commit: r3472 - /gnome/master/desktop/gvfs.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 16:35:27 2012
New Revision: 3472

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gvfs.po

Modified: gnome/master/desktop/gvfs.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gvfs.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gvfs.po [utf-8] Wed Dec 19 16:35:27 2012
@@ -12,8 +12,8 @@
 "Project-Id-Version: gvfs MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gvfs&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-24 14:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-29 23:51+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-18 16:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-18 14:36+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -114,8 +114,8 @@
 msgstr " \"%s\" teenuse \"%s\" lahendamine domeenil \"%s\" aegus"
 
 #, c-format
-msgid "Malformed dns-sd encoded_triple '%s'"
-msgstr "Vigane dns-sd encoded_triple '%s'"
+msgid "Malformed DNS-SD encoded_triple '%s'"
+msgstr "Vigane DNS-SD encoded_triple '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GVfsIcon encoding"
@@ -946,8 +946,8 @@
 msgid "Recent"
 msgstr "Hiljutised"
 
-msgid "ssh program unexpectedly exited"
-msgstr "ssh-programm lõpetas ootamatult"
+msgid "SSH program unexpectedly exited"
+msgstr "SSH programm lõpetas ootamatult"
 
 msgid "Hostname not known"
 msgstr "Hostinimi on tundmatu"
@@ -961,12 +961,12 @@
 msgid "Host key verification failed"
 msgstr "Tõrge hostivõtme verifitseerimisel"
 
-msgid "Unable to spawn ssh program"
-msgstr "ssh-programmi pole võimalik käivitada"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
-msgstr "ssh-programmi pole võimalik käivitada: %s"
+msgid "Unable to spawn SSH program"
+msgstr "SSH programmi pole võimalik käivitada"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to spawn SSH program: %s"
+msgstr "SSH programmi pole võimalik käivitada: %s"
 
 msgid "Timed out when logging in"
 msgstr "Sisselogimine ületas ajapiirangu"
@@ -1013,8 +1013,8 @@
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Protokolli viga"
 
-msgid "Unable to find supported ssh command"
-msgstr "Toetatud ssh-käsku pole võimalik leida"
+msgid "Unable to find supported SSH command"
+msgstr "Toetatud SSH käsku pole võimalik leida"
 
 msgid "Invalid reply received"
 msgstr "Võeti vastu vigane vastus"
@@ -1544,6 +1544,9 @@
 msgid "%s Media"
 msgstr "%s meedium"
 
+#. Note that the GUI (Shell, Files) currently use the term
+#. * "Eject" for both GDrive.stop() and GDrive.eject().
+#.
 msgid "Eject Anyway"
 msgstr "Väljasta ikkagi"
 
@@ -1608,9 +1611,6 @@
 "Sisesta andmeruumi lukust lahtivõtmiseks parool\n"
 "Parool on vajalik ligipääsuks krüptitud andmetele seadmes %s."
 
-#. drive_icon
-#. media_desc
-#. media_icon
 #. Translators: this is used to describe the drive the encrypted media
 #. * is on - the first %s is the name (such as 'WD 2500JB External'), the
 #. * second %s is the description ('250 GB Hard Disk').
@@ -2101,6 +2101,9 @@
 msgid "Error setting attribute: %s\n"
 msgstr "Viga atribuudi määramisel: %s\n"
 
+msgid "Empty the trash"
+msgstr "Tühjenda prügikast"
+
 msgid "Move files or directories to the trash."
 msgstr "Failide või kaustade tõstmine prügikasti."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]