commit: r3150 - /gnome/master/desktop/gdm.poAuthor: mattias
Date: Thu Feb 16 13:27:42 2012
New Revision: 3150

Log:
gdm uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gdm.po

Modified: gnome/master/desktop/gdm.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] Thu Feb 16 13:27:42 2012
@@ -9,15 +9,15 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2005.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2010, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GDM MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-04 12:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-06 02:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 11:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-16 13:26+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -280,25 +280,28 @@
 msgid "Present on-screen information as speech or braille"
 msgstr "Ekraanil olevate andmete esitamine braille kõnena"
 
-msgid "Avoid showing user list"
-msgstr "Kasutajaloendit ei näidata"
+msgid "Whether or not to allow fingerprint readers for login"
+msgstr "Kas sõrmejäljelugejaga on võimalik sisse logida"
+
+msgid ""
+"The login screen can optionally allow users who have enrolled their "
+"fingerprints to log in using those prints."
+msgstr ""
+"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kes on sisestanud oma sõrmejäljed, "
+"nende alusel sisse logida."
+
+msgid "Whether or not to allow smartcard readers for login"
+msgstr "Kas smartcardi lugejaga on võimalik sisse logida"
+
+msgid ""
+"The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in "
+"using those smartcards."
+msgstr ""
+"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kellel on smartcard kaart, selle "
+"abil sisse logida."
 
 msgid "Path to small image at top of user list"
 msgstr "Kasutajaloendi kohal asetseva väikese pildi asukoht"
-
-msgid ""
-"The login screen can optionally allow users who have enrolled their "
-"fingerprints to log in using those prints."
-msgstr ""
-"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kes on sisestanud oma sõrmejäljed, "
-"nende alusel sisse logida."
-
-msgid ""
-"The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in "
-"using those smartcards."
-msgstr ""
-"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kellel on smartcard kaart, selle "
-"abil sisse logida."
 
 msgid ""
 "The login screen can optionally show a small image at the top of its user "
@@ -308,18 +311,15 @@
 "Sisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti kasutajate loendi kohal, et "
 "võimaldada halduritel ja distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
 
+msgid "Avoid showing user list"
+msgstr "Kasutajaloendit ei näidata"
+
 msgid ""
 "The login screen normally shows a list of available users to log in as. This "
 "setting can be toggled to disable showing the user list."
 msgstr ""
 "Sisselogimiskuva näitab tavaliselt saadavalolevaid kasutajaid, kellena on "
 "võimalik sisse logida. Selle sättega muudetakse kasutajate loendi kuvamist."
-
-msgid "Whether or not to allow fingerprint readers for login"
-msgstr "Kas sõrmejäljelugejaga on võimalik sisse logida"
-
-msgid "Whether or not to allow smartcard readers for login"
-msgstr "Kas smartcardi lugejaga on võimalik sisse logida"
 
 msgid "Select System"
 msgstr "Süsteemi valimine"
@@ -479,20 +479,20 @@
 msgid "Custom session"
 msgstr "Kohandatud seanss"
 
+msgid "Computer Name"
+msgstr "Arvuti nimi"
+
+msgid "Version"
+msgstr "Versioon"
+
 msgid "Cancel"
 msgstr "Tühista"
 
-msgid "Computer Name"
-msgstr "Arvuti nimi"
+msgid "Unlock"
+msgstr "Võta lukust lahti"
 
 msgid "Login"
 msgstr "Logi sisse"
-
-msgid "Unlock"
-msgstr "Võta lukust lahti"
-
-msgid "Version"
-msgstr "Versioon"
 
 msgid "Suspend"
 msgstr "Alusta uinakut"
@@ -548,117 +548,117 @@
 msgid "Session"
 msgstr "Seanss"
 
+msgid "Enable showing the banner message"
+msgstr "Bännerisõnumi näitamise lubamine"
+
+msgid "Set to true to show the banner message text."
+msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse bännerisõnumit."
+
 msgid "Banner message text"
 msgstr "Bännersõnumi tekst"
 
+msgid "Text banner message to show in the login window."
+msgstr "Sisselogimisaknas kuvatav bännertekst."
+
 msgid "Banner message text when chooser is empty"
 msgstr "Bännersõnumi tekst tühja kasutajate valimise nimekirja korral"
 
