Re: [gnome-cy] Y Gymdeithas FeddygolYsgrifennodd Kevin Donnelly:

- Dewi, mae Rhys Davies yn cofio atoch chi!
Diuwcs. Byd bach. Diolch.

Mae gen i newyddion ac angen help rhywfaint hefyd. Oherwydd agoriad y Technium CAST ym Mharc Menai, mi fyddai ar y newyddion S4C nos Iau (gulp) yn mynegi sylwadau Draig Technology yn ei chylch (gan mai fi yw'r unig peiriannydd sy'n siarad Cymraeg yno). Er byddai'n gwneud fawr o'r cyfle i hysbysebu Draig ac i danlinellu pwysigrwydd cwmniau Cymraeg i'r economi lleol a'r iaith, ac er ein bod ni'n siop M$/.NET, dwi isio cynnwys y byd cod agored hefyd. So, o ble gai ym Mangor bathodau Penguin i mynd gyda'n siwt a tei?

Hwyl,
Dewi.

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]