[gnome-cy] Dumping POsByddai'n bosib rhywbryd yn fuan i gael `dump' o ffeiliau PO fel y maent
yng {Nk|Ng}yfieithu?  I'u gweithio arnynt ar beiriannau di-Internet :)

Diolch o flaenllaw

-- 
|/  Chris M. Jackson
C>  Be seeing you!
H_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]