[gnome-cy] TG a'r GymraegHelo bawb,

Os nad ydych wedi gwneud hynny yn barod, cymerwch y cyfle i lenwi
holiadur Bwrdd yr Iaith ar greu strategaeth cenedlaethol ar gyfer 'TG
a'r Gymraeg'

Sylwch bod eu diffiniad o feddalwedd 'côd agored' yn anghywir.

http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/cy/aboutus.php?sID=27&xID=&cID=6

-- 
Dafydd Tomos                <URL:http://www.fydd.org/d/>

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]