commit: r3174 - /gnome/master/desktop/seahorse.poAuthor: mattias
Date: Mon Feb 27 10:49:01 2012
New Revision: 3174

Log:
Seahorse'i uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/seahorse.po

Modified: gnome/master/desktop/seahorse.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] Mon Feb 27 10:49:01 2012
@@ -6,22 +6,22 @@
 #
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2007.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007–2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Seahorse MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-27 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-22 10:31+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-20 21:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-23 01:02+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Add Password Keyring"
 msgstr "Parooli võtmerõnga lisamine"
@@ -39,16 +39,14 @@
 msgid "The host name or address of the server."
 msgstr "Serveri hostinimi või aadress."
 
-#, fuzzy
 msgid "New password keyring"
-msgstr "Paroolide võtmerõngas"
+msgstr "Uus paroolide võtmerõngas"
 
 msgid "Used to store application and network passwords"
 msgstr "Kasutatakse rakenduste ja võrguparoolide salvestamiseks"
 
-#, fuzzy
 msgid "New password..."
-msgstr "Võrguparool"
+msgstr "Uus parool..."
 
 msgid "Safely store a password or secret."
 msgstr "Parooli või saladuse turvaline salvestamine."
@@ -96,58 +94,48 @@
 msgid "_Keyring:"
 msgstr "_Võtmerõngas:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passwords"
-msgstr "_Paroolid"
+msgstr "Paroolid"
 
 msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
-msgstr ""
+msgstr "Salvestatud isiklikud paroolid, võtmed ja saladused"
 
 #. Translators: This should be the same as the string in empathy
 msgid "IM account password for "
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirsuhtluskonto parool:"
+
 msgid "Password or secret"
-msgstr "Parooli või saladuse turvaline salvestamine."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Parool või saladus"
+
 msgid "Network password"
 msgstr "Võrguparool"
 
-#, fuzzy
 msgid "Stored note"
-msgstr "Salvestatud parool"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salvestatud märkus"
+
 msgid "Keyring password"
-msgstr "Vale parool"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Võtmerõnga parool"
+
 msgid "Encryption key password"
-msgstr "Krüptimisvõtmete haldur"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Krüptimisvõtme parool"
+
 msgid "Key storage password"
-msgstr "Salvestatud parool"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Võtmete salvestamise parool"
+
 msgid "Google Chrome password"
-msgstr "Vale parool"
+msgstr "Google Chrome'i parool"
 
 msgid "Gnome Online Accounts password"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Gnome'i veebikontode parool"
+
 msgid "Telepathy password"
-msgstr "_Parooli näidatakse"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Telepathy parool"
+
 msgid "Instant messaging password"
-msgstr "Paroolide nimekirja kuvamine"
+msgstr "Kiirsõnumivahetuse parool"
 
 msgid "Network Manager secret"
-msgstr ""
+msgstr "Võrguhalduri saladus"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password '%s'?"
@@ -183,9 +171,8 @@
 msgid "Couldn't change password."
 msgstr "Parooli pole võimalik muuta."
 
-#, fuzzy
 msgid "Updating password"
-msgstr "Paroolide nimekirja kuvamine"
+msgstr "Parooli uuendamine"
 
 msgid "Couldn't set description."
 msgstr "Kirjeldust pole võimalik määrata."
@@ -221,30 +208,28 @@
 msgid "Details"
 msgstr "Üksikasjad"
 
-#, fuzzy
 msgid "Login keyring"
-msgstr "Võtmerõnga kustutamine..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sisselogimise võtmerõngas"
+
 msgid "A keyring that is automatically unlocked on login"
-msgstr "<i>Kasutaja sisselogimisel automaatselt lukust lahti võetud.</i>"
+msgstr ""
+"Võtmerõngas, mis võetakse kasutaja sisselogimisel automaatselt lukust lahti."
 
 msgid "A keyring used to store passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Võtmerõngas paroolide salvestamiseks"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?"
 msgstr "Kas sa soovid paroolide võtmerõnga '%s' kustutada?"
 
 msgid "I understand that all items will be permanently deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Ma saan aru, et kõik kirjed kustutatakse jäädavalt."
 
 msgid "Keyring Properties"
 msgstr "Võtmerõnga omadused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Name:"
-msgstr "_Nimi:"
+msgstr "Nimi:"
 
 #. To translators: This is the noun not the verb.
 msgid "Created:"
@@ -254,7 +239,7 @@
 msgstr "Võtmerõngas"
 
 msgid "The operation was cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Operatsioon katkestati"
 
 msgid "Access to the key ring was denied"
 msgstr "Ligipääs võtmerõngale on keelatud"
@@ -494,9 +479,8 @@
 msgid "Contributions:"
 msgstr "Kaasaaitajad:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passwords and Keys"
-msgstr "Paroolid ja krüptimisvõtmed"
+msgstr "Paroolid ja võtmed"
 
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
@@ -507,16 +491,14 @@
 msgid "Seahorse Project Homepage"
 msgstr "Seahorse projekti koduleht"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cannot delete"
-msgstr "Pole võimalik kustutada."
+msgstr "Pole võimalik kustutada"
 
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "Võtmeid pole võimalik eksportida"
 
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't export data"
-msgstr "Võtit pole võimalik eksportida."
+msgstr "Andmeid pole võimalik eksportida"
 
 #. Top menu items
 msgid "_File"
@@ -534,20 +516,17 @@
 msgid "Copy to the clipboard"
 msgstr "Kopeeri lõikepuhvrisse"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Delete"
-msgstr "K_ustutamine"
+msgstr "_Kustuta"
 
 msgid "Delete selected items"
 msgstr "Valitud elementide kustutamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show the properties of this item"
-msgstr "Omaduste näitamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle kirje omaduste näitamine"
+
 msgid "Show the properties of this keyring"
-msgstr "Omaduste näitamine"
+msgstr "Selle võtmerõnga omaduste näitamine"
 
