[gnome-cy] Parti GNOME 2.6Ar gyfer y parti yma, ydi'r canlynol yn rhesymol?

7yh ymlaen (dim gwasanaeth ar ôl 11), ar Nos Wener, 2il Ebrill
"A Shot In The Dark", Heol-y-Ddinas, Y Rhath, Caerdydd CF24 3BJ

Os y mae, pwy fyddai'n dod?

-- 
Chris

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]