commit: r3210 - /gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar 1 11:34:54 2012
New Revision: 3210

Log:
uuendus, head lugemist

Modified:
  gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-disk-utility.po [utf-8] Thu Mar 1 11:34:54 2012
@@ -6,178 +6,596 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility
 # package.
 #
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2009, 2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"disk-utility&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-27 21:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-24 16:02+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <et li org>\n"
+"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-29 12:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-01 11:01+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Poedit-Language: Estonian\n"
 "X-Poedit-Country: ESTONIA\n"
 
-#. Translators: Window title when no item is selected.
-#.
-#. Translators: Window title when the item representing the local machine is selected.
-#.
-msgid "Disk Utility"
-msgstr "Kettautiliit"
+msgid "Disks"
+msgstr "Kettad"
 
 msgid "Manage Drives and Media"
 msgstr "Ketaste ja andmekandjate haldamine"
 
-msgid "Disk Notifications"
-msgstr "Ketta teated"
-
-msgid "Provides notifications related to disks"
-msgstr "Teated ketastega seotud sündmuste kohta"
-
-msgid ""
-"To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
-"media or disconnecting the device."
-msgstr ""
-"Andmete rikkumise vältimiseks oota kuni tegevus lõpetatakse, enne kui "
-"eemaldad andmekandja või ühendad seadme lahti."
+msgid ""
+"Copyright © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
+"Copyright © 2008-2012 David Zeuthen"
+msgstr ""
+"Copyright © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
+"Copyright © 2008-2012 David Zeuthen"
+
+msgid "View, modify and configure disks and media"
+msgstr "Ketaste ja andmekandjate kuvamine, muutmine ja seadistamine"
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2010, 2012.\n"
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2009, 2010."
+
+msgid "Attach Disk _Image..."
+msgstr "Kettatõmmise _haakimine..."
+
+msgid "_About Disks"
+msgstr "Ketaste _rakendusest"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lõpeta"
+
+msgid "C_hange"
+msgstr "_Muuda"
+
+msgid "<big>Change Passphrase</big>"
+msgstr "<big>Parooli muutmine</big>"
+
+msgid "Curr_ent Passphrase"
+msgstr "_Praegune parool"
+
+msgid "Enter current passphrase used to protect the data"
+msgstr "Sisesta andmete praegune parool, mis neid andmeid kaitseb"
+
+msgid "Sho_w Passphrases"
+msgstr "_Näita paroole"
+
+msgid "Check this box to see the passphrases entered above"
+msgstr "Ülemiste paroolide nägemiseks märgi see ruut"
+
+msgid "Confirm passphrase entered above"
+msgstr "Ülesse sisestatud parooli kinnitamine"
+
+msgid "Enter new passphrase used to protect the data"
+msgstr "Sisesta andmete kaitsmiseks uus parool"
+
+msgid "C_onfirm Passphrase"
+msgstr "_Kinnita parool"
+
+msgid "New _Passphrase"
+msgstr "Uus _parool"
+
+msgid "<big>Create Disk Image</big>"
+msgstr "<big>Kettatõmmise loomine</big>"
+
+msgid "_Start Creating..."
+msgstr "_Alusta loomist..."
+
+msgid "_Name"
+msgstr "_Nimi"
+
+msgid "Save in _folder"
+msgstr "Salvesta _kataloogi"
+
+msgid "Select a Folder"
+msgstr "Kataloogi valimine"
+
+msgid "Copying data to disk image..."
+msgstr "Andmete kopeerimine kettatõmmisesse..."
+
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Loo"
+
+msgid "<big>Create Partition</big>"
+msgstr "<big>Partitsiooni loomine</big>"
+
+msgid "Partition _Size"
+msgstr "Partitsiooni _suurus"
+
+msgid "The size of the partition to create, in megabytes"
+msgstr "Loodava partitsiooni suurus megabaitides"
+
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+msgid "Free Space _Following"
+msgstr "_Järgnev vaba ruum"
+
+msgid "The free space following the partition, in megabytes"
+msgstr "Partitsioonile järgnev vaba ruum megabaitides"
+
+msgid "<big>Contents</big>"
+msgstr "<big>Sisu</big>"
+
+msgid "_Automatic Encryption Options"
+msgstr "_Automaatsed krüptimisvalikud"
+
+msgid ""
+"Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options "
+"and passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/"
+"etc/crypttab</b> file"
+msgstr ""
+"Krüptimisvalikute ja seadme parooli täpsemaks määramiseks tuleks "
+"<i>Automaatsed krüptimisvalikud</i> välja lülitada. Valikud vastavad kirjele "
+"<b>/etc/crypttab</b> failis."
+
+msgid "Opt_ions"
+msgstr "_Valikud"
+
+msgid ""
+"The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
+"prefixed with <b>/dev/mapper</b>/"
+msgstr ""
+"Lukust lahtivõetud seadme jaoks kasutatav nimi - selle seadme nime "
+"eesliiteks on määratud <b>/dev/mapper</b>/"
+
+msgid "Options to use when unlocking the device"
+msgstr "Seadme lukust lahtivõtmise valikud"
+
+msgid "Passphrase File"
+msgstr "Paroolifail"
+
+msgid "Sho_w passphrase"
+msgstr "_Parooli kuvamine"
+
+msgid ""
+"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
+"device"
+msgstr ""
+"Siia seadme parool. Kui tühi, küsitakse kasutajalt seadme kasutuselevõtul."
+
+msgid "_Passphrase"
+msgstr "_Parool"
+
+msgid "_Unlock at startup"
+msgstr "_Võetakse käivitumisel lukust lahti"
+
+msgid "If checked, the device will be unlocked at startup [!noauto]"
+msgstr "Kui märgitud, võetakse käivitumisel seade lukust lahti [!noauto]"
+
+msgid "Require additional authori_zation to unlock"
+msgstr "Luku avamiseks on vajalik end veel üks kord autoriseerida"
+
+msgid ""
+"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
+"udisks-auth]"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, on seadme luku avamiseks vajalik lisaautoriseerimine [x-udisks-"
+"auth]"
+
+msgid "<big>Edit Partition</big>"
+msgstr "<big>Partitsiooni muutmine</big>"
+
+msgid "_Type"
+msgstr "_Liik"
+
+msgid "The partition type as a 8-bit unsigned integer"
+msgstr "Partitsiooni liik märgita 8-biti täisarvuna"
+
+msgid "_Bootable"
+msgstr "_Alglaaditav"
+
+msgid ""
+"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
+"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
+"the <i>active</i> partition"
+msgstr ""
+"Alglaaduri jaoks määratav lipp, mille järgi otsustatakse, kust "
+"operatsioonisüsteemi laadida. Mõnikord viidatakse selle lipuga "
+"partitsioonile kui <i>aktiivsele</i> partitsioonile."
+
+msgid "<big>Change Filesystem Label</big>"
+msgstr "<big>Failisüsteemi pealdise muutmine</big>"
+
+msgid "_Label"
+msgstr "_Pealdis"
+
+msgid "_Automatic Mount Options"
+msgstr "_Automaatsed haakimise valikud"
+
+msgid ""
+"Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount "
+"options for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
+"fstab</b> file"
+msgstr ""
+"Seadme haakepunkti ja haakimise valikute haldamiseks tuleks <i>Automaatsed "
+"haakimise valikud</i> välja lülitada. Valikud vastavad <b>/etc/fstab</b> "
+"faili kirjele."
+
+msgid "I_dentify As"
+msgstr "_Kellena end tuvastad"
+
+msgid ""
+"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
+"hierarchy to control the scope of the entry"
+msgstr ""
+"<b>seadmefail</b> - sümbolviitade kasutamine <b>/dev/disk</b> alamkataloogis "
+"selle kirje ulatuse muutmiseks"
+
+msgid ""
+"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
+"the scope of the entry"
+msgstr ""
+"seadmefail - sümbolviitade kasutamine /dev/disk alamkataloogis selle kirje "
+"ulatuse muutmiseks"
+
+msgid "Mount _Point"
+msgstr "Ühendus_koht"
+
+msgid "Filesystem _Type"
+msgstr "Failisüsteemi _liik"
+
+msgid "The directory to mount the device in"
+msgstr "Kataloog, kuhu seade haakida"
+
+msgid "The filesystem type to use"
+msgstr "Kasutatav failisüsteemi liik"
+
+msgid "Display _Name"
+msgstr "Kuvatav _nimi:"
+
+msgid ""
+"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
+msgstr ""
+"Kui määratud, kasutatakse seadme jaoks kasutajaliideses seda nime [x-gvfs-"
+"name=]"
+
+msgid "Icon Na_me"
+msgstr "Ikooni _nimi"
+
+msgid ""
+"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
+"gvfs-icon=]"
+msgstr ""
+"Kui määratud, kasutatakse seadme jaoks kasutajaliideses seda ikooni [x-gvfs-"
+"icon=]"
+
+msgid "Sho_w in user interface"
+msgstr "_Kuvatakse kasutajaliideses"
+
+msgid ""
+"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
+"its directory is [x-gvfs-show]"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, kuvatakse seadet alati kasutajaliideses, hoolimata selle "
+"kataloogist [x-gvfs-show]"
+
+msgid "Require additional authori_zation to mount"
+msgstr "Haakimiseks on vajalik lisa_autoriseerimine"
+
+msgid ""
+"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
+"udisks-auth]"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, on seadme haakimiseks vajalik lisaautoriseerimine [x-udisks-"
+"auth]"
+
+msgid "Mount at _startup"
+msgstr "Haagitakse _käivitumisel"
+
+msgid "If checked, the device will be mounted at startup [!noauto]"
+msgstr "Kui märgitud, haagitakse seade käivitumisel [!noauto]"
+
+msgid "Mount Opt_ions"
+msgstr "Haakimise _valikud"
+
+msgid "The mount options stored in the <b>/etc/fstab</b> file"
+msgstr "Haakimise valikud, mis on salvestatud <b>/etc/fstab</b> failis"
+
+msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
+msgstr "Partitsiooni liik esitatud 32-biti <i>GUID-na</i>"
+
+msgid ""
+"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
+"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
+"directory"
+msgstr ""
+"Partitsiooni nimi (kuni 36 unicode märki). See on kasulik, kui sa tahad "
+"seadmele viidata sümbolviitega <b>/dev/disk/by-partlabel</b> kataloogi."
+
+msgid "_System partition"
+msgstr "_Süsteemipartitsioon"
+
+msgid ""
+"Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
+"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
+"overwrite the contents"
+msgstr ""
+"Määrab, kas see partitsioon on vajalik operatsioonisüsteemi/platvormi "
+"toimimiseks. Tuleks olla eriti hoolas, et selle sisu mitte kustutada või üle "
+"kirjutada."
+
+msgid "Legacy BIOS _Bootable"
+msgstr "Pärand-BIOSile _alglaaditav"
+
+msgid ""
+"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
+"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
+msgstr ""
+"Pärandsüsteemi BIOSile alglaaditav. see on samaväärne MBR <i>alglaaditav</i> "
+"lipuga. Tavaliselt kasutatakse seda ainult GPT (GUID partisioonitabel) "
+"partitsioonide jaoks MBR süsteemis."
+
+msgid "_Read-Only"
+msgstr "_Kirjutuskaitsega"
+
+msgid ""
+"If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-"
+"only instead of read-write"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, võivad mõned operatsioonisüsteemid partitsiooni sisu haakida "
+"kirjutuskaitsega"
+
+msgid "H_idden"
+msgstr "_Varjatud"
+
+msgid ""
+"If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user "
+"interfaces"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, võivad mõned operatsioonisüsteemid partitsiooni varjata "
+"kasutajaliideses"
+
+msgid "Do Not _Automount"
+msgstr "Automaatselt _ei haagita"
+
+msgid "If set, some OSes may not automount the contents of the partition"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, ei haagi mõned operatsioonisüsteemid seda partitsiooni "
+"automaatselt"
+
+msgid ""
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
+"the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
+msgstr ""
+"Failisüsteemi nimi. See on kasulik, kui tahad seadmele viidata sümbolviidaga "
+"<b>/dev/disk/by-label</b> kataloogi."
+
+msgid ""
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
+"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
+msgstr ""
+"Failisüsteemi nimi. See on kasulik, kui tahad seadmele viidata "
+"sümbolviidaga /dev/disk/by-label kataloogi."
+
+msgid "F_ilesystem"
+msgstr "_Failisüsteem"
+
+msgid ""
+"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
+"<i>swap</i>"
+msgstr ""
+"Kohandatud failisüsteemi liik, et luua nt <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> või "
+"<i>swap</i>"
+
+msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
+msgstr "Kohandatud failisüsteemi liik, et luua nt btrfs, xfs või swap"
+
+msgid "Enter passphrase used to protect the data"
+msgstr "Sisesta andmete kaitsmiseks parool"
+
+msgid "_Format..."
+msgstr "_Vorminda..."
+
+msgid "<big>Format Disk</big>"
+msgstr "<big>Ketta vormindamine</big>"
+
+msgid "_Partitioning"
+msgstr "_Partitsioneerimine"
+
+msgid "<big>Format Volume</big>"
+msgstr "<big>Köite vormindamine</big>"
+
+msgid "Create a new partition..."
+msgstr "Uue partitsiooni loomine..."
+
+msgid "Mount the filesystem"
+msgstr "Failisüsteemi haakimine"
+
+msgid "Unmount the filesystem"
+msgstr "Failisüsteemi lahtihaakimine"
+
+msgid "Eject the media"
+msgstr "Andmekandja väljastamine"
+
+msgid "Unlock the encrypted device"
+msgstr "Krüpteeritud seadme luku avamine"
+
+msgid "Activate the swap space"
+msgstr "Saaleala aktiveerimine"
+
+msgid "Deactivate the swap space"
+msgstr "Saaleala deaktiveerimine"
+
+msgid "Lock the encrypted device"
+msgstr "Krüpteeritud seadme lukustamine"
+
+msgid "More actions..."
+msgstr "Veel tegevusi..."
+
+msgid "Delete partition..."
+msgstr "Partitsiooni kustutamine..."
+
+msgid "Format Disk..."
+msgstr "Ketta vormindamine..."
+
+msgid "Create Disk Image..."
+msgstr "Kettatõmmise loomine..."
+
+msgid "Restore Disk Image..."
+msgstr "Kettatõmmisest taastamine..."
+
+msgid "View SMART Data..."
+msgstr "SMART-andmete kuvamine..."
+
+msgid "Format..."
+msgstr "Vormindamine..."
+
+msgid "Edit Partition Type..."
+msgstr "Partitsiooni liigi muutmine..."
+
+msgid "Edit Filesystem Label..."
+msgstr "Failisüsteemi pealdise muutmine..."
+
+msgid "Change Passphrase..."
+msgstr "Parooli muutmine..."
+
+msgid "Edit Mount Options..."
+msgstr "Haakimise valikute muutmine..."
+
+msgid "Edit Encryption Options..."
+msgstr "Krüptimise valikute muutmine..."
+
+msgid "Attach Disk Image..."
+msgstr "Kettatõmmise haakimine..."
+
+msgid "Detach Disk Image"
+msgstr "Kettatõmmise lahtihaakimine"
+
+msgid "Select a device"
+msgstr "Seadme valimine"
+
+msgid "Model"
+msgstr "Mudel"
+
+msgid "Serial Number"
+msgstr "Seerianumber"
+
+msgid "World Wide Name"
+msgstr "Ülemaailmne nimi WWN"
+
+msgid "Media"
+msgstr "Andmekandja"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
+msgid "Assessment"
+msgstr "Hinnang"
+
+msgid "Eject media"
+msgstr "Andmekandja väljastamine"
+
+msgid "<b>_Volumes</b>"
+msgstr "<b>_Köited</b>"
+
+#. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap (version 2)'
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisu"
 
 msgid "Device"
 msgstr "Seade"
 
