commit: r3405 - /gnome/master/desktop/nautilus.poAuthor: mattias
Date: Mon Oct 29 11:52:56 2012
New Revision: 3405

Log:
Uuendus, parandused

Modified:
    gnome/master/desktop/nautilus.po

Modified: gnome/master/desktop/nautilus.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] Mon Oct 29 11:52:56 2012
@@ -22,8 +22,8 @@
 "Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-24 10:46+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-29 07:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-29 11:51+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -37,7 +37,7 @@
 
 #. set dialog properties
 msgid "Connect to Server"
-msgstr "Ühendumine serverisse"
+msgstr "Ühendumine serveriga"
 
 #. Set initial window title
 msgid "Files"
@@ -45,6 +45,10 @@
 
 msgid "Access and organize files"
 msgstr "Ligipääs failidele ning failipuu korrastamine"
+
+msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
+msgstr ""
+"kaust;kataloog;haldur;haldus;sirvija;sirvimine;ketas;kõvaketas;failisüsteem;"
 
 msgid "Saved search"
 msgstr "Salvestatud otsing"
@@ -2421,6 +2425,7 @@
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "_Küsitakse iga kord"
 
+#. trash
 msgid "Trash"
 msgstr "Prügikast"
 
@@ -2556,58 +2561,6 @@
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-msgid "Camera Brand"
-msgstr "Kaamera tootjafirma"
-
-msgid "Camera Model"
-msgstr "Kaamera mudel"
-
-#. Choose which date to show in order of relevance
-msgid "Date Taken"
-msgstr "Pildistamise aeg"
-
-msgid "Date Digitized"
-msgstr "Digitaliseerimise aeg"
-
-msgid "Date Modified"
-msgstr "Muutmisaeg"
-
-msgid "Exposure Time"
-msgstr "Säriaeg"
-
-msgid "Aperture Value"
-msgstr "Ava laius"
-
-msgid "ISO Speed Rating"
-msgstr "ISO tundlikkus"
-
-msgid "Flash Fired"
-msgstr "Välgu kasutamine"
-
-msgid "Metering Mode"
-msgstr "Mõõtmisviis"
-
-msgid "Exposure Program"
-msgstr "Säritusprogramm"
-
-msgid "Focal Length"
-msgstr "Fookuskaugus"
-
-msgid "Software"
-msgstr "Tarkvara"
-
-msgid "Keywords"
-msgstr "Võtmesõnad"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Looja"
-
-msgid "Copyright"
-msgstr "Autoriõigused"
-
-msgid "Rating"
-msgstr "Hinnang"
-
 msgid "Image Type"
 msgstr "Pildi liik"
 
@@ -2622,6 +2575,81 @@
 
 msgid "Height"
 msgstr "Kõrgus"
+
+msgid "Title"
+msgstr "Pealkiri"
+
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
+
+msgid "Copyright"
+msgstr "Autoriõigused"
+
+msgid "Created On"
+msgstr "Loodud"
+
+msgid "Created By"
+msgstr "Looja"
+
+#. Translators: this refers to a legal disclaimer string embedded in
+#. * the metadata of an image
+msgid "Disclaimer"
+msgstr "Lahtiütlus"
+
+msgid "Warning"
+msgstr "Hoiatus"
+
+msgid "Source"
+msgstr "Allikas"
+
+msgid "Camera Brand"
+msgstr "Kaamera tootjafirma"
+
+msgid "Camera Model"
+msgstr "Kaamera mudel"
+
+#. Choose which date to show in order of relevance
+msgid "Date Taken"
+msgstr "Pildistamise aeg"
+
+msgid "Date Digitized"
+msgstr "Digitaliseerimise aeg"
+
+msgid "Date Modified"
+msgstr "Muutmisaeg"
+
+msgid "Exposure Time"
+msgstr "Säriaeg"
+
+msgid "Aperture Value"
+msgstr "Ava laius"
+
+msgid "ISO Speed Rating"
+msgstr "ISO tundlikkus"
+
+msgid "Flash Fired"
+msgstr "Välgu kasutamine"
+
+msgid "Metering Mode"
+msgstr "Mõõtmisviis"
+
+msgid "Exposure Program"
+msgstr "Säritusprogramm"
+
+msgid "Focal Length"
+msgstr "Fookuskaugus"
+
+msgid "Software"
+msgstr "Tarkvara"
+
+msgid "Keywords"
+msgstr "Võtmesõnad"
+
+msgid "Creator"
+msgstr "Looja"
+
+msgid "Rating"
+msgstr "Hinnang"
 
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Tõrge pildi andmete laadimisel"
@@ -3185,15 +3213,22 @@
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Käivitatavad failid selles kataloogis ilmuvad Skriptide menüüsse."
 
