commit: r3408 - /gnome/master/extras/pitivi.poAuthor: mattias
Date: Mon Oct 29 22:22:03 2012
New Revision: 3408

Log:
Tühiuuendus, mis se'st ikka lugeda

Modified:
  gnome/master/extras/pitivi.po

Modified: gnome/master/extras/pitivi.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/pitivi.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/pitivi.po [utf-8] Mon Oct 29 22:22:03 2012
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: pitivi master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-12 21:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-27 21:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-15 09:16+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <et li org>\n"
@@ -21,377 +21,1455 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"There is already a %s instance, please inform the developers by filing a bug "
-"at http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi";
-msgstr ""
-"Üks %s instants juba töötab, teavita sellest arendajaid ning koosta "
-"vearaport aadressil http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi";
-
-msgid ""
-"\n"
-"   %prog [-r OUTPUT_FILE] [PROJECT_FILE]\n"
-"   %prog -p [PROJECT_FILE]\n"
-"   %prog -i [-a] [MEDIA_FILE]..."
-msgstr ""
-"\n"
-"   %prog [-r VÄLJUNDFAIL] [PROJEKTIFAIL]\n"
-"   %prog -p [PROJEKTIFAIL]\n"
-"   %prog -i [-a] [MEEDIAFAIL]..."
-
-msgid ""
-"Starts the video editor, optionally loading PROJECT_FILE. If\n"
-"no project is given, %prog creates a new project.\n"
-"Alternatively, when -i is specified, arguments are treated as clips to be\n"
-"imported into the project. If -a is specified, these clips will also be "
-"added to\n"
-"the end of the project timeline.\n"
-"When -r is specified, the given project file is rendered without opening the "
-"GUI."
-msgstr ""
-"Käivitab videoredaktori, soovil avades PROJEKTIFAILI.\n"
-"Kui ühtegi projekti ei ole antud, loob %prog uue projekti.\n"
-"Lisaks, kui -i on määratud, koheldakse argumente nagu klippe,\n"
-"mis tuleb importida projekti. Kui -a on määratud, lisatakse need\n"
-"klipid projekti ajatelje lõppu.\n"
-"Võtmega -r renderdatakse antud fail ilma graafilist kasutajaliidest avamata."
-
-msgid "Import each MEDIA_FILE into the project."
-msgstr "Kõigi MEEDIAFAILIDE importimine projekti."
-
-msgid "Add each MEDIA_FILE to timeline after importing."
-msgstr "Kõigi MEEDIAFAILIDE lisamine ajateljele pärast importimist."
-
-msgid "Run pitivi in the Python Debugger"
-msgstr "pitivi käivitamine Pythoni silujas"
-
-msgid "Run pitivi with no gui"
-msgstr "pitivi käivitamine ilma graafilise kasutajaliideseta"
-
-msgid "Render the given project file to OUTPUT_FILE with no GUI."
-msgstr "Antud projekti renderdamine VÄLJUNDFAILI ilma kasutajaliideseta."
-
-msgid "Preview the given project file without the full UI."
-msgstr "Antud projekti eelvaatlemine ilma täieliku kasutajaliideseta."
-
-#, python-format
-msgid "%s is already running!"
-msgstr "%s juba töötab!"
-
-#, python-format
-msgid "An instance of %s is already running in this script."
-msgstr "Üks %s instants juba töötab selles skriptis."
-
-msgid "Could not find the GNonLin plugins!"
-msgstr "GNonLin pluginaid ei leitud!"
-
-msgid ""
-"Make sure the plugins were installed and are available in the GStreamer "
-"plugins path."
-msgstr ""
-"Veendu, et pluginad on paigaldatud ja saadaval GStreameri pluginate "
-"kataloogis."
-
-msgid "Could not find the autodetect plugins!"
-msgstr "Automaattuvastuse pluginaid ei leitud!"
-
-msgid ""
-"Make sure you have installed gst-plugins-good and is available in the "
-"GStreamer plugin path."
-msgstr ""
-"Veendu, et oled paigaldanud paketi gst-plugins-good ning see on saadaval "
-"GStreameri pluginate kataloogis."
-
-msgid "PyGTK doesn't have cairo support!"
-msgstr "PyGTK-l puudub cairo tugi!"
-
-msgid ""
-"Please use a version of the GTK+ Python bindings built with cairo support."
-msgstr ""
-"Kasuta sellist GTK+ Pythoni seondust, mis on kompileeritud cairo toega."
-
-msgid "Could not initiate the video output plugins"
-msgstr "Video väljundpluginaid ei olnud võimalik lähtestada"
-
-msgid ""
-"Make sure you have at least one valid video output sink available "
-"(xvimagesink or ximagesink)"
-msgstr ""
-"Veendu, et saadaval on vähemalt üks sobiv video väljundtoru (xvimagesink või "
-"ximagesink)"
-
-msgid "Could not initiate the audio output plugins"
-msgstr "Audio väljundpluginaid ei olnud võimalik lähtestada"
-
-msgid ""
-"Make sure you have at least one valid audio output sink available (alsasink "
-"or osssink)"
-msgstr ""
-"Veendu, et saadaval on vähemalt üks sobiv audio väljundtoru (alsasink või "
-"osssink)"
-
-msgid "Could not import the cairo Python bindings"
-msgstr "Cairo Pythoni seoste importimine pole võimalik"
-
-msgid "Make sure you have the cairo Python bindings installed"
-msgstr "Veendu, et cairo Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
-
-msgid "Could not import the libglade Python bindings"
-msgstr "Libglade Pythoni seoseid pole võimalik importida"
-
-msgid "Make sure you have the libglade Python bindings installed"
-msgstr "Veendu, et libglade Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
-
-msgid "Could not import the goocanvas Python bindings"
-msgstr "Goocancase Pythoni seoseid pole võimalik importida"
-
-msgid "Make sure you have the goocanvas Python bindings installed"
-msgstr "Veendu, et goocanvas'e Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the GTK+ Python bindings "
-"(currently %s)"
-msgstr ""
-"Sul pole piisavalt värske GTK+ Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
-
-#, python-format
-msgid "Install a version of the GTK+ Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Paigalda GTK+ Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the GStreamer Python bindings "
-"(currently %s)"
-msgstr ""
-"Sul pole piisavalt värske GStreameri Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Install a version of the GStreamer Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Paigalda GStreameri Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
-
-#, python-format
-msgid "You do not have a recent enough version of GStreamer (currently %s)"
-msgstr "Sul pole piisavalt värske GStreameri versioon (praegune on %s)"
-
-#, python-format
-msgid "Install a version of the GStreamer greater or equal to %s"
-msgstr "Paigalda GStreamer, mille versioon on vähemalt %s"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the cairo Python bindings "
-"(currently %s)"
-msgstr ""
-"Sul pole piisavalt värske cairo Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
-
-#, python-format
-msgid "Install a version of the cairo Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Paigalda cairo Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the GNonLin GStreamer plugin "
-"(currently %s)"
-msgstr ""
-"Sul pole piisavalt värske GNonLin GStreameri plugina versioon (praegune on "
-"%s)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Install a version of the GNonLin GStreamer plugin greater or equal to %s"
-msgstr "Paigalda GNonLin GStreameri plugin, mille versioon on vähemalt %s"
-
-msgid "Could not import the Zope interface module"
-msgstr "Zope liidese moodulit pole võimalik importida"
-
-msgid "Make sure you have the zope.interface module installed"
-msgstr "Veendu, et zope.interface moodul on paigaldatud"
-
-msgid "Could not import the distutils modules"
-msgstr "Distuils moodulit pole võimalik importida"
-
-msgid "Make sure you have the distutils python module installed"
-msgstr "Veendu, et distutils-i pythoni moodul on paigaldatud"
+msgid "Pitivi Video Editor"
+msgstr "Pitivi videoredaktor"
 
 msgid "Create and edit your own movies"
 msgstr "Loo ja muuda oma enda filme"
 
-msgid "Pitivi Video Editor"
-msgstr "Pitivi videoredaktor"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Missing plugins:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Puuduvad pluginad:\n"
-"%s"
-
-#. woot, nothing decodable
-msgid "Can not decode file."
-msgstr "Faili ei suudetud dekodeerida."
-
-msgid "The given file does not contain audio, video or picture streams."
-msgstr "Antud fail ei sisalda ei heli-, video- ega pildivoogu."
-
-msgid "Could not establish the duration of the file."
-msgstr "Faili kestust ei suudetud määrata."
-
-msgid ""
-"This clip seems to be in a format which cannot be accessed in a random "
-"fashion."
-msgstr ""
-"Klipp tundub olevat vormingus, mida pole võimalik juhuslikust kohast lugeda."
-
-msgid "Timeout while analyzing file."
-msgstr "Faili analüüsimine võttis liiga kaua."
-
-msgid "Analyzing the file took too long."
-msgstr "Faili analüüsimine võttis liiga kaua aega."
-
-msgid "No available source handler."
-msgstr "Allika käsitsejat pole saadaval."
-
-#, python-format
-msgid "You do not have a GStreamer source element to handle protocol '%s'"
-msgstr "Sul puudub GStreameri lähteelement protokolli '%s' käsitsemiseks."
-
-msgid "Pipeline didn't want to go to PAUSED."
-msgstr "Toru ei tahtnud minna PAUSITUD olekusse."
-
-#, python-format
-msgid "An internal error occurred while analyzing this file: %s"
-msgstr "Järgneva faili analüüsimisel esines sisemine tõrge: %s"
-
-msgid "File contains a redirection to another clip."
-msgstr "Fail sisaldab edasisuunamist teisele klipile."
-
-msgid "PiTiVi currently does not handle redirection files."
-msgstr "PiTiVi veel ei toeta edasisuunavaid faile."
-
-msgid "Pipeline didn't want to go to PLAYING."
-msgstr "Toru ei tahtnud minna ESITAMISE olekusse."
-
-msgid "All effects"
-msgstr "Kõik efektid"
-
-msgid "Colors"
-msgstr "Värvid"
-
-msgid "Noise"
-msgstr "Müra"
-
-msgid "Analysis"
-msgstr "Analüüs"
-
-msgid "Blur"
-msgstr "Hägustamine"
-
-msgid "Geometry"
-msgstr "Geomeetria"
-
-msgid "Fancy"
-msgstr "Edev"
-
-msgid "Time"
-msgstr "Aeg"
-
-msgid "Uncategorized"
-msgstr "Kategoriseerimata"
+msgid "Auto-Alignment Starting"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
+msgstr "<b><big>Filmi renderdamine</big></b>"
+
+msgid "Estimating..."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Clip Properties"
+msgstr "Omadused puuduvad..."
+
+msgid "_Cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "_Apply to project"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Size (pixels):"
+msgstr "<b>Suurus (pikslites)</b>"
+
+msgid "Frame rate:"
+msgstr "Kaadrisagedus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Pixel aspect ratio:"
+msgstr "Piksli külgede suhe"
+
+#, fuzzy
+msgid "Video:"
+msgstr "Video: "
+
+msgid "Channels:"
+msgstr "Kanalid:"
+
+msgid "Sample rate:"
+msgstr "Diskreetimissagedus:"
+
+msgid "Sample depth:"
+msgstr "Diskreedi sügavus:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Audio:"
+msgstr "Audio"
+
+msgid "Viewer Zoom"
+msgstr ""
+
+msgid "X:"
+msgstr ""
+
+msgid "Y:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Position"
+msgstr "Kirjeldus"
+
+msgid "Width:"
+msgstr "Laius:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Height:"
+msgstr "Kõrgus"
+
+msgid "Size"
+msgstr ""
+
+msgid "Crop"
+msgstr ""
+
+msgid "Missing Dependencies"
+msgstr ""
+
+msgid "Install"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"To enable additional features, please install the following packages and "
+"restart PiTiVi:"
+msgstr ""
+
+msgid "label"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Show video effects"
+msgstr "Videefektid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show audio effects"
+msgstr "Heliefektid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Clear the current search"
+msgstr "Praeguse projekti uuesti avamine"
+
+msgid "Properties for <element>"
+msgstr "Elemendi <element> omadused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Add media files to your project"
+msgstr "Projekti nimi."
+
+#, fuzzy
+msgid "Import"
+msgstr "Klipi importimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove selected clips from the project"
+msgstr "_Eemalda projektist"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Remove from Project"
+msgstr "_Eemalda projektist"
+
+#, fuzzy
+msgid "Clip Properties..."
+msgstr "Omadused puuduvad..."
+
+#, fuzzy
+msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
+msgstr "Ajatelje lõppu liikumine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Insert at _End of Timeline"
+msgstr "Sisesta ajatelje _lõppu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show clips as a detailed list"
+msgstr "Klippe näidatakse loendina"
+
+#. This is used as a toolbar button tooltip. Here, "select" means "find" rather than "choose". It is not the user who selects, but rather the user requesting the application to select the relevant items.
+msgid "Select clips that have not been used in the project"
+msgstr ""
+
+msgid "Show all clips"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Add media to your project by dragging files and folders here or by using the "
+"\"Import\" button."
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "Eelistused"
+
+msgid "Section"
+msgstr "Sektsioon"
+
+msgid "Some changes will not take effect until you restart PiTiVi"
+msgstr "Mõned muudatused jõustuvad alles pärast PiTiVi taaskäivitust!"
+
+msgid "Reset to Factory Settings"
+msgstr "Taasta tehasesätted"
+
+#, fuzzy
+msgid "Reset all settings to their default values"
+msgstr "Vaikeväärtuse taastamine"
+
+msgid "Revert"
+msgstr "Võta tagasi"
+
+msgid ""
+"Revert all settings to the previous values (before you opened the "
+"preferences dialog)"
+msgstr ""
+
+msgid "Standard (4:3)"
+msgstr "Standardne (4:3)"
+
+msgid "Standard PAL"
+msgstr "Standardne PAL"
+
+msgid "25 FPS"
+msgstr "25 k/s"
+
+msgid "Project Settings"
+msgstr "Projekti sätted"
+
+msgid "Video Preset"
+msgstr "Videomall"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create a new preset"
+msgstr "Uue projekti loomine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove the selected preset"
+msgstr "Renderdatakse ainult valitud klipid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Save changes to the currently selected preset"
+msgstr "Kas see projekt salvestada enne sulgemist?"
+
+#, fuzzy
+msgid "Aspect Ratio:"
+msgstr "Piksli külgede suhe"
+
+#, fuzzy
+msgid "Display aspect ratio"
+msgstr "Kuva külgede suhe"
+
+#, fuzzy
+msgid "Pixel aspect ratio"
+msgstr "Piksli külgede suhe"
+
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+msgid "Link"
+msgstr "Lingi"
+
+#, fuzzy
+msgid "Frame Rate:"
+msgstr "Kaadrisagedus:"
 
