kas kasutada lähtekoodi näitamiseks süsteemset redaktorit"
-
-msgid "The Editor to Launch"
-msgstr "Käivitatav redaktor"
-
-msgid "The command to launch the editor you want to use"
-msgstr "Käsk soovitud redaktori käivitamiseks"
-
-msgid "Arguments for the Command"
-msgstr "Argumendid käsule"
-
-msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
-msgstr "Programmi käsureaargumendid, mida rea valimiseks kasutada"
-
-msgid "Open file for translation"
-msgstr "Tõlkefaili avamine"
-
-msgid "File saved."
-msgstr "Fail salvestatud."
-
-msgid "Save file as..."
-msgstr "Salveta fail nimega..."
-
-msgid "Files saved."
-msgstr "Failid salvestatud."
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Stringid lisatud andmebaasi</span>"
+
+msgid "Please specify a valid path to build the translation memory"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Gtranslator Translation Memory Manager"
+msgstr "Tõlkemälu"
+
+msgid "Database:"
+msgstr "Andmebaas:"
+
+msgid "Select the directory which contains PO files:"
+msgstr "PO-faile sisaldava kataloogi valimine:"
+
+msgid "Add to Database"
+msgstr "Lisa andmebaasi"
+
+msgid "Configuration:"
+msgstr "Seadistused:"
+
+msgid "Use only files with this name:"
+msgstr "Kasuta ainult selle nimega faile:"
+
+msgid "Translation Memory"
+msgstr "Tõlkemälu"
+
+msgid "Get translation suggestions from a data base."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Insert Option nº %d"
+msgstr "Lisa valik nr %d"
+
+msgid "_Use this translation"
+msgstr "_Kasuta seda tõlget"
+
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Eemalda"
+
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Sõrmis"
+
+msgid "Level"
+msgstr "Klapp"
+
+msgid "String"
+msgstr "String"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Build Translation Memory"
+msgstr "_Tõlkemälu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Build translation memory"
+msgstr "Tõlkemälu"
+
+msgid "_Translation Memory"
+msgstr "_Tõlkemälu"
+
+msgid "PO directory"
+msgstr "PO-failide kataloog"
+
+msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
+msgstr "Tõlkemällu lisatavaid PO-faile sisaldav kataloog."
+
+msgid "Restrict search by filename"
+msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
+
+msgid ""
+"If true, only include files with a specified filename when searching the "
+"translation memory."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud nimele "
+"vastavad failid."
+
+msgid "Filename to restrict search to"
+msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
+
+msgid ""
+"Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
+msgstr "Failinimi, millega tõlkemälust otsimine peaks piirduma."
+
+msgid "Maximum number of missing words"
+msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir"
+
+msgid ""
+"Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
+"match by the translation memory."
+msgstr ""
+"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa tekstist, mida näidatakse "
+"tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."
+
+msgid "Maximum difference in message length"
+msgstr "Erineva teksti pikkuse ülempiir"
+
+msgid ""
+"Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
+"translation memory."
+msgstr ""
+"Erineva teksti pikkuse ülempiir, mille ületamisel tõlkemälust leitud teksti "
+"enam ei kuvata."
 
 msgid "Current Maintainers"
 msgstr "Praegused haldajad"
@@ -594,6 +634,18 @@
 msgid "Gtranslator Web Site"
 msgstr "Gtranslatori veebileht"
 
+msgid "Open file for translation"
+msgstr "Tõlkefaili avamine"
+
+msgid "File saved."
+msgstr "Fail salvestatud."
+
+msgid "Save file as..."
+msgstr "Salveta fail nimega..."
+
+msgid "Files saved."
+msgstr "Failid salvestatud."
+
 #, c-format
 msgid "Found and replaced %d occurrence"
 msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
@@ -603,32 +655,23 @@
 msgid "Found and replaced one occurrence"
 msgstr "Leitud ja asendatud üks vastavus"
 
