Re: [gnome-cy] Red Hat 9 RPMS/SRPMS (Rhyddhad Newydd)On Sul, 2003-07-13 at 19:07, Rhoslyn Prys wrote:
> >	http://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Cymraeg/RedHat
> >
> Alan, dwi'n methu cael hwn i weithio...

http://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Cymraeg/RedHat9 wrth cwrs

hefyd, does dim cy_GB.UTF-8 da Red Hat 9. 

Teipiwch chi "localedef -f UTF-8 -i cy_GB cy_GB.UTF-8" i gwneud fe.

Wedyn, ceisiwch "LANG=cy_GB.UTF-8 date"_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]