commit: r3498 - /gnome/master/desktop/seahorse.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 18:18:05 2012
New Revision: 3498

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/seahorse.po

Modified: gnome/master/desktop/seahorse.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] Wed Dec 19 18:18:05 2012
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: Seahorse MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 19:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 09:23+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-17 07:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-18 18:44+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -199,14 +199,14 @@
 msgid "Show pass_word"
 msgstr "_Parooli näidatakse"
 
-msgid "<b>Password:</b>"
-msgstr "<b>Parool:</b>"
+msgid "Password:"
+msgstr "Parool:"
 
 msgid "Key"
 msgstr "Võti"
 
-msgid "<b>Technical Details:</b>"
-msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad:</b>"
+msgid "Technical Details:"
+msgstr "Tehnilised üksikasjad:"
 
 msgid "Details"
 msgstr "Üksikasjad"
@@ -538,9 +538,6 @@
 msgid "Enter PIN or password for: %s"
 msgstr "Sisesta PIN või parool järgnevale: %s"
 
-msgid "Password:"
-msgstr "Parool:"
-
 #. The second and main entry
 msgid "Confirm:"
 msgstr "Kinnitus:"
@@ -584,25 +581,31 @@
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%d. %m %Y"
 
+msgctxt "Validity"
 msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
+msgstr "Pole teada"
 
 msgctxt "Validity"
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
 
+msgctxt "Validity"
 msgid "Marginal"
 msgstr "Vähesel määral"
 
+msgctxt "Validity"
 msgid "Full"
-msgstr "Täielik"
-
+msgstr "Täielikult"
+
+msgctxt "Validity"
 msgid "Ultimate"
-msgstr "Ülim"
-
+msgstr "Ülimalt"
+
+msgctxt "Validity"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Keelatud"
 
+msgctxt "Validity"
 msgid "Revoked"
 msgstr "Tühistatud"
 
@@ -734,8 +737,8 @@
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
-msgid "DSA Elgamal"
-msgstr "DSA Elgamal"
+msgid "DSA ElGamal"
+msgstr "DSA ElGamal"
 
 msgid "Couldn't generate PGP key"
 msgstr "PGP-võtit pole võimalik genereerida"
@@ -937,6 +940,10 @@
 "Sul pole isiklikke PGP-võtmeid, mida saaks kasutada selle võtme usaldatavuse "
 "määramiseks."
 
+msgctxt "Algorithm"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Tundmatu"
+
 msgid "ElGamal"
 msgstr "ElGamal"
 
@@ -1000,11 +1007,11 @@
 msgid "_Search for keys containing: "
 msgstr "O_tsitakse järgnevat stringi sisaldavaid võtmeid: "
 
-msgid "<b>Key Servers:</b>"
-msgstr "<b>Võtmeserverid:</b>"
-
-msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
-msgstr "<b>Minu ligiduses avaldatud võtmed:</b>"
+msgid "Key Servers:"
+msgstr "Võtmeserverid:"
+
+msgid "Shared Keys Near Me:"
+msgstr "Minu ligiduses avaldatud võtmed:"
 
 msgid "Where to search:"
 msgstr "Millistest serveritest otsitakse:"
@@ -1110,8 +1117,8 @@
 msgid "E_xpiration Date:"
 msgstr "Ae_gumiskuupäev:"
 
-msgid "<b>_Advanced key options</b>"
-msgstr "<b>Võt_me laiendatud valikud</b>"
+msgid "_Advanced key options"
+msgstr "Võt_me laiendatud valikud"
 
 msgid "Personal PGP key"
 msgstr "Isiklik PGP-võti"
@@ -1165,6 +1172,15 @@
 msgid "Couldn't export key"
 msgstr "Võtit polnud võimalik eksportida"
 
+msgid "Marginal"
+msgstr "Vähesel määral"
+
+msgid "Full"
+msgstr "Täielik"
+
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ülim"
+
 msgctxt "Expires"
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
@@ -1187,26 +1203,29 @@
 msgid "Strength"
 msgstr "Tugevus"
 
+msgid "Revoked"
+msgstr "Tühistatud"
+
 msgid "Expired"
 msgstr "Aegunud"
 
+msgid "Disabled"
+msgstr "Keelatud"
+
 msgid "Good"
 msgstr "Hea"
 
 msgid "Key ID"
 msgstr "Võtme ID"
 
-msgid "Never"
-msgstr "Mitte kunagi"
-
-msgid "<b>This key has been revoked</b>"
-msgstr "<b>See võti on tühistatud</b>"
+msgid "This key has been revoked"
+msgstr "See võti on tühistatud"
 
 msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
 msgstr "Selle võtme omanik tühistas võtme. Seda pole võimalik rohkem kasutada."
 