-msgid "Notes:"
-msgstr "Märkused:"
-
-msgid "Add Note"
-msgstr "Lisa märkus"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Muuda"
-
-#. Extracted comments
-msgid "Extracted comments:"
-msgstr "Kommentaarid:"
-
-#. Context
-msgid "Context:"
-msgstr "Kontekst:"
-
-#. Format
-msgid "Format:"
-msgstr "Vorming:"
-
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Strings added to database</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Stringid lisatud andmebaasi</span>"
-
-#, c-format
+msgid "_New Window"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Preferences"
+msgstr "Gtranslatori eelistused"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "_Abi"
+
+msgid "_About"
+msgstr ""
+
+msgid "_Quit"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Profile name: %s\n"
 "Translator name: %s\n"
@@ -639,7 +682,6 @@
 "Character set: %s\n"
 "Transfer encoding: %s\n"
 "Plural form: %s\n"
-"Database path: %s"
 msgstr ""
 "Prfiili nimi: %s\n"
 "Tõlkija nimi: %s\n"
@@ -652,12 +694,8 @@
 "Mitmuse vorme: %s\n"
 "Andmebaasi asukoht: %s"
 
-msgid "None"
-msgstr "Puudub"
-
-msgid ""
-"This assistant will help you to create the main profile\n"
-"and generate your translation memory database."
+#, fuzzy
+msgid "This assistant will help you to create the main profile."
 msgstr ""
 "See abiline aitab sul luua tõlkerakenduse põhiprofiili\n"
 "ja genereerida oma tõlkemälu andmebaasi."
@@ -676,21 +714,6 @@
 
 msgid "Profile"
 msgstr "Profiil"
-
-msgid "Checkout directory"
-msgstr "Väljastuskataloog"
-
-msgid "<b>Select the path to generate the database:</b>"
-msgstr "<b>Määra andmebaasi aluseks olev kataloog:</b>"
-
-msgid "<b>Look for a specific PO filename:</b>"
-msgstr "<b>Kindla nimega PO-failide kasutamine:</b>"
-
-msgid "E.g.: gl.po"
-msgstr "Nt \"et.po\""
-
-msgid "Generate Database"
-msgstr "Loo andmebaas"
 
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Kinnitus"
@@ -734,6 +757,30 @@
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
 msgstr "Kui Sa ei salvesta, siis lähevad kõik muudatused kaotsi."
 
+msgid "Notes:"
+msgstr "Märkused:"
+
+msgid "Add Note"
+msgstr "Lisa märkus"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Muuda"
+
+#. Extracted comments
+msgid "Extracted comments:"
+msgstr "Kommentaarid:"
+
+#. Context
+msgid "Context:"
+msgstr "Kontekst:"
+
+#. Format
+msgid "Format:"
+msgstr "Vorming:"
+
+msgid "D_one"
+msgstr ""
+
 msgid "Gettext translation"
 msgstr "Gettext'i tõlge"
 
@@ -809,186 +856,41 @@
 msgid "_Plural forms:"
 msgstr "_Mitmuse vormid:"
 
