commit: r3146 - /gnome/master/desktop/gnome-control-center.poAuthor: mattias
Date: Thu Feb  9 12:31:43 2012
New Revision: 3146

Log:
Tühiuuendus, ei maksa lugeda

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-control-center.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-control-center.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] Thu Feb  9 12:31:43 2012
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Project-Id-Version: GNOME Control Center MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-19 15:27+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-08 17:05+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-18 19:28+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -32,39 +32,39 @@
 msgid "Add wallpaper"
 msgstr "Lisa taustapilt"
 
-msgid "Center"
-msgstr "Keskel"
+msgid "Remove wallpaper"
+msgstr "Eemalda taustapilt"
 
 #. This refers to a slideshow background
 msgid "Changes throughout the day"
 msgstr "Muutub pidevalt"
 
+msgid "Primary Color"
+msgstr "Esmane värv"
+
+msgid "Swap colors"
+msgstr ""
+
+msgid "Secondary color"
+msgstr "Teisene värv"
+
+msgid "Tile"
+msgstr "Korduv"
+
+msgid "Zoom"
+msgstr "Ekraan täidetud"
+
+msgid "Center"
+msgstr "Keskel"
+
+msgid "Scale"
+msgstr "Kogu pilt nähtaval"
+
 msgid "Fill"
 msgstr "Üle ekraani"
 
-msgid "Primary Color"
-msgstr "Esmane värv"
-
-msgid "Remove wallpaper"
-msgstr "Eemalda taustapilt"
-
-msgid "Scale"
-msgstr "Kogu pilt nähtaval"
-
-msgid "Secondary color"
-msgstr "Teisene värv"
-
 msgid "Span"
 msgstr "Üle mitme ekraani"
-
-msgid "Swap colors"
-msgstr ""
-
-msgid "Tile"
-msgstr "Korduv"
-
-msgid "Zoom"
-msgstr "Ekraan täidetud"
 
 msgid "Horizontal Gradient"
 msgstr "Rõhtne üleminek"
@@ -124,43 +124,43 @@
 msgid "Configure Bluetooth settings"
 msgstr "Bluetoothi seaded"
 
+msgid "Set Up New Device"
+msgstr "Uue seadme seadistamine"
+
+msgid "Remove Device"
+msgstr "Eemalda seade"
+
+msgid "Connection"
+msgstr "Ühendus"
+
+msgid "Paired"
+msgstr "Paaris"
+
+msgid "Type"
+msgstr "Tüüp"
+
 msgid "Address"
 msgstr "Aadress"
 
+msgid "Mouse and Touchpad Settings"
+msgstr "Hiire ja puutepadja seaded"
+
+msgid "Sound Settings"
+msgstr "Heliseaded"
+
+msgid "Keyboard Settings"
+msgstr "Klahvistiku seaded"
+
+msgid "Send Files..."
+msgstr "Saada failid..."
+
 msgid "Browse Files..."
 msgstr "Lehitse faile..."
-
-msgid "Connection"
-msgstr "Ühendus"
-
-msgid "Keyboard Settings"
-msgstr "Klahvistiku seaded"
-
-msgid "Mouse and Touchpad Settings"
-msgstr "Hiire ja puutepadja seaded"
-
-msgid "Paired"
-msgstr "Paaris"
 
 #. Translator: This string appears next to a toggle switch which controls enabling/disabling Bluetooth radio's on the device.
 msgctxt "Power"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
-
-msgid "Remove Device"
-msgstr "Eemalda seade"
-
-msgid "Send Files..."
-msgstr "Saada failid..."
-
-msgid "Set Up New Device"
-msgstr "Uue seadme seadistamine"
-
-msgid "Sound Settings"
-msgstr "Heliseaded"
-
-msgid "Type"
-msgstr "Tüüp"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Jah"
@@ -381,61 +381,61 @@
 msgid "Webcam"
 msgstr "Veebikaamera"
 
+msgid "Color"
+msgstr "Värvid"
+
+msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
+msgstr ""
+
+msgid "Learn more"
+msgstr "Rohkem teavet"
+
+msgid "Learn more about color management"
+msgstr "Rohkem teavet värvihalduse kohta"
+
+msgid "Add device"
+msgstr "Lisa seade"
+
 msgid "Add a virtual device"
 msgstr "Virtuaalse seadme lisamine"
 
-msgid "Add device"
-msgstr "Lisa seade"
+msgid "Delete device"
+msgstr "Kustuta seade"
+
+msgid "Remove a device"
+msgstr "Eemalda seade"
+
+msgid "Set this device for all users on this computer"
+msgstr "Määrata see seade kõigile arvuti kasutajatele"
 
 msgid "Add profile"
 msgstr "Lisa profiil"
 
+msgid "Calibrate…"
+msgstr "Kalibreerimine..."
+
 msgid "Calibrate the device"
 msgstr "Seadme kalibreerimine"
 
-msgid "Calibrate…"
-msgstr "Kalibreerimine..."
-
-msgid "Color"
-msgstr "Värvid"
-
-msgid "Delete device"
-msgstr "Kustuta seade"
+msgid "Remove profile"
+msgstr "Eemalda profiil"
+
+msgid "View details"
+msgstr "Vaata üksikasju"
 
 msgid "Device type:"
 msgstr "Seadme tüüp:"
 
-msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
-msgstr ""
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "Tootja:"
+
+msgid "Model:"
+msgstr "Mudel:"
 
 msgid ""
 "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
 msgstr "Ülalolevate väljade täitmiseks saab siia aknasse pilte lohistada."
 
-msgid "Learn more"
-msgstr "Rohkem teavet"
-
-msgid "Learn more about color management"
-msgstr "Rohkem teavet värvihalduse kohta"
-
-msgid "Manufacturer:"
-msgstr "Tootja:"
-
-msgid "Model:"
-msgstr "Mudel:"
-
-msgid "Remove a device"
-msgstr "Eemalda seade"
-
-msgid "Remove profile"
-msgstr "Eemalda profiil"
-
-msgid "Set this device for all users on this computer"
-msgstr "Määrata see seade kõigile arvuti kasutajatele"
-
-msgid "View details"
-msgstr "Vaata üksikasju"
-
 msgid "Color management settings"
 msgstr "Värvihalduse seaded"
 
@@ -496,94 +496,101 @@
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vali"
 
-msgid "24-hour"
-msgstr "24 tundi"
+msgid "_Region:"
+msgstr "Piirkond:"
+
+msgid "_City:"
+msgstr "_Linn:"
+
+msgid "_Network Time"
+msgstr "_Võrguaeg"
 
 #. Translator: this is the separator between hours and minutes, like in HH:MM
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
+msgid "Set the time one hour ahead."
+msgstr "Keera kell üks tund ette."
+
+msgid "Set the time one hour back."
+msgstr "Keera kell üks tund taha."
+
+msgid "Set the time one minute ahead."
+msgstr "Keera kell üks minut ette."
+
+msgid "Set the time one minute back."
+msgstr "Keera kell üks minut taha."
+
+msgid "Switch between AM and PM."
+msgstr "Lülita AM ja PM vahel."
+
+msgid "Month"
+msgstr "Kuu"
+
+msgid "Day"
+msgstr "Päev"
+
+msgid "Year"
+msgstr "Aasta"
+
+msgid "24-hour"
+msgstr "24 tundi"
+
 msgid "AM/PM"
 msgstr "AM/PM"
 
+msgid "January"
+msgstr "Jaanuar"
+
+msgid "February"
+msgstr "Veebruar"
+
+msgid "March"
+msgstr "Märts"
+
 msgid "April"
 msgstr "Aprill"
 
+msgid "May"
+msgstr "Mai"
+
+msgid "June"
+msgstr "Juuni"
+
+msgid "July"
+msgstr "Juuli"
+
 msgid "August"
 msgstr "August"
 
-msgid "Day"
-msgstr "Päev"
+msgid "September"
+msgstr "September"
+
+msgid "October"
+msgstr "Oktoober"
+
+msgid "November"
+msgstr "November"
 
 msgid "December"
 msgstr "Detsember"
 
-msgid "February"
-msgstr "Veebruar"
-
-msgid "January"
-msgstr "Jaanuar"
-
-msgid "July"
-msgstr "Juuli"
-
-msgid "June"
-msgstr "Juuni"
-
-msgid "March"
-msgstr "Märts"
-
-msgid "May"
-msgstr "Mai"
-
-msgid "Month"
-msgstr "Kuu"
-
-msgid "November"
-msgstr "November"
-
-msgid "October"
-msgstr "Oktoober"
-
-msgid "September"
-msgstr "September"
-
-msgid "Set the time one hour ahead."
-msgstr "Keera kell üks tund ette."
-
-msgid "Set the time one hour back."
-msgstr "Keera kell üks tund taha."
-
-msgid "Set the time one minute ahead."
-msgstr "Keera kell üks minut ette."
-
-msgid "Set the time one minute back."
-msgstr "Keera kell üks minut taha."
-
-msgid "Switch between AM and PM."
-msgstr "Lülita AM ja PM vahel."
-
-msgid "Year"
-msgstr "Aasta"
-
-msgid "_City:"
-msgstr "_Linn:"
-
-msgid "_Network Time"
-msgstr "_Võrguaeg"
-
-msgid "_Region:"
-msgstr "Piirkond:"
+msgid "Date and Time"
+msgstr "Kuupäev ja kellaaeg"
+
+msgid "Date and Time preferences panel"
+msgstr "Kuupäeva ja kellaaja eelistuste paneel"
 
 #. Translators: those are keywords for the date and time control-center panel
 msgid "Clock;Timezone;Location;"
 msgstr "Kell;Ajavöönd;Asukoht;"
 
-msgid "Date and Time"
-msgstr "Kuupäev ja kellaaeg"
-
-msgid "Date and Time preferences panel"
-msgstr "Kuupäeva ja kellaaja eelistuste paneel"
+#, fuzzy
+msgid "Change system time and date settings"
+msgstr "Sinu asukoha- ja keelesätete muutmine"
+
+msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
+msgstr ""
 