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Eelistused"
@@ -573,9 +552,9 @@
 msgid "Export"
 msgstr "Ekspordi"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Enter PIN or password for: %s"
-msgstr "Sisesta vana parool järgnevale võtmele: %s"
+msgstr "Sisesta PIN või parool järgnevale: %s"
 
 msgid "Password:"
 msgstr "Parool:"
@@ -753,13 +732,12 @@
 msgid "Key Data"
 msgstr "Võtme andmed"
 
-#, fuzzy
+# See ASCII-armored on üsna mõttetu termin iseenesest, tähendab lihtsalt, et erimärke ei sisalda ja siis saad rõõmsalt meiliga saata ja puha. Kindlustatud, kaitstud või turvatud PGP võti kõlab natukene liiga kindlad sellise asja kohta.
 msgid "Armored PGP keys"
-msgstr "Imporditud võtmed"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Turvatud PGP-võtmed"
+
 msgid "PGP keys"
-msgstr "PGP-võti"
+msgstr "PGP-võtmed"
 
 msgid "PGP Key"
 msgstr "PGP-võti"
@@ -789,11 +767,11 @@
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
 msgstr "Kas sa soovid '%s' jäädavalt kustutada?"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
-msgstr[0] "Kas sa soovid %d võtit jäädavalt kustutada?"
-msgstr[1] "Kas sa soovid %d võtit jäädavalt kustutada?"
+msgstr[0] "Kas soovid kindlasti %d võtme jäädavalt kustutada?"
+msgstr[1] "Kas soovid kindlasti %d võtit jäädavalt kustutada?"
 
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Vale parool"
@@ -837,10 +815,10 @@
 "allkiri."
 
 msgid "GnuPG keys"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG võtmed"
 
 msgid "GnuPG: default keyring directory"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG: vaikimisi võtmerõnga kataloog"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -876,9 +854,8 @@
 msgid "Choose Photo to Add to Key"
 msgstr "Võtmele lisatava foto valimine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't prepare photo"
-msgstr "Fotot pole võimalik lisada"
+msgstr "Fotot pole võimalik ette valmistada"
 
 msgid "Couldn't add photo"
 msgstr "Fotot pole võimalik lisada"
@@ -935,7 +912,7 @@
 msgstr "Tühistajat pole võimalik lisada"
 
 msgid "I understand that this secret key will be permanently deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Ma mõistan, et see saladus kustutatakse jäädaval."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1006,9 +983,8 @@
 msgid "Remote Keys Containing '%s'"
 msgstr "Stringi '%s' sisaldavad kaugvõtmed"
 
-#, fuzzy
 msgid "The search for keys failed."
-msgstr "Võtmete otsimine..."
+msgstr "Võtmete otsimine nurjus."
 
 msgid "Find Remote Keys"
 msgstr "Kaugvõtmete otsimine"
@@ -1103,13 +1079,11 @@
 msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
 msgstr "Sinu võtmete avaldamine ja/või sünkroniseerimine võtmeserveriga."
 
-#, fuzzy
 msgid "PGP Keys"
-msgstr "PGP-võti"
-
-#, fuzzy
+msgstr "PGP-võtmed"
+
 msgid "PGP keys are for encrypting email or files"
-msgstr "Kasutatakse e-posti ja failide krüptimiseks"
+msgstr "PGP-võtmeid kasutatakse e-posti ja failide krüptimiseks"
 
 msgid "Algorithms here"
 msgstr "Siia tulevad algoritmid"
@@ -1141,11 +1115,9 @@
 msgid "<b>_Advanced key options</b>"
 msgstr "<b>Võt_me laiendatud valikud</b>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Personal PGP key"
-msgstr "Minu _isiklikud võtmed"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Isiklik PGP-võti"
+
 msgid "PGP key"
 msgstr "PGP-võti"
 
@@ -1191,9 +1163,8 @@
 msgid "Unable to change trust"
 msgstr "Usaldust pole võimalik muuta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't export key"
-msgstr "Võtit pole võimalik eksportida."
+msgstr "Võtit polnud võimalik eksportida"
 
 msgctxt "Expires"
 msgid "Never"
@@ -1512,140 +1483,119 @@
 msgid "_Sign"
 msgstr "All_kirjasta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Exporting data"
-msgstr "Võtmete eksportimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Andmete eksportimine"
+
 msgid "Retrieving data"
-msgstr "Võtme vastuvõtmine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Andmete vastuvõtmine"
+
 msgid "Importing data"
-msgstr "Võtmete importimine"
+msgstr "Andmete importimine"
 
 msgid "Sending data"
-msgstr ""
+msgstr "Andmete saatmine"
 
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Pole saadaval"
 