+msgid "View options"
+msgstr "Kuvamise valikud"
+
+msgid "Location options"
+msgstr "Asukoha valikud"
+
 msgid "Restore"
 msgstr "Taasta"
 
 msgid "Restore selected items to their original position"
 msgstr "Kõigi valitud kirjete taastamine nende algsele asukohale"
 
+# Prügikastis tühjendamise nupul
 #. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
 msgid "Empty"
-msgstr "Tühi"
+msgstr "Tühjenda"
 
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
@@ -3969,13 +4004,244 @@
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
 "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2012."
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Close"
+msgstr "Sul_ge"
+
+#. tooltip
+msgid "Close this folder"
+msgstr "Sulgeb selle kataloogi"
+
+msgid "Edit Nautilus preferences"
+msgstr "Nautiluse eelistuste muutmine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "Open _Parent"
+msgstr "Ava ü_lemine"
+
+msgid "Open the parent folder"
+msgstr "Ülemise kataloogi avamine"
+
+#. tooltip
+msgid "Stop loading the current location"
+msgstr "Käesoleva asukoha laadimise katkestamine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Laadi uuesti"
+
+#. tooltip
+msgid "Reload the current location"
+msgstr "Käesoleva asukoha uuestilaadimine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_All Topics"
+msgstr "_Kõik teemad"
+
+#. tooltip
+msgid "Display Nautilus help"
+msgstr "Nautiluse abiteabe kuvamine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Search for files"
+msgstr "Failide otsing"
+
+#. tooltip
+msgid ""
+"Locate files based on file name and type. Save your searches for later use."
+msgstr ""
+"Failide otsimine nime ja liigi järgi. Otsingute salvestamine hilisemaks "
+"kasutamiseks."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Sort files and folders"
+msgstr "Failide ja kataloogide sorteerimine"
+
+#. tooltip
+msgid "Arrange files by name, size, type, or when they were changed."
+msgstr "Failide järjestamine nime, suuruse, liigi ja muutmisaja järgi."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Find a lost file"
+msgstr "Kadunud faili otsimine"
+
+#. tooltip
+msgid "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
+msgstr ""
+"Järgi neid nõuanded, kui sa ei leia faili, mille oled loonud või alla "
+"laadinud."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Share and transfer files"
+msgstr "Failide jagamine ja saatmine"
+
+#. tooltip
+msgid ""
+"Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
+msgstr ""
+"Failide lihtne saatmine kontaktidele ja seadmetesse otse failihaldurist."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_About"
+msgstr "Nautilusest _lähemalt"
+
+#. tooltip
+msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
+msgstr "Teabe kuvamine Nautiluse autorite ja tõlkijate kohta"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "_Suurenda"
+
+#. tooltip
+msgid "Increase the view size"
+msgstr "Vaate suuruse suurendamine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "_Vähenda"
+
+#. tooltip
+msgid "Decrease the view size"
+msgstr "Vaate suuruse vähendamine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Normal Si_ze"
