commit: r3201 - /gnome/master/desktop/mousetweaks.poAuthor: mattias
Date: Wed Feb 29 11:11:01 2012
New Revision: 3201

Log:
kaks sõnet

Modified:
    gnome/master/desktop/mousetweaks.po

Modified: gnome/master/desktop/mousetweaks.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/mousetweaks.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/mousetweaks.po [utf-8] Wed Feb 29 11:11:01 2012
@@ -6,6 +6,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the mousetweaks package.
 #
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -13,17 +14,17 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=mousetweaks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-29 00:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-23 10:22+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 11:08+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hover Click"
-msgstr "Topeltklõps"
+msgstr "Hiirega üleliikumisel klõps"
 
 msgid "Single Click"
 msgstr "Üksikklõps"
@@ -98,9 +99,8 @@
 msgid "Set the active dwell mode"
 msgstr "Ooteaja aktiivse režiimi määramine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hide the click-type window"
-msgstr "Klõpsu liigi akna asend."
+msgstr "Klõpsu liigi aken on varjatud"
 
 msgid "Ignore small pointer movements"
 msgstr "Väikeste kursoriliigutuste eiramine"
@@ -120,337 +120,3 @@
 
 msgid "Failed to Display Help"
 msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Applet to select different dwell-click types.\n"
-#~ "Part of Mousetweaks"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ooteajaga klõpsu liikide vahel valimise rakend.\n"
-#~ "See rakend kuulub Hiiretuuningute koosseisu"
-
-#~ msgid "Click Type Window"
-#~ msgstr "Klõpsu liigi aken"
-
-#~ msgid "Drag Click"
-#~ msgstr "Lohistamisklõps"
-
-#~ msgid "Right Click"
-#~ msgstr "Paremklõps"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Area to lock the pointer on the panel.\n"
-#~ "Part of Mousetweaks"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kursori paneelile lukustamise piirkond.\n"
-#~ "See rakend kuulub Hiiretuuningute koosseisu"
-
-#~ msgid "C_trl"
-#~ msgstr "C_trl"
-
-#~ msgid "Capture and Release Controls"
-#~ msgstr "Hõivamise ja vabastamise juhtimine"
-
-#~ msgid "Keyboard modifier:"
-#~ msgstr "Muuteklahv:"
-
-#~ msgid "Pointer Capture Preferences"
-#~ msgstr "Kursori hõivamise eelistused"
-
-#~ msgid "Selecting Button 0 will capture the pointer immediately"
-#~ msgstr "Nupu 0 valimine hõivab kursori koheselt"
-
-#~ msgid "Size of the Capture Area"
-#~ msgstr "Hõivamispiirkonna suurus"
-
-#~ msgid "_Alt"
-#~ msgstr "_Alt"
-
-#~ msgid "_Mouse button:"
-#~ msgstr "Hiire_nupp:"
-
-#~ msgid "_Shift"
-#~ msgstr "S_hift"
-
-#~ msgid "_Width:"
-#~ msgstr "Laiu_s:"
-
-#~ msgid "pixels"
-#~ msgstr "pikslit"
-
-#~ msgid "Dwell Click-Type"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu liik"
-
-#~ msgid "Control your desktop without using mouse buttons"
-#~ msgstr "Töölaua juhtimine ilma hiirenuppe kasutamata"
-
-#~ msgid "Dwell Click Applet"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu rakend"
-
-#~ msgid "Area to lock the pointer"
-#~ msgstr "Kursori lukustamise ala"
-
-#~ msgid "Pointer Capture Applet"
-#~ msgstr "Kursori hõivamise rakend"
-
-#~ msgid "\"Alt\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "muuteklahv \"Alt\""
-
-#~ msgid "\"Control\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "muuteklahv \"Control\""
-
-#~ msgid "\"Shift\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "muuteklahv \"Shift\""
-
-#~ msgid "Mouse button"
-#~ msgstr "Hiirenupp"
-
-#~ msgid "Mouse button used to capture or release the pointer."
-#~ msgstr "Kursori hõivamiseks ja vabastamiseks kasutatav hiirenupp"
-
-#~ msgid "Size of capture area"
-#~ msgstr "Hõivamispiirkonna suurus"
-
-#~ msgid "Width of the capture area in pixels."
-#~ msgstr "Hõivamispiirkonna laius pikslites."
-
-#~ msgid "Show a click-type window"
-#~ msgstr "Klõpsu liigi akna näitamine"
-
-#~ msgid "Capture area"
-#~ msgstr "Hõivamise piirkond"
-
-#~ msgid "Temporarily lock the mouse pointer"
-#~ msgstr "Hiirekursori ajutine lukustamine"
-
-#~ msgid "_Preferences"
-#~ msgstr "_Eelistused"
-
-#~ msgid "_Help"
-#~ msgstr "A_bi"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-#~ msgid "Locked"