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Normal"
@@ -636,39 +643,40 @@
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H:%M"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to apply configuration: %s"
+msgstr "Automaatne seadistamine"
+
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "Kuvari sätteid pole võimalik salvestada"
 
-msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
-msgstr "Kuvaseadistuse rakendamisel ei saadud seansisiiniga ühendust"
-
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "Kuvasid pole võimalik tuvastada"
 
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "Ekraani andmeid pole võimalik hankida"
 
-msgid "Note: may limit resolution options"
-msgstr "Märkus: võib piirata eraldusvõime valikuid"
+msgid "_Resolution"
+msgstr "_Eraldusvõime"
 
 msgid "R_otation"
 msgstr "_Pööramine:"
-
-msgid "_Detect Displays"
-msgstr "_Tuvasta kuvad"
 
 #. Note that mirror is a verb in this string
 msgid "_Mirror displays"
 msgstr "Kuvad on pee_geldatud"
 
-msgid "_Resolution"
-msgstr "_Eraldusvõime"
+msgid "Note: may limit resolution options"
+msgstr "Märkus: võib piirata eraldusvõime valikuid"
+
+msgid "_Detect Displays"
+msgstr "_Tuvasta kuvad"
+
+msgid "Displays"
+msgstr "Kuvad"
 
 msgid "Change resolution and position of monitors and projectors"
 msgstr "Kuvarite ja projektorite eraldusvõime ja asukoha muutmine"
-
-msgid "Displays"
-msgstr "Kuvad"
 
 #. Translators: those are keywords for the display control-center panel
 msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;"
@@ -822,20 +830,71 @@
 "rakendus;tagavara;varuvariant;eelistatud;eelis;ketas;eemaldatav;meedia;"
 "isekäivituv;"
 
+msgid "Select how other media should be handled"
+msgstr "Ülejäänud meediumile käsitlemismeetodi valimine"
+
 msgid "Acti_on:"
 msgstr "_Tegevus:"
 
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Liik:"
+
+msgid "Device name"
+msgstr "Seadme nimi"
+
+msgid "Memory"
+msgstr "Mälu"
+
+msgid "Processor"
+msgstr "Protsessor"
+
+msgid "OS type"
+msgstr "Opsüsteemi liik"
+
+msgid "Disk"
+msgstr "Ketas"
+
+msgid "Calculating..."
+msgstr "Arvutamine..."
+
+msgid "_Web"
+msgstr "_Veeb"
+
+msgid "_Mail"
+msgstr "_Meil"
+
+msgid "_Calendar"
+msgstr "_Kalender"
+
+msgid "M_usic"
+msgstr "M_uusika"
+
+msgid "_Video"
+msgstr "_Video"
+
+msgid "_Photos"
+msgstr "_Fotod:"
+
+msgid "Select how media should be handled"
+msgstr "Meediumile käsitlemismeetodi valimine"
+
 msgid "CD _audio"
 msgstr "CD-_audio"
 
-msgid "Calculating..."
-msgstr "Arvutamine..."
-
-msgid "Device name"
-msgstr "Seadme nimi"
-
-msgid "Disk"
-msgstr "Ketas"
+msgid "_DVD video"
+msgstr "_DVD-video"
+
+msgid "_Music player"
+msgstr "_Muusikaesitaja"
+
+msgid "_Software"
+msgstr "_Tarkvara"
+
+msgid "_Other Media..."
+msgstr "_Muu meedia..."
+
+msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
+msgstr "_Meedia sisestamisel ei küsita kunagi rakenduste käivitamise kohta"
 
 msgid "Driver"
 msgstr "Draiver"
@@ -847,108 +906,57 @@
 msgid "Forced _Fallback Mode"
 msgstr "Varusessiooni _pealesundmine"
 
-msgid "M_usic"
-msgstr "M_uusika"
-
-msgid "Memory"
-msgstr "Mälu"
-
-msgid "OS type"
-msgstr "Opsüsteemi liik"
-
-msgid "Processor"
-msgstr "Protsessor"
-
-msgid "Select how media should be handled"
-msgstr "Meediumile käsitlemismeetodi valimine"
-
-msgid "Select how other media should be handled"
-msgstr "Ülejäänud meediumile käsitlemismeetodi valimine"
-
-msgid "_Calendar"
-msgstr "_Kalender"
-
-msgid "_DVD video"
-msgstr "_DVD-video"
-
-msgid "_Mail"
-msgstr "_Meil"
-
-msgid "_Music player"
-msgstr "_Muusikaesitaja"
-
-msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
-msgstr "_Meedia sisestamisel ei küsita kunagi rakenduste käivitamise kohta"
-
-msgid "_Other Media..."
-msgstr "_Muu meedia..."
-
-msgid "_Photos"
-msgstr "_Fotod:"
-
-msgid "_Software"
-msgstr "_Tarkvara"
-
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Liik:"
-
-msgid "_Video"
-msgstr "_Video"
-
-msgid "_Web"
-msgstr "_Veeb"
+msgid "Sound and Media"
+msgstr "Heli ja meedia"
+
+msgid "Volume mute"
+msgstr "Heli tummaks"
+
+msgid "Volume down"
+msgstr "Heli vaiksemaks"
+
+msgid "Volume up"
+msgstr "Heli valjemaks"
+
+msgid "Launch media player"
+msgstr "Meediaesitaja käivitamine"
+
+msgid "Play (or play/pause)"
+msgstr "Esitamine (või esita/pausi)"
+
+msgid "Pause playback"
+msgstr "Taasesituse pausimine"
+
+msgid "Stop playback"
+msgstr "Taasesituse peatamine"
+
+msgid "Previous track"
+msgstr "Eelmine lugu"
+
+msgid "Next track"
+msgstr "Järgmine lugu"
 
 msgid "Eject"
 msgstr "Väljasta"
 
-msgid "Launch media player"
-msgstr "Meediaesitaja käivitamine"
-
-msgid "Next track"
-msgstr "Järgmine lugu"
-
-msgid "Pause playback"
-msgstr "Taasesituse pausimine"
-
-msgid "Play (or play/pause)"
-msgstr "Esitamine (või esita/pausi)"
-
-msgid "Previous track"
-msgstr "Eelmine lugu"
-
-msgid "Sound and Media"
-msgstr "Heli ja meedia"
-
-msgid "Stop playback"
-msgstr "Taasesituse peatamine"
-
-msgid "Volume down"
-msgstr "Heli vaiksemaks"
-
-msgid "Volume mute"
-msgstr "Heli tummaks"
-
-msgid "Volume up"
-msgstr "Heli valjemaks"
+msgid "Launchers"
+msgstr "Käivitajad"
+
+msgid "Launch help browser"
+msgstr "Abi sirvija käivitamine"
+
+msgid "Launch calculator"
+msgstr "Kalkulaatori käivitamine"
+
+msgid "Launch email client"
+msgstr "E-posti kliendi käivitamine"
+
+msgid "Launch web browser"
+msgstr "Veebibrauseri käivitamine"
 
 msgid "Home folder"
 msgstr "Kodukataloog"
 
-msgid "Launch calculator"
-msgstr "Kalkulaatori käivitamine"
-
-msgid "Launch email client"
-msgstr "E-posti kliendi käivitamine"
-
-msgid "Launch help browser"
-msgstr "Abi sirvija käivitamine"
-
-msgid "Launch web browser"
-msgstr "Veebibrauseri käivitamine"
-
-msgid "Launchers"
-msgstr "Käivitajad"
-
 msgid "Search"
 msgstr "Otsi"
 
@@ -961,14 +969,51 @@
 msgid "Take a screenshot of a window"
 msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
 
+#, fuzzy
+msgid "Take a screenshot of an area"
+msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
+
+#, fuzzy
+msgid "Copy a screenshot to clipboard"
+msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
+
+#, fuzzy
+msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
+msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
+
+#, fuzzy
+msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
+msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
+
+msgid "System"
+msgstr "Süsteem"
+
+msgid "Log out"
+msgstr "Logi välja"
+
 msgid "Lock screen"
 msgstr "Ekraani lukustamine"
 
-msgid "Log out"
-msgstr "Logi välja"
-
-msgid "System"
-msgstr "Süsteem"
+msgid "Universal Access"
+msgstr "Pärssimata juurdepääs"
+
+msgid "Turn zoom on or off"
+msgstr "Luubi sisse või välja lülitamine"
+
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Suurendamine"
+
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Vähendamine"
+
+msgid "Turn screen reader on or off"
+msgstr "Ekraanilugeja sisse või välja lülitamine"
+
+msgid "Turn on-screen keyboard on or off"
+msgstr "Ekraaniklaviatuuri sisse või välja lülitamine"
+
+msgid "Increase text size"
+msgstr "Teksti suuruse suurendamine"
 
 msgid "Decrease text size"
 msgstr "Teksti suuruse vähendamine"
@@ -976,91 +1021,79 @@
 msgid "High contrast on or off"
 msgstr "Kõrge kontrast sisse või välja"
 
-msgid "Increase text size"
-msgstr "Teksti suuruse suurendamine"
-
-msgid "Turn on-screen keyboard on or off"
-msgstr "Ekraaniklaviatuuri sisse või välja lülitamine"
-
-msgid "Turn screen reader on or off"
-msgstr "Ekraanilugeja sisse või välja lülitamine"
-
-msgid "Turn zoom on or off"
-msgstr "Luubi sisse või välja lülitamine"
-
-msgid "Universal Access"
-msgstr "Pärssimata juurdepääs"
-
-msgid "Zoom in"
-msgstr "Suurendamine"
-
-msgid "Zoom out"
-msgstr "Vähendamine"
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Klaviatuur"
 
 msgid "Change keyboard settings"
 msgstr "Klaviatuurisätete muutmine"
-
-msgid "Keyboard"
-msgstr "Klaviatuur"
 
 #. Translators: those are keywords for the keyboard control-center panel
 msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
 msgstr "Kiirklahv;Kordus;Vilkumine"
 