-msgid "<b>This key has expired</b>"
-msgstr "<b>See võti on aegunud</b>"
+msgid "This key has expired"
+msgstr "See võti on aegunud"
 
 msgid "Add a photo to this key"
 msgstr "Sellele võtmele foto lisamine"
@@ -1224,29 +1243,22 @@
 msgstr "Järgmisele fotole liikumine"
 
 #. A photograph
-msgid "<b>Photo </b>"
-msgstr "<b>Foto </b>"
-
-msgid "<b>Key ID:</b>"
-msgstr "<b>Võtme ID:</b>"
+msgid "Photo "
+msgstr "Foto"
+
+msgid "Key ID:"
+msgstr "Võtme ID:"
 
 #. Name of key, usually a persons name
 msgctxt "name-of-key"
-msgid "<b>Name:</b>"
-msgstr "<b>Nimi:</b>"
-
-msgid "<b>Email:</b>"
-msgstr "<b>E-post:</b>"
-
-msgid "<b>Comment:</b>"
-msgstr "<b>Kommentaar:</b>"
-
-#. To translators: This is the noun not the verb.
-msgid "<b>Use:</b>"
-msgstr "<b>Kasutus:</b>"
-
-msgid "<b>Type:</b>"
-msgstr "<b>Liik:</b>"
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
+
+msgid "Email:"
+msgstr "E-post:"
+
+msgid "Comment:"
+msgstr "Kommentaar:"
 
 msgid "Decrypt files and email sent to you."
 msgstr "Sinule saadetud e-posti ja failide lahtikrüptimiseks."
@@ -1260,8 +1272,8 @@
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
-msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
-msgstr "<b>Võtme nimed ja allkirjad</b>"
+msgid "Key Names and Signatures"
+msgstr "Võtmete nimed ja allkirjad"
 
 msgid "Primary"
 msgstr "Peamine"
@@ -1283,23 +1295,20 @@
 msgid "Names and Signatures"
 msgstr "Nimed ja allkirjad"
 
-msgid "Key ID:"
-msgstr "Võtme ID:"
-
 msgid "Strength:"
 msgstr "Tugevus:"
 
-msgid "<b>Technical Details</b>"
-msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad</b>"
-
-msgid "<b>Fingerprint</b>"
-msgstr "<b>Sõrmejälg</b>"
+msgid "Technical Details"
+msgstr "Tehnilised üksikasjad"
+
+msgid "Fingerprint"
+msgstr "Sõrmejälg"
 
 msgid "Expires:"
 msgstr "Aegub:"
 
-msgid "<b>Dates</b>"
-msgstr "<b>Kuupäevad</b>"
+msgid "Dates"
+msgstr "Kuupäevad"
 
 msgid "Override Owner _Trust:"
 msgstr "Omaniku _usalduse asendamine:"
@@ -1307,8 +1316,8 @@
 msgid "_Export Complete Key:"
 msgstr "Võtme täielik _eksport:"
 
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Tegevused</b>"
+msgid "Actions"
+msgstr "Tegevused"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Lisa"
@@ -1316,17 +1325,20 @@
 msgid "Expire"
 msgstr "Määra aegumine"
 
-msgid "<b>_Subkeys</b>"
-msgstr "<b>Alam_võtmed</b>"
-
+msgid "_Subkeys"
+msgstr "Alam_võtmed"
+
+msgctxt "Validity"
 msgid "Marginally"
 msgstr "Vähesel määral"
 
+msgctxt "Validity"
 msgid "Fully"
-msgstr "Täielik"
-
+msgstr "Täielikult"
+
+msgctxt "Validity"
 msgid "Ultimately"
-msgstr "Ülim"
+msgstr "Ülimalt"
 
 msgid "Encrypt files and email to the key's owner"
 msgstr "Failide ja e-posti krüptimiseks võtme omaniku jaoks"
@@ -1335,11 +1347,11 @@
 msgstr "Avalik PGP-võti"
 