+msgid ""
+"Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
+"empty, instead of banner_message_text."
+msgstr ""
+"Tühja kasutajate nimekirja korral sisselogimisaknas banner_message_text "
+"väärtuse asemel kuvatav bännertekst."
+
+msgid "Icon name to use for greeter logo"
+msgstr "Tervitaja logona kasutatava ikooni nimi"
+
+msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
+msgstr "Tervitaja logona kasutatava teemaikooni nimi."
+
 msgid "Disable showing the restart buttons"
 msgstr "Taaskäivitamise nuppude näitamise keelamine"
 
+msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on taaskäivitamise nuppude näitamine sisselogimisaknas "
+"keelatud."
+
 msgid "Do not show known users in the login window"
 msgstr "Sisselogimisaknas ei näidata teadaolevaid kasutajaid"
 
+msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on teadaolevate kasutajate näitamine sisselogimisaknas "
+"keelatud."
+
+msgid "Recently selected languages"
+msgstr "Viimati valitud keeled"
+
+msgid "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
+msgstr "Sisselogimisaknas näidatavate keelte nimekirja määramine."
+
+msgid "Use Compiz as the window manager"
+msgstr "Compizi kasutamine aknahalduriks"
+
+msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
+msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse aknahalduriks Compizi."
+
+msgid "Enable on-screen keyboard"
+msgstr "Ekraaniklaviatuuri lubamine"
+
+msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
+msgstr "Kui märgitud, siis on ekraaniklaviatuur lubatud."
+
+msgid "Enable screen reader"
+msgstr "Ekraanilugeja lubamine"
+
+msgid "Set to true to enable the screen reader."
+msgstr "Kui märgitud, siis on ekraanilugeja lubatud."
+
+msgid "Enable screen magnifier"
+msgstr "Ekraaniluubi lubamine"
+
+msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
+msgstr "Kui märgitud, siis on ekraani luup lubatud."
+
 msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
 msgstr "Hõlbustustega klaviatuuri plugina lubamine"
-
-msgid "Enable on-screen keyboard"
-msgstr "Ekraaniklaviatuuri lubamine"
-
-msgid "Enable screen magnifier"
-msgstr "Ekraaniluubi lubamine"
-
-msgid "Enable screen reader"
-msgstr "Ekraanilugeja lubamine"
-
-msgid "Enable showing the banner message"
-msgstr "Bännerisõnumi näitamise lubamine"
-
-msgid "Icon name to use for greeter logo"
-msgstr "Tervitaja logona kasutatava ikooni nimi"
-
-msgid "Recently selected languages"
-msgstr "Viimati valitud keeled"
-
-msgid "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
-msgstr "Sisselogimisaknas näidatavate keelte nimekirja määramine."
-
-msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
-msgstr "Tervitaja logona kasutatava teemaikooni nimi."
-
-msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on teadaolevate kasutajate näitamine sisselogimisaknas "
-"keelatud."
-
-msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on taaskäivitamise nuppude näitamine sisselogimisaknas "
-"keelatud."
-
-msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR sätetehalduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
-msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraaniklaviatuur lubatud."
 
 msgid ""
 "Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
 "settings."
 msgstr "Kui märgitud, siis on klaviatuurihõlbustuste sätete haldamine lubatud."
 
-msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraani luup lubatud."
-
-msgid "Set to true to enable the screen reader."
-msgstr "Kui märgitud, siis on ekraanilugeja lubatud."
+msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
+msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
+
+msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
+msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
+
+msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
+msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
+
+msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
+msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
+
+msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
+msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
 
 msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
 msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
 
+msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
+msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR-sätete halduri plugin lubatud."
+
+msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
+msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR sätetehalduri plugin lubatud."
+
+msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
+msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
+
 msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
 msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
-
-msgid "Set to true to show the banner message text."
-msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse bännerisõnumit."
-
-msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
-msgstr "Kui märgitud, siis kasutatakse aknahalduriks Compizi."
-
-msgid ""
-"Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
-"empty, instead of banner_message_text."
-msgstr ""
-"Tühja kasutajate nimekirja korral sisselogimisaknas banner_message_text "
-"väärtuse asemel kuvatav bännertekst."
-
-msgid "Text banner message to show in the login window."
-msgstr "Sisselogimisaknas kuvatav bännertekst."
-
-msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on XRandR-sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on taustasätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on meediaklahvide sätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on helisätete halduri plugin lubatud."
-
-msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
-msgstr "Kui märgitud, siis on xsettings sätetehalduri plugin lubatud."
-
-msgid "Use Compiz as the window manager"
-msgstr "Compizi kasutamine aknahalduriks"
 
 msgid "Duration"
 msgstr "Kestus"
@@ -732,6 +732,26 @@
 msgid "User unable to switch sessions."
 msgstr "Kasutajal pole võimalik seansse vahetada"
 