-msgid "Add Shortcut"
-msgstr "Välksõrmise lisamine"
+msgid "Custom Shortcut"
+msgstr "Kohandatud kiirklahv"
+
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
 
 msgid "C_ommand:"
 msgstr "Kä_sk:"
 
-msgid "Cursor Blinking"
-msgstr "Kursori vilkumine"
-
-msgid "Cursor _blinks in text fields"
-msgstr "Kursor _vilgub tekstiväljadel"
-
-msgid "Cursor blink speed"
-msgstr "Kursori vilkumiskiirus"
-
-msgid "Custom Shortcut"
-msgstr "Kohandatud kiirklahv"
+msgid "Repeat Keys"
+msgstr "Klahvide kordamine"
+
+msgid "Key presses _repeat when key is held down"
+msgstr "Klahvivajutus k_ordub, kui klahvi hoitakse all"
+
+msgid "_Delay:"
+msgstr "_Viivitus:"
+
+msgid "_Speed:"
+msgstr "Kii_rus:"
+
+#. short delay
+msgid "Short"
+msgstr "Lühike"
+
+#. slow acceleration
+msgid "Slow"
+msgstr "Aeglane"
+
+msgid "Repeat keys speed"
+msgstr "Klahvide kordamise kiirus"
+
+#. long delay
+msgid "Long"
+msgstr "Pikk"
 
 #. fast acceleration
 msgid "Fast"
 msgstr "Kiire"
 
-msgid "Key presses _repeat when key is held down"
-msgstr "Klahvivajutus k_ordub, kui klahvi hoitakse all"
+msgid "Cursor Blinking"
+msgstr "Kursori vilkumine"
+
+msgid "Cursor _blinks in text fields"
+msgstr "Kursor _vilgub tekstiväljadel"
+
+msgid "S_peed:"
+msgstr "_Kiirus:"
+
+msgid "Cursor blink speed"
+msgstr "Kursori vilkumiskiirus"
 
 msgid "Layout Settings"
 msgstr "Klahvistikuasetuse seaded"
 
-#. long delay
-msgid "Long"
-msgstr "Pikk"
+msgid "Typing"
+msgstr "Tippimine"
+
+msgid "Add Shortcut"
+msgstr "Välksõrmise lisamine"
 
 msgid "Remove Shortcut"
 msgstr "Eemalda välksõrmis"
-
-msgid "Repeat Keys"
-msgstr "Klahvide kordamine"
-
-msgid "Repeat keys speed"
-msgstr "Klahvide kordamise kiirus"
-
-msgid "S_peed:"
-msgstr "_Kiirus:"
-
-#. short delay
-msgid "Short"
-msgstr "Lühike"
-
-msgid "Shortcuts"
-msgstr "Välksõrmised"
-
-#. slow acceleration
-msgid "Slow"
-msgstr "Aeglane"
 
 msgid ""
 "To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press "
@@ -1069,17 +1102,8 @@
 "Välksõrmise muutmiseks klõpsa vastaval real ja määra uus sõrmis. Nullimiseks "
 "vajuta Backspace klahvi."
 
-msgid "Typing"
-msgstr "Tippimine"
-
-msgid "_Delay:"
-msgstr "_Viivitus:"
-
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Speed:"
-msgstr "Kii_rus:"
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Välksõrmised"
 
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "Kohandatud kiirklahvid"
@@ -1136,93 +1160,93 @@
 msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;"
 msgstr "Puutepadi;Kursor;Klõps;Topelt;Nupp"
 
+msgid "Mouse Preferences"
+msgstr "Hiire-eelistused"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "_Right-handed"
+msgstr "_Paremakäelise hiir"
+
+msgid "_Left-handed"
+msgstr "_Vasakukäelise hiir"
+
+msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
+msgstr "_Control klahvi vajutamisel näidatakse kursori asukohta"
+
+msgid "Pointer Speed"
+msgstr "Kursori kiirus"
+
 msgid "A_cceleration:"
 msgstr "K_iirendus:"
 
-msgid "Disable _touchpad while typing"
-msgstr "_Tippimise ajal on puutepadi keelatud"
-
-msgid "Double-Click Timeout"
-msgstr "Topeltklõpsu ajapiirang"
-
-msgid "Double-click timeout"
-msgstr "Topeltklõpsu ajapiirang"
-
-msgid "Drag Threshold"
-msgstr "Lohistamise lävi:"
-
-msgid "Drag and Drop"
-msgstr "Lohistamine ja lahtilaskmine"
-
-msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
-msgstr "Puutepadjalt tulevad _hiireklõpsud on lubatud"
-
-msgid "Enable h_orizontal scrolling"
-msgstr "_Rõhtkerimine lubatud"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
+msgid "_Sensitivity:"
+msgstr "_Tundlikkus:"
+
+#. low sensitivity
+msgid "Low"
+msgstr "Madal"
 
 #. high sensitivity
 msgid "High"
 msgstr "Kõrge"
 
+msgid "Drag and Drop"
+msgstr "Lohistamine ja lahtilaskmine"
+
+msgid "Thr_eshold:"
+msgstr "_Lävi:"
+
+#. small threshold
+msgid "Small"
+msgstr "Väike"
+
+msgid "Drag Threshold"
+msgstr "Lohistamise lävi:"
+
 #. large threshold
 msgid "Large"
 msgstr "Suur"
 
-#. low sensitivity
-msgid "Low"
-msgstr "Madal"
+msgid "Double-Click Timeout"
+msgstr "Topeltklõpsu ajapiirang"
+
+msgid "_Timeout:"
+msgstr "A_japiirang:"
+
+msgid "Double-click timeout"
+msgstr "Topeltklõpsu ajapiirang"
+
+msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
+msgstr "Sätete testimiseks proovi teha näopildil topeltklõps."
 
 msgid "Mouse"
 msgstr "Hiir"
 
-msgid "Mouse Preferences"
-msgstr "Hiire-eelistused"
-
-msgid "Pointer Speed"
-msgstr "Kursori kiirus"
+msgid "Disable _touchpad while typing"
+msgstr "_Tippimise ajal on puutepadi keelatud"
+
+msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
+msgstr "Puutepadjalt tulevad _hiireklõpsud on lubatud"
 
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Kerimine"
 
-msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
-msgstr "_Control klahvi vajutamisel näidatakse kursori asukohta"
-
-#. small threshold
-msgid "Small"
-msgstr "Väike"
-
-msgid "Thr_eshold:"
-msgstr "_Lävi:"
-
-msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
-msgstr "Sätete testimiseks proovi teha näopildil topeltklõps."
+msgid "_Disabled"
+msgstr "_Välja lülitatud"
+
+msgid "_Edge scrolling"
+msgstr "_Servas kerimine"
+
+msgid "Two-_finger scrolling"
+msgstr "_Kahe sõrmega kerimine"
+
+msgid "Enable h_orizontal scrolling"
+msgstr "_Rõhtkerimine lubatud"
 
 msgid "Touchpad"
 msgstr "Puutepadi"
-
-msgid "Two-_finger scrolling"
-msgstr "_Kahe sõrmega kerimine"
-
-msgid "_Disabled"
-msgstr "_Välja lülitatud"
-
-msgid "_Edge scrolling"
-msgstr "_Servas kerimine"
-
-msgid "_Left-handed"
-msgstr "_Vasakukäelise hiir"
-
-msgid "_Right-handed"
-msgstr "_Paremakäelise hiir"
-
-msgid "_Sensitivity:"
-msgstr "_Tundlikkus:"
-
-msgid "_Timeout:"
-msgstr "A_japiirang:"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the use leaves the PAC textbox blank
 msgid ""
@@ -1296,6 +1320,15 @@
 msgid "The system network services are not compatible with this version."
 msgstr "Süsteemi võrguteenused ei sobi selle versiooniga."
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Network details for %s including password and any custom configuration will "
+"be lost"
+msgstr ""
+
+msgid "Forget"
+msgstr ""
+
 msgid "Not connected to the internet."
 msgstr "Võrguühendus puudub."
 
@@ -1317,6 +1350,12 @@
 
 msgid "_Stop Hotspot"
 msgstr "_Seiska tugijaam"
+
+#. TRANSLATORS: this is to disable the radio hardware in the
+#. * network panel
+#, fuzzy
+msgid "Airplane Mode"
+msgstr "_Lennukirežiim"
 
 msgid "Network"
 msgstr "Võrk"
@@ -1328,131 +1367,129 @@
 msgid "Network;Wireless;IP;LAN;Proxy;"
 msgstr "Võrk;Kohtvõrk;WiFi;juhtmevaba;IP;proksi"
 
-msgid "Add Device"
-msgstr "Lisa seade"
-
-msgid "Air_plane Mode"
-msgstr "_Lennukirežiim"
+msgid "Select the interface to use for the new service"
+msgstr "Vali uue teenuse jaoks liides"
 
 msgid "Create..."
 msgstr "Loo..."
 