-#, fuzzy
 msgid "Personal certificate and key"
-msgstr "Uue võtme genereerimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Isiklik sertifikaat ja võti"
+
 msgid "Personal certificate"
-msgstr "Sertifikaat"
+msgstr "Isiklik sertifikaat"
 
 msgid "Certificate"
 msgstr "Sertifikaat"
 
 msgid "Certificates (DER encoded)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sertifikaadid (DER-kodeeringus)"
+
 msgid "Certificates"
-msgstr "Sertifikaat"
+msgstr "Sertifikaadid"
 
 msgid "X.509 certificates and related keys"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "X.509 sertifikaadid ja seonduvad võtmed"
+
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete %d certificate?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d certificates?"
-msgstr[0] "Kas sa soovid %d identiteeti jäädavalt kustutada?"
-msgstr[1] "Kas sa soovid %d identiteeti jäädavalt kustutada?"
-
-#, fuzzy
+msgstr[0] "Kas sa soovid kindlasti %d sertifikaadi jäädavalt kustutada?"
+msgstr[1] "Kas sa soovid kindlasti %d sertifikaati jäädavalt kustutada?"
+
 msgid "Couldn't generate private key"
-msgstr "Võtit pole võimalik genereerida"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salajast võtit pole võimalik genereerida"
+
 msgid "Create"
-msgstr "Loodud"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Loo"
+
 msgid "Private key"
 msgstr "Salajane võti"
 
 msgid "Used to request a certificate"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kasutati sertifikaadi pärimiseks"
+
 msgid "Create a new private key"
-msgstr "Uue isikliku võtme loomine"
+msgstr "Uue salajase võtme loomine"
 
 msgid "Label:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pealdis:"
+
 msgid "Stored at:"
-msgstr "Salvestatud parool"
+msgstr "Salvestatud kohas:"
 
 msgid "I understand that this key will be permanently deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Ma mõistan, et see võti kustutatakse jäädavalt."
 
 msgid "Unnamed"
-msgstr ""
+msgstr "Nimetu"
 
 msgid "Failed to export certificate"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sertifikaadi eksportimine nurjus"
+
 msgid "Couldn't delete"
-msgstr "Pole võimalik kustutada."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pole võimalik kustutada"
+
 msgid "_Export"
-msgstr "Ekspordi"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Ekspordi"
+
 msgid "Export the certificate"
-msgstr "Võtmete eksportimine faili"
+msgstr "Sertifikaadi eksportimine"
 
 msgid "Delete this certificate or key"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle sertifikaadi või võtme kustutamine"
+
 msgid "Request _Certificate"
-msgstr "Sertifikaat"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Sertifikaadi pärimine"
+
 msgid "Create a certificate request file for this key"
-msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle võtme jaoks sertifikaatipäringu loomine"
+
 msgid "Couldn't save certificate request"
-msgstr "Allkirja pole võimalik verifitseerida."
+msgstr "Sertifikaadipäringut polnud võimalik salvestada"
 
 msgid "Save certificate request"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sertifikaadipäringu salvestamine"
+
 msgid "Certificate request"
-msgstr "Sertifikaat"
+msgstr "Sertifikaadi päring"
 
 msgid "PEM encoded request"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "PEM-kodeeringus päring"
+
 msgid "Couldn't create certificate request"
-msgstr "uut protsessigruppi pole võimalik luua"
+msgstr "Sertifikaadi päringut polnud võimalik luua"
 
 msgid "Create a certificate request file."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikaadipäringu faili loomine."
 
 msgid "The common name (CN) placed in the certificate request."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sellesse sertifikaadipäringusse asetatud CN-nimi (common name)."
+
 msgid "Name (CN):"
-msgstr "_Nimi:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nimi (CN):"
+
 msgid "Unnamed private key"
-msgstr "Salajane võti"
+msgstr "Nimetu salajane võti"
 
 msgid "Change Passphrase"
 msgstr "Parooli muutmine"
@@ -1662,24 +1612,20 @@
 msgid "Manage your passwords and encryption keys"
 msgstr "Sinu paroolide ja krüptimisvõtmete haldamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Continue"
-msgstr "_Jätka"
+msgstr "Jätka"
 
 msgid "<b>_Select the type of item to create:</b>"
 msgstr "<b>_Vali loodava elemendi liik:</b>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Import failed"
-msgstr "Võtmete importimine failist"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Importimine nurjus"
+
 msgid "Import"
-msgstr "_Impordi"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Impordi"
+
 msgid "<b>Data to be imported:</b>"
-msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
+msgstr "<b>Imporditavad andmed:</b>"
 
 msgid "Import Key"
 msgstr "Võtme importimine"
@@ -1688,14 +1634,13 @@
 msgstr "Kõik võtmefailid"
 
 msgid "Dropped text"
-msgstr ""
+msgstr "Siia lohistatud tekst"
 
 msgid "Clipboard text"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Lõikepuhvri tekst"
+
 msgid "_New"
-msgstr "_Uus..."
+msgstr "_Uus"
 
 msgid "Close this program"
 msgstr "Programmi sulgemine"
@@ -1706,9 +1651,8 @@
 msgid "Create a new key or item"
 msgstr "Uue võtme või kirje loomine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add a new key or item"
-msgstr "Uue võtme või kirje loomine"
+msgstr "Uue võtme või kirje lisamine"
 
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Impordi..."
@@ -1719,35 +1663,32 @@
 msgid "Import from the clipboard"
 msgstr "Võtmete importimine lõikepuhvrist"
 
-#, fuzzy
 msgid "By _keyring"
-msgstr "_Võtmerõngas:"
+msgstr "_Võtmerõnga järgi"
 
 msgid "Show sidebar listing keyrings"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Külgribal võtmerõngaste loetelu kuvamine"
+
 msgid "Show _personal"
-msgstr "Omaduste näitamine"
+msgstr "Näidatakse _isiklikke"
 
 msgid "Only show personal keys, certificates and passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Näidatakse ainult isiklikke võtmeid, sertifikaate ja paroole"
 
 msgid "Show _trusted"
-msgstr ""
+msgstr "Näidatakse _usaldusväärseid"
 
 msgid "Only show trusted keys, certificates and passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Näidatakse ainult usaldusväärseid võtmeid, sertifikaate ja paroole"
 
 msgid "Show _any"
-msgstr ""
+msgstr "Näidatakse _kõiki"
 
 msgid "Show all keys, certificates and passwords"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Näidatakse kõiki võtmeid, sertifikaate ja paroole"
+
 msgid "Filter"
-msgstr "Filter:"
+msgstr "Filter"
 
 msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
 msgstr "<big><b>Esimese kasutuse valikud:</b></big>"
@@ -1764,13 +1705,11 @@
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Selle rakenduse versioon"
 
