commit: r3473 - /gnome/master/desktop/rygel.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 16:39:09 2012
New Revision: 3473

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/rygel.po

Modified: gnome/master/desktop/rygel.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/rygel.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/rygel.po [utf-8] Wed Dec 19 16:39:09 2012
@@ -12,8 +12,8 @@
 "Project-Id-Version: rygel MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=Rygel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-21 07:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 14:04+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-19 13:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 16:37+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -70,6 +70,10 @@
 msgstr "UPnP/DLNA teenused"
 
 #, c-format
+msgid "Module '%s' could not connect to D-Bus session bus. "
+msgstr "Moodul '%s' ei suutnud ühenduda D-Bus seansisiiniga."
+
+#, c-format
 msgid "Failed to roll back transaction: %s"
 msgstr "Tehingu tagasivõtmine nurjus: %s"
 
@@ -154,6 +158,12 @@
 msgid "Videos"
 msgstr "Videod"
 
+msgid "Playlists"
+msgstr "Esitusloendid"
+
+msgid "GStreamer Player"
+msgstr "GStreamer esitaja"
+
 #, c-format
 msgid "Failed to create a Tracker connection: %s"
 msgstr "Tõrge ühenduse loomisel Trackeriga: %s"
@@ -188,28 +198,31 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Pealkirjad"
 
+msgid "Not implemented"
+msgstr "Pole veel teostatud"
+
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "Sobimatu argument"
+
+msgid "Invalid connection reference"
+msgstr "Ühenduse viide pole sobiv"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to get log level from configuration: %s"
+msgstr "Seadistusest logimise taseme hankimine nurjus: %s"
+
 msgid "No value available"
 msgstr "Väärtus pole saadaval"
 
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "Sobimatu argument"
-
-msgid "Invalid connection reference"
-msgstr "Ühenduse viide pole sobiv"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to get log level from configuration: %s"
-msgstr "Seadistusest logimise taseme hankimine nurjus: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to load user configuration: %s"
-msgstr "Kasutaja seadistuse laadimine nurjus: %s"
-
 #, c-format
 msgid "No value set for '%s/enabled'"
 msgstr "'%s/enabled' jaoks ei ole väärtust määratud"
 
 #, c-format
+msgid "No value set for '%s/title'"
+msgstr "'%s/title' jaoks ei ole väärtust määratud"
+
+#, c-format
 msgid "No value available for '%s/%s'"
 msgstr "'%s/%s' jaoks ei ole väärtuseid saadaval"
 
@@ -218,36 +231,35 @@
 msgstr "Saadaval on uus plugin '%s'"
 
 #, c-format
+msgid "A module named %s is already loaded"
+msgstr "%s nimega moodul on juba laaditud"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to load module from path '%s': %s"
+msgstr "Mooduli laadimine asukohast '%s' nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to find entry point function '%s' in '%s': %s"
+msgstr "Sisenemispunkti funktsiooni '%s' ei leitud failist '%s': %s"
+
+#, c-format
 msgid "Error listing contents of folder '%s': %s"
 msgstr "Viga kausta '%s' sisu nimekirja loomisel: %s"
 
 #, c-format
-msgid "A module named %s is already loaded"
-msgstr "%s nimega moodul on juba laaditud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to load module from path '%s': %s"
-msgstr "Mooduli laadimine asukohast '%s' nurjus: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to find entry point function '%s' in '%s': %s"
-msgstr "Sisenemispunkti funktsiooni '%s' ei leitud failist '%s': %s"
-
-#, c-format
 msgid "XML node '%s' not found."
 msgstr "XML sõlme '%s' ei leitud."
 
