Re: [gnome-cy] TG a'r GymraegOn Mon, Jul 14, 2003 at 01:35:20PM +0100, Dafydd Tomos wrote:
> Helo bawb,
> 
> Os nad ydych wedi gwneud hynny yn barod, cymerwch y cyfle i lenwi
> holiadur Bwrdd yr Iaith ar greu strategaeth cenedlaethol ar gyfer 'TG
> a'r Gymraeg'

Diolch, gwnaf!

> Sylwch bod eu diffiniad o feddalwedd 'c?d agored' yn anghywir.

Ydi cyfeiriad y diffiniad yma gen ti?

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]