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't lock"
-msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukustada"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pole võimalik lukustada"
+
 msgid "Couldn't unlock"
-msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukust lahti võtta"
+msgstr "Pole võimalik lukust lahti võtta"
 
 msgid "_Lock"
 msgstr "_Lukusta"
@@ -1778,7 +1717,6 @@
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Võta lukust lahti"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Omadused"
 
@@ -1809,17 +1747,15 @@
 msgid "Enter the new passphrase for: %s"
 msgstr "Sisesta uus parool järgnevale võtmele: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Enter the new passphrase again: %s"
-msgstr "Sisesta uus parool järgnevale võtmele: %s"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sisesta uuesti uus parool: %s"
+
 msgid "Secure Shell"
-msgstr "Secure shell'i võti"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Secure shell (SSH)"
+
 msgid "Keys used to connect securely to other computers"
-msgstr "Kasutatakse teistesse arvutitesse ühendumiseks."
+msgstr "Kasutatakse turvaliseks teistesse arvutitesse ühendumiseks"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the secure shell key '%s'?"
@@ -1829,21 +1765,17 @@
 msgid "Are you sure you want to delete %d secure shell keys?"
 msgstr "Kas sa soovid %d SSH-võtit kustutada?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Ssh Key"
-msgstr "Võtme allkirjastamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "SSH võti"
+
 msgid "Secret SSH keys"
-msgstr "Secure Shell'i võti"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salajased SSH võtmed"
+
 msgid "Public SSH keys"
-msgstr "Avalik võti"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Avalikud SSH võtmed"
+
 msgid "No public key file is available for this key."
-msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
+msgstr "Selle võtme jaoks pole ühtegi salajase võtme faili saadaval."
 
 msgid "Secure Shell Key"
 msgstr "Secure shell'i võti"
@@ -1866,13 +1798,11 @@
 msgid "_Create and Set Up"
 msgstr "L_oo võti ja säti paika"
 
-#, fuzzy
 msgid "A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to other computers."
 msgstr ""
 "Secure Shell'i (SSH) võti võimaldab sul SSH abil turvaliselt ühenduda "
-"teistesse arvutitesse ilma, et sa peaksid iga arvuti jaoks parooli sisestama."
-
-#, fuzzy
+"teistesse arvutitesse."
+
 msgid "<i>Your email address, or a reminder of what this key is for.</i>"
 msgstr ""
 "<i>Sisesta siia näiteks oma e-posti aadress või mõni muu meeldetuletus, mis "
@@ -1881,23 +1811,21 @@
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If there is a computer you want to use this key with, you can set up that "
 "computer to recognize your new key."
 msgstr ""
 "Kui sa soovid mõnes arvutis seda võtit kasutada, siis on võimalik panna see "
-"arvuti sinu võtit ära tundma."
+"arvuti sinu uut võtit ära tundma."
 
 msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
 msgstr "(Loetamatu Secure Shell'i võti)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Personal SSH key"
-msgstr "Minu _isiklikud võtmed"
+msgstr "Isiklik SSH võti"
 
 msgid "SSH key"
-msgstr ""
+msgstr "SSH võti"
 
 msgid "Couldn't rename key."
 msgstr "Võtit pole võimalik ümber nimetada."
@@ -1961,13 +1889,12 @@
 msgid "Importing key. Enter passphrase"
 msgstr "Võtme importimine. Sisesta parool"
 
-#, fuzzy
 msgid "OpenSSH keys"
-msgstr "Kopeeritud võtmed"
+msgstr "OpenSSH võtmed"
 
 #, c-format
 msgid "OpenSSH: %s"
-msgstr ""
+msgstr "OpenSSH: %s"
 
 msgid "No private key file is available for this key."
 msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
@@ -1999,700 +1926,3 @@
 
