commit: r3161 - /gnome/master/desktop/gnome-shell.poAuthor: mattias
Date: Sat Feb 18 08:40:17 2012
New Revision: 3161

Log:
gnome shelli uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-shell.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-shell.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-shell.po [utf-8] Sat Feb 18 08:40:17 2012
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-shell MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-26 00:20+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-26 10:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-18 00:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-18 02:56+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -31,6 +31,16 @@
 msgid "Window management and application launching"
 msgstr "Aknahaldur ja rakenduste käivitaja"
 
+msgid "GNOME Shell Extensions Preferences"
+msgstr "GNOME Shelli laienduste eelistused"
+
+msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
+msgstr "GNOME Shelli laienduste seadistamine"
+
+msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
+msgstr ""
+"Arendajate ja testijate jaoks sisemiste tööriistade lubamine Alt-F2 alt"
+
 msgid ""
 "Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
 "dialog."
@@ -38,15 +48,8 @@
 "Lubab ligipääsu sisemistele silumise ja monitoorimise tööriistadele Alt-F2 "
 "dialoogi kaudu."
 
-msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
-msgstr ""
-"Arendajate ja testijate jaoks sisemiste tööriistade lubamine Alt-F2 alt"
-
-msgid "File extension used for storing the screencast"
-msgstr "Ekraanivideo salvestamisel kasutatav faililaiend"
-
-msgid "Framerate used for recording screencasts."
-msgstr "Ekraanivideo lindistamisel kasutatav kaadrikiirus."
+msgid "Uuids of extensions to enable"
+msgstr "Lubatavate laienduste UUID-d"
 
 msgid ""
 "GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
@@ -58,6 +61,31 @@
 "tuleks laadida. Seda loendit saab muuta kasutades EnableExtension ja "
 "DisableExtension DBus-i meetodit kohas org.gnome.Shell."
 
+msgid "Whether to collect stats about applications usage"
+msgstr "Kas rakenduste kasutuse kohta kogutakse andmeid"
+
+msgid ""
+"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
+"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
+"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
+"remove already saved data."
+msgstr ""
+"Shell tavaliselt seirab aktiivseid rakendusi, et näidata enamkasutatavaid "
+"(näiteks käivitajaid). Kuigi neid andmeid hoitakse privaatselt, võid "
+"privaatsuse suurendamiseks selle keelata. Selle keelamine siiski ei eemalda "
+"juba salvestatud andmeid."
+
+msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
+msgstr "Lemmikrakenduste töölauafailide ID-de loend"
+
+msgid ""
+"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
+"favorites area."
+msgstr "Nendele tunnustele vastavaid rakendusi kuvatakse lemmikutes."
+
+msgid "disabled OpenSearch providers"
+msgstr "keelatud OpenSearch pakkujad"
+
 msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
 msgstr "Käsudialoogi (Alt-F2) ajalugu"
 
@@ -65,17 +93,41 @@
 msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "Otsingudialoogi ajalugu"
 
+msgid "Show the week date in the calendar"
+msgstr "Kalendris näidatakse kuupäeva nädalavormingus"
+
+msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
+msgstr "Kui määratud, kuvatakse kalendris kuupäeva ISO nädalavormingus."
+
+msgid "Which keyboard to use"
+msgstr "Millist klaviatuuri kasutada"
+
+msgid "The type of keyboard to use."
+msgstr "Kasutatava klaviatuuri liik."
+
+msgid "Show time with seconds"
+msgstr "Kellaaega näidatakse sekunditega"
+
+msgid "If true, display seconds in time."
+msgstr "Kui määratud, siis kuvatakse aja juures ka sekundeid."
+
+msgid "Show date in clock"
+msgstr "Kell näitab kuupäeva"
+
 msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
 msgstr "Kui määratud, siis kuvatakse kellaaja kõrval ka kuupäeva."
 
-msgid "If true, display seconds in time."
-msgstr "Kui määratud, siis kuvatakse aja juures ka sekundeid."
-
-msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
-msgstr "Kui määratud, kuvatakse kalendris kuupäeva ISO nädalavormingus."
-
-msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
-msgstr "Lemmikrakenduste töölauafailide ID-de loend"
+msgid "Framerate used for recording screencasts."
+msgstr "Ekraanivideo lindistamisel kasutatav kaadrikiirus."
+
+msgid ""
+"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
+"screencast recorder in frames-per-second."
+msgstr ""
+"GNOME Shelli lindistatava ekraanivideo kaadrisagedus (kaadrit sekundis)."
+
+msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
+msgstr "GStreameri toru, mida ekraanivideo kodeerimiseks kasutatakse"
 