-msgid "DNS"
-msgstr "DNS"
-
-msgid "Default Route"
-msgstr "Vaikimisi marsruut"
-
-msgid "Device Off"
-msgstr "Seade väljas"
-
-msgid "Disable VPN"
-msgstr "Keela VPN"
-
-msgid "FTP Port"
-msgstr "FTP port"
-
-msgid "Gateway"
-msgstr "Lüüs"
-
-msgid "Group Name"
-msgstr "Grupi nimi"
-
-msgid "Group Password"
-msgstr "Grupi parool"
-
-msgid "HTTP Port"
-msgstr "HTTP port"
-
-msgid "HTTPS Port"
-msgstr "HTTPS port"
-
-msgid "H_TTPS Proxy"
-msgstr "H_TTPS proksi"
-
-msgid "Hardware Address"
-msgstr "Riistvaraline aadress"
-
-msgid "IMEI"
-msgstr "IMEI"
-
 msgid "Interface"
 msgstr "Liides"
 
-msgid "Network Name"
-msgstr "_Võrgu nimi"
-
-msgid "Provider"
-msgstr "Teenusepakkuja"
-
-msgid "Security"
-msgstr "Turvalisus"
-
-msgid "Security Key"
-msgstr "Turvavõti"
-
-msgid "Select the interface to use for the new service"
-msgstr "Vali uue teenuse jaoks liides"
-
-msgid "Socks Port"
-msgstr "Socks port"
-
-msgid "Speed"
-msgstr "Kiirus"
-
-msgid "Subnet Mask"
-msgstr "Alamvõrgu mask"
-
-msgid "Unlock"
-msgstr "Võta lukust lahti"
-
-msgid "Username"
-msgstr "Kasutajanimi"
-
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-msgid "VPN Type"
-msgstr "VPNi tüüp"
-
-msgid "_Configuration URL"
-msgstr "_Seadistuste URL"
-
-msgid "_Configure..."
-msgstr "_Seadistamine..."
-
-msgid "_FTP Proxy"
-msgstr "_FTP proksi"
-
-msgid "_HTTP Proxy"
-msgstr "_HTTP proksi"
-
-msgid "_Method"
-msgstr "_Meetod"
-
-msgid "_Network Name"
-msgstr "_Võrgu nimi"
-
-msgid "_Socks Host"
-msgstr "_Socks host"
-
-msgid "_Stop Hotspot..."
-msgstr "_Seiska tugijaam..."
-
-msgid "_Use as Hotspot..."
-msgstr "_Kasuta tugijaamana..."
+msgctxt "proxy method"
+msgid "None"
+msgstr "Puudub"
+
+msgctxt "proxy method"
+msgid "Manual"
+msgstr "Käsitsi"
 
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaatne"
 
-msgctxt "proxy method"
-msgid "Manual"
-msgstr "Käsitsi"
-
-msgctxt "proxy method"
-msgid "None"
-msgstr "Puudub"
+msgid "Add Device"
+msgstr "Lisa seade"
+
+msgid "Hardware Address"
+msgstr "Riistvaraline aadress"
+
+msgid "Subnet Mask"
+msgstr "Alamvõrgu mask"
+
+msgid "Default Route"
+msgstr "Vaikimisi marsruut"
+
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
+
+msgid "Device Off"
+msgstr "Seade väljas"
+
+msgid "_Options..."
+msgstr "_Valikud..."
+
+msgid "Security"
+msgstr "Turvalisus"
+
+msgid "_Network Name"
+msgstr "_Võrgu nimi"
+
+msgid "Network Name"
+msgstr "_Võrgu nimi"
+
+msgid "Security Key"
+msgstr "Turvavõti"
+
+#, fuzzy
+msgid "Forget Network"
+msgstr "Võrk"
+
+msgid "_Use as Hotspot..."
+msgstr "_Kasuta tugijaamana..."
+
+msgid "_Stop Hotspot..."
+msgstr "_Seiska tugijaam..."
+
+msgid "IMEI"
+msgstr "IMEI"
+
+msgid "Provider"
+msgstr "Teenusepakkuja"
+
+msgid "VPN Type"
+msgstr "VPNi tüüp"
+
+msgid "Gateway"
+msgstr "Lüüs"
+
+msgid "Group Name"
+msgstr "Grupi nimi"
+
+msgid "Group Password"
+msgstr "Grupi parool"
+
+msgid "Username"
+msgstr "Kasutajanimi"
+
+msgid "Disable VPN"
+msgstr "Keela VPN"
+
+msgid "_Configure..."
+msgstr "_Seadistamine..."
+
+msgid "_Method"
+msgstr "_Meetod"
+
+msgid "_Configuration URL"
+msgstr "_Seadistuste URL"
+
+msgid "_HTTP Proxy"
+msgstr "_HTTP proksi"
+
+msgid "H_TTPS Proxy"
+msgstr "H_TTPS proksi"
+
+msgid "_FTP Proxy"
+msgstr "_FTP proksi"
+
+msgid "_Socks Host"
+msgstr "_Socks host"
+
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "HTTP port"
+
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "HTTPS port"
+
+msgid "FTP Port"
+msgstr "FTP port"
+
+msgid "Socks Port"
+msgstr "Socks port"
 
 #. TRANSLATORS: device type
 msgid "Wired"
@@ -1571,16 +1608,16 @@
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Eemalda"
 
+msgid "Online Accounts"
+msgstr "Netikontod"
+
+msgid "Manage online accounts"
+msgstr "Netikontode haldamine"
+
 #. Translators: those are keywords for the online-accounts control-center panel
 msgid "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;"
 msgstr ""
 "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;veeb;onlain;vestlus;kalender;meil;kontaktid;"
-
-msgid "Manage online accounts"
-msgstr "Netikontode haldamine"
-
-msgid "Online Accounts"
-msgstr "Netikontod"
 
 msgid "Remove Account"
 msgstr "Konto eemaldamine"
@@ -1657,35 +1694,35 @@
 msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
 msgstr "Vool;Uni;Uinak;Talveuni;Talveuinak;Aku;Hiberneerima;Peatama;"
 
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Talveuni"
+
+msgid "Power off"
+msgstr "Võrgutoide väljas"
+
+msgid "5 minutes"
+msgstr "5 minutit"
+
+msgid "10 minutes"
+msgstr "10 minutit"
+
+msgid "30 minutes"
+msgstr "30 minutit"
+
 msgid "1 hour"
 msgstr "1 tund"
 
-msgid "10 minutes"
-msgstr "10 minutit"
-
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 minutit"
-
-msgid "5 minutes"
-msgstr "5 minutit"
-
 msgid "Don't suspend"
 msgstr "Mitte seisata"
 
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Talveuni"
-
 msgid "On battery power"
 msgstr "Akutoitel"
 
-msgid "Power off"
-msgstr "Võrgutoide väljas"
+msgid "When plugged in"
+msgstr "Võrgutoitel"
 
 msgid "Suspend when inactive for:"
 msgstr "Seisata, kui aktiivsust pole:"
-
-msgid "When plugged in"
-msgstr "Võrgutoitel"
 
 msgid "When power is _critically low:"
 msgstr "Kui aku on _peaaegu täiesti tühi"
@@ -1856,6 +1893,9 @@
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Kasutajaliidest pole võimalik laadida: %s"
 
+msgid "Printers"
+msgstr "Printerid"
+
 msgid "Change printer settings"
 msgstr "Printerisätete muutmine"
 
@@ -1865,20 +1905,17 @@
 "Printer;Printimine;Printimisjärjekord;Trükkimine;Trükkimisjärjekord;Paber;"
 "Tint;Tooner;"
 
-msgid "Printers"
-msgstr "Printerid"
+msgid "Add a New Printer"
+msgstr "Uue printeri lisamine"
 
 msgid "A_ddress:"
 msgstr "Aa_dress:"
 
-msgid "Add a New Printer"
-msgstr "Uue printeri lisamine"
+msgid "_Search by Address"
+msgstr "_Otsi aadressi järgi"
 
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lisa"
-
-msgid "_Search by Address"
-msgstr "_Otsi aadressi järgi"
 
 msgid "Getting devices..."
 msgstr "Seadmete hankimine..."
@@ -1929,55 +1966,75 @@
 msgid "Opening firewall for IPP connections"
 msgstr "Tulemüüri avamine IPP ühenduseks"
 
+msgid "Add Printer"
+msgstr "Printeri lisamine"
+
+msgid "Remove Printer"
+msgstr "Eemalda printer"
+
+#. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
+msgid "Supply"
+msgstr "Varu"
+
+#. Translators: Location of the printer (e.g. Lab, 1st floor,...).
+msgid "Location"
+msgstr "Asukoht"
+
+#. Translators: This checkbox is checked when the default printer is selected.
+msgid "_Default"
+msgstr "_Vaikimisi"
+
+msgid "Jobs"
+msgstr "Tööd"
+
+#. Tanslators: Switch to tab containing printer's jobs
+msgid "_Show"
+msgstr "_Näita"
+
+msgid "Model"
+msgstr "Mudel"
+
+#. Translators: This button executes command which prints test page.
+msgid "Print _Test Page"
+msgstr "_Prindi proovilehekülg"
+
+#. Translators: This button opens printer's options tab
+msgid "_Options"
+msgstr "_Valikud"
+
+#. Translators: Switch back to printer's info tab
+msgid "_Back"
+msgstr "_Tagasi"
+
 #. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
 msgid "Active Print Jobs"
 msgstr "Aktiivsed printimistööd"
 
+msgid "Resume Printing"
+msgstr "Jätka printimist"
+
+msgid "Pause Printing"
+msgstr "Peata printimine"
+
+msgid "Cancel Print Job"
+msgstr "Prinditöö katkestamine"
+
+#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
+msgid "Printer Options"
+msgstr "Printerivalikud"
+
+msgid "Add User"
+msgstr "Lisa kasutaja"
+
+msgid "Remove User"
+msgstr "Eemalda kasutaja"
+
+msgid "Allowed users"
+msgstr "Lubatud kasutajad"
+
 #. Translators: This button adds new printer.
 msgid "Add New Printer"
 msgstr "Uue printeri lisamine"
-
-msgid "Add Printer"
-msgstr "Printeri lisamine"
-
-msgid "Add User"
-msgstr "Lisa kasutaja"
-
-msgid "Allowed users"
-msgstr "Lubatud kasutajad"
-
-msgid "Cancel Print Job"
-msgstr "Prinditöö katkestamine"
-
-msgid "Jobs"
-msgstr "Tööd"
-
-#. Translators: Location of the printer (e.g. Lab, 1st floor,...).
-msgid "Location"
-msgstr "Asukoht"
-
-msgid "Model"
-msgstr "Mudel"
-
-msgid "Pause Printing"
-msgstr "Peata printimine"
-
-#. Translators: This button executes command which prints test page.
-msgid "Print _Test Page"
-msgstr "_Prindi proovilehekülg"
-
-#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
-msgid "Printer Options"
-msgstr "Printerivalikud"
-
-msgid "Remove Printer"
-msgstr "Eemalda printer"
-
-msgid "Remove User"
-msgstr "Eemalda kasutaja"
-
-msgid "Resume Printing"
-msgstr "Jätka printimist"
 
 #. Translators: The CUPS server is not running (we can not connect to it).
 msgid ""
@@ -1987,25 +2044,8 @@
 "Vabandust! Tundub, et süsteemi\n"
 "printimisteenus pole saadaval."
 