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current seat."
+msgstr "Praegust olekut pole võimalik tuvastada."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
+"screen or start up a new login screen."
+msgstr ""
+"Süsteem ei suuda otsustada, kas hüpata olemasolevale sisselogimiskuvale või "
+"käivitada uus."
+
+#, c-format
+msgid "The system is unable to start up a new login screen."
+msgstr "Süsteem ei suuda käivitada uut sisselogimiskuva."
+
+#, c-format
+msgid "The system is unable to find a login screen to switch to."
+msgstr "Süsteem ei suuda leida sisselogimiskuva, millele hüpata."
+
 #. Option parsing
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- Uus GDM sisselogimine"
@@ -745,213 +765,3 @@
 #. Option parsing
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ekraani pildistamine"
-
-#~ msgid "Denied XDMCP query from host %s"
-#~ msgstr "XDMCP päring hostist %s tagasi lükatud"
-
-#~ msgid "Could not extract authlist from packet"
-#~ msgstr "Paketist pole võimalik autentimisnimekirja (authlist) kätte saada"
-
-#~ msgid "Error in checksum"
-#~ msgstr "Viga kontrollsummas"
-
-#~ msgid "Bad address"
-#~ msgstr "Vigane aadress"
-
-#~ msgid "%s: Could not read display address"
-#~ msgstr "%s: Kuva aadressi pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read display port number"
-#~ msgstr "%s: Kuva pordinumbrit pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not extract authlist from packet"
-#~ msgstr "%s: Ei õnnestu authlisti paketist kätte saada"
-
-#~ msgid "%s: Error in checksum"
-#~ msgstr "%s: Viga kontrollsummas"
-
-#~ msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
-#~ msgstr "%s: Keelatud hostilt %s tuli REQUEST"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Display Number"
-#~ msgstr "%s: Kuva numbrit pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Connection Type"
-#~ msgstr "%s: Ühenduse tüüpi pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Client Address"
-#~ msgstr "%s: Kliendi aadressi pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Authentication Names"
-#~ msgstr "%s: Autentimisnimesid pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Authentication Data"
-#~ msgstr "%s: Autentimisandmeid pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Authorization List"
-#~ msgstr "%s: Volitusnimekirja pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
-#~ msgstr "%s: Tootja ID'd pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Failed checksum from %s"
-#~ msgstr "%s: Vigane kontrollsumma %s-lt"
-
-#~ msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
-#~ msgstr "%s: Keelatud host %s saatis 'Manage'"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Session ID"
-#~ msgstr "%s: Seansi identifikaatorit pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read Display Class"
-#~ msgstr "%s: Kuva klassi pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Could not read address"
-#~ msgstr "%s: Aadressi pole võimalik lugeda"
-
-#~ msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
-#~ msgstr "%s: Keelatud host %s saatis KEEPALIVE"
-
-#~ msgid "GdmXdmcpDisplayFactory: Could not read XDMCP header!"
-#~ msgstr "GdmXdmcpDisplayFactory: XDMCP päist pole võimalik lugeda!"
-
-#~ msgid "Could not get server hostname: %s!"
-#~ msgstr "Serveri hostinime hankimine pole võimalik: %s!"
-
-#~ msgid "AT-SPI Registry Wrapper"
-#~ msgstr "AT-SPI registrimähkur"
-
-#~ msgid "Power Manager"
-#~ msgstr "Vooluhaldur"
-
-#~ msgid "GNOME Settings Daemon"
-#~ msgstr "GNOME sätetedeemon"
-
-#~ msgid "Metacity"
-#~ msgstr "Metacity"
-
-#~ msgid "Languages"
-#~ msgstr "Keeled"
-
-#~ msgid "_Languages:"
-#~ msgstr "_Keeled:"
-
-#~ msgid "_Language:"
-#~ msgstr "Kee_l:"
-
-#~ msgctxt "language"
-#~ msgid "Other…"
-#~ msgstr "Muu…"
-
-#~ msgid "Choose a language from the full list of available languages."
-#~ msgstr "Vali saadaolevate keelte nimekirjast sobiv keel."
-
-#~ msgid "Language"
-#~ msgstr "Keel"
-
-#~ msgid "Unspecified"
-#~ msgstr "Määramata"
-
-#~ msgid "Keyboard layouts"
-#~ msgstr "Klaviatuuripaigutused"
-
-#~ msgid "_Keyboard:"
-#~ msgstr "_Klaviatuur:"
-
-#~ msgctxt "keyboard"
-#~ msgid "Other…"
-#~ msgstr "Muu…"
-
-#~ msgid "Choose a keyboard layout from the full list of available layouts."
-#~ msgstr "Vali saadaolevate klaviatuuripaigutuste nimekirjast sobiv paigutus."
-
-#~ msgid "Keyboard"
-#~ msgstr "Klaviatuur"
-
-#~ msgid "Recently selected keyboard layouts"
-#~ msgstr "Viimati valitud klaviatuuripaigutused"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set to a list of keyboard layouts to be shown by default in the login "
-#~ "window."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisselogimisaknas näidatavate klaviatuuripaigutuste nimekirja määramine."
-
-#~ msgid "Shutdown Options…"
-#~ msgstr "Väljalülitamise valikud…"
-
-#~ msgid "A menu to quickly switch between users."
-#~ msgstr "Kiirmenüü kasutajate vahel lülitumiseks."
-
-#~ msgid "translator-credits"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lauris Kaplinski <lauris ariman ee>, 1999.\n"
-#~ "Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
-#~ "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
-#~ "Priit Laes <amd store20 com>, 2005.\n"
-#~ "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010."
-
-#~ msgid "Can't lock screen: %s"
-#~ msgstr "Ekraani pole võimalik lukustada: %s"
-
-#~ msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ekraani ajutiseks puhastamiseks pole ekraanisäästjat võimalik kehtestada: "
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Can't log out: %s"
-#~ msgstr "Välja pole võimalik logida: %s"
-
-#~ msgid "Available"
-#~ msgstr "Saadaval"
-
-#~ msgid "Invisible"
-#~ msgstr "Nähtamatu"
-
-#~ msgid "Busy"
-#~ msgstr "Hõivatud"
-
-#~ msgid "Away"
-#~ msgstr "Eemal"
-
-#~ msgid "Account Information"
-#~ msgstr "Konto andmed"
-
-#~ msgid "System Preferences"
-#~ msgstr "Süsteemi eelistused"
-
-#~ msgid "Lock Screen"
-#~ msgstr "Lukusta ekraan"
-
-#~ msgid "Switch User"
-#~ msgstr "Lülitu kasutajate vahel"
-
-#~ msgid "Quit…"
-#~ msgstr "Lõpetamine…"
-
-#~ msgid "User Switch Applet"
-#~ msgstr "Kasutajate vahel lülitumise rakend"
-
-#~ msgid "Change account settings and status"
-#~ msgstr "Konto sätete ja oleku valimine"
-
-#~ msgid "A menu to quickly switch between users"
-#~ msgstr "Menüü kiireks kasutajate vahel lülitumiseks"
-
-#~ msgid "User Switcher"
-#~ msgstr "Kasutajate vahel lülituja"
-
-#~ msgid "User Switcher Applet Factory"
-#~ msgstr "Kasutajate vahel lülitumise rakendi Factory"
-
-#~ msgid "Edit Personal _Information"
-#~ msgstr "Redigeeri _isiklikke andmeid"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-#~ msgid "_Edit Users and Groups"
-#~ msgstr "_Redigeeri kasutajaid ja gruppe"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Tundmatu"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]