-msgid "The device to show the dialog for"
-msgstr "Seade, mille dialoogi näidata"
-
-msgid "text"
-msgstr "tekst"
-
-msgid "Text to show"
-msgstr "Tekst, mida näidata"
-
-msgid "Error launching Disk Utility"
-msgstr "Tõrge kettautiliidi käivitamisel"
-
-msgid "Device to format"
-msgstr "Seade, mida vormindada"
-
-msgid "DEVICE"
-msgstr "SEADE"
-
-#, c-format
-msgid "Operation was canceled"
-msgstr "Operatsioon katkestati"
-
-msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
-msgstr "Gnome kettautiliit, vormindamise tööriist"
-
-#. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
-#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
-#.
-#, c-format
-msgid "Format partition %d of %s (%s)"
-msgstr "Partitsiooni %d vormindamine kettal %s (%s)"
-
-#. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
-#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
-#.
-#, c-format
-msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
-msgstr "Partitsiooni %d vormindamine kettal %s (%s)"
-
-#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
-#, c-format
-msgid "Format %s (%s)"
-msgstr "%s vormindamine (%s)"
-
-#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
-#, c-format
-msgid "Formatting %s (%s)"
-msgstr "%s vormindamine (%s)"
-
-#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
-#, c-format
-msgid "Format %s Volume (%s)"
-msgstr "%s köite vormindamine (%s)"
-
-#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
-#, c-format
-msgid "Formatting %s Volume (%s)"
-msgstr "%s köite vormindamine (%s)"
-
-msgid "Preparing..."
-msgstr "Ettevalmistus..."
-
-msgid "Unmounting..."
-msgstr "Lahtihaakimine..."
-
-#, c-format
-msgid "Unable to format '%s'"
-msgstr "'%s' pole võimalik vormindada"
-
-msgid "Formatting..."
-msgstr "Vormindamine..."
-
-msgid "Cancelling..."
-msgstr "Katkestamine..."
-
-msgid "Error formatting volume"
-msgstr "Viga köite vormindamisel"
-
-msgid "Mounting volume..."
-msgstr "Köite haakimine..."
-
-msgid "Error mounting device"
-msgstr "Viga seadme haakimisel"
-
-msgid "Error storing passphrase in keyring"
-msgstr "Viga parooli salvestamisel võtmerõngasse"
-
-msgid "The RAID Array to add a component to."
-msgstr "RAID-massiiv, millele lisada komponent."
-
-#, c-format
-msgid "Add spare to %s"
-msgstr "Varukomponendi lisamine %s-le"
-
-#, c-format
-msgid "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
-msgstr ""
-"Vali seade, millest luua RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) %s$1 varukomponent"
-
-#, c-format
-msgid "Expand %s"
-msgstr "%s laiendamine"
-
-# kahjuks ei ole päris kindel
-#, c-format
-msgid ""
-"Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
-"\" (%s)"
-msgstr ""
-"Vali vähemalt üks seade RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) komponendi %s$1 "
-"laiendamiseks"
-
-msgid "_Expand"
-msgstr "_Laienda"
-
-msgid "The VG to add a PV to."
-msgstr "Virtuaalgrupp, millele lisada füüsiline köide."
-
-#, c-format
-msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
-msgstr "Füüsilise köite lisamine %s-le (%s)"
-
-msgid "_Size:"
-msgstr "_Suurus:"
-
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+msgid "In Use"
+msgstr "Kasutusel"
+
+msgid "Partition Type"
+msgstr "Partitsiooni liik"
+
+#. The filename or URI of the file that is used as backing store for the loop device.
+msgid "Backing File"
+msgstr "Varundusfail"
+
+msgid "<big>Restore Disk Image</big>"
+msgstr "<big>Kettatõmmisest taastamine</big>"
+
+msgid "_Image to restore"
+msgstr "_Tõmmis, kust taastada"
+
+msgid "Select Disk Image to restore"
+msgstr "Vali kettatõmmis, kust taastada"
+
+msgid "Copying data to device..."
+msgstr "Andmete kopeerimine seadmele..."
+
+msgid "_Start Restoring..."
+msgstr "_Alusta taastamist"
+
+msgid "_Start Self-test..."
+msgstr "_Alusta enesetesti..."
+
+msgid "_Stop Self-test"
+msgstr "_Peata enesetest"
+
+msgid "Powered On"
+msgstr "Sisselülitatud olekus"
+
+msgid "Updated"
+msgstr "Uuendati"
+
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. * or the next string for a longer explanation.
+#.
+msgid "Temperature"
+msgstr "Temperatuur"
+
+msgid "Self-test Result"
+msgstr "Enesetesti tulemus"
+
+msgid "Self-assessment"
+msgstr "Enesehinnang"
+
+msgid "Overall Assessment"
+msgstr "Üldine hinnang"
+
+#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
+msgid "Value"
+msgstr "Väärtus"
+
+#. How often the attribute is updated. The two possible values are 'Every time data is collected (online)' and 'Only during off-line activities (Not Online)'
+#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
+msgid "Updates"
+msgstr "Uuendati"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
+msgid "Type"
+msgstr "Liik"
+
+msgid "Normalized"
+msgstr "Normaaliseeritud"
+
+msgid "<b>SMART _Attributes</b>"
+msgstr "<b>SMART _atribuudid</b>"
+
+msgid "Short"
+msgstr "Lühike"
+
+msgid "Extended"
+msgstr "Laiendatud"
+
+# see käib SMART-testi põhjalikkuse kohta
+msgid "Conveyance"
+msgstr "Eriti pikk"
+
+msgid "<big>Enter passphrase to unlock</big>"
+msgstr "<big>Lukust avamiseks sisesta parool</big>"
+
+msgid "_Unlock"
+msgstr "_Võta lukust lahti"
+
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Read Error Rate"
@@ -190,7 +608,7 @@
 "Lugemisvigade sagedus toorandmete lugemisel kettalt. Nullist erinev väärtus "
 "viitab ketta pinna või lugemis/kirjutamispeade kahjustustele"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Throughput Performance"
@@ -199,7 +617,7 @@
 msgid "Average efficiency of the disk"
 msgstr "Ketta keskmine efektiivsus"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Spinup Time"
@@ -208,7 +626,7 @@
 msgid "Time needed to spin up the disk"
 msgstr "Aeg, mis kulub pöörete tõstmiseks"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Start/Stop Count"
@@ -217,7 +635,7 @@
 msgid "Number of spindle start/stop cycles"
 msgstr "Pöörlemise käivituste ja peatumiste arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Reallocated Sector Count"
@@ -232,7 +650,7 @@
 "kontrollil vea, märgitakse see sektor \"ümbersuunatuks\" ning selle andmed "
 "kirjutatakse ümber selleks reserveeritud alale (spare area)"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Read Channel Margin"
@@ -241,7 +659,7 @@
 msgid "Margin of a channel while reading data."
 msgstr "Kanali piir andmete lugemisel."
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Seek Error Rate"
@@ -250,7 +668,7 @@
 msgid "Frequency of errors while positioning"
 msgstr "Positsioneerimise vigade esinemise sagedus"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Seek Timer Performance"
@@ -259,7 +677,7 @@
 msgid "Average efficiency of operations while positioning"
 msgstr "Positsioneerimisoperatsioonide keskmine jõudlus"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Power-On Hours"
@@ -268,7 +686,7 @@
 msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
 msgstr "Töötundide arv, mil seade on olnud sisselülitatud"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Spinup Retry Count"
@@ -277,7 +695,7 @@
 msgid "Number of retry attempts to spin up"
 msgstr "Pöörete kogumise uuesti proovimiste arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Calibration Retry Count"
@@ -286,7 +704,7 @@
 msgid "Number of attempts to calibrate the device"
 msgstr "Seadme kalibreerimise katsete arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Power Cycle Count"
@@ -295,16 +713,16 @@
 msgid "Number of power-on events"
 msgstr "Sisselülitamisete arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Soft read error rate"
 msgstr "Tarkvara lugemisvigade määr"
 
-msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
-msgstr "'Programmi' vigade sagedus kettalt lugedes"
-
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+msgid "Frequency of errors while reading from the disk"
+msgstr "Vigade sagedus kettalt lugedes"
+
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Reported Uncorrectable Errors"
@@ -313,7 +731,7 @@
 msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
 msgstr "Vigade arv, mille on parandanud tarkvaraline ECC"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "High Fly Writes"
@@ -324,7 +742,7 @@
 msgstr ""
 "Kordade arv, mil lindistamispea on lennanud välja tavapärasest töötsoonist"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Airflow Temperature"
@@ -333,16 +751,16 @@
 msgid "Airflow temperature of the drive"
 msgstr "Ketta õhuvoolu temperatuur"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "G-sense Error Rate"
 msgstr "Gravitatsioonivigade määr"
 
 msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
-msgstr "Löökkoormuste põhjustatud vigade sagedus"
-
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+msgstr "Löökkoormuse põhjustatud vigade sagedus"
+
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Power-off Retract Count"
@@ -351,7 +769,7 @@
 msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
 msgstr "Hädaolukorra väljalülitamistsüklite arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Load/Unload Cycle Count"
@@ -360,16 +778,10 @@
 msgid "Number of cycles into landing zone position"
 msgstr "Maandumistsooni positsiooni tsüklite arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
-#. * or the next string for a longer explanation.
-#.
-msgid "Temperature"
-msgstr "Temperatuur"
-
 msgid "Current internal temperature of the drive"
 msgstr "Ketta praegune sisetemperatuur"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Hardware ECC Recovered"
@@ -378,7 +790,7 @@
 msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
 msgstr "ECC käigult leitud vigade arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Reallocation Count"
@@ -392,7 +804,7 @@
 "Ümberpaigutamisoperatsioonide arv. Lihtväärtus, mis näitab ümbersuunatud "
 "andmete varualale tõstmise katsete (edukad või mitte) koguarvu"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Current Pending Sector Count"
@@ -409,7 +821,7 @@
 "seda väärtust ja sektorit ei paigutata ümber. Lugemisvigade korral sektorit "
 "ümber ei paigutata, seda tehakse ainult nurjunud kirjutamiskatsel"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Uncorrectable Sector Count"
@@ -423,7 +835,7 @@
 "Sektori lugemise/kirjutamise parandamatute vigade koguarv. Selle väärtuse "
 "kasv viitab ketta pinna vigadele ja/või kettamehaanika vigadele"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "UDMA CRC Error Rate"
@@ -432,7 +844,7 @@
 msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
 msgstr "CRC vigade arv UDMA režiimis"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Write Error Rate"
@@ -444,7 +856,7 @@
 msgstr ""
 "Kettale kirjutamise arv (või) mitmetsooni vigade määr (või) lennukõrgus"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Soft Read Error Rate"
@@ -453,7 +865,7 @@
 msgid "Number of off-track errors"
 msgstr "Rajalt kaldumise vigade arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Data Address Mark Errors"
@@ -462,7 +874,7 @@
 msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
 msgstr "Andmeaadresside märkimise (DAM) vead (või) tootjaspetsiifiline"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Run Out Cancel"
@@ -471,7 +883,7 @@
 msgid "Number of ECC errors"
 msgstr "ECC vigade arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Soft ECC correction"
@@ -480,7 +892,7 @@
 msgid "Number of errors corrected by software ECC"
 msgstr "Vigade arv, mille on parandanud tarkvaraline ECC"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Thermal Asperity Rate"
@@ -489,7 +901,7 @@
 msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
 msgstr "Temperatuurist põhjustatud kriipimiste arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Flying Height"
@@ -498,7 +910,7 @@
 msgid "Height of heads above the disk surface"
 msgstr "Peade kõrgus ketta pinna kohal"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Spin High Current"
@@ -507,7 +919,7 @@
 msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
 msgstr "Kõrgema pinge hulk, mis kasutatakse ketta pöörlemise tagamiseks"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Spin Buzz"
@@ -516,7 +928,7 @@
 msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
 msgstr "Nurjunud käivitustsüklite arv ketta pöörlemise alustamisel"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Offline Seek Performance"
@@ -525,7 +937,7 @@
 msgid "Drive's seek performance during offline operations"
 msgstr "Ketta otsijõudlus ühenduseta operatsioonide sooritamisel"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Disk Shift"
@@ -542,7 +954,7 @@
 "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
 msgstr "Põrutussensori tuvastatud löökidest põhjustatud vigade arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Loaded Hours"
@@ -551,7 +963,7 @@
 msgid "Number of hours in general operational state"
 msgstr "Tundide arv tavalises töörežiimis"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Load/Unload Retry Count"
@@ -564,7 +976,7 @@
 "Ketta koormus, mida põhjustavad korduvad operatsioonid nagu lugemine, "
 "salvestamine, peade positsioneerimine jne"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Load Friction"
@@ -576,7 +988,7 @@
 msgid "Total number of load cycles"
 msgstr "Koormustsüklite koguarv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Load-in Time"
@@ -585,7 +997,7 @@
 msgid "General time for loading in a drive"
 msgstr "Koguaeg, mil ketas on olnud töörežiimis"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Torque Amplification Count"
@@ -597,7 +1009,7 @@
 msgid "Number of power-off retract events"
 msgstr "Väljalülitamise tagasivõtmise sündmuste arv"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "GMR Head Amplitude"
@@ -609,7 +1021,7 @@
 msgid "Temperature of the drive"
 msgstr "Ketta temperatuur"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Endurance Remaining"
@@ -622,7 +1034,7 @@
 "Kettal täidesaadetud füüsiliste kustutustsüklite arv, protsendina ketta "
 "poolt toetatud kustutustsüklite ülempiirist"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Uncorrectable ECC Count"
@@ -631,7 +1043,7 @@
 msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
 msgstr "ECC vigade arv, mida pole võimalik parandada"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Good Block Rate"
@@ -643,7 +1055,7 @@
 msgstr ""
 "Saadaolevate varuplokkide osa protsendina kõigist reserveeritud plokkidest"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Head Flying Hours"
@@ -652,7 +1064,7 @@
 msgid "Time while head is positioning"
 msgstr "Pea positsioneerimise aeg"
 
-#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
+#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
 msgid "Read Error Retry Rate"
@@ -661,190 +1073,267 @@
 msgid "Number of errors while reading from a disk"
 msgstr "Kettalt lugemise vigade arv"
 
-#. Translators: This is shown in the attribute treeview when no description is found.
-#. * %d is the attribute number.
-#.
 #, c-format
 msgid "No description for attribute %d"
 msgstr "Atribuudil %d pole kirjeldust"
 
-#. Translators: This is shown in the tree view for the normalized value of an attribute (0-254)
-msgid "Normalized:"
-msgstr "Normaaliseeritud:"
-
-#. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
-msgid "Worst:"
-msgstr "Halvim:"
-
-#. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
-msgid "Threshold:"
-msgstr "Lävi:"
-
-#. Translators: This is shown in the tree view for the interpreted/pretty value of an attribute
-msgid "Value:"
-msgstr "Väärtus:"
-
-#. Translators: This is used in the attribute treview when normalized/worst/treshold
-#. * value isn't available
-#. Translators: Shown in the treeview for an attribute we don't know the status about
+#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
+msgid "FAILING"
+msgstr "ÜTLEB ÜLES"
+
+#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
+msgid "Failed in the past"
+msgstr "Varem nurjunud"
+
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one year
+#, c-format
+msgid "%.1f year"
+msgid_plural "%.1f years"
+msgstr[0] "%.1f aasta"
+msgstr[1] "%.1f aastat"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one day but not one year
+#, c-format
+msgid "%.1f day"
+msgid_plural "%.1f days"
+msgstr[0] "%.1f päev"
+msgstr[1] "%.1f päeva"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one hour but not one day
+#, c-format
+msgid "%.1f hour"
+msgid_plural "%.1f hours"
+msgstr[0] "%.1f tund"
+msgstr[1] "%.1f tundi"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one minute but not one hour
+#, c-format
+msgid "%.1f minute"
+msgid_plural "%.1f minutes"
+msgstr[0] "%.1f minut"
+msgstr[1] "%.1f minutit"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one second but not one minute
+#, c-format
+msgid "%.1f second"
+msgid_plural "%.1f seconds"
+msgstr[0] "%.1f sekund"
+msgstr[1] "%.1f sekundit"
+
+#. Translators: Used for a time-based unit that is counted in milliseconds and doesn't exceed one second
+#, c-format
+msgid "%.1f msec"
+msgid_plural "%.1f msecs"
+msgstr[0] "%.1f millisekund"
+msgstr[1] "%.1f millisekundit"
+
+#, c-format
+msgid "%d sector"
+msgid_plural "%d sectors"
+msgstr[0] "%d sektor"
+msgstr[1] "%d sektorit"
+
+#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
+#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
+#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
+#. Translators: Used to format a temperature.
+#. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
+#. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
+#.
+#, c-format
+msgid "%.0f° C / %.0f° F"
+msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
+
+#. SK_SMART_ATTRIBUTE_UNIT_UNKNOWN
 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
 #. * where the value cannot be interpreted
 msgid "N/A"
 msgstr "puudub"
 
-#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
-msgid "Failing"
-msgstr "Rikkis"
-
-#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
-msgid "Failed in the past"
-msgstr "Varem nurjunud"
-
-#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that we want to warn about
-msgid "Warning"
-msgstr "Hoiatus"
-
-#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
-msgid "Good"
-msgstr "Hea"
-
-msgid "Error reading SMART data"
-msgstr "Viga SMART-andmete lugemisel"
-
-#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
-msgid "Choose SMART Self-test"
-msgstr "Vali SMART-enesetest"
-
-#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
-msgid ""
-"The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
-"size of the disk. You can continue using your system while the test is "
-"running."
-msgstr ""
-"Testide tegemiseks võib kuluda palju aega, sõltuvalt ketta kiirusest ja "
-"suurusest. Sa võid jätkata süsteemi kasutamist ka testimise ajal."
-
-#. Translators: Radio button for short test
-msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
-msgstr "_Lühike (tavaliselt alla kümne minuti)"
-
-#. Translators: Radio button for extended test
-msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
-msgstr "_Pikendatud (tavaliselt kümneid minuteid)"
-
-#. Translators: Radio button for conveyance test
-msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
-msgstr "E_dastus (tavaliselt alla kümne minuti)"
-
-#. Translators: Button in "Run self-test dialog"
-msgid "_Run Self Test"
-msgstr "Käivita _enesetest"
-
-#. Translators: The title of the SMART dialog.
-#. * First %s is the name for the drive (e.g. "1.0 TB Hard Disk")
-#. * Second %s is the VPD name for the array (e.g. "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) – SMART Data"
-msgstr "%s (%s) – SMART-andmed"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Updated:"
-msgstr "Uuendati:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
-msgid ""
-"Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 minutes "
-"unless the disk is sleeping"
-msgstr ""
-"Aeg viimasest SMART-andmete lugemisest - SMART-andmeid uuendatakse iga 30 "
-"minuti järel, kui ketas pole unerežiimis"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Self-tests:"
-msgstr "Enesetest:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Self-tests' item in the status table
-msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
-msgstr "Viimase kettale tehtud enesetesti tulemus"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Powered On:"
-msgstr "Sisselülitatud olekus:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Powered On' item in the status table
-msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
-msgstr "Aeg, mil ketas on olnud sisselülitatud olekus"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Power Cycles:"
-msgstr "Toitetsükleid:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Power Cycles' item in the status table
-msgid "The number of full disk power on/off cycles"
-msgstr "Ketta toite sisse- ja väljalülitamise tsüklite arv"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Temperature:"
-msgstr "Temperatuur:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Temperature' item in the status table
-msgid "The temperature of the disk"
-msgstr "Ketta temperatuur"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Bad Sectors:"
-msgstr "Vigaseid sektoreid:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Bad Sectors' item in the status table
-msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
-msgstr "Ootelolevate ja ümberpaigutatud vigaste sektorite arv"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Self Assessment:"
-msgstr "Enesehindamine:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Self Assesment' item in the status table
-msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
-msgstr "Ketta enese hinnang selle kohta, kas see on riknemas"
-
-#. Translators: Item name in the status table
-msgid "Overall Assessment:"
-msgstr "Üldine hinnang:"
-
-#. Translators: Tooltip for the 'Overall Assessment' item in the
-#. * status table
-msgid "An overall assessment of the health of the disk"
-msgstr "Ketta tervise üldine hinnang"
-
-#. Translators: Button name
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Värskenda"
-
-#. Translators: Button details
-msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
-msgstr "SMART-andmete lugemine, ketas äratatakse"
-
-#. TODO: better icon
-#. Translators: Button name
-msgid "Run _Self-test"
-msgstr "Käivita _enesetest"
-
-#. Translators: Button details
-msgid "Test the disk surface for errors"
-msgstr "Kettapinna vigade kontrollimine"
-
-#. Translators: Button name
-msgid "_Cancel Self-test"
-msgstr "_Katkesta enesetest"
-
-#. Translators: Button details
-msgid "Cancels the self-test"
-msgstr "Enesetesti katkestamine"
-
-#. Translators: Heading used in the main dialog for SMART attributes
-msgid "_Attributes"
-msgstr "_Atribuudid"
+#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
+#. * "(Pre-Fail)" in English
+#.
+msgid "Failure is a sign the disk will fail within 24 hours (Pre-Fail)"
+msgstr "Tõrge viitab ketta riknemisele 24 tunni jooksul (Pre-Fail)"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
+#. * "(Old-Age)" in English
+#.
+msgid ""
+"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period (Old-Age)"
+msgstr "Tõrge viitab, et ketas on ületamas ettenähtud eluiga (Old-Age)"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
+#. * "(Online)" in English
+#.
+msgid "Every time data is collected (Online)"
+msgstr "Igal andmete kogumisel (Online)"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
+#. * "(Not Online)" in English
+#.
+msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
+msgstr "Ainult ühendamata olekus kontrollil (Not Online)"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
+msgid "Name"
+msgstr "Nimi"
+
+#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
+msgid "Description"
+msgstr "Kirjeldus"
+
+#, c-format
+msgid "%d <span size=\"small\">(Worst:%d, Threshold: %d)</span>"
+msgstr "%d <span size=\"small\">(halvim: %d, lävi: %d)</span>"
+
+#. Translators: Please keep "(Pre-Fail)" in English
+#.
+msgid ""
+"Failure is a sign the disk will fail within 24 hours <span size=\"small\">"
+"(Pre-Fail)</span>"
+msgstr ""
+"Tõrge viitab ketta riknemisele 24 tunni jooksul <span size=\"small\">(Pre-"
+"Fail)</span>"
+
+#. Translators: Please keep "(Old-Age)" in English
+#.
+msgid ""
+"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period <span "
+"size=\"small\">(Old-Age)</span>"
+msgstr ""
+"Tõrge viitab, et ketas on ületamas ettenähtud eluiga <span size=\"small\">"
+"(Old-Age)</span>"
+
+#. Translators: Please keep "(Online)" in English
+#.
+msgid "Every time data is collected <span size=\"small\">(Online)</span>"
+msgstr "Igal andmete kogumisel <span size=\"small\">(Online)</span>"
+
+#. Translators: Please keep "(Not Online)" in English
+#.
+msgid ""
+"Only during off-line activities <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
+msgstr ""
+"Ainult ühendamata olekus kontrollil <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
+
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test completed successfully"
+msgstr "Viimane enesetest lõpetati edukalt"
+
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test was aborted"
+msgstr "Viimane enesetest katkestati"
+
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test was interrupted"
+msgstr "Viimane enesetest jäi pooleli"
+
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test did not complete"
+msgstr "Viimast enesetesti ei lõpetatud"
+
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test failed"
+msgstr "Viimane enesetest nurjus"
+
+#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the electrical subsystem
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test failed (electrical)"
+msgstr "Viimane enesetest nurjus (elekter)"
+
+#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the servo subsystem - see http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test failed (servo)"
+msgstr "Viimane enesetest nurjus (servod)"
+
+#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the reading subsystem -
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test failed (read)"
+msgstr "Viimane enesetest nurjus (lugemine)"
+
+#. Translators: shown when the last self-test failed and the disk is suspected of having handling damage (e.g. physical damage to the hard disk)
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Last self-test failed (handling)"
+msgstr "Viimane enesetest nurjus (käsitsemine)"
+
+#. Translators: shown when a self-test is in progress. The first %d is the percentage of the test remaining.
+#, c-format
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
+msgstr "Enesetest pooleli — %d%% jäänud"
+
+#. Translators: Shown when a self-test is not unknown. The %s is the result-code from the API code.
+#, c-format
+msgctxt "smart-self-test-result"
+msgid "Unknown (%s)"
+msgstr "Tundmatu (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "%s ago"
+msgstr "%s tagasi"
+
+msgid "SMART is not supported"
+msgstr "SMART pole toetatud"
+
+msgid "SMART is not enabled"
+msgstr "SMART pole sisse lülitatud"
+
+#, c-format
+msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
+msgstr "Enesetest pooleli — %d%% jäänud"
+
+msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
+msgstr "KETAS TÕENÄOLISELT LÄHEB VARSTI RIKKI"
+
+msgid "SELF-TEST FAILED"
+msgstr "ENESETEST NURJUS"
+
+#, c-format
+msgid "Disk is OK, one failing attribute is failing"
+msgid_plural "Disk is OK, %d attributes are failing"
+msgstr[0] "Ketas on korras, üks omadus näitab viga"
+msgstr[1] "Ketas on korras, %d omadust näitavad viga"
+
+#, c-format
+msgid "Disk is OK, one bad sector"
+msgid_plural "Disk is OK, %d bad sectors"
+msgstr[0] "Kettas on korras, üks vigane sektor"
+msgstr[1] "Kettas on korras, %d vigast sektorit"
+
+#, c-format
+msgid "Disk is OK, one attribute failed in the past"
+msgid_plural "Disk is OK, %d attributes failed in the past"
+msgstr[0] "Ketas on korras, üks omadus on varem vea andnud"
+msgstr[1] "Ketas on korras, %d omadust on varem vea andnud"
+
+#. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
+#. * The first %s is the status of the drive.
+#. * The second %s is the temperature of the drive.
+#.
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#. Translators: XXX
+msgid "Threshold exceeded"
+msgstr "Lävi ületatud"
+
+#. Translators: XXX
+msgid "Threshold not exceeded"
+msgstr "Lävi pole ületatud"
+
+msgid "Error refreshing SMART data"
+msgstr "Tõrge SMART-andmete värskendamisel"
+
+msgid "Error aborting SMART self-test"
+msgstr "Tõrge SMART enesetesti katkestamisel"
+
+msgid "Error starting SMART self-test"
+msgstr "Tõrge SMART enesetesti käivitamisel"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
 msgid "ID"
@@ -854,3089 +1343,434 @@
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribuut"
 