-#, c-format
-msgid "No value available for '%s'"
-msgstr "'%s' jaoks pole väärtust saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "Value of '%s' out of range"
-msgstr "'%s' väärtus on väljaspool vahemikku"
-
 msgid "Invalid InstanceID"
 msgstr "Sobimatu instantsi-ID"
 
+#. FIXME: Return a more sensible error here.
+msgid "Resource not found"
+msgstr "Allikat ei leitud"
+
+msgid "Illegal MIME-type"
+msgstr "Vigane MIME-tüüp"
+
 msgid "Play speed not supported"
 msgstr "Esituse kiiruse muutmine pole toetatud"
 
@@ -257,8 +269,11 @@
 msgid "Seek mode not supported"
 msgstr "Kerimine pole toetatud"
 
-msgid "GStreamer Player"
-msgstr "GStreamer esitaja"
+msgid "Illegal seek target"
+msgstr "Vigane kerimise sihtkoht"
+
+msgid "LibRygelRenderer"
+msgstr "LibRygelRenderer"
 
 msgid "Invalid Name"
 msgstr "Vigane nimi"
@@ -282,151 +297,192 @@
 msgid "No such file transfer"
 msgstr "Sellist failiedastust pole"
 
+#. Range header was present but invalid
+#, c-format
+msgid "Invalid Range '%s'"
+msgstr "Sobimatu vahemik '%s'"
+
+msgid "Invalid Request"
+msgstr "Sobimatu päring"
+
+msgid "Not found"
+msgstr "Ei leitud"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid URI '%s'"
+msgstr "Sobimatu URI '%s'"
+
+msgid "Not Found"
+msgstr "Ei leitud"
+
+#, c-format
+msgid "Pushing data to non-empty item '%s' not allowed"
+msgstr "Andmete ettesöötmine väärtusega kirjele '%s' pole lubatud"
+
+#, c-format
+msgid "No writable URI for %s available"
+msgstr "Kirjutatav URI pole %s jaoks saadaval"
+
+#. translators: Dotfile is the filename with prefix "."
+#, c-format
+msgid "Failed to move dotfile %s: %s"
+msgstr "Tõrge dotfile %s liigutamisel: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Requested item '%s' not found"
+msgstr "Küsitud kirjet '%s' ei leitud"
+
+#, c-format
+msgid "Out Of Range Start '%ld'"
+msgstr "Algus on vahemikust väljas '%ld'"
+
+#, c-format
+msgid "Out Of Range Stop '%ld'"
+msgstr "Lõpp on vahemikust väljas '%ld'"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to get original URI for '%s': %s"
+msgstr "'%s' algupärase URI hankimine nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "URI '%s' invalid for importing contents to"
+msgstr "URI '%s' ei sobi sisu importimiseks"
+
+msgid "'Elements' argument missing."
+msgstr "Puudub 'Elements' argument."
+
+msgid "Comments not allowed in XML"
+msgstr "XML-is ei ole kommentaarid lubatud"
+
+msgid "No such object"
+msgstr "Sellist objekti pole"
+
+#, c-format
+msgid "No items in DIDL-Lite from client: '%s'"
+msgstr "Kliendilt tulnud DIDL-Lite ei sisalda kirjeid: '%s'"
+
+#, c-format
+msgid "Object creation in %s not allowed"
+msgstr "Objekti loomine asukohas %s pole lubatud"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to create item under '%s': %s"
+msgstr "Kirje loomine '%s' alla nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Successfully destroyed object '%s'"
+msgstr "Objekt '%s' edukalt hävitatud"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to destroy object '%s': %s"
