commit: r3412 - /gnome/master/extras/gnome-color-manager.poAuthor: mattias
Date: Mon Oct 29 23:37:13 2012
New Revision: 3412

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/extras/gnome-color-manager.po

Modified: gnome/master/extras/gnome-color-manager.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gnome-color-manager.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gnome-color-manager.po [utf-8] Mon Oct 29 23:37:13 2012
@@ -14,8 +14,8 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "color-manager&keywords=I18N+L10N\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-14 14:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-10 12:19+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 23:27+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Gnome Estonian Translation Team <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,9 +28,8 @@
 msgid "Color"
 msgstr "Värvus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Color Calibration"
-msgstr "Seadme kalibreerimine"
+msgstr "Värvuskalibreerimine"
 
 msgid "ICC Profile Installer"
 msgstr "ICC-profiilide paigaldaja"
@@ -42,9 +41,8 @@
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Värvivalija"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use the color sensor to sample spot colors"
-msgstr "Ühendatud kolorimeeter ei sobi punktvärvide lugemiseks."
+msgstr "Värvisensori kasutamine punktvärvide lugemiseks."
 
 #. Button text, to get a single sample of color
 msgid "_Measure"
@@ -60,12 +58,11 @@
 
 #. This refers to the amount of ambient light on the sensor
 msgid "Media whitepoint:"
-msgstr ""
+msgstr "Meediumi valgepunkt:"
 
 #. This refers to the amount of ambient light on the sensor
-#, fuzzy
 msgid "Color Temperature:"
-msgstr "Värviruum:"
+msgstr "Värvustemperatuur:"
 
 # tõlkekommentaar tundub kohatu
 #. This refers to the amount of ambient light on the sensor
@@ -94,145 +91,137 @@
 msgid "Inspect and compare installed color profiles"
 msgstr "Paigaldatud värviprofiilide vaatamine ja võrdlemine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add a profile for the device"
-msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Seadmele profiili lisamine"
+
 msgid "Remove a profile from the device"
-msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
+msgstr "Seadmest profiili eemaldamine"
 
 #. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
-#, fuzzy
 msgid "Profile type"
-msgstr "Pr_ofiilide näitaja"
+msgstr "Profiili liik"
 
 #. The profile colorspace, e.g. RGB
-#, fuzzy
 msgid "Colorspace"
-msgstr "Värviruum:"
+msgstr "Värviruum"
 
 #. When the profile was created
 msgid "Created"
-msgstr ""
+msgstr "Loodud"
 
 #. The version of the profile
-#, fuzzy
 msgid "Version"
-msgstr "täpsus"
+msgstr "Versioon"
 
 #. The manufacturer of the profile
-#, fuzzy
 msgid "Device manufacturer"
-msgstr "Tootja:"
+msgstr "Seadme tootja"
 
 #. The manufacturer of the profile
-#, fuzzy
 msgid "Device model"
-msgstr "Seadme eemaldamine"
+msgstr "Seadme mudel"
 
 #. If the profile contains a display correction table
-#, fuzzy
 msgid "Display correction"
-msgstr "_Peamise värvusparanduse rakendamine"
+msgstr "Kuvaparandus"
 
 #. The basename (the last section of the filename) of the profile
 msgid "White point"
-msgstr ""
+msgstr "Valgepunkt"
 
 #. The licence of the profile, normally non-free
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Litsents"
 
 #. The file size in bytes of the profile
 msgid "File size"
-msgstr ""
+msgstr "Faili suurus"
 
 #. The basename (the last section of the filename) of the profile
 msgid "Filename"
-msgstr ""
+msgstr "Faili nimi"
 
 msgid "Information"
-msgstr ""
+msgstr "Andmed"
 
 msgid "y"
-msgstr ""
+msgstr "y"
 
 msgid "x"
-msgstr ""
+msgstr "x"
 
 msgid "A CIE 1931 diagram shows a 2D representation of the profile gamut"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "CIE 1931 diagramm kuvab profiili ulatuse (gamut) taasesituse 2D pinnal"
+
 msgid "CIE 1931"
-msgstr "CIE 1931 xy"
+msgstr "CIE 1931"
 
 msgid "This 3D hull is what the profile looks like in Lab space"
-msgstr ""
+msgstr "See 3D kaetus (hull) näitab, kuidas profiil paistab Lab värviruumis"
 
 msgid "3D Gamut"
-msgstr ""
+msgstr "3D ulatus (gamut)"
 
 msgid "Response out"
-msgstr ""
+msgstr "Vastus välja"
 
 msgid "Response in"
-msgstr ""
+msgstr "Vastus sisse"
 
 msgid ""
 "A tone reproduction curve is the mapping of scene luminance to display "
 "luminance"
 msgstr ""
+"Tooni taasesituskurv (TRC) on pildi valgsuse vastendamine kuva valgsusega"
 
 msgid "TRC"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "TRC"
+
 msgid "Video card out"
-msgstr "Videokaardi gammatabel"
+msgstr "Videokaardi väljund"
 
 msgid "A video card gamma table shows the curves loaded into the display"
-msgstr ""
+msgstr "Videokaardi gammatabel (VCGT) näitab kuvari jaoks laaditud kurve"
 
 msgid "VCGT"
-msgstr ""
+msgstr "VCGT"
 
 msgid "Previous Image"
-msgstr ""
+msgstr "Eelmine pilt"
 
