Re: [gnome-cy] TG a'r GymraegOn Mon, Jul 14, 2003 at 05:39:03PM +0100, Dafydd Harries wrote:
> On Mon, Jul 14, 2003 at 01:35:20PM +0100, Dafydd Tomos wrote:
> > Helo bawb,
> > 
> > Os nad ydych wedi gwneud hynny yn barod, cymerwch y cyfle i lenwi
> > holiadur Bwrdd yr Iaith ar greu strategaeth cenedlaethol ar gyfer 'TG
> > a'r Gymraeg'
> 
> Diolch, gwnaf!
> 
> > Sylwch bod eu diffiniad o feddalwedd 'c?d agored' yn anghywir.
> 
> Ydi cyfeiriad y diffiniad yma gen ti?

Newydd ffeindio'r fersiwn PDF:

http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/uploads/publications/317.pdf

----
Meddalwedd Côd Agored (meddalwedd sydd am ddim)
Open Source Software (software which is free of charge)
---

-- 
Dafydd Tomos                <URL:http://www.fydd.org/d/>

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]