 #. Names set on the PGP key.
-msgid "<b>_Other Names:</b>"
-msgstr "<b>_Teised nimed:</b>"
-
-msgid "<b>Your trust of this key</b>"
-msgstr "<b>Sinu usaldus selle võtme vastu</b>"
+msgid "_Other Names:"
+msgstr "_Teised nimed:"
+
+msgid "Your trust of this key"
+msgstr "Sinu usaldus selle võtme vastu"
 
 msgid "Your trust is manually specified on the <i>Details</i> tab."
 msgstr "Sinu usaldus on käsitsi määratud kaardi <i>Üksikasjad</i> alt."
@@ -1368,8 +1380,8 @@
 msgid "_Revoke Signature"
 msgstr "_Tühista allkiri"
 
-msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
-msgstr "<b>Selle võtme allkirjastanud _inimesed:</b>"
+msgid "_People who have signed this key:"
+msgstr "Selle võtme allkirjastanud _inimesed:"
 
 msgid "_Only display the signatures of people I trust"
 msgstr "_Kuvatakse ainult minu poolt usaldatavaid inimesi"
@@ -1377,14 +1389,14 @@
 msgid "Trust"
 msgstr "Usaldus"
 
-msgid "<b>Fingerprint:</b>"
-msgstr "<b>Sõrmejälg:</b>"
-
-msgid "<b>Dates:</b>"
-msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
-
-msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
-msgstr "<b>Usaldusmäär:</b>"
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Sõrmejälg:"
+
+msgid "Dates:"
+msgstr "Kuupäevad"
+
+msgid "Indicate Trust:"
+msgstr "Usaldusmäär:"
 
 msgid "You _Trust the Owner:"
 msgstr "Sinu _usaldus omaniku vastu:"
@@ -1421,11 +1433,11 @@
 msgstr ""
 "Allkirjastamisega näitad sa, et usaldad sellele omanikule kuuluvat võtit:"
 
-msgid "<i>Key Name</i>"
-msgstr "<i>Võtme nimi</i>"
-
-msgid "<b>How carefully have you checked this key?</b>"
-msgstr "<b>Kui hoolikalt sa seda võtit kontrollisid?</b>"
+msgid "Key Name"
+msgstr "Võtme nimi"
+
+msgid "How carefully have you checked this key?"
+msgstr "Kui hoolikalt sa seda võtit kontrollisid?"
 
 msgid "_Not at all"
 msgstr "_Mitte üldse"
@@ -1469,8 +1481,8 @@
 "tõendavat pildiga dokumenti kasutades (näiteks ID-kaart või pass). Samuti "
 "peaks sa olema kontrollinud, kas e-posti aadress vastab omanikule."
 
-msgid "<b>How others will see this signature:</b>"
-msgstr "<b>Kuidas teised seda allkirja peaksid nägema:</b>"
+msgid "How others will see this signature:"
+msgstr "Kuidas teised seda allkirja peaksid nägema:"
 
 msgid "_Others may not see this signature"
 msgstr "_Teised ei tohi seda allkirja näha"
@@ -1478,8 +1490,8 @@
 msgid "I can _revoke this signature at a later date."
 msgstr "Mul on võimalus hiljem seda allkirja tü_histada."
 
-msgid "<b>Sign key as:</b>"
-msgstr "<b>Võtmed allkirjastatakse kui:</b>"
+msgid "Sign key as:"
+msgstr "Võtmed allkirjastatakse kui:"
 
 msgid "_Signer:"
 msgstr "_Allkirjastaja:"
@@ -1601,6 +1613,10 @@
 msgid "Unnamed private key"
 msgstr "Nimetu salajane võti"
 
+msgctxt "Label"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Tundmatu"
+
 msgid "Change Passphrase"
 msgstr "Parooli muutmine"
 
@@ -1619,8 +1635,8 @@
 msgid "Continue"
 msgstr "Jätka"
 
-msgid "<b>_Select the type of item to create:</b>"
-msgstr "<b>_Vali loodava elemendi liik:</b>"
+msgid "_Select the type of item to create:"
+msgstr "_Vali loodava elemendi liik:"
 
 msgid "Import failed"
 msgstr "Importimine nurjus"
@@ -1694,8 +1710,8 @@
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
-msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
-msgstr "<big><b>Esimese kasutuse valikud:</b></big>"
+msgid "First time options:"
+msgstr "Esimese kasutuse valikud:"
 
 msgid "Generate a new key of your own: "
 msgstr "Omale uue võtme loomine:"
@@ -1806,10 +1822,10 @@
 "Secure Shell'i (SSH) võti võimaldab sul SSH abil turvaliselt ühenduda "
 "teistesse arvutitesse."
 