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
-"profile</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Töös olevat profiili ei saa eemaldada</"
-"span>"
-
-msgid "Another profile should be selected as active before"
-msgstr "Enne tuleb mõni teine profiil töösolevaks lülitada"
-
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this "
-"profile?</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Kas sa oled kindel, et soovid selle "
-"profiili kustutada?</span>"
-
-msgid "Active"
-msgstr "Töötab"
-
-msgid "Gtranslator Preferences"
-msgstr "Gtranslatori eelistused"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
-msgstr "_Hoiatus, kui PO-fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
-
-msgid "_Delete compiled GMO files"
-msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"
-
-msgid "Autosave"
-msgstr "Automaatsalvestus"
-
-msgid "_Autosave files every"
-msgstr "_Automaatsalvestus iga"
-
-msgid "_minutes"
-msgstr "minuti _järel"
-
-msgid "Create a _backup copy of files before saving"
-msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"
-
-msgid "Files"
-msgstr "Failid"
-
-msgid "Text Display"
-msgstr "Teksti näitamine"
-
-msgid "_Highlight message syntax"
-msgstr "Teksti süntaksi _esiletõstmine"
-
-msgid "Make _whitespace visible"
-msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"
-
-msgid "Use _custom font"
-msgstr "Kohandatud _kirjatüübi kasutamine"
-
-msgid "Editor _font:"
-msgstr "Redaktori _kirjatüüp:"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisu"
-
-msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
-msgstr "_Teksti muutmisel tõlkevaste hägususe eemaldus"
-
-msgid "Check _spelling"
-msgstr "Õigekirja_kontroll"
-
-msgid "Editor"
-msgstr "Redaktor"
-
-msgid "Profiles"
-msgstr "Profiilid"
-
-msgid "Database:"
-msgstr "Andmebaas:"
-
-msgid "Select the directory which contains PO files:"
-msgstr "PO-faile sisaldava kataloogi valimine:"
-
-msgid "Add to Database"
-msgstr "Lisa andmebaasi"
-
-msgid "Configuration:"
-msgstr "Seadistused:"
-
-msgid "Use only files with this name:"
-msgstr "Kasuta ainult selle nimega faile:"
-
-msgid "Translation Memory"
-msgstr "Tõlkemälu"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Pluginad"
-
-msgid "Gtranslator Profile"
-msgstr "Gtranslator'i profiil"
-
-msgid "Profile Information"
-msgstr "Profiiliandmed:"
-
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "Translator Information"
-msgstr "Tõlkija andmed:"
-
-msgid "_Email:"
-msgstr "_Meil:"
-
-msgid "N_ame:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "Language Settings"
-msgstr "Keeleseaded"
-
-msgid "Replace"
-msgstr "Asenda"
-
-msgid "Find"
-msgstr "Otsi"
-
-msgid "Replace _All"
-msgstr "Asenda _kõik"
-
-msgid "_Replace"
-msgstr "_Asenda"
-
-msgid "Replace All"
-msgstr "Asenda kõik"
-
-msgid "_Search for: "
-msgstr "_Otsitav tekst:"
-
-msgid "Replace _with: "
-msgstr "Asendada _tekstiga: "
-
-msgid "_Original text"
-msgstr "_Originaal"
-
-msgid "_Translated text"
-msgstr "_Tõlge"
-
-msgid "Include fu_zzy strings"
-msgstr "Kaasa _hägusad vasted"
-
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Tõstutundlik"
-
-msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Tunnista ainult vastavusi _kogu sõna ulatuses"
-
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "Otsi _tagasisuunas"
-
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Korduv otsing"
-
 msgid "Status"
 msgstr "Olek"
 
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-msgid "Original Text"
+#, fuzzy
+msgid "Original Message"
 msgstr "Originaal"
 
-msgid "Translated Text"
+#, fuzzy
+msgid "Translated Message"
 msgstr "Tõlge"
+
+#, c-format
+msgid "The file is empty"
+msgstr "Fail on tühi"
 
 #, c-format
 msgid "Failed opening file '%s': %s"
 msgstr "Viga faili '%s' avamisel: %s"
 
 #, c-format
-msgid "The file is empty"
-msgstr "Fail on tühi"
+msgid "Could not convert from charset '%s' to UTF-8"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Could not store temporary file for encoding conversion"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"All attempt to convert the file to UTF-8 has failed, use the msgconv or "
+"iconv command line tools before opening this file with gtranslator"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Gettext returned a null message domain list."
@@ -1016,6 +918,150 @@
 msgid "There was an error writing the PO file: %s"
 msgstr "PO-faili kirjutamisel leidis aset viga: %s"
 