-#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
-msgid "Assessment"
-msgstr "Hinnang"
-
-#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value of the attribute
-msgid "Value"
-msgstr "Väärtus"
-
-#. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-#. Translators: Check button in the status table
-msgid "Don't _warn if the disk is failing"
-msgstr "Ketta riknemisest ei _hoiatata"
-
-#. Translators: Tooltip for the "Don't warn me if disk is failing" check button
-msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
-msgstr "Kui tahad hoiatust ketta riknemise kohta, jäta märkimata"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that exceed one year
-#, c-format
-msgid "%.1f years"
-msgstr "%.1f aastat"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that exceed one day
-#, c-format
-msgid "%.1f days"
-msgstr "%.1f päeva"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that exceed one hour
-#, c-format
-msgid "%.1f hours"
-msgstr "%.1f tundi"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that exceed one minute
-#, c-format
-msgid "%.1f minutes"
-msgstr "%.1f minutit"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that exceed one second
-#, c-format
-msgid "%.1f seconds"
-msgstr "%.1f sekundit"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a time-based unit that is counted in milliseconds
-#, c-format
-msgid "%s msec"
-msgstr "%s ms"
-
-#, c-format
-msgid "%d sector"
-msgid_plural "%d sectors"
-msgstr[0] "%d sektor"
-msgstr[1] "%d sektorit"
-
-#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
-#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
-#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
-#, c-format
-msgid "%.0f° C / %.0f° F"
-msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
-
-#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
-#. * "(Pre-Fail)" in English
-msgid "Failure is a sign of imminent disk failure (Pre-Fail)"
-msgstr "Tõrked viitavad ketta kohesele riknemisele (Pre-Fail)"
-
-#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
-#. * "(Old-Age)" in English
-msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
-msgstr "Tõrked viitavad ketta vanadusele (Old-Age)"
-
-#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
-#. * "(Online)" in English
-msgid "Every time data is collected (Online)"
-msgstr "Igal andmete kogumisel (Online)"
-
-#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
-#. * "(Not Online)" in English
-msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
-msgstr "Ainult ühendamata olekus kontrollil (Not Online)"
-
-#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview.
-#. * First %s is the type of the attribute (Pre-Fail or Old-Age).
-#. * Second %s is the update type (Online or Not Online).
-#. * The six %x is the raw data of the attribute.
-#.
-#, c-format
-msgid ""
-"Type: %s\n"
-"Updates: %s\n"
-"Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
-msgstr ""
-"Liik: %s\n"
-"Uuendused: %s\n"
-"Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
-
-#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
-#. * when no drive is currently selected
-msgid "No drive selected"
-msgstr "Ühtki ketast pole valitud"
-
-#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
-#. * when SMART is not available
-msgid "SMART not supported"
-msgstr "SMART pole toetatud"
-
-#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
-#. * when SMART is supported but data was never collected
-msgid "SMART data never collected"
-msgstr "SMART-andmeid pole kordagi kogutud"
-
-#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
-#. * when the SMART data is malformed
-msgid "SMART data is malformed"
-msgstr "SMART-andmed on väärvormistatud"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
-#. * when the self-assessment of the drive is unknown
-#. Translators: Shown in the "Bad Sectors" item in the status table
-#. * when we don't know if the disk has bad sectors
-#. Translators: Shown in the "Powered On" item in the status table when we don't know
-#. * the amount of time the disk has been powered on
-#. Translators: Shown in the "Power Cycles" item in the status table when we don't know
-#. * the amount of power cycles
-#. Translators: Shown in the "Temperature" item in the status table when we don't know
-#. * the temperature of the disk
-#.
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-#. Translators: shown when we don't know contents of the volume
-#. Translators: Description when the overall SMART status is unknown
+msgid "Error updating /etc/crypttab"
+msgstr "Tõrge /etc/crypttab faili uuendamisel"
+
+msgid "Error changing passphrase"
+msgstr "Tõrge parooli muutmisel"
+
+msgid "Error retrieving configuration data"
+msgstr "Tõrge seadistusandmete hankimisel"
+
+msgid "/etc/crypttab configuration data is malformed"
+msgstr "/etc/crypttab seadistuse andmed on rikutud"
+
+msgid ""
+"Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
+"referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
+msgstr ""
+"Selle seadme parooli muutmine, sellega uuendatakse ka parooli <i>/etc/"
+"crypttab</i> failis"
+
+msgid "The strength of the passphrase"
+msgstr "Parooli tugevus"
+
+#. Translators: The suggested name for the disk image to create.
+#. *       The first %s is a name for the disk (e.g. 'sdb').
+#. *       The second %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
+#.
+#, c-format
+msgid "Disk Image of %s (%s).img"
+msgstr "%s kettatõmmis (%s).img"
+
+msgid "Error writing to backup image"
+msgstr "Tõrge varundustõmmisele kirjutamisel"
+
+msgid "Error reading from offset %"
+msgstr "Tõrge lugemisel kohast %"
+
+msgid "Error opening device"
+msgstr "Tõrge seadme avamisel"
+
+msgid "Error determining size of device"
+msgstr "Tõrge seadme suuruse tuvastamisel"
+
+#, c-format
+msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
+msgstr "Fail nimega \"%s\" on juba olemas. Kas tahad selle asendada?"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
+msgstr ""
+"Selline fail on juba \"%s\" kaustas olemas. Selle asendamisel kirjutatakse "
+"kogu faili sisu üle."
+
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Asenda"
+
+msgid "Error opening file for writing"
+msgstr "Tõrge faili avamisel kirjutamiseks"
+
+#, c-format
+msgid "Copying data from device <i>%s</i>..."
+msgstr "Andmete kopeerimine seadmest <i>%s</i>..."
+
+msgid "Compatible with all systems and devices"
+msgstr "Ühildub kõigi süsteemide ja seadmetega"
+
+msgid "FAT"
+msgstr "FAT"
+
+msgid "Compatible with most systems"
+msgstr "Ühildub enamiku süsteemidega"
+
+msgid "NTFS"
+msgstr "NTFS"
+
+msgid "Compatible with Linux systems"
+msgstr "Ühildub Linuxiga"
+
+msgid "Ext4"
+msgstr "Ext4"
+
+msgid "Encrypted, compatible with Linux systems"
+msgstr "Krüpteeritud, ühildub Linuxiga"
+
+msgid "LUKS + Ext4"
+msgstr "LUKS + Ext4"
+
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
+
+msgid "Enter filesystem type"
+msgstr "Vali failisüsteemi liik"
+
+#. Translators: this is the default name for the filesystem
+msgid "New Volume"
+msgstr "Uus köide"
+
+msgid "Error formatting partition"
+msgstr "Tõrge partitsiooni vormindamisel"
+
+msgid "Error creating partition"
+msgstr "Viga partitsiooni loomisel"
+
+msgid "Extended partition"
+msgstr "Laiendatud partitsioon"
+
+msgid "For logical partitions"
+msgstr "Loogiliste partitsioonide jaoks"
+
+msgid ""
+"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
+msgstr ""
+"Uut partitsiooni pole võimalik luua. Neli primaarset partitsiooni on juba "
+"olemas."
+
+msgid "This is the last primary partition that can be created."
+msgstr "See on viimane primaarne partitsioon, mida on võimalik luua."
+
+msgid "Will be created"
+msgstr "Luuakse"
+
+msgid "None"
+msgstr "Pole"
+
+msgid "Will be deleted"
+msgstr "Kustutatakse"
+
+msgid "Error removing /etc/crypttab entry"
+msgstr "Viga /etc/crypttab kirje eemaldamisel"
+
+msgid "Error adding /etc/crypttab entry"
+msgstr "Viga /etc/crypttab kirje lisamisel"
+
+msgid "Error updating /etc/crypttab entry"
+msgstr "Viga /etc/crypttab kirje uuendamisel"
+
+msgid ""
+"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
+"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase...</i>"
+msgstr ""
+"Ainult <i>/etc/crypttab</i> faili viidatud parool muudetakse. Parooli "
+"muutmiseks vajuta <i>Muuda parooli...</i>"
+
+msgid "Disk Drives"
+msgstr "Kettad"
+
+msgid "Other Devices"
+msgstr "Muud seadmed"
+
+#. Translators: This is for a /dev/loop device - %s is the size of the device e.g. "230 MB".
+#, c-format
+msgid "%s Loop Device"
+msgstr "%s pseudoseade"
+
+#. Translators: This is for a block device which we failed to categorize - %s is
+#. * the size of the device e.g. "230 MB".
+#.
+#, c-format
+msgid "%s Block Device"
+msgstr "%s blokkseade"
+
+msgid "Error setting label"
+msgstr "Tõrge pealdise määramisel"
+
+msgid "MBR / DOS"
+msgstr "MBR / DOS"
+
+msgid "Compatible with modern systems and hard disks > 2TB"
+msgstr "Ühilduv kõigi kaasaegsete süsteemide ja ketastega > 2TB"
+
+msgid "GPT"
+msgstr "GPT"
+
+msgid "No partitioning"
+msgstr "Partitsioone pole"
+
+msgid "Empty"
+msgstr "Tühi"
+
+msgid "Error formatting disk"
+msgstr "Tõrge ketta vormindamisel"
+
+msgid "Are you sure you want to format the disk?"
+msgstr "Kas oled kindel, et tahad ketta vormindada?"
+
+msgid "All data on the volume will be lost"
+msgstr "Kõik andmed köitel lähevad kaotsi"
+
+msgid "_Format"
+msgstr "_Vorminda"
+
+msgid "Error formatting volume"
+msgstr "Viga köite vormindamisel"
+
+msgid "Are you sure you want to format the volume?"
+msgstr "Kas oled kindel, et tahad köite vormindada?"
+
+#, c-format
+msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
+msgstr "Vastab antud põhiandmete järgi ketta partitsioonile %d"
+
+msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
+msgstr "Vastab antud põhiandmete järgi tervele kettale"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
+msgstr ""
+"Vastab antud põhiandmete järgi antud pordil või aadressil ühendatud suvalise "
+"ketta partitsioonile %d"
+
+msgid ""
+"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
+msgstr ""
+"Vastab antud põhiandmete järgi antud pordil või aadressil ühendatud "
+"suvalisele seadmele tervikuna"
+
+msgid "Matches any device with the given label"
+msgstr "Sobib antud pealdisega seadmega"
+
+msgid "Matches the device with the given UUID"
+msgstr "Sobib antud UUID-ga seadmega"
+
+msgid "Matches the given device"
+msgstr "Sobib antud seadmega"
+
+msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
+msgstr ""
+"Süsteem ei pruugi õigesti töötada, kui seda kirjet muudetakse või see "
+"eemaldatakse."
+
+msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
+msgstr "Tõrge vana /etc/fstab kirje eemaldamisel"
+
+msgid "Error adding new /etc/fstab entry"
+msgstr "Tõrge uue /etc/fstab kirje lisamisel"
+
+msgid "Error updating /etc/fstab entry"
+msgstr "Tõrge /etc/fstab kirje uuendamisel"
+
+msgid "Error setting partition type"
+msgstr "Tõrge partitsiooni liigi seadmisel"
+
+msgid "Error setting partition name"
+msgstr "Tõrge partitsiooni nime seadmisel"
+
+msgid "Error setting partition flags"
+msgstr "Tõrge partitsiooni lippude seadmisel"
+
+msgid "Weak"
+msgstr "Nõrk"
+
+msgid "Fair"
+msgstr "Piisav"
+
+msgid "Good"
+msgstr "Hea"
+
+msgid "Strong"
+msgstr "Tugev"
+
+msgid "Cannot restore image of size 0"
+msgstr "Tõmmisest suurusega 0 pole võimalik taastada"
+
+#, c-format
+msgid "The selected image is %s smaller than the device"
+msgstr "Valitud tõmmis on %s väiksem, kui seade"
+
+#, c-format
+msgid "The selected image is %s bigger than the device"
+msgstr "Valitud tõmmis on %s suurem, kui seade"
+
+msgid "Error opening file for reading"
+msgstr "Tõrge faili avamisel lugemiseks"
+
+msgid "Error determing size of file"
+msgstr "Tõrge faili suuruse tuvastamisel"
+
+msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
+msgstr "Kas oled kindel, et tahad kettatõmmise seadmele kirjutada?"
+
+msgid "All existing data will be lost"
+msgstr "Kõik olemasolevad andmed lähevad kaotsi"
+
+msgid "_Restore"
+msgstr "_Taasta"
+
+#, c-format
+msgid "Copying data to device <i>%s</i>..."
+msgstr "Andmete kopeerimine seadmele <i>%s</i>..."
+
+msgid "Error unlocking encrypted device"
+msgstr "Tõrge krüpteeritud seadme avamisel"
+
+msgid "All Files"
+msgstr "Kõik failid"
+
+msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
+msgstr "Kettatõmmised (*.img, *.iso)"
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] "%d sekund"
+msgstr[1] "%d sekundit"
+
+msgid "Less than a minute"
+msgstr "Alla minuti"
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minutit"
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] "%d tund"
+msgstr[1] "%d tundi"
+
+#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
+#. *       The %d is the partition number. The %s is the name
+#.
+#, c-format
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Partition %d: %s"
+msgstr "Partitsioon %d: %s"
+
+#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with no name/label.
+#. *       The %d is the partition number
+#.
+#, c-format
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Partition %d"
+msgstr "Partitsioon %d"
+
+msgid "No Media"
+msgstr "Andmekandjat pole"
+
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Free Space"
+msgstr "Vaba ruum"
+
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Extended Partition"
+msgstr "Laiendatud partitsioon"
+
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Filesystem"
+msgstr "Failisüsteem"
+
+msgctxt "volume-grid"
+msgid "Swap"
+msgstr "Saaleala"
+
+msgid "Error deleting loop device"
+msgstr "Viga pseudoseadme kustutamisel"
+
+msgid "Error attaching disk image"
+msgstr "Tõrge kettatõmmise haakimisel"
+
+msgid "Select Disk Image to Attach"
+msgstr "Haakimiseks kettatõmmise valimine"
+
+msgid "_Attach"
+msgstr "_Haagi"
+
+#. Add a RO check button that defaults to RO
+msgid "Set up _read-only loop device"
+msgstr "_Kirjutuskaitsega pseudoseadme seadistamine"
+
+msgid ""
+"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don't "
+"want the underlying file to be modified"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, haagitakse pseudoseade kirjutuskaitsega. See on kasulik, kui "
+"tahad, et selle faili ei muudetaks."
+
+#. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
+#, c-format
+msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
+msgstr "%s <span size=\"smaller\">(kirjutuskaitsega)</span>"
+
+msgctxt "partition type"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
 
