Re: [gnome-cy] Parti GNOME 2.6On Mar 26, Chris M. Jackson wrote/Ar Mar 26, ysgrifennodd Chris M. Jackson:

> Ar gyfer y parti yma, ydi'r canlynol yn rhesymol?
> 
> 7yh ymlaen (dim gwasanaeth ar ôl 11), ar Nos Wener, 2il Ebrill
> "A Shot In The Dark", Heol-y-Ddinas, Y Rhath, Caerdydd CF24 3BJ
> 
> Os y mae, pwy fyddai'n dod?

Fe fyddwn i'n medru dod ar y nos Wener, ac fe fyddwn yn medru
dod â char o Abertawe. Felly os oes 'na hyd at dri o bobl [neu
bedwar o rai tenau :) ] o'r ardal angen lifft, y cyntaf i'r felin
yw hi.

Rhys
-- 
http://www.wibsite.com/wiblog/backburner/   http://www.sucs.org/~rhys/

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]