 #. This is an example image that is saved in sRGB gamut
 msgid "sRGB example"
-msgstr ""
+msgstr "sRGB näidis"
 
 msgid "Next Image"
-msgstr ""
+msgstr "Järgmine pilt"
 
 msgid "This shows what an image would look like if saved with the profile"
 msgstr ""
+"See näitab, kuidas pilt paistaks, kui see oleks salvestatud antud profiiliga"
 
 msgid "From sRGB"
-msgstr ""
+msgstr "sRGB-st"
 
 msgid "This shows what an image would look like if opened with the profile"
-msgstr ""
+msgstr "See näitab, kuidas pilt paistaks selle profiiliga avades"
 
 msgid "To sRGB"
-msgstr ""
+msgstr "sRGB-sse"
 
 msgid "Named colors are specific colors that are defined in the profile"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nimelised värvid on profiilis defineeritud erivärvid"
+
 msgid "Named Colors"
-msgstr "Värvuse nimi"
+msgstr "Nimelised värvid"
 
 msgid ""
 "Metadata is additional information stored in the profile for programs to use."
 msgstr ""
+"Metaandmed on lisaandmed, mis salvestatakse profiili sisse rakenduste jaoks."
 
 msgid "Metadata"
-msgstr ""
+msgstr "Metaandmed"
 
 msgid "Getting default parameters"
 msgstr "Vaikimisi parameetrite hankimine"
@@ -344,13 +333,11 @@
 msgid "Failed to read the strip correctly."
 msgstr "Riba ei suudetud õigesti lugeda."
 
-#, fuzzy
 msgid "Reading sample"
-msgstr "Testtabeli lugemine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Värvinäidise lugemine"
+
 msgid "Failed to read the color sample correctly."
-msgstr "Riba ei suudetud õigesti lugeda."
+msgstr "Värviriba ei suudetud õigesti lugeda."
 
 #. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
 #, c-format
@@ -402,7 +389,6 @@
 msgstr "Veendu, et seadme keskkoht on mõõdetava rea keskel."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you make a mistake, just release the switch, and you'll get a chance to "
 "try again."
@@ -459,7 +445,7 @@
 msgid ""
 "You will need to hold the device on the screen for the duration of the "
 "calibration."
-msgstr ""
+msgstr "Pead hoidma seadet kalibreerimise ajal ekraani vastu."
 
 msgid "Continue"
 msgstr "Edasi"
@@ -514,123 +500,118 @@
 msgstr "Ava"
 
 msgid "Calibration is not complete"
-msgstr ""
+msgstr "Kalibreerimine pole valmis"
 
 msgid "Are you sure you want to cancel the calibration?"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kas sa oled kindel, et tahad kalibreerimise katkestada?"
+
 msgid "Continue calibration"
-msgstr "Seadme kalibreerimine"
+msgstr "Jätka kalibreerimist"
 
 msgid "Cancel and close"
-msgstr ""
+msgstr "Loobu ja sulge"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
 msgid "Profiling completed"
 msgstr "Profiili loomine lõpetatud"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Failed to calibrate"
-msgstr "Seadme kalibreerimine nurjus"
+msgstr "Kalibreerimine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibrate your camera"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kaamera kalibreerimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibrate your display"
-msgstr "Kuva seadistamine"
+msgstr "Kuvari kalibreerimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibrate your printer"
-msgstr "Printeri kalibreerimine nurjus"
+msgstr "Printeri kalibreerimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibrate your device"
-msgstr "Seadme kalibreerimine nurjus"
+msgstr "Seadme kalibreerimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the final intro page text
 msgid ""
 "Any existing screen correction will be temporarily turned off and the "
 "brightness set to maximum."
 msgstr ""
+"Olemasolev ekraaniparandaja lülitatakse ajutiselt välja ja heledus "
+"määratakse maksimumile."
 
 #. TRANSLATORS: this is the final intro page text
 msgid "You can cancel this process at any stage by pressing the cancel button."
-msgstr ""
+msgstr "Seda protsessi saab katkestada igal hetkel vajutades nupule loobu."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Sissejuhatus"
 
 msgid "Show File"
-msgstr ""
+msgstr "Faili kuvamine"
 
 msgid "Click here to show the profile"
-msgstr ""
+msgstr "Profiili nägemiseks klõpsa siia"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "All done!"
-msgstr ""
+msgstr "Kõik on valmis!"
 
 #. TRANSLATORS: this is the final summary
 msgid "The camera has been calibrated successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Kaamera on edukalt kalibreeritud."
 
 #. TRANSLATORS: this is the final summary
-#, fuzzy
 msgid "The display has been calibrated successfully."
-msgstr "Kuva '%s' tuleks peatselt uuesti kalibreerida."
+msgstr "Kuva on edukalt kalibreeritud."
 
 #. TRANSLATORS: this is the final summary
-#, fuzzy
 msgid "The printer has been calibrated successfully."
-msgstr "Printer '%s' tuleks peatselt uuesti kalibreerida."
+msgstr "Printer on edukalt kalibreeritud."
 
 #. TRANSLATORS: this is the final summary
-#, fuzzy
 msgid "The device has been calibrated successfully."
-msgstr "Seadme ID sisaldab sobimatuid märke."
+msgstr "Seade on edukalt kalibreeritud."
 
 #. TRANSLATORS: this is the final summary
 msgid ""
 "To view details about the new profile or to undo the calibration visit the "
 "<a href=\"control-center://color\">control center</a>."
 msgstr ""
+"Et kuvada uue profiiliga seotud üksikasju või kalibreerimist tagasi võtta, "
+"vaata <a href=\"control-center://color\">süsteemi sätteid</a>."
 
 msgid ""
 "You can use the profile with <a href=\"import-linux\">Linux</a>, <a href="
 "\"import-osx\">Apple OS X</a> and <a href=\"import-windows\">Microsoft "
 "Windows</a> systems."
 msgstr ""
+"Profiili võid kasutada <a href=\"import-linux\">Linuxi</a>, <a href=\"import-"
+"osx\">Apple OS X'i</a> ja <a href=\"import-windows\">Microsoft Windows</a> "
+"süsteemidega."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Summary"
 msgstr "Kokkuvõte"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Performing calibration"
-msgstr "Seadme kalibreerimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kalibreerimine"
+
 msgid "Calibration is about to start"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kalibreerimine algab kohe"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevus"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-#, fuzzy
 msgid "Calibration checklist"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kalibreerimise kontrollnimekiri"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid ""
@@ -684,7 +665,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Check Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Sätete kontroll"
 
 msgid "Calibration and profiling software is not installed."
 msgstr "Kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara pole paigaldatud."
@@ -694,15 +675,14 @@
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "More software is required!"
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on lisatarkvara!"
 