-#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
-#. * when the self-assessment of the drive is PASSED
-msgid "Passed"
-msgstr "Läbitud"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in
-#. * the status table when the self-assessment of the
-#. * drive is FAILING
-msgid "FAILING"
-msgstr "ÜTLEB ÜLES"
-
-#. Translators: Shown in the "Bad Sectors" item in the status table
-#. * when we the disk has no bad sectors
-msgid "None"
-msgstr "Pole"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad sector"
-msgid_plural "%d bad sectors"
-msgstr[0] "%d vigane sektor"
-msgstr[1] "%d vigast sektorit"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "Completed OK"
-msgstr "Lõpetati edukalt"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Katkestatud"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
-msgstr "Katkestatud (range või pehme taaskäivitusega)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
-msgstr "Ei jõudnud lõpule (võis esineda saatuslik viga)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "FAILED (Electrical)"
-msgstr "NURJUNUD (vooluprobleem)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "FAILED (Servo)"
-msgstr "NURJUNUD (mehaanikaviga)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "FAILED (Read)"
-msgstr "NURJUNUD (lugemisviga)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
-msgstr "NURJUNUD (võib olla kahjustatud)"
-
-#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
-msgid "In progress"
-msgstr "Hetkel toimumas"
-
-#, c-format
-msgid "This operation concerns the volume \"%s\" (%s)"
-msgstr "See operatsioon puudutab köidet \"%s\" (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
-msgstr "See operatsioon puudutab ketast \"%s\" (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "This operation concerns \"%s\" (%s)"
-msgstr "See operatsioon puudutab \"%s\"-d (%s)"
-
-msgid "User Name"
-msgstr "Kasutajanimi"
-
-msgid "The chosen user name"
-msgstr "Valitud kasutajanimi"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Aadress"
-
-msgid "The chosen address"
-msgstr "Valitud aadress"
-
-msgid "Choose Server"
-msgstr "Serveri valimine"
-
-msgid "Connect to Server"
-msgstr "Serveriga ühendumine"
-
-msgid "_Browse..."
-msgstr "_Sirvi..."
-
-#. Translators: this is the tooltip for the "Browse..." button
-msgid "Browse servers discovered via the DNS-SD protocol"
-msgstr "DNS-SD protokolli kaudu tuvastatud serverite sirvimine"
-
-#. Translators: This is the label explaining the dialog
-#.
-msgid ""
-"To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
-"“Connect”. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
-"protocol."
-msgstr ""
-"Teise arvutiga ühendatud kettaseadmete haldamiseks sisesta aadress ja vajuta "
-"nupule \"Ühendu\". Ühendus luuakse kasutades <i>Secure Shell</i> protokolli."
-
-#. Translators: This is the tooltip for the "Server Address" entry
-#.
-msgid "The hostname or address to connect to"
-msgstr "Hostinimi või aadress, kuhu ühenduda"
-
-msgid "Server _Address:"
-msgstr "Serveri _aadress:"
-
-#. Translators: This is the tooltip for the "User Name" entry
-#. * First %s is the UNIX user name e.g. 'davidz'.
-#.
-msgid "The user name to connect as"
-msgstr "Ühendutakse kasutajana"
-
-msgid "_User Name:"
-msgstr "_Kasutajanimi:"
-
-msgid "Maximum Logical Volume Size"
-msgstr "Suurim loogilise köite suurus"
-
-msgid "The maximum possible logical volume size"
-msgstr "Loogilise köite suurim võimalik maht"
-
-msgid "Logical Volume Size"
-msgstr "Loogilise köite suurus"
-
-msgid "The requested Logical Volume size"
-msgstr "Loogilise köite nõutud suurus"
-
-msgid "C_reate"
-msgstr "_Loo"
-
-#. Translators: The %s is the name of the volume group
-#, c-format
-msgid "Create Logical Volume on %s"
-msgstr "Loogilise köite loomine seadmele %s"
-
-msgid "Pool"
-msgstr "Kogum"
-
-msgid "The pool of devices"
-msgstr "Seadmete kogum"
-
-msgid "RAID Level"
-msgstr "RAIDi tase"
-
-msgid "The selected RAID level"
-msgstr "Valitud RAIDi tase"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Nimi"
-
-msgid "The requested name for the array"
-msgstr "Massiivi soovitud nimi"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Suurus"
-
-msgid "The requested size of the array"
-msgstr "Massiivi soovitud suurus"
-
-msgid "Component Size"
-msgstr "Komponendi suurus"
-
-msgid "The size of each component"
-msgstr "Iga komponendi suurus"
-
-msgid "Stripe Size"
-msgstr "Riba suurus"
-
-msgid "The requested stripe size of the array"
-msgstr "Massiivi riba suurus"
-
-msgid "Drives"
-msgstr "Kettad"
-
-msgid "Array of drives to use for the array"
-msgstr "Massiivis kasutatavate ketaste massiiv"
-
-msgid "Create RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi loomine"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "RAID _Level:"
-msgstr "RAIDi _tase:"
-
-msgid "Array _Name:"
-msgstr "Massiivi _nimi:"
-
-#. Translators: This is the default name to use for the new array.
-#. * Keep length of UTF-8 representation of the translation of "New RAID Array" to less than
-#. * 32 bytes since that's the on-disk-format limit.
-#.
-msgid "New RAID Array"
-msgstr "Uus RAID-massiiv"
-
-msgid "Stripe S_ize:"
-msgstr "Riba _suurus:"
-
-msgid "4 KiB"
-msgstr "4 KiB"
-
-msgid "8 KiB"
-msgstr "8 KiB"
-
-msgid "16 KiB"
-msgstr "16 KiB"
-
-msgid "32 KiB"
-msgstr "32 KiB"
-
-msgid "64 KiB"
-msgstr "64 KiB"
-
-msgid "128 KiB"
-msgstr "128 KiB"
-
-msgid "256 KiB"
-msgstr "256 KiB"
-
-msgid "512 KiB"
-msgstr "512 KiB"
-
-msgid "1 MiB"
-msgstr "1 MiB"
-
-msgid "Array _Size:"
-msgstr "Massiivi _suurus:"
-
-msgid "_Disks"
-msgstr "_Kettad"
-
-#. --------------------------------------------------------------------------------
-#. TODO: Actually make this work
-msgid "Use entire disks instead of _partitions"
-msgstr "_Partitsioonide asemel kasutatakse kogu ketast"
-
-msgid ""
-"If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
-"array. Otherwise partitions will be created."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, kasutatakse valitud kettaid RAID-massiivi jaoks kogu mahus. "
-"Muul juhul luuakse partitsioonid."
-
-#. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
-#. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
-#.
-#, c-format
-msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
-msgstr "%s massiivi loomiseks pole piisavalt kettaid."
-
-#, c-format
-msgid "To create a %s array, select a disk."
-msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
-msgstr[0] "Vali ketas %s massiivi loomiseks."
-msgstr[1] "%s massiivi loomiseks vali %d ketast."
-
-#, c-format
-msgid "To create a %s array, select one more disk."
-msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
-msgstr[0] "%s massiivi loomiseks vali veel ketas."
-msgstr[1] "%s massiivi loomiseks vali veel %d ketast."
-
-#. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
-#. * First %s is the size e.g. '42 GB'.
-#. * Second %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
-#. * Third parameter is the number of disks to use (always greater than 1).
-#.
-#, c-format
-msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
-msgstr "%s %s massiivi loomiseks %d kettal vajuta nupul \"Loo\""
-
-msgid "Maximum Partition Size"
-msgstr "Partitsiooni suurim suurus"
-
-msgid "The maximum possible partition size"
-msgstr "Partitsiooni suurim võimalik suurus"
-
-msgid "Partition Size"
-msgstr "Partitsiooni suurus"
-
-msgid "The requested partition size"
-msgstr "Partitsiooni nõutud suurus"
-
-#. Translators: The %s is the name of the drive
-#, c-format
-msgid "Create partition on %s"
-msgstr "Partitsiooni loomine seadmele %s"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Lipud"
-
-msgid "Flags for the widget"
-msgstr "Vidina lipud"
-
-msgid "Selected Drives"
-msgstr "Valitud kettad"
-
-msgid "Array of selected drives"
-msgstr "Valitud ketaste massiiv"
-
-msgid "Number of available disks"
-msgstr "Saadaolevate ketaste arv"
-
-msgid "Largest Segment For Selected"
-msgstr "Valitutest suurim segment"
-
-msgid "The largest free segment for the selected drives"
-msgstr "Suurim vaba lõik valitud ketastel"
-
-msgid "Largest Segment For All"
-msgstr "Kõigi seast suurim segment"
-
-msgid "The largest free segment for all the drives"
-msgstr "Kõigilt ketastelt suurim vaba segment"
-
-msgid "The size to use in the details header"
-msgstr "Suurus, mida kasutada üksikasjade päises"
-
-msgid "Cannot select multipath component"
-msgstr "Mitmerajakomponenti pole võimalik valida"
-
-msgid "No free space."
-msgstr "Vaba ruumi pole."
-
-#. Translators: Shown when device is unselectable because not enough space is available.
-#. * First %s (e.g. '10 GB') is how much space is needed.
-#. * Second %s (e.g. '5 GB') is how much space is available.
-#.
-#, c-format
-msgid ""
-"Insufficient space: %s is needed but largest contiguous free block is %s."
-msgstr ""
-"Pole piisavalt vaba ruumi: %s on tarvis, kuid suurim järjestikune vaba plokk "
-"on %s."
-
-#. Translators: This is shown in the details column
-msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
-msgstr "Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus partitsioon"
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid ""
-"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
-"no space will be available."
-msgstr ""
-"Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda vaba "
-"ruumi ei jää."
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
-#.
-#, c-format
-msgid ""
-"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
-"%s will be available."
-msgstr ""
-"Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda jääb %s "
-"saadavale."
-
-#. Translators: This is shown in the details column
-msgid "A partition will be created"
-msgstr "Luuakse üks partitsioon"
-
-#. Translators: This is shown in the details column
-msgid "A volume will be created"
-msgstr "Luuakse üks köide"
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "A %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
-msgstr "Luuakse %s partitsioon. Pärast seda vaba ruumi ei jää."
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "A %s volume will be created. Afterwards no space will be available."
-msgstr "Luuakse %s köide. Pärast seda vaba ruumi ei jää."
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
-#.
-#, c-format
-msgid "A %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
-msgstr "Luuakse %s partitsioon. Pärast seda on %s saadaval."
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
-#.
-#, c-format
-msgid "A %s volume will be created. Afterwards %s will be available."
-msgstr "Luuakse %s köide. Pärast seda on %s saadaval."
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
-msgstr "Kogu ketas on lähtestamata. Kasutamiseks on saadaval %s"
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "%s available for use"
-msgstr "Kasutamiseks on saadaval %s"
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "The disk has no partitions. %s available for use"
-msgstr "Sel kettal pole partitsioone. Kasutamiseks on saadaval %s"
-
-#, c-format
-msgid "The disk has %d partition"
-msgid_plural "The disk has %d partitions"
-msgstr[0] "Kettal on %d partitsioon"
-msgstr[1] "Kettal on %d partitsiooni"
-
-#. Translators: This is shown in the Details column.
-#. * First %s is the dngettext() result of "The disk has %d partitions.".
-#. * Second %s is the component size e.g. '42 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "%s. Largest contiguous free block is %s"
-msgstr "%s. Suurim järjestikune vaba plokk on %s"
-
-#. Tranlators: this string is used for the column header
-msgid "Storage Devices"
-msgstr "Salvestid"
-
-#. Tranlators: this string is used for the column header
-msgid "Details"
-msgstr "Üksikasjad"
-
-msgid "Error benchmarking drive"
-msgstr "Viga ketta jõudlustesti sooritamisel"
-
-msgid "Are you sure you want to start a read/write benchmark?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad alustada lugemise/kirjutamise jõudlustesti?"
-
-#. TODO: better icon
-msgid "_Benchmark"
-msgstr "_Jõudlustest"
-
-#. Translators: The title of the benchmark dialog.
-#. * First %s is the name for the drive (e.g. "Fedora" or "1.0 TB Hard Disk")
-#. * Second %s is the VPD name for the drive or array (e.g. "158 GB RAID-0 Array"
-#. * or "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) – Benchmark"
-msgstr "%s (%s) – jõudlustest"
-
-#. benchmark results
-msgid "Minimum Read Rate:"
-msgstr "Vähim lugemiskiirus:"
-
-msgid "Minimum Write Rate:"
-msgstr "Vähim kirjutamiskiirus:"
-
-msgid "Maximum Read Rate:"
-msgstr "Suurim lugemiskiirus:"
-
-msgid "Maximum Write Rate:"
-msgstr "Suurim kirjutamiskiirus:"
-
-msgid "Average Read Rate:"
-msgstr "Keskmine lugemiskiirus:"
-
-msgid "Average Write Rate:"
-msgstr "Keskmine kirjutamiskiirus:"
-
-msgid "Last Benchmark:"
-msgstr "Viimane jõudlustest:"
-
-msgid "Average Access Time:"
-msgstr "Keskmine ligipääsuaeg:"
-
-msgid "Start _Read-Only Benchmark"
-msgstr "Käivita _lugemise jõudlustest"
-
-msgid "Measure read rate and access time"
-msgstr "Lugemiskiiruse ning ligipääsuaegade mõõtmine"
-
-#. TODO: better icon
-msgid "Start Read/_Write Benchmark"
-msgstr "Käivita lugemise/_kirjutamise jõudlustest"
-
-msgid "Measure read rate, write rate and access time"
-msgstr "Lugemis- ja kirjutamiskiiruse ning ligipääsuaegade mõõtmine"
-
-#. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
-#, c-format
-msgid "%d MB/s"
-msgstr "%d MB/s"
-
-#. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
-#, c-format
-msgid "%3g ms"
-msgstr "%3g ms"
-
-#. Translators: This is used for the "Last Benchmark" element when we don't have benchmark data
-msgid "Never"
-msgstr "Mitte kunagi"
-
-#. Translators: Text used in the hyperlink in the status
-#. * table to cancel a self-test
-msgid "Cancel"
-msgstr "Katkesta"
-
-#. Translators: Tooptip for the "Cancel" hyperlink
-msgid "Cancels the currently running benchmark"
-msgstr "Praegu käimasoleva jõudlustesti katkestamine"
-
-#. Translators: title of the dialog - first %s is the name of the volume
-#. * e.g. "Partition 1 of ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC"
-#.
-#, c-format
-msgid "Edit %s"
-msgstr "Muutmine: %s"
-
-msgid "Missing Physical Volume"
-msgstr "Puuduv füüsiline köide"
-
-#, c-format
-msgid "UUID: %s"
-msgstr "UUID: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Edit PVs on %s (%s)"
-msgstr "Seadme %s FK muutmine (%s)"
-
-msgid "Physical _Volumes"
-msgstr "Füüsilised _köited"
-
-msgid "Physical Volume"
-msgstr "Füüsiline köide"
-
-msgid "Capacity"
-msgstr "Mahutavus"
-
-msgid "Unallocated"
-msgstr "Allutamata"
-
-msgid "SMART Status:"
-msgstr "SMART olek:"
-
-msgid "Device:"
-msgstr "Seade:"
-
-msgid "_New Physical Volume"
-msgstr "_Uus füüsiline köide"
-
-msgid "Add a new PV to the VG"
-msgstr "Füüsilise köite lisamine köitegruppi"
-
-msgid "_Remove Physical Volume"
-msgstr "_Eemalda füüsiline köide"
-
-msgid "Remove the PV from the VG"
-msgstr "Füüsilise köite eemaldamine köitegrupist"
-
-#. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID pv
-#. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID component
-#. Translators: This string is used when SMART is not supported
-msgid "Not Supported"
-msgstr "Pole toetatud"
-
-#, c-format
-msgid "Edit components on %s (%s)"
-msgstr "Seadme %s komponentide muutmine (%s)"
-
-msgid "C_omponents"
-msgstr "K_omponendid"
-
-msgid "Position"
-msgstr "Asukoht"
-
-msgid "Component"
-msgstr "Komponent"
-
-msgid "State"
-msgstr "Olek"
-
-msgid "Position:"
-msgstr "Asukoht:"
-
-msgid "State:"
-msgstr "Olek"
-
-msgid "Add _Spare"
-msgstr "Lisa _varu"
-
-msgid "Add a spare to the array"
-msgstr "Uue varukomponendi lisamine massiivi"
-
-msgid "_Expand Array"
-msgstr "_Laienda massiivi"
-
-msgid "Increase the capacity of the array"
-msgstr "Massiivi mahutavuse suurendamine"
-
-msgid "_Attach Component"
-msgstr "_Ühenda komponent"
-
-msgid "Attach the component to the array"
-msgstr "Komponendi ühendamine massiivi"
-
-msgid "_Remove Component"
-msgstr "_Eemalda komponent"
-
-msgid "Remove the component from the array"
-msgstr "Komponendi eemaldamine massiivist"
-
-msgid "Part_ition Label:"
-msgstr "_Partitsiooni pealdis:"
-
-#. Translators: 'Type' means partition type here
-msgid "Ty_pe:"
-msgstr "_Liik:"
-
-#. ---
-#. flag used by mbr, apm
-msgid "_Bootable"
-msgstr "_Alglaaditav"
-
-#. flag used by gpt
-msgid "Required / Firm_ware"
-msgstr "Nõutud / _Püsivara"
-
-msgid "The operation failed"
-msgstr "Operatsioon nurjus"
-
-msgid "The device is busy"
-msgstr "Seade on hõivatud"
-
-msgid "The operation was canceled"
-msgstr "Operatsioon katkestati"
-
-msgid "The daemon is being inhibited"
-msgstr "Deemonit piiratakse väljastpoolt"
-
-msgid "An invalid option was passed"
-msgstr "Edastati sobimatu valik"
-
-msgid "The operation is not supported"
-msgstr "Operatsioon pole toetatud"
-
-msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device"
-msgstr "ATA SMART-andmete hankimine ärataks seadme"
-
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Õigused puuduvad"
-
-msgid "Filesystem driver not installed"
-msgstr "Failisüsteemi draiver pole paigaldatud"
-
-msgid "Filesystem tools not installed"
-msgstr "Failisüsteemi tööriistad pole paigaldatud"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Tundmatu viga"
-
-#, c-format
-msgid "An error occurred while performing an operation on \"%s\" (%s): %s"
-msgstr "\"%s\"-l (%s) operatsiooni teostamisel esines viga: %s"
-
-#, c-format
-msgid "An error occurred: %s"
-msgstr "Esines viga: %s"
-
-msgid "_Details"
-msgstr "_Üksikasjad"
-
-msgid "Flags specifying the behavior of the dialog"
-msgstr "Lipud, mis määravad dialoogide käitumise"
-
-msgid "Filesystem type"
-msgstr "Failisüsteemi liik"
-
-msgid "The selected filesystem type"
-msgstr "Valitud failisüsteemi liik"
-
-msgid "Filesystem label"
-msgstr "Failisüsteemi pealdis"
-
-msgid "The requested filesystem label"
-msgstr "Nõutud failisüsteemi pealdis"
-
-msgid "Filesystem options"
-msgstr "Failisüsteemi valikud"
-
-msgid "The options to use for creating the filesystem"
-msgstr "Valikud, mida kasutada failisüsteemi loomisel"
-
-msgid "Encryption"
-msgstr "Krüpteering"
-
-msgid "Whether the volume should be encrypted"
-msgstr "Kas köide tuleks krüpteerida"
-
-msgid "Take Ownership"
-msgstr "Omandisse võtmine"
-
-msgid "Whether the filesystem should be owned by the user"
-msgstr "Kas failisüsteem peaks kuuluma kasutajale"
-
-msgid "Affirmative Button Mnemonic"
-msgstr "Kinnitusnupu meeldejätja"
-
-msgid "The mnemonic label for the affirmative button"
-msgstr "Meeldejätmist hõlbustav silt kinnitusnupule"
-
-#. Translators: Format is used as a verb here
-msgid "_Format"
-msgstr "_Vorminda"
-
-#. Translators: Format is a verb here. The %s is the name of the volume
-#, c-format
-msgid "Format %s"
-msgstr "Vormindamine: %s"
-
-msgid "Disk _Utility"
-msgstr "Ketta_utiliit"
-
-#. Translators: this is the tooltip for the "Disk Utility" button
-msgid "Use Disk Utility to format volume"
-msgstr "Köite vormindamiseks kasuta kettautiliiti"
-
-#. Translators: 'type' means 'filesystem type' here.
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Liik:"
-
-msgid "Compatible with all systems (FAT)"
-msgstr "Ühilduv kõigi süsteemidega (FAT)"
-
-msgid "Compatible with Linux (ext2)"
-msgstr "Ühilduv Linuxiga (ext2)"
-
-msgid "Compatible with Linux (ext4)"
-msgstr "Ühilduv Linuxiga (ext4)"
-
-msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
-msgstr "Krüpteeritud, ühilduv Linuxiga (FAT)"
-
-#. Translators: 'name' means 'filesystem label' here.
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-#. Translators: Default name to use for the formatted volume. Keep length of
-#. * translation of "New Volume" to less than 16 characters.
-#.
-msgid "New Volume"
-msgstr "Uus köide"
-
-msgid "T_ake ownership of filesystem"
-msgstr "_Hakkan selle failisüsteemi omanikuks"
-
-msgid ""
-"The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
-"created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
-"user can access the file system."
-msgstr ""
-"Valitud failisüsteem toetab failide omanike määramist. Kui märgitud, kuulub "
-"loodav failisüsteem sulle. Kui mitte, pääseb ainult juurkasutaja sellele "
-"failisüsteemile ligi."
-
-msgid "_Encrypt underlying device"
-msgstr "Alusseade _krüpteeritakse"
-
-msgid ""
-"Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered before "
-"the file system can be used. May decrease performance and may not be "
-"compatible if you use the media on other operating systems."
-msgstr ""
-"Krüpteerimine kaitseb sinu andmeid, nõudes parooli sisestamist enne, kui "
-"failisüsteemi saab kasutada. See võib vähendada jõudlust ning ei pruugi olla "
-"ühilduv, kui kasutad andmekandjat teistest operatsioonisüsteemides."
-
-msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
-msgstr "Hoiatus: kõik andmed köitel lähevad taastamatult kaotsi."
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Bourne Again Shell"
-msgstr "Bourne Again kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Bourne Shell"
-msgstr "Bourne'i kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "C Shell"
-msgstr "C kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "TENEX C Shell"
-msgstr "TENEX C kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Z Shell"
-msgstr "Z kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Korn Shell"
-msgstr "Korn'i kest"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Process Viewer (top)"
-msgstr "Protsessinäitaja (top)"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Terminal Pager (less)"
-msgstr "Terminali lehitseja (less)"
-
-msgctxt "application name"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
-
-#, c-format
-msgid "uid: %d pid: %d program: %s"
-msgstr "uid: %d pid: %d programm: %s"
-
-#, c-format
-msgid "pid: %d program: %s"
-msgstr "pid: %d programm: %s"
-
-#. Translators: %d is the partition number, %s the name of the disk
-#, c-format
-msgid "Partition %d on %s"
-msgstr "Partitsioon %d kettal %s"
-
-msgid "Cannot unmount volume"
-msgstr "Köite lahtihaakimine pole võimalik"
-
-msgid ""
-"One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
-"then try unmounting again."
-msgstr ""
-"Köidet kasutab üks või enam rakendust. Sulge rakendused ning proovi uuesti "
-"lahti haakida."
-
-msgid "_Unmount"
-msgstr "_Haagi lahti"
-
-msgid "Passphrases do not match"
-msgstr "Paroolid ei kattu"
-
-msgid "Passphrases do not differ"
-msgstr "Paroolid ei erine"
-
-msgid "Passphrase can't be empty"
-msgstr "Parool ei saa olla tühi"
-
-msgid "Cr_eate"
-msgstr "_Loo"
-
-msgid "Change _Passphrase"
-msgstr "Muuda _parooli"
-
-msgid "_Unlock"
-msgstr "_Võta lukust lahti"
-
-msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
-msgstr "Krüpteeritud seadme loomiseks vali parool andmete kaitsmiseks"
-
-msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
-msgstr "Parooli muutmiseks sisesta nii vana kui uus parool"
-
-msgid ""
-"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase"
-msgstr ""
-"Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga"
-
-msgid ""
-"Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
-"passphrase."
-msgstr ""
-"Sellel seadmel säilitatavad andmed kaitstakse parooliga krüpteeringuga."
-
-msgid ""
-"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase."
-msgstr ""
-"Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga."
-
-msgid ""
-"To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
-msgstr "Et tuua andmed kasutamiseks saadavale, sisesta siia seadme parool."
-
-msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
-msgstr "Vale parool. Proovi uuesti."
-
-msgid "C_urrent Passphrase:"
-msgstr "_Praegune parool:"
-
-msgid "_New Passphrase:"
-msgstr "_Uus parool:"
-
-msgid "_Verify Passphrase:"
-msgstr "_Kinnita parooli:"
-
-msgid "_Passphrase:"
-msgstr "_Parool:"
-
-msgid "_Forget passphrase immediately"
-msgstr "_Unusta parool koheselt"
-
-msgid "Remember passphrase until you _log out"
-msgstr "Pea parooli meeles _väljalogimiseni"
-
-msgid "_Remember forever"
-msgstr "_Pea alati meeles"
-
-msgid "Enter Passphrase"
-msgstr "Sisesta parool"
-
-#, c-format
-msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
-msgstr "LUKS parool UUID %s jaoks"
-
-msgid "Empty (don't create a file system)"
-msgstr "Tühi (ei looda failisüsteemi)"
-
-msgid "Empty"
-msgstr "Tühi"
-
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Laiendatud partitsioon"
 