+msgstr "Harilik _suurus"
+
+#. tooltip
+msgid "Use the normal view size"
+msgstr "Vaate hariliku suuruse kasutamine"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "Connect to _Server..."
+msgstr "Ühendu _serveriga..."
+
+#. tooltip
+msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
+msgstr "Loo ühendus eemalasuva arvuti või jagatud kettaga"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Home"
+msgstr "_Kodukataloog"
+
+msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
+msgstr "Näidatava asukoha jaoks Nautiluse uue akna avamine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "New _Tab"
+msgstr "_Uus kaart"
+
+msgid "Open another tab for the displayed location"
+msgstr "Näidatava asukoha jaoks Nautiluse uue kaardi avamine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "Close _All Windows"
+msgstr "Sulge _kõik aknad"
+
+msgid "Close all Navigation windows"
+msgstr "Kõigi navigatsiooniakende sulgemine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "_Back"
+msgstr "_Tagasi"
+
+msgid "Go to the previous visited location"
+msgstr "Eelmise külastatud koha avamine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "_Forward"
+msgstr "_Edasi"
+
+msgid "Go to the next visited location"
+msgstr "Järgmise külastatud koha avamine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "Enter _Location..."
+msgstr "Sisesta _asukoht..."
+
+msgid "Specify a location to open"
+msgstr "Avatava asukoha määramine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "Bookmark this Location"
+msgstr "Lisa järjehoidja"
+
+msgid "Add a bookmark for the current location"
+msgstr "Praeguse asukoha jaoks järjehoidja lisamine"
+
+#. name, stock id, label
+msgid "_Bookmarks..."
+msgstr "_Järjehoidjad..."
+
+msgid "Display and edit bookmarks"
+msgstr "Järjehoidjate kuvamine ja muutmine"
+
+msgid "_Previous Tab"
+msgstr "_Eelmine kaart"
+
+msgid "Activate previous tab"
+msgstr "Eelmise kaardi aktiveerimine"
+
+msgid "_Next Tab"
+msgstr "_Järgmine kaart"
+
+msgid "Activate next tab"
+msgstr "Järgmise kaardi aktiveerimine"
+
+msgid "Move current tab to left"
+msgstr "Käesoleva kaardi tõstmine vasakule"
+
+msgid "Move current tab to right"
+msgstr "Käesoleva kaardi tõstmine paremale"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Show Sidebar"
+msgstr "_Näita külgriba"
+
+#. tooltip
+msgid "Change the visibility of this window's side pane"
+msgstr "Selle akna külgpaani näitamine või peitmine"
+
+#. is_active
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+msgid "_Search for Files..."
+msgstr "_Failide otsing..."
+
+#. tooltip
+msgid "Search documents and folders by name"
+msgstr "Dokumentide ja kataloogide otsing nime järgi"
+
+msgid "List"
+msgstr "Nimekiri"
+
+msgid "View items as a list"
+msgstr "Kirjete kuvamine nimekirjana"
+
+msgid "View items as a grid of icons"
+msgstr "Kirjete kuvamine ikoonide ruudustikus"
+
+msgid "_Up"
+msgstr "_Üles"
+
 #, c-format
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Asukoha laadimine pole võimalik"
-
-# Näidatakse otsimise ajal kollasel pisikesel ribal, tegevusnimi peaks õige olema.
-msgid "Searching..."
-msgstr "Otsimine..."
 