-msgid "<i>Your email address, or a reminder of what this key is for.</i>"
-msgstr ""
-"<i>Sisesta siia näiteks oma e-posti aadress või mõni muu meeldetuletus, mis "
-"aitab võtme otstarvet meeles pidada.</i>"
+msgid "Your email address, or a reminder of what this key is for."
+msgstr ""
+"Sisesta siia näiteks oma e-posti aadress või mõni muu meeldetuletus, mis "
+"aitab võtme otstarvet meeles pidada."
 
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
@@ -1839,19 +1855,16 @@
 msgid "Couldn't change passphrase for key."
 msgstr "Võtme parooli pole võimalik muuta."
 
-msgid "<b>Identifier:</b>"
-msgstr "<b>Identifikaator:</b>"
+msgid "Identifier:"
+msgstr "Identifikaator:"
 
 #. Name of key, often a persons name
 msgctxt "name-of-ssh-key"
-msgid "<b>Name:</b>"
-msgstr "<b>Nimi:</b>"
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
 
 msgid "Used to connect to other computers."
 msgstr "Kasutatakse teistesse arvutitesse ühendumiseks."
-
-msgid "<b>Trust</b>"
-msgstr "<b>Usaldus</b>"
 
 msgid "The owner of this key is _authorized to connect to this computer"
 msgstr "Selle võtme omanik on _volitatud sellesse arvutisse ühenduma"
@@ -1860,14 +1873,11 @@
 msgid "This only applies to the <i>%s</i> account."
 msgstr "See rakendub ainult kontole <i>%s</i>."
 
-msgid "<b>Algorithm:</b>"
-msgstr "<b>Algoritm:</b>"
-
-msgid "<b>Strength:</b>"
-msgstr "<b>Tugevus:</b>"
-
-msgid "<b>Location:</b>"
-msgstr "<b>Asukoht:</b>"
+msgid "Algorithm:"
+msgstr "Algoritm:"
+
+msgid "Location:"
+msgstr "Asukoht:"
 
 msgid "E_xport Complete Key"
 msgstr "_Ekspordi kogu võti"
@@ -1920,8 +1930,8 @@
 "Secure Shell'i võtme kasutamisel võrguarvutisse SSH-ga\n"
 "sisselogimiseks peab sul olema selles arvutis konto."
 
-msgid "<i>eg: fileserver.example.com:port</i>"
-msgstr "<i>näiteks: failiserver.example.com:port</i>"
+msgid "eg: fileserver.example.com:port"
+msgstr "näiteks: failiserver.example.com:port"
 
 msgid "_Computer Name:"
 msgstr "_Arvuti nimi:"
@@ -1931,3 +1941,47 @@
 
 msgid "_Set Up"
 msgstr "_Määra"
+
+#~ msgid "<b>Password:</b>"
+#~ msgstr "<b>Parool:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Key Servers:</b>"
+#~ msgstr "<b>Võtmeserverid:</b>"
+
+#~ msgid "Never"
+#~ msgstr "Mitte kunagi"
+
+#~ msgid "<b>Key ID:</b>"
+#~ msgstr "<b>Võtme ID:</b>"
+
+#~ msgctxt "name-of-key"
+#~ msgid "<b>Name:</b>"
+#~ msgstr "<b>Nimi:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Comment:</b>"
+#~ msgstr "<b>Kommentaar:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Use:</b>"
+#~ msgstr "<b>Kasutus:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Type:</b>"
+#~ msgstr "<b>Liik:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
+#~ msgstr "<b>Võtme nimed ja allkirjad</b>"
+
+#~ msgid "<b>Dates</b>"
+#~ msgstr "<b>Kuupäevad</b>"
+
+#~ msgid "<b>Dates:</b>"
+#~ msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
+
+#~ msgctxt "name-of-ssh-key"
+#~ msgid "<b>Name:</b>"
+#~ msgstr "<b>Nimi:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Trust</b>"
+#~ msgstr "<b>Usaldus</b>"
+
+#~ msgid "<b>Strength:</b>"
+#~ msgstr "<b>Tugevus:</b>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]