 #. TODO check if it is the good way to make it translatable
 #. And to filter actually!
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
+msgid "Audio Preset"
+msgstr "Helimall"
+
+#, fuzzy
+msgid "Format"
+msgstr "<b>Vorming</b>"
+
+msgid "Audio"
+msgstr "Audio"
+
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+msgid "Year:"
+msgstr "Aasta:"
+
+msgid "Project title:"
+msgstr "Projekti pealkiri:"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Andmed"
+
+msgid "MP4"
+msgstr "MP4"
+
+msgid "H.264"
+msgstr "H.264"
+
+msgid "29.97 fps"
+msgstr "29.97 k/s"
+
+#, fuzzy
+msgid "AC-3"
+msgstr ""
+"AC-3\n"
+"AAC"
+
+msgid "AAC"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "6 channels (5.1)"
+msgstr "6 kanalit (5.1)\n"
+
+msgid "Render"
+msgstr "Renderda"
+
+#, fuzzy
+msgid "Render Preset"
+msgstr "Videomall"
+
+msgid "Folder"
+msgstr "Kaust"
+
+msgid "Container format"
+msgstr "Konteinervorming"
+
+msgid "Container format:"
+msgstr "Konteinervorming:"
+
+msgid "Folder:"
+msgstr "Kaust:"
+
+msgid "File name:"
+msgstr "Failinimi:"
+
+msgid "File name"
+msgstr "Failinimi"
+
+msgid "Render only the selected clips"
+msgstr "Renderdatakse ainult valitud klipid"
+
+msgid "Draft (no special effects, single pass)"
+msgstr "Mustand (ilma eriefektideta, ühe käiguga)"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "Advanced..."
+msgstr "Täpsem..."
+
+msgid "Codec:"
+msgstr "Koodek:"
+
+msgid "Framerate"
+msgstr "Kaadrisagedus"
+
+msgid "Scale"
+msgstr "Skaleerimine"
+
+msgid "1000 x 1000"
+msgstr "1000 x 1000"
+
+msgid "Height"
+msgstr "Kõrgus"
+
+msgid "Edit Project Settings..."
+msgstr "Projekti sättete muutmine..."
+
+msgid "Scale:"
+msgstr "Skaala:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable video"
+msgstr "Lubatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable audio"
+msgstr "Lubatud"
+
+msgid "Rendering"
+msgstr "Renderdamine"
+
+msgid "<b><big>Rendering movie</big></b>"
+msgstr "<b><big>Filmi renderdamine</big></b>"
+
+msgid "Unknown Mib"
+msgstr "Teadmata Mib"
+
+msgid "Unknown"
+msgstr "Teadmata"
+
+#, fuzzy
+msgid "Rendering first pass"
+msgstr "Kodeerimise esimene käik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Estimated filesize:"
+msgstr "<b>Eeldatav failisuurus:</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Frames per second:"
+msgstr "<b>Kaadreid sekundis:</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Phase:"
+msgstr "<b>Faas:</b>"
+
+msgid "Initializing..."
+msgstr ""
+
+msgid "Welcome"
+msgstr ""
+
+msgid "Double-click a project below to load it:"
+msgstr "Projeki laadimiseks tee sellel topeltklõps"
+
+msgid "Browse projects..."
+msgstr "Projektide sirvimine..."
+
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr ""
+
+msgid "Missing dependencies..."
+msgstr ""
+
+msgid "No title clip selected. Select a clip to edit or create a new one."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Create and insert"
+msgstr "Uue projekti loomine"
+
+msgid "Bold"
+msgstr ""
+
+msgid "Italic"
+msgstr ""
+
+msgid "Choose a font"
+msgstr ""
+
+msgid "Font color"
+msgstr ""
+
+msgid "Pick a font color"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Background color"
+msgstr "Klipi taust (video)"
+
+msgid "Pick a background color"
+msgstr ""
+
+msgid "Convert to markup"
+msgstr ""
+
+msgid "Horizontal alignment:"
+msgstr ""
+
+msgid "Vertical alignment:"
+msgstr ""
+
+msgid "Advanced positioning"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"There is already a %s instance, please inform the developers by filing a bug "
+"at http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi";
+msgstr ""
+"Üks %s instants juba töötab, teavita sellest arendajaid ning koosta "
+"vearaport aadressil http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi";
+
+msgid ""
+"\n"
+"  %prog [PROJECT_FILE]        # Start the video editor.\n"
+"  %prog -i [-a] [MEDIA_FILE1 ...]  # Start the editor and create a "
+"project."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Import each MEDIA_FILE into a new project."
+msgstr "Kõigi MEEDIAFAILIDE importimine projekti."
+
+#, fuzzy
+msgid "Add each imported MEDIA_FILE to the timeline."
+msgstr "Kõigi MEEDIAFAILIDE lisamine ajateljele pärast importimist."
+
+#, fuzzy
+msgid "Run Pitivi in the Python Debugger."
+msgstr "pitivi käivitamine Pythoni silujas"
+
+msgid "-a requires -i"
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot open more than one PROJECT_FILE"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%s is already running"
+msgstr "%s juba töötab!"
+
+#, python-format
+msgid "An instance of %s is already running in this script."
+msgstr "Üks %s instants juba töötab selles skriptis."
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the GNonLin plugins"
+msgstr "GNonLin pluginaid ei leitud!"
+
+msgid ""
+"Make sure the plugins were installed and are available in the GStreamer "
+"plugins path."
+msgstr ""
+"Veendu, et pluginad on paigaldatud ja saadaval GStreameri pluginate "
+"kataloogis."
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the autodetect plugins"
+msgstr "Automaattuvastuse pluginaid ei leitud!"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Make sure you have installed gst-plugins-good and that it's available in the "
+"GStreamer plugin path."
+msgstr ""
+"Veendu, et oled paigaldanud paketi gst-plugins-good ning see on saadaval "
+"GStreameri pluginate kataloogis."
+
+#, fuzzy
+msgid "PyGTK doesn't have cairo support"
+msgstr "PyGTK-l puudub cairo tugi!"
+
+msgid ""
+"Please use a version of the GTK+ Python bindings built with cairo support."
+msgstr ""
+"Kasuta sellist GTK+ Pythoni seondust, mis on kompileeritud cairo toega."
+
+msgid "Could not initiate the video output plugins"
+msgstr "Video väljundpluginaid ei olnud võimalik lähtestada"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Make sure you have at least one valid video output sink available "
+"(xvimagesink or ximagesink)."
+msgstr ""
+"Veendu, et saadaval on vähemalt üks sobiv video väljundtoru (xvimagesink või "
+"ximagesink)"
+
+msgid "Could not initiate the audio output plugins"
+msgstr "Audio väljundpluginaid ei olnud võimalik lähtestada"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Make sure you have at least one valid audio output sink available (alsasink "
+"or osssink)."
+msgstr ""
+"Veendu, et saadaval on vähemalt üks sobiv audio väljundtoru (alsasink või "
+"osssink)"
+
+msgid "Could not import the cairo Python bindings"
+msgstr "Cairo Pythoni seoste importimine pole võimalik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have the cairo Python bindings installed."
+msgstr "Veendu, et cairo Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
+
+msgid "Could not import the goocanvas Python bindings"
+msgstr "Goocancase Pythoni seoseid pole võimalik importida"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have the goocanvas Python bindings installed."
+msgstr "Veendu, et goocanvas'e Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not import the xdg Python library"
+msgstr "Cairo Pythoni seoste importimine pole võimalik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have the xdg Python library installed."
+msgstr "Veendu, et cairo Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "You do not have a recent enough version of GTK+ (your version %s)"
+msgstr "Sul pole piisavalt värske GStreameri versioon (praegune on %s)"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Install a version of GTK+ greater than or equal to %s."
+msgstr "Paigalda GStreamer, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"You do not have a recent enough version of GStreamer Python bindings (your "
+"version %s)"
+msgstr ""
+"Sul pole piisavalt värske GStreameri Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Install a version of the GStreamer Python bindings greater than or equal to "
+"%s."
+msgstr "Paigalda GStreameri Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "You do not have a recent enough version of GStreamer (your version %s)"
+msgstr "Sul pole piisavalt värske GStreameri versioon (praegune on %s)"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Install a version of the GStreamer greater than or equal to %s."
+msgstr "Paigalda GStreamer, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"You do not have a recent enough version of the cairo Python bindings (your "
+"version %s)"
+msgstr ""
+"Sul pole piisavalt värske cairo Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Install a version of the cairo Python bindings greater than or equal to %s."
+msgstr "Paigalda cairo Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"You do not have a recent enough version of the GNonLin GStreamer plugin "
+"(your version %s)"
+msgstr ""
+"Sul pole piisavalt värske GNonLin GStreameri plugina versioon (praegune on "
+"%s)"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Install a version of the GNonLin GStreamer plugin greater than or equal to "
+"%s."
+msgstr "Paigalda GNonLin GStreameri plugin, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#. FIXME enable version checking in GES
+#, fuzzy
+msgid "Could not import GStreamer Editing Services "
+msgstr "Distuils moodulit pole võimalik importida"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have GStreamer Editing Services installed."
+msgstr "Veendu, et cairo Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
+
+msgid "Could not import the distutils modules"
+msgstr "Distuils moodulit pole võimalik importida"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have the distutils Python module installed."
+msgstr "Veendu, et distutils-i pythoni moodul on paigaldatud"
+
+msgid "Enables the autoalign feature"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Additional video effects"
+msgstr "Videefektid"
+
+msgid "Additional multimedia codecs through the Libav library"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not initialize GStreamer Editing Services"
+msgstr "Audio väljundpluginaid ei olnud võimalik lähtestada"
+
+#, fuzzy
+msgid "Make sure you have the gst-editing-services installed."
+msgstr "Veendu, et zope.interface moodul on paigaldatud"
+
+msgid "Remove effect"
+msgstr "Eemalda efekt"
+
+msgid "Type"
+msgstr "Liik"
+
+msgid "Effect name"
+msgstr "Efekti nimi"
+
+#, fuzzy
+msgid "Effects"
+msgstr "efekt"
+
+#, fuzzy
+msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
+msgstr ""
+"<span>Pead valima <b>ühe</b> klipi, millega seotud efekte tahad seadistada</"
+"span>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Transformation"
+msgstr "Teave"
+
+msgid "Uncategorized"
+msgstr "Kategoriseerimata"
+
+msgid "All effects"
+msgstr "Kõik efektid"
+
+msgid "Colors"
+msgstr "Värvid"
+
+msgid "Noise"
+msgstr "Müra"
+
+msgid "Analysis"
+msgstr "Analüüs"
+
+msgid "Blur"
+msgstr "Hägustamine"
+
+msgid "Geometry"
+msgstr "Geomeetria"
+
+msgid "Fancy"
+msgstr "Edev"
+
+msgid "Time"
+msgstr "Aeg"
+
 msgid "Audio |audio"
 msgstr "audio"
 