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
+"profile</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Töös olevat profiili ei saa eemaldada</"
+"span>"
+
+msgid "Another profile should be selected as active before"
+msgstr "Enne tuleb mõni teine profiil töösolevaks lülitada"
+
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this "
+"profile?</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Kas sa oled kindel, et soovid selle "
+"profiili kustutada?</span>"
+
+msgid "Active"
+msgstr "Töötab"
+
+msgid "Gtranslator Preferences"
+msgstr "Gtranslatori eelistused"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
+msgstr "_Hoiatus, kui PO-fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
+
+msgid "Autosave"
+msgstr "Automaatsalvestus"
+
+msgid "Create a _backup copy of files before saving"
+msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"
+
+msgid "_Autosave files every"
+msgstr "_Automaatsalvestus iga"
+
+msgid "_minutes"
+msgstr "minuti _järel"
+
+msgid "Files"
+msgstr "Failid"
+
+msgid "Text Display"
+msgstr "Teksti näitamine"
+
+msgid "_Highlight message syntax"
+msgstr "Teksti süntaksi _esiletõstmine"
+
+msgid "Make _whitespace visible"
+msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"
+
+msgid "Use _custom font"
+msgstr "Kohandatud _kirjatüübi kasutamine"
+
+msgid "Editor _font:"
+msgstr "Redaktori _kirjatüüp:"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisu"
+
+msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
+msgstr "_Teksti muutmisel tõlkevaste hägususe eemaldus"
+
+msgid "Check _spelling"
+msgstr "Õigekirja_kontroll"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Redaktor"
+
+#, fuzzy
+msgid "Edit Profile"
+msgstr "- PO-failide redaktor"
+
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profiilid"
+
+msgid "Plugins"
+msgstr "Pluginad"
+
+msgid "Gtranslator Profile"
+msgstr "Gtranslator'i profiil"
+
+msgid "Profile Information"
+msgstr "Profiiliandmed:"
+
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "Translator Information"
+msgstr "Tõlkija andmed:"
+
+msgid "_Email:"
+msgstr "_Meil:"
+
+msgid "N_ame:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "Language Settings"
+msgstr "Keeleseaded"
+
+msgid "Replace"
+msgstr "Asenda"
+
+msgid "Find"
+msgstr "Otsi"
+
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Asenda _kõik"
+
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Asenda"
+
+msgid "Replace All"
+msgstr "Asenda kõik"
+
+msgid "_Search for: "
+msgstr "_Otsitav tekst:"
+
+msgid "Replace _with: "
+msgstr "Asendada _tekstiga: "
+
+msgid "_Original text"
+msgstr "_Originaal"
+
+msgid "_Translated text"
+msgstr "_Tõlge"
+
+msgid "Include fu_zzy strings"
+msgstr "Kaasa _hägusad vasted"
+
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Tõstutundlik"
+
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Tunnista ainult vastavusi _kogu sõna ulatuses"
+
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Otsi _tagasisuunas"
+
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "_Korduv otsing"
+
 msgid "INS"
 msgstr "LISAM"
 
@@ -1032,7 +1078,8 @@
 msgid "Message Table"
 msgstr "Tekstide tabel"
 
-msgid "<b>Original Text:</b>"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Original Message:</b>"
 msgstr "<b>Originaal:</b>"
 
 msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
@@ -1045,8 +1092,9 @@
 "       Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
 "       Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012."
 
-msgid "Context"
-msgstr "Kontekst"
+#, fuzzy
+msgid "Message Details"
+msgstr "Tekstide tabel"
 
 #. Translators: Path to the document opened
 msgid "Path:"
@@ -1054,6 +1102,277 @@
 