-#. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-msgid "Supply"
-msgstr "Varu"
-
-#. Translators: Switch back to printer's info tab
-msgid "_Back"
-msgstr "_Tagasi"
-
-#. Translators: This checkbox is checked when the default printer is selected.
-msgid "_Default"
-msgstr "_Vaikimisi"
-
-#. Translators: This button opens printer's options tab
-msgid "_Options"
-msgstr "_Valikud"
-
-#. Tanslators: Switch to tab containing printer's jobs
-msgid "_Show"
-msgstr "_Näita"
+msgid "Region and Language"
+msgstr "Piirkond ja keel"
 
 msgid "Change your region and language settings"
 msgstr "Sinu asukoha- ja keelesätete muutmine"
@@ -2013,9 +2053,6 @@
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
 msgid "Language;Layout;Keyboard;"
 msgstr "Keel;Paigutus;Klaviatuur;"
-
-msgid "Region and Language"
-msgstr "Piirkond ja keel"
 
 msgid "Imperial"
 msgstr "Briti mõõdustik"
@@ -2057,127 +2094,131 @@
 msgid "Copy Settings..."
 msgstr "Kopeeri seaded..."
 
+msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
+msgstr ""
+"Väljundkeele valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)"
+
+msgid "Install languages..."
+msgstr "Paigalda keeli..."
+
 msgid "Add Language"
 msgstr "Lisa keel"
 
+msgid "Remove Language"
+msgstr "Eemalda keel"
+
+msgid "Language"
+msgstr "Keel"
+
+msgid "Select a region (change will be applied the next time you log in)"
+msgstr "Piirkonna valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)"
+
+msgid "Add Region"
+msgstr "Lisa piirkond"
+
+msgid "Remove Region"
+msgstr "Eemalda piirkond"
+
+msgid "Dates"
+msgstr "Kuupäevad"
+
+msgid "Times"
+msgstr "Ajad"
+
+msgid "Numbers"
+msgstr "Arvud"
+
+msgid "Currency"
+msgstr "Rahaühik"
+
+msgid "Measurement"
+msgstr "Mõõtühikud"
+
+msgid "Examples"
+msgstr "Näited"
+
+msgid "Formats"
+msgstr "Vormingud"
+
 msgid "Add Layout"
 msgstr "Lisa paigutus"
 
-msgid "Add Region"
-msgstr "Lisa piirkond"
+msgid "Remove Layout"
+msgstr "Eemalda paigutus"
+
+msgid "Move Up"
+msgstr "Liiguta üles"
+
+msgid "Move Down"
+msgstr "Liiguta alla"
+
+msgid "Preview Layout"
+msgstr "Paigutuse eelvaade"
+
+msgid "Use the same layout for all windows"
+msgstr "Sama paigutuse kasutamine kõigil akendel"
 
 msgid "Allow different layouts for individual windows"
 msgstr "Iga akna jaoks oma paigutuse lubamine"
 
-msgid "Currency"
-msgstr "Rahaühik"
-
-msgid "Dates"
-msgstr "Kuupäevad"
-
-#. 'display' means 'output' here, as in 'translated messages that are displayed to the user'
-msgid "Display language:"
-msgstr "Kuvamise keel:"
-
-msgid "Examples"
-msgstr "Näited"
-
-msgid "Format:"
-msgstr "Vorming:"
-
-msgid "Formats"
-msgstr "Vormingud"
-
-msgid "Input source:"
-msgstr "Sisendi allikas:"
-
-msgid "Install languages..."
-msgstr "Paigalda keeli..."
-
-msgid "Language"
-msgstr "Keel"
-
-msgid "Layouts"
-msgstr "Paigutused"
-
-msgid "Measurement"
-msgstr "Mõõtühikud"
-
-msgid "Move Down"
-msgstr "Liiguta alla"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Liiguta üles"
-
 msgid "New windows use the default layout"
 msgstr "_Uued aknad kasutavad aktiivse akna paigutust"
 
 msgid "New windows use the previous window's layout"
 msgstr "_Uued aknad kasutavad viimatise akna paigutust"
 
-msgid "Numbers"
-msgstr "Arvud"
-
-msgid "Preview Layout"
-msgstr "Paigutuse eelvaade"
-
-msgid "Remove Language"
-msgstr "Eemalda keel"
-
-msgid "Remove Layout"
-msgstr "Eemalda paigutus"
-
-msgid "Remove Region"
-msgstr "Eemalda piirkond"
+msgid "View and edit keyboard layout options"
+msgstr "Klaviatuuripaigutuse valikute kuvamine ja muutmine"
+
+msgid "Reset to De_faults"
+msgstr "Taasta _vaikeväärtused"
 
 msgid ""
 "Replace the current keyboard layout settings with the\n"
 "default settings"
 msgstr "Asenda praegused klaviatuurisätted vaikesätetega"
 
-msgid "Reset to De_faults"
-msgstr "Taasta _vaikeväärtused"
-
-msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
-msgstr ""
-"Väljundkeele valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)"
-
-msgid "Select a region (change will be applied the next time you log in)"
-msgstr "Piirkonna valimine (muutatus rakendub pärast järgmist sisselogimist)"
+msgid "Layouts"
+msgstr "Paigutused"
+
+#. 'display' means 'output' here, as in 'translated messages that are displayed to the user'
+msgid "Display language:"
+msgstr "Kuvamise keel:"
+
+msgid "Input source:"
+msgstr "Sisendi allikas:"
+
+msgid "Format:"
+msgstr "Vorming:"
+
+msgid "Your settings"
+msgstr "Isiklikud seaded"
 
 msgid "System settings"
 msgstr "Süsteemi seadistused"
 
-msgid "Times"
-msgstr "Ajad"
-
-msgid "Use the same layout for all windows"
-msgstr "Sama paigutuse kasutamine kõigil akendel"
-
-msgid "View and edit keyboard layout options"
-msgstr "Klaviatuuripaigutuse valikute kuvamine ja muutmine"
-
-msgid "Your settings"
-msgstr "Isiklikud seaded"
-
-msgid "_Options..."
-msgstr "_Valikud..."
-
 msgid "Layout"
 msgstr "Paigutus"
 
 msgid "Default"
 msgstr "Vaikimisi"
+
+#, fuzzy
+msgid "Brightness and Lock"
+msgstr "Heledus"
+
+msgid "Screen brightness and lock settings"
+msgstr "Ekraani heleduse ja lukustamise sätted"
 
 #. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
 msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
 msgstr "Heledus;Lukk;Ekraan;Monitor;"
 
-msgid "Screen"
-msgstr "Ekraan"
-
-msgid "Screen brightness and lock settings"
-msgstr "Ekraani heleduse ja lukustamise sätted"
+msgid "Screen turns off"
+msgstr "Ekraan lülitatakse välja"
+
+msgid "30 seconds"
+msgstr "30 sekundit"
 
 msgid "1 minute"
 msgstr "1 minut"
@@ -2188,11 +2229,17 @@
 msgid "3 minutes"
 msgstr "3 minutit"
 
-msgid "30 seconds"
-msgstr "30 sekundit"
+msgid "_Dim screen to save power"
+msgstr "Ekraani _tumendamine aku säästmiseks"
 
 msgid "Brightness"
 msgstr "Heledus"
+
+msgid "_Turn screen off when inactive for:"
+msgstr "_Lülita ekraan välja, kui aktiivsust pole:"
+
+msgid "_Lock screen after:"
+msgstr "Ekraan lukustatakse pärast:"
 
 #. To translators: This asks whether you want to lock the screen (through the screensaver) when you're detected to be physically in your home (your house, etc.)
 msgid "Don't lock when at home"
@@ -2204,18 +2251,6 @@
 msgid "Lock"
 msgstr "Lukusta"
 
-msgid "Screen turns off"
-msgstr "Ekraan lülitatakse välja"
-
-msgid "_Dim screen to save power"
-msgstr "Ekraani _tumendamine aku säästmiseks"
-
-msgid "_Lock screen after:"
-msgstr "Ekraan lukustatakse pärast:"
-
-msgid "_Turn screen off when inactive for:"
-msgstr "_Lülita ekraan välja, kui aktiivsust pole:"
-
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Silumiskoodi lubamine"
 
@@ -2225,23 +2260,23 @@
 msgid " — GNOME Volume Control Applet"
 msgstr " — GNOME helijuhtimisrakend"
 
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Helivaljuse juhtimine"
+
 msgid "Show desktop volume control"
 msgstr "Töölaua helipuldi näitamine"
 
-msgid "Volume Control"
-msgstr "Helivaljuse juhtimine"
+msgid "Sound"
+msgstr "Heli"
+
+msgid "Change sound volume and sound events"
+msgstr "Helivaljuse ja -sündmuste muutmine"
 
 #. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
 msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;"
 msgstr ""
 "Helikaart;Mikrofon;Helivaljus;Valjus;Balanss;Tasakaal;Bluetooth;Sinihammas;"
 "Peakomplekt;"
-
-msgid "Change sound volume and sound events"
-msgstr "Helivaljuse ja -sündmuste muutmine"
-
-msgid "Sound"
-msgstr "Heli"
 
 #. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
 #. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
@@ -2434,256 +2469,256 @@
 msgid "No shortcut set"
 msgstr "Ühtegi kiirklahvi pole määratud"
 
+msgid "Universal Access Preferences"
+msgstr "Universaalse ligipääsu eelistused"
+
 #. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
 msgid ""
 "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen Reader;text;font;size;"
-"AccessX;Sticky Keys;Slow Keys;Bounce Keys;Mouse Keys"
-msgstr ""
-
-msgid "Universal Access Preferences"
-msgstr "Universaalse ligipääsu eelistused"
+"AccessX;Sticky Keys;Slow Keys;Bounce Keys;Mouse Keys;"
+msgstr ""
+
+msgid "On screen keyboard"
+msgstr "Ekraaniklaviatuur"
+
+msgid "Dasher"
+msgstr "Dasher"
+
+msgid "Nomon"
+msgstr ""
+
+msgid "Caribou"
+msgstr "Karibuu"
+
+#, no-c-format
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+msgctxt "universal access, text size"
+msgid "Small"
+msgstr "Väike"
 