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Selle kataloogi sisu kuvamine pole võimalik."
@@ -4015,240 +4281,9 @@
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Käsitlematu veateade: %s"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Close"
-msgstr "Sul_ge"
-
-#. tooltip
-msgid "Close this folder"
-msgstr "Sulgeb selle kataloogi"
-
-msgid "Edit Nautilus preferences"
-msgstr "Nautiluse eelistuste muutmine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "Open _Parent"
-msgstr "Ava ü_lemine"
-
-msgid "Open the parent folder"
-msgstr "Ülemise kataloogi avamine"
-
-#. tooltip
-msgid "Stop loading the current location"
-msgstr "Käesoleva asukoha laadimise katkestamine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Laadi uuesti"
-
-#. tooltip
-msgid "Reload the current location"
-msgstr "Käesoleva asukoha uuestilaadimine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_All Topics"
-msgstr "_Kõik teemad"
-
-#. tooltip
-msgid "Display Nautilus help"
-msgstr "Nautiluse abiteabe kuvamine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Search for files"
-msgstr "Failide otsing"
-
-#. tooltip
-msgid ""
-"Locate files based on file name and type. Save your searches for later use."
-msgstr ""
-"Failide otsimine nime ja liigi järgi. Otsingute salvestamine hilisemaks "
-"kasutamiseks."
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Sort files and folders"
-msgstr "Failide ja kataloogide sorteerimine"
-
-#. tooltip
-msgid "Arrange files by name, size, type, or when they were changed."
-msgstr "Failide järjestamine nime, suuruse, liigi ja muutmisaja järgi."
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Find a lost file"
-msgstr "Kadunud faili otsimine"
-
-#. tooltip
-msgid "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
-msgstr ""
-"Järgi neid nõuanded, kui sa ei leia faili, mille oled loonud või alla "
-"laadinud."
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Share and transfer files"
-msgstr "Failide jagamine ja saatmine"
-
-#. tooltip
-msgid ""
-"Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
-msgstr ""
-"Failide lihtne saatmine kontaktidele ja seadmetesse otse failihaldurist."
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_About"
-msgstr "Nautilusest _lähemalt"
-
-#. tooltip
-msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
-msgstr "Teabe kuvamine Nautiluse autorite ja tõlkijate kohta"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Zoom _In"
-msgstr "_Suurenda"
-
-#. tooltip
-msgid "Increase the view size"
-msgstr "Vaate suuruse suurendamine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "_Vähenda"
-
-#. tooltip
-msgid "Decrease the view size"
-msgstr "Vaate suuruse vähendamine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Normal Si_ze"
-msgstr "Harilik _suurus"
-
-#. tooltip
-msgid "Use the normal view size"
-msgstr "Vaate hariliku suuruse kasutamine"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "Connect to _Server..."
-msgstr "Ühendu _serverisse..."
-
-#. tooltip
-msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
-msgstr "Loo ühendus eemalasuva arvuti või jagatud kettaga"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Home"
-msgstr "_Kodukataloog"
-
-msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
-msgstr "Näidatava asukoha jaoks Nautiluse uue akna avamine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "New _Tab"
-msgstr "_Uus kaart"
-
-msgid "Open another tab for the displayed location"
-msgstr "Näidatava asukoha jaoks Nautiluse uue kaardi avamine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "Close _All Windows"
-msgstr "Sulge _kõik aknad"
-
-msgid "Close all Navigation windows"
-msgstr "Kõigi navigatsiooniakende sulgemine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "_Back"
-msgstr "_Tagasi"
-
-msgid "Go to the previous visited location"
-msgstr "Eelmise külastatud koha avamine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "_Forward"
-msgstr "_Edasi"
-
-msgid "Go to the next visited location"
-msgstr "Järgmise külastatud koha avamine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "Enter _Location..."
-msgstr "Sisesta _asukoht..."
-
-msgid "Specify a location to open"
-msgstr "Avatava asukoha määramine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "Bookmark this Location"
-msgstr "Lisa järjehoidja"
-
-msgid "Add a bookmark for the current location"
-msgstr "Praeguse asukoha jaoks järjehoidja lisamine"
-
-#. name, stock id, label
-msgid "_Bookmarks..."
-msgstr "_Järjehoidjad..."
-
-msgid "Display and edit bookmarks"
-msgstr "Järjehoidjate kuvamine ja muutmine"
-
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "_Eelmine kaart"
-
-msgid "Activate previous tab"
-msgstr "Eelmise kaardi aktiveerimine"
-
-msgid "_Next Tab"
-msgstr "_Järgmine kaart"
-
-msgid "Activate next tab"
-msgstr "Järgmise kaardi aktiveerimine"
-
-msgid "Move current tab to left"
-msgstr "Käesoleva kaardi tõstmine vasakule"
-
-msgid "Move current tab to right"
-msgstr "Käesoleva kaardi tõstmine paremale"
-
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Show Sidebar"
-msgstr "_Näita külgriba"
-
-#. tooltip
-msgid "Change the visibility of this window's side pane"
-msgstr "Selle akna külgpaani näitamine või peitmine"
-
-#. is_active
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-msgid "_Search for Files..."
-msgstr "_Failide otsing..."
-
-#. tooltip
-msgid "Search documents and folders by name"
-msgstr "Dokumentide ja kataloogide otsing nime järgi"
-
-msgid "List"
-msgstr "Nimekiri"
-
-msgid "View items as a list"
-msgstr "Kirjete kuvamine nimekirjana"
-
-msgid "View items as a grid of icons"
-msgstr "Kirjete kuvamine ikoonide ruudustikus"
-
-msgid "_Up"
-msgstr "_Üles"
+# Näidatakse otsimise ajal kollasel pisikesel ribal, tegevusnimi peaks õige olema.
+msgid "Searching..."
+msgstr "Otsimine..."
 
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio-CD"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]