-msgid "Master Boot Record"
-msgstr "Peabuutkirje (MBR)"
-
-#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
-msgid "GUID Partition Table"
-msgstr "GUID-partitsioonitabel"
-
-msgid "Don't partition"
-msgstr "Ilma partitsioonideta"
-
-msgid "Apple Partition Map"
-msgstr "Apple partitsioonikaart"
-
-msgid "Partitioning Scheme"
-msgstr "Partitsiooniskeem"
-
-msgid "The selected partitioning scheme"
-msgstr "Valitud partitsiooniskeem"
-
-#. Translators: 'scheme' means 'partitioning scheme' here.
-msgid "_Scheme:"
-msgstr "_Skeem:"
-
-msgid "KB"
-msgstr "KB"
-
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
-
-msgid "GB"
-msgstr "GB"
-
-msgid "TB"
-msgstr "TB"
-
-msgid "KiB"
-msgstr "KiB"
-
-msgid "MiB"
-msgstr "MiB"
-
-msgid "GiB"
-msgstr "GiB"
-
-msgid "TiB"
-msgstr "TiB"
-
-msgid "The currently selected size"
-msgstr "Praegu valitud seade"
-
-msgid "Minimum Size"
-msgstr "Vähim suurus"
-
-msgid "The minimum size that can be selected"
-msgstr "Vähim suurus, mida on võimalik valida"
-
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "Suurim suurus"
-
-msgid "The maximum size that can be selected"
-msgstr "Suurim suurus, mida on võimalik valida"
-
-#, c-format
-msgid "Less than a minute ago"
-msgstr "Vähem kui minuti eest"
-
-#, c-format
-msgid "%d minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "%d minut tagasi"
-msgstr[1] "%d minutit tagasi"
-
-#, c-format
-msgid "%d hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "%d tund tagasi"
-msgstr[1] "%d tundi tagasi"
-
-msgid "Drive"
-msgstr "Ketas"
-
-msgid "Drive to show volumes for"
-msgstr "Ketas, mille köiteid näidata"
-
-#. Translators: This is shown in the grid for a RAID array that is not running
-msgid "RAID Array is not running"
-msgstr "RAID-massiiv ei tööta"
-
-#. Translators: This is shown in the grid for a drive when no media has been detected
-#. Translators: This string is used as a description text when no media has
-#. * been detected for a drive
-#.
-#, c-format
-msgid "No Media Detected"
-msgstr "Andmekandjaid ei tuvastatud"
-
-#. Translators: shown in the grid for an extended MS-DOS partition
-msgid "Extended"
-msgstr "Laiendatud"
-
-#. Translators: shown in the grid for an encrypted LUKS volume
-msgid "Encrypted"
-msgstr "Krüpteeritud"
-
-#. Translators: shown in the grid for an RAID Component
-#, c-format
-msgid "RAID Component"
-msgstr "RAID-komponent"
-
-#. Translators: shown for free/unallocated space
-msgid "Free"
-msgstr "Vaba"
-
-#. Translators: this is a verb
-msgid "_Format..."
-msgstr "_Vorminda..."
-
-msgid "Create new filesystem on the selected device"
-msgstr "Uue failisüsteemi loomine valitud seadmele"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "CompactFlash"
-msgstr "CompactFlash välkmälu"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "MemoryStick"
-msgstr "MemoryStick välkmälu"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "SmartMedia"
-msgstr "SmartMedia välkmälu"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "SecureDigital"
-msgstr "SecureDigital mälukaart"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "SD High Capacity"
-msgstr "SD High Capacity"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "Floppy"
-msgstr "Flopiketas"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "Zip"
-msgstr "Zip-ketas"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "Jaz"
-msgstr "Jaz-ketas"
-
-#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
-msgid "Flash"
-msgstr "Välkmälu"
-
-#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
-#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
-#.
-msgid "CD"
-msgstr "CD"
-
-#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
-#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
-#.
-msgid "DVD"
-msgstr "DVD"
-
-#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
-#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
-#.
-msgid "Blu-Ray"
-msgstr "Blu-Ray"
-
-#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
-#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
-#.
-msgid "HDDVD"
-msgstr "HDDVD"
-
-#. Translators: This is the name of a "Drive" backed by a file.
-#. * The %s is the size of the file (e.g. "42 GB" or "5 KB").
-#. *
-#. * See e.g. http://people.freedesktop.org/~david/gnome-loopback-2.png
-#.
-#, c-format
-msgid "%s File"
-msgstr "%s fail"
-
-#. Translators: %s is the media type e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
-#, c-format
-msgid "%s Drive"
-msgstr "%s ketas"
-
-#. Translators: first %s is the size, second %s is the media type
-#. * e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s %s Drive"
-msgstr "%s %s ketas"
-
-#. Translators: This string is used to describe a hard disk.
-#. * The first %s is the size of the drive e.g. '45 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Hard Disk"
-msgstr "%s kõvaketas"
-
-#. Translators: This string is used to describe a hard disk where the size
-#. * is not known.
-#.
-msgid "Hard Disk"
-msgstr "Kõvaketas"
-
-#. Translators: This string is used to describe a SSD. The first %s is
-#. * the size of the drive e.g. '45 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Solid-State Disk"
-msgstr "%s pooljuhtketas (SSD)"
-
-#. Translators: This string is used to describe a SSD where the size
-#. * is not known.
-#.
-msgid "Solid-State Disk"
-msgstr "Pooljuhtketas (SSD)"
-
-#. Translators: This string is the description of a drive. The first %s is the
-#. * size of the inserted media, for example '45 GB'.
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Media"
-msgstr "%s andmekandja"
-
-#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
-msgid "MBR Partition Table"
-msgstr "MBR partitsioonitabel"
-
-#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
-msgid "Apple Partition Table"
-msgstr "Apple-u partitsioonitabel"
-
-#. Translators: This string is used for conveying the partition table format when
-#. * the format is unknown
-#.
-msgid "Partitioned"
-msgstr "Partitsioneeritud"
-
-#. Translators: This string is used for conveying a device is not partitioned.
-#.
-msgid "Not Partitioned"
-msgstr "Partitsioneerimata"
-
-#. TODO: include type e.g. SATA Port Multiplier, SAS Expander etc
-msgid "SAS Expander"
-msgstr "SAS-laiendus"
-
-msgid "PATA Host Adapter"
-msgstr "PATA-hosti adapter"
-
-msgid "SATA Host Adapter"
-msgstr "SATA-hosti adapter"
-
-msgid "ATA Host Adapter"
-msgstr "ATA-hosti adapter"
-
-msgid "SAS Host Adapter"
-msgstr "SAS-hosti adapter"
-
-msgid "SCSI Host Adapter"
-msgstr "SCSI-hosti adapter"
-
-msgid "Host Adapter"
-msgstr "Hosti adapter"
-
-#. Translators: Description
-msgid "Logical Volume"
-msgstr "Loogiline köide"
-
-#. Translators: VPD name
-msgid "LVM2 Logical Volume"
-msgstr "LVM2 loogiline köide"
-
-#. Translators: Description
-msgid "Volume Group"
-msgstr "Köitegrupp"
-
-#. Translators: VPD name - first %s is the size e.g. '45 GB'
-#, c-format
-msgid "%s LVM2 Volume Group"
-msgstr "%s LVM2 köitegrupp"
-
-#. Translators: VPD name when size is not known
-msgid "LVM2 Volume Group"
-msgstr "LVM2 köitegrupp"
-
-#. Translators: label for an unallocated space in a LVM2 volume group.
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#. Translators: label for an unallocated space on a disk
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Free"
-msgstr "%s vaba"
-
-#. Translators: Description
+#. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
+#.
+msgid "Filesystem Root"
+msgstr "Failisüsteemi juur"
+
+#. Translators: Shown next to "In Use". The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
+#, c-format
+msgid "Yes, mounted at %s"
+msgstr "Jah, haagitud kohale %s"
+
+#. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
+#. Translators: Shown if the swap device is not in use next to the "In Use" label
+#. Translators: Shown if the encrypted device is not unlocked next to the "In Use" label
+msgid "No"
+msgstr "Ei"
+
+#. Translators: Shown if the swap device is in use next to the "In Use" label
+#. Translators: Shown if the encrypted device is unlocked next to the "In Use" label
+msgid "Yes"
+msgstr "Jah"
+
+#. Translators: used to convey free space for partitions - the %s is the
+#. * partition table format e.g. "Master Boot Record" or "GUID Partition Table"
+#.
+#, c-format
+msgid "Unallocated Space (%s)"
+msgstr "Allutamata ruum (%s)"
+
+#. Translators: used to convey free space for partitions (partition table format not known)
 msgid "Unallocated Space"
 msgstr "Allutamata ruum"
 