-#~ msgstr "Lukus"
-
-#~ msgid "Failed to Open the Universal Access Panel"
-#~ msgstr "Tõrge universaalse ligipääsu paneeli avamisel"
-
-#~ msgid "A_lt"
-#~ msgstr "A_lt"
-
-#~ msgid "Capture Pointer"
-#~ msgstr "Kursori hõivamine"
-
-#~ msgid "Ct_rl"
-#~ msgstr "Ct_rl"
-
-#~ msgid "Modifier:"
-#~ msgstr "Muuteklahv:"
-
-#~ msgid "Mouse b_utton:"
-#~ msgstr "Hiire n_upp:"
-
-#~ msgid "Release Pointer"
-#~ msgstr "Kursori vabastamine"
-
-#~ msgid "Sh_ift"
-#~ msgstr "Sh_ift"
-
-#~ msgid "Show Icons and Text"
-#~ msgstr "Ikoonide ja tekstide näitamine"
-
-#~ msgid "Dwell Click"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõps"
-
-#~ msgid "Select dwelling click type"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu liigi valimine"
-
-#~ msgid "Animate cursor"
-#~ msgstr "Kursori animeerimine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Button style in click type window (\"0\" = Text, \"1\" = Icon, \"2\" = "
-#~ "Both)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Klõpsu liigi aknas kuvatavate nuppude laad (\"0\" = tekst, \"1\" = ikoon, "
-#~ "\"2\" = mõlemad)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a double click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
-#~ "Up, \"3\" = Down)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Topeltklõpsu jaoks tehtava liigutuse suund (\"0\" = vasakule, \"1\" = "
-#~ "paremale, \"2\" = üles, \"3\" = alla)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a drag click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
-#~ "Up, \"3\" = Down)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lohistamisklõpsu jaoks tehtava liigutuse suund (\"0\" = vasakule, \"1\" = "
-#~ "paremale, \"2\" = üles, \"3\" = alla)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a secondary click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, "
-#~ "\"2\" = Up, \"3\" = Down)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Teisese klõpsu jaoks tehtava liigutuse suund (\"0\" = vasakule, \"1\" = "
-#~ "paremale, \"2\" = üles, \"3\" = alla)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a single click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
-#~ "Up, \"3\" = Down)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Üksiku klõpsu jaoks tehtava liigutuse suund (\"0\" = vasakule, \"1\" = "
-#~ "paremale, \"2\" = üles, \"3\" = alla)"
-
-#~ msgid "Distance in pixels before movement will be recognized"
-#~ msgstr ""
-#~ "Liikumise pikkus pikslites alates millest hakatakse liigutusi tuvastama"
-
-#~ msgid "Dwell click mode"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu režiim"
-
-#~ msgid "Dwell click mode (\"0\" = Window mode, \"1\" = Gesture mode)"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu režiim (\"0\" = Aknarežiim, \"1\" = Žestirežiim)"
-
-#~ msgid "Dwell click time"
-#~ msgstr "Ooteajaga klõpsu aeg"
-
-#~ msgid "Enable secondary click"
-#~ msgstr "Teisese klõpsu lubamine"
-
-#~ msgid "Gesture double click"
-#~ msgstr "Žestiga topeltklõps"
-
-#~ msgid "Gesture drag click"
-#~ msgstr "Žestiga lohistamisklõps"
-
-#~ msgid "Gesture secondary click"
-#~ msgstr "Žestiga teisene klõps"
-
-#~ msgid "Gesture single click"
-#~ msgstr "Žestiga üksikklõps"
-
-#~ msgid "Movement threshold"
-#~ msgstr "Liigutamise lävi"
-
-#~ msgid "Show click type window"
-#~ msgstr "Klõpsu liigi akna näitamine"
-
-#~ msgid "Show elapsed time as cursor overlay."
-#~ msgstr "Kulunud aja näitamine kursori kohal."
-
-#~ msgid "Time in seconds before a click is triggered"
-#~ msgstr "Klõpsamise ooteaja kestus"
-
-#~ msgid "Time in seconds before a secondary click is triggered"
-#~ msgstr "Teisese klõpsamise ooteaja kestus sekundites"
-
-#~ msgid "Capture pointer only if Alt is pressed"
-#~ msgstr "Kursori hõivamine ainult Alt-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid "Capture pointer only if Ctrl is pressed"
-#~ msgstr "Kursori hõivamine ainult Ctrl-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid "Capture pointer only if Shift is pressed"
-#~ msgstr "Kursori hõivamine ainult Shift-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid "Mouse button used to release the pointer"
-#~ msgstr "Kursori vabastamiseks kasutatav hiirenupp"
-
-#~ msgid "Release pointer only if Alt is pressed"