 msgid "effect"
 msgstr "efekt"
 
-msgid "PiTiVi Native (XML)"
+#. FIXME Hacky, reimplement when avalaible in GES
+#, fuzzy
+msgid "PiTiVi native (XML)"
 msgstr "PiTiVi omavorming (XML)"
 
-msgid "Playlist format"
-msgstr "Esitusnimekirja vorming"
-
-msgid "Not a valid project file."
-msgstr "Pole sobiv projektifail."
-
-msgid "Couldn't close current project"
-msgstr "Praegust projekti pole võimalik sulgeda"
-
-msgid "No URI specified."
-msgstr "URI-d pole määratud."
-
+msgid "Split"
+msgstr "Tükelda"
+
+msgid "Keyframe"
+msgstr "Võtmekaader"
+
+msgid "Ungroup"
+msgstr "Eemalda grupist"
+
+#. Translators: This is an action, the title of a button
+msgid "Group"
+msgstr "Grupeeri"
+
+msgid "Align"
+msgstr ""
+
+msgid "Create a new project"
+msgstr "Uue projekti loomine"
+
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Ava..."
+
+msgid "Open an existing project"
+msgstr "Olemasoleva projekti avamine"
+
+msgid "Save the current project"
+msgstr "Praeguse projekti salvestamine"
+
+msgid "Save _As..."
+msgstr "Salvesta _kui..."
+
+msgid "Reload the current project"
+msgstr "Praeguse projekti uuesti avamine"
+
+msgid "Export as Archive..."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Export the current project"
+msgstr "Praeguse projekti uuesti avamine"
+
+msgid "Edit the project settings"
+msgstr "Projekti sätete muutmine"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Render..."
+msgstr "Renderda"
+
+msgid "Export your project as a finished movie"
+msgstr ""
+
+msgid "Undo the last operation"
+msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
+
+msgid "Redo the last operation that was undone"
+msgstr "Tagasivõetud tegevuse uuesti sooritamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove layer"
+msgstr "Klipi eemaldamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove the selected layer from the project"
+msgstr "_Eemalda projektist"
+
+#, python-format
+msgid "Information about %s"
+msgstr "Teave %s kohta"
+
+#, fuzzy
+msgid "User Manual"
+msgstr "Kasutaja käsiraamat"
+
+#. Set up the toplevel menu items for translation
+msgid "_Project"
+msgstr "_Projekt"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Library"
+msgstr "Meediakogu"
+
+msgid "_Timeline"
+msgstr "_Ajatelg"
+
+msgid "Previe_w"
+msgstr "_Eelvaatlus"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "View the main window on the whole screen"
+msgstr "Peaakna kuvamine üle ekraani"
+
+msgid "Undock Viewer"
+msgstr "Vabasta vaatur dokist"
+
+msgid "Put the viewer in a separate window"
+msgstr "Vaaturi tõstmine eraldi aknasse"
+
+msgid "Media Library"
+msgstr "Meediakogu"
+
+msgid "Effect Library"
+msgstr "Efektikogu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Clip configuration"
+msgstr "Efektide seadistused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Transitions"
+msgstr "Kestus"
+
+msgid "Title editor"
+msgstr ""
+
+msgid "Development version"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "PiTiVi %s is available."
+msgstr ""
+
+msgid "Current maintainers:"
+msgstr ""
+
+msgid "Past maintainers:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Contributors:\n"
+msgstr "Kaastöölised:"
+
+#. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
+#, python-format
+msgid "The list of contributors on Ohloh %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+
+msgid "Open File..."
+msgstr "Faili avamine..."
+
+#, fuzzy
+msgid "All supported formats"
+msgstr "Kõik toetatud vormingud"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unable to save project \"%s\""
+msgstr "Salvestatud versiooni taastamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error Saving Project"
+msgstr "Tõrge faili laadimisel"
+
+msgid "Close without saving"
+msgstr "Sulge ilma salvestamata"
+
+msgid "Save changes to the current project before closing?"
+msgstr "Kas see projekt salvestada enne sulgemist?"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
+msgstr "Kui sa ei salvesta, lähevad mõned tehtud muudatused kaotsi"
+
+#, fuzzy
+msgid "If you don't save, your changes will be lost."
+msgstr "Kui sa ei salvesta, lähevad mõned tehtud muudatused kaotsi"
+
+msgid "Do you want to reload current project?"
+msgstr "Kas tahad praeguse projekti uuesti avada?"
+
+msgid "Revert to saved project"
+msgstr "Salvestatud versiooni taastamine"
+
+msgid "All unsaved changes will be lost."
+msgstr "Kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unable to load project \"%s\""
+msgstr "PiTiVi ei suuda laadida faili \"%s\""
+
+#, fuzzy
+msgid "Error Loading Project"
+msgstr "Tõrge faili laadimisel"
+
+msgid "Locate missing file..."
+msgstr "Puuduva faili asukoha määramine..."
+
+#. FIXME GES port, help user identify files with more information
+#. need work to be done in GES directly
+#. TODO: display the filesize to help the user identify the file
+#. if info.get_duration() == Gst.CLOCK_TIME_NONE:
+#. # The file is probably an image, not video or audio.
+#. text = _('The following file has moved: "<b>%s</b>"'
+#. '\nPlease specify its new location:'
+#. % info_name(info))
+#. else:
+#. length = beautify_length(info.get_duration())
+#. text = _('The following file has moved: "<b>%s</b>" (duration: %s)'
+#. '\nPlease specify its new location:'
+#. % (info_name(info), length))
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
+"Please specify its new location:"
+msgstr ""
+"Järgneva faili asukoht on muutunud, palun näita selle faili uus asukoht."
+
+#. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI files"
+#, python-format
+msgid "%s files"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik efektid"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
+"\n"
+"PiTiVi does not currently support partial projects."
+msgstr ""
+
+msgid "Export To..."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Untitled"
+msgstr "Nimetu.xptv"
+
+msgid "Tar archive"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Detect automatically"
+msgstr "Automaatne tuvastus"
+
+msgid "Save As..."
+msgstr "Salvesta kui..."
+
+msgid "Preview - click outside to close"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "PiTiVi can not preview this file."
+msgstr "PiTiVi veel ei toeta edasisuunavaid faile."
+
+msgid "More info"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "<b>Resolution</b>: %d×%d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "<b>Duration</b>: %s"
+msgstr "<b>Kirjeldus:</b>"
+
+msgid "Error while analyzing a file"
+msgstr "Viga faili analüüsimisel"
+
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikoon"
+
+msgid "Information"
+msgstr "Teave"
+
+msgid "Duration"
+msgstr "Kestus"
+
+msgid "Select One or More Files"
+msgstr ""
+
+msgid "Close after importing files"
+msgstr "Pärast failide importimist aken sulgub"
+
+#, fuzzy
+msgid "Supported file formats"
+msgstr "Kõik toetatud vormingud"
+
+#, fuzzy
+msgid "All known file formats"
+msgstr "Kõik toetatud vormingud"
+
+#, python-format
+msgid "Importing clip %(current_clip)d of %(total)d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Errors occurred while importing."
+msgstr "Importimisel esines tõrge (tõrked)"
+
+msgid "View errors"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "An error occurred while importing."
+msgstr "Importimisel esines tõrge"
+
+msgid "View error"
+msgstr ""
+
+msgid "Error while analyzing files"
+msgstr "Viga failide analüüsimisel"
+
+msgid "The following files can not be used with PiTiVi."
+msgstr "Järgnevaid faile pole võimalik PiTiVi-ga kasutada."
+
+msgid "The following file can not be used with PiTiVi."
+msgstr "PiTiVi ei suuda kasutada järgnevat faili."
+
+#, fuzzy
+msgid "No preset"
+msgstr "Uus mall"
+
+msgid ""
+"This might be due to a bug or an unsupported project file format. If you "
+"were trying to add a media file to your project, use the \"Import\" button "
+"instead."
+msgstr ""
+
+msgid "Ignore backup"
+msgstr ""
+
+msgid "Restore from backup"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"An autosaved version of your project file was found. It is %s newer than the "
+"saved project.\n"
+"\n"
+"Would you like to load it instead?"
+msgstr ""
+
+msgid "You do not have permissions to write to this folder."
+msgstr ""
+
+msgid "Cannot save with this file format."
+msgstr ""
+
+#. We don't have a URI here, None means we're loading a new project
 msgid "New Project"
 msgstr "Uus projekt"
 