 msgid "Install required software"
-msgstr ""
+msgstr "Nõutud tarkvara paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Install Tools"
-msgstr "Paigalda kohe"
+msgstr "Tööriistade paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
 msgid "Common color target files are not installed on this computer."
@@ -724,16 +704,14 @@
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "Optional data files available"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Saadaval on lisaandmefailid"
+
 msgid "Install Now"
 msgstr "Paigalda kohe"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Install Targets"
-msgstr "Paigalda"
+msgstr "Sihtkohtade paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: this is probably a brand name
 msgid "CMP Digital Target 3"
@@ -785,7 +763,6 @@
 "värvinäidistest pildi ja salvestama selle TIFF-vormingus pildifailina."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction "
 "profiles have not been applied."
@@ -809,25 +786,24 @@
 "Veendu, et valge tasakaalu kaameras ei ole muudetud ning läätsed on puhtad."
 
 #. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
-#, fuzzy
 msgid "Please select the calibration target type."
-msgstr "Palun vali kalibreerimise testtabel"
+msgstr "Palun vali kalibreerimise sihtkoha liik."
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "What target type do you have?"
-msgstr ""
+msgstr "Mis sihtkoha liik sul on?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Select Target"
-msgstr ""
+msgstr "Sihtkoha valimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "Choose your display type"
-msgstr ""
+msgstr "Vali kuva liik"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid "Select the monitor type that is attached to your computer."
-msgstr ""
+msgstr "Vali, mis liiki monitor on su arvutiga ühendatud."
 
 msgid "LCD"
 msgstr "LCD"
@@ -836,45 +812,45 @@
 msgstr "CRT"
 
 msgid "Plasma"
-msgstr ""
+msgstr "Plasma"
 
 msgid "Projector"
 msgstr "Projektor"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Choose Display Type"
-msgstr ""
+msgstr "Kuvari liigi valimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "Choose your display target white point"
-msgstr ""
+msgstr "Vali kuvari valgepunkt"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid ""
 "Most displays should be calibrated to a CIE D65 illuminant for general usage."
 msgstr ""
+"Enamik tavakasutuse kuvareid peaks olema häälestatud CIE D65 valguse jaoks."
 
 msgid "CIE D50 (Printing and publishing)"
-msgstr ""
+msgstr "CIE D50 (trükkimine)"
 
 msgid "CIE D55"
-msgstr ""
+msgstr "CIE D55"
 
 msgid "CIE D65 (Photography and graphics)"
-msgstr ""
+msgstr "CIE D65 (fotograafia ja graafika)"
 
 msgid "CIE D75"
-msgstr ""
+msgstr "CIE D75"
 
 msgid "Native (Already set manually)"
-msgstr ""
+msgstr "Natiivne (juba käsitsi määratud)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
 msgid "Choose Display Whitepoint"
-msgstr ""
+msgstr "Kuvari valgepunkti valimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Choose profiling mode"
 msgstr "Profiili loomise režiimi valimine"
 
@@ -887,18 +863,18 @@
 "või luua profiil kasutades testpilte."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibration Mode"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kalibreerimisrežiim"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Choose calibration quality"
-msgstr "Korduskalibreerimine on vajalik"
+msgstr "Kalibreerimise kvaliteedi valimine"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid "Higher quality calibration requires many color samples and more time."
 msgstr ""
+"Parema kvaliteediga kalibreerimise jaoks läheb rohkem sämpleid ja rohkem "
+"aega."
 
 #. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
 msgid ""
@@ -918,66 +894,61 @@
 
 #. TRANSLATORS: radio options for calibration precision
 msgid "Accurate"
-msgstr ""
+msgstr "Täpne"
 
 msgid "Normal"
 msgstr "Tavaline"
 
 msgid "Quick"
-msgstr ""
+msgstr "Kiire"
 
 #, c-format
 msgid "(about %i sheet of paper)"
 msgid_plural "(about %i sheets of paper)"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "(umbes %i paberileht)"
+msgstr[1] "(umbes %i paberilehte)"
 
 #, c-format
 msgid "(about %i minute)"
 msgid_plural "(about %i minutes)"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "(umbes %i minut)"
+msgstr[1] "(umbes %i minutit)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Calibration Quality"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kalibreerimise kvaliteet"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
-#, fuzzy
 msgid "Profile title"
-msgstr "Pr_ofiilide näitaja"
+msgstr "Profiili pealkiri"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid "Choose a title to identify the profile on your system."
-msgstr ""
+msgstr "Vali pealkiri, mille järgi tunned selle profiili süsteemis ära."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Profile Title"
-msgstr "Pr_ofiilide näitaja"
+msgstr "Profiili pealkiri"
 
 #. TRANSLATORS: this is the page title
 msgid "Insert sensor hardware"
-msgstr ""
+msgstr "Ühenda sensori raudvara"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid "You need to insert sensor hardware to continue."
-msgstr ""
+msgstr "Jätkamiseks tuleb ühendada sensorseade."
 
 #. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
-#, fuzzy
 msgid "Sensor Check"
-msgstr "Color Checker"
+msgstr "Sensori kontroll"
 
 #. TRANSLATORS: this is intro page text
 msgid "The device could not be found. Ensure it is plugged in and turned on."
-msgstr ""
+msgstr "Seadet ei leitud. Veendu, et see on ühendatud ja sisse lülitatud."
 