-#. Translators: VPD name
-msgid "LVM2 VG Unallocated Space"
-msgstr "LVM2 VG allutamata ruum"
-
-#. Translators: First %s is the size, second %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
-#. Translators: first %s is the size e.g. '45 GB', second %s is the level e.g. 'RAID-5'
-#, c-format
-msgid "%s %s Array"
-msgstr "%s %s massiiv"
-
-#. Translators: %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
-#. Translators: %s is the level e.g. 'RAID-5'
-#, c-format
-msgid "%s Array"
-msgstr "%s massiiv"
-
-#. Translators: First %s is a device file such as /dev/sda4
-#. * second %s is the state of the device
-#.
-#, c-format
-msgid "RAID Array %s (%s)"
-msgstr "RAID-massiiv %s (%s)"
-
-#. Translators: %s is a device file such as /dev/sda4
-#, c-format
-msgid "RAID device %s"
-msgstr "RAID-seade %s"
-
-#. Translators: fallback for level
-msgctxt "RAID Level fallback"
-msgid "RAID"
-msgstr "RAID"
-
-msgid "RAID Array"
-msgstr "RAID-massiiv"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Not Attached"
-msgstr "Pole ühendatud"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Faulty"
-msgstr "Vigane"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Fully Synchronized"
-msgstr "Täielikult sünkroniseeritud"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Writemostly"
-msgstr "Enamjaolt kirjas"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Blocked"
-msgstr "Blokeeritud"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Partially Synchronized"
-msgstr "Osaliselt sünkroniseeritud"
-
-msgctxt "Linux MD slave state"
-msgid "Spare"
-msgstr "Varu"
-
-msgid "Local Storage"
-msgstr "Kohalik salvesti"
-
-#. TODO: use display-hostname
-#, c-format
-msgid "Storage on %s"
-msgstr "Salvesti aadressil %s"
-
-msgid "Multipath Devices"
-msgstr "Mitmerajaseadmed"
-
-msgid "Drives with multiple I/O paths"
-msgstr "Kettad mitme S/V asukohaga"
-
-msgid "Multi-disk Devices"
-msgstr "Mitme kettaga seadmed"
-
-msgid "RAID, LVM and other logical drives"
-msgstr "RAID, LVM ja teised loogilised kettad"
-
-msgid "Peripheral Devices"
-msgstr "Välised seadmed"
-
-msgid "USB, FireWire and other peripherals"
-msgstr "USB, Firewire ja teised välised kettad"
-
-#, c-format
-msgid "Error enumerating devices: %s"
-msgstr "Tõrge seadmete nummerdamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error enumerating adapters: %s"
-msgstr "Tõrge adapterite nummerdamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error enumerating expanders: %s"
-msgstr "Viga laienduste nummerdamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error enumerating ports: %s"
-msgstr "Tõrge portide nummerdamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error listening to address `localhost:%d': %s: %s\n"
-msgstr "Tõrge aadressi `localhost:%d' kuulamisel: %s: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
-"localhost"
-msgstr ""
-"Tõrge kohaliku TCP-serveri loomisel, prooviti localhosti portide 9000-10000 "
-"kasutamist"
-
-#, c-format
-msgid "Error setting auth mechanisms on local DBusServer\n"
-msgstr "Tõrge kohaliku DBusServeri autentimismeetodite määramisel\n"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to parse command-line `%s' (Malformed address?): %s"
-msgstr "Käsurea '%s' analüüsimine pole võimalik (rikutud aadress?): %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
-msgstr "ssh programmi pole võimalik käivitada: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error reading stderr output: %s"
-msgstr "Tõrge stderr väljundi lugemisel: %s"
-
-msgid "Error reading stderr output: No content"
-msgstr "Tõrge stderr väljundi lugemisel: puudub sisu"
-
-msgid "Error logging in"
-msgstr "Tõrge sisselogimisel"
-
-#, c-format
-msgid "Error sending `%s': %s"
-msgstr "Tõrge `%s' saatmisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for secret' "
-"but got `%s'"
-msgstr ""
-"Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: Parooli ootamine, aga "
-"saadi `%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Error passing authorization secret: %s"
-msgstr "Tõrge autoriseerimisparooli edasiandmisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Error reading stderr from: %s"
-msgstr "Tõrge stderr lugemisel kohast: %s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to "
-"connect to port %d' but got `%s'"
-msgstr ""
-"Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: Ühendumise katse "
-"pordile %d', aga saadi `%s'"
-
-#, c-format
-msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized: %s"
-msgstr "Rakendus udisks-tcp-bridge ei suutnud autenditust tõestada: %s"
-
-msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized"
-msgstr "Rakendus udisks-tcp-bridge ei suutnud enda autoriseerimist tõestada"
-
-#. Translators: The first %s is the size in power-of-2 units, e.g. '64 KiB'
-#. * the second %s is the size as a number e.g. '65,536 bytes'
-#.
-#. Translators: The first %s is the size in power-of-10 units, e.g. '100 KB'
-#. * the second %s is the size as a number e.g. '100,000 bytes'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s bytes)"
-msgstr "%s (%s baiti)"
-
-#. Translators: FAT is a filesystem type
-msgid "FAT (12-bit version)"
-msgstr "FAT (12-bitine versioon)"
-
-#. Translators: FAT is a filesystem type
-msgid "FAT"
-msgstr "FAT"
-
-#. Translators: FAT is a filesystem type
-msgid "FAT (16-bit version)"
-msgstr "FAT (16-bitine versioon)"
-
-#. Translators: FAT is a filesystem type
-msgid "FAT (32-bit version)"
-msgstr "FAT (32-bitine versioon)"
-
-#. Translators: NTFS is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "NTFS (version %s)"
-msgstr "NTFS (versioon %s)"
-
-#. Translators: NTFS is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "NTFS"
-msgstr "NTFS"
-
-#. Translators: HFS is a filesystem type
-msgid "HFS"
-msgstr "HFS"
-
-#. Translators: HFS+ is a filesystem type
-msgid "HFS+"
-msgstr "HFS+"
-
-msgid "Linux Unified Key Setup"
-msgstr "Linuxi ühisvõtme häälestus (LUKS)"
-
-#. Translators: LUKS is 'Linux Unified Key Setup', a disk encryption format
-msgid "LUKS"
-msgstr "LUKS"
-
-#. Translators: Ext2 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext2 (version %s)"
-msgstr "Ext2 (versioon %s)"
-
-#. Translators: Ext2 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext2"
-msgstr "Ext2"
-
-#. Translators: Ext2 is a filesystem type
-msgid "ext2"
-msgstr "ext2"
-
-#. Translators: Ext3 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext3 (version %s)"
-msgstr "Ext3 (versioon %s)"
-
-#. Translators: Ext3 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext3"
-msgstr "Ext3"
-
-#. Translators: Ext3 is a filesystem type
-msgid "ext3"
-msgstr "ext3"
-
-#. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
-#, c-format
-msgid "Journal for Ext3 (version %s)"
-msgstr "Žurnaaliv Ext3 (versioon %s)"
-
-#. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
-#, c-format
-msgid "Journal for Ext3"
-msgstr "Žurnaaliv Ext3"
-
-#. Translators: jbd is a filesystem type
-msgid "jbd"
-msgstr "jbd"
-
-#. Translators: ext4 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext4 (version %s)"
-msgstr "Ext4 (versioon %s)"
-
-#. Translators: ext4 is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "Ext4"
-msgstr "Ext4"
-
-#. Translators: Ext4 is a filesystem type
-msgid "ext4"
-msgstr "ext4"
-
-#. Translators: xfs is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "XFS (version %s)"
-msgstr "XFS (versioon %s)"
-
-#. Translators: xfs is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "XFS"
-msgstr "XFS"
-
-#. Translators: xfs is a filesystem type
-msgid "xfs"
-msgstr "xfs"
-
-#. Translators: reiserfs is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "ReiserFS (version %s)"
-msgstr "ReiserFS (versioon %s)"
-
-#. Translators: reiserfs is a filesystem type
-#, c-format
-msgid "ReiserFS"
-msgstr "ReiserFS"
-
-#. Translators: reiserfs is a filesystem type
-msgid "reiserfs"
-msgstr "reiserfs"
-
-#. Translators: iso9660 is a filesystem type
-msgid "ISO 9660"
-msgstr "ISO 9660"
-
-#. Translators: iso9660 is a filesystem type
-msgid "iso9660"
-msgstr "iso9660"
-
-#. Translators: udf is a filesystem type
-msgid "Universal Disk Format"
-msgstr "Universaalne kettavorming (UDF)"
-
-#. Translators: udf is a filesystem type
-msgid "udf"
-msgstr "udf"
-
-msgid "Swap Space"
-msgstr "Saaleala"
-
-#. Translators: filesystem type for swap space
-msgid "swap"
-msgstr "swap"
-
-#, c-format
-msgid "LVM2 Physical Volume (version %s)"
-msgstr "LVM2 füüsiline köide (versioon %s)"
-
-#, c-format
-msgid "LVM2 Physical Volume"
-msgstr "LVM2 füüsiline köide"
-
-#. Translators: short name for LVM2 Physical Volume
-msgid "lvm2_pv"
-msgstr "lvm2_pv"
-
-#, c-format
-msgid "RAID Component (version %s)"
-msgstr "RAID-komponent (versioon %s)"
-
-#. Translators: short name for 'RAID Component'
-msgid "raid"
-msgstr "RAID"
-
-#. Translators: long filesystem type for minix
-msgid "Minix"
-msgstr "Minix"
-
-#. Translators: filesystem type for minix
-msgid "minix"
-msgstr "minix"
-
-msgid "Creating File System"
-msgstr "Failisüsteemi loomine"
-
-msgid "Mounting File System"
-msgstr "Failisüsteemi haakimine"
-
-msgid "Unmounting File System"
-msgstr "Failisüsteemi lahtihaakimine"
-
-msgid "Checking File System"
-msgstr "Failisüsteemi kontrollimine"
-
-msgid "Creating LUKS Device"
-msgstr "LUKS-seadme loomine"
-
-msgid "Unlocking LUKS Device"
-msgstr "LUKS-seadme lahtilukustamine"
-
-msgid "Locking LUKS Device"
-msgstr "LUKS-seadme lukustamine"
-
-msgid "Creating Partition Table"
-msgstr "Partitsioonitabeli loomine"
-
-msgid "Deleting Partition"
-msgstr "Partitsiooni kustutamine"
-
-msgid "Creating Partition"
-msgstr "Partitsiooni loomine"
-
-msgid "Modifying Partition"
-msgstr "Partitsiooni muutmine"
-
-msgid "Setting Label for Device"
-msgstr "Seadme pealdise määramine"
-
-msgid "Changing Passphrase for Encrypted LUKS Device"
-msgstr "Krüpteeritud LUKS-seadme parooli muutmine"
-
-msgid "Adding Component to RAID Array"
-msgstr "Komponendi lisamine RAID-massiivi"
-
-msgid "Removing Component from RAID Array"
-msgstr "Komponendi eemaldamine RAID-massiivist"
-
-msgid "Stopping RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi peatamine"
-
-msgid "Starting RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi käivitamine"
-
-msgid "Checking RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi kontroll"
-
-msgid "Repairing RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi parandamine"
-
-msgid "Running Short SMART Self-Test"
-msgstr "Lühikese SMART-enesetesti jooksutamine"
-
-msgid "Running Extended SMART Self-Test"
-msgstr "Pikendatud SMART-enesetesti jooksutamine"
-
-msgid "Running Conveyance SMART Self-Test"
-msgstr "Edastuse SMART-enesetesti jooksutamine"
-
-msgid "Ejecting Media"
-msgstr "Andmekandja väljastamine"
-
-msgid "Detaching Device"
-msgstr "Seadme eraldamine"
-
-msgid "Forcibly Unmounting Filesystem"
-msgstr "Failisüsteemi sundlahtihaakimine"
-
-msgid "Forcibly Locking LUKS device"
-msgstr "LUKS-seadme sundlukustamine"
-
-#. see http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
-#. Linux
-msgid "Linux Basic Data Partition"
-msgstr "Linuxi lihtne andmepartitsioon"
-
-#. Same as MS BDP
-msgid "Linux RAID Partition"
-msgstr "Linuxi RAID-partitsioon"
-
-msgid "Linux Swap Partition"
-msgstr "Linuxi saalepartitsioon"
-
-msgid "Linux LVM Partition"
-msgstr "Linuxi LVM partitsioon"
-
-msgid "Linux Reserved Partition"
-msgstr "Linuxi partitsiooni reserveering"
-
-#. Not associated with any OS
-msgid "MBR Partition Scheme"
-msgstr "MBR partitsiooniskeem"
-
-msgid "EFI System Partition"
-msgstr "EFI süsteemipartitsioon"
-
-msgid "BIOS Boot Partition"
-msgstr "BIOS-i alglaadimispartitsioon"
-
-#. Microsoft
-msgid "Microsoft Reserved Partition"
-msgstr "Microsofti partitsioonireserveering"
-
-msgid "Microsoft Basic Data Partition"
-msgstr "Microsofti lihtne andmepartitsioon"
-
-#. Same as Linux BDP
-msgid "Microsoft LDM Metadata Partition"
-msgstr "Microsofti LDM metaandmete partitsioon"
-
-msgid "Microsoft LDM Data Partition"
-msgstr "Microsofti LDM andmete partitsioon"
-
-msgid "Microsoft Windows Recovery Environment"
-msgstr "Microsoft Windows taastamiskeskkond"
-
-#. HP-UX
-msgid "HP-UX Data Partition"
-msgstr "HP-UX andmepartitsioon"
-
-msgid "HP-UX Service Partition"
-msgstr "HP-UX teeninduspartitsioon"
-
-#. FreeBSD
-msgid "FreeBSD Boot Partition"
-msgstr "FreeBSD alglaadimispartitsioon"
-
-msgid "FreeBSD Data Partition"
-msgstr "FreeBSD andmepartitsioon"
-
-msgid "FreeBSD Swap Partition"
-msgstr "FreeBSD saalepartitsioon"
-
-msgid "FreeBSD UFS Partition"
-msgstr "FreeBSD UFS-partitsioon"
-
-msgid "FreeBSD Vinum Partition"
-msgstr "FreeBSD Vinum-partitsioon"
-
-msgid "FreeBSD ZFS Partition"
-msgstr "FreeBSD ZFS-partitsioon"
-
-#. Solaris
-msgid "Solaris Boot Partition"
-msgstr "Solarise alglaadimispartitsioon"
-
-msgid "Solaris Root Partition"
-msgstr "Solarise juurpartitsioon"
-
-msgid "Solaris Swap Partition"
-msgstr "Solarise saalepartitsioon"
-
-msgid "Solaris Backup Partition"
-msgstr "Solarise varunduspartitsioon"
-
-msgid "Solaris /usr Partition"
-msgstr "Solarise /usr partitsioon"
-
-#. Same as Apple ZFS
-msgid "Solaris /var Partition"
-msgstr "Solarise /var partitsioon"
-
-msgid "Solaris /home Partition"
-msgstr "Solarise /home partitsioon"
-
-msgid "Solaris Alternate Sector Partition"
-msgstr "Solarise alternatiivsektori partitsioon"
-
-msgid "Solaris Reserved Partition"
-msgstr "Solarise partitsiooni reserveering"
-
-msgid "Solaris Reserved Partition (2)"
-msgstr "Solarise partitsiooni reserveering (2)"
-
-msgid "Solaris Reserved Partition (3)"
-msgstr "Solarise partitsiooni reserveering (3)"
-
-msgid "Solaris Reserved Partition (4)"
-msgstr "Solarise partitsiooni reserveering (4)"
-
-msgid "Solaris Reserved Partition (5)"
-msgstr "Solarise partitsiooni reserveering (5)"
-
-#. Mac OS X
-msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
-msgstr "Apple HFS/HFS+ partitsioon"
-
-#. see http://developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-126.html
-#. *   http://lists.apple.com/archives/Darwin-drivers/2003/May/msg00021.html
-msgid "Apple UFS Partition"
-msgstr "Apple UFS partitsioon"
-
-msgid "Apple ZFS Partition"
-msgstr "Apple ZFS partitsioon"
-
-#. Same as Solaris /usr
-msgid "Apple RAID Partition"
-msgstr "Apple RAID-partitsioon"
-
-msgid "Apple RAID Partition (Offline)"
-msgstr "Apple RAID-partitsioon (pole liinil)"
-
-msgid "Apple Boot Partition"
-msgstr "Apple alglaadimispartitsioon"
-
-msgid "Apple Label Partition"
-msgstr "Apple sildipartitsioon"
-
-msgid "Apple TV Recovery Partition"
-msgstr "Apple TV taastuspartitsioon"
-
-#. NetBSD
-msgid "NetBSD Swap Partition"
-msgstr "NetBSD saalepartitsioon"
-
-msgid "NetBSD FFS Partition"
-msgstr "NetBSD FFS partitsioon"
-
-msgid "NetBSD LFS Partition"
-msgstr "NetBSD LFS partitsioon"
-
-msgid "NetBSD RAID Partition"
-msgstr "NetBSD RAID-partitsioon"
-
-msgid "NetBSD Concatenated Partition"
-msgstr "NetBSD ühendatud partitsioon"
-
-msgid "NetBSD Encrypted Partition"
-msgstr "NetBSD krüpteeritud partitsioon"
-
-msgid "Unused Partition"
-msgstr "Kasutamata partitsioon"
-
-msgid "Empty Partition"
-msgstr "Tühi partitsioon"
-
-msgid "Driver Partition"
-msgstr "Driver-partitsioon"
-
-msgid "Driver 4.3 Partition"
-msgstr "Driver 4.3 partitsioon"
-
-msgid "ProDOS file system"
-msgstr "ProDOS failisüsteem"
-
-msgid "FAT 12"
-msgstr "FAT 12"
-
-msgid "FAT 16"
-msgstr "FAT 16"
-
-msgid "FAT 32"
-msgstr "FAT 32"
-
-msgid "FAT 16 (Windows)"
-msgstr "FAT 16 (Windows)"
-
-msgid "FAT 32 (Windows)"
-msgstr "FAT 32 (Windows)"
-
-#. see http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html
-msgid "Empty (0x00)"
-msgstr "Tühi (0x00)"
-
-msgid "FAT12 (0x01)"
-msgstr "FAT12 (0x01)"
-
-msgid "FAT16 <32M (0x04)"
-msgstr "FAT16 <32M (0x04)"
-
-msgid "Extended (0x05)"
-msgstr "Laiendatud (0x05)"
-
-msgid "FAT16 (0x06)"
-msgstr "FAT16 (0x06)"
-
-msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
-msgstr "HPFS/NTFS (0x07)"
-
-msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
-msgstr "W95 FAT32 (0x0b)"
-
-msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
-msgstr "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
-
-msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
-msgstr "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
-
-msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
-msgstr "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
-
-msgid "OPUS (0x10)"
-msgstr "OPUS (0x10)"
-
-msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
-msgstr "Peidetud FAT12 (0x11)"
-
-msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
-msgstr "Compaq diagnostika (0x12)"
-
-msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
-msgstr "Peidetud FAT16 <32M (0x14)"
-
-msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
-msgstr "Peidetud FAT16 (0x16)"
-
-msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
-msgstr "Peidetud HPFS/NTFS (0x17)"
-
-msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
-msgstr "Peidetud W95 FAT32 (0x1b)"
-
-msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
-msgstr "Peidetud W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
-
-msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
-msgstr "Peidetud W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
-
-msgid "PartitionMagic (0x3c)"
-msgstr "PartitionMagic (0x3c)"
-
-msgid "Minix (0x81)"
-msgstr "Minix (0x81)"
-
-#. cf. http://en.wikipedia.org/wiki/MINIX_file_system
-msgid "Linux swap (0x82)"
-msgstr "Linuxi saaleala (0x82)"
-
-msgid "Linux (0x83)"
-msgstr "Linux (0x83)"
-
-msgid "Hibernation (0x84)"
-msgstr "Hibernation (0x84)"
-
-msgid "Linux Extended (0x85)"
-msgstr "Linuxi laiendatud (0x85)"
-
-msgid "Linux LVM (0x8e)"
-msgstr "Linuxi LVM (0x8e)"
-
-msgid "Hibernation (0xa0)"
-msgstr "Hibernation (0xa0)"
-
-msgid "FreeBSD (0xa5)"
-msgstr "FreeBSD (0xa5)"
-
-msgid "OpenBSD (0xa6)"
-msgstr "OpenBSD (0xa6)"
-
-msgid "Mac OS X (0xa8)"
-msgstr "Mac OS X (0xa8)"
-
-msgid "Mac OS X (0xaf)"
-msgstr "Mac OS X (0xaf)"
-
-msgid "Solaris boot (0xbe)"
-msgstr "Solarise alglaadimine (0xbe)"
-
-msgid "Solaris (0xbf)"
-msgstr "Solaris (0xbf)"
-
-msgid "BeOS BFS (0xeb)"
-msgstr "BeOS BFS (0xeb)"
-
-msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
-msgstr "SkyOS SkyFS (0xec)"
-
-msgid "EFI GPT (0xee)"
-msgstr "EFI GPT (0xee)"
-
-msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
-msgstr "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
-
-msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
-msgstr "Linuxi RAIDi isetuvastus (0xfd)"
-
-#. Translators: Shown for unknown partition types.
-#. * %s is the partition type name
-#.
-#, c-format
-msgid "Unknown (%s)"
-msgstr "Tundmatu (%s)"
-
-msgid ""
-"A popular format compatible with almost any device or system, typically used "
-"for file exchange."
-msgstr ""
-"Populaarne failisüsteem, mis on ühilduv peaaegu iga seadme ja süsteemiga, "
-"tavaliselt kasutatakse failivahetuseks."
-
-msgid ""
-"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
-"UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
-msgstr ""
-"See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on "
-"klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi. See failisüsteem ei toeta "
-"žurnaalimist."
-
-msgid ""
-"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
-"UNIX file permissions support."
-msgstr ""
-"See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on "
-"klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi."
-
-msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
-msgstr "Saaleala, mida operatsioonisüsteem saab kasutada virtuaalmäluna."
-
-msgid ""
-"The native Windows file system. Not widely compatible with other operating "
-"systems than Windows."
-msgstr ""
-"Windowsi natiivne failisüsteem. Pole laialt ühilduv teiste "
-"operatsioonisüsteemidega peale Windowsi."
-
-msgid ""
-"Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not widely "
-"compatible with operating systems other than Linux and Minix."
-msgstr ""
-"Lihtne failisüsteem väikese ülekulu ja UNIX-i failiõiguste toega. Ei ole "
-"laialdaselt ühilduv teiste operatsioonisüsteemidega peale Linuxi ja Minixi."
-
-msgid "No file system will be created."
-msgstr "Ühtegi failisüsteemi ei looda."
-
-msgid "Create an Extended Partition for logical partitions."
-msgstr "Loo loogiliste partitsioonide jaoks laiendatud partitsioon."
-
-msgid ""
-"The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or system "
-"but has a number of limitations with respect to disk size and number of "
-"partitions."
-msgstr ""
-"Peabuutkirje (MBR) skeem ühildub peaaegu kõigi seadmete ja süsteemidega, "
-"kuid piiratud on ketta suurus ja partitsioonide arv."
-
-msgid ""
-"A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple systems "
-"and most Linux systems. Not recommended for removable media."
-msgstr ""
-"Pärandskeem, mis ei ühildu enamiku süsteemidega, välja arvatud Apple "
-"süsteemid ja enamik Linuxi süsteeme. Ei soovitata eemaldatava andmekandja "
-"jaoks."
-
-msgid ""
-"The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
-"incompatible with some devices and legacy systems."
-msgstr ""
-"GUID-skeem on ühilduv enamiku moodsate süsteemidega, kuid võib mitte "
-"ühilduda mõnede seadmete ja mõnede pärandsüsteemidega."
-
-msgid ""
-"Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to avoid "
-"partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
-msgstr ""
-"Märgib kogu ketta kasutatuks. Kasuta seda valikut ainult siis, kui tahad "
-"vältida ketta partitsioneerimist, nt kasuta kogu ketast flopi või Zip "
-"ketastel."
-
-#, c-format
-msgid "%.1f KB/s"
-msgstr "%.1f KB/s"
-
-#, c-format
-msgid "%.1f MB/s"
-msgstr "%.1f MB/s"
-
-#, c-format
-msgid "%.1f GB/s"
-msgstr "%.1f GB/s"
-
