Re: [gnome-cy] Englyn by David Evan MorrisArgh! dwi'n defnyddio system webost yn ystod y dydd (un rybbish a nid y IMP gwaetha'r modd. Betiai bod y blwyddyn yn dyddiad ar yr ebost 'ma'n yn 2373! )

Ro'n i ceisio dangos fy edmygedd i'r englyn ac i fel yn y Talwrn, rhoid 10 marc iddo. 

Dewi.


---------- Original Message ----------------------------------
From: Illtud Daniel <illtud daniel llgc org uk>
Date: Wed, 10 Sep 2003 13:49:10 +0100

Dewi Jones wrote:

Speechless with admiration for the englyn, Dewi?

-- 
Illtud Daniel                 illtud daniel llgc org uk
Uwch Ddadansoddwr Systemau            Senior Systems Analyst
Llyfrgell Genedlaethol Cymru         National Library of Wales
Yn siarad drosof fy hun, nid LlGC  - Speaking personally, not for NLW

 
________________________________________________________________
Sent via the WebMail system at gwelywiwr.org


 
          

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]