 #. TRANSLATORS: this is saved in the profile
-#, fuzzy
 msgid "Unknown serial"
-msgstr "Tundmatu mudel"
+msgstr "Tundmatu seerianumber"
 
 #. TRANSLATORS: this is saved in the profile
 msgid "Unknown model"
@@ -1002,39 +973,34 @@
 msgstr "Määra, millise akna peal see peab asuma"
 
 #. TRANSLATORS: show just the one profile, rather than all
-#, fuzzy
 msgid "Set the specific device to calibrate"
-msgstr "Määratud liiki seadme profiilide hankimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Määra seade, mida kalibreerida"
+
 msgid "No device was specified!"
-msgstr "Failinimi pole määratud"
+msgstr "Ühtegi seadet pole määratud!"
 
 #. TRANSLATORS: this is when there is no profile for the device
 msgid "No profile"
 msgstr "Profiili pole"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Default %s"
-msgstr "Vaikimisi"
+msgstr "Vaikimisi %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile has been auto-generated for this hardware
-#, fuzzy
 msgid "Default: "
-msgstr "Vaikimisi"
+msgstr "Vaikimisi:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile his a standard space like AdobeRGB
-#, fuzzy
 msgid "Colorspace: "
-msgstr "Värviruum:"
+msgstr "Värvusruum:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile is a test profile
-#, fuzzy
 msgid "Test profile: "
-msgstr "Profiili pole"
+msgstr "Testprofiil:"
 
 #. TRANSLATORS: turn on all debugging
 msgid "Show debugging information for all files"
@@ -1061,50 +1027,42 @@
 msgstr "Faili parsimine nurjus: %s"
 
 #. TRANSLATORS: message text
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Profile description: %s"
-msgstr "Profiili täpsus"
+msgstr "Profiili kirjeldus: %s"
 
 #. TRANSLATORS: message text
-#, fuzzy
 msgid "Profile copyright:"
-msgstr "Autoriõigus:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Profiili autoriõigus:"
+
 msgid "Color profile is already imported"
-msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Värvusprofiil on juba imporditud"
+
 msgid "Show Details"
-msgstr "Üksikasjad"
+msgstr "Üksikasjade kuvamine"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
-#, fuzzy
 msgid "Import display color profile?"
-msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
+msgstr "Kas importida kuvari värvusprofiil?"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
-#, fuzzy
 msgid "Import device color profile?"
-msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
+msgstr "Kas importida seadme värvusprofiil?"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
-#, fuzzy
 msgid "Import named color profile?"
-msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
+msgstr "Kas importida nimeline värvusprofiil?"
 
 #. TRANSLATORS: the profile type
-#, fuzzy
 msgid "Import color profile?"
-msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
+msgstr "Kas importida värvusprofiil?"
 
 #. TRANSLATORS: button text
 msgid "Import"
 msgstr "Impordi"
 
-#, fuzzy
 msgid "Failed to import file"
-msgstr "Faili kopeerimine nurjus"
+msgstr "Faili importimine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
 msgid "Description:"
@@ -1173,7 +1131,7 @@
 msgstr "Kolorimeeter pole ühendatud."
 
 msgid "The sensor has no native driver."
-msgstr ""
+msgstr "Sensoril pole natiivset draiverit."
 
 #. TRANSLATORS: this is displayed the user has not got suitable hardware
 msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
@@ -1295,88 +1253,81 @@
 
 #. TRANSLATORS: e.g. sRGB or adbode RGB
 msgid "Standard space"
-msgstr ""
+msgstr "Standardne ruum"
 
 #. TRANSLATORS: the raw EDID MD5 of the display device
-#, fuzzy
 msgid "Display checksum"
-msgstr "Kuva sätted"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kuvari kontrollsumma"
+
 msgid "Display model"
-msgstr "Kuvaseade"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kuvari mudel"
+
 msgid "Display serial number"
-msgstr "Kuva sätted"
+msgstr "Kuvari seerianumber"
 
 #. TRANSLATORS: the PNPID is a three letter code, e.g. DEL
-#, fuzzy
 msgid "Display PNPID"
-msgstr "Kuva"
+msgstr "Kuvari PNPID"
 
 #. TRANSLATORS: who made the display
-#, fuzzy
 msgid "Display vendor"
-msgstr "Kuvaseade"
+msgstr "Kuvari tootja"
 
 #. TRANSLATORS: the raw profile MD5
 msgid "File checksum"
-msgstr ""
+msgstr "Faili kontrollsumma"
 
 #. TRANSLATORS: the color framework, e.g. 'colord'
 msgid "Framework product"
-msgstr ""
+msgstr "Raamistiktoode"
 
 #. TRANSLATORS: the framework binary, e.g. gcm-viewer
 msgid "Framework program"
-msgstr ""
+msgstr "Raamistikrakendus"
 
 #. TRANSLATORS: the framework release, e.g. '1.22'
 msgid "Framework version"
-msgstr ""
+msgstr "Raamistiku versioon"
 
 #. TRANSLATORS: Where the profile data came from, e.g. 'test' or 'standard'
 msgid "Data source type"
-msgstr ""
+msgstr "Andmete allika liik"
 
 #. TRANSLATORS: how the qualifier is formatted, e.g. 'ColorSpace.Paper.DPI'
 msgid "Mapping format"
-msgstr ""
+msgstr "Vastenduse (mapping) vorming"
 
 #. TRANSLATORS: The qualifiers for the profile, e.g. 'RGB.Glossy.300dpi'
 msgid "Mapping qualifier"
-msgstr ""
+msgstr "Vastenduse kvalifikaator"
 
 #. TRANSLATORS: The original device the profile was made for
-#, fuzzy
 msgid "Mapping device"
-msgstr "Kontrollseadmed"
+msgstr "Vastendusseade (mapping device)"
 
 #. TRANSLATORS: The average error when making the profile
 msgid "Delta-E average"
-msgstr ""
+msgstr "Delta-E keskmine"
 
 #. TRANSLATORS: the maximum error when making the profile
 msgid "Delta-E maximum"
-msgstr ""
+msgstr "Delta-E maksimum"
 