 msgid "Close document"
 msgstr "Sulge dokument"
+
+msgid ""
+"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
+"package is installed."
+msgstr ""
+"Abiteksti näitamine pole võimalik. Palun, veendu, et Gtranslator'i "
+"dokumentatsioonipakett on paigaldatud!"
+
+#, c-format
+msgid "gtkspell error: %s\n"
+msgstr "gtkspell'i viga: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"GtkSpell was unable to initialize.\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"GtkSpell'i lähtestamine ebaõnnestus.\n"
+" %s"
+
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "R_edaktor"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "Ot_sing"
+
+msgid "_Go"
+msgstr "_Liikumine"
+
+msgid "_Tools"
+msgstr ""
+
+msgid "_Documents"
+msgstr "_Dokumendid"
+
+msgid "Open a PO file"
+msgstr "PO-faili avamine"
+
+msgid "_Recent Files"
+msgstr "_Hiljuti kasutatud"
+
+#. Edit menu
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Töö_riistariba"
+
+msgid "_Header..."
+msgstr "_Päis..."
+
+msgid "Save the current file"
+msgstr "Avatud faili salvestamine"
+
+msgid "Save the current file with another name"
+msgstr "Avatud faili salvestamine teise nimega"
+
+msgid "Close the current file"
+msgstr "Avatud faili sulgemine"
+
+msgid "Undo last operation"
+msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
+
+msgid "Redo last undone operation"
+msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuestitegemine"
+
+msgid "Cut the selected text"
+msgstr "Märgitud teksti lõikamine"
+
+msgid "Copy the selected text"
+msgstr "Märgitud teksti kopeerimine"
+
+msgid "Paste the contents of the clipboard"
+msgstr "Lõikepuhvri sisu asetamine"
+
+msgid "Clear the selected translation"
+msgstr "Valitud tõlke tühistamine"
+
+msgid "Copy _Message to Translation"
+msgstr "Kopeeri _originaal tõlkesse"
+
+msgid "Copy original message contents to the translation field"
+msgstr "Teksti originaalteksti kopeerimine tõlkesse"
+
+msgid "Toggle _Fuzzy Status"
+msgstr "_Hägususe lüliti"
+
+msgid "Toggle fuzzy status of a message"
+msgstr "Teksti hägususe muutmine"
+
+#. View menu
+#, fuzzy
+msgid "_Message Details"
+msgstr "Tekstide tabel"
+
+msgid "Show the Context panel"
+msgstr "Kontekstipaneeli näitamine"
+
+#. Go menu
+msgid "_Previous Message"
+msgstr "_Eelmine tekst"
+
+msgid "Move back one message"
+msgstr "Ühe teksti võrra tagasi liikumine"
+
+msgid "_Next Message"
+msgstr "_Järgmine tekst"
+
+msgid "Move forward one message"
+msgstr "Ühe teksti võrra edasi liikumine"
+
+msgid "_Go to Message..."
+msgstr "_Näita teksti numbriga..."
+
+msgid "Jumps to a specific message"
+msgstr "Määratud numbriga teksti juurde liikumine"
+
+msgid "_First Message"
+msgstr "_Esimene tekst"
+
+msgid "Go to the first message"
+msgstr "Esimese teksti juurde liikumine"
+
+msgid "_Last Message"
+msgstr "_Viimane tekst"
+
+msgid "Go to the last message"
+msgstr "Viimase teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Next Fuz_zy"
+msgstr "Järgmine _hägus"
+