-msgid "Export Settings\n"
-msgstr "Eksportimise sätted\n"
-
-msgid "Video: "
-msgstr "Video: "
-
-msgid ""
-"\n"
-"Audio: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Audio: "
-
-msgid ""
-"\n"
-"Muxer: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Mukser: "
-
 #, python-format
-msgid "%(width)d x %(height)d pixels at %(framerate).2f fps"
-msgstr "%(width)d x %(height)d pikslit kiirusel %(framerate).2f k/s"
-
+msgid "\"%s\" already exists."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "New preset"
+msgstr "Uus mall"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "New preset %d"
+msgstr "Uus mall"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%d%% Rendered"
+msgstr "%.0f%% on renderdatud"
+
+#. Translators: this string indicates the estimated time
+#. remaining until an action (such as rendering) completes.
+#. The "%s" is an already-localized human-readable duration,
+#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
+#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
+#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
 #, python-format
-msgid "%(channels)d channels at %(frequency)d Hz (%(depth)d bits)"
-msgstr "%(channels)d kanalit lahutusega %(frequency)d Hz (%(depth)d bitti)"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Nimi"
-
-msgid "Description"
-msgstr "Kirjeldus"
-
-msgid "Audio Capture Device:"
-msgstr "Helisalvestusseade:"
-
-msgid "No device available"
-msgstr "Ühtegi seade pole saadaval"
-
-msgid "Video Capture Device:"
-msgstr "Videosalvestusseade:"
-
-msgid "Remove effect"
-msgstr "Eemalda efekt"
-
-msgid "Activated"
-msgstr "Aktiivne"
-
-msgid "Type"
-msgstr "Liik"
-
-msgid "Effect name"
-msgstr "Efekti nimi"
-
-msgid ""
-"<span>You must select <b>one</b> clip on the timeline to configure its "
-"associated effects</span>"
-msgstr ""
-"<span>Pead valima <b>ühe</b> klipi, millega seotud efekte tahad seadistada</"
-"span>"
+msgid "About %s left"
+msgstr "Umbes %s jäänud"
+
+msgid "Currently rendering"
+msgstr ""
+
+msgid "A file name is required."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This file already exists.\n"
+"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
+msgstr ""
+
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
+
+msgid "Top"
+msgstr ""
+
+msgid "Center"
+msgstr ""
+
+msgid "Bottom"
+msgstr ""
+
+msgid "Baseline"
+msgstr ""
+
+msgid "Left"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Right"
+msgstr "Kõrgus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Search..."
+msgstr "Otsing:"
+
+msgid "Normal"
+msgstr ""
+
+msgid "Loop"
+msgstr "Kordus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Reverse direction"
+msgstr "Salvestatud versiooni taastamine"
+
+msgid ""
+"Create a transition by overlapping two adjacent clips on the same layer. "
+"Click the transition on the timeline to change the transition type."
+msgstr ""
+
+msgid "Slow"
+msgstr ""
+
+msgid "Fast"
+msgstr ""
+
+msgid "Epileptic"
+msgstr ""
+
+msgid "Sharp"
+msgstr ""
+
+msgid "Smooth"
+msgstr ""
+
+msgid "Currently playing"
+msgstr ""
+
+msgid "Go to the beginning of the timeline"
+msgstr "Ajatelje algusesse liikumine"
+
+msgid "Go back one second"
+msgstr "Liikumine üks sekund tagasi"
+
+msgid "Go forward one second"
+msgstr "Liikumine üks sekund edasi"
+
+msgid "Go to the end of the timeline"
+msgstr "Ajatelje lõppu liikumine"
+
+msgid "Dock Viewer"
+msgstr "Doki vaatur"
+
+msgid "Play"
+msgstr "Esita"
+
+msgid "Pause"
+msgstr "Paus"
+
+msgid "Set a personalized name for this layer"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"<b>Solo mode</b>\n"
+"Other non-soloed layers will be disabled as long as this is enabled."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"<b>Enable or disable this layer</b>\n"
+"Disabled layers will not play nor render."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_Delete layer"
+msgstr "Valiku kustutamine"
+
+msgid "Move layer up"
+msgstr ""
+
+msgid "Move layer down"
+msgstr ""
+
+msgid "Move layer to top"
+msgstr ""
+
+msgid "Move layer to bottom"
+msgstr ""
+
+msgid "Make layer invisible"
+msgstr ""
+
+msgid "Make layer visible"
+msgstr ""
+
+msgid "Opacity:"
+msgstr ""
+
+msgid "Change video opacity"
+msgstr ""
+
+msgid "Vol:"
+msgstr ""
+
+msgid "Pan:"
+msgstr ""
+
+msgid "Change audio panning"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Frame #%d"
+msgstr "Kaadrisagedus:"
+
+msgid "Appearance"
+msgstr "Välimus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Thumbnail gap"
+msgstr "Pisipiltide vahe (pikslites)"
+
+#, fuzzy
+msgid "The spacing between thumbnails, in pixels"
+msgstr "Pisipiltide vahele jääv ruum"
+
+msgid "Performance"
+msgstr ""
+
+msgid "Thumbnail every"
+msgstr ""
+
+#. Note that we cannot use "%s second" or ngettext, because fractions
+#. are not supported by ngettext and their plurality is ambiguous
+#. in many languages.
+#. See http://www.gnu.org/software/hello/manual/gettext/Plural-forms.html
+#, fuzzy
+msgid "1/100 second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "1/10 second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "1/4 second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "1/2 second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "1 second"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "5 seconds"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "10 seconds"
+msgstr "%d sekund"
+
+#, fuzzy
+msgid "minute"
+msgstr "%d minut"
+
+#, fuzzy
+msgid "The interval, in seconds, between thumbnails."
+msgstr "Pisipiltide vahele jääv ruum"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable video thumbnails"
+msgstr "Pisipiltide vahele jääv ruum"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show thumbnails on video clips"
+msgstr "Videoklippidel näidatakse pisipilte"
+
+msgid "Enable audio waveforms"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Show waveforms on audio clips"
+msgstr "Heliklippidel näidatakse lainekuju graafikut"
+
+msgid "Behavior"
+msgstr "Käitumine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Snap distance"
+msgstr "Tõmbumise kaugus (pikslites)"
+
+msgid ""
+"Threshold (in pixels) at which two clips will snap together when dragging or "
+"trimming."
+msgstr ""
+
+msgid "Image clip duration"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Default clip length (in miliseconds) of images when inserting on the "
+"timeline."
+msgstr ""
+
+#. tooltip text for toolbar
+msgid "Delete Selected"
+msgstr "Valiku kustutamine"
+
+msgid "Split clip at playhead position"
+msgstr "Klipi tükeldamine esitusejärje kohalt"
+
+msgid "Add a keyframe"
+msgstr "Lisa võtmekaader"
+
+msgid "Move to the previous keyframe"
+msgstr "Eelmisele võtmekaadrile liikumine"
+
+msgid "Move to the next keyframe"
+msgstr "Järgmisele võtmekaadrile liikumine"
+
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Suurenda"
+
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Vähenda"
+
+#, fuzzy
+msgid "Zoom Fit"
+msgstr "Vähenda"
+
+msgid "Ungroup clips"
+msgstr "Klippide grupi lõhkumine"
+
+msgid "Group clips"
+msgstr "Klippide grupeerimine"
+
+msgid "Align clips based on their soundtracks"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "One or more GStreamer errors occured!"
+msgstr "Esines vähemalt üks GStreameri viga!"
+
+msgid "Error List"
+msgstr "Tõrgete loend"
+
+msgid "The following errors have been reported:"
+msgstr "Raporteeriti järgnevatest tõrgetest:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Zoom"
+msgstr "Suurenda"
+
+msgid "Zoom Timeline"
+msgstr "Ajatelje suurendus"
+
+msgid "Export current frame..."
+msgstr ""
+
+msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
+msgstr ""
+
+msgid "Start Playback"
+msgstr "Esituse alustamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Add a Keyframe"
+msgstr "Lisa võtmekaader"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Previous Keyframe"
+msgstr "_Eelmine võtmekaader"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Next Keyframe"
+msgstr "_Järgmine võtmekaader"
+
+msgid "PNG image"
+msgstr ""
+
+msgid "JPEG image"
+msgstr ""
+
+msgid "Color for video clips"
+msgstr ""
+
+msgid "The background color for clips in video tracks."
+msgstr "Videoraja klipi tausta värvus."
+
+#, fuzzy
+msgid "Color for audio clips"
+msgstr "Heliklippidel näidatakse lainekuju graafikut"
+
+msgid "The background color for clips in audio tracks."
+msgstr "Heliraja klipi tausta värvus."
+
+msgid "Color for title clips"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "The background color for clips in title tracks."
+msgstr "Videoraja klipi tausta värvus."
+
+#, fuzzy
+msgid "Selection color"
+msgstr "Valiku värvus"
+
+msgid "Selected clips will be tinted with this color."
+msgstr "Valitud klippe näidatakse selle värviga."
+
+#, fuzzy
+msgid "Clip font"
+msgstr "Klipi kirjatüüp"
+
+msgid "The font to use for clip titles"
+msgstr "Kirjatüüp, mida kasutatakse klipi pealkirja jaoks"
+
+msgid "Image:"
+msgstr ""
+
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "Teadmata põhjus"
+
+msgid "Problem:"
+msgstr "Probleem:"
+
+msgid "Extra information:"
+msgstr "Lisateave:"
+
+msgid "Reset to default value"
+msgstr "Vaikeväärtuse taastamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Projects"
+msgstr "_Projekt"
+
+#. Translators: "non local" means the project is not stored
+#. on a local filesystem
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%s doesn't yet handle non-local projects"
+msgstr "%s ei suuda veel töötada kaugmasinas asuvate projektidega "
 
 #, python-format
 msgid "<b>Audio:</b> %d channel at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
@@ -399,968 +1477,16 @@
 msgstr[0] "<b>Heli:</b> %d kanal sagedusel %d <i>Hz</i> (%d <i>bitti</i>)"
 msgstr[1] "<b>Heli:</b> %d kanalit sagedusel %d <i>Hz</i> (%d <i>bitti</i>)"
 
-#, python-format
-msgid "<b>Unknown Audio format:</b> %s"
-msgstr "<b>Tundmatu helivorming:</b> %s"
-
-#, python-format
-msgid "<b>Video:</b> %d x %d <i>pixels</i> at %.2f<i>fps</i>"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "<b>Video:</b> %d×%d <i>pixels</i> at %.3f <i>fps</i>"
 msgstr "<b>Video:</b> %d x %d <i>pikslit</i> kiirusel %.2f<i>fps</i>"
 
-#, python-format
-msgid "<b>Image:</b> %d x %d <i>pixels</i>"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "<b>Image:</b> %d×%d <i>pixels</i>"
 msgstr "<b>Pilt:</b> %d x %d <i>pikslit</i>"
 