 msgid "_Set Up"
 msgstr "_Määra"
-
-#~ msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
-#~ msgstr "Programmi seahorse-daemon käivitamine mitte-deemonina"
-
-#~ msgid "couldn't fork process"
-#~ msgstr "protsessi pole võimalik forkida!"
-
-#~ msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
-#~ msgstr "Krüptimisdeemon (Seahorse)"
-
-#~ msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
-#~ msgstr "Vigane või tundmatu võtmeliik: %s"
-
-#~ msgid "This keytype is not supported: %s"
-#~ msgstr "Seda liiki võtmed pole toetatud: %s"
-
-#~ msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
-#~ msgstr "Selle võimaluse tuge ei lülitatud kompileerimisel sisse"
-
-#~ msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
-#~ msgstr "Vigane või tundmatu võti: %s"
-
-#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
-#~ msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>aegunud</b></i>: %s."
-
-#~ msgid "Invalid Signature"
-#~ msgstr "Vigane allkiri"
-
-#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
-#~ msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s, <b>aegunud</b>."
-
-#~ msgid "Expired Signature"
-#~ msgstr "Aegunud allkiri"
-
-#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
-#~ msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>tühistatud</b></i>: %s."
-
-#~ msgid "Revoked Signature"
-#~ msgstr "Tühistatud allkiri"
-
-#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
-#~ msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s."
-
-#~ msgid "Good Signature"
-#~ msgstr "Hea allkiri"
-
-#~ msgid "Signing key not in keyring."
-#~ msgstr "Allkirjastamise võti pole võtmerõngas."
-
-#~ msgid "Unknown Signature"
-#~ msgstr "Tundmatu allkiri"
-
-#~ msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
-#~ msgstr "Halb või võltsitud allkiri. Allkirjastatud andmeid on muudetud."
-
-#~ msgid "Bad Signature"
-#~ msgstr "Halb allkiri"
-
-#~ msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
-#~ msgstr "Vigane või tundmatu allkirjastaja: %s"
-
-#~ msgid "Key is not valid for signing: %s"
-#~ msgstr "Võti pole allkirjastamiseks sobilik: %s"
-
-#~ msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
-#~ msgstr "Vigane või tundmatu saaja: %s"
-
-#~ msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
-#~ msgstr "Võti pole krüptimiseks sobilik: %s"
-
-#~ msgid "No recipients specified"
-#~ msgstr "Saaja on määramata"
-
-#~ msgid "Invalid key type for decryption: %s"
-#~ msgstr "Võtme liik pole lahtikrüptimiseks sobilik: %s"
-
-#~ msgid "Please set clearuri"
-#~ msgstr "Palun määra clearuri"
-
-#~ msgid "Please set crypturi"
-#~ msgstr "Palun määra crypturi"
-
-#~ msgid "Error opening clearuri"
-#~ msgstr "Viga clearuri avamisel"
-
-#~ msgid "No signer specified"
-#~ msgstr "Allkirjastaja on määramata"
-
-#~ msgid "Invalid key type for verifying: %s"
-#~ msgstr "Võtme liik pole verifitseerimiseks sobilik: %s"
-
-#~ msgid "Invalid key id: %s"
-#~ msgstr "Vigane võtme ID: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later "
-#~ "versions a display name can be included, by appending a space and then "
-#~ "the name."
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP-kaugvõtmete otsimiseks kasutatavate võtmeserverite URI-de nimekiri. "
-#~ "Hilisemates versioonides võidakse siia kaasata ka kuvatav nimi, lisades "
-#~ "URI-le tühiku ja nime."
-
-#~ msgid "Auto Retrieve Keys"
-#~ msgstr "Võtmete automaatne vastuvõtmine"
-
-#~ msgid "Auto Sync Keys"
-#~ msgstr "Automaatne võtmete sünkroniseerimine"
-
-#~ msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
-#~ msgstr "Võtmehalduris aegumise veeru nähtavaloleku määramine."
-
-#~ msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
-#~ msgstr "Võtmehalduris usalduse veeru nähtavaloleku määramine."
-
-#~ msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
-#~ msgstr "Võtmehalduris liigi veeru nähtavaloleku määramine."
-
-#~ msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
-#~ msgstr "Võtmehalduris kehtivuse veeru nähtavaloleku määramine."
-
-#~ msgid "Enable DNS-SD sharing"
-#~ msgstr "DNS-SD jagamise lubamine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
-#~ "running and must be built with HKP and DNS-SD support."
-#~ msgstr ""
-#~ "DNS-SD (Apple Bonjour) võtmete jagamise lubamine. Selleks peab seahorse-"
-#~ "daemon töötama ja deemonil peab olema HKP ja DNS-SD tugi."
-
-#~ msgid "ID of the default key"
-#~ msgstr "Vaikimisi võtme ID"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
-#~ "encoded."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui märgitud, siis seahorse poolt krüptitud failid väljastatakse ASCII-"
-#~ "vormingus, vastasel juhul aga mitte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If set to true, then the default key will always be added to an "
-#~ "encryption recipients list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui määratud, siis vaikimisi võti lisatakse alati krüptogrammi "
-#~ "vastuvõtjate nimekirjale."
-
-#~ msgid "Last key server search pattern"
-#~ msgstr "Viimane võtmeserveri otsingumuster"
-
-#~ msgid "Last key servers used"
-#~ msgstr "Viimati kasutatud võtmeserverid"
-
-#~ msgid "Last key used to sign a message."
-#~ msgstr "Sõnumi allkirjastamiseks viimati kasutatud võti."
-
-#~ msgid "PGP Key servers"
-#~ msgstr "PGP võtmeserverid"