+msgid "Go to the next fuzzy message"
+msgstr "Järgmise hägusa teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Previous Fuzz_y"
+msgstr "Eelmine häg_us"
+
+msgid "Go to the previous fuzzy message"
+msgstr "Eelmise hägusa teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Next _Untranslated"
+msgstr "Järgmine _tõlkimata"
+
+msgid "Go to the next untranslated message"
+msgstr "Järgmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Previ_ous Untranslated"
+msgstr "Eel_mine tõlkimata"
+
+msgid "Go to the previous untranslated message"
+msgstr "Eelmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
+msgstr "Järgmine hägus või _tõlkimata"
+
+msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
+msgstr "Järgmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
+msgstr "Ee_lmine hägus või tõlkimata"
+
+msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
+msgstr "Eelmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
+
+msgid "Search for text"
+msgstr "Teksti otsimine"
+
+msgid "Search for and replace text"
+msgstr "Teksti otsimine ja asendamine"
+
+#. Documents menu
+msgid "_Save All"
+msgstr "_Salvesta kõik"
+
+msgid "Save all open files"
+msgstr "Kõigi PO-failide salvestamine"
+
+msgid "_Close All"
+msgstr "_Sulge kõik"
+
+msgid "Close all open files"
+msgstr "Kõigi avatud failide sulgemine"
+
+msgid "_Previous Document"
+msgstr "_Eelmine dokument"
+
+msgid "Activate previous document"
+msgstr "Eelmise dokumendi aktiveerimine"
+
+msgid "_Next Document"
+msgstr "_Järgmine dokument"
+
+msgid "Activate next document"
+msgstr "Järgmise dokumendi aktiveerimine"
+
+msgid "Untranslated"
+msgstr "tõlkimata"
+
+msgid "Translated"
+msgstr "tõlgitud"
+
+msgid "Fuzzy"
+msgstr "hägus"
+
+#, c-format
+msgid "Current: %d"
+msgstr "Jooksev: %d"
+
+#, c-format
+msgid "Total: %d"
+msgstr "Kokku: %d"
+
+#, c-format
+msgid "%d translated"
+msgid_plural "%d translated"
+msgstr[0] "%d tõlgitud"
+msgstr[1] "%d tõlgitud"
+
+#, c-format
+msgid "%d fuzzy"
+msgid_plural "%d fuzzy"
+msgstr[0] "%d hägus"
+msgstr[1] "%d hägusat"
+
+#, c-format
+msgid "%d untranslated"
+msgid_plural "%d untranslated"
+msgstr[0] "%d tõlkimata"
+msgstr[1] "%d tõlkimata"
+
+#. Translators: %s is a URI
+#, c-format
+msgid "Activate '%s'"
+msgstr "Aktiveeri '%s'"
+
+#. Translators: this is the title of the window with a modified document
+#, c-format
+msgid "*%s - gtranslator"
+msgstr "*%s - gtranslator"
+
+#. Translators: this is the title of the window with a document opened
+#, c-format
+msgid "%s - gtranslator"
+msgstr "%s - gtranslator"
+
+msgid "gtranslator"
+msgstr "gtranslator"
+
+msgid "Toolbar Editor"
+msgstr "Tööriistariba redaktor"
+
+msgid "No profile"
+msgstr "Profiil puudub"
+
+msgid "Profile for the active document"
+msgstr "Töös oleva dokumendi profiil"
+
+msgid "- Edit PO files"
+msgstr "- PO-failide redaktor"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Käsuvõtmete täisnimekirja nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
 