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
+msgctxt "universal access, text size"
+msgid "Normal"
+msgstr "Tavaline"
+
 #, no-c-format
 msgid "125%"
 msgstr "125%"
 
+msgctxt "universal access, text size"
+msgid "Large"
+msgstr "Suur"
+
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#, no-c-format
-msgid "75%"
-msgstr "75%"
-
-msgid "A_cceptance delay:"
-msgstr "Nõustumise viivitus:"
-
-msgid "Acc_eptance delay:"
-msgstr "Nõustumise viivitus:"
-
-msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
-msgstr "Piiksumine Caps Lock / Num Lock kasutamisel"
-
-msgid "Beep when a _modifer key is pressed"
-msgstr "_Muuteklahvi vajutamisel tehakse piiks"
-
-#. This string is part of a line of checkboxes: Beep when a key is [ ] pressed  [ ] accepted  [ ] rejected
-msgid "Beep when a key is"
-msgstr "Tehakse piiksu, kui klahv on"
-
-msgid "Beep when a key is _rejected"
-msgstr "Klahvist _loobumisel tehakse piiksu"
-
-msgid "Bounce Keys"
-msgstr "Põrkeklahvid"
-
-msgid "Bounce keys typing delay"
-msgstr ""
-
-msgid "Caribou"
-msgstr "Karibuu"
+msgctxt "universal access, text size"
+msgid "Larger"
+msgstr "Suurem"
+
+msgid "GOK"
+msgstr "GOK"
+
+msgid "OnBoard"
+msgstr ""
 
 msgid "Change contrast:"
 msgstr "Kontrasti muutmine:"
 
-msgid "Closed Captioning"
-msgstr ""
-
-msgid "Control the pointer using the keypad"
-msgstr "Kursori juhtimine klaviatuuri abil"
-
-msgid "Control the pointer using the video camera."
-msgstr "Kursori juhtimine videokaamera abil."
-
-msgid "D_elay:"
-msgstr "V_iivitus:"
-
-msgid "Dasher"
-msgstr "Dasher"
+msgid "_Contrast:"
+msgstr "_Kontrast:"
+
+msgid "_Text size:"
+msgstr "_Kirja suurus:"
+
+msgid "Increase size:"
+msgstr "Suurenda:"
 
 msgid "Decrease size:"
 msgstr "Vähenda:"
-
-msgid "Display a textual description of speech and sounds"
-msgstr "Kõne ja helide kirjeldust kuvatakse"
-
-msgid "Flash the entire screen"
-msgstr "Kogu ekraani vilgutamine"
-
-msgid "Flash the window title"
-msgstr "Akna pealkirja vilgutamine"
-
-msgid "GOK"
-msgstr "GOK"
-
-msgid "Hearing"
-msgstr "Kuulmine"
-
-msgid "Hover Click"
-msgstr ""
-
-msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
-msgstr "Klahvi kiire korduvvajutuse eiramine"
-
-msgid "Increase size:"
-msgstr "Suurenda:"
-
-msgid "Motion _threshold:"
-msgstr "_Liikumise lävi:"
-
-msgid "Mouse Keys"
-msgstr "Hiire klahvid"
-
-msgid "Mouse Settings"
-msgstr "Hiireseaded"
-
-msgid "Nomon"
-msgstr ""
-
-msgid "On screen keyboard"
-msgstr "Ekraaniklaviatuur"
-
-msgid "OnBoard"
-msgstr ""
-
-msgid "Options..."
-msgstr "Valikud..."
-
-msgid "Pointing and Clicking"
-msgstr "Osutamine ja klõpsamine"
-
-msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
-msgstr "Määrab viivituse klahvi vajutamise ja sellega nõustumise vahele"
-
-msgid "Screen Reader"
-msgstr "Ekraanilugeja"
-
-msgid "Screen keyboard"
-msgstr "Ekraaniklaviatuur"
-
-msgid "Secondary click delay"
-msgstr "Teisese klõpsu viivitus "
-
-msgid "Seeing"
-msgstr "Nägemine"
-
-msgid "Simulated Secondary Click"
-msgstr "Simuleeritud paremklõps"
-
-msgid "Slow Keys"
-msgstr "Aeglased klahvid"
-
-msgid "Slow keys typing delay"
-msgstr "Aeglaste klahvide sisestusviivitus"
-
-msgid "Sticky Keys"
-msgstr "Kleepuvad klahvid"
-
-msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
-msgstr "Tõlgendab muuteklahvide järjestust klahvikombinatsioonina"
-
-msgid "Trigger a click when the pointer hovers"
-msgstr "Kursori üleliikumisel tehakse hiireklõps"
-
-msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
-msgstr "Peamise nupu allhoidmisel tehakse teisene klõps"
-
-msgid "Turn on or off:"
-msgstr "Lülita sisse või välja:"
-
-msgid "Type here to test settings"
-msgstr "Sätete proovimiseks sisesta siia"
-
-msgid "Typing Assistant"
-msgstr "Tippimisabiline"
-
-msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
-msgstr "Hoiatusheliga koos hoiatatakse ka visuaalselt"
-
-msgid "Video Mouse"
-msgstr "Videohiir"
-
-msgid "Visual Alerts"
-msgstr "Visuaalsed märguanded"
-
-msgid "Zoom in:"
-msgstr "Suurendamine:"
-
-msgid "Zoom out:"
-msgstr "Vähendamine:"
-
-msgid "_Contrast:"
-msgstr "_Kontrast:"
-
-msgid "_Disable if two keys are pressed together"
-msgstr "Kahe klahvi koosvajutamisel keelatakse"
-
-msgid "_Test flash"
-msgstr "Proovi _välku"
-
-msgid "_Text size:"
-msgstr "_Kirja suurus:"
-
-msgid "_Turn on accessibility features from the keyboard"
-msgstr "_Hõlbustusvahendite sisselülitamine klaviatuuri abil"
-
-#. This completes the sentence "Beep when a key is"
-msgid "accepted"
-msgstr "võeti vastu"
-
-#. This completes the sentence "Beep when a key is"
-msgid "pressed"
-msgstr "vajutati"
-
-#. This completes the sentence "Beep when a key is"
-msgid "rejected"
-msgstr "lükati tagasi"
-
-msgctxt "universal access, contrast"
-msgid "High"
-msgstr "Kõrge"
-
-msgctxt "universal access, contrast"
-msgid "High/Inverse"
-msgstr "Kõrge/pööratud värvidega"
-
-msgctxt "universal access, contrast"
-msgid "Low"
-msgstr "Madal"
-
-msgctxt "universal access, contrast"
-msgid "Normal"
-msgstr "Tavaline"
 
 #. Translators: this refers to theme contrast and font size
 msgctxt "universal access, seeing"
 msgid "Display"
 msgstr "Kuva"
 
+msgid "Turn on or off:"
+msgstr "Lülita sisse või välja:"
+
+msgid "Zoom in:"
+msgstr "Suurendamine:"
+
+msgid "Zoom out:"
+msgstr "Vähendamine:"
+
+msgid "Options..."
+msgstr "Valikud..."
+
 #. Translators: this refers to screen magnifier
 msgctxt "universal access, seeing"
 msgid "Zoom"
 msgstr "Suurendamine"
 
-msgctxt "universal access, text size"
-msgid "Large"
-msgstr "Suur"
-
-msgctxt "universal access, text size"
-msgid "Larger"
-msgstr "Suurem"
-
-msgctxt "universal access, text size"
+msgid "Screen Reader"
+msgstr "Ekraanilugeja"
+
+msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
+msgstr "Piiksumine Caps Lock / Num Lock kasutamisel"
+
+msgid "Seeing"
+msgstr "Nägemine"
+
+msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
+msgstr "Hoiatusheliga koos hoiatatakse ka visuaalselt"
+
+msgid "_Test flash"
+msgstr "Proovi _välku"
+
+msgid "Flash the window title"
+msgstr "Akna pealkirja vilgutamine"
+
+msgid "Flash the entire screen"
+msgstr "Kogu ekraani vilgutamine"
+
+msgid "Visual Alerts"
+msgstr "Visuaalsed märguanded"
+
+msgid "Display a textual description of speech and sounds"
+msgstr "Kõne ja helide kirjeldust kuvatakse"
+
+msgid "Closed Captioning"
+msgstr ""
+
+msgid "Hearing"
+msgstr "Kuulmine"
+
+msgid "Screen keyboard"
+msgstr "Ekraaniklaviatuur"
+
+msgid "Typing Assistant"
+msgstr "Tippimisabiline"
+
+msgid "_Turn on accessibility features from the keyboard"
+msgstr "_Hõlbustusvahendite sisselülitamine klaviatuuri abil"
+
+msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
+msgstr "Tõlgendab muuteklahvide järjestust klahvikombinatsioonina"
+
+msgid "_Disable if two keys are pressed together"
+msgstr "Kahe klahvi koosvajutamisel keelatakse"
+
+msgid "Beep when a _modifer key is pressed"
+msgstr "_Muuteklahvi vajutamisel tehakse piiks"
+
+msgid "Sticky Keys"
+msgstr "Kleepuvad klahvid"
+
+msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
+msgstr "Määrab viivituse klahvi vajutamise ja sellega nõustumise vahele"
+
+msgid "A_cceptance delay:"
+msgstr "Nõustumise viivitus:"
+
+msgid "Slow keys typing delay"
+msgstr "Aeglaste klahvide sisestusviivitus"
+
+#. This string is part of a line of checkboxes: Beep when a key is [ ] pressed  [ ] accepted  [ ] rejected
+msgid "Beep when a key is"
+msgstr "Tehakse piiksu, kui klahv on"
+
+#. This completes the sentence "Beep when a key is"
+msgid "pressed"
+msgstr "vajutati"
+
+#. This completes the sentence "Beep when a key is"
+msgid "accepted"
+msgstr "võeti vastu"
+
+#. This completes the sentence "Beep when a key is"
+msgid "rejected"
+msgstr "lükati tagasi"
+
+msgid "Slow Keys"
+msgstr "Aeglased klahvid"
+
+msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
+msgstr "Klahvi kiire korduvvajutuse eiramine"
+
+msgid "Acc_eptance delay:"
+msgstr "Nõustumise viivitus:"
+
+msgid "Bounce keys typing delay"
+msgstr ""
+
+msgid "Beep when a key is _rejected"
+msgstr "Klahvist _loobumisel tehakse piiksu"
+
+msgid "Bounce Keys"
+msgstr "Põrkeklahvid"
+
+msgid "Type here to test settings"
+msgstr "Sätete proovimiseks sisesta siia"
+
+msgid "Control the pointer using the keypad"
+msgstr "Kursori juhtimine klaviatuuri abil"
+
+msgid "Mouse Keys"
+msgstr "Hiire klahvid"
+
+msgid "Control the pointer using the video camera."
+msgstr "Kursori juhtimine videokaamera abil."
+
+msgid "Video Mouse"
+msgstr "Videohiir"
+
+msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
+msgstr "Peamise nupu allhoidmisel tehakse teisene klõps"
+
+msgid "Secondary click delay"
+msgstr "Teisese klõpsu viivitus "
+
+msgid "Simulated Secondary Click"
+msgstr "Simuleeritud paremklõps"
+
+msgid "Trigger a click when the pointer hovers"
+msgstr "Kursori üleliikumisel tehakse hiireklõps"
+
+msgid "D_elay:"
+msgstr "V_iivitus:"
+
+msgid "Motion _threshold:"
+msgstr "_Liikumise lävi:"
+
+msgid "Hover Click"
+msgstr ""
+
+msgid "Mouse Settings"
+msgstr "Hiireseaded"
+
+msgid "Pointing and Clicking"
+msgstr "Osutamine ja klõpsamine"
+
+msgctxt "universal access, contrast"
+msgid "Low"
+msgstr "Madal"
+
+msgctxt "universal access, contrast"
 msgid "Normal"
 msgstr "Tavaline"
 