-#~ msgstr "Kursori vabastamine ainult Alt-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid "Release pointer only if Ctrl is pressed"
-#~ msgstr "Kursori vabastamine ainult Ctrl-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid "Release pointer only if Shift is pressed"
-#~ msgstr "Kursori vabastamine ainult Shift-klahvi vajutamisel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This mouse button must be pressed to release the pointer from the capture "
-#~ "area. Valid values are \"1\" for left button, \"2\" for middle button, "
-#~ "and \"3\" for right button."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seda hiirenuppu vajutatakse hõivamispiirkonnas lukustatud hiirekursori "
-#~ "vabastamiseks. Võimalikud väärtused on \"1\" vasaku nupu jaoks, \"2\" "
-#~ "keskmise nupu jaoks ja \"3\" parema nupu jaoks."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This mouse button must be pressed while the pointer is over the capture "
-#~ "area in order to capture the pointer. Valid values are \"0\" if no button "
-#~ "is needed, \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and \"3\" for "
-#~ "right button."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seda hiirenuppu vajutatakse hõivamispiirkonnas oleva hiirekursori "
-#~ "lukustamiseks. Võimalikud väärtused on \"0\" juhuks, kui nupuvajutust "
-#~ "pole tarvis, \"1\" vasaku nupu jaoks, \"2\" keskmise nupu jaoks ja \"3\" "
-#~ "parema nupu jaoks."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Alt key must be pressed for the pointer to be captured while "
-#~ "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
-#~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Alt key must be "
-#~ "pressed while the mouse button is pressed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas oleva hiirekursori lukustamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"capture_button\" määratud hiirenupule veel ka Alt-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Alt key must be pressed with the mouse button set in "
-#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas lukustatud hiirekursori vabastamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"release_button\" määratud hiirenupule veel ka Alt-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Ctrl key must be pressed for the pointer to be captured while "
-#~ "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
-#~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Ctrl key must be "
-#~ "pressed while the mouse button is pressed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas oleva hiirekursori lukustamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"capture_button\" määratud hiirenupule veel ka Ctrl-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Ctrl key must be pressed with the mouse button set in "
-#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas lukustatud hiirekursori vabastamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"release_button\" määratud hiirenupule veel ka Ctrl-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Shift key must be pressed for the pointer to be captured "
-#~ "while it's over the capture area. If this option is set as true, and a "
-#~ "mouse button is set in the \"capture_button\" key, then the Shift key "
-#~ "must be pressed while the mouse button is pressed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas oleva hiirekursori lukustamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"capture_button\" määratud hiirenupule veel ka Shift-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the Shift key must be pressed with the mouse button set in "
-#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas hõivamispiirkonnas lukustatud hiirekursori vabastamiseks peab lisaks "
-#~ "võtmega \"release_button\" määratud hiirenupule veel ka Shift-klahvi "
-#~ "vajutama."
-
-#~ msgid "Click-type window Y position"
-#~ msgstr "Klõpsu liigi akna asukoht Y-teljel"
-
-#~ msgid "Disable cursor animations"
-#~ msgstr "Kursorianimatsiooni keelamine"
-
-#~ msgid "Enable and Log Out"
-#~ msgstr "Luba ja logi välja"
-
-#~ msgid "Failed to Launch Mouse Preferences"
-#~ msgstr "Tõrge hiire-eelistuste käivitaminsel"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]