 #. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
 #. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
@@ -1087,315 +1406,58 @@
 msgid "Separator"
 msgstr "Eraldaja"
 
-#, c-format
-msgid "Insert Option nº %d"
-msgstr "Lisa valik nr %d"
-
-msgid "_Use this translation"
-msgstr "_Kasuta seda tõlget"
-
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Eemalda"
-
-msgid "Shortcut"
-msgstr "Sõrmis"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Klapp"
-
-msgid "String"
-msgstr "String"
-
-msgid "Please check your installation."
-msgstr "Palun kontrolli oma paigaldust."
-
-#, c-format
-msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
-msgstr "Kasutajaliidese faili %s pole võimalik avada. Viga: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
-msgstr "Objekti '%s' pole võimalik failist %s leida."
-
-msgid ""
-"Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
-"package is installed."
-msgstr ""
-"Abiteksti näitamine pole võimalik. Palun, veendu, et Gtranslator'i "
-"dokumentatsioonipakett on paigaldatud!"
-
-#, c-format
-msgid "gtkspell error: %s\n"
-msgstr "gtkspell'i viga: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"GtkSpell was unable to initialize.\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"GtkSpell'i lähtestamine ebaõnnestus.\n"
-" %s"
-
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "R_edaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "Ot_sing"
-
-msgid "_Go"
-msgstr "_Liikumine"
-
-msgid "_Documents"
-msgstr "_Dokumendid"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "_Abi"
-
-msgid "Open a PO file"
-msgstr "PO-faili avamine"
-
-msgid "_Recent Files"
-msgstr "_Hiljuti kasutatud"
-
-msgid "Quit the program"
-msgstr "Rakendusest väljumine"
-
-#. Edit menu
-msgid "T_oolbar"
-msgstr "Töö_riistariba"
-
-msgid "Edit gtranslator preferences"
-msgstr "Gtranslatori eelistuste muutmine"
-
-msgid "_Header..."
-msgstr "_Päis..."
-
-#. Help menu
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisu"
-
-msgid "Save the current file"
-msgstr "Avatud faili salvestamine"
-
-msgid "Save the current file with another name"
-msgstr "Avatud faili salvestamine teise nimega"
-
-msgid "Close the current file"
-msgstr "Avatud faili sulgemine"
-
-msgid "Undo last operation"
-msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
-
-msgid "Redo last undone operation"
-msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuestitegemine"
-
-msgid "Cut the selected text"
-msgstr "Märgitud teksti lõikamine"
-
-msgid "Copy the selected text"
-msgstr "Märgitud teksti kopeerimine"
-
-msgid "Paste the contents of the clipboard"
-msgstr "Lõikepuhvri sisu asetamine"
-
-msgid "Clear the selected translation"
-msgstr "Valitud tõlke tühistamine"
-
-msgid "Copy _Message to Translation"
-msgstr "Kopeeri _originaal tõlkesse"
-
-msgid "Copy original message contents to the translation field"
-msgstr "Teksti originaalteksti kopeerimine tõlkesse"
-
-msgid "Toggle _Fuzzy Status"
-msgstr "_Hägususe lüliti"
-
-msgid "Toggle fuzzy status of a message"
-msgstr "Teksti hägususe muutmine"
-
-msgid "_Translation Memory"
-msgstr "_Tõlkemälu"
-
-#. View menu
-msgid "_Context"
-msgstr "_Kontekst"
-
-msgid "Show the Context panel"
-msgstr "Kontekstipaneeli näitamine"
-
-#. Go menu
-msgid "_Previous Message"
-msgstr "_Eelmine tekst"
-
-msgid "Move back one message"
-msgstr "Ühe teksti võrra tagasi liikumine"
-
-msgid "_Next Message"
-msgstr "_Järgmine tekst"
-
-msgid "Move forward one message"
-msgstr "Ühe teksti võrra edasi liikumine"
-
-msgid "_Go to Message..."
-msgstr "_Näita teksti numbriga..."
-
-msgid "Jumps to a specific message"
-msgstr "Määratud numbriga teksti juurde liikumine"
-
-msgid "_First Message"
-msgstr "_Esimene tekst"
-
-msgid "Go to the first message"
-msgstr "Esimese teksti juurde liikumine"
-
-msgid "_Last Message"
-msgstr "_Viimane tekst"
-
-msgid "Go to the last message"
-msgstr "Viimase teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Next Fuz_zy"
-msgstr "Järgmine _hägus"
-
-msgid "Go to the next fuzzy message"
-msgstr "Järgmise hägusa teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Previous Fuzz_y"
-msgstr "Eelmine häg_us"
-
-msgid "Go to the previous fuzzy message"
-msgstr "Eelmise hägusa teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Next _Untranslated"