-
-#~ msgid "Publish keys to this key server."
-#~ msgstr "Võtmed avalikustatakse selles võtmeserveris."
-
-#~ msgid "Show expires column in key manager"
-#~ msgstr "Aegumisveeru näitamine võtmehalduris"
-
-#~ msgid "Show trust column in key manager"
-#~ msgstr "Usaldusveeru näitamine võtmehalduris"
-
-#~ msgid "Show type column in key manager"
-#~ msgstr "Võtme liigi veeru näitamine võtmehalduris"
-
-#~ msgid "Show validity column in key manager"
-#~ msgstr "Kehtivusveeru näitamine võtmehalduris"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' "
-#~ "and 'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending "
-#~ "order."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mis veeru järgi vastuvõtjate aknas andmeid sorditakse. Võimalikud "
-#~ "väärtused on: 'name' (nimi) ja 'id'. Pööratud järjestuse kasutamiseks "
-#~ "tuleb veeru nime algusesse lisada '-'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. "
-#~ "Columns are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. "
-#~ "Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mis veeru järgi seahorse võtmehalduri peaaknas andmeid sorditakse. "
-#~ "Võimalikud väärtused on: 'name' (nimi), 'id', 'validity' (kehtivus), "
-#~ "'expires' (aegumine), 'trust' (usaldus) ja 'type' (liik). Pööratud "
-#~ "järjestuse kasutamiseks tuleb veeru nime algusesse lisada '-'."
-
-#~ msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
-#~ msgstr "Sõnumi allkirjastamisel kasutatud viimase salajase võtme ID."
-
-#~ msgid "The column to sort the recipients by"
-#~ msgstr "Saajate sortimise veerg"
-
-#~ msgid "The column to sort the seahorse keys by"
-#~ msgstr "Seahorse võtmete sortimise veerg"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
-#~ "PGP keys."
-#~ msgstr ""
-#~ "PGP-võtmete avaldamiseks kasutatav võtmeserver. Kui võtmeid ei soovita "
-#~ "avadada, siis on see tühi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The last key server a search was performed against or empty for all key "
-#~ "servers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Viimane võtmeserver, millest otsingut läbi viidi. Tühi väärtus tähendab "
-#~ "kõiki võtmeservereid."
-
-#~ msgid "The last search pattern searched for against a key server."
-#~ msgstr "Võtmeserverist otsimisel viimati kasutatud muster."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This specifies the default key to use for certain operations, mainly "
-#~ "signing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sellega määratakse teatavateks tegevusteks (peamiselt allkirjastamiseks) "
-#~ "vaikimisi võti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
-#~ msgstr "Kas võtmeid tuleb võtmeserveritest automaatselt tõmmata või mitte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether or not modified keys should be automatically synced with the "
-#~ "default key server."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas muudetud võtmed tuleb automaatselt võtmeserveriga sünkroniseerida või "
-#~ "mitte."
-
-#~ msgid "Whether to always encrypt to default key"
-#~ msgstr "Kas vaikimisi võti krüptitakse alati või mitte"
-
-#~ msgid "Whether to use ASCII Armor"
-#~ msgstr "Kas kasutada ASCII-vormingut või mitte"
-
-#~ msgid "Web Password"
-#~ msgstr "Veebiparool"
-
-#~ msgid "Couldn't set application access."
-#~ msgstr "Rakenduse ligipääsu pole võimalik määrata."
-
-#~ msgid "<b>Path:</b>"
-#~ msgstr "<b>Rada:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Permissions:</b>"
-#~ msgstr "<b>Pääsuõigused:</b>"
-
-#~ msgid "Applications"
-#~ msgstr "Rakendused"
-
-#~ msgid "_Read"
-#~ msgstr "_Lugemine"
-
-#~ msgid "_Write"
-#~ msgstr "_Kirjutamine"
-
-#~ msgid "Passwords: %s"
-#~ msgstr "Paroolid: %s"
-
-#~ msgid "<b>Passwords:</b> %s"
-#~ msgstr "<b>Paroolid:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lock the password storage keyring so a master password is required to "
-#~ "unlock it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lukusta paroolide võtmerõnga hoidla, nii on selle avamiseks vaja "
-#~ "ülemparooli."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unlock the password storage keyring with a master password so it is "
-#~ "available for use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Võta paroolide võtmerõnga hoidla ülemparooli abil lukust lahti, et seda "
-#~ "saaks kasutada."
-
-#~ msgid "Saving item..."
-#~ msgstr "Kirje salvestamine..."
-
-#~ msgid "Deleting item..."
-#~ msgstr "Kirje kustutamine..."
-
-#~ msgid "Listing password keyrings"
-#~ msgstr "Paroolide võtmerõngaste loend"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No encryption keys were found with which to perform the operation you "
-#~ "requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
-#~ "started so that you may either create a key or import one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Krüpteerimisvõtmeid ei leitud, millega sooritada nõutud tegevust. Nüüd "
-#~ "käivitatakse rakendus <b>Paroolid ja krüptimisvõtmed</b> ning seal on "
-#~ "võimalik importida võti või luua uus."
-
-#~ msgid "All Keys"
-#~ msgstr "Kõik võtmed"
-
-#~ msgid "Selected Recipients"
-#~ msgstr "Valitud adressaadid"
-
-#~ msgid "Search Results"
-#~ msgstr "Otsingutulemused"
-
-#~ msgid "Search _for:"
-#~ msgstr "Otsitakse _fraasi:"
-
