commit: r3270 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poAuthor: mattias
Date: Wed Mar 21 10:38:34 2012
New Revision: 3270

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] Wed Mar 21 10:38:34 2012
@@ -15,14 +15,14 @@
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-17 16:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-18 08:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-20 17:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-21 10:38+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "System Monitor"
@@ -30,6 +30,48 @@
 
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Süsteemi oleku ja protsesside jälgimine"
+
+msgid "System Monitor Preferences"
+msgstr "Süsteemijälgija eelistused"
+
+msgid "Behavior"
+msgstr "Käitumine"
+
+msgid "_Update interval in seconds:"
+msgstr "_Uuendamise sagedus sekundites:"
+
+msgid "Enable _smooth refresh"
+msgstr "_Sujuva värskenduse lubamine"
+
+msgid "Alert before ending or _killing processes"
+msgstr "Hoiatusdialoog enne protsessi lõpetamist või _kõrvaldamist"
+
+msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
+msgstr "_CPU kasutus jagatakse protsessorite arvuga"
+
+msgid "Information Fields"
+msgstr "Andmeväljad"
+
+msgid "Process i_nformation shown in list:"
+msgstr "Protsessi _andmed, mida kuvatakse loendis:"
+
+msgid "Processes"
+msgstr "Protsessid"
+
+msgid "Graphs"
+msgstr "Graafikud"
+
+msgid "_Show network speed in bits"
+msgstr "Võrguliiklust kuvatakes _bittides"
+
+msgid "Resources"
+msgstr "Vahendid"
+
+msgid "Show _all file systems"
+msgstr "Kuvatakse _kõiki failisüsteeme"
+
+msgid "File Systems"
+msgstr "Failisüsteemid"
 
 msgid "Show the System tab"
 msgstr "Süsteemi kaardi näitamine"
@@ -315,15 +357,6 @@
 #. procman_create_sysinfo_view();
 msgid "System"
 msgstr "Süsteem"
-
-msgid "Processes"
-msgstr "Protsessid"
-
-msgid "Resources"
-msgstr "Vahendid"
-
-msgid "File Systems"
-msgstr "Failisüsteemid"
 
 #, c-format
 msgid "%u second"
@@ -849,6 +882,8 @@
 msgstr "Seanss"
 
 # See peaks vist multiseat Linuxi puhul näitama, millise tooli taga oleva kasutaja heaks protsess töötab.
+#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
+#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
 msgid "Seat"
 msgstr "Iste"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]