 #. TRANSLATORS: the RMS error when making the profile
 msgid "Delta-E RMS"
-msgstr ""
+msgstr "Delta-E RMS"
 
 #. TRANSLATORS: The device name, e.g. 'huey'
-#, fuzzy
 msgid "Calibration device"
-msgstr "Viga kalibreerimisel"
+msgstr "Kalibreerimisseade"
 
 #. TRANSLATORS: screen type e.g. 'glossy' or 'matte'
 msgid "Screen surface finish"
-msgstr ""
+msgstr "Ekraanipinna kate"
 
 #. TRANSLATORS: e.g. DVI or VGA
 msgid "Connection type"
-msgstr ""
+msgstr "Ühenduse liik"
 
 #. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
 msgid "Yes"
@@ -1395,60 +1346,59 @@
 msgstr "Seda profiili pole võimalik kustutada"
 
 #. TRANSLATORS: show just the one profile, rather than all
-#, fuzzy
 msgid "Set the specific profile to show"
-msgstr "Määratud moodulite silumine"
+msgstr "Kuvamiseks kindla profiili valimine"
 
 #. TRANSLATORS: show just the one filename, rather than all
-#, fuzzy
 msgid "Set the specific file to show"
-msgstr "Määratud funktsioonide silumine"
+msgstr "Kuvamiseks kindla faili määramine"
 
 #~ msgid "ICC profile already installed system-wide"
 #~ msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud kogu süsteemile"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use this device for profiling"
+#~ msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Wrote file"
+#~ msgstr "_Loo värviprofiil"
+
+#~ msgid "Generating the patches"
+#~ msgstr "Näidisalade genereerimine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
+#~ msgstr ""
+#~ "Näidisalade genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+
 #~ msgid "Applies device profile settings at session startup"
 #~ msgstr "Seadme profiilisätted rakendatakse seansi alustamisel"
 
 #~ msgid "Load device color profiles"
 #~ msgstr "Seadme värviprofiilide laadimine"
 
+#~ msgid "Color Management"
+#~ msgstr "Värvihaldus"
+
 #~ msgid "Manage ICC color profiles"
 #~ msgstr "ICC-värviprofiilide haldus"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Authentication is required to install the color profile for all users"
-#~ msgstr ""
-#~ "Värviprofiilide paigaldamiseks kõigile kasutajatele on vajalik autentimine"
-
-#~ msgid "Install system color profiles"
-#~ msgstr "Süsteemi värviprofiilide paigaldamine"
-
-#~ msgid "Failed to save defaults for all users"
-#~ msgstr "Vaikesätete salvestamine kõigi kasutajate jaoks nurjus"
-
 #~ msgid "Other profile…"
 #~ msgstr "Muu profiil…"
 
-#~ msgid "Failed to get metadata from image"
-#~ msgstr "Metaandmete hankimine pildist nurjus"
-
-#~ msgid "Failed to create virtual device"
-#~ msgstr "Virtuaalse seadme loomine nurjus"
-
-#~ msgid "Failed to save virtual device"
-#~ msgstr "Virtuaalse seadme salvestamine nurjus"
-
-#~ msgid "Failed to add virtual device"
-#~ msgstr "Virtuaalse seadme lisamine nurjus"
-
 #~ msgid "Install calibration and profiling software?"
 #~ msgstr "Kas paigaldada kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara?"
 
 #~ msgid "Do not install"
 #~ msgstr "Ära paigalda"
 
-#~ msgid "Failed to delete file"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to add create virtual device"
+#~ msgstr "Virtuaalse seadme loomine nurjus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to delete device"
 #~ msgstr "Faili kustutamine nurjus"
 
 #~ msgid "Create a color profile for the selected device"
@@ -1460,13 +1410,6 @@
 #~ msgid "Cannot create profile: Virtual console support is missing"
 #~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: virtuaalse konsooli tugi puudub"
 
-#~ msgid "Cannot create profile: The display device is not connected"
-#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvar pole ühendatud"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot create profile: The display driver does not support XRandR 1.3"
-#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvadraiver ei toeta XRandR 1.3-e"
-
 #~ msgid "Cannot create profile: The measuring instrument is not plugged in"
 #~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: mõõteseade pole ühendatud"
 
@@ -1480,21 +1423,6 @@
 #~ msgid "Cannot create a profile for this type of device"
 #~ msgstr "Seda liiki seadme jaoks pole võimalik profiili luua"
 
-#~ msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
-#~ msgstr "Seadme kohta käivad sätted pole toetatud. Kontrolli kuva draiverit."
-
-#~ msgid "No hardware support"
-#~ msgstr "Raudvara tugi puudub"
-
-#~ msgid "disconnected"
-#~ msgstr "pole ühendatud"
-
-#~ msgid "Could not import profile"
-#~ msgstr "Profiili ei suudetud importida"
-
-#~ msgid "The profile was of the wrong type for this device"
-#~ msgstr "See profiil ei sobi seda liiki seadmele"
-
 #~ msgid "Device added"
 #~ msgstr "Seadme lisamine"
 
@@ -1507,19 +1435,15 @@
 #~ msgid "Camera"
 #~ msgstr "Kaamera"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Compare profiles..."
+#~ msgstr "Profiili pole"
+
 #~ msgid "More color profiles could be automatically installed."
 #~ msgstr "Veel värviprofiile saaks paigaldada automaatselt."
 