-#, python-format
-msgid "<b>Unknown Video format:</b> %s"
-msgstr "<b>Tundmatu videovorming:</b> %s"
-
-#, python-format
-msgid "<b>Text:</b> %s"
-msgstr "<b>Tekst:</b> %s"
-
-msgid "12 fps"
-msgstr "12 k/s"
-
-msgid "15 fps"
-msgstr "15 k/s"
-
-msgid "20 fps"
-msgstr "20 k/s"
-
-msgid "23,976 fps"
-msgstr "23,976 k/s"
-
-msgid "24 fps"
-msgstr "24 k/s"
-
-msgid "25 fps"
-msgstr "25 k/s"
-
-msgid "29,97 fps"
-msgstr "29,97 k/s"
-
-msgid "30 fps"
-msgstr "30 k/s"
-
-msgid "59,94 fps"
-msgstr "59,94 k/s"
-
-msgid "60 fps"
-msgstr "60 k/s"
-
-msgid "120 fps"
-msgstr "120 k/s"
-
-msgid "8 KHz"
-msgstr "8 kHz"
-
-msgid "11 KHz"
-msgstr "11 kHz"
-
-msgid "22 KHz"
-msgstr "22 kHz"
-
-msgid "44.1 KHz"
-msgstr "44.1 kHz"
-
-msgid "48 KHz"
-msgstr "48 kHz"
-
-msgid "96 KHz"
-msgstr "96 kHz"
-
-msgid "8 bit"
-msgstr "8 bitti"
-
-msgid "16 bit"
-msgstr "16 bitti"
-
-msgid "24 bit"
-msgstr "24 bitti"
-
-msgid "32 bit"
-msgstr "32 bitti"
-
-msgid "6 Channels (5.1)"
-msgstr "6 kanalit (5.1)"
-
-msgid "4 Channels (4.0)"
-msgstr "4 kanalit (4.0)"
-
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#, python-format
-msgid "Properties For: %d object"
-msgid_plural "Properties For: %d objects"
-msgstr[0] "Mille omadused: %d objekti"
-msgstr[1] "Mille omadused: %d objekti"
-
-msgid "No properties..."
-msgstr "Omadused puuduvad..."
-
-msgid "Implement Me"
-msgstr "Vajab koostamist"
-
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
-
-msgid "Save Preset"
-msgstr "Salvesta mall"
-
-msgid "Choose..."
-msgstr "Vali..."
-
-msgid "Video effects"
-msgstr "Videefektid"
-
-msgid "Audio effects"
-msgstr "Heliefektid"
-
-#. Prevents being flush against the notebook
-msgid "Search:"
-msgstr "Otsing:"
-
-msgid "Show Video Effects as a List"
-msgstr "Videoefekte näidatakse loendina"
-
-msgid "Show Video Effects as Icons"
-msgstr "Videoefekte näidatakse ikoonidena"
-
-msgid "<b>Properties For Plugin</b>"
-msgstr "<b>Plugina omadused</b>"
-
-msgid "Properties for <element>"
-msgstr "Elemendi <element> omadused"
-
-msgid "1000 x 1000"
-msgstr "1000 x 1000"
-
-msgid "29.97 fps"
-msgstr "29.97 k/s"
-
-msgid "6 channels (5.1)\n"
-msgstr "6 kanalit (5.1)\n"
-
-msgid ""
-"AC-3\n"
-"AAC"
-msgstr ""
-"AC-3\n"
-"AAC"
-
-msgid "Advanced..."
-msgstr "Täpsem..."
-
-msgid "Audio"
-msgstr "Audio"
-
-msgid "Codec:"
-msgstr "Koodek:"
-
-msgid "Container format"
-msgstr "Konteinervorming"
-
-msgid "Container format:"
-msgstr "Konteinervorming:"
-
-msgid "Draft (no special effects, single pass)"
-msgstr "Mustand (ilma eriefektideta, ühe käiguga)"
-
-msgid "Edit Project Settings..."
-msgstr "Projekti sättete muutmine..."
-
-msgid "File name"
-msgstr "Failinimi"
-
-msgid "File name:"
-msgstr "Failinimi:"
-
-msgid "Folder"
-msgstr "Kaust"
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Kaust:"
-
-msgid "Frame rate:"
-msgstr "Kaadrisagedus:"
-
-msgid "Framerate"
-msgstr "Kaadrisagedus"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "H.264"
-msgstr "H.264"
-
-msgid "Height"
-msgstr "Kõrgus"
-
-msgid "MP4"
-msgstr "MP4"
-
-msgid "Number of channels:"
-msgstr "Kanalite arv:"
-
-msgid "Render"
-msgstr "Renderda"
-
-msgid "Render only the selected clips"
-msgstr "Renderdatakse ainult valitud klipid"
-
-msgid "Sample Depth:"
-msgstr "Diskreedi sügavus:"
-
-msgid "Sample Rate:"
-msgstr "Diskreetimissagedus:"
-
-msgid "Sample rate"
-msgstr "Diskreetimissagedus"
-
-msgid "Scale"
-msgstr "Skaleerimine"
-
-msgid "Scale:"
-msgstr "Skaala:"
-
-msgid "Summary"
-msgstr "Kokkuvõte"
-
-msgid "<b><big>Rendering movie</big></b>"
-msgstr "<b><big>Filmi renderdamine</big></b>"
-
-msgid "<b>Estimated filesize:</b>"
-msgstr "<b>Eeldatav failisuurus:</b>"
-
-msgid "<b>Frames per second:</b>"
-msgstr "<b>Kaadreid sekundis:</b>"
-
-msgid "<b>Phase:</b>"
-msgstr "<b>Faas:</b>"
-
-msgid "Encoding first pass"
-msgstr "Kodeerimise esimene käik"
-
-msgid "Rendering"
-msgstr "Renderdamine"
-
-msgid "Unknown"
-msgstr "Teadmata"
-
-msgid "Unknown Mib"
-msgstr "Teadmata Mib"
-
-msgid "Unknown reason"
-msgstr "Teadmata põhjus"
-
-msgid "URI:"
-msgstr "URI:"
-
-msgid "Problem:"
-msgstr "Probleem:"
-
-msgid "Extra information:"
-msgstr "Lisateave:"
-
-msgid "Reset to default value"
-msgstr "Vaikeväärtuse taastamine"
-
-#. set title and frame label
-#, python-format
-msgid "Properties for %s"
-msgstr "%s omadused"
-
-msgid "Split"
-msgstr "Tükelda"
-
-msgid "Keyframe"
-msgstr "Võtmekaader"
-
-msgid "Unlink"
-msgstr "Eemalda link"
-
-#. Translators: This is an action, the title of a button
-msgid "Link"
-msgstr "Lingi"
-
-msgid "Ungroup"
-msgstr "Eemalda grupist"
-
-#. Translators: This is an action, the title of a button
-msgid "Group"
-msgstr "Grupeeri"
-
-msgid "Start Playback"
-msgstr "Esituse alustamine"
-
-msgid "Stop Playback"
-msgstr "Esituse lõpetamine"
-
-msgid "Loop over selected area"
-msgstr "Valitud lõigu kordus"
-
-msgid "Create a new project"
-msgstr "Uue projekti loomine"
-
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Ava..."
-
-msgid "Open an existing project"
-msgstr "Olemasoleva projekti avamine"
-
-msgid "Save the current project"
-msgstr "Praeguse projekti salvestamine"
-
-msgid "Save _As..."
-msgstr "Salvesta _kui..."
-
-msgid "Reload the current project"
-msgstr "Praeguse projekti uuesti avamine"
-
-msgid "Project Settings"
-msgstr "Projekti sätted"
-
-msgid "Edit the project settings"
-msgstr "Projekti sätete muutmine"
-
-msgid "_Render project"
-msgstr "_Projekti renderdamine"
-
-msgid "Render project..."
-msgstr "Projekti renderdamine..."
-
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Võta tagasi"
-
-msgid "Undo the last operation"
-msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
-
-msgid "_Redo"
-msgstr "_Tee uuesti"
-
-msgid "Redo the last operation that was undone"
-msgstr "Tagasivõetud tegevuse uuesti sooritamine"
-
-msgid "_Plugins..."
-msgstr "_Pluginad..."
-
-msgid "Manage plugins"
-msgstr "Pluginate haldus"
-
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "Import from _Webcam..."
-msgstr "Impordi _veebikaamerast..."
-
-msgid "Import Camera stream"
-msgstr "Kaameravoo importimine"
-
-msgid "_Make screencast..."
-msgstr "_Ekraanivideo tegemine..."
-
-msgid "Capture the desktop"
-msgstr "Töölaua lindistamine"
-
-msgid "_Capture Network Stream..."
-msgstr "_Lindista võrguvoogu..."
-
-msgid "Capture Network Stream"
-msgstr "Võrguvoo lindistamine"
-
-#, python-format
-msgid "Information about %s"
-msgstr "Teave %s kohta"
-
-msgid "User manual"
-msgstr "Kasutaja käsiraamat"
-
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Project"
-msgstr "_Projekt"
-
-msgid "_Timeline"
-msgstr "_Ajatelg"
-
-msgid "Previe_w"
-msgstr "_Eelvaatlus"
-
-msgid "Loop"
-msgstr "Kordus"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "View the main window on the whole screen"
-msgstr "Peaakna kuvamine üle ekraani"
-
-msgid "Main Toolbar"
-msgstr "Peamine tööriistariba"
-
-msgid "Timeline Toolbar"
-msgstr "Ajatelje tööriistariba"
-
-msgid "Undock Viewer"
-msgstr "Vabasta vaatur dokist"
-
-msgid "Put the viewer in a separate window"
-msgstr "Vaaturi tõstmine eraldi aknasse"
-
-msgid "Media Library"
-msgstr "Meediakogu"
-
-msgid "Effect Library"
-msgstr "Efektikogu"
-
-msgid "Effects configurations"
-msgstr "Efektide seadistused"
-
-msgid "Contributors:"
-msgstr "Kaastöölised:"
-
-msgid ""
-"GNU Lesser General Public License\n"
-"See http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html for more details"
-msgstr ""
-"GNU vähem üldine avalik litsents\n"
-"Lähem teave aadressilt http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html";
-
-msgid "Open File..."
-msgstr "Faili avamine..."
-
-msgid "All Supported Formats"
-msgstr "Kõik toetatud vormingud"
-
-msgid "Close without saving"
-msgstr "Sulge ilma salvestamata"
-
-msgid "Save changes to the current project before closing?"
-msgstr "Kas see projekt salvestada enne sulgemist?"
-
-msgid "If you don't save some of your changes will be lost"
-msgstr "Kui sa ei salvesta, lähevad mõned tehtud muudatused kaotsi"
-
-msgid "Do you want to reload current project?"
-msgstr "Kas tahad praeguse projekti uuesti avada?"
-
-msgid "Revert to saved project"
-msgstr "Salvestatud versiooni taastamine"
-
-msgid "All unsaved changes will be lost."
-msgstr "Kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
-
-#, python-format
-msgid "PiTiVi is unable to load file \"%s\""
-msgstr "PiTiVi ei suuda laadida faili \"%s\""
-
-msgid "Error Loading File"
-msgstr "Tõrge faili laadimisel"
-
-msgid "Locate missing file..."
-msgstr "Puuduva faili asukoha määramine..."
-
-msgid "The following file has moved, please tell PiTiVi where to find it."
-msgstr ""
-"Järgneva faili asukoht on muutunud, palun näita selle faili uus asukoht."
-
-msgid "Duration:"
-msgstr "Kestus:"
-
-msgid "Save As..."
-msgstr "Salvesta kui..."
-
-msgid "Untitled.xptv"
-msgstr "Nimetu.xptv"
-
-msgid "Detect Automatically"
-msgstr "Automaatne tuvastus"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Aadress"
-
-msgid "Capture"
-msgstr "Lindista"
-
-msgid "Capture Stream from URI"
-msgstr "URI-st voo lindistamine"
-
-msgid "Capture network stream"
-msgstr "Võrguvoo lindistamine"
-
-msgid "Close"
-msgstr "Sulge"
-
-msgid "Customize:"
-msgstr "Kohanda:"
-
-msgid "HTTP / HTTPS"
-msgstr "HTTP / HTTPS"
-
-msgid "Network stream video"
-msgstr "Video võrguvoog"
-
-msgid "Other protocol"
-msgstr "Muu protokoll"
-
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
-msgid "Preview"
-msgstr "Eelvaatlus"
-
-msgid "Preview Stream from URI"
-msgstr "URI-lt pärineva voo eelvaatlus"
-
