Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, at public expense?On Thu, Nov 20, 2003 at 01:19:02PM +0000, Kevin Donnelly wrote:
> - Is it an appropriate use of public money to fund a translation of 
> proprietary software for a rich foreign multinational when there are 
> alternatives available?

Yn fy marn i, mae'n dibynnu ar y manylion.  Os bydd rhyw fath o gytundeb
parhaol yn dweud bydd Bwrdd Yr Iaith yn gallu talu pris penodol am
fersiynau newydd o Windows Cymraeg yn y tymor hir, does gen i ddim
cymaint o broblem.  Ond os bydd Microsoft yn gallu aros tan bod Cymru yn
caeth iddyn nhw a wedyn cynyddu'r pris, mae hi'n ddatblygiad peryglus
iawn.  Software Is For Life, Not Just For Christmas, a dan ni'n gorfod
pwysleisio hynny i Bwrdd Yr Iaith os nad ydyn nhw'n deall eto.

David
-- 
$_=".--- ..- ... -  .- -. --- - .... . .-.  .--. . .-. .-..  .... .- -.-.".
" -.- . .-.\n";s!([.-]+) ?!$_=$1;y/-./10/;$_=chr(-1+ord pack"B*","01".0 x(5
-length)."1$_");y/DWYKAQMOCVLSFENU\\IGBHPJXZ[~nfb`_ow{}/a-z0-9/;$_!ge;print


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]