commit: r3280 - /gnome/master/desktop/vinagre.poAuthor: mattias
Date: Wed Aug  8 00:43:08 2012
New Revision: 3280

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/vinagre.po

Modified: gnome/master/desktop/vinagre.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/vinagre.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/vinagre.po [utf-8] Wed Aug  8 00:43:08 2012
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: vinagre MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vinagre&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-01 12:24+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-03 10:26+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -23,34 +23,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
-msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
-msgstr "Ühendusdialoogi ajalookirjete suurim hulk"
-
-msgid ""
-"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
-"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
-"and will not be sent to the remote host."
-msgstr ""
-"Määra väärtuseks \"false\", et keelata menüüde kiirklahvid. Määra väärtuseks "
-"\"true\", et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, püüab need "
-"kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
-
-msgid ""
-"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
-"tabs when there is more than one active connection."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse "
-"sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
-
-msgid ""
-"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
-"connections."
-msgstr ""
-"Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks "
-"sissetulevaid ühendusi."
-
-msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
-msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
+msgid "Whether we should leave other clients connected"
+msgstr "Kas teised kliendid tuleb jätta ühendatuks või mitte"
 
 msgid ""
 "When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
@@ -62,33 +36,140 @@
 "tahad töölauda teiste klientidega jagada, siis peab see väärtus märgitud "
 "olema."
 
-msgid "Whether we should leave other clients connected"
-msgstr "Kas teised kliendid tuleb jätta ühendatuks või mitte"
-
 msgid ""
 "Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
 msgstr "Kas ainult ühe aktiivse ühenduse korral näidatakse sakke või mitte"
 
+msgid ""
+"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
+"tabs when there is more than one active connection."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse "
+"sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
+
 msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
 msgstr "Kas näidata menüüdes kiirklahve või mitte"
 
+msgid ""
+"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
+"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
+"and will not be sent to the remote host."
+msgstr ""
+"Määra väärtuseks \"false\", et keelata menüüde kiirklahvid. Määra väärtuseks "
+"\"true\", et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, püüab need "
+"kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
+
+msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
+msgstr "Ühendusdialoogi ajalookirjete suurim hulk"
+
+msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
+msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
+
 msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
 msgstr "Kas tuleks käivitada programm, mis kuulab sissetulevaid ühendusi"
 
+msgid ""
+"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
+"connections."
+msgstr ""
+"Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks "
+"sissetulevaid ühendusi."
+
+msgid "Remote Desktop Viewer"
+msgstr "Kaugtöölaudade vaataja"
+
 msgid "Access remote desktops"
 msgstr "Ligipääs kaugtöölaudadele"
 
-msgid "Remote Desktop Viewer"
-msgstr "Kaugtöölaudade vaataja"
+msgid "VNC;RDP;SSH;"
+msgstr ""
+
+msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME desktop"
+msgstr "Vinagre on kaugtöölaudade vaataja GNOME töölauale"
+
+#. Add your name here to appear as a translator in the about dialog
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010, 2012.\n"
+"Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009."
+
+#. This is a button label, in the authentication dialog
+msgid "_Authenticate"
+msgstr "_Autendi"
 
 msgid "Authentication is required"
 msgstr "Autentimine on vajalik"
 
+msgid "Host:"
+msgstr "Host:"
+
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Kasutajanimi:"
+
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Parool:"
+
+msgid "_Remember this credential"
+msgstr "See _tõend jäetakse meelde"
+
+msgid "Store the login credential in GNOME Keyring"
+msgstr "Sisselogimise tõendid salvestatakse GNOME võtmerõngasse"
+
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Järjehoidjad"
+
+msgid "Connection"
+msgstr "Ühendus"
+
+#. Translators: This is the name of a bookmark. It appears in the add/edit bookmark dialog.
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "_Host:"
+msgstr "_Host:"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Valikud"
+
+msgid "_Full screen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "Folder"
+msgstr "Kaust"
+
 msgid "Bookmark Folder"
 msgstr "Järjehoidjate kaust"
 