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
-
-msgid "RTSP"
-msgstr "RTSP"
-
-msgid "UDP / RDP"
-msgstr "UDP / RDP"
-
-msgid "http://";
-msgstr "http://";
-
-msgid "All categories"
-msgstr "Kõik kategooriad"
-
-msgid "Plugin manager"
-msgstr "Pluginate haldur"
-
-msgid "Show:"
-msgstr "Kuva:"
-
-msgid ""
-"You may drag plugin files into the list to install them,\n"
-"or type text to search for a specific plugin."
-msgstr ""
-"Pluginate paigaldamiseks lohista need siia\n"
-"või kindla plugina otsimiseks sisesta otsisõne."
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Lubatud"
-
-msgid "Plugin"
-msgstr "Plugin"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Kategooria"
-
-msgid "Are you sure you want to remove the selected plugins?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad valitud pluginad eemaldada?"
-
-msgid "Confirm remove operation"
-msgstr "Eemaldamise kinnitus"
-
-#, python-format
-msgid "Cannot remove %s"
-msgstr "%s ei suudetud eemaldada"
-
-msgid "Update the existing plugin?"
-msgstr "Kas uuendada olemasolevat pluginat?"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"This plugin is already installed in your system.\n"
-"If you agree, version %(v1)s will be replaced with version %(v2)s"
-msgstr ""
-"See plugin on juba sinu arvutisse paigaldatud.\n"
-"Kui nõustud, asendatakse versioon %(v1)s versiooniga %(v2)s"
-
-msgid "Duplicate plugin found"
-msgstr "Leiti topeltplugin"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Cannot install %s\n"
-"The file is not a valid plugin"
-msgstr ""
-"%s pole võimalik paigaldada\n"
-"See fail ei ole sobiv plugin"
-
-msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistused"
-
-msgid "Section"
-msgstr "Sektsioon"
-
-#. revert, close buttons
-msgid "Reset to Factory Settings"
-msgstr "Taasta tehasesätted"
-
-msgid "Revert"
-msgstr "Võta tagasi"
-
-msgid "Some changes will not take effect until you restart PiTiVi"
-msgstr "Mõned muudatused jõustuvad alles pärast PiTiVi taaskäivitust!"
-
-msgid "Reset"
-msgstr "Lähtesta"
-
-msgid "Appearance"
-msgstr "Välimus"
-
-msgid "Thumbnail Gap (pixels)"
-msgstr "Pisipiltide vahe (pikslites)"
-
-msgid "The gap between thumbnails"
-msgstr "Pisipiltide vahele jääv ruum"
-
-msgid "Show Thumbnails (Video)"
-msgstr "Pisipilte näidatakse (video)"
-
-msgid "Show Thumbnails on Video Clips"
-msgstr "Videoklippidel näidatakse pisipilte"
-
-msgid "Show Waveforms (Audio)"
-msgstr "Lainekuju näidatakse (audio)"
-
-msgid "Show Waveforms on Audio Clips"
-msgstr "Heliklippidel näidatakse lainekuju graafikut"
-
-msgid "25 FPS"
-msgstr "25 k/s"
-
-msgid "<b>Aspect Ratio</b>"
-msgstr "<b>Külgede suhe</b>"
-
-msgid "<b>Format</b>"
-msgstr "<b>Vorming</b>"
-
-msgid "<b>Frame Rate</b>"
-msgstr "<b>Kaadrisagedus</b>"
-
-msgid "<b>Preset</b>"
-msgstr "<b>Eelseadistus</b>"
-
-msgid "<b>Size (Pixels)</b>"
-msgstr "<b>Suurus (pikslites)</b>"
-
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
-
-msgid "Channels:"
-msgstr "Kanalid:"
-
-msgid "Display Aspect Ratio"
-msgstr "Kuva külgede suhe"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Andmed"
-
-msgid "Pixel Aspect Ratio"
-msgstr "Piksli külgede suhe"
-
-msgid "Project title:"
-msgstr "Projekti pealkiri:"
-
-msgid "Sample depth:"
-msgstr "Diskreedi sügavus:"
-
-msgid "Sample rate:"
-msgstr "Diskreetimissagedus:"
-
-msgid "Standard (4:3)"
-msgstr "Standardne (4:3)"
-
-msgid "Standard PAL"
-msgstr "Standardne PAL"
-
-msgid "Year:"
-msgstr "Aasta:"
-
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-msgid "Square"
-msgstr "Ruut"
-
-msgid "480p"
-msgstr "480p"
-
-msgid "480i"
-msgstr "480i"
-
-msgid "480p Wide"
-msgstr "480p lai"
-
-msgid "480i Wide"
-msgstr "480i lai"
-
-msgid "576p"
-msgstr "576p"
-
-msgid "576i"
-msgstr "576i"
-
-msgid "576p Wide"
-msgstr "576p lai"
-
-msgid "576i Wide"
-msgstr "576i lai"
-
-msgid "DV (15:11)"
-msgstr "DV (15:11)"
-
-msgid "DV Widescreen (16:9)"
-msgstr "DV laiekraan (16:9)"
-
-msgid "Cinema (1.37)"
-msgstr "Kino (1.37)"
-
-msgid "Cinema (1.66)"
-msgstr "Kino (1.66)"
-
-msgid "Cinema (1.85)"
-msgstr "Kino (1.85)"
-
-msgid "Anamorphic (2.35)"
-msgstr "Anamorfne (2.35)"
-
-msgid "Anamorphic (2.39)"
-msgstr "Anamorfne (2.39)"
-
-msgid "Anamorphic (2.4)"
-msgstr "Anamorfne (2.4)"
-
-msgid "New Preset"
-msgstr "Uus mall"
-
-msgid "No Objects Selected"
-msgstr "Ühtegi objekti pole valitud"
-
-msgid "Screencast"
-msgstr "Ekraaniedastus"
-
-msgid "Screencast Desktop"
-msgstr "Töölaua ekraani edastus"
-
-msgid "Start Istanbul"
-msgstr "Istanbul-i käivitamine"
-
-msgid "Import clips..."
-msgstr "Impordi klippe..."
-
-msgid "Remove Clip"
-msgstr "Klipi eemaldamine"
-
-msgid "Play Clip"
-msgstr "Klipi esitamine"
-
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikoon"
-
-msgid "Information"
-msgstr "Teave"
-
-msgid "Duration"
-msgstr "Kestus"
-
-msgid ""
-"<span>Import your clips by dragging them here or by using the buttons above."
-"</span>"
-msgstr ""
-"<span>Klippide importimiseks lohista need siia või vajuta ülal asuvat "
-"klippide importimise nuppu.</span>"
-
-msgid "_Import clips..."
-msgstr "_Impordi klippe..."
-
-msgid "Import clips to use"
-msgstr "Klippide importimine"
-
-msgid "Import _folder of clips..."
-msgstr "Impordi klippide _kaust..."
-
-msgid "Import folder of clips to use"
-msgstr "Klippide kataloogi importimine"
-
-msgid "_Remove from project"
-msgstr "_Eemalda projektist"
-
-msgid "Insert at _end of timeline"
-msgstr "Sisesta ajatelje _lõppu"
-
-msgid "Show Clips as a List"
-msgstr "Klippe näidatakse loendina"
-
-msgid "Show Clips as Icons"
-msgstr "Klippe näidatakse ikoonidena"
-
-msgid "Import a folder"
-msgstr "Kausta importimine"
-
-msgid "Import a clip"
-msgstr "Klipi importimine"
-
-msgid "Close after importing files"
-msgstr "Pärast failide importimist aken sulgub"
-
-msgid "Importing clips..."
-msgstr "Klippide importimine..."
-
-msgid "Error(s) occurred while importing"
-msgstr "Importimisel esines tõrge (tõrked)"
-
-msgid "An error occurred while importing"
-msgstr "Importimisel esines tõrge"
-
-msgid "Error while analyzing files"
-msgstr "Viga failide analüüsimisel"
-
-msgid "The following files can not be used with PiTiVi."
-msgstr "Järgnevaid faile pole võimalik PiTiVi-ga kasutada."
-
-msgid "Error while analyzing a file"
-msgstr "Viga faili analüüsimisel"
-
-msgid "The following file can not be used with PiTiVi."
-msgstr "PiTiVi ei suuda kasutada järgnevat faili."
-
-msgid "Browse projects..."
-msgstr "Projektide sirvimine..."
-
-msgid "Double-click a project below to load it:"
-msgstr "Projeki laadimiseks tee sellel topeltklõps"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Abi"
-
-msgid "Skip"
-msgstr "Jäta vahele"
-
-msgid "Startup Wizard"
-msgstr "Käivitusnõustaja"
-
-msgid "Behavior"
-msgstr "Käitumine"
-
-msgid "Snap Distance (pixels)"
-msgstr "Tõmbumise kaugus (pikslites)"
-
-msgid "Threshold distance (in pixels) used for all snapping operations"
-msgstr "Igat liiki tõmbumiste rakendumise lävi pikslites"
-
-msgid "<b>Audio:</b>"
-msgstr "<b>Heli:</b>"
-
-msgid "<b>Video:</b>"
-msgstr "<b>Video:</b>"
-
-msgid "<b>Text:</b>"
-msgstr "<b>Tekst:</b>"
-
-#. tooltip text for toolbar
-msgid "Delete Selected"
-msgstr "Valiku kustutamine"
-
-msgid "Split clip at playhead position"
-msgstr "Klipi tükeldamine esitusejärje kohalt"
-
-msgid "Add a keyframe"
-msgstr "Lisa võtmekaader"
-
-msgid "Move to the previous keyframe"
-msgstr "Eelmisele võtmekaadrile liikumine"
-
-msgid "Move to the next keyframe"
-msgstr "Järgmisele võtmekaadrile liikumine"
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Suurenda"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Vähenda"
-
-msgid "Break links between clips"
-msgstr "Klippide seoste murdmine"
-
-msgid "Link together arbitrary clips"
-msgstr "Klippide seostamine"
-
-msgid "Ungroup clips"
-msgstr "Klippide grupi lõhkumine"
-
-msgid "Group clips"
-msgstr "Klippide grupeerimine"
-
-msgid "One or more GStreamer errors has occured!"
-msgstr "Esines vähemalt üks GStreameri viga!"
-
-msgid "Error List"
-msgstr "Tõrgete loend"
-
-msgid "The following errors have been reported:"
-msgstr "Raporteeriti järgnevatest tõrgetest:"
-
-msgid "Zoom Timeline"
-msgstr "Ajatelje suurendus"
-
-msgid "_Previous keyframe"
-msgstr "_Eelmine võtmekaader"
-
-msgid "_Next keyframe"
-msgstr "_Järgmine võtmekaader"
-
-msgid "Clip Background (Video)"
-msgstr "Klipi taust (video)"
-
-msgid "The background color for clips in video tracks."
-msgstr "Videoraja klipi tausta värvus."
-
-msgid "Clip Background (Audio)"
-msgstr "Klipi taust (audio)"
-
-msgid "The background color for clips in audio tracks."
-msgstr "Heliraja klipi tausta värvus."
-
-msgid "Selection Color"
-msgstr "Valiku värvus"
-
-msgid "Selected clips will be tinted with this color."
-msgstr "Valitud klippe näidatakse selle värviga."
-
-msgid "Clip Font"
-msgstr "Klipi kirjatüüp"
-
-msgid "The font to use for clip titles"
-msgstr "Kirjatüüp, mida kasutatakse klipi pealkirja jaoks"
-
-msgid "Go to the beginning of the timeline"
-msgstr "Ajatelje algusesse liikumine"
-
-msgid "Go back one second"
-msgstr "Liikumine üks sekund tagasi"
-
-msgid "Go forward one second"
-msgstr "Liikumine üks sekund edasi"
-
-msgid "Go to the end of the timeline"
-msgstr "Ajatelje lõppu liikumine"
-
-msgid "Dock Viewer"
-msgstr "Doki vaatur"
-
-msgid "Play"
-msgstr "Esita"
-
-msgid "Pause"
-msgstr "Paus"
+msgid "Subtitles"
+msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "%d hour"
@@ -1380,11 +1506,620 @@
 msgstr[0] "%d sekund"
 msgstr[1] "%d sekundit"
 