-msgctxt "universal access, text size"
-msgid "Small"
-msgstr "Väike"
+msgctxt "universal access, contrast"
+msgid "High"
+msgstr "Kõrge"
+
+msgctxt "universal access, contrast"
+msgid "High/Inverse"
+msgstr "Kõrge/pööratud värvidega"
 
 msgid "1/4 Screen"
 msgstr "1/4 ekraani"
@@ -2694,132 +2729,137 @@
 msgid "3/4 Screen"
 msgstr "3/4 ekraani"
 
-msgid "Always"
-msgstr "Alati"
-
-msgid "Bottom Half"
-msgstr "Alumine pool"
-
-msgid "Centered"
-msgstr "Keskel"
-
-msgid "Color and Opacity"
-msgstr "Värv ja katvus"
-
-msgid "Crosshairs"
-msgstr "Sihikujoonestik"
-
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Täisekraan"
-
-msgid "Image moves with the mouse pointer"
-msgstr ""
-
-msgid "Image scrolls at screen edges"
-msgstr ""
-
-msgid "Left Half"
-msgstr "Vasak pool"
-
-msgid "Length"
-msgstr "Pikkus"
-
-msgid "Magnification"
+msgid "Zoom Options"
+msgstr "Suurenduse valikud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Magnification:"
 msgstr "Suurendus"
 
-msgid "Moveable lens - magnified view follows mouse movements"
-msgstr ""
-
-msgid "Position of magnified view on screen"
-msgstr ""
-
-msgid "Proportional"
-msgstr ""
-
-msgid "Push"
-msgstr ""
-
-msgid "Right Half"
-msgstr "Parem pool"
-
-msgid "Show"
-msgstr "Näita"
-
-msgid "Show crosshairs intersection"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Follow mouse cursor"
+msgstr "Lubatud kasutajad"
+
+#, fuzzy
+msgid "Screen part:"
+msgstr "Ekraanilugeja"
+
+msgid "Magnifier extends outside of screen"
+msgstr ""
+
+msgid "Keep magnifier cursor centered"
+msgstr ""
+
+msgid "Magnifier cursor pushes contents around"
+msgstr ""
+
+msgid "Magnifier cursor moves with contents"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Magnifier Position:"
+msgstr "Suurendus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Thickness:"
+msgstr "Jämedus"
+
+#. short delay
+msgid "Thin"
+msgstr "Peenike"
 
 #. long delay
 msgid "Thick"
 msgstr "Jäme"
 
-msgid "Thickness"
-msgstr "Jämedus"
-
-#. short delay
-msgid "Thin"
-msgstr "Peenike"
-
-msgid "To keep the pointer centered"
-msgstr ""
-
-msgid "To keep the pointer visible"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Length:"
+msgstr "Pikkus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Color:"
+msgstr "Värvid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Crosshairs:"
+msgstr "Sihikujoonestik"
+
+msgid "Overlaps mouse cursor"
+msgstr ""
+
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Täisekraan"
 
 msgid "Top Half"
 msgstr ""
 
-msgid "Zoom Options"
-msgstr "Suurenduse valikud"
+msgid "Bottom Half"
+msgstr "Alumine pool"
+
+msgid "Left Half"
+msgstr "Vasak pool"
+
+msgid "Right Half"
+msgstr "Parem pool"
+
+msgctxt "Account type"
+msgid "Standard"
+msgstr "Standardne"
 
 msgctxt "Account type"
 msgid "Administrator"
 msgstr "Administraator"
 
-msgctxt "Account type"
-msgid "Standard"
-msgstr "Standardne"
+msgid "_Username"
+msgstr "_Kasutajanimi"
+
+msgid "Create new account"
+msgstr "Uue konto loomine"
+
+msgid "_Full name"
+msgstr "_Täisnimi"
+
+msgid "_Account Type"
+msgstr "Konto _liik"
 
 msgid "Cr_eate"
 msgstr "_Loo"
 
-msgid "Create new account"
-msgstr "Uue konto loomine"
-
-msgid "_Account Type"
-msgstr "Konto _liik"
-
-msgid "_Full name"
-msgstr "_Täisnimi"
-
-msgid "_Username"
-msgstr "_Kasutajanimi"
+msgid "Left thumb"
+msgstr "Vasak pöial"
+
+msgid "Left middle finger"
+msgstr "Vasak keskmine sõrm"
+
+msgid "Left ring finger"
+msgstr "Vasak nimetu sõrm"
+
+msgid "Left little finger"
+msgstr "Vasak väike sõrm"
+
+msgid "Right thumb"
+msgstr "Parem pöial"
+
+msgid "Right middle finger"
+msgstr "Parem keskmine sõrm"
+
+msgid "Right ring finger"
+msgstr "Parem nimetu sõrm"
+
+msgid "Right little finger"
+msgstr "Parem väike sõrm"
 
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "Sõrmejäljega logimise lubamine"
 
-msgid "Left little finger"
-msgstr "Vasak väike sõrm"
-
-msgid "Left middle finger"
-msgstr "Vasak keskmine sõrm"
-
-msgid "Left ring finger"
-msgstr "Vasak nimetu sõrm"
-
-msgid "Left thumb"
-msgstr "Vasak pöial"
-
-msgid "Right little finger"
-msgstr "Parem väike sõrm"
-
-msgid "Right middle finger"
-msgstr "Parem keskmine sõrm"
-
-msgid "Right ring finger"
-msgstr "Parem nimetu sõrm"
-
-msgid "Right thumb"
-msgstr "Parem pöial"
+msgid "_Right index finger"
+msgstr "_Parema käe nimetissõrm"
+
+msgid "_Left index finger"
+msgstr "_Vasaku käe nimetissõrm"
+
+msgid "_Other finger:"
+msgstr "_Muu sõrm:"
 
 msgid ""
 "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
@@ -2828,14 +2868,8 @@
 "Sinu sõrmejälg on edukalt salvestatud. Sul peaks olema nüüd võimalik "
 "sõrmejäljelugeja abil sisse logida."
 
-msgid "_Left index finger"
-msgstr "_Vasaku käe nimetissõrm"
-
-msgid "_Other finger:"
-msgstr "_Muu sõrm:"
-
-msgid "_Right index finger"
-msgstr "_Parema käe nimetissõrm"
+msgid "User Accounts"
+msgstr "Kasutajakontod"
 
 msgid "Add or remove users"
 msgstr "Kasutajate lisamine ja eemaldamine"
@@ -2844,26 +2878,14 @@
 msgid "Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;"
 msgstr "Sisselogimine;Nimi;Sõrmejälg;Avatar;Logo;Nägu;Parool;Salasõna;"
 
-msgid "User Accounts"
-msgstr "Kasutajakontod"
-
-msgid "C_onfirm password"
-msgstr "_Kinnita parool"
-
-msgid "Ch_ange"
-msgstr "_Muuda"
-
-msgid "Changing password for"
-msgstr "Parooli muutmine kasutajale"
-
-msgid "Choose a generated password"
-msgstr "Genereeritud parooli valimine"
+msgid "Set a password now"
+msgstr "Määra parool nüüd"
 
 msgid "Choose password at next login"
 msgstr "Parooli valimine järgmisel sisselogimisel"
 
-msgid "Current _password"
-msgstr "P_raegune parool"
+msgid "Log in without a password"
+msgstr "Sisselogimine ilma paroolita"
 
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Selle konto keelamine"
@@ -2871,17 +2893,8 @@
 msgid "Enable this account"
 msgstr "Selle konto lubamine"
 
-msgid "Fair"
-msgstr "Kasin"
-
-msgid "How to choose a strong password"
-msgstr "Kuidas valida tugevat parooli"
-
-msgid "Log in without a password"
-msgstr "Sisselogimine ilma paroolita"
-
-msgid "Set a password now"
-msgstr "Määra parool nüüd"
+msgid "_Hint"
+msgstr "_Vihje"
 
 msgid ""
 "This hint may be displayed at the login screen.  It will be visible to all "
@@ -2890,23 +2903,35 @@
 "Seda vihjet võidakse näidata sisselogimisaknas. Seda näevad kõik süsteemi "
 "kasutajad. Ära <b>mingil juhul</b> kirjuta siia oma parooli!"
 