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Järjehoidjad"
+msgid "Parent Folder"
+msgstr "Ülemine kataloog"
+
+msgid "Connect"
+msgstr "Ühendu"
+
+msgid "Choose a remote desktop to connect to"
+msgstr "Vali kaugtöölaud, millega ühenduda"
+
+msgid "_Protocol:"
+msgstr "_Protokoll:"
+
+msgid "Select a remote desktop protocol for this connection"
+msgstr "Selle ühenduse jaoks kaugtöölaua protokolli valimine"
+
+msgid "Search for remote hosts on the network"
+msgstr "Võrgust kaughostide otsimine"
+
+msgid "Connection options"
+msgstr "Ühenduse valikud"
+
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "Enable fullscreen mode for this connection"
+msgstr "Selle ühenduse jaoks täisekraani lubamine"
+
+msgid "Reverse Connections"
+msgstr "Sissetulevad ühendused"
 
 msgid ""
 "By activating reverse connections you can access remote desktops that are "
@@ -98,96 +179,18 @@
 "Sissetulevate ühenduse kaudu saab ligi tulemüüri taga asuvatele masinatele. "
 "Kaugmasin peaks sinuga ühendust alustama. Rohkem teavet leiab abist."
 
-msgid "Choose a remote desktop to connect to"
-msgstr "Vali kaugtöölaud, millega ühenduda"
-
-msgid "Connect"
-msgstr "Ühendu"
-
-msgid "Connection"
-msgstr "Ühendus"
-
-msgid "Connection options"
-msgstr "Ühenduse valikud"
-
-msgid "Connectivity"
-msgstr "Ühenduvus"
-
-msgid "Enable fullscreen mode for this connection"
-msgstr "Selle ühenduse jaoks täisekraani lubamine"
-
-msgid "Folder"
-msgstr "Kaust"
-
-msgid "Host:"
-msgstr "Host:"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Valikud"
-
-msgid "Parent Folder"
-msgstr "Ülemine kataloog"
-
-msgid "Reverse Connections"
-msgstr "Sissetulevad ühendused"
-
-msgid "Search for remote hosts on the network"
-msgstr "Võrgust kaughostide otsimine"
-
-msgid "Select a remote desktop protocol for this connection"
-msgstr "Selle ühenduse jaoks kaugtöölaua protokolli valimine"
-
-msgid "Store the login credential in GNOME Keyring"
-msgstr "Sisselogimise tõendid salvestatakse GNOME võtmerõngasse"
-
-msgid "This desktop is reachable through the following IP address(es):"
-msgstr "Selle arvuti töölauale pääseb ligi järgnevatelt IP aadressidelt:"
-
-msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME desktop"
-msgstr "Vinagre on kaugtöölaudade vaataja GNOME töölauale"
+msgid "_Enable Reverse Connections"
+msgstr "_Sissetulevad ühendused on lubatud"
 
 #. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Remote->Reverse connections.
 msgid "_Always Enabled"
 msgstr "_Alati lubatud"
 
-#. This is a button label, in the authentication dialog
-msgid "_Authenticate"
-msgstr "_Autendi"
-
-msgid "_Enable Reverse Connections"
-msgstr "_Sissetulevad ühendused on lubatud"
-
-msgid "_Full screen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "_Host:"
-msgstr "_Host:"
-
-#. Translators: This is the name of a bookmark. It appears in the add/edit bookmark dialog.
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Parool:"
-
-msgid "_Protocol:"
-msgstr "_Protokoll:"
-
-msgid "_Remember this credential"
-msgstr "See _tõend jäetakse meelde"
-
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Kasutajanimi:"
-
-#. Add your name here to appear as a translator in the about dialog
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008–2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010, 2012.\n"
-"Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009."
+msgid "This desktop is reachable through the following IP address(es):"
+msgstr "Selle arvuti töölauale pääseb ligi järgnevatelt IP aadressidelt:"
+
+msgid "Connectivity"
+msgstr "Ühenduvus"
 
 msgid "Remote Desktop (VNC) file"
 msgstr "Kaugtöölaua (VNC) fail"
@@ -322,7 +325,8 @@
 msgid "Supply an alternative port using colon"
 msgstr "Alternatiivse pordi saab eraldada kooloniga"
 
-msgid "For instance: joe domain com:5022"
+#, fuzzy
+msgid "For instance: joe example com:5022"
 msgstr "Näiteks: jaan domeen ee:5022"
 
 #. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
@@ -672,6 +676,9 @@
 
 msgid "filename"
 msgstr "failinimi"
+
+msgid "Show help"
+msgstr ""
 
 #. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
 msgid "[server:port]"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]