Re: [gnome-cy] Y Gymdeithas FeddygolDewi B Jones wrote:

Ysgrifennodd Kevin Donnelly:

- Dewi, mae Rhys Davies yn cofio atoch chi!

Diuwcs. Byd bach. Diolch.

Nid yr un Dr Rhys Davies a astudiodd yn Rydychen? Os mai, lle
mae o nawr? Mi gollais i gysylltiad ag o ambell flwyddyn yn ol!

--
Illtud Daniel                 illtud daniel llgc org uk
Uwch Ddadansoddwr Systemau            Senior Systems Analyst
Llyfrgell Genedlaethol Cymru         National Library of Wales
Yn siarad drosof fy hun, nid LlGC  - Speaking personally, not for NLW


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]