+msgid "C_onfirm password"
+msgstr "_Kinnita parool"
+
+msgid "_New password"
+msgstr "_Uus parool"
+
+msgid "Choose a generated password"
+msgstr "Genereeritud parooli valimine"
+
+msgid "Fair"
+msgstr "Kasin"
+
+msgid "Current _password"
+msgstr "P_raegune parool"
+
 msgid "_Action"
 msgstr "_Tegevus"
 
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Vihje"
-
-msgid "_New password"
-msgstr "_Uus parool"
+msgid "Changing password for"
+msgstr "Parooli muutmine kasutajale"
 
 msgid "_Show password"
 msgstr "_Näita parooli"
 
-msgid "Browse"
-msgstr "Lehitse"
-
-msgid "Cancel"
-msgstr "Tühista"
+msgid "How to choose a strong password"
+msgstr "Kuidas valida tugevat parooli"
+
+msgid "Ch_ange"
+msgstr "_Muuda"
 
 msgid "Changing photo for:"
 msgstr "Kasutaja foto vahetamine:"
@@ -2918,44 +2943,50 @@
 msgid "Gallery"
 msgstr "Galerii"
 
+msgid "Take a photograph"
+msgstr "Pildista"
+
+msgid "Browse"
+msgstr "Lehitse"
+
 msgid "Photograph"
 msgstr "Foto"
 
+msgid "Cancel"
+msgstr "Tühista"
+
 msgid "Select"
 msgstr "Vali"
 
-msgid "Take a photograph"
-msgstr "Pildista"
+msgid "Account Information"
+msgstr "Konto andmed"
+
+msgid "Add User Account"
+msgstr "Lisa kasutajakonto"
+
+msgid "Remove User Account"
+msgstr "Eemalda kasutajakonto"
+
+msgid "Account _type"
+msgstr "Konto_tüüp"
+
+msgid "Login Options"
+msgstr "Sisselogimise valikud"
+
+msgid "_Password"
+msgstr "_Parool"
 
 msgid "A_utomatic Login"
 msgstr "A_utomaatne sisselogimine"
 
-msgid "Account Information"
-msgstr "Konto andmed"
-
-msgid "Account _type"
-msgstr "Konto_tüüp"
-
-msgid "Add User Account"
-msgstr "Lisa kasutajakonto"
-
-msgid "Login Options"
-msgstr "Sisselogimise valikud"
-
-msgid "Remove User Account"
-msgstr "Eemalda kasutajakonto"
+msgid "_Fingerprint Login"
+msgstr "Sisselogimine _sõrmejäljega"
 
 msgid "User Icon"
 msgstr "Kasutajaikoon"
 
-msgid "_Fingerprint Login"
-msgstr "Sisselogimine _sõrmejäljega"
-
 msgid "_Language"
 msgstr "_Keel:"
-
-msgid "_Password"
-msgstr "_Parool"
 
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentimine ei õnnestunud"
@@ -3252,6 +3283,9 @@
 " ➣ numbrid\n"
 " ➣ kirjamärgid '.', '-' ja '_'"
 
+msgid "Wacom Graphics Tablet"
+msgstr "Wacom'i digitaallaud"
+
 msgid "Set your Wacom tablet preferences"
 msgstr "Wacom'i tahvli eelistuste määramine"
 
@@ -3259,89 +3293,166 @@
 msgid "Tablet;Wacom;Stylus;Eraser;Mouse;"
 msgstr ""
 
-msgid "Wacom Graphics Tablet"
-msgstr "Wacom'i digitaallaud"
+msgid "Tablet (absolute)"
+msgstr "Tahvel (absoluutne)"
+
+msgid "Touchpad (relative)"
+msgstr "Puutepadi (suhteline)"
+
+msgid "Tablet Preferences"
+msgstr "Tahvli eelistused"
+
+msgid "No tablet detected"
+msgstr "Tahvlit ei leitud"
+
+msgid "Please plug in or turn on your Wacom tablet"
+msgstr "Ühenda või lülita sisse oma Wacom'i tahvel"
+
+msgid "Bluetooth Settings"
+msgstr "Bluetoothi seaded"
+
+msgid "Tracking Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Left-Handed Orientation"
+msgstr "Vasaku- või paremakäeliste hiir"
+
+msgid "Wacom Tablet"
+msgstr ""
+
+msgid "Adjust display resolution"
+msgstr ""
+
+msgid "Calibrate..."
+msgstr "Kaliiberdamine..."
+
+#, fuzzy
+msgid "Map Buttons..."
+msgstr "Ülemine nupp"
+
+msgid "No Action"
+msgstr "Tegevus puudub"
+
+msgid "Left Mouse Button Click"
+msgstr "Vasaku hiirenupu klõps"
+
+msgid "Middle Mouse Button Click"
+msgstr "Keskmise hiirenupu klõps"
+
+msgid "Right Mouse Button Click"
+msgstr "Parema hiirenupu klõps"
+
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Kerimine"
+
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Keri alla"
+
+msgid "Scroll Left"
+msgstr "Keri vasakule"
+
+msgid "Scroll Right"
+msgstr "Kerimine"
 
 msgid "Back"
 msgstr "Tagasi"
 
-msgid "Bluetooth Settings"
-msgstr "Bluetoothi seaded"
-
-msgid "Calibrate..."
-msgstr "Kaliiberdamine..."
+msgid "Forward"
+msgstr "Edasi"
+
+msgid "Soft"
+msgstr "Pehme"
+
+msgid "Firm"
+msgstr "Tugev"
 
 msgid "Eraser Pressure Feel"
 msgstr "Kustutaja survetundlikkus"
 
-msgid "Firm"
-msgstr "Tugev"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Edasi"
-
-msgid "Left Mouse Button Click"
-msgstr "Vasaku hiirenupu klõps"
-
-msgid "Left-Handed Orientation"
-msgstr "Vasaku- või paremakäeliste hiir"
-
 msgid "Lower Button"
 msgstr "Alumine nupp"
 
-msgid "Middle Mouse Button Click"
-msgstr "Keskmise hiirenupu klõps"
-
-msgid "No Action"
-msgstr "Tegevus puudub"
-
-msgid "No tablet detected"
-msgstr "Tahvlit ei leitud"
-
-msgid "Please plug in or turn on your Wacom tablet"
-msgstr "Ühenda või lülita sisse oma Wacom'i tahvel"
-
-msgid "Right Mouse Button Click"
-msgstr "Parema hiirenupu klõps"
-
-msgid "Scroll Down"
-msgstr "Keri alla"
-
-msgid "Scroll Left"
-msgstr "Keri vasakule"
-
-msgid "Scroll Right"
-msgstr "Kerimine"
-
-msgid "Scroll Up"
-msgstr "Kerimine"
-
-msgid "Soft"
-msgstr "Pehme"
+msgid "Tip Pressure Feel"
+msgstr ""
+
+msgid "Top Button"
+msgstr "Ülemine nupp"
 
 msgid "Stylus"
 msgstr "Kirjapulk"
 
-msgid "Tablet (absolute)"
-msgstr "Tahvel (absoluutne)"
-
-msgid "Tablet Preferences"
-msgstr "Tahvli eelistused"
-
-msgid "Tip Pressure Feel"
-msgstr ""
-
-msgid "Top Button"
+#, c-format
+msgid "Left Ring Mode #%d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Right Ring Mode #%d"
+msgstr "Parem nimetu sõrm"
+
+#, c-format
+msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Left Touchring Mode Switch"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Right Touchring Mode Switch"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Mode Switch #%d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Left Button #%d"
+msgstr "Alumine nupp"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Right Button #%d"
+msgstr "Parema hiirenupu klõps"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Ülemine nupp"
 
-msgid "Touchpad (relative)"
-msgstr "Puutepadi (suhteline)"
-
-msgid "Tracking Mode"
-msgstr ""
-
-msgid "Wacom Tablet"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Bottom Button #%d"
+msgstr ""
+
+#. Text printed on screen
+#, fuzzy
+msgid "Screen Calibration"
+msgstr "Kalibreerimine"
+
+msgid ""
+"Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the "
+"tablet."
+msgstr ""
+
+msgid "Mis-click detected, restarting..."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%d of %d"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Button"
+msgstr "Ülemine nupp"
 
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "Jutuka režiimi lubamine"
@@ -3372,18 +3483,45 @@
 msgid "System Settings"
 msgstr "Süsteemi sätted"
 
+msgid "Preferences;Settings;"
+msgstr ""
+
 msgid "All Settings"
 msgstr "Kõik seaded"
 
-msgid ""
-"<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\";>How to choose a "
-"strong password</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\";>Kuidas valida "
-"tugevat parooli</a>"
-
-msgid "Status:"
-msgstr "Seisund:"
+#~ msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
+#~ msgstr "Kuvaseadistuse rakendamisel ei saadud seansisiiniga ühendust"
+
+#~ msgid "Speed"
+#~ msgstr "Kiirus"
+
+#~ msgid "Unlock"
+#~ msgstr "Võta lukust lahti"
+
+#~ msgid "Screen"
+#~ msgstr "Ekraan"
+
+#~ msgid "Always"
+#~ msgstr "Alati"
+
+#~ msgid "Centered"
+#~ msgstr "Keskel"
+
+#~ msgid "Color and Opacity"
+#~ msgstr "Värv ja katvus"
+
+#~ msgid "Show"
+#~ msgstr "Näita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\";>How to choose "
+#~ "a strong password</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\";>Kuidas valida "
+#~ "tugevat parooli</a>"
+
+#~ msgid "Status:"
+#~ msgstr "Seisund:"
 
 #~ msgid "Current network location"
 #~ msgstr "Praegune võrguasukoht"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]