Re: [gnome-cy] Englyn by David Evan MorrisOn Thursday 01 January 1970 01:00, Dewi Jones wrote:
> Ro'n i ceisio dangos fy edmygedd i'r englyn ac i fel yn y Talwrn, rhoid 10
> marc iddo.

Dwi'n falch eich bod chi'n ei hoffi.  Mae ei un arall yn well fyth, YFMO.

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]