commit: r3276 - /gnome/master/desktop/gnome-session.poAuthor: mattias
Date: Sun Mar 25 16:13:53 2012
New Revision: 3276

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-session.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-session.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] Sun Mar 25 16:13:53 2012
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-session MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-19 13:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-22 22:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-25 12:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-25 16:13+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -268,13 +268,11 @@
 "süsteemihalduriga."
 
 msgid ""
-"A problem has occurred and the system can't recover. Some of the extensions "
-"below may have caused this.\n"
-"Please try disabling some of these, and then log out and try again."
-msgstr ""
-"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Seda võisid põhjustada mõned "
-"järgnevaist laiendustest.\n"
-"Lülita need laiendused välja, logi välja ja proovi uuesti."
+"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
+"been disabled as a precaution."
+msgstr ""
+"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Ettevaatusabinõuna keelati kõik "
+"laiendused."
 
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
@@ -388,3 +386,12 @@
 
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "Rakendus kutsuti välja vastuoluliste parameetritega"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A problem has occurred and the system can't recover. Some of the "
+#~ "extensions below may have caused this.\n"
+#~ "Please try disabling some of these, and then log out and try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Seda võisid põhjustada mõned "
+#~ "järgnevaist laiendustest.\n"
+#~ "Lülita need laiendused välja, logi välja ja proovi uuesti."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]