-#. Translators: interface name for serial ATA disks
-msgid "SATA"
-msgstr "SATA"
-
-#. Translators: interface name for serial ATA disks
-msgid "eSATA"
-msgstr "eSATA"
-
-#. Translators: interface name for parallel ATA disks
-msgid "PATA"
-msgstr "PATA"
-
-#. Translators: interface name for ATA disks
-msgid "ATA"
-msgstr "ATA"
-
-#. Translators: interface name for SCSI disks
-msgid "SCSI"
-msgstr "SCSI"
-
-#. Translators: interface name for USB disks
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
-#. Translators: interface name for firewire disks
-msgid "Firewire"
-msgstr "Firewire"
-
-#. Translators: interface name for SDIO disks
-msgid "SDIO"
-msgstr "SDIO"
-
-#. Translators: interface name for virtual disks
-msgid "Virtual"
-msgstr "Virtuaalne"
-
-#. Translators: name shown for unknown disk connection interfaces
-msgctxt "connection name"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
-
-#. Translators: Connection with speed information.
-#. * First %s is the connection name, like 'SATA' or 'USB'
-#. * second %s is the speed, like '2 Mbit/s'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s at %s"
-msgstr "%s kiirusega %s"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Stripe (RAID-0)"
-msgstr "Riba (RAID-0)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-0"
-msgstr "RAID-0"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Mirror (RAID-1)"
-msgstr "Peegel (RAID-1)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-1"
-msgstr "RAID-1"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Parity Disk (RAID-4)"
-msgstr "Paarisketas (RAID-4)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-4"
-msgstr "RAID-4"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Distributed Parity (RAID-5)"
-msgstr "Jaotatud paarid (RAID-5)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-5"
-msgstr "RAID-5"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
-msgstr "Jaotatud topeltpaarid (RAID-6)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-6"
-msgstr "RAID-6"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
-msgstr "Peeglite riba (RAID-10)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID-10"
-msgstr "RAID-10"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Concatenated (Linear)"
-msgstr "Liidetud (järjestikuline)"
-
-msgctxt "RAID level"
-msgid "Linear"
-msgstr "Järjestikuline"
-
-msgid ""
-"Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
-"tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
-"fails."
-msgstr ""
-"Ribad ilma paarideta. Võimaldab paremat jõudlust, kuid puudub veataluvus. "
-"Kui üks ketas massiivis rikneb, rikneb koos sellega kogu RAID-0 massiiv."
-
-msgid ""
-"Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
-"performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk failing."
-msgstr ""
-"Peegeldus ilma paarideta. Võimaldab paremat veataluvust ja lugemisjõudlust. "
-"RAID-1 massiiv püsib, kuni viimane ketas toimib."
-
-msgid ""
-"Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance and "
-"fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
-msgstr ""
-"Paarisribad ühel kettal. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-4 "
-"massiiv talub ühe ketta riknemist."
-
-msgid ""
-"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
-"tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
-msgstr ""
-"Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-5 "
-"massiiv talub ühe ketta riknemist."
-
-msgid ""
-"Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance and "
-"fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
-msgstr ""
-"Jaotatud topeltpaaridega ribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. "
-"RAID-6 massiiv talub kahe ketta riknemist."
-
-msgid ""
-"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
-"tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long as no "
-"mirror loses all its drives."
-msgstr ""
-"Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-10 "
-"massiiv talub mitme ketta riknemist, kuni vähemalt ühel peegeldusel on kõik "
-"kettad alles."
-
-#, c-format
-msgid "Unknown RAID level %s."
-msgstr "Tundmatu RAID-i tase %s."
-
-#. Translators: Overall description of the GOOD status
-msgid "Disk is healthy"
-msgstr "Ketas on hea tervise juures"
-
-#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_IN_THE_PAST status
-msgid "Disk was used outside of design parameters in the past"
-msgstr "Ketast on minevikus kasutatud väljaspool ettenähtud parameetreid"
-
-#. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR status
-msgid "Disk has a few bad sectors"
-msgstr "Kettal on mõned vigased sektorid"
-
-#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
-msgid "DISK IS BEING USED OUTSIDE DESIGN PARAMETERS"
-msgstr "KETAST KASUTATAKSE VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD PARAMEETREID"
-
-#. Translators: Suggested action for the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
-#. Translators: Suggested action for the BAD_SECTOR_MANY status
-#. Translators: Suggested action for the BAD_STATUS status
-msgid "Backup all data and replace the disk"
-msgstr "Varunda kõik andmed ja asenda ketas"
-
-#. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR_MANY status
-msgid "DISK HAS MANY BAD SECTORS"
-msgstr "KETTAL ON PALJU VIGASEID SEKTOREID"
-
-#. Translators: Overall description of the BAD_STATUS status
-msgid "DISK FAILURE IS IMMINENT"
-msgstr "KOHE JÄRGNEB KETTA RIKNEMINE"
-
-#. Translator: The word "blank" is used as an adjective, e.g. we are decsribing discs that are already blank
-msgid "CD-ROM Disc"
-msgstr "CD-ROM plaat"
-
-msgid "Blank CD-ROM Disc"
-msgstr "Tühi CD-ROM plaat"
-
-msgid "CD-R Disc"
-msgstr "CD-R plaat"
-
-msgid "Blank CD-R Disc"
-msgstr "Tühi CD-R plaat"
-
-msgid "CD-RW Disc"
-msgstr "CD-RW plaat"
-
-msgid "Blank CD-RW Disc"
-msgstr "Tühi CD-RW plaat"
-
-msgid "DVD-ROM Disc"
-msgstr "DVD-ROM plaat"
-
-msgid "Blank DVD-ROM Disc"
-msgstr "Tühi DVD-ROM plaat"
-
-msgid "DVD-RW Disc"
-msgstr "DVD-RW plaat"
-
-msgid "Blank DVD-RW Disc"
-msgstr "Tühi DVD-RW plaat"
-
-msgid "DVD-RAM Disc"
-msgstr "DVD-RAM plaat"
-
-msgid "Blank DVD-RAM Disc"
-msgstr "Tühi DVD-RAM plaat"
-
-msgid "DVD+R Disc"
-msgstr "DVD+R plaat"
-
-msgid "Blank DVD+R Disc"
-msgstr "Tühi DVD+R plaat"
-
-msgid "DVD+RW Disc"
-msgstr "DVD+RW plaat"
-
-msgid "Blank DVD+RW Disc"
-msgstr "Tühi DVD+RW plaat"
-
-msgid "DVD+R DL Disc"
-msgstr "DVD+R DL plaat"
-
-msgid "Blank DVD+R DL Disc"
-msgstr "Tühi DVD+R DL plaat"
-
-msgid "DVD+RW DL Disc"
-msgstr "DVD+RW DL plaat"
-
-msgid "Blank DVD+RW DL Disc"
-msgstr "Tühi DVD+RW DL plaat"
-
-msgid "Blu-Ray Disc"
-msgstr "Blu-Ray plaat"
-
-msgid "Blank Blu-Ray Disc"
-msgstr "Tühi Blu-Ray plaat"
-
-msgid "Blu-Ray R Disc"
-msgstr "Blu-Ray R plaat"
-
-msgid "Blank Blu-Ray R Disc"
-msgstr "Tühi Blu-Ray R plaat"
-
-msgid "Blu-Ray RW Disc"
-msgstr "Blu-Ray RW plaat"
-
-msgid "Blank Blu-Ray RW Disc"
-msgstr "Tühi Blu-Ray RW plaat"
-
-msgid "HD DVD Disc"
-msgstr "HD DVD plaat"
-
-msgid "Blank HD DVD Disc"
-msgstr "Tühi HD DVD plaat"
-
-msgid "HD DVD-R Disc"
-msgstr "HD DVD-R plaat"
-
-msgid "Blank HD DVD-R Disc"
-msgstr "Tühi HD DVD-R plaat"
-
-msgid "HD DVD-RW Disc"
-msgstr "HD DVD-RW plaat"
-
-msgid "Blank HD DVD-RW Disc"
-msgstr "Tühi HD DVD-RW plaat"
-
-msgid "MO Disc"
-msgstr "MO plaat"
-
-msgid "Blank MO Disc"
-msgstr "Tühi MO plaat"
-
-msgid "MRW Disc"
-msgstr "MRW plaat"
-
-msgid "Blank MRW Disc"
-msgstr "Tühi MRW plaat"
-
-msgid "MRW/W Disc"
-msgstr "MRW/W plaat"
-
-msgid "Blank MRW/W Disc"
-msgstr "Tühi MRW/W plaat"
-
-msgid "Blank Optical Disc"
-msgstr "Tühi optiline plaat"
-
-#. Translators: Label for an extended partition
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Extended"
-msgstr "%s laiendatud"
-
-msgid "Contains logical partitions"
-msgstr "Sisaldab loogilisi partitsioone"
-
-#. Translators: Label for an extended partition
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Encrypted"
-msgstr "%s krüpteeritud"
-
-msgid "Optical Disc"
-msgstr "Optiline plaat"
-
-#. Translators: Label for a partition with a filesystem
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Filesystem"
-msgstr "%s failisüsteem"
-
-#. Translators: Label for a partition table
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Partition Table"
-msgstr "%s partitsioonitabel"
-
-#. Translators: Label for a LVM volume
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s LVM2 Physical Volume"
-msgstr "%s LVM2 füüsiline köide"
-
-#. Translators: Used if no specific RAID level could be determined
-msgctxt "RAID level"
-msgid "RAID"
-msgstr "RAID"
-
-#. Translators: label for a RAID component
-#. * First %s is the size, formatted like '45 GB'
-#. * Second %s is the RAID level string, e.g 'RAID-5'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s %s Component"
-msgstr "%s %s komponent"
-
-#. Translators: description for a RAID component
-#. * First %s is the array name, e.g. 'My Photos RAID',
-#.
-#, c-format
-msgid "Part of \"%s\" array"
-msgstr "\"%s\" massiivi osa"
-
-#. Translators: label for a swap partition
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Swap Space"
-msgstr "%s saaleala"
-
-#. Translators: label for a data partition
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Data"
-msgstr "%s andmed"
-
-#. Translators: label for a volume of unrecognized use
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Unrecognized"
-msgstr "%s tundmatu"
-
-#. Translators: description for a volume of unrecognized use
-msgid "Unknown or Unused"
-msgstr "Tundmatu või pole kasutusel"
-
-#. Translators: label for a partition
-#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
-#.
-#, c-format
-msgid "%s Partition"
-msgstr "%s partitsioon"
-
-#. Translators: The VPD name for a volume. The %d is the partition number
-#. * and the %s is the VPD name for the drive.
-#.
-#, c-format
-msgid "Partition %d of %s"
-msgstr "Partitsioon %d kettal %s"
-
-#. Translators: The VPD name for a volume. The %d is the partition number.
-#.
-#, c-format
-msgid "Partition %d"
-msgstr "Partitsioon %d"
-
-#. Translators: The VPD name for a whole-disk volume.
-#. * The %s is the VPD name for the drive.
-#.
-#, c-format
-msgid "Whole-disk volume on %s"
-msgstr "Kogu-ketta köide kettal %s"
-
-#. Translators: The VPD name for a whole-disk volume.
-#.
-msgid "Whole-disk volume"
-msgstr "Kogu-ketta köide"
-
-#. Translators: %s is the name of the device
-#, c-format
-msgid "It's now safe to remove \"%s\"."
-msgstr "\"%s\" eemaldamine on nüüd turvaline."
-
-#. Translators: %s is the name of the device
-#, c-format
-msgid "Writing data to \"%s\"..."
-msgstr "Andmete kirjutamine seadmele \"%s\"..."
-
-msgid ""
-"To prevent data loss, wait until this has finished before removing media or "
-"disconnecting the device."
-msgstr ""
-"Andmete kaotsimineku vältimiseks ära enne selle tegevuse lõppemist "
-"andmekandjat eemalda ega lahti ühenda."
-
-#. Translators: This is used as the title of the notification
-msgid "Hard Disk Problems Detected"
-msgstr "Avastati kõvaketta probleemid"
-
-msgid "A hard disk is reporting health problems."
-msgstr "Kõvaketas annab teada terviseprobleemidest."
-
-msgid "Multiple system hard disks are reporting health problems."
-msgstr "Mitu süsteemi kõvaketast annab teada terviseprobleemidest."
-
-msgid "Examine"
-msgstr "Uuri"
-
-msgid "Multiple hard disks are reporting health problems."
-msgstr "Mitu kõvaketast annab teada terviseprobleemidest."
-
-msgid "Volume to show"
-msgstr "Köide, mida näidata"
-
-msgid "Drive to show"
-msgstr "Ketas, mida näidata"
-
-msgid "Multipath Drive"
-msgstr "Mitmerajaketas"
-
-#. Translators: This is used in the "Location" element for a disk
-#. * connected to a SAS Adapter or Expander - The %d is the
-#. * PHY number (starts at 1) and the %s is the Adapter/Expander
-#. * name (e.g. "SAS Host Adapter").
-#.
-#, c-format
-msgid "PHY %d of %s"
-msgstr "PHY %d %s-st"
-
-# Port 1 PATA-hosti adapteril
-#. Translators: This is used in the "Location" element for a disk
-#. * connected to a Adapter or Expander - The %d is the
-#. * PHY number (starts at 1) and the %s is the Adapter/Expander
-#. * name (e.g. "SATA Host Adapter").
-#.
-#, c-format
-msgid "Port %d of %s"
-msgstr "Port %d %sil"
-
-msgctxt "Write Cache"
-msgid "Enabled"
-msgstr "Lubatud"
-
-msgctxt "Write Cache"
-msgid "Disabled"
-msgstr "Keelatud"
-
-#. Translators: This is for the rotation rate of a hard
-#. * disk - RPM means rounds per minute
-#.
-#, c-format
-msgctxt "Rotation Rate"
-msgid "%d RPM"
-msgstr "%d RPM"
-
-msgctxt "Rotation Rate"
-msgid "Solid-State Disk"
-msgstr "Pooljuhtketas (SSD)"
-
-#. Translators: 'scheme' refers to a partition table format here, like 'mbr' or 'gpt'
-#, c-format
-msgid "Unknown Scheme: %s"
-msgstr "Tundmatu skeem: %s"
-
-msgid "Error launching Brasero"
-msgstr "Tõrge Brasero käivitamisel"
-
-msgid "The application is not installed"
-msgstr "Rakendus pole paigaldatud"
-
-msgid "Error ejecting medium"
-msgstr "Tõrge andmekandja väljastamisel"
-
-msgid "Error detaching drive"
-msgstr "Tõrge ketta lahutamisel"
-
-msgid "Error formatting drive"
-msgstr "Tõrge ketta vormindamisel"
-
-msgid "Are you sure you want to format the drive?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad ketta vormindada?"
-
-msgid ""
-"<b>WARNING:</b> Several paths to this drive has been detected but no "
-"corresponding multipath device was found. Your OS may be misconfigured."
-msgstr ""
-"<b>HOIATUS:</b> sellele kettale viitavad mitu asukohta, kuid vastavat "
-"mitmerajaseadet ei leitud. Sinu operatsioonisüsteem võib olla valesti "
-"seadistatud."
-
-msgid "Go to Multipath Device"
-msgstr "Mitmerajaseadme juurde liikumine"
-
-msgid ""
-"<b>NOTE:</b> This object represents one of several paths to the drive. To "
-"perform operations on the drive, use the corresponding multipath object."
-msgstr ""
-"<b>MÄRKUS:</b> see objekt esindab ketta ühte asukohta mitmest võimalikust. "
-"Kettaga opereerimiseks kasuta vastavat mitmeseadme objekti."
-
-msgid "Model:"
-msgstr "Mudel:"
-
-msgid "Serial Number:"
-msgstr "Seerianumber:"
-
-msgid "Firmware Version:"
-msgstr "Püsivara versioon:"
-
-#. Translators: if you translate "World Wide Name", please include the abbreviation "WWN"
-msgid "World Wide Name:"
-msgstr "Ülemaailmne nimi WWN:"
-
-msgid "Location:"
-msgstr "Asukoht:"
-
-msgid "Write Cache:"
-msgstr "Kirjutamispuhver:"
-
-msgid "Rotation Rate:"
-msgstr "Pöörlemiskiirus:"
-
-msgid "Capacity:"
-msgstr "Mahutavus:"
-
-msgid "Connection:"
-msgstr "Ühendus:"
-
-msgid "Partitioning:"
-msgstr "Partitsioneerimine:"
-
-msgid "Open CD/_DVD Application"
-msgstr "Ava CD/_DVD rakendus"
-
-msgid "Create and copy CDs and DVDs"
-msgstr "CD- ja DVD-plaatide loomine ja kopeerimine"
-
-msgid "Format _Drive"
-msgstr "Vorminda _ketas"
-
-msgid "Erase or partition the drive"
-msgstr "Ketta kustutamine või partitsioneerimine"
-
-msgid "SM_ART Data"
-msgstr "SM_ART-andmed"
-
-msgid "View SMART data and run self-tests"
-msgstr "SMART-andmete kuvamine ja enesetestide käivitamine"
-
-msgid "_Eject"
-msgstr "_Väljasta"
-
-msgid "Eject medium from the drive"
-msgstr "Andmekandja väljastamine seadmest"
-
-msgid "Safe Rem_oval"
-msgstr "Turvaline _eemaldamine"
-
-msgid "Power down the drive so it can be removed"
-msgstr "Ketta väljalülitamine, et selle saaks eemaldada"
-
-msgid "Measure drive performance"
-msgstr "Ketta jõudluse mõõtmine"
-
-#. Translators: Used for SAS to convey the number of PHYs in the
-#. * "Number of Ports" element. You should probably not translate PHY.
-#.
-#, c-format
-msgid "%d PHYs"
-msgstr "%d PHYd"
-
-msgid "Parallel ATA"
-msgstr "Paralleel-ATA (PATA)"
-
-msgid "Serial ATA"
-msgstr "Järjestik-ATA (SATA)"
-
-msgid "Serial Attached SCSI"
-msgstr "Jadamisi ühendatud SCSI"
-
-msgid "Vendor:"
-msgstr "Tootja:"
-
-msgid "Revision:"
-msgstr "Redaktsioon:"
-
-msgid "Driver:"
-msgstr "Draiver:"
-
-msgid "Fabric:"
-msgstr "Toode:"
-
-msgid "Number of Ports:"
-msgstr "Portide arv:"
-
-msgid "Error starting Volume Group"
-msgstr "Tõrge köitegrupi käivitamisel"
-
-msgid "Error stopping Volume Group"
-msgstr "Tõrge köitegrupi peatamisel"
-
-msgid "Error setting name for Volume Group"
-msgstr "Tõrge köitegrupi nime määramisel"
-
-msgid "Choose a new Volume Group name."
-msgstr "Vali köitegrupile uus nimi."
-
-msgid "Error adding Physical Volume to Volume Group"
-msgstr "Tõrge füüsilise köite lisamisel köitegruppi"
-
-msgid "Error creating PV for VG"
-msgstr "Tõrge köitegrupi jaoks füüsilise köite loomisel"
-
-msgid "Error deleting partition for Physical Volume in Volume Group"
-msgstr "Tõrge partitsiooni kustutamisel, mis on köitegrupi füüsiline köide"
-
-msgid "Error removing Physical Volume from Volume Group"
-msgstr "Tõrge füüsilise köite eemaldamisel köitegrupist"
-
-msgid "Are you sure you want the remove the Physical Volume?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad füüsilise köite eemaldada?"
-
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Eemalda"
-
-msgid "Not Running"
-msgstr "Ei tööta"
-
-msgid "Partially Running"
-msgstr "Osaliselt töötav"
-
-msgid "Running"
-msgstr "Töötab"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown (%d)"
-msgstr "Tundmatu (%d)"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Nimi:"
-
-msgid "Extent Size:"
-msgstr "Ekstendi suurus:"
-
-msgid "Physical Volumes:"
-msgstr "Füüsilised köited:"
-
-msgid "Unallocated:"
-msgstr "Allutamata:"
-
-msgid "St_art Volume Group"
-msgstr "_Käivita köitegrupp"
-
-msgid "Activate all LVs in the VG"
-msgstr "Kõigi loogiliste köidete aktiveerimine selles köitegrupis"
-
-msgid "St_op Volume Group"
-msgstr "_Peata köitegrupp"
-
-msgid "Deactivate all LVs in the VG"
-msgstr "Kõigi loogiliste köidete deaktiveerimine selles köitegrupis"
-
-msgid "Edit _Name"
-msgstr "Muuda _nime"
-
-msgid "Change the Volume Group name"
-msgstr "Köitegrupi nime muutmine"
-
-msgid "Edit _Physical Volumes"
-msgstr "Muuda _füüsilisi köiteid"
-
-msgid "Create and remove PVs"
-msgstr "Füüsiliste köidete lisamine ja eemaldamine"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "Not running, partially assembled"
-msgstr "Ei tööta, osaliselt koostatud"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "Not running"
-msgstr "Ei tööta"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "Not running, can only start degraded"
-msgstr "Ei tööta, käivitada saab ainult kahandatud režiimis"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "Not running, not enough components to start"
-msgstr "Ei tööta, käivitamiseks pole piisavalt komponente"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "DEGRADED"
-msgstr "KAHANDATUD REŽIIM"
-
-msgctxt "RAID status"
-msgid "Running"
-msgstr "Töötab"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Reshaping"
-msgstr "Ümberkujundamine"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Resyncing"
-msgstr "Sünkroniseerimine"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Repairing"
-msgstr "Parandamine"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Recovering"
-msgstr "Taastamine"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Checking"
-msgstr "Kontrollimine"
-
-msgctxt "RAID action"
-msgid "Idle"
-msgstr "Jõude"
-
-msgid "Error stopping RAID Array"
-msgstr "Tõrge RAID-massiivi peatamisel"
-
-msgid "Error starting RAID Array"
-msgstr "Tõrge RAID-massiivi käivitamisel"
-
-#, c-format
-msgid "Not enough components available to start the RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi käivitamiseks pole piisavalt komponente saadaval"
-
-msgid "Are you sure you want the RAID Array degraded?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad RAID-massiivi käivitada kahandatud režiimis?"
-
-msgid "_Start"
-msgstr "_Käivita"
-
-msgid "Error deleting partition for component in RAID Array"
-msgstr "Tõrge RAID-massiivi komponendiks oleva partitsiooni kustutamisel"
-
-msgid "Error removing component from RAID Array"
-msgstr "Tõrge komponendi eemaldamisel RAID-massiivist"
-
-msgid "Are you sure you want the remove the component?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad komponendi eemaldada?"
-
-msgid "Error adding component to RAID Array"
-msgstr "Tõrge komponendi lisamisel RAID-massiivi"
-
-msgid "Error creating component for RAID array"
-msgstr "Viga RAID-massiivi jaoks komponendi loomisel"
-
-msgid "Error expanding RAID Array"
-msgstr "Tõrge RAID-massiivi laiendamisel"
-
-msgid "Error checking RAID Array"
-msgstr "Tõrge RAID-massiivi kontrollil"
-
-msgid "Level:"
-msgstr "Tase:"
-
-msgid "Metadata Version:"
-msgstr "Metaandmete versioon:"
-
-msgid "Action:"
-msgstr "Tegevus:"
-
-msgid "Components:"
-msgstr "Komponendid:"
-
-msgid "St_art RAID Array"
-msgstr "_Käivita RAID-massiiv"
-
-msgid "Bring up the RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi käivitamine"
-
-msgid "St_op RAID Array"
-msgstr "_Peata RAID-massiiv"
-
-msgid "Tear down the RAID Array"
-msgstr "RAID-massiivi peatamine"
-
-msgid "Format/Erase RAI_D Array"
-msgstr "_Vorminda/kustuta RAID-massiiv"
-
-msgid "Erase or partition the array"
-msgstr "Massiivi kustutamine või partitsioneerimine"
-
-msgid "Chec_k Array"
-msgstr "_Kontrolli RAID-massiivi"
-
-msgid "Check and repair the array"
-msgstr "RAID-massiivi kontrollimine ja parandamine"
-
-msgid "Edit Com_ponents"
-msgstr "_Muuda komponente"
-
-msgid "Create and remove components"
-msgstr "Komponentide lisamine ja eemaldamine"
-
-msgid "Measure RAID array performance"
-msgstr "RAID-massiivi jõudluse mõõtmine"
-
-msgid "Error unmounting volume"
-msgstr "Tõrge köite lahtihaakimisel"
-
-msgid "Error mounting volume"
-msgstr "Tõrge köite haakimisel"
+msgid "Error mounting filesystem"
+msgstr "Tõrge failisüsteemi haakimisel"
+
+msgid "Error unmounting filesystem"
+msgstr "Tõrge failisüsteemi lahtihaakmisel"
 
 msgid "Error deleting partition"
 msgstr "Viga partitsiooni kustutamisel"
@@ -3944,399 +1778,20 @@
 msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
 msgstr "Kas oled kindel, et tahad partitsiooni kustutada?"
 
+msgid "All data on the partition will be lost"
+msgstr "Kõik partitsioonil olevad andmed lähevad kaotsi"
+
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Kustuta"
 
-msgid "Error creating filesystem"
-msgstr "Tõrge failisüsteemi loomisel"
-
-msgid "Are you sure you want to format the volume?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad köite vormindada?"
-
-msgid "Error modifying partition"
-msgstr "Viga partitsiooni muutmisel"
-
-msgid "Are you sure you want to forget the passphrase?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad parooli unustada?"
-
-msgid "_Forget"
-msgstr "_Unusta"
-
-msgid "Error locking LUKS volume"
-msgstr "Tõrge LUKS-köite lukustamisel"
-
-msgid "Error unlocking LUKS volume"
-msgstr "Tõrge LUKS-köite luku avamisel"
-
-msgid "Error creating partition"
-msgstr "Viga partitsiooni loomisel"
-
-msgid "Error changing label"
-msgstr "Tõrge pealdise muutmisel"
-
-msgid "Choose a new filesystem label."
-msgstr "Vali uus failisüsteemi pealdis."
-
-msgid "_Label:"
-msgstr "_Pealdis:"
-
-msgid "Error checking filesystem on volume"
-msgstr "Viga köitel asuva failisüsteemi kontrollimisel"
-
-#, c-format
-msgid "File system check on \"%s\" (%s) completed"
-msgstr "Failisüsteemi kontroll seadmel \"%s\" (%s) lõpetatud"
-
-msgid "File system is clean."
-msgstr "Failisüsteem on puhas."
-
-msgid "File system is <b>NOT</b> clean."
-msgstr "Failisüsteem <b>EI OLE</b> puhas."
-
-#, c-format
-msgid "Error spawning nautilus: %s"
-msgstr "Tõrge nautiluse käivitamisel: %s"
-
-msgid "Error creating Logical Volume"
-msgstr "Viga loogilise köite loomisel"
-
-msgid "Error stopping Logical Volume"
-msgstr "Viga loogilise köite peatamisel"
-
-msgid "Error starting Logical Volume"
-msgstr "Viga loogilise köite käivitamisel"
-
-msgid "Error setting name for Logical Volume"
-msgstr "Tõrge loogilise köite nime määramisel"
-
-msgid "Choose a new name for the Logical Volume."
-msgstr "Vali loogilisele köitele uus nimi."
-
-msgid "Error deleting Logical Volume"
-msgstr "Viga loogilise köite kustutamisel"
-
-msgid "Are you sure you want to delete the logical volume?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad loogilise köite kustutada?"
-
-msgid "Volume Name:"
-msgstr "Köite nimi:"
-
-msgid "Usage:"
-msgstr "Kasutus:"
-
-msgid "Partition Type:"
-msgstr "Partitsiooni liik:"
-
-msgid "Partition Label:"
-msgstr "Partitsiooni pealdis:"
-
-msgid "Partition Flags:"
-msgstr "Partitsiooni lipud:"
-
-msgid "Type:"
-msgstr "Liik:"
-
-msgid "Available:"
-msgstr "Saadaval:"
-
-msgid "Label:"
-msgstr "Pealdis:"
-
-msgid "Mount Point:"
-msgstr "Ühenduskoht:"
-
-msgctxt "LVM2 LV State"
-msgid "Running"
-msgstr "Töötab"
-
-msgctxt "LVM2 LV State"
-msgid "Not Running"
-msgstr "Ei tööta"
-
-#. Translators: This is for the 'boot' MBR/APM partition flag
-msgid "Bootable"
-msgstr "Alglaaditav"
-
-#. Translators: This is for the 'required' GPT partition flag
-msgid "Required"
-msgstr "Nõutud"
-
-#. Translators: This is for the 'allocated' APM partition flag
-msgid "Allocated"
-msgstr "Allutatud"
-
-#. Translators: This is for the 'allow_read' APM partition flag
-msgid "Allow Read"
-msgstr "Lugemine lubatud"
-
-#. Translators: This is for the 'allow_write' APM partition flag
-msgid "Allow Write"
-msgstr "Kirjutamine lubatud"
-
-#. Translators: This is for the 'boot_code_is_pic' APM partition flag
-msgid "Boot Code PIC"
-msgstr "Alglaadimiskoodi PIC"
-
-msgid "Filesystem"
-msgstr "Failisüsteem"
-
-#. Translators: this the mount point hyperlink tooltip for a
-#. * remote server - it uses the sftp:// protocol
-#.
-msgid "View files on the volume using a SFTP network share"
-msgstr "Köitel asuvate failide kuvamine SFTP jagatud võrguressursi kaudu"
-
-#. Translators: this the mount point hyperlink tooltip
-msgid "View files on the volume"
-msgstr "Köitel asuvate failide kuvamine"
-
-#. Translators: this the the text for the mount point
-#. * item - %s is the mount point, e.g. '/media/disk'
-#.
-#, c-format
-msgid "Mounted at %s"
-msgstr "Haagitud kohale %s"
-
-msgid "Not Mounted"
-msgstr "Pole haagitud"
-
-msgid "Encrypted Volume (Locked)"
-msgstr "Krüpteeritud köide (lukus)"
-
-msgid "Encrypted Volume (Unlocked)"
-msgstr "Krüpteeritud köide (lukust lahti)"
-
-msgid "Go to array"
-msgstr "Massiivile liikumine"
-
-msgid "Container for Logical Partitions"
-msgstr "Sisaldab loogilisi partitsioone"
-
-msgid "Logical _Volumes"
-msgstr "Loogilised _köited"
-
-msgid "_Volumes"
-msgstr "_Köited"
-
-msgid "_Mount Volume"
-msgstr "_Haagi köide"
-
-msgid "Mount the volume"
-msgstr "Köite haakimine"
-
-msgid "Un_mount Volume"
-msgstr "_Haagi köide lahti"
-
-msgid "Unmount the volume"
-msgstr "Köite lahtihaakimine"
-
-msgid "Fo_rmat Volume"
-msgstr "_Vorminda köide"
-
-msgid "Erase or format the volume"
-msgstr "Köite kustutamine või vormindamine"
-
-msgid "_Check Filesystem"
-msgstr "Kontro_lli failisüsteemi"
-
-msgid "Check and repair the filesystem"
-msgstr "Failisüsteemi kontroll ja parandus"
-
-msgid "Edit Filesystem _Label"
-msgstr "Muuda failisüsteemi _pealdist"
-
-msgid "Change the label of the filesystem"
-msgstr "Failisüsteemi pealdise muutmine"
-
-msgid "Ed_it Partition"
-msgstr "_Muuda partitsiooni"
-
-msgid "Change partition type, label and flags"
-msgstr "Partitsiooni tüübi, pealdise ja lippude muutmine"
-
-msgid "D_elete Partition"
-msgstr "Kus_tuta partitsioon"
-
-msgid "Delete the partition"
-msgstr "Partitsiooni kustutamine"
-
-msgid "_Create Partition"
-msgstr "_Loo partitsioon"
-
-msgid "Create a new partition"
-msgstr "Uue partitsiooni loomine"
-
-msgid "_Lock Volume"
-msgstr "_Lukusta köide"
-
-msgid "Make encrypted data unavailable"
-msgstr "Krüpteeritud andmete kättesaamatuks muutmine"
-
-msgid "Un_lock Volume"
-msgstr "_Võta köide lukust lahti"
-
-msgid "Make encrypted data available"
-msgstr "Krüpteeritud andmete kättesaadavaks tegemine"
-
-msgid "Forge_t Passphrase"
-msgstr "_Unusta parool"
-
-msgid "Delete passphrase from keyring"
-msgstr "Parooli kustutamine võtmerõngast"
-
-msgid "Change passphrase"
-msgstr "Parooli muutmine"
-
-msgid "_Create Logical Volume"
-msgstr "_Loo uus loogiline köide"
-
-msgid "Create a new logical volume"
-msgstr "Uue loogilise köite loomine"
-
-msgid "S_tart Volume"
-msgstr "_Käivita köide"
-
-msgid "Activate the Logical Volume"
-msgstr "Loogilise köite aktiveerimine"
-
-msgid "Edit Vol_ume Name"
-msgstr "Muuda _köite nime"
-
-msgid "Change the name of the volume"
-msgstr "Muuda köite nime"
-
-msgid "D_elete Volume"
-msgstr "_Kustuta köide"
-
-msgid "Delete the Logical Volume"
-msgstr "Loogilise köite kustutamine"
-
-msgid "Sto_p Volume"
-msgstr "_Peata köide"
-
-msgid "Deactivate the Logical Volume"
-msgstr "Loogilise köite deaktiveerimine"
-
-#. Translators: Window title when the item representing a remote machine is selected.
-#. * First %s is the hostname of the remote host (e.g. 'widget.gnome.org')
-#.
-#, c-format
-msgid "%s — Disk Utility"
-msgstr "%s — Kettautiliit"
-
-#. Translators: Window title when an item on a remote machine is selected and there is a device file.
-#. * First %s is the name of the item (e.g. '80 GB Solid-State Disk' or 'Saturn').
-#. * Second %s is the VPD name of the item (e.g. 'ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC' or '6 TB RAID-6 Array').
-#. * Third is the device file (e.g. '/dev/sda')
-#. * Fourth %s is the hostname of the remote host (e.g. 'widget.gnome.org')
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) [%s] @ %s — Disk Utility"
-msgstr "%s (%s) [%s] @ %s — Kettautiliit"
-
-#. Translators: Window title when an item on a remote machine is selected.
-#. * First %s is the name of the item (e.g. '80 GB Solid-State Disk' or 'Saturn').
-#. * Second %s is the VPD name of the item (e.g. 'ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC' or '6 TB RAID-6 Array').
-#. * Third %s is the hostname of the remote host (e.g. 'widget.gnome.org')
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) @ %s — Disk Utility"
-msgstr "%s (%s) @ %s — Kettautiliit"
-
-#. Translators: Window title when an item on the local machine is selected and there is a device file.
-#. * First %s is the name of the item (e.g. '80 GB Solid-State Disk' or 'Saturn').
-#. * Second %s is the VPD name of the item (e.g. 'ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC' or '6 TB RAID-6 Array').
-#. * Third is the device file (e.g. '/dev/sda')
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) [%s] — Disk Utility"
-msgstr "%s (%s) [%s] — Kettautiliit"
-
-#. Translators: Window title when an item on the local machine is selected.
-#. * First %s is the name of the item (e.g. '80 GB Solid-State Disk' or 'Saturn').
-#. * Second %s is the VPD name of the item (e.g. 'ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC' or '6 TB RAID-6 Array').
-#.
-#, c-format
-msgid "%s (%s) — Disk Utility"
-msgstr "%s (%s) — Kettautiliit"
-
-msgid "Error creating RAID array"
-msgstr "Viga RAID-massiivi loomisel"
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to “%s”"
-msgstr "Tõrge serveriga “%s” ühendumisel"
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2010.\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2009, 2010."
-
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "Connect to _Server..."
-msgstr "Ühendu _serveriga..."
-
-msgid "Manage storage devices on another machine"
-msgstr "Teise masina salvestite haldamine"
-
-msgid "_Create"
-msgstr "_Loo"
-
-msgid "_RAID Array..."
-msgstr "_RAID-massiiv..."
-
-msgid "Create a RAID array"
-msgstr "RAID-massiivi loomine"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Lõpeta"
-
-msgid "Quit"
-msgstr "Lõpeta"
-
-msgid "Get Help on Disk Utility"
-msgstr "Hangi abi kettautiliidi kasutamisel"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist"
-
-msgid "An error occured"
-msgstr "Esines viga"
-
-msgid "The operation failed."
-msgstr "Operatsioon nurjus."
-
-msgid "The device is busy."
-msgstr "Seade on hõivatud."
-
-msgid "The operation was canceled."
-msgstr "Operatsioon katkestati."
-
-msgid "The daemon is being inhibited."
-msgstr "Deemonit piiratakse väljastpoolt."
-
-msgid "An invalid option was passed."
-msgstr "Edastati sobimatu valik."
-
-msgid "The operation is not supported."
-msgstr "Operatsioon pole toetatud."
-
-msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device."
-msgstr "ATA SMART-andmete hankimine ärataks seadme."
-
-msgid "Permission denied."
-msgstr "Õigused puuduvad."
-
-msgid "_Details:"
-msgstr "_Üksikasjad:"
-
-msgid "_Storage Devices"
-msgstr "_Salvestid"
+msgid "Error ejecting media"
+msgstr "Tõrge andmekandja väljastamisel"
+
+msgid "Error locking encrypted device"
+msgstr "Tõrge krüptitud seadme lukustamisel"
+
+msgid "Error starting swap"
+msgstr "Tõrge saaleala (swap) käivitamisel"
+
+msgid "Error stopping swap"
+msgstr "Tõrge saaleala (swap) peatamisel"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]