 #, no-c-format
 msgid ""
@@ -86,34 +138,22 @@
 "pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
 "the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
 "to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
-"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
-"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
-"at the optimal thread count on the system."
+"'vp8enc quality=8 speed=6 threads=%T ! queue ! webmmux' and records to WEBM "
+"using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess at the optimal "
+"thread count on the system."
 msgstr ""
 "Määrab GStreameri toru, mida kasutatakse lindistuste kodeerimiseks. See peab "
-"vastama gst-launch'i süntaksile. Torul peaks olema vaba plokk (pad), kuhu "
-"lindistatav video salvestatakse. Tavaliselt on vaba plokk olemas; selle "
+"vastama gst-launch'i süntaksile. Torul peaks olema vaba plokk (sink pad), "
+"kuhu lindistatav video salvestatakse. Tavaliselt on vaba plokk olemas; selle "
 "ploki väljund kirjutatakse väljundfaili. Toru võib hoolitseda ka enda "
 "väljundi eest - seda võib kasutada väljundi saatmiseks icecast serverisse "
 "shout2send või sarnase tehnoloogia abil. Kui see on määramata või väärtus on "
-"tühi, kasutatakse vaikimisi toru. See on praegu 'videorate ! vp8enc "
-"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' ning lindistab WEBM "
-"vormingusse VP8 koodekiga. %T asendatakse süsteemi oletatava optimaalseima "
-"lõimede (thread) arvuga."
-
-msgid "Show date in clock"
-msgstr "Kell näitab kuupäeva"
-
-msgid "Show the week date in the calendar"
-msgstr "Kalendris näidatakse kuupäeva nädalavormingus"
-
-msgid "Show time with seconds"
-msgstr "Kellaaega näidatakse sekunditega"
-
-msgid ""
-"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
-"favorites area."
-msgstr "Nendele tunnustele vastavaid rakendusi kuvatakse lemmikutes."
+"tühi, kasutatakse vaikimisi toru. See on praegu 'vp8enc quality=8 speed=6 "
+"threads=%T ! queue ! webmmux' ning lindistab WEBM vormingusse VP8 koodekiga. "
+"%T asendatakse süsteemi oletatava optimaalseima lõimede (thread) arvuga."
+
+msgid "File extension used for storing the screencast"
+msgstr "Ekraanivideo salvestamisel kasutatav faililaiend"
 
 msgid ""
 "The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
@@ -125,40 +165,15 @@
 "konteinervormingusse salvestades tuleks ka sellele vormingule vastav laiend "
 "määrata."
 
-msgid ""
-"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
-"screencast recorder in frames-per-second."
-msgstr ""
-"GNOME Shelli lindistatava ekraanivideo kaadrisagedus (kaadrit sekundis)."
-
-msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
-msgstr "GStreameri toru, mida ekraanivideo kodeerimiseks kasutatakse"
-
-msgid ""
-"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
-"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
-"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
-"remove already saved data."
-msgstr ""
-"Shell tavaliselt seirab aktiivseid rakendusi, et näidata enamkasutatavaid "
-"(näiteks käivitajaid). Kuigi neid andmeid hoitakse privaatselt, võid "
-"privaatsuse suurendamiseks selle keelata. Selle keelamine siiski ei eemalda "
-"juba salvestatud andmeid."
-
-msgid "The type of keyboard to use."
-msgstr "Kasutatava klaviatuuri liik."
-
-msgid "Uuids of extensions to enable"
-msgstr "Lubatavate laienduste UUID-d"
-
-msgid "Whether to collect stats about applications usage"
-msgstr "Kas rakenduste kasutuse kohta kogutakse andmeid"
-
-msgid "Which keyboard to use"
-msgstr "Millist klaviatuuri kasutada"
-
-msgid "disabled OpenSearch providers"
-msgstr "keelatud OpenSearch pakkujad"
+#, c-format
+msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
+msgstr "%s jaoks eelistuste dialoogi laadimisel esines viga:"
+
+msgid "<b>Extension</b>"
+msgstr "<b>Laiendus</b>"
+
+msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
+msgstr "Vali seadistatav laiendus kasutades ülemist valikukasti."
 
 msgid "Session..."
 msgstr "Seanss..."
@@ -725,6 +740,9 @@
 msgid "Wrong password, please try again"
 msgstr "Vale parool, palun proovi uuesti"
 
+msgid "Accessibility"
+msgstr "Kasutaja abivahendid"
+
 msgid "Zoom"
 msgstr "Suurendus"
 
@@ -920,6 +938,9 @@
 msgid "Auto wireless"
 msgstr "Automaatne juhtmeta ühendus"
 
+msgid "Network"
+msgstr "Võrk"
+
 msgid "Enable networking"
 msgstr "Luba võrguühendused"
 
@@ -949,6 +970,9 @@
 
 msgid "Network Manager"
 msgstr "Võrguhaldur"
+
+msgid "Battery"
+msgstr "Aku"
 
 msgid "Power Settings"
 msgstr "Toitesätted..."
@@ -1020,6 +1044,7 @@
 msgid "Computer"
 msgstr "Arvuti"
 
+#. Translators: This is the label for audio volume
 msgid "Volume"
 msgstr "Helivaljus"
 
@@ -1181,7 +1206,7 @@
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Ühendus katkes"
 
-msgid "This resource is already connected to the server"
+msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Selle kontoga on juba serverisse ühendutud"
 
 msgid ""
@@ -1208,6 +1233,9 @@
 msgstr ""
 "Serveri sertifikaadi pikkus ehk sertifikaatide keti sügavus ületab "
 "krüptograafiateegi määratud piiri"
+
+msgid "Internal error"
+msgstr "Sisemine viga"
 
 #. translators: argument is the account name, like
 #. * name jabber org for example.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]