-#~ msgid "None (Don't Sign)"
-#~ msgstr "Ei allkirjastata"
-
-#~ msgid "Sign this message as %s"
-#~ msgstr "Allkirjasta see sõnum isikuna %s"
-
-#~ msgid "_Sign message as:"
-#~ msgstr "_Sõnum allkirjastakse kui:"
-
-#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
-#~ msgstr "Fail ei ole sobivas .desktop vormingus"
-
-#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-#~ msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
-
-#~ msgid "Starting %s"
-#~ msgstr "%s käivitamine"
-
-#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
-#~ msgstr "Rakendus ei toeta käsurea kaudu dokumentide avamist"
-
-#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
-#~ msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele "
-#~ "edastada"
-
-#~ msgid "Not a launchable item"
-#~ msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-#~ msgid "Disable connection to session manager"
-#~ msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
-#~ msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
-
-#~ msgid "FILE"
-#~ msgstr "FAIL"
-
-#~ msgid "Specify session management ID"
-#~ msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-#~ msgid "Session management options:"
-#~ msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-#~ msgid "Show session management options"
-#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
-#~ msgid "Key Imported"
-#~ msgid_plural "Keys Imported"
-#~ msgstr[0] "Võti imporditud"
-#~ msgstr[1] "Võtmed imporditud"
-
-#~ msgid "Imported %i key"
-#~ msgid_plural "Imported %i keys"
-#~ msgstr[0] "Impoditud %i võti"
-#~ msgstr[1] "Impoditud %i võtit"
-
-#~ msgid "Imported a key for"
-#~ msgid_plural "Imported keys for"
-#~ msgstr[0] "Võti imporditud"
-#~ msgstr[1] "Võtmed imporditud"
-
-#~ msgid "Notification Messages"
-#~ msgstr "Märguannete sõnumid"
-
-#~ msgid "Symmetric Key"
-#~ msgstr "Sümmeetriline võti"
-
-#~ msgid "Credentials"
-#~ msgstr "Tõendid"
-
-#~ msgid "Identity"
-#~ msgstr "Isikuandmed"
-
-#~ msgid "Progress Title"
-#~ msgstr "Edenemise pealkiri"
-
-#~ msgid "Couldn't run file-roller"
-#~ msgstr "Käsku file-roller pole võimalik käivitada"
-
-#~ msgid "Couldn't package files"
-#~ msgstr "Faile pole võimalik pakkida"
-
-#~ msgid "The file-roller process did not complete successfully"
-#~ msgstr "file-roller'i protsess ei lõpetanud veatult"
-
-#~ msgid "Archive files"
-#~ msgstr "Arhiivifailid"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>A file already exists with this name.</b>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you want to replace it with a new file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Sellise nimega fail on juba olemas.</b>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kas sa soovid seda asendada uue failiga?"
-
-#~ msgid "_Replace"
-#~ msgstr "_Asenda"
-
-#~ msgid "Loading Keys..."
-#~ msgstr "Võtmete laadimine..."
-
-#~ msgid "Uploading keys..."
-#~ msgstr "Võtmete üleslaadimine..."
-
-#~ msgid "Retrieving keys..."
-#~ msgstr "Võtmete vastuvõtmine..."
-
-#~ msgid "Searching for keys on: %s"
-#~ msgstr "Võtmete otsimine asukohast: %s"
-
-#~ msgid "Searching for keys containing '%s'..."
-#~ msgstr "Stringi '%s' sisaldavate võtmete otsimine..."
-
-#~ msgid "Searching for key id '%s'..."
-#~ msgstr "Võtme id '%s' otsimine..."
-
-#~ msgid "Retrieving remote keys..."
-#~ msgstr "Kaugvõtmete vastuvõtmine..."
-
-#~ msgid "Sending keys to key server..."
-#~ msgstr "Võtmete saamine võtmeserverisse..."
-
-#~ msgid "_Sign Key..."
-#~ msgstr "_Allkirjasta võti..."
-
-#~ msgid "Sign public key"
-#~ msgstr "Avaliku võtme allkirjastamine"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
-#~ msgstr "Kas sa soovid %d võtit ja identiteeti jäädavalt kustutada?"
-
-#~ msgid "New PGP Key"
-#~ msgstr "Uus PGP-võti"
-
-#~ msgid "Couldn't export key to \"%s\""
-#~ msgstr "Võtit pole asukohale \"%s\" võimalik eksportida"
-
-#~ msgid "Export Complete Key"
-#~ msgstr "Võtme täielik eksport"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to delete the certificate '%s'?"
-#~ msgstr "Kas sa soovid sertifikaadi '%s' kustutada?"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to delete %d certificate?"
-#~ msgid_plural "Are you sure you want to delete %d certificates?"
-#~ msgstr[0] "Kas sa soovid %d sertifikaadi kustutada?"
-#~ msgstr[1] "Kas sa soovid %d sertifikaati kustutada?"
-
-#~ msgid "Create New ..."
-#~ msgstr "Uue loomine..."
-
-#~ msgid "Selected %d key"
-#~ msgid_plural "Selected %d keys"
-#~ msgstr[0] "Valitud %d võti"
-#~ msgstr[1] "Valitud %d võtit"
-
-#~ msgid "Importing keys"
-#~ msgstr "Võtmete importimine"
-
-#~ msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
-#~ msgstr "Tundmatu võtme liik või on andmed vigased"
-
-#~ msgid "T_ypes"
-#~ msgstr "_Liigid"
-
-#~ msgid "Show type column"
-#~ msgstr "Liigi veeru näitamine"
-
-#~ msgid "_Expiry"
-#~ msgstr "_Aegumine"
-
-#~ msgid "Show expiry column"
-#~ msgstr "Aegumise veeru näitamine"
-
-#~ msgid "_Trust"
-#~ msgstr "_Usaldus"
-
-#~ msgid "Show owner trust column"
-#~ msgstr "Omaniku usaldamise veeru näitamine"
-
-#~ msgid "_Validity"
-#~ msgstr "_Kehtivus"
-
-#~ msgid "Show validity column"
-#~ msgstr "Kehtivuse veeru näitamine"
-
-#~ msgid "Other _Keys"
-#~ msgstr "_Teised võtmed"
-
-#~ msgid "Validity"
-#~ msgstr "Kehtivus"
-
-#~ msgid "Expiration Date"
