Re: [gnome-cy] Dehonglydd BASIC Gambas ar gael yn GymraegHi Dafydd

On Tuesday 06 April 2004 3:53 pm, Dafydd Walters wrote:
> Rwy wedi dod o hyd i'r ateb fy hunain wrth chwarae gyda Gambas: Mae'n hawdd
> IAWN i gyfieithu rhaglen sy' wedi'w 'sgnifenny yn Gambas, heb gadael
> Gambas, hyd yn oed. Ardderchog!

Roeddwn ar fin ateb eich ebost cynharach, ond rydych wedi llwyddo eisoes!   
'Swn i'n ymddiddori *llawer* yn eich barn, gan eich bod chi wedi arfer i VB.  
Be 'dy manteision a phroblemau Gambas yn cymharu a VB?

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]