-msgstr "Järgmine _tõlkimata"
-
-msgid "Go to the next untranslated message"
-msgstr "Järgmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Previ_ous Untranslated"
-msgstr "Eel_mine tõlkimata"
-
-msgid "Go to the previous untranslated message"
-msgstr "Eelmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
-msgstr "Järgmine hägus või _tõlkimata"
-
-msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
-msgstr "Järgmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
-msgstr "Ee_lmine hägus või tõlkimata"
-
-msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
-msgstr "Eelmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
-
-msgid "Search for text"
-msgstr "Teksti otsimine"
-
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "Teksti otsimine ja asendamine"
-
-#. Documents menu
-msgid "_Save All"
-msgstr "_Salvesta kõik"
-
-msgid "Save all open files"
-msgstr "Kõigi PO-failide salvestamine"
-
-msgid "_Close All"
-msgstr "_Sulge kõik"
-
-msgid "Close all open files"
-msgstr "Kõigi avatud failide sulgemine"
-
-msgid "_Previous Document"
-msgstr "_Eelmine dokument"
-
-msgid "Activate previous document"
-msgstr "Eelmise dokumendi aktiveerimine"
-
-msgid "_Next Document"
-msgstr "_Järgmine dokument"
-
-msgid "Activate next document"
-msgstr "Järgmise dokumendi aktiveerimine"
-
-msgid "Untranslated"
-msgstr "tõlkimata"
-
-msgid "Translated"
-msgstr "tõlgitud"
-
-msgid "Fuzzy"
-msgstr "hägus"
-
-#, c-format
-msgid "Current: %d"
-msgstr "Jooksev: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Total: %d"
-msgstr "Kokku: %d"
-
-#, c-format
-msgid "%d translated"
-msgid_plural "%d translated"
-msgstr[0] "%d tõlgitud"
-msgstr[1] "%d tõlgitud"
-
-#, c-format
-msgid "%d fuzzy"
-msgid_plural "%d fuzzy"
-msgstr[0] "%d hägus"
-msgstr[1] "%d hägusat"
-
-#, c-format
-msgid "%d untranslated"
-msgid_plural "%d untranslated"
-msgstr[0] "%d tõlkimata"
-msgstr[1] "%d tõlkimata"
-
-#. Translators: %s is a URI
-#, c-format
-msgid "Activate '%s'"
-msgstr "Aktiveeri '%s'"
-
-#. Translators: this is the title of the window with a modified document
-#, c-format
-msgid "*%s - gtranslator"
-msgstr "*%s - gtranslator"
-
-#. Translators: this is the title of the window with a document opened
-#, c-format
-msgid "%s - gtranslator"
-msgstr "%s - gtranslator"
-
-msgid "gtranslator"
-msgstr "gtranslator"
-
-msgid "Toolbar Editor"
-msgstr "Tööriistariba redaktor"
-
-msgid "No profile"
-msgstr "Profiil puudub"
-
-msgid "Profile for the active document"
-msgstr "Töös oleva dokumendi profiil"
-
-msgid "- Edit PO files"
-msgstr "- PO-failide redaktor"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Käsuvõtmete täisnimekirja nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
+#~ msgid "Delete compiled GMO files"
+#~ msgstr "Kompileeritud GMO failid kustutatakse"
+
+#~ msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis eemaldatakse salvestamisel kompileeritud GMO "
+#~ "binaarfailid."
+
+#~ msgid "Error from configuration dialog %s"
+#~ msgstr "Viga seadistusdialoogist %s"
+
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Puudub"
+
+#~ msgid "Checkout directory"
+#~ msgstr "Väljastuskataloog"
+
+#~ msgid "<b>Select the path to generate the database:</b>"
+#~ msgstr "<b>Määra andmebaasi aluseks olev kataloog:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Look for a specific PO filename:</b>"
+#~ msgstr "<b>Kindla nimega PO-failide kasutamine:</b>"
+
+#~ msgid "E.g.: gl.po"
+#~ msgstr "Nt \"et.po\""
+
+#~ msgid "Generate Database"
+#~ msgstr "Loo andmebaas"
+
+#~ msgid "_Delete compiled GMO files"
+#~ msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"
+
+#~ msgid "Context"
+#~ msgstr "Kontekst"
+
+#~ msgid "Please check your installation."
+#~ msgstr "Palun kontrolli oma paigaldust."
+
+#~ msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
+#~ msgstr "Kasutajaliidese faili %s pole võimalik avada. Viga: %s"
+
+#~ msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
+#~ msgstr "Objekti '%s' pole võimalik failist %s leida."
+
+#~ msgid "Quit the program"
+#~ msgstr "Rakendusest väljumine"
+
+#~ msgid "Edit gtranslator preferences"
+#~ msgstr "Gtranslatori eelistuste muutmine"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Sisu"
+
+#~ msgid "_Context"
+#~ msgstr "_Kontekst"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]