-#~ msgstr "Aegumiskuupäev"
-
-#~ msgid "_Expand All"
-#~ msgstr "La_ienda kõik"
-
-#~ msgid "Expand all listings"
-#~ msgstr "Kõigi nimekirjade avamine"
-
-#~ msgid "_Collapse All"
-#~ msgstr "A_henda kõik"
-
-#~ msgid "Collapse all listings"
-#~ msgstr "Kõigi nimekirjade ahendamine"
-
-#~ msgid "Synchronizing keys"
-#~ msgstr "Võtmete sünkroniseerimine"
-
-#~ msgid "Export public key"
-#~ msgstr "Avaliku võtme eksportimine"
-
-#~ msgid "Exporting keys"
-#~ msgstr "Võtmete eksportimine"
-
-#~ msgid "Couldn't retrieve data from key server"
-#~ msgstr "Võtit pole võtmeserverist võimalik vastu võtta"
-
-#~ msgid "Retrieving keys"
-#~ msgstr "Võtmete vastuvõtmine"
-
-#~ msgid "Deleting..."
-#~ msgstr "Kustutamine..."
-
-#~ msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
-#~ msgstr "%s on salajane võti. Soovid sa jätkata?"
-
-#~ msgctxt ""
-#~ "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
-#~ msgid "_Delete"
-#~ msgstr "_Kustuta"
-
-#~ msgid "_Key Description:"
-#~ msgstr "_Võtme kirjeldus:"
-
-#~ msgid "Invalid"
-#~ msgstr "Vigane"
-
-#~ msgid "Private Secure Shell Key"
-#~ msgstr "Secure Shell'i salajane võti"
-
-#~ msgid "Public Secure Shell Key"
-#~ msgstr "Secure Shell'i avalik võti"
-
-#~ msgid "Passphrase:"
-#~ msgstr "Parool:"
-
-#~ msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
-#~ msgstr "Sisesta oma Secure Shell'i võtmele parool."
-
-#~ msgid "Couldn't share keys"
-#~ msgstr "Võtmeid pole võimalik jagada"
-
-#~ msgid "Can't publish discovery information on the network."
-#~ msgstr "Tuvastatud andmeid pole võimalik võrgus avaldada."
-
-#~ msgid "%s's encryption keys"
-#~ msgstr "Kasutaja %s krüptimisvõtmed"
-
-#~ msgid "Key Sharing"
-#~ msgstr "Võtmete jagamine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sharing your keys allows other people on your network to use the keys "
-#~ "you've collected. This means they can automatically encrypt things for "
-#~ "you or those you know, without you having to send them your key.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>Note:</b> Your personal keys will not be compromised."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sinu võtmete jagamine võimaldab teistel Sinu võrgus asuvatel kasutajatel "
-#~ "pruukida Sinu poolt kogutud võtmeid. See tähendab, et kasutajatel on "
-#~ "automaatselt võimalik krüptida asju Sinu jaoks ja Sinu poolt kogutud "
-#~ "võtmete omanike jaoks krüptida ilma, et Sa peaksid neile ise võtmeid "
-#~ "saatma.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>Märkus:</b> Sinu isiklikud võtmed pole selle tõttu ohustatud."
-
-#~ msgid "_Share my keys with others on my network"
-#~ msgstr "_Minu võtmed on jagatud minu võrgus olevatele kasutajatele"
-
-#~ msgid "Other _Collected Keys"
-#~ msgstr "_Muud kogutud võtmed"
-
-#~ msgid "_Trusted Keys"
-#~ msgstr "_Usaldusväärsed võtmed"
-
-#~ msgid "Removing item"
-#~ msgstr "Kirje eemaldamine"
-
-#~ msgid "Couldn't get default password keyring"
-#~ msgstr "Vaikimisi parooli võtmerõngast pole võimalik hankida"
-
-#~ msgid "Couldn't get list of password keyrings"
-#~ msgstr "Paroolide võtmerõngaste nimekirja pole võimalik hankida"
-
-#~ msgid "Couldn't remove keyring"
-#~ msgstr "Võtmerõngast pole võimalik eemaldada"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' keyring?"
-#~ msgstr "Kas sa soovid võtmerõnga '%s' jäädavalt kustutada?"
-
-#~ msgid "<b>Default Keyring</b>"
-#~ msgstr "<b>Vaikimisi võtmerõngas</b>"
-
-#~ msgid "<b>Password Keyrings</b>"
-#~ msgstr "<b>Paroolide võtmerõngad</b>"
-
-#~ msgid "Password and Encryption Settings"
-#~ msgstr "Parooli- ja krüptimissätted"
-
-#~ msgid "_Add Keyring"
-#~ msgstr "_Lisa võtmerõngas"
-
-#~ msgid "_Remove Keyring"
-#~ msgstr "_Eemalda võtmerõngas"
-
-#~ msgid "Unknown Key: %s"
-#~ msgstr "Tundmatu võti: %s"
-
-#~ msgid "Unknown Key"
-#~ msgstr "Tundmatu võti"
-
-#~ msgid "Unavailable Key"
-#~ msgstr "Võti pole saadaval"
-
-#~ msgid "X509 Certificate"
-#~ msgstr "X509-sertifikaat"
-
-#~ msgid "Loading..."
-#~ msgstr "Laadimine..."
-
-#~ msgid "Invalid or unrecognized object."
-#~ msgstr "Vigane või tundmatu objekt."
-
-#~ msgid "Exporting is not yet supported."
-#~ msgstr "Eksportimine pole veel toetatud."
-
-#~ msgid "Expiry for Subkey %d of %s"
-#~ msgstr "Omaniku %2$s %1$d. alamvõtme aegumise määramine"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "_Välju"
-
-#~ msgid "Import keys into your key ring from a file"
-#~ msgstr "Failis olevate võtmete importimine võtmerõngasse"
-
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "_Sulge"
-
-#~ msgid "_Key"
-#~ msgstr "Võ_ti"
-
-#~ msgid "E_xport Public Key..."
-#~ msgstr "_Ekspordi avalik võti..."
-
-#~ msgid "_Copy Public Key"
-#~ msgstr "_Kopeeri avalik võti"
-
-#~ msgid "Copy public part of selected keys to the clipboard"
-#~ msgstr "Valitud võtmete avaliku osa kopeerimine lõikepuhvrisse"
-
-#~ msgid "_Delete Key"
-#~ msgstr "Ku_stuta võti"
-
-#~ msgid "Secure Shell Passphrase"
-#~ msgstr "Secure Shell'i parool"
-
-#~ msgid "Secure Shell Key Passphrase"
-#~ msgstr "Secure Shell'i võtme parool"
-
-#~ msgid "Enter the passphrase for: %s"
-#~ msgstr "Parooli sisestamine: %s"
-
-#~ msgid "Save this passphrase in my keyring"
-#~ msgstr "Salvestada selle võtme parool minu võtmerõngasse"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]