[gnome-cy] rhestr trafod newyddHelô pawb.

Hello everybody.

Mae rhestr trafod newydd wedi cael ei greu ar gyfer trafod cyfieithu
meddalwedd rhydd i'r Gymraeg. Fel y rhestr gnome-cy, ond yn fwy
cyffredinol ei bwrpas. Dwi'n annog pawb sydd wedi tanysgrifio i gnome-cy
i ymuno â'r rhestr newydd. Cyfeiriad y rhestr newydd yw
cy pengwyn linux org uk 

Galwch danysgrifio o'r tudalen gwe yma:
<http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/cy>.

Fe fydd y rhestr gnome-cy yn parhau i fodoli am y tro.

---

A new mailing list has been created for discussing the translation of
free software into Welsh. Like the gnome-cy list, but more general in
purpose. I encourage everybody who's subscribed to gnome-cy to join the
new list. The new list's address is cy pengwyn linux org uk 

You can subscribe at this web page:
<http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/cy>.

The gnome-cy list will continue to exist for the time being.

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]