-#~ msgid "Do not attempt to clear previously applied settings"
-#~ msgstr "Ära ürita puhastada eelnevalt rakendatud sätteid"
-
-#~ msgid "Generating the patches"
-#~ msgstr "Näidisalade genereerimine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
-#~ msgstr ""
-#~ "Näidisalade genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+#~ msgid "Set up display"
+#~ msgstr "Kuva seadistamine"
 
 #~ msgid "Setting up display device for use…"
 #~ msgstr "Kuvaseadme häälestamine kasutamiseks…"
@@ -1529,26 +1453,6 @@
 
 #~ msgid "Setting up the device to read a spot color…"
 #~ msgstr "Seadme häälestamine spot-värvi lugemiseks…"
-
-#~ msgid "Image is not suitable without conversion"
-#~ msgstr "Pilt ei sobi ilma teisendamata kasutamiseks"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
-#~ "not understand."
-#~ msgstr ""
-#~ "Etteantud pilt sisaldab alfakanalit, mida profiili loomise tööriistad ei "
-#~ "oska kasutada."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
-#~ "the generated profile is valid."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tavaliselt on pildi teisendamine turvaline, kuigi sa peaksid veenduma, et "
-#~ "genereeritud profiil on õige."
-
-#~ msgid "Convert"
-#~ msgstr "Teisenda"
 
 #~ msgid "Try again"
 #~ msgstr "Proovi uuesti"
@@ -1632,107 +1536,65 @@
 #~ "Kuva on nüüd kalibreeritud. Sa võid muuta praegust profiili "
 #~ "värviprofiilide rakendusest."
 
-#~ msgid "Laptop LCD"
-#~ msgstr "Sülearvuti LCD"
+#~ msgid ""
+#~ "This profile does not have the information required for whole-screen "
+#~ "color correction."
+#~ msgstr ""
+#~ "See profiil ei sisalda kogu-ekraani värviparanduseks vajalikku teavet."
+
+#~ msgid "Import ICC color profile %s?"
+#~ msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil %s?"
+
+#~ msgid "Import ICC profile"
+#~ msgstr "Impordi ICC-profiil"
+
+#~ msgid "Output profile '%s':"
+#~ msgstr "Väljundprofiil '%s':"
+
+#~ msgid "not set"
+#~ msgstr "pole määratud"
+
+#~ msgid "There are no ICC profiles for this device type"
+#~ msgstr "Seda liiki seadmele pole ühtegi ICC-profiili"
+
+#~ msgid "The request failed"
+#~ msgstr "Päring nurjus"
+
+#~ msgid "Rendering intent (display):"
+#~ msgstr "Renderdamisviis (kuva):"
+
+#~ msgid "Rendering intent (softproof):"
+#~ msgstr "Renderdamisviis (väljundvaade):"
+
+#~ msgid "RGB Colorspace:"
+#~ msgstr "RGB värviruum:"
+
+#~ msgid "CMYK Colorspace:"
+#~ msgstr "CMYK värviruum:"
+
+#~ msgid "Get the profiles for a specific device"
+#~ msgstr "Määratud seadme profiilide hankimine"
+
+#~ msgid "Get the profiles for a specific device type"
+#~ msgstr "Määratud liiki seadme profiilide hankimine"
+
+#~ msgid "Device or profile type not recognized, recognised types are:"
+#~ msgstr "Seadme või profiili liiki ei tuntud ära, tuntud liigid on:"
+
+#~ msgid "This application was compiled without VTE support."
+#~ msgstr "Rakendus on kompileeritud ilma VTE toeta."
+
+#~ msgid "Recalibrate now"
+#~ msgstr "Kalibreeri kohe uuesti"
+
+#~ msgid "Ignore"
+#~ msgstr "Eira"
 
 #~ msgid "Automatic"
 #~ msgstr "Automaatne"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This profile does not have the information required for whole-screen "
-#~ "color correction."
-#~ msgstr ""
-#~ "See profiil ei sisalda kogu-ekraani värviparanduseks vajalikku teavet."
-
-#~ msgid "Import ICC color profile %s?"
-#~ msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil %s?"
-
-#~ msgid "Import ICC profile"
-#~ msgstr "Impordi ICC-profiil"
-
-#~ msgid "Output profile '%s':"
-#~ msgstr "Väljundprofiil '%s':"
-
-#~ msgid "not set"
-#~ msgstr "pole määratud"
-
-#~ msgid "There are no ICC profiles for this device type"
-#~ msgstr "Seda liiki seadmele pole ühtegi ICC-profiili"
-
-#~ msgid "The request failed"
-#~ msgstr "Päring nurjus"
-
-#~ msgid "Rendering intent (display):"
-#~ msgstr "Renderdamisviis (kuva):"
-
-#~ msgid "Rendering intent (softproof):"
-#~ msgstr "Renderdamisviis (väljundvaade):"
-
-#~ msgid "RGB Colorspace:"
-#~ msgstr "RGB värviruum:"
-
-#~ msgid "CMYK Colorspace:"
-#~ msgstr "CMYK värviruum:"
-
-#~ msgid "Get the profiles for a specific device"
-#~ msgstr "Määratud seadme profiilide hankimine"
-
-#~ msgid "Device or profile type not recognized, recognised types are:"
-#~ msgstr "Seadme või profiili liiki ei tuntud ära, tuntud liigid on:"
-
-#~ msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
-#~ msgstr "Seadme ID, nt 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
-
-#~ msgid "GNOME Color Manager ICC profile system-wide installer"
-#~ msgstr "GNOME värvihalduri ICC-profiili kogule süsteemile paigaldaja"
-
-#~ msgid "You need to specify exactly one ICC profile filename."
-#~ msgstr "Pead määrama täpselt ühe ICC-profiili failinime."
-
-#~ msgid "You need to specify exactly one device ID."
-#~ msgstr "Pead määrama täpselt ühe seadme ID."
-
-#~ msgid "This program can only be used by the root user."
-#~ msgstr "Seda rakendust saab kasutada ainult juurkasutaja."
-
-#~ msgid "The source filename must be absolute."
-#~ msgstr "Lähtefaili asukoht peab olema absoluutne."
-
-#~ msgid "Failed to get content type:"
-#~ msgstr "Sisutüübi hankimine nurjus:"
-
-#~ msgid "Content type was incorrect:"
-#~ msgstr "Sisutüüp oli vale:"
-
-#~ msgid "This program must only be run through pkexec."
-#~ msgstr "See programm tuleb käivitada pkexec-i kaudu."
-
-#~ msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value."
-#~ msgstr "PKEXEC_UID väärtus peab olema täisarv."
-
-#~ msgid "The ICC profile must be owned by the user."
-#~ msgstr "ICC-profiil peab kuuluma kasutajale."
-
-#~ msgid "The destination filename must be absolute."
-#~ msgstr "Sihtfaili nimi peab olema absoluutne."
-
-#~ msgid "Failed to copy:"
-#~ msgstr "Kopeerimine nurjus:"
-
-#~ msgid "This application was compiled without VTE support."
-#~ msgstr "Rakendus on kompileeritud ilma VTE toeta."
-
-#~ msgid "Recalibrate now"
-#~ msgstr "Kalibreeri kohe uuesti"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Eira"
-
-#~ msgid "Do not exit after the request has been processed"
-#~ msgstr "Pärast päringu sooritamist ei lõpetata tööd"
-
-#~ msgid "Color Management"
-#~ msgstr "Värvihaldus"
+#~ msgid "Do not attempt to clear previously applied settings"
+#~ msgstr "Ära ürita puhastada eelnevalt rakendatud sätteid"
 