+msgstr "Objekti '%s' hävitamine nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Removal of object %s not allowed"
+msgstr "Objekti %s eemaldamine pole lubatud"
+
+#, c-format
+msgid "Object removal from %s not allowed"
+msgstr "Objekti eemaldamine asukohast %s pole lubatud"
+
+#, c-format
+msgid "Successfully updated object '%s'"
+msgstr "Objekt '%s' on edukalt uuendatud"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to update object '%s': %s"
+msgstr "Objekti '%s' uuendamine nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Metadata modification of object %s not allowed"
+msgstr "Objekti %s metaandmete muutmine pole lubatud"
+
+#, c-format
+msgid "Metadata modification of object %s being a child "
+msgstr "Objekti %s metaandmete muutmine, mis on laps"
+
+msgid "No media engine found."
+msgstr "Meediamootorit ei leitud."
+
+msgid "MediaEngine.init was not called. Cannot continue."
+msgstr "MediaEngine.init pole veel veel kutsutud. Pole võimalik jätkata."
+
+#, c-format
+msgid "Bad URI: %s"
+msgstr "Vigane URI: %s"
+
+#. Assume the protocol to be the scheme of the URI
+#, c-format
+msgid "Failed to probe protocol for URI %s. Assuming '%s'"
+msgstr "URI %s protokolli uurimine nurjus. Eeldatakse '%s'"
+
+msgid "Invalid range"
+msgstr "Vigane vahemik"
+
+msgid "LibRygelServer"
+msgstr "LibRygelServer"
+
+# FIXME tuleks ikkagi üle kontrollida, kuidas see päris elus välja näeb
+#, c-format
+msgid "Failed to search in '%s': %s"
+msgstr "'%s' seest otsimine nurjus: %s"
+
+msgid "No subtitle available"
+msgstr "Subtiitreid pole saadaval"
+
+#, c-format
+msgid "No thumbnailer available: %s"
+msgstr "Pisipiltide loojat pole saadaval: %s"
+
+msgid "Thubmnailing not supported"
+msgstr "Pisipiltide loomine pole toetatud"
+
+msgid "No thumbnail available"
+msgstr "Pisipilte pole saadaval"
+
+msgid "No D-Bus thumbnailer available"
+msgstr "Ühtegi D-Bus pisipiltide loojat pole saadaval"
+
+#, c-format
+msgid "No transcoder available for target format '%s'"
+msgstr "Sihtvormingu '%s' jaoks ei leitud ümberkodeerijat"
+
+#, c-format
+msgid "Could not create GstElement for URI %s"
+msgstr "GstElementi pole võimalik URI %s jaoks luua"
+
+msgid "Failed to create pipeline"
+msgstr "Toru loomine nurjus"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to link %s to %s"
+msgstr "Elemendi %s ja konveieri %s ühendamine nurjus"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to link pad %s to %s"
+msgstr "%s ja %s ühendamine nurjus"
+
+#, c-format
+msgid "Error from pipeline %s: %s"
+msgstr "Viga konveierilt %s: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Warning from pipeline %s: %s"
+msgstr "Hoiatus konveierilt %s: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to seek to offsets %lld:%lld"
+msgstr "Kerimine kohale %lld:%lld nurjus"
+
+msgid "Failed to seek"
+msgstr "Kerimine nurjus"
+
 #, c-format
 msgid "Required element %s missing"
 msgstr "Puudub vajalik element %s"
 
