commit: r3149 - /gnome/master/desktop/evince.poAuthor: mattias
Date: Thu Feb 16 13:23:53 2012
New Revision: 3149

Log:
evince uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/evince.po

Modified: gnome/master/desktop/evince.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/evince.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/evince.po [utf-8] Thu Feb 16 13:23:53 2012
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: Evince MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evince&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-07 10:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-08 09:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 10:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-16 13:23+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -333,6 +333,12 @@
 msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
 msgstr ""
 "Dokumendi piirangute (näiteks kopeerimis- ja printimispiirangud) eiramine."
+
+msgid "Automatically reload then document"
+msgstr "Dokumendi automaatne uuestilaadimine"
+
+msgid "The document is automatically reloaded on file change."
+msgstr "Faili muutumisel laaditakse dokument automaatselt uuesti."
 
 msgid "Delete the temporary file"
 msgstr "Ajutise faili kustutamine"
@@ -1174,11 +1180,17 @@
 msgid "Show the entire document"
 msgstr "Kogu dokumendi näitamine"
 
-msgid "_Dual"
-msgstr "_Paaris"
-
-msgid "Show two pages at once"
-msgstr "Kahe lehekülje näitamine korraga"
+msgid "_Dual (Even pages left)"
+msgstr "_Kaksikvaade (paarisleheküljed vasakul)"
+
+msgid "Show two pages at once with even pages on the left"
+msgstr "Kahe lehekülje korraga näitamine, paarisleheküljed on vasakul"
+
+msgid "Dual (_Odd pages left)"
+msgstr "Kaksikvaade (_paaritud leheküljed vasakul)"
+
+msgid "Show two pages at once with odd pages on the left"
+msgstr "Kahe lehekülje korraga näitamine, paaritud leheküljed on vasakul"
 
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Täisek_raan"
@@ -1340,26 +1352,3 @@
 
 msgid "[FILE…]"
 msgstr "[FAIL…]"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Boolean options available: true enables thumbnailing and false disables "
-#~ "the creation of new thumbnails"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõeväärtusvalikud olemas, tõene lubab pisipiltide tegemise ja väär keelab "
-#~ "selle"
-
-#~ msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
-#~ msgstr "Luba PDF-dokumentidest pisipiltide tegemine"
-
-#~ msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
-#~ msgstr "PDF-dokumentidest pisipildi tegemise käsk"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See "
-#~ "Nautilus thumbnailer documentation for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "PDF-dokumentide pisipilditegija käsk koos argumentidega. Lähema teabe "
-#~ "saamiseks vaata Nautiluse pisipilditegija dokumentatsiooni."
-
-#~ msgid "© 1996–2011 The Evince authors"
-#~ msgstr "© 1996–2011 Evince'i autorid"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]