 #~ msgid "Color Management D-Bus Service"
 #~ msgstr "Värvihalduse DBus-i teenus"
@@ -1740,15 +1602,9 @@
 #~ msgid "Perceptual"
 #~ msgstr "Pertseptuaalne"
 
-#~ msgid "Relative"
-#~ msgstr "Suhteline"
-
 #~ msgid "Saturation"
 #~ msgstr "Küllastus"
 
-#~ msgid "Absolute"
-#~ msgstr "Absoluutne"
-
 #~ msgid "High quality photography"
 #~ msgstr "Kõrgkvaliteetne fotograafia"
 
@@ -1757,18 +1613,6 @@
 
 #~ msgid "Graphs and presentations"
 #~ msgstr "Graafikud ja esitlused"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Puudub"
-
-#~ msgid "Transfer response curve"
-#~ msgstr "Kõvera teisendus"
-
-#~ msgid "Image preview (from sRGB)"
-#~ msgstr "Pildi eelvaade (sRGB-st)"
-
-#~ msgid "Image preview (to sRGB)"
-#~ msgstr "Pildi eelvaade (sRGB-sse)"
 
 #~ msgid "Blue:"
 #~ msgstr "Sinine:"
@@ -1802,84 +1646,227 @@
 #~ "specific device."
 #~ msgstr "Tööruum on vaikimisi värviruum, mis ei ole seotud kindla seadmega."
 
+#~ msgid "Available Profiles"
+#~ msgstr "Saadaolevad profiilid"
+
+#~ msgid "CMYK:"
+#~ msgstr "CMYK:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calibrate"
+#~ msgstr "Viga kalibreerimisel"
+
+#~ msgid "Device type:"
+#~ msgstr "Seadme tüüp:"
+
+#~ msgid "Devices"
+#~ msgstr "Seadmed"
+
+#~ msgid "Display:"
+#~ msgstr "Kuva:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "For a color managed workflow, each connected device should have one or "
+#~ "more color profiles associated with it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Värvihaldusega töövoo jaoks peab iga seadmega olema seotud vähemalt üks "
+#~ "värviprofiil."
+
+#~ msgid "Gray:"
+#~ msgstr "Halltoonid:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above "
+#~ "fields."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ülalasuvate väljade automaatseks täitmiseks võib siia aknasse lohistada "
+#~ "pildifaile."
+
+#~ msgid "Model:"
+#~ msgstr "Mudel:"
+
+#~ msgid "More details"
+#~ msgstr "Üksikasjad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ülemises loendis näidatakse ainult profiile, mis ühilduvad selle seadmega."
+
+#~ msgid "Print Preview:"
+#~ msgstr "Printimise eelvaatlus:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "_Eemalda seade"
+
+#~ msgid "Rendering Intents"
+#~ msgstr "Renderdamisviisid"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Set as default"
+#~ msgstr "Määra väikesätteks"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Set for all users"
+#~ msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show details about this profile"
+#~ msgstr "Selle süsteemi teabe tõmmis"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The rendering intent defines how color should be transformed from one "
+#~ "colorspace to another."
+#~ msgstr ""
+#~ "Renderdusviis määrab, kuidas värve teisendatakse ühest värviruumist teise."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "View details"
+#~ msgstr "Üksikasjad"
+
+#~ msgid "Working Spaces"
+#~ msgstr "Tööruumid"
+
+#~ msgid "Relative"
+#~ msgstr "Suhteline"
+
+#~ msgid "Absolute"
+#~ msgstr "Absoluutne"
+
+#~ msgid "Save these profiles for all users"
+#~ msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Authentication is required to install the color profile for all users"
+#~ msgstr ""
+#~ "Värviprofiilide paigaldamiseks kõigile kasutajatele on vajalik autentimine"
+
+#~ msgid "Install system color profiles"
+#~ msgstr "Süsteemi värviprofiilide paigaldamine"
+
+#~ msgid "Failed to save defaults for all users"
+#~ msgstr "Vaikesätete salvestamine kõigi kasutajate jaoks nurjus"
+
+#~ msgid "Failed to get metadata from image"
+#~ msgstr "Metaandmete hankimine pildist nurjus"
+
+#~ msgid "Failed to save virtual device"
+#~ msgstr "Virtuaalse seadme salvestamine nurjus"
+
+#~ msgid "Failed to add virtual device"
+#~ msgstr "Virtuaalse seadme lisamine nurjus"
+
+#~ msgid "Cannot create profile: The display device is not connected"
+#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvar pole ühendatud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot create profile: The display driver does not support XRandR 1.3"
+#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvadraiver ei toeta XRandR 1.3-e"
+
+#~ msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
+#~ msgstr "Seadme kohta käivad sätted pole toetatud. Kontrolli kuva draiverit."
+
+#~ msgid "No hardware support"
+#~ msgstr "Raudvara tugi puudub"
+
+#~ msgid "disconnected"
+#~ msgstr "pole ühendatud"
+
+#~ msgid "Could not import profile"
+#~ msgstr "Profiili ei suudetud importida"
+
+#~ msgid "The profile was of the wrong type for this device"
+#~ msgstr "See profiil ei sobi seda liiki seadmele"
+
+#~ msgid "Image is not suitable without conversion"
+#~ msgstr "Pilt ei sobi ilma teisendamata kasutamiseks"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
+#~ "not understand."
+#~ msgstr ""
+#~ "Etteantud pilt sisaldab alfakanalit, mida profiili loomise tööriistad ei "
+#~ "oska kasutada."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
+#~ "the generated profile is valid."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tavaliselt on pildi teisendamine turvaline, kuigi sa peaksid veenduma, et "
+#~ "genereeritud profiil on õige."
+
+#~ msgid "Convert"
+#~ msgstr "Teisenda"
+
+#~ msgid "Laptop LCD"
+#~ msgstr "Sülearvuti LCD"
+
+#~ msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+#~ msgstr "Seadme ID, nt 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+
+#~ msgid "GNOME Color Manager ICC profile system-wide installer"
+#~ msgstr "GNOME värvihalduri ICC-profiili kogule süsteemile paigaldaja"
+
+#~ msgid "You need to specify exactly one ICC profile filename."
+#~ msgstr "Pead määrama täpselt ühe ICC-profiili failinime."
+
+#~ msgid "You need to specify exactly one device ID."
+#~ msgstr "Pead määrama täpselt ühe seadme ID."
+
+#~ msgid "This program can only be used by the root user."
+#~ msgstr "Seda rakendust saab kasutada ainult juurkasutaja."
+
+#~ msgid "The source filename must be absolute."
+#~ msgstr "Lähtefaili asukoht peab olema absoluutne."
+
+#~ msgid "Failed to get content type:"
+#~ msgstr "Sisutüübi hankimine nurjus:"
+
+#~ msgid "Content type was incorrect:"
+#~ msgstr "Sisutüüp oli vale:"
+
+#~ msgid "This program must only be run through pkexec."
+#~ msgstr "See programm tuleb käivitada pkexec-i kaudu."
+
+#~ msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value."
+#~ msgstr "PKEXEC_UID väärtus peab olema täisarv."
+
+#~ msgid "The ICC profile must be owned by the user."
+#~ msgstr "ICC-profiil peab kuuluma kasutajale."
+
+#~ msgid "The destination filename must be absolute."
+#~ msgstr "Sihtfaili nimi peab olema absoluutne."
+
+#~ msgid "Failed to copy:"
+#~ msgstr "Kopeerimine nurjus:"
+
+#~ msgid "Do not exit after the request has been processed"
+#~ msgstr "Pärast päringu sooritamist ei lõpetata tööd"
+
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Puudub"
+
+#~ msgid "Transfer response curve"
+#~ msgstr "Kõvera teisendus"
+
+#~ msgid "Image preview (from sRGB)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (sRGB-st)"
+
+#~ msgid "Image preview (to sRGB)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (sRGB-sse)"
+
 #~ msgid "Add d_evice…"
 #~ msgstr "_Lisa seade…"
 
-#~ msgid "Available Profiles"
-#~ msgstr "Saadaolevad profiilid"
-
-#~ msgid "CMYK:"
-#~ msgstr "CMYK:"
-
-#~ msgid "Create _Profile"
-#~ msgstr "_Loo värviprofiil"
-
-#~ msgid "Device type:"
-#~ msgstr "Seadme tüüp:"
-
-#~ msgid "Devices"
-#~ msgstr "Seadmed"
-
-#~ msgid "Display:"
-#~ msgstr "Kuva:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "For a color managed workflow, each connected device should have one or "
-#~ "more color profiles associated with it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Värvihaldusega töövoo jaoks peab iga seadmega olema seotud vähemalt üks "
-#~ "värviprofiil."
-
-#~ msgid "Gray:"
-#~ msgstr "Halltoonid:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above "
-#~ "fields."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ülalasuvate väljade automaatseks täitmiseks võib siia aknasse lohistada "
-#~ "pildifaile."
-
-#~ msgid "Make default"
-#~ msgstr "Määra väikesätteks"
-
-#~ msgid "Model:"
-#~ msgstr "Mudel:"
-
-#~ msgid "More details"
-#~ msgstr "Üksikasjad"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ülemises loendis näidatakse ainult profiile, mis ühilduvad selle seadmega."
-
 #~ msgid "Open the documentation"
 #~ msgstr "Dokumentatsiooni avamine"
 
-#~ msgid "Print Preview:"
-#~ msgstr "Printimise eelvaatlus:"
-
-#~ msgid "Remove de_vice"
-#~ msgstr "_Eemalda seade"
-
-#~ msgid "Rendering Intents"
-#~ msgstr "Renderdamisviisid"
-
-#~ msgid "Save these profiles for all users"
-#~ msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The rendering intent defines how color should be transformed from one "
-#~ "colorspace to another."
-#~ msgstr ""
-#~ "Renderdusviis määrab, kuidas värve teisendatakse ühest värviruumist teise."
-
-#~ msgid "Working Spaces"
-#~ msgstr "Tööruumid"
-
 #~ msgid "_Set System Default"
 #~ msgstr "_Süsteemi vaikesätte määramine"
+
+#~ msgid "Debug these specific functions"
+#~ msgstr "Määratud funktsioonide silumine"
 
 #~ msgid "Log debugging data to a file"
 #~ msgstr "Silumisandmete logi suunatakse faili"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]