-#. Range header was present but invalid
-#, c-format
-msgid "Invalid Range '%s'"
-msgstr "Sobimatu vahemik '%s'"
-
-msgid "Invalid Request"
-msgstr "Sobimatu päring"
-
-msgid "Not found"
-msgstr "Ei leitud"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid URI '%s'"
-msgstr "Sobimatu URI '%s'"
-
-msgid "Not Found"
-msgstr "Ei leitud"
-
-#, c-format
-msgid "Pushing data to non-empty item '%s' not allowed"
-msgstr "Andmete ettesöötmine väärtusega kirjele '%s' pole lubatud"
-
-#, c-format
-msgid "No writable URI for %s available"
-msgstr "Kirjutatav URI pole %s jaoks saadaval"
-
-#. translators: Dotfile is the filename with prefix "."
-#, c-format
-msgid "Failed to move dotfile %s: %s"
-msgstr "Tõrge dotfile %s liigutamisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Requested item '%s' not found"
-msgstr "Küsitud kirjet '%s' ei leitud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to link %s to %s"
-msgstr "Elemendi %s ja konveieri %s ühendamine nurjus"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to link pad %s to %s"
-msgstr "%s ja %s ühendamine nurjus"
-
-#, c-format
-msgid "Error from pipeline %s: %s"
-msgstr "Viga konveierilt %s: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Warning from pipeline %s: %s"
-msgstr "Hoiatus konveierilt %s: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to seek to offset %lld"
-msgstr "Kerimine kohale %lld nurjus"
-
-#, c-format
-msgid "Out Of Range Start '%ld'"
-msgstr "Algus on vahemikust väljas '%ld'"
-
-#, c-format
-msgid "Out Of Range Stop '%ld'"
-msgstr "Lõpp on vahemikust väljas '%ld'"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to get original URI for '%s': %s"
-msgstr "'%s' algupärase URI hankimine nurjus: %s"
-
-#, c-format
-msgid "URI '%s' invalid for importing contents to"
-msgstr "URI '%s' ei sobi sisu importimiseks"
-
-msgid "'Elements' argument missing."
-msgstr "Puudub 'Elements' argument."
-
-msgid "Comments not allowed in XML"
-msgstr "XML-is ei ole kommentaarid lubatud"
-
-msgid "No such object"
-msgstr "Sellist objekti pole"
-
-#, c-format
-msgid "No items in DIDL-Lite from client: '%s'"
-msgstr "Kliendilt tulnud DIDL-Lite ei sisalda kirjeid: '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Object creation in %s not allowed"
-msgstr "Objekti loomine asukohas %s pole lubatud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to create item under '%s': %s"
-msgstr "Kirje loomine '%s' alla nurjus: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully destroyed object '%s'"
-msgstr "Objekt '%s' edukalt hävitatud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to destroy object '%s': %s"
-msgstr "Objekti '%s' hävitamine nurjus: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Removal of object %s not allowed"
-msgstr "Objekti %s eemaldamine pole lubatud"
-
-#, c-format
-msgid "Object removal from %s not allowed"
-msgstr "Objekti eemaldamine asukohast %s pole lubatud"
-
-#, c-format
-msgid "Bad URI: %s"
-msgstr "Vigane URI: %s"
-
-#. Assume the protocol to be the scheme of the URI
-#, c-format
-msgid "Failed to probe protocol for URI %s. Assuming '%s'"
-msgstr "URI %s protokolli uurimine nurjus. Eeldatakse '%s'"
-
-msgid "Invalid range"
-msgstr "Vigane vahemik"
-
-# FIXME tuleks ikkagi üle kontrollida, kuidas see päris elus välja näeb
-#, c-format
-msgid "Failed to search in '%s': %s"
-msgstr "'%s' seest otsimine nurjus: %s"
-
-msgid "No subtitle available"
-msgstr "Subtiitreid pole saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "No thumbnailer available: %s"
-msgstr "Pisipiltide loojat pole saadaval: %s"
-
-msgid "No thumbnail available"
-msgstr "Pisipilte pole saadaval"
-
-msgid "No D-Bus thumbnailer available"
-msgstr "Ühtegi D-Bus pisipiltide loojat pole saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "No transcoder available for target format '%s'"
-msgstr "Sihtvormingu '%s' jaoks ei leitud ümberkodeerijat"
+msgid "Time-based seek not supported"
+msgstr "Aja järgi kerimine pole toetatud"
 
 #, c-format
 msgid "No plugins found in %d second; giving up.."
@@ -443,6 +499,18 @@
 msgstr "%s jaoks juurseadme loomine nurjus. Põhjus: %s"
 
 #, c-format
+msgid "Failed to load user configuration: %s"
+msgstr "Kasutaja seadistuse laadimine nurjus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "No value available for '%s'"
+msgstr "'%s' jaoks pole väärtust saadaval"
+
+#, c-format
+msgid "Value of '%s' out of range"
+msgstr "'%s' väärtus on väljaspool vahemikku"
+
+#, c-format
 msgid "Failed to create preferences dialog: %s"
 msgstr "Tõrge eelistuste dialoogi loomisel: %s"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]