-#. Translators: "non local" means the project is not stored
-#. on a local filesystem
 #, python-format
-msgid "%s doesn't yet handle non local projects"
-msgstr "%s ei suuda veel töötada kaugmasinas asuvate projektidega "
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. Translators: fps is for frames per second
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%d fps"
+msgstr "12 k/s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%.3f fps"
+msgstr "30 k/s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%.2f fps"
+msgstr "12 k/s"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%d KHz"
+msgstr "8 kHz"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%.1f KHz"
+msgstr "44.1 kHz"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%d bit"
+msgstr "8 bitti"
+
+msgid "6 Channels (5.1)"
+msgstr "6 kanalit (5.1)"
+
+msgid "4 Channels (4.0)"
+msgstr "4 kanalit (4.0)"
+
+msgid "Stereo"
+msgstr "Stereo"
+
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
+msgid "Square"
+msgstr "Ruut"
+
+msgid "480p"
+msgstr "480p"
+
+msgid "480i"
+msgstr "480i"
+
+msgid "480p Wide"
+msgstr "480p lai"
+
+msgid "480i Wide"
+msgstr "480i lai"
+
+msgid "576p"
+msgstr "576p"
+
+msgid "576i"
+msgstr "576i"
+
+msgid "576p Wide"
+msgstr "576p lai"
+
+msgid "576i Wide"
+msgstr "576i lai"
+
+msgid "DV (15:11)"
+msgstr "DV (15:11)"
+
+msgid "DV Widescreen (16:9)"
+msgstr "DV laiekraan (16:9)"
+
+msgid "Cinema (1.37)"
+msgstr "Kino (1.37)"
+
+msgid "Cinema (1.66)"
+msgstr "Kino (1.66)"
+
+msgid "Cinema (1.85)"
+msgstr "Kino (1.85)"
+
+msgid "Anamorphic (2.35)"
+msgstr "Anamorfne (2.35)"
+
+msgid "Anamorphic (2.39)"
+msgstr "Anamorfne (2.39)"
+
+msgid "Anamorphic (2.4)"
+msgstr "Anamorfne (2.4)"
+
+msgid "Implement Me"
+msgstr "Vajab koostamist"
+
+msgid "Save Preset"
+msgstr "Salvesta mall"
+
+msgid "Choose..."
+msgstr "Vali..."
+
+#, fuzzy
+msgid "No properties."
+msgstr "Omadused puuduvad..."
+
+#. set title and frame label
+#, python-format
+msgid "Properties for %s"
+msgstr "%s omadused"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "   %prog [-r OUTPUT_FILE] [PROJECT_FILE]\n"
+#~ "   %prog -p [PROJECT_FILE]\n"
+#~ "   %prog -i [-a] [MEDIA_FILE]..."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "   %prog [-r VÄLJUNDFAIL] [PROJEKTIFAIL]\n"
+#~ "   %prog -p [PROJEKTIFAIL]\n"
+#~ "   %prog -i [-a] [MEEDIAFAIL]..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Starts the video editor, optionally loading PROJECT_FILE. If\n"
+#~ "no project is given, %prog creates a new project.\n"
+#~ "Alternatively, when -i is specified, arguments are treated as clips to "
+#~ "be\n"
+#~ "imported into the project. If -a is specified, these clips will also be "
+#~ "added to\n"
+#~ "the end of the project timeline.\n"
+#~ "When -r is specified, the given project file is rendered without opening "
+#~ "the GUI."
+#~ msgstr ""
+#~ "Käivitab videoredaktori, soovil avades PROJEKTIFAILI.\n"
+#~ "Kui ühtegi projekti ei ole antud, loob %prog uue projekti.\n"
+#~ "Lisaks, kui -i on määratud, koheldakse argumente nagu klippe,\n"
+#~ "mis tuleb importida projekti. Kui -a on määratud, lisatakse need\n"
+#~ "klipid projekti ajatelje lõppu.\n"
+#~ "Võtmega -r renderdatakse antud fail ilma graafilist kasutajaliidest "
+#~ "avamata."
+
+#~ msgid "Run pitivi with no gui"
+#~ msgstr "pitivi käivitamine ilma graafilise kasutajaliideseta"
+
+#~ msgid "Render the given project file to OUTPUT_FILE with no GUI."
+#~ msgstr "Antud projekti renderdamine VÄLJUNDFAILI ilma kasutajaliideseta."
+
+#~ msgid "Preview the given project file without the full UI."
+#~ msgstr "Antud projekti eelvaatlemine ilma täieliku kasutajaliideseta."
+
+#~ msgid "Could not import the libglade Python bindings"
+#~ msgstr "Libglade Pythoni seoseid pole võimalik importida"
+
+#~ msgid "Make sure you have the libglade Python bindings installed"
+#~ msgstr "Veendu, et libglade Pythoni seosed (bindings) on paigaldatud"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You do not have a recent enough version of the GTK+ Python bindings "
+#~ "(currently %s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sul pole piisavalt värske GTK+ Pythoni seoste versioon (praegune on %s)"
+
+#~ msgid "Install a version of the GTK+ Python bindings greater or equal to %s"
+#~ msgstr "Paigalda GTK+ Pythoni seosed, mille versioon on vähemalt %s"
+
+#~ msgid "Could not import the Zope interface module"
+#~ msgstr "Zope liidese moodulit pole võimalik importida"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Missing plugins:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Puuduvad pluginad:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Can not decode file."
+#~ msgstr "Faili ei suudetud dekodeerida."
+
+#~ msgid "The given file does not contain audio, video or picture streams."
+#~ msgstr "Antud fail ei sisalda ei heli-, video- ega pildivoogu."
+
+#~ msgid "Could not establish the duration of the file."
+#~ msgstr "Faili kestust ei suudetud määrata."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This clip seems to be in a format which cannot be accessed in a random "
+#~ "fashion."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klipp tundub olevat vormingus, mida pole võimalik juhuslikust kohast "
+#~ "lugeda."
+
+#~ msgid "Timeout while analyzing file."
+#~ msgstr "Faili analüüsimine võttis liiga kaua."
+
+#~ msgid "Analyzing the file took too long."
+#~ msgstr "Faili analüüsimine võttis liiga kaua aega."
+
+#~ msgid "No available source handler."
+#~ msgstr "Allika käsitsejat pole saadaval."
+
+#~ msgid "You do not have a GStreamer source element to handle protocol '%s'"
+#~ msgstr "Sul puudub GStreameri lähteelement protokolli '%s' käsitsemiseks."
+
+#~ msgid "Pipeline didn't want to go to PAUSED."
+#~ msgstr "Toru ei tahtnud minna PAUSITUD olekusse."
+
+#~ msgid "An internal error occurred while analyzing this file: %s"
+#~ msgstr "Järgneva faili analüüsimisel esines sisemine tõrge: %s"
+
+#~ msgid "File contains a redirection to another clip."
+#~ msgstr "Fail sisaldab edasisuunamist teisele klipile."
+
+#~ msgid "Pipeline didn't want to go to PLAYING."
+#~ msgstr "Toru ei tahtnud minna ESITAMISE olekusse."
+
+#~ msgid "Playlist format"
+#~ msgstr "Esitusnimekirja vorming"
+
+#~ msgid "Not a valid project file."
+#~ msgstr "Pole sobiv projektifail."
+
+#~ msgid "Couldn't close current project"
+#~ msgstr "Praegust projekti pole võimalik sulgeda"
+
+#~ msgid "No URI specified."
+#~ msgstr "URI-d pole määratud."
+
+#~ msgid "Export Settings\n"
+#~ msgstr "Eksportimise sätted\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Audio: "
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Audio: "
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Muxer: "
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Mukser: "
+
+#~ msgid "%(width)d x %(height)d pixels at %(framerate).2f fps"
+#~ msgstr "%(width)d x %(height)d pikslit kiirusel %(framerate).2f k/s"
+
+#~ msgid "%(channels)d channels at %(frequency)d Hz (%(depth)d bits)"
+#~ msgstr "%(channels)d kanalit lahutusega %(frequency)d Hz (%(depth)d bitti)"
+
+#~ msgid "Name"
+#~ msgstr "Nimi"
+
+#~ msgid "Audio Capture Device:"
+#~ msgstr "Helisalvestusseade:"
+
+#~ msgid "No device available"
+#~ msgstr "Ühtegi seade pole saadaval"
+
+#~ msgid "Video Capture Device:"
+#~ msgstr "Videosalvestusseade:"
+
+#~ msgid "Activated"
+#~ msgstr "Aktiivne"
+
+#~ msgid "<b>Unknown Audio format:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Tundmatu helivorming:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Unknown Video format:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Tundmatu videovorming:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Text:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Tekst:</b> %s"
+
+#~ msgid "15 fps"
+#~ msgstr "15 k/s"
+
+#~ msgid "20 fps"
+#~ msgstr "20 k/s"
+
+#~ msgid "23,976 fps"
+#~ msgstr "23,976 k/s"
+
+#~ msgid "24 fps"
+#~ msgstr "24 k/s"
+
+#~ msgid "25 fps"
+#~ msgstr "25 k/s"
+
+#~ msgid "29,97 fps"
+#~ msgstr "29,97 k/s"
+
+#~ msgid "59,94 fps"
+#~ msgstr "59,94 k/s"
+
+#~ msgid "60 fps"
+#~ msgstr "60 k/s"
+
+#~ msgid "120 fps"
+#~ msgstr "120 k/s"
+
+#~ msgid "11 KHz"
+#~ msgstr "11 kHz"
+
+#~ msgid "22 KHz"
+#~ msgstr "22 kHz"
+
+#~ msgid "48 KHz"
+#~ msgstr "48 kHz"
+
+#~ msgid "96 KHz"
+#~ msgstr "96 kHz"
+
+#~ msgid "16 bit"
+#~ msgstr "16 bitti"
+
+#~ msgid "24 bit"
+#~ msgstr "24 bitti"
+
+#~ msgid "32 bit"
+#~ msgstr "32 bitti"
+
+#~ msgid "Properties For: %d object"
+#~ msgid_plural "Properties For: %d objects"
+#~ msgstr[0] "Mille omadused: %d objekti"
+#~ msgstr[1] "Mille omadused: %d objekti"
+
+#~ msgid "Show Video Effects as a List"
+#~ msgstr "Videoefekte näidatakse loendina"
+
+#~ msgid "Show Video Effects as Icons"
+#~ msgstr "Videoefekte näidatakse ikoonidena"
+
+#~ msgid "<b>Properties For Plugin</b>"
+#~ msgstr "<b>Plugina omadused</b>"
+
+#~ msgid "Number of channels:"
+#~ msgstr "Kanalite arv:"
+
+#~ msgid "Sample Depth:"
+#~ msgstr "Diskreedi sügavus:"
+
+#~ msgid "Sample Rate:"
+#~ msgstr "Diskreetimissagedus:"
+
+#~ msgid "Sample rate"
+#~ msgstr "Diskreetimissagedus"
+
+#~ msgid "Summary"
+#~ msgstr "Kokkuvõte"
+
+#~ msgid "URI:"
+#~ msgstr "URI:"
+
+#~ msgid "Unlink"
+#~ msgstr "Eemalda link"
+
+#~ msgid "Stop Playback"
+#~ msgstr "Esituse lõpetamine"
+
+#~ msgid "Loop over selected area"
+#~ msgstr "Valitud lõigu kordus"
+
+#~ msgid "_Render project"
+#~ msgstr "_Projekti renderdamine"
+
+#~ msgid "Render project..."
+#~ msgstr "Projekti renderdamine..."
+
+#~ msgid "_Undo"
+#~ msgstr "_Võta tagasi"
+
+#~ msgid "_Redo"
+#~ msgstr "_Tee uuesti"
+
+#~ msgid "_Plugins..."
+#~ msgstr "_Pluginad..."
+
+#~ msgid "Manage plugins"
+#~ msgstr "Pluginate haldus"
+
+#~ msgid "_Preferences"
+#~ msgstr "_Eelistused"
+
+#~ msgid "Import from _Webcam..."
+#~ msgstr "Impordi _veebikaamerast..."
+
+#~ msgid "Import Camera stream"
+#~ msgstr "Kaameravoo importimine"
+
+#~ msgid "_Make screencast..."
+#~ msgstr "_Ekraanivideo tegemine..."
+
+#~ msgid "Capture the desktop"
+#~ msgstr "Töölaua lindistamine"
+
+#~ msgid "_Capture Network Stream..."
+#~ msgstr "_Lindista võrguvoogu..."
+
+#~ msgid "Capture Network Stream"
+#~ msgstr "Võrguvoo lindistamine"
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Fail"
+
+#~ msgid "Main Toolbar"
+#~ msgstr "Peamine tööriistariba"
+
+#~ msgid "Timeline Toolbar"
+#~ msgstr "Ajatelje tööriistariba"
+
+#~ msgid ""
+#~ "GNU Lesser General Public License\n"
+#~ "See http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html for more details"
+#~ msgstr ""
+#~ "GNU vähem üldine avalik litsents\n"
+#~ "Lähem teave aadressilt http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html";
+
+#~ msgid "Duration:"
+#~ msgstr "Kestus:"
+
+#~ msgid "Address"
+#~ msgstr "Aadress"
+
+#~ msgid "Capture"
+#~ msgstr "Lindista"
+
+#~ msgid "Capture Stream from URI"
+#~ msgstr "URI-st voo lindistamine"
+
+#~ msgid "Capture network stream"
+#~ msgstr "Võrguvoo lindistamine"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "Sulge"
+
+#~ msgid "Customize:"
+#~ msgstr "Kohanda:"
+
+#~ msgid "HTTP / HTTPS"
+#~ msgstr "HTTP / HTTPS"
+
+#~ msgid "Network stream video"
+#~ msgstr "Video võrguvoog"
+
+#~ msgid "Other protocol"
+#~ msgstr "Muu protokoll"
+
+#~ msgid "Port"
+#~ msgstr "Port"
+
+#~ msgid "Preview"
+#~ msgstr "Eelvaatlus"
+
+#~ msgid "Preview Stream from URI"
+#~ msgstr "URI-lt pärineva voo eelvaatlus"
+
+#~ msgid "Protocol"
+#~ msgstr "Protokoll"
+
+#~ msgid "RTSP"
+#~ msgstr "RTSP"
+
+#~ msgid "UDP / RDP"
+#~ msgstr "UDP / RDP"
+
+#~ msgid "http://";
+#~ msgstr "http://";
+
+#~ msgid "All categories"
+#~ msgstr "Kõik kategooriad"
+
+#~ msgid "Plugin manager"
+#~ msgstr "Pluginate haldur"
+
+#~ msgid "Show:"
+#~ msgstr "Kuva:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You may drag plugin files into the list to install them,\n"
+#~ "or type text to search for a specific plugin."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pluginate paigaldamiseks lohista need siia\n"
+#~ "või kindla plugina otsimiseks sisesta otsisõne."
+
+#~ msgid "Plugin"
+#~ msgstr "Plugin"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Kategooria"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to remove the selected plugins?"
+#~ msgstr "Kas oled kindel, et tahad valitud pluginad eemaldada?"
+
+#~ msgid "Confirm remove operation"
+#~ msgstr "Eemaldamise kinnitus"
+
+#~ msgid "Cannot remove %s"
+#~ msgstr "%s ei suudetud eemaldada"
+
+#~ msgid "Update the existing plugin?"
+#~ msgstr "Kas uuendada olemasolevat pluginat?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin is already installed in your system.\n"
+#~ "If you agree, version %(v1)s will be replaced with version %(v2)s"
+#~ msgstr ""
+#~ "See plugin on juba sinu arvutisse paigaldatud.\n"
+#~ "Kui nõustud, asendatakse versioon %(v1)s versiooniga %(v2)s"
+
+#~ msgid "Duplicate plugin found"
+#~ msgstr "Leiti topeltplugin"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot install %s\n"
+#~ "The file is not a valid plugin"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s pole võimalik paigaldada\n"
+#~ "See fail ei ole sobiv plugin"
+
+#~ msgid "Reset"
+#~ msgstr "Lähtesta"
+
+#~ msgid "Show Thumbnails (Video)"
+#~ msgstr "Pisipilte näidatakse (video)"
+
+#~ msgid "Show Waveforms (Audio)"
+#~ msgstr "Lainekuju näidatakse (audio)"
+
+#~ msgid "<b>Aspect Ratio</b>"
+#~ msgstr "<b>Külgede suhe</b>"
+
+#~ msgid "<b>Frame Rate</b>"
+#~ msgstr "<b>Kaadrisagedus</b>"
+
+#~ msgid "<b>Preset</b>"
+#~ msgstr "<b>Eelseadistus</b>"
+
+#~ msgid "No Objects Selected"
+#~ msgstr "Ühtegi objekti pole valitud"
+
+#~ msgid "Screencast"
+#~ msgstr "Ekraaniedastus"
+
+#~ msgid "Screencast Desktop"
+#~ msgstr "Töölaua ekraani edastus"
+
+#~ msgid "Start Istanbul"
+#~ msgstr "Istanbul-i käivitamine"
+
+#~ msgid "Import clips..."
+#~ msgstr "Impordi klippe..."
+
+#~ msgid "Play Clip"
+#~ msgstr "Klipi esitamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span>Import your clips by dragging them here or by using the buttons "
+#~ "above.</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span>Klippide importimiseks lohista need siia või vajuta ülal asuvat "
+#~ "klippide importimise nuppu.</span>"
+
+#~ msgid "_Import clips..."
+#~ msgstr "_Impordi klippe..."
+
+#~ msgid "Import clips to use"
+#~ msgstr "Klippide importimine"
+
+#~ msgid "Import _folder of clips..."
+#~ msgstr "Impordi klippide _kaust..."
+
+#~ msgid "Import folder of clips to use"
+#~ msgstr "Klippide kataloogi importimine"
+
+#~ msgid "Show Clips as Icons"
+#~ msgstr "Klippe näidatakse ikoonidena"
+
+#~ msgid "Import a folder"
+#~ msgstr "Kausta importimine"
+
+#~ msgid "Importing clips..."
+#~ msgstr "Klippide importimine..."
+
+#~ msgid "Help"
+#~ msgstr "Abi"
+
+#~ msgid "Skip"
+#~ msgstr "Jäta vahele"
+
+#~ msgid "Startup Wizard"
+#~ msgstr "Käivitusnõustaja"
+
+#~ msgid "Threshold distance (in pixels) used for all snapping operations"
+#~ msgstr "Igat liiki tõmbumiste rakendumise lävi pikslites"
+
+#~ msgid "<b>Audio:</b>"
+#~ msgstr "<b>Heli:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Video:</b>"
+#~ msgstr "<b>Video:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Text:</b>"
+#~ msgstr "<b>Tekst:</b>"
+
+#~ msgid "Break links between clips"
+#~ msgstr "Klippide seoste murdmine"
+
+#~ msgid "Link together arbitrary clips"
+#~ msgstr "Klippide seostamine"
+
+#~ msgid "Clip Background (Audio)"
+#~ msgstr "Klipi taust (audio)"
 
 #~ msgid "Unkown"
 #~ msgstr "Tundmatu"
@@ -1392,9 +2127,6 @@
 #~ msgid "<b>Author:</b>"
 #~ msgstr "<b>Autor:</b>"
 
-#~ msgid "<b>Description:</b>"
-#~ msgstr "<b>Kirjeldus:</b>"
-
 #~ msgid "<b>Plugin Name</b>"
 #~ msgstr "<b>Plugina nimi</b>"
 
@@ -1415,12 +2147,6 @@
 
 #~ msgid "Choose file to render to"
 #~ msgstr "Renderduse sihtfaili valimine"
-
-#~ msgid "%.0f%% rendered"
-#~ msgstr "%.0f%% on renderdatud"
-
-#~ msgid "About %s left"
-#~ msgstr "Umbes %s jäänud"
 
 #~ msgid "0% rendered"
 #~ msgstr "0% on renderdatud"
@@ -1480,9 +2206,6 @@
 #~ msgid "Audio Codec"
 #~ msgstr "Helikoodek"
 
-#~ msgid "Audio Preset"
-#~ msgstr "Helimall"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Mono (1)\n"
 #~ "Stereo (2)"
@@ -1505,12 +2228,6 @@
 #~ msgid "Video Codec:"
 #~ msgstr "Videokoodek:"
 
-#~ msgid "Video Preset"
-#~ msgstr "Videomall"
-
-#~ msgid "Width:"
-#~ msgstr "Laius:"
-
 #~ msgid "576p (PAL DV/DVD)"
 #~ msgstr "576p (PAL DV/DVD)"
 
@@ -1552,6 +2269,3 @@
 
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Nimi:"
-
-#~ msgid "The name of your project."
-#~ msgstr "Projekti nimi."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]