commit: r3208 - /gnome/master/desktop/gnome-screenshot.poAuthor: mattias
Date: Wed Feb 29 12:28:08 2012
New Revision: 3208

Log:
ekraanipilt

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-screenshot.po [utf-8] Wed Feb 29 12:28:08 2012
@@ -10,39 +10,37 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2005.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-21 10:50+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-28 21:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:26+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-#, fuzzy
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
 msgid "Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmis.png"
+msgstr "Ekraanipilt"
 
 msgid "Save images of your desktop or individual windows"
 msgstr "Töölauast või üksikutest akendest pildi salvestamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Take a screenshot of the whole screen"
-msgstr "Ekraanilt kuvatõmmise võtmine "
-
-#, fuzzy
+msgstr "Tervest ekraanist ekraanipildi võtmine "
+
 msgid "Take a screenshot of the current window"
-msgstr "Käesolevast aknast pole võimalik kuvatõmmist võtta"
+msgstr "Käesolevast aknast ekraanipildi võtmine"
 
 msgid "Save Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "K_opeeri lõikelauale"
@@ -57,56 +55,50 @@
 msgstr "*"
 
 msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
-msgstr "Aknaspetsiifiline kuvatõmmis (aegunud)"
+msgstr "Aknaspetsiifiline ekraanipilt (aegunud)"
 
 msgid ""
 "Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
 "been deprecated and it is no longer in use."
 msgstr ""
-"Tõmmise võtmine käesolevast aknast, mitte tervest töölauast. See võti on "
-"aegunud ja pole enam kasutusel."
+"Ekraanipildi võtmine käesolevast aknast, mitte tervest töölauast. See võti "
+"on aegunud ja pole enam kasutusel."
 
 msgid "Screenshot delay"
-msgstr "Kuvatõmmise viivitus"
+msgstr "Ekraanipildi viivitus"
 
 msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
-msgstr "Viivituse kestus (sekundites) enne kuvatõmmise võtmist."
+msgstr "Viivituse kestus (sekundites) enne ekraanipildi võtmist."
 
 msgid "Screenshot directory"
-msgstr "Kuvatõmmiste kataloog"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
+msgstr "Ekraanipiltide kataloog"
+
 msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
-msgstr "Kataloog, kuhu viimati kuvatõmmis salvestati."
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Screenshot directory"
+msgstr "Kataloog, kuhu ekraanipildid vaikimisi salvestatakse."
+
 msgid "Last save directory"
-msgstr "Kuvatõmmiste kataloog"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
+msgstr "Viimase pildi kataloog"
+
 msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
-msgstr "Kataloog, kuhu viimati kuvatõmmis salvestati."
+msgstr "Kataloog, kuhu kasutaja ekraanipildi viimati salvestas."
 
 msgid "Include Border"
 msgstr "Äärise kaasamine"
 
 msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmisele ka akna äärise kaasamine"
+msgstr "Ekraanipildile ka akna äärise kaasamine"
 
 msgid "Include Pointer"
 msgstr "Kursori kaasamine"
 
 msgid "Include the pointer in the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmisesse ka kursori lisamine"
+msgstr "Ekraanipildile ka kursori lisamine"
 
 msgid "Include ICC Profile"
 msgstr "ICC-profiili kaasamine"
 
 msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
-msgstr "Kuvatõmmise faili pannakse sihtseadme ICC-profiil"
+msgstr "Ekraanipildi faili sihtseadme ICC-profiili lisamine"
 
 msgid "Border Effect"
 msgstr "Äärise efekt"
@@ -120,54 +112,43 @@
 
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" nimega fail on juba olemas kaustas \"%s\""
 
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
+msgstr "Kas kirjutada olemasolev fail üle?"
+
 msgid "Unable to capture a screenshot"
-msgstr "Käesolevast aknast pole võimalik kuvatõmmist võtta"
-
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
-#| " Error was %s.\n"
-#| " Please choose another location and retry."
+msgstr "Ekraanipilti pole võimalik võtta"
+
 msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
-msgstr ""
-"Kuvatõmmist pole sihtkohta %s võimalik salvestada.\n"
-" Viga: %s.\n"
-" Palun vali mõni teine asukoht ja proovi uuesti."
+msgstr "Viga faili loomisel. Palun vali mõni teine asukoht ja proovi uuesti."
 
 msgid "Error creating file"
-msgstr ""
+msgstr "Viga faili loomisel"
 
 msgid "Screenshot taken"
-msgstr "Kuvatõmmis on tehtud"
+msgstr "Ekraanipilt on tehtud"
 
 msgid "All possible methods failed"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kõik võimalikud meetodid nurjusid"
+
 msgid "Send the grab directly to the clipboard"
-msgstr "Diagrammi mudeli määramine"
+msgstr "Saada pilt otse lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Grab a window instead of the entire screen"
-msgstr "Tõmmise tegemine aknast, mitte tervest ekraanist"
+msgstr "Pildi tegemine aknast, mitte tervest ekraanist"
 
 msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
-msgstr "Tõmmise tegemine ekraani osast, mitte tervest ekraanist"
+msgstr "Pildi tegemine ekraani osast, mitte tervest ekraanist"
 
 msgid "Include the window border with the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine koos akna äärisega"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine koos akna äärisega"
 
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine ilma akna ääriseta"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine ilma akna ääriseta"
 
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
@@ -185,7 +166,7 @@
 msgstr "Valikute interaktiivne seadmine"
 
 msgid "Take a picture of the screen"
-msgstr "Ekraanilt kuvatõmmise võtmine "
+msgstr "Ekraanist pildi tegemine"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -194,38 +175,38 @@
 msgstr ""
 "Vastuolulised võtmed: --window ja --area ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
 "time.\n"
 msgstr ""
-"Vastuolulised võtmed: --window ja --area ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
+"Vastuolulised võtmed: --area ja --delay ei tohi korraga kasutusel olla.\n"
 
 msgid ""
 "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
 "Please check your installation of gnome-utils"
 msgstr ""
-"Kuvatõmmiste tegemise programmi kasutajaliidese fail on puudu.\n"
-"Palun kontrolli gnome utiliitide paigaldust"
+"Ekraanipiltide tegemise rakenduse kasutajaliidese fail on puudu.\n"
+"Palun kontrolli gnome-utils paigaldust."
 
 msgid "Select a folder"
 msgstr "Kataloogi valimine"
 
 msgid "Screenshot.png"
-msgstr "Kuvatõmmis.png"
+msgstr "Ekraanipilt.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Screenshot from %s.png"
-msgstr "Kuvatõmmis-%s.png"
+msgstr "Ekraanipilt %s.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Screenshot from %s - %d.png"
-msgstr "Kuvatõmmis-%s-%d.png"
+msgstr "Ekraanipilt %s - %d.png"
 
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
@@ -254,22 +235,22 @@
 msgstr "Võ_etakse käesolev aken"
 
 msgid "Select _area to grab"
-msgstr "Vali tõmmise _piirid"
+msgstr "Vali ekraanipildi _piirid"
 
 #. translators: this is the first part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
 msgid "Grab _after a delay of"
-msgstr "Tõmmise võtmine pärast _viivitust"
+msgstr "Pildi võtmine pärast _viivitust"
 
 msgid "Take Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 msgid "Effects"
 msgstr "Efektid"
 
 msgid "Take _Screenshot"
-msgstr "Võta _kuvatõmmis"
+msgstr "Võta _ekraanipilt"
 
 msgid "Error loading the help page"
 msgstr "